กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


3 s" e0 {% m. e* r( p" k% I; A! b: ^- Z* T
C       G      Am6 C, E, a* C9 M/ @9 b7 x
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี: r: n- i3 H6 X: y
               F    G              C; H7 a6 h2 F9 U2 b: \9 J( x
บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น; Z) v# l0 U8 O7 v1 W" E" M
              F            G  Em            Am          F   
' v, P. m. Y2 O* Fใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..8 L" b, E7 [* w3 H' B1 s. d% l
                G              C
  P/ L/ t  t( |; d& Mอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
* b" t8 v# O" X: D! {6 v* b. I8 y# J0 Q. F
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /; b  Q& b" W( Y1 z! I! |

/ a0 B+ r. P, l! d/ g+ J& o9 wAm           F            C           G     Am          F               C  G / B
) z- V# z# y/ d: m& c% e   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน9 k8 w; ]& u' T" L& L
Am            F          C                G             F                        E3 k5 \$ _3 M. ?* e9 v6 I) p6 _
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
1 p0 e4 o! ^( v. N- G! Z; p% K& ~) r' U5 w. k
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E2 b1 y4 d) O; r2 s# h  C( z
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
, {% ]7 K* b* [* u5 C7 A        F               G        E            Am             F                     G1 T0 k/ k1 I( H" G+ B) ]
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
3 L! F8 a' M5 R9 E
/ S8 k* K. d/ Y& _. P                             F      G     Am      G     F   G              C  E
; D3 ~! |' i/ ]; _" @           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
0 V4 |/ h8 P* K! r, [. B, }                          F           G   E            Am    G      F                E
3 ]; Y4 _* Z5 }" X& T+ f               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
$ ?. D3 C" z* F  l/ V# L6 c1 B( N, ~, w  N; y! p+ l+ |' s
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /# t, C/ q: W# B- R

* O. b+ D- Z' g! x2 T7 i: J. rAm               F            C           G   Am          F             C  E
/ o9 @( Z. d& r2 Y7 o" I7 l   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
5 _- e) ?. I2 }$ J$ x- y2 K* j* U+ l0 C
( * , ** )
5 {0 V2 A# c4 s+ |! |2 s
- a6 \2 c3 R1 U4 v- UInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
6 l4 j; Z( X( i+ v8 Y, f2 H( b' w) w' a: G- v5 P. _5 L
กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
: n+ x1 I. V9 x8 @$ S           F            G   E            Am     G     F                 G
9 F( l# |, f' wใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน& ]1 n, u1 r3 z
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am1 x+ \, X  A8 [- R
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด