กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

) Q  M; ^8 e/ a/ L* \% t" i

: k9 V; b4 y( u( J. ]A                                    C#m1 p0 Q; N$ _1 @+ M+ F
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา% z. [1 Y: t- P7 G  T0 U
Bm                E        A
; d0 I1 t+ T0 {0 Bปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
  b+ q3 g( `4 l6 N: n              D                 C#m                      F#m
! N8 e( N  y1 V& t. v$ z& dหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
& l: `. }1 F" y1 mBm                E
& v0 D. x% l0 [' d3 ^% Vทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ- J4 D% U1 f" H
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
3 F1 J: C7 g) G1 D  H2 k *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
  \: L* j1 P2 m7 d1 A           Bm                                                   E8 }' f/ {! F9 ^% V* G8 N% `( M
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
$ ^8 p( Z$ R7 o9 K" P4 k. S# k1 A& J* ^( D7 E
        D
; z  I; E8 z* {  [( g**  จะกอดเธอไปจนเช้า
1 w3 p& a" s" C4 _! U! X1 LE              C#m               
% k3 _- P# _5 I: J' bแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
8 |) O& {, r; g9 p% l, \F#m            Bm
8 N* s" }- g1 b' q/ Tให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
. W5 p. |$ ~" b% M& U, _E        A
% Q8 w' S. ^3 l, N! \6 {& Mฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน" U5 M/ s" o8 }  p1 v! B5 Q
' @( a  F/ h: O
D        2 \; q5 l5 S0 x& s0 o9 r( Q' m
จะกอดเธออยู่อย่างนี้( v' }3 }2 j- |0 M
E         C#m
/ F5 X  ^/ l* }( Z/ uข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
' f- ]' N5 k- N) a0 r! jF#m             Bm
% U5 v8 _+ D% k" s$ ]จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี" `/ P, X! F+ _
C#m    D       E      A
' [0 v6 H1 N3 T4 [% l' mก็ยังรักเธอเหลือเกิน
0 Y- C0 p% i9 _
: U! v$ ]2 v) r4 B. Z. `7 p- `A                C#m
0 @$ |& O3 ?/ b1 e9 n; |ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
/ y4 D" S* |* M/ ?Bm              E                   A
+ C" ]. x% g3 D4 g! T% h$ Mจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้& y  b1 k$ L! t
D        * b4 N- |- N+ W5 f5 w
ไกลสุดฟ้าแสนไกล( O& D& O: ]9 m: b* W
C#m                F#m
& a5 z! L2 [( m2 a/ eใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
5 N3 h5 p' V& }. H4 xBm                       E       
0 I# f3 I+ V9 x' @; e( B+ M4 F! \ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
: {3 R. Z1 M% _+ B+ g( * )& ]3 w/ [* ~7 t4 n8 Q5 A( E
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A: f( k1 Y8 F: C7 [0 s9 `$ \( h+ N
5 d# O! O9 _3 F" ^
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด