กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


" W8 ^5 V: l1 e" N. q
. g& j+ ?7 S( w0 @- A& U! e+ KA                                    C#m; y5 z; _* f) b: \4 @
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
8 e, Z+ e  N, {8 DBm                E        A
4 ^5 i& }% f  m/ qปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน0 M: U  G: T4 X) V% G
              D                 C#m                      F#m
$ A9 I0 ^+ [5 sหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
7 \, S3 x; D! uBm                E/ F" `" A, s3 I) m) ]- U' i
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
% {& A- w# Q& R4 D" l      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
9 [' y: j. n8 C2 M *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
2 u% ^/ Y# [# w           Bm                                                   E
, i% d2 S! v0 |8 a6 Z. X3 H( x   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
7 i0 |* o. N4 O  y8 J( ^, m! B
        D. F* U$ D: o/ s$ ]; a
**  จะกอดเธอไปจนเช้า. k4 }" a5 C4 k! [3 t, L
E              C#m                6 l3 E! d- \2 h' j$ A: G
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
/ g1 y& h: L' s% X+ z) DF#m            Bm
( Z  i- K; H8 P3 G) v, xให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
8 k( J9 c* k6 [- yE        A6 j' E! X$ k) ?. W$ T8 t& v
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน9 J' J$ c* W2 V; [& ^
+ O# m! M* D- b$ |( j4 U
D       
4 a3 Y* K, B, l, y5 \0 n% z5 Eจะกอดเธออยู่อย่างนี้! B! k) b  g% c0 b0 j
E         C#m8 C8 y/ m- `, M( f/ d2 X
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้+ n% x  I5 t5 [
F#m             Bm+ T# t& y3 l" g) {- D' K1 M
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
3 O, a/ B, c0 uC#m    D       E      A
0 n6 W) W% o$ F+ E* g4 Dก็ยังรักเธอเหลือเกิน8 c& M8 q8 a; C' `( N
6 n- [  W2 I3 N1 ^1 v0 X& A* M0 S
A                C#m
9 ]2 \. q+ b# N- z# }4 xต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา/ N' X0 s( z$ M
Bm              E                   A
0 n! |6 j5 }( W- e+ Y) sจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
  ^8 m' ?' @+ j6 WD       
8 V8 ~! U# I+ t; T# A# |ไกลสุดฟ้าแสนไกล& `8 P2 Q/ _% y7 a/ X
C#m                F#m
' z# k% u: ]( o8 }. X1 s4 aใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน2 n( {" l+ }; I/ _3 J% V  z
Bm                       E        9 N0 L. w) K0 d, J' }& k2 B0 I
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน- Z6 x* c% B  T* t
( * )( L, c5 M8 N; \  d" w/ W
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
" W- T* t( O/ W& ^8 c3 b8 }1 ~% S5 t, C2 ?7 F# Q: v
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด