กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


) A  @* x/ u6 u' Q
8 k/ i# Z+ L4 b% I: L5 J8 |& n# R4 r, [A                                    C#m- R) v5 ~/ {( |, g
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา& ?, L& u8 b1 N! U
Bm                E        A: l/ E5 b5 B# |* m% W( r8 J4 J
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน  t% a) m* U$ ^
              D                 C#m                      F#m
: P/ E7 q) m& P4 ?9 ]( hหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
2 U( q+ ?0 L5 X6 ]6 W( SBm                E
) q0 p- u7 ~0 K) |ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ. N$ P" Z' T8 P: i5 f3 r
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   ; f3 N( u, `$ n# i6 ?5 s; D$ w
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) 5 H" a$ `7 L" f5 ]& J% M8 J
           Bm                                                   E. ~0 m8 |2 W- w1 @; O6 b
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
4 M1 G3 u& \# |) q% M2 o) [& w
; [" |% v: Q$ J7 C6 _3 k' ]        D
" o+ S8 y: p3 k. Y: m! E**  จะกอดเธอไปจนเช้า
; o9 r5 W$ Z3 ]) s' e* zE              C#m               
( t) _4 j4 f/ X& M1 e9 S/ Jแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน! U7 l( J- A6 k2 T+ X6 j
F#m            Bm% H# G; N& z! ~
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน8 o; e3 y5 `$ c
E        A
1 ~# P; L# J" d# w5 [ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
' f( H: D2 K& R, C" d- n3 r% g
9 f: _% t- _0 u8 D5 N! K5 HD        , {4 H* z* r# |: x+ s9 ]& L
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
. y; V' y" U( s5 Y+ b( `E         C#m
0 N% R5 u% r% t3 n+ wข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้+ ^0 o$ w' u) j( M7 z: _9 P+ p
F#m             Bm* r( e& ?' f3 L8 c4 D: G. b) Q5 f' E
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี) ~3 [$ M2 }8 h- P* [
C#m    D       E      A9 b6 F' P  M7 u- Y* U! ~$ E% u, K
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
  e1 `( a: D* z1 Y) c  _; ]( N3 k7 m) M
A                C#m8 v- }, J! y7 h# n5 y* s5 f( d; D
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
7 W: D3 J) f8 M/ J: Y$ WBm              E                   A. e" Q. o& n8 g" ?
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้% z; a3 ~+ k. ?9 z, U5 ]+ W/ }6 q
D       
9 U6 `+ G; P, W* Uไกลสุดฟ้าแสนไกล7 I" u) M& I& ^2 k
C#m                F#m
  v* U1 n% K6 P% Wใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน% v. B3 H' P+ ^& S$ G, E0 ]
Bm                       E        7 I0 }3 c0 S! s
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน3 i  Q  t5 G2 q+ k$ c1 A
( * ): F( y) u- w$ ]! L: I& S
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
9 K  w; Q5 o, Q# U5 V$ u8 l# E7 C4 i; G+ _) }0 S$ u
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด