กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


6 ~9 Y* S& L  a4 O. r7 x2 b6 _* X: U, i: T
A                                    C#m
' u- o4 V( l- K  S) {6 pเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา3 ^/ U3 @7 z' M$ _
Bm                E        A! A) @! d; |, z. v
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน, [! j" h6 d1 J
              D                 C#m                      F#m0 G' [8 [. C) [& n; A: F& S
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
0 ]4 P: B* }  {+ f$ k9 t1 SBm                E3 O3 A( [3 L8 \3 i
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
+ L1 Y( j; y4 c$ X" c* \      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
" Z7 [1 ?0 ~" C# ] *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
. c5 _* c( j& i! }- u+ c           Bm                                                   E
3 j* B& g; `( t) U; v- I# [   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก0 D# u1 l$ ~+ l0 I% |0 K0 v

9 {0 O3 K/ o8 D) u8 B        D
  |( p& R) n8 u4 n  V**  จะกอดเธอไปจนเช้า( z% K% ~, I2 y. j$ l- v
E              C#m               
- k( g: Z) Y  r3 X4 p: o3 r2 Lแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
9 s9 |8 I8 [, M# {3 GF#m            Bm0 t8 Q- M3 D9 s9 t, z
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน9 L) v3 l1 l+ _) l: k# H
E        A
5 H$ o. g6 K& w+ qฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน/ ~4 A% K5 G  V" h; W  v

& U" e4 r& _' r5 x- L, |% @6 PD        5 M* z' L# d& f6 q, @- P8 N% @9 D
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
9 R( i, I& t4 r4 X2 ?, k) W/ eE         C#m8 p$ x" i; d" {1 `/ F
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
4 x: t% k) N  \F#m             Bm5 F- {$ k* E- l" v* n
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
7 y' b7 t7 ~1 B# z7 p: D  zC#m    D       E      A
- z, a6 \+ U" v. w1 H$ }ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
! f  `' P6 y. J2 c# R& h$ q: |5 N
A                C#m0 `$ r1 b( y9 M8 U
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา. W5 @+ T% O$ c" ?2 ~: d* \
Bm              E                   A/ [; q9 D# e  U
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้# L5 [6 ^# m7 n) \/ V2 V# X
D       
( ^/ ^* ], v) B! h5 \/ A2 i1 yไกลสุดฟ้าแสนไกล. G1 o5 I+ z& Z) r* ]/ J
C#m                F#m% R  B2 S- W0 H! M8 I& z
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน3 m% q* V0 G$ w+ G
Bm                       E       
) r% b  {1 c) X8 N" @; Mขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
& }( v9 H$ J, f' _( * )+ ^+ o/ x7 m. {5 n7 m4 N8 L
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A; F. G% u, f6 e8 x; ?
8 G8 a5 C. ^6 q
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด