กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

, v5 N( n" U6 ?. u# V5 r( m

: h/ k8 M7 e, s* \. `2 e/ xA                                    C#m' U& a& q7 C8 s" S
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
2 E: W! C9 Y: n3 lBm                E        A
  G6 ]& }) r8 g( K# V5 F: Kปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน8 g; ~. p& ~4 r# K" \; T
              D                 C#m                      F#m9 ~3 f4 @0 ?  a5 V  D' K0 t" o
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
) ^) `3 a$ l* F2 I9 w2 s- n8 |# S0 |2 vBm                E
; v0 J4 J6 G( f/ a( e! M* g9 gทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ7 O. \8 X, z- R8 f) f) @
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
+ P' R' Q. u& ~" x *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)   z" n% y, u: g. M& I
           Bm                                                   E
0 x) @" c) ^, h& @9 n0 i   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
; [" c( p" p5 R% C. Y. u
1 p% M1 y' U$ Y2 u4 o* \        D! Z% y; r" f3 J" j9 g" E
**  จะกอดเธอไปจนเช้า. g( i; x% W! L, u/ |
E              C#m               
% B. Z6 {& W4 Gแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
- o. b& T- |9 A- X6 i( h4 @. ~7 `F#m            Bm
  p+ W) [5 {0 l* Eให้ไออุ่นกายเราผูกกัน4 W! G5 z( B+ f( ?
E        A
# V9 N/ s' b2 aฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน  n9 {" L5 d) P& h! J
5 A' T7 v/ j6 J$ e: j
D       
! Z4 B* K5 q& Yจะกอดเธออยู่อย่างนี้" f, P" q' v+ E- z
E         C#m4 N3 _- r* P1 M( c
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้7 A" h# f+ o7 x6 l  V8 {
F#m             Bm
2 m8 x* I( M, Fจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี# C* h% e1 y& l
C#m    D       E      A
' L5 z( q3 [* b# B' F, }& {, {ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
) f' W$ m) T9 }: s6 o% ?* L* X$ F" ]7 ^1 X2 X* |8 _1 `5 U' E
A                C#m, q3 V9 e* m* M, O9 }
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
0 u# v  b( n5 p( c1 e2 d/ EBm              E                   A% f4 J; w0 D: j, V( z# Y
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
* H3 W) o& r" r; ]) J# ND        . B% g. y% n6 K
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
! e# s$ P2 V4 e* o$ X% |2 F4 t; K* KC#m                F#m" ?" }6 l0 b9 l1 b/ w* A
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน5 g) F6 |5 `- O1 s" ^
Bm                       E        0 {; i8 H  v2 `) n3 p+ T% |) p
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
- |% e" \; {  e9 {4 V7 ?' m8 L( * )8 ~. W+ X/ @  ~: b% @
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A0 D( F6 [+ ?' D% v; h5 |) E
! R& U: c: `3 I/ k
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด