กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

2 \+ S7 k- G( y6 ^/ F+ A

4 d  M0 M) a2 M5 Y" uA                                    C#m# q# h7 |& e& A% |8 m& F4 t
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
# m# F/ S+ x5 K( {5 LBm                E        A
  A, S& r# L! d$ G' p0 ?' F3 t) mปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
  @; O- ]; V! b+ W) c              D                 C#m                      F#m
2 r1 g* a9 a/ T9 u/ q% Tหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น& }0 C  b) n, d" Q
Bm                E
7 S' l5 e9 e4 Q! rทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ  G3 B- ^* v/ D* d% ~
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   3 k( b( ]4 Q* l. n
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) ! V. C- x* X, _) U7 Y& W- K4 F9 R' b
           Bm                                                   E! r; t/ S4 C$ ^* ^
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก  q- @$ k& G0 Y

4 P% P$ z" y8 q+ T        D+ [" P; Z7 e1 `2 Q2 i0 M: l
**  จะกอดเธอไปจนเช้า8 e$ v$ d9 f! Z, |$ w$ o7 V
E              C#m               
6 I/ J7 v5 T" R) x: P6 \& u) W. xแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน& @7 C, r! A  }$ B; u# M
F#m            Bm- V! X. ^, a/ [1 }' S/ f4 v3 ?3 P3 z6 I
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
/ j. ^" k9 p  g' D7 [3 ~# cE        A9 Q0 f$ N; n, P; d  Q% j
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
$ G, K8 H( z) L* `6 C: U, ], _: K* h) H. R
D        " f5 j! P3 c  n; ^) `, _: C
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
3 [8 @, E/ X+ o' dE         C#m
2 q. r, J/ _! a, k/ iข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
, C8 J+ Z  X. P2 Z, B$ U0 W3 q2 FF#m             Bm
5 m* \1 w$ [" Hจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
! C9 ]( P0 e7 N5 t, P* AC#m    D       E      A
) i: s7 U8 t" iก็ยังรักเธอเหลือเกิน3 e( Q& E, F$ v! H* x
6 \! [& C- H* Z  r7 a+ I
A                C#m# n: R$ R, [! i9 V4 t" N
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
% a* V8 H" z* Q* ~5 k5 zBm              E                   A
( V# k5 x3 `6 b2 i4 B+ Gจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
$ M3 v0 o" ~3 _! |* l- \D        " \3 A$ P) x' ]  H9 v
ไกลสุดฟ้าแสนไกล- x7 Q. H+ Y' Z
C#m                F#m* O* t1 S) U' u
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
: N& D8 f7 F/ e' S, nBm                       E       
$ P: R( J0 |+ R1 z% h4 Pขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน! K" N1 d$ [4 g8 d
( * )+ V3 \& o' X4 E! ^
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
! O$ _# M1 C) F; ?, q( s% ]0 S& @4 j6 i7 q% M
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด