กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


& ]1 o9 ~0 C( E! {  l7 X% w* y4 u7 S5 h7 I' F8 `8 o
A                                    C#m5 s+ t% Q# B+ n8 o
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
2 \% Q3 H4 Q) Y0 yBm                E        A; h2 `- E6 f. a+ u+ e1 E
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
( D2 n4 E$ \, ?! N              D                 C#m                      F#m
' g. G9 V% l, T7 u- P7 Q! y; Jหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
0 R. T: P- e+ R! NBm                E* G6 ^2 o4 j9 ]! D  s. b7 V
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
( u& ?, }; j9 z3 G" R! L; X      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
1 r& s/ \  u. S( Y$ `. F$ ~ *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) ' v7 q$ r% J$ t9 j9 U9 M
           Bm                                                   E  K* s5 Z" }# _: d  h" W
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก( W! `/ G. J8 f$ i

, _! P1 O/ j/ V; a# Z) V7 N& n. L        D
  m- ?: x* q% m9 x6 u**  จะกอดเธอไปจนเช้า
* g% E# m4 C7 CE              C#m               
  d( ^4 s! C" h( P( V' k1 f" ^# _แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน; @% ]* G: D& u4 I0 `9 y
F#m            Bm/ a9 U+ Q4 @! W+ r! m7 a. @9 x
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน: u: Y# x: ?) k( J
E        A4 j; w: g9 n& X$ K3 ?! o" J
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน; `! H5 N2 u; g) W

5 L  `" z% J3 r. P* lD        ) J5 v- j% t4 Q) M  u
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
$ h9 O5 V4 ~. a; `$ OE         C#m1 y* X% K7 h7 v, d1 v; A6 C3 a% g
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้, f3 a. l+ r  o, a* i6 h1 A
F#m             Bm
/ I- u6 k3 ^8 r* H, _1 `+ u6 y# kจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
: ^) s6 n6 U5 r" t: K5 hC#m    D       E      A( V# u+ O% t3 I' d3 I+ |9 }% ]
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน+ q3 k9 Q$ F/ V

# K" Q: V/ \. @9 w$ r( }, H3 SA                C#m
7 @3 c, U4 O, w% @% lต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา; P9 u/ L, S, t6 w! O4 M7 z
Bm              E                   A
2 Z7 f% ]. g5 Y* yจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้8 u* y" Z) ]  O! \$ Y1 @, R, _; a
D       
- ^) e( I/ j# c6 |: ?$ V5 Uไกลสุดฟ้าแสนไกล
; ]5 B7 S  @; t, e3 [C#m                F#m
# I) T. d+ \  G( a- r/ ~ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
, B9 I' F$ V5 V  U% V% g, T* a( RBm                       E       
* X; Q; L/ m; q, u6 ~; y) `$ eขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
3 m; n, D3 i4 U- }" g( * ). }: m9 w/ U9 k
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A% b+ P) V* r4 z3 V3 p+ }: f0 \
. o, V0 E. s  p$ X+ C$ K# M- u
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด