กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

6 `0 M5 {- i1 {) e- r- G

( v6 b# _7 b3 A- R' |8 _" f0 Q, UA                                    C#m. a, g7 K4 p6 l# ~6 _
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา& n7 B% v9 ~+ g7 t: Q! t# d
Bm                E        A
. [$ T; c4 {9 Tปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน8 [( d' V1 x1 U# W- }. U* n! y
              D                 C#m                      F#m9 [6 `: H: k+ q2 W
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
+ y( C: o& U5 `Bm                E
$ S; t& l/ P, E: r$ \" o9 y" j$ {" Zทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ" y3 N4 k& b. b" M! [2 `5 Y
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
2 y+ F' d0 R5 |% B4 j( t: J *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
5 l4 j( B* c% y           Bm                                                   E( v: ]: C7 i  a: q6 W; J
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
( R4 G% s$ O  C/ ]! A8 f
4 D' z& t# l8 G: }; f/ `# w        D) X& u# F; q" ]
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
/ q+ n1 T& Q8 Z( Q& Q( zE              C#m               
) M7 d0 u) D, n  b2 e7 \0 B. K; Dแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน: q/ m" J7 i+ j+ s  J4 k) g* b
F#m            Bm1 J0 k. `# _; f- L
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
  J8 G1 r- C1 ?+ XE        A
! @  W8 @6 B; n6 w# f4 W6 @ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
1 A' I# o" h+ ^2 J$ r4 w. @- j/ B% N2 r& s7 Q% ?9 n. E4 X+ {( Q
D        . f% [, Y! K3 {- J5 Z% L+ l2 i& P
จะกอดเธออยู่อย่างนี้! Z3 f% T. Y0 A7 Z
E         C#m
& |' h9 `) r8 w' r1 xข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้" f3 M  L) k" T0 N, u8 S
F#m             Bm5 Q* N0 t/ H' X
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี) E5 I* b& ?: Z! T6 ]) D* x8 o& M
C#m    D       E      A
2 e5 ?3 ?9 [: J5 sก็ยังรักเธอเหลือเกิน4 f; j- [! }2 ^$ K

, t4 x! z8 s# z0 Y! O$ EA                C#m* {  z/ F0 ~! u' K2 T
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
3 h% |. b% u9 ?+ @/ z; b/ {Bm              E                   A
" O) j  ]; X/ P* `จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้* x2 v- V2 p/ w
D       
& T1 ?9 E$ f$ ]& sไกลสุดฟ้าแสนไกล, z9 ?" M/ D$ p1 q
C#m                F#m7 O# A/ _, Z9 J: h
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
4 e( I, G! j; T9 J0 [" n+ M/ o/ ]Bm                       E        & C9 j! [3 n- b
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน- m# \  Z5 t* T8 _0 G- E
( * )
' j, |% U( L- u( U: ^Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
# p4 R$ T' W7 I6 M) P+ h- M7 c# G2 h* m
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด