กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

9 B7 k+ B. I* I5 o& B

/ i& C$ z% G: r. l$ Y$ E" ]! Gคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu0 b1 w- j5 K  X( i4 h* @$ a. R
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
5 E7 b$ z8 ?' z4 P" O- C. f7 @. h: _; `% y! u
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
/ g0 U. A& M( E0 N4 w. \เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
3 `' L4 D  e7 u
$ t  x2 S( J& B7 [( v; iเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
( _7 l: f- p5 ]3 v/ ~7 t: r6 F( wไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา& {3 ^  J- Z  C2 p9 u
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
# \' X4 _' d/ Y! O% o3 e* p) d. k5 Y9 z% O0 _( K# f
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
' K* S. a/ r+ ^! l7 c0 m1 A  B) oยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
& [6 D4 P. Z& @6 T
% L- B; G8 l- i. V' M7 i& A3 sแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
4 T' X" B/ O; Z6 E  Q/ Pจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา6 B' V4 ~1 e0 L, W7 U: \
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ8 o) c* }$ t4 S! b
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก+ ]  v  N  H9 ?7 }8 y  t. _
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
! c1 `/ C. x+ i1 |3 uให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...9 L. k; b, w  ?' [! P

/ i% W' u% F/ ~; |4 t3 Aก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที. u  d2 o( X% W4 T  [) G* C6 ^
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
, w" J4 v4 g* [# b1 Y- @7 }8 e; w, h+ h. M$ l
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ3 s1 g; F( a7 X3 D" X, P
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
6 ^, F5 O% L# d) }4 B) y4 }5 Hก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ/ f& {+ d/ U! f# x
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก) g% g+ N! x1 ~' y9 a3 Z, v# d
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า% ~; ~% _% y8 U5 X& I3 [6 s/ U
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
: c7 b/ r% D% ^$ h6 q2 T2 [: ~9 j- |9 s( `; e& c0 U/ X5 U
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ" w7 `, k' c- H; z8 b
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
" k% w$ `" ], m2 ?- f; t" v1 Dต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า* z  U( r% b+ w2 o
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด