กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


' _2 k6 q# @# H6 S3 h6 g1 Z
5 g1 f- p. D( ` C       G      Am# H! X: n0 O( v, V; }. R
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
8 I$ ]  ^) N, c+ `               F    G              C1 h9 A* b' Y. f6 _( I. Y  k4 l
บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น+ [# K1 i$ A0 R( b
              F            G  Em            Am          F   
! W& j( H$ ^( W- ^$ Yใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..
; u2 B3 \( |9 g6 J                G              C
. M7 `0 I3 Z  y6 F5 Aอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ9 Z* x- z) e1 y# `- T$ L/ N

9 l& u0 g0 }5 t! RInstru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
& x0 `! |9 }3 _- u9 x1 l, j% h
) ~4 ]8 _& c+ d9 Y9 [9 }2 ^# m2 yAm           F            C           G     Am          F               C  G / B
0 J5 g( M8 ^4 y5 g, y* D: d5 [; A   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
4 M) E2 Y) ~3 m1 Q: [Am            F          C                G             F                        E
1 y* v- j5 W9 m  {$ f5 M   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
6 _" \+ _( s: Z0 Q$ ^
7 q7 B2 B9 U9 u* Z3 a$ {        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E1 P6 e9 `: f9 d+ p" [
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา4 U2 B" M8 Y* B, ?+ q1 N
        F               G        E            Am             F                     G
* A) Q% h1 I! e0 s; E         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
; l9 V0 `' E6 x6 I3 f/ C" e
& q, t0 F- k. ?2 r$ V3 O                             F      G     Am      G     F   G              C  E" F/ o4 g9 j. _. |2 T$ z
           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
6 U6 J: i1 z2 u" B                          F           G   E            Am    G      F                E8 L* s3 R7 U8 J  t- x* N
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
. P, Z3 n. e( H$ ]% p' V4 a9 V" p& @* G9 @3 o& @4 F+ u- o% `
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /
6 A# T+ R5 F$ Q: X2 r4 W) Z) K: a5 d( o
Am               F            C           G   Am          F             C  E
* B( }1 O4 s; v/ \; K) P' I   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม" J. o5 W- }, C

7 X$ @2 i% \; k& }) b( * , ** )
+ F: o; _* A, s' d9 L: H! O) O" p1 _& t
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /9 ^5 s, w) c. S# N

. \& i2 S8 @6 @8 G  l( @กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น; v: V: L: W; F: o, I% R  `
           F            G   E            Am     G     F                 G% G& m1 p- T- M( Y& r7 z
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
% K8 t' K) ]$ n8 O   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am, U% J' X3 s9 p
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด