กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


  }& {* `. E7 |) W1 z2 d8 ]' A! V9 r
A                                    C#m
+ Q( A7 F+ ?- C5 e% T+ ~) Bเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา( m; ^% W3 @; v4 c- H
Bm                E        A( N# B. F. B+ g2 g8 L
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน" t% U: H1 t2 m+ N
              D                 C#m                      F#m8 x$ n  \9 S0 Y
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น. Q) ]1 w) d, d8 X
Bm                E# s  m/ \+ d5 f0 q) |; S
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
0 m& A6 o5 P# {6 }      Bm  E                                    C#m  F#m                                   ( {' Z; E0 k/ F, }! S4 @
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) 4 N+ u) ?9 J! W* n
           Bm                                                   E* F  {. U$ \/ M/ j' G3 K
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก, ^6 u. r2 @' G! q, u
" \9 [8 z% A+ W  h
        D6 k) L: r* a  B& i
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
/ [' m6 ]- y& b' bE              C#m               
8 b2 N1 S  X5 S/ R& l% lแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน! v/ W' G3 y- M. T8 [! t
F#m            Bm
# R6 I  r) m) c2 [2 L" Hให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
8 x, ^- b. o! R4 ^* u3 JE        A
" U& U3 ?$ y/ w% V' q- tฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
7 K4 e( _: k! ~1 m* G1 D; F/ \+ E/ t% f- o5 Z  n% k: q2 k
D        5 c4 C" |" v  C% W1 q4 ]
จะกอดเธออยู่อย่างนี้, q# w& |" i6 h! m6 j
E         C#m
  M$ e, n. g$ N. d5 Zข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้7 \4 d- k: U" `$ f( x( W
F#m             Bm
& z1 B0 m! v. p' S% ~จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี9 B1 D3 H" }1 L1 {! Y1 I, ^/ z
C#m    D       E      A! d  ]- e+ s1 l! @
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน5 y# s4 W* m' t7 u8 M
" n! F3 J8 E7 `' V1 ?9 i+ i: P
A                C#m
" Z/ o; {3 F. G2 B$ Pต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
  K! ~% B; R6 b5 N/ o1 O/ @+ zBm              E                   A
8 O- |6 ~& l1 d0 O) T2 r& r/ O1 Jจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้" z, c8 o8 C5 n2 X6 f
D        8 `* Q6 \9 L; ^$ E: K3 S: U; `
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
/ U9 M- ~. N4 h& VC#m                F#m
" y& @; Q% Z1 X* Yใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน" ^  R9 _5 F# M0 H3 b
Bm                       E        - ?  c2 w7 c: g& \! o3 u) e
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน; Z/ `9 p, N9 {  C* H( o! b
( * )! ]- `; x7 P; A" j
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A. M, \" m' H. Z' ~2 r
: x# S2 x9 Z4 P0 @
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด