กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

7 n& L& U: K$ B( L1 ^
0 H4 L$ K* e# o
A                                    C#m1 p8 A: _. @( f
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
/ I' c+ e: O) l( e+ K, fBm                E        A
/ F7 q+ U' ?) ^+ Hปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน5 i- F( G* s1 c
              D                 C#m                      F#m, y; j+ B8 ]# F4 w
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
  G+ J& h4 l9 KBm                E4 R5 j: C0 P6 w8 {9 ^
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ7 C* Y# n$ A) X  U- F6 K" o8 P5 Z
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   1 ]  A1 P5 E" P9 \7 Z
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
$ H: y, K" x) V* Y5 O, {! S           Bm                                                   E
. F0 m/ ?- m; t& E6 _* q1 l   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก! n8 E& C" S$ k5 q4 M7 q; y) s

( b" X$ O' @4 z) a3 f& S7 T3 q        D2 H3 [* [8 h' R+ {# d9 V4 D
**  จะกอดเธอไปจนเช้า4 J( B; @* {/ v
E              C#m                5 |1 z/ K: |$ i7 \
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
9 F0 g" o( Z; _) }5 r0 t! n7 PF#m            Bm: Y, K* |, E1 [) ^2 k9 M3 q& x: E
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
( T* L4 w" z" R  o* ?; tE        A
+ w9 F3 M$ [( Iฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน& X3 B3 i# o$ A+ L/ x! F
. @! o3 x5 H% p: m. z
D       
& P! r2 [4 z' u1 Xจะกอดเธออยู่อย่างนี้' w# f2 u" b! K7 i. W
E         C#m2 B& l& d) r( L& [% b+ D! |
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้8 n' m8 y% u9 S" V
F#m             Bm
: F/ u* p0 [; wจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
) R& Q, L- B* iC#m    D       E      A, z  W2 ~4 |  l8 w) }/ Z
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน* e/ ], w- P' _% E+ k
$ D' a# f0 w7 m# e( x0 Z% k
A                C#m
4 d- ^0 B; `- b4 h  i4 ^ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา3 \, e, Y/ l' g$ m& Q% w2 Y
Bm              E                   A) t- F1 j$ J4 ?7 [8 R
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
3 Y0 c- r, a3 G: @$ @D        : w7 |# N3 L% c4 Z, h: h( Z! K
ไกลสุดฟ้าแสนไกล6 X9 J9 a* }* m
C#m                F#m! Z" }, V9 L& J8 E( h0 G
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
7 {' t8 l2 s$ |+ w# q& wBm                       E        ! o4 E3 S! J0 @) _( b1 i- E7 k% e
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน, U5 |. E* n  ~9 {' _
( * )
0 d2 x* J# T' gSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
( a' B1 P6 z3 @/ B
- T) C* d, G, ~: e( C4 v0 ]( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด