กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

- g8 `" o% K2 @4 Y' D. e
, D/ K0 M. P: p" x( M
C       G      Am! i! t- a) {7 a6 _9 T: I! `
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
) V. `* Z+ M/ h0 w/ U               F    G              C
# f) l: N/ Y+ \8 E& n* Dบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น' K$ F, i" d. |0 ?/ q1 h0 c( D
              F            G  Em            Am          F   
. [1 l! v7 a. M- iใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..' m0 B( V  T# q% p. H/ b
                G              C: m  T+ C, [( k  r7 }! s1 ~
อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ4 ^1 H" e2 ]3 O7 q& Y! M
: v* i0 D6 Z  [
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /0 d- k  P" h6 F4 @, y
' N+ v9 z0 d* b; Z) _2 `
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
0 K8 A6 f) v) l% f  l0 B; K   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
" ^. c+ r4 J1 m% |9 eAm            F          C                G             F                        E
) v* F8 j6 d% l2 f   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
3 D: y7 o2 e6 {0 Z/ G; _* e. ~8 ~9 ]7 f0 x0 @' N( T, d
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
- c  p+ D" @6 k+ B, C       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา: H4 i- l3 A4 W3 {# q$ {" s
        F               G        E            Am             F                     G
. G3 L* }  L; Q! n& H0 |. E         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
& \" T! ?% H; ?  D, }8 C5 q, j5 i
                             F      G     Am      G     F   G              C  E
; q3 f1 I3 B% c: t* H9 Y$ ~) E6 y( T           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
* S0 R2 x4 {! g+ N, L( @                          F           G   E            Am    G      F                E) w8 f8 C5 x: Z3 l# V' w
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ* R" Q- V( z8 l8 e

/ v. D  a' ^# i6 \% t1 ^' AInstru / F G / Em Am G / F Bb / G /
/ q, P5 I- D. y8 z$ p" s
- }0 [; V4 p4 PAm               F            C           G   Am          F             C  E0 \+ W) r7 h2 N7 H$ H/ H
   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม2 T4 g6 Z3 n# {9 `
. S6 Q1 b+ f5 Q& Q" R
( * , ** )
- |- k3 ]4 |2 V8 A' t$ [8 d+ h+ |0 |4 z2 z
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /4 W; f' C$ e+ S# a% U% ?

6 R, P% D: W; Tกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น8 ^7 t% ~* C; p( ?4 M
           F            G   E            Am     G     F                 G
2 L; D- o$ Y6 @0 Eใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน8 K) ]3 I$ P9 m" z8 `5 b  {
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am' z( K: @* e; l
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด