กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


/ B6 k; l/ ?' I/ E+ _
, v1 z6 ]" H" ^ C       G      Am2 ~( q1 k! v- i9 Z# s3 g0 m( A
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี  ?7 ^# V' k, B  w3 ?) r
               F    G              C3 R* u9 k1 N! B; G$ v
บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
. E  {5 A; H& x9 f& ?2 s% S              F            G  Em            Am          F   * p0 R# p' |0 K; J1 {2 y3 F
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..
  k4 M& @0 Z: h% v' p) Z                G              C" w9 s' J* w2 n+ f2 P' c
อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
; _+ {$ w, w8 s  d4 a+ S, z# L# x8 s- c% r; h0 V
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /7 I( W1 o" D0 ^( Q' u# t% L

3 S1 |. O0 z% K" P/ f, |2 JAm           F            C           G     Am          F               C  G / B
1 O5 o+ a2 [8 }   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
% }. [$ _2 e2 r  D6 O2 SAm            F          C                G             F                        E
* T8 p2 Z' }. q3 u9 @* [( P   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
" _: |( }6 T( ]' z; z, |3 }& d' ^5 z) o# M9 v1 t
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E- E) n% X' @' W
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา4 h  }. K1 [2 \: k- a+ l+ `
        F               G        E            Am             F                     G
2 `# i# g/ C2 ?! h         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
! D! f, R! p' {) v# W3 X( V$ l+ j2 ^  U& Q+ G6 ?# e
                             F      G     Am      G     F   G              C  E
% ?4 C% j3 ^: o3 r% I: O( Y- x) T           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น) y6 P5 A1 F: [' q8 L. Z7 L4 q
                          F           G   E            Am    G      F                E  t! U( }6 ?6 |9 N) l
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
: a: M. |5 s$ m5 d4 b: M$ f6 p2 m
4 @4 X( j. y* a8 m) U& \+ kInstru / F G / Em Am G / F Bb / G /) ~/ ^0 z' u' `1 g8 _* f6 x
, P! o/ i! B1 x& C
Am               F            C           G   Am          F             C  E( i; b2 h/ E5 B( d* U
   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
' ?, q8 A! a( j) u  g' m
( |2 C3 h2 @- x9 U3 C. Z+ A( * , ** )# K0 _: j6 o6 n  g& v$ C5 b
; V7 O' _2 U$ F! D- r) J) `
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /. t: f' Q9 u; U

3 W' M! l. j. N& r) pกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น1 P* A6 i( m0 e
           F            G   E            Am     G     F                 G
5 m! W3 c; Q1 e& I, Yใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
1 U5 }# J! Z$ A. {" E( C% B9 Q- `   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am9 L) o: B3 ]8 p; L* |0 ]
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด