กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

4 [  \8 h# h2 t0 k) [( N, e. }
) s& {1 m3 A/ K* Q, H# M5 g* I
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
; c, A1 Q7 o5 q* C/ Oเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์! b$ w* P( N2 a2 c# |
! P5 L* y0 R$ c4 d6 A' c
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
/ b% m. E* S5 S7 _เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ1 M) z+ R5 K/ H6 S7 H3 b

2 n* l9 w0 V6 b; i+ nเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป8 v+ U" G+ D. D5 ~
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา: E2 x  w- i. B1 _# |5 N+ \
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง  c6 `7 |* h: o
8 q  `7 J8 }5 h- q9 _! d
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
- r) L- H2 i4 dยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
3 \, u) R% W7 Y* G- Z5 U6 f
1 j+ f# I( I5 j! ]แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
; i, G0 }+ ]( h7 X6 Qจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
) `2 R) f' R/ Oเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ( g) I. G  Q0 O+ O, [( f
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก0 O' s; g" [( n( `
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า5 p& C% A5 {4 o, o1 f% G
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
2 f6 f- g3 u; o5 b% ?: f2 P4 S- g0 n8 c; E
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที5 \+ u+ u3 k8 M3 `7 t
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร# [" [* T: w5 T+ |

, K% z% c# S2 E0 J4 r  V& rแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ# N; U+ u0 w% [
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
7 _7 `* z6 e9 S9 P. Zก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
/ U( o6 S/ O1 V! o# c+ Bต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก% s6 N5 Z( s% h- W' p
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
! z7 }- W  C- Z  W- G. W5 ]! wให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...2 B3 }3 P' a) }8 {$ d2 j* Y! E

6 t* [7 i- i: ]# B' Yแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ( ^- b% A7 k9 x
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก! i1 D  x0 V, T+ [, V& d$ x
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
! A+ i3 x# s8 s9 k& H" A) Cให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด