กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


% a# r1 k# _% ]' F2 }: f  ?" y. G$ j+ J3 g3 ?' e" c3 G, B
A                                    C#m
/ T/ o4 c1 V9 P; w. D* m6 H" @เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
' B# W; t- Q( oBm                E        A" G) ]8 m; Q5 t5 v: I
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน8 h, {. g* M- _7 Q7 r
              D                 C#m                      F#m
$ j2 R& y! L5 o' i# Zหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น! J0 R  y; }1 J! m+ Y' e7 I& p
Bm                E6 y  V- }0 C, I% w3 M
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ+ M; r0 O/ ?2 L5 Q  s! N/ ^
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
. S$ z5 a/ y4 p& c *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
2 ]6 h  A6 q3 C$ D. O( p5 x           Bm                                                   E" V/ Z) x8 V" `7 T
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
; Z) @8 D) a7 P3 c$ y6 M6 l! U  s# S5 |! r. r+ J4 s- q6 Y# |6 o
        D" f8 q: x: J, X
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
6 H. j& {" W4 q$ v) EE              C#m               
/ V4 T9 D) N( @6 fแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน2 S  o7 \9 L( T0 `
F#m            Bm2 ]+ e4 s' ]* ~  z
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน4 f, w) m. y/ h4 n$ a
E        A; [1 B1 d# G9 M
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
7 f( P7 h, W% x9 c: o
1 b- o; t# i# q! e, vD       
. f+ G  Q' M1 p( S9 P* wจะกอดเธออยู่อย่างนี้
; U* G/ H  k. T: xE         C#m
1 E' h6 M, \- R. B8 x  s1 ^2 Q. Rข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้3 R% x, \1 {4 \* j" s8 g2 N. a
F#m             Bm
! {) k5 Y* T) m$ j$ o4 P5 w4 s  |( {จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี3 K- h! n5 L2 }) S
C#m    D       E      A
: {1 m1 i& U1 h1 k7 r4 Qก็ยังรักเธอเหลือเกิน
4 [; z$ A" o3 {  {( X- H. V5 M1 t$ e  ?# }9 \
A                C#m
1 \6 e, C; K  K% ], |$ G9 f/ Vต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา- |2 H+ [1 U8 e/ w
Bm              E                   A3 m8 U) M7 E. ^- K% S4 c
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้. ~" s1 ^$ j. ?) J! D
D       
8 y) W/ q- ^& Z5 W# Rไกลสุดฟ้าแสนไกล
' }# W6 n2 K+ Y; }C#m                F#m
) \: i9 o; \. Z& G: kใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน; w' h( e" L0 ]# O! N
Bm                       E        ' J/ H+ ~6 P' t9 w/ I# _
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน. k. A! b, N/ T, \
( * )
5 B- K; _! T% u+ S' s  `; r3 zSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A' W4 j. v8 U/ ?& B
4 q' i; P1 E6 p% v9 D( K
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด