กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

4 I% }( q/ D) V' M
( e# {# B) L( c) U7 i8 a
A                                    C#m
; w' a7 A6 b" J2 k* Xเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
6 e2 p+ {5 N/ WBm                E        A2 W3 [# g  T9 ]
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน% _9 |5 ~/ l1 h6 D) G
              D                 C#m                      F#m
/ P: D5 j+ ]/ l( \หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น! e, _) i# s# ^6 c  @
Bm                E; V& J5 C& i$ l
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
! y# z- J* w: ?  ]9 W6 ^4 [      Bm  E                                    C#m  F#m                                   $ I5 `! h1 T- \; {: W. n! P
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
( a3 {- X8 }& I2 J6 l           Bm                                                   E* f- v6 d& o. o- i$ u. e% I
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
8 Y0 d$ N' p% n7 k0 S' ?# ^2 @# P0 P. O* p& z; K% g1 x2 R
        D
5 _! D2 T3 [3 K$ B. B**  จะกอดเธอไปจนเช้า4 G* b8 m+ H) \
E              C#m                0 _3 y; B5 J+ v3 ?$ e
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน9 A8 p6 a- c. w: s8 i) e
F#m            Bm
1 c$ L. O6 P. k! l! wให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
: I  ?, e+ P, i  O9 f% v0 u9 UE        A
+ }9 j( O9 C4 K9 r* h, ^( yฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน+ P0 ?4 @+ N7 }+ Z  F8 a  K7 L! M

. [5 i2 Y' c5 U( J* D* n' VD        0 f' L5 u$ E7 f% m( ^: U6 o
จะกอดเธออยู่อย่างนี้& f& T9 w9 ?# H+ T1 P: p+ B9 X/ e2 P
E         C#m( _3 M, E& b- p  _9 i) ^& i
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้- @1 u2 Y5 E# g1 j6 z- I
F#m             Bm4 R2 }7 n+ v. C. U) K4 O
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
  o' N4 Q* k  D: hC#m    D       E      A" M, Z# O  u, B3 f; i+ Y' X
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน# {" ~- A" s. R0 E

! {- `8 z/ r/ s( z. ?A                C#m# y8 L. x" x6 D
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา1 M8 s; w5 H* E2 {) z
Bm              E                   A
. n0 e* j5 `+ c" p/ {6 @/ }จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
8 r( G% |, {& {, i7 ~4 pD        ) ^. c  i# s8 q, w7 w
ไกลสุดฟ้าแสนไกล  ]2 c; N: a+ r- G0 t7 C
C#m                F#m' s+ A7 k4 k) Q, [) G) B2 J
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
7 T% x; C- H9 `0 A" ~, j5 D  C$ kBm                       E        ) a5 i' f3 q% a# o4 |$ e
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน9 V; Z- U( {5 p3 X$ j* W
( * )
! R6 ]1 A* p" @+ Z6 Y8 V7 F; w7 iSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
! m1 y) K% s# n5 q
2 [  D& M5 k& f6 E# D2 T& i( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด