กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

% @8 t/ d, w- L6 N5 }

0 Q& S1 T- y0 C9 A7 EA                                    C#m
; c2 X, h! U6 M" H4 B  mเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
$ V5 g, \+ l6 o( }$ o7 F+ FBm                E        A
& _3 x. {4 L1 J9 E' M5 Lปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน2 a7 r4 o4 _" K. b1 Z6 @5 Y5 w
              D                 C#m                      F#m' w; x8 f5 c: r- ?: U$ y, b+ V
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น4 @9 l& l7 X8 E
Bm                E( t- c* a* {; n, _5 ^
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ/ V$ D; d" ^, F4 l6 W
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
# O2 O8 A' y/ G9 ]& r *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) % F. `3 \  k: p* k) j6 e
           Bm                                                   E' B. |, s6 }; N- z# o
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก& B7 M4 V% e1 f5 I7 p' t
5 |- H# v$ h( k: [- O  |# B
        D
7 f/ u2 ^0 u3 T8 w, z( s**  จะกอดเธอไปจนเช้า
+ Y* A9 m# h6 j6 L, d$ V7 l# R+ ^% WE              C#m               
/ {% C+ X/ G# mแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน8 e; @# \1 _/ V
F#m            Bm
% Q4 r( K) O: }ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน) Y' E9 m/ s! J9 `* q8 r
E        A
! Y/ j* ?9 s4 U  I1 [. v: g: G& jฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
8 B) N6 }* W( m7 R
% B- a7 ~; B7 T1 d1 zD        * G# m& c8 J  W5 F7 W( }
จะกอดเธออยู่อย่างนี้( V4 c" ]5 @% k" X3 N7 U' [
E         C#m
$ g- b" \2 M; w( o) qข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
0 a9 s7 J9 @. U3 f9 U1 VF#m             Bm! P; t2 H6 W; z
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี. l9 B, W3 f6 Q* C
C#m    D       E      A
* W, {* ?. l% `- z  iก็ยังรักเธอเหลือเกิน: n% l& t4 O  j2 s9 P
) f3 i9 a. |/ Z. a* T
A                C#m4 v, Z+ g1 z% s% f0 d
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
) a- r7 T- U6 U" W( n$ ?Bm              E                   A: ^8 _+ g0 b' _
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
8 t3 E' Y$ b0 hD       
8 c! @' |8 i; G( y1 w, I: G1 R# Gไกลสุดฟ้าแสนไกล" A% M, I/ M) D& K6 c1 R. `. K9 J
C#m                F#m
% i& B5 B& \9 e5 W& R7 d  r7 @# U. Hใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน% D" l2 l  q' n, m
Bm                       E        0 x" x# a) d! j' e7 C
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
7 K# J3 s, P& _* b( * )
$ s8 B! O8 H& T0 jSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A- c/ o1 G! b4 u; \8 c* \. l" ^

; ?* G3 G$ I. X" B( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด