กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


) G# ^2 m. U& _9 t3 f. x% k- ^/ H
  l+ b5 `& n( D# Qคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
, f1 j- \* `- v6 }เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
8 n) Z% a; I4 f1 @- W
0 ^, A3 R1 X& A5 q+ y; Lไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา9 D: A  v; B; [7 z4 p$ O, H
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ9 |# Y+ D* }% a% \
6 X$ K2 a4 ]# s% B$ O+ ?
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
7 R# j0 b5 ?$ F9 Vไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา: ]# f, E" `  ]6 q: @0 ]" y) l
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
. A" Z7 p& C5 j1 ^; p3 D$ ]2 ~: i5 {2 A! l, x
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
8 z8 G* X% `- V; Nยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
- F2 x4 [! F" N) n; k0 p( }+ `
$ ~$ a! b  e* `4 i2 ?: `+ jแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ+ m9 x1 f5 ]: b
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
: j/ s$ R* ?# R: |เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ7 e- @: h# v) x' Y$ s! Q' m+ Q8 g2 Q
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก  E! |0 ]6 V2 B* b
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
/ B/ q2 K* ?! a( B# s2 P9 V+ mให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...3 s* J/ `, X' Z! U
8 m" ^2 i5 L: z! ?
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที: k, Q- o2 D! B
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
& G+ F/ Z& s- S: U$ ]( E
/ }+ Z/ D2 }- b. vแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
8 K$ ]8 A5 S' B- V2 Eจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
% H  v6 Y/ f& B2 R/ a) m# s( Tก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ  Q$ y" J; G! p
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
" m- n7 c* m( E& L+ @# j9 _) l/ pต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า# T% w* B) u0 t1 c/ C0 r$ U8 m
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
0 z2 V5 H  J0 i* b, b6 [1 z" S$ u2 k7 v" @" g4 r4 ]
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
; c; q  ]' |7 V; A! Zต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
% k2 t- }) o/ A6 m' ~2 c; Lต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
, `% b/ H( M, T9 y0 ?% uให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด