กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


# c0 o" p+ ?& q! U; s" Q1 m; ~! n) r/ X4 p$ M- N- h! c
A                                    C#m2 f  U, t7 `7 G, k
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา! S/ T4 D3 Y2 s, H7 o. b- W
Bm                E        A
  j2 Q6 C# r" @& _4 L. {- ?0 o7 }4 kปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน6 J1 t; W6 B  Z$ U/ t
              D                 C#m                      F#m9 n* }+ p/ R- y  D# |
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น! `* ^- R1 K! c: {
Bm                E% u; Z0 |* S/ y
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
. `+ _0 J# L* M+ U1 x% L) r      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
4 C( N2 j6 x( `, f *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
+ {) ]% c$ Q$ t/ X! J           Bm                                                   E5 o( e; q2 ?0 c, d* c6 z8 b
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก, |( s5 w+ ?/ y; x/ E$ `; Y1 f
) a. v4 S& Q( S4 s* s- V
        D( z& D% P! g1 P: Q5 ]) v+ ]
**  จะกอดเธอไปจนเช้า, R* m, F' q0 J( C# j& r( ~
E              C#m               
+ g/ D& S! ~2 T% H& y/ V/ y9 ^แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน6 \; N* W9 ~1 l$ S: J' z  y5 F% A$ j" X
F#m            Bm! o. D0 n# q7 y' u
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
* d0 D/ Q; Y( Z2 b) DE        A
3 e, @9 E0 L! X! A- rฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน% V; c" m2 M3 Z" g7 \" y& E( |$ v
7 t5 b9 K, ~& v/ V' v) H( X* q* F
D        ) ?) X4 e9 ~/ S& C* o6 l
จะกอดเธออยู่อย่างนี้9 x" D5 x4 j4 R" r
E         C#m
' t+ {: @: b0 [- b4 N4 ?" N3 qข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
  y0 z& Y4 r0 @1 }6 _F#m             Bm( s0 C6 f  |" ]) p/ |: X
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี+ d" i1 L  X2 p0 f3 L# C9 ~
C#m    D       E      A1 R" x: P& `% }( R/ ~
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน' N: U8 Q* j. ~) s  @
( A! n5 {( V$ h7 L; Y4 h
A                C#m3 A" Z, @6 w. I, ?6 \
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
, O, C" B  P8 X" V! xBm              E                   A
9 Q& u' ?& s! c' t$ O7 Sจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้! u- j3 g/ _, Z8 Q* C
D        ! j" Y/ R+ v5 Z8 E5 Z
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
, Z# @( i9 h5 d6 YC#m                F#m
: f. f" A: g" v& fใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
2 a8 V/ c- W  V' hBm                       E        3 ]+ N- I+ c4 ?6 e7 I$ _2 N1 x
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน3 Z! r7 N# c. k, _! {" Y# q7 j8 F1 s
( * )
# f" h0 w: e& O) p/ G' |$ gSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A' \; Q1 n5 i6 F" k0 v1 s
* Z9 b$ C: b) @' L7 u  V% I( j
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด