กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

. f0 @7 m/ G( C& g
5 H! v5 I5 r( l& ]( R( }6 U: R
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
: O. r+ u) H' i' D8 _: a' T/ aเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์$ g, \# w/ c! H+ r. Z) J3 {0 d9 P
. K4 k6 c4 W, h$ e
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
8 E( T3 H, T0 x' K6 Y! sเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ* a$ R5 f9 B& n* D. c3 f7 ~, J0 ?
: M1 W* X- `  M/ R% k( b
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป' ~# _$ S- R. s. J' u6 `
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
( \  F+ J7 q$ G" Z: N) E' Y3 tเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
4 N5 j/ j# _7 v) P9 R# p
: [+ u* z4 Q1 K& j; {ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
% I& m2 Y% \/ b  c; f) n; I7 Hยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร/ ?! ]0 T/ y; }$ L
5 C2 `  ^) y; |7 m$ f
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ6 G, w, O6 w# |3 y7 T* X. f
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
/ e  ~+ D% c* \% G, L% t/ B# m$ Hเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
- |  N) M$ s* v2 D" Y" T3 Zต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก- Q* i! z( Q, `- N+ l; b
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
1 U& l- E' t) v. n$ uให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
# [2 i2 Y4 \. q5 @  r5 W- `
" W; b7 s4 d( D* hก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
. W" U/ R6 P) G0 \! cยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
6 b$ |7 c  e& {0 {
! F1 v8 n! E! c  o+ Sแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
2 F# T- L+ ]7 pจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา0 L: ?1 E8 e0 U+ p  f$ i
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
, t" U, Q/ {" n! m0 s# E) kต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก. ]) j1 f2 z- J+ J9 Q  H! {
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า% B/ R6 A: q- B8 p0 p: [
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
( W8 o9 o( u: f" J+ _( S0 M
; c& E( j! G: |" J6 v/ ]5 m- zแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ/ Y2 @1 p2 {$ A
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
: N7 h' l6 |5 M1 [# x4 yต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
* r: }3 `: v* Q6 e5 u" Gให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด