กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

# Y3 e( T" |$ _9 `6 w
; r, \7 W/ ^3 k. f: M" }4 @* Z
A                                    C#m: i" d$ P! L0 ?# E+ i
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา, o3 q# D) i& T3 T7 F; @+ w% m
Bm                E        A2 h. @, a5 u8 O1 ]0 Z# L
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน. {( w" F. d$ w' f
              D                 C#m                      F#m
0 Q2 P+ O7 \+ t$ L9 s, I' p! jหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
" J/ w! |6 i5 HBm                E
; C6 F1 P' e! G" tทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ9 f# b8 E2 L7 h  R. y; l0 b9 S
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
+ t# H6 N3 \* X; M/ ? *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) , J9 C: ^% [6 i( y* Z, z6 {
           Bm                                                   E  |1 t5 Q, I3 I3 s  t/ x
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก$ i2 u: K2 i3 e- X1 c( i

1 y2 _! M: _. O* i1 g( [; k        D
' |2 Z' i: B1 F' `" j$ T**  จะกอดเธอไปจนเช้า/ R0 m% E, N6 w6 i' w/ z4 \
E              C#m               
! o5 U+ @2 ^. j4 D& H, e( Aแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน* H9 `2 [+ F' C  I7 W' m
F#m            Bm$ _: y4 U; x1 Y6 H% u! [% ?
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน; ~# Z( ]0 s: C) E4 M6 _6 C7 M
E        A, w: l* N1 R% `' d0 ~; X
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
1 j2 H% d* g4 k. r% Q' q& x2 h
+ _; e6 }6 j! [5 q# r1 l1 C' ?& PD       
! R3 X+ U5 a2 E6 X* t* \% b8 Wจะกอดเธออยู่อย่างนี้
1 M% d% P2 o( T8 w) e/ Y, `E         C#m
5 P6 P) k& n- [# g- B0 ~; q$ Y4 a0 N0 h. mข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
" C- K5 E, {. {4 c* cF#m             Bm/ O1 W% U; d5 S* V' p: y8 V! g& }; `
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี3 ?, k0 h) H0 j  ?% J
C#m    D       E      A
1 I% B& L& E9 x/ D# I" H  Vก็ยังรักเธอเหลือเกิน
) V0 H9 R. n8 S  A% i) d. A
( w4 y* [$ K0 |. o0 |" M: kA                C#m
+ ?! v0 [3 s, I0 u. W# B( Qต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา7 c" a8 a/ X0 W& ]
Bm              E                   A
1 T7 R: c6 |0 L9 U$ D5 kจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้: G" j2 N, ?# P- c( c& b. H
D       
/ E. B6 R- q+ Hไกลสุดฟ้าแสนไกล
' _8 d2 T+ {" a( w% \* J$ GC#m                F#m
9 _6 {/ b4 h- I, r  L0 vใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน& ?  ^: o/ g3 R% f$ @" X3 X$ S; y. j
Bm                       E       
6 o& ^3 |* O# C0 h  A" L' p1 l0 @6 wขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
. d9 m2 ^# }! O: |$ _( * )3 L( w( i6 x! M8 Q
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A. q: L1 j2 _* o- v( p, }) C4 X

' |& D" D+ C: i" b( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด