กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

; M+ ~1 [' L( B* W8 ]* x

* N3 O& e2 @0 V7 g5 fคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
* B9 V: h5 @6 v$ z" D: Q6 D/ }9 u- {เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
' }. y& Y3 B, i! Z! K
) P; q3 o8 z8 C1 {/ ]ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
* s/ H. S, \% A8 S# ?เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ- s  E* ?0 M- O, k

# V9 g+ H/ Y: m; ]6 t6 V* `เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
, [7 v, p4 b  x0 r: B3 C/ P* ?ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
+ ]0 e: {' H8 gเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง2 E1 V. o) }1 u' g5 N/ f
/ P/ y3 x3 ^: H" r, a' v
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที6 Y+ f6 R5 A9 p4 h1 u, Z& p( f
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
& A* R6 F6 I& L9 K/ h# K" b
5 d+ K4 t* }. F( W* w, lแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
2 a2 G8 i  d4 \) m5 D1 w, A3 |จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
5 v0 k; b, ]) b0 V3 M! u0 nเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ# p& L7 S0 n  S
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก* D+ _% I% c- p1 [& b
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
# N/ w: s2 `! pให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
+ r. K) d1 ]- W& z; C, r
( e+ u! ]4 m! J- Q" n, ~ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที6 l1 Q% S9 q2 l% T& \4 Q7 B
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร, e( X6 G/ H' ^6 }  _: t1 A

% O4 Q# F8 N; h! F+ Vแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ) d) e9 Q% c; {! o' r3 g/ x
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา) J& y# V, o' y
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
0 ^  B( t) {7 h! q( U4 h: Y$ fต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก/ c5 b  B# [+ \( t5 X- k) E9 ^
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า/ g2 {4 j4 Y6 ?) h& G/ M
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...% M+ R; i* t' D# e2 o
; b( e0 T  {! c) y% S$ M" F
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ6 n( ~  c- J# s8 N
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
' H9 a+ N; G( ~' K7 fต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า$ f+ n1 c$ E7 {' w7 w2 p
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด