กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

8 b9 j  X" a1 C0 u8 W
% E! o2 }% M, E  |, |( ]
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
, s7 `1 X# T9 a6 gเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
) p% {% g" k3 b) ?3 n
1 |! u9 }! _  ~7 I. d1 ?( S3 nไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
3 @; ^& a1 w- y0 Q* Gเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
- W2 m% d/ V) `# k. G0 k! ^$ k3 _* I! F% O5 ^- v
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป/ V* Q7 d- ?0 Q# q
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
  ~2 K  V$ R; ]8 M% B9 j# r4 vเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
  J. L3 r. f6 m0 G6 a0 @: \
* J$ \& i. B! Zก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที& S0 A+ I/ r' k- i) A! _, C
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
7 a. K% i) F6 x; s+ A" c! |7 A) j5 f8 E% A* f5 K
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ, {1 D# T; |( l, e
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา& S# H( Z  ?3 K" j% {5 J
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ, ?0 Y/ B( ^# ?3 x& R% j
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
/ y/ f# @  d! u- p0 Dต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า+ x% x. H$ G1 ^6 `
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...( A/ @5 e) S; g6 M- g4 |

0 j: H3 Q: Y5 ?+ Y9 q% E  {- Y" rก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที( `& C2 P4 T/ B( y; i
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
+ K5 b& A4 G0 l
0 y5 _- u9 R5 Z/ ^  }" r( N5 I$ Oแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ/ G0 Z# J/ u' s, M, g
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา: G# l( \6 h; T3 J% x7 T# y: z% Y
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
" f4 ]6 N/ P7 v3 K" i" uต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
$ ?8 f5 S  J* G4 v% }ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า4 N/ ]( P" n7 r1 i" H
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...' e0 f) G+ l! {. `
5 O& a/ G- o* C6 G) z( e
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ: r5 x% c0 k% D$ A) [
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
) \3 E2 O6 v- B$ z7 M; M( |2 J) g" w% rต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
' m5 j& X, h. dให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด