กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


; I( p) d' L+ c' A
5 [; s" \; i- E$ C. I! |  Eคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
4 i0 v# e# K0 c3 J6 q6 B7 Eเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์* e9 W/ E4 N! G' Y
: o3 C( m! C, M9 X6 D+ q' ~  E/ E
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
' C2 h" r5 A& t' A# s2 b/ h) I* V8 Hเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
" d; ~. A0 d# T+ P9 O# |
) k1 ?  f8 h4 ^. J. q3 E2 Jเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
6 S1 r0 m$ y% ]( u) E2 ]ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
, [( x. l+ T% N9 @4 ^% a& O* d* B$ T. eเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง3 S! m' r5 w$ y6 E4 L2 d2 Z2 @. c: q

: Y: \, w2 P$ J9 A* _8 g# `ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
2 W0 E9 f* o1 m# c0 _ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
0 N* o& b. ^2 _; Z0 v0 T# l' s* U* ]: V* [5 `( \, a
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
6 j" U3 l4 @# zจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา8 k* o) u$ I: W( ]! e
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ- Q+ Z, K) P* o. _
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
, ]: d1 e- j5 J) oต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า, i( r4 k0 v. ^0 n$ k
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
; i0 g7 {4 N& M* d
1 d5 L$ T4 ~( p9 j  {ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที' B/ ^! E9 m( o0 c% g- a
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร1 b# c3 g( n- ?8 D3 R5 E& ~
/ X$ f3 s- I* i/ T' E
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
7 L8 e6 U' D/ s% o3 K  Sจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา  D  S) u2 U9 M: `
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ: X! \# e3 ^* m: ?
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก3 k% o* U% {5 ^5 e6 G4 n9 y: h
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
0 a! M9 Z5 U' c: H% Hให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
" G8 a. I- O) Z" w+ ?0 ]& o- \: ^1 w1 I/ C) K
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
2 S( `. U' ?& k* J  v3 Bต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก8 o6 q* F0 @- l5 m2 f
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
3 ?+ W- G' z5 W/ pให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด