กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


; ]3 J, E; v# A' y2 P; \/ {- l+ R8 [+ r% N+ K0 W+ f
A                                    C#m
( S4 s/ b# B  ]' P' v1 W4 aเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา9 Q' M2 N, ^4 u4 N; h: k9 ]
Bm                E        A' h. @: i; ?3 w, \$ E' m* g7 e' E
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน. L4 }0 M6 I5 Z7 [1 |
              D                 C#m                      F#m4 d8 [- o- t/ p5 r  g# e' i/ v
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
7 s; Z4 |5 e# U5 t) ^Bm                E) ]: b) x8 ?1 P& L4 q  @( O
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
3 p) \' D+ x8 C% V# ^4 s# h! L      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
2 B  ~# {* ?. K *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
) c, T" I+ C$ w1 D           Bm                                                   E8 L! G! q1 {1 b, |% |( U# b; S% c" [" I
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก% t; i% A0 o8 o) S# A* |8 v
$ `1 G- x6 J: |! D5 \
        D
+ ]# ~' D9 G0 p! t0 I**  จะกอดเธอไปจนเช้า+ z; ]" y. H7 ]) V5 X/ }
E              C#m               
& A) C' m+ _/ wแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
- n# `0 O; f/ [/ qF#m            Bm
+ s/ _1 e1 b' ?/ q6 c2 Rให้ไออุ่นกายเราผูกกัน% R& b* S$ V6 k' G9 h! @
E        A# c% h2 S3 _" k1 r
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน  a' v4 F4 J8 Z( J' I
& ^' W0 ^+ W' Z! n! r
D       
& \0 g* t7 \# f* l- o4 |จะกอดเธออยู่อย่างนี้
) |2 a& K% r) R$ |2 TE         C#m
( `5 m7 q- }& \/ l5 Oข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้" d: m/ u; X1 [  E! E* D
F#m             Bm
# e( k. ?4 T3 @6 \) ~จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี% y; Z9 S7 H- v4 o" e& D3 U3 i
C#m    D       E      A& P( O- G& P' K
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
' A& i5 H# Z; G5 U+ [9 p- R& L: m. T# d! x6 o
A                C#m
' A3 J% h. h6 J2 z* T3 Zต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา8 `+ Y( ~+ o  }& T9 [
Bm              E                   A
2 X- Q" X- _2 z% y9 qจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
# y8 B  x0 u! D8 m" }D        + [. j& r- u& `. u$ [2 C: E. @' O
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
1 q* n, ~" P2 e" v- M0 r/ ?" sC#m                F#m! r8 i! _* P1 o. Q$ C
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน$ [& u. W, H' n. R0 K5 A
Bm                       E       
$ ^3 Z+ v$ a8 W9 N" }8 w6 O4 W7 {ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน: N) U- x8 e8 K0 e5 t0 R* A
( * )
1 W! E: ^& u. a! D$ j5 xSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
1 H! w+ P9 z! A* r2 q2 k; G  t
8 D1 ^! S) F+ s: a: v0 t0 ^; a( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด