กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

4 J5 z) n. a; G

3 r! E: B. f! v% f5 l, r C       G      Am
) e# N, Y* N; P*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี; F1 o) G& S% X; S+ O* ~" K
               F    G              C
" B* G1 m& L/ Xบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
/ D1 Y' k: w; n' z& X/ w; v5 d              F            G  Em            Am          F   ( i% T9 a' q1 R6 {& ?1 t- a
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..
3 K3 P2 i  C5 E! \, D& I                G              C
7 H+ x7 h/ D5 N5 x! s$ Rอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
! ~1 v- z% Q+ b; c/ o$ a2 T  }* {  c4 t
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
& M, w4 C8 ~, \6 @8 y/ p- F/ n: b6 u
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
9 @- s5 n( N6 O2 K   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
+ v& K* Q9 m# {5 o% g/ ^1 JAm            F          C                G             F                        E
. x% P0 u+ S( Y   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล9 p& a: `9 ^9 P9 o% n) s3 T4 p& E
& r; o# F! R, x8 h7 V3 w1 {
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
; u. I- h( n& W0 }' z       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา# m8 S) q4 n9 H9 P
        F               G        E            Am             F                     G3 M7 z, c, O4 S
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
* o+ w8 v5 J! l$ F+ n' e  j3 [0 @3 v( K
                             F      G     Am      G     F   G              C  E
' R" i, s* e& |) ]7 t0 k# v- M           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น# h0 B  @+ ^1 p' e
                          F           G   E            Am    G      F                E
4 l1 C! G9 P4 \; e& X, V0 e               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ- U9 A& I$ E# i5 g- w% s$ R
9 n9 h* |+ X$ V  b- Z% J
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /7 `1 Z$ N2 a% T; B

7 t* }* g0 E  y2 @. J) BAm               F            C           G   Am          F             C  E; {6 N; e, H2 B3 b8 d) }
   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม% ~" f) v9 M+ d- `* v  ]# x' Q9 q
, w- L4 z6 L( }. M: H+ b$ _5 y! G1 \
( * , ** )
! W* g0 h3 n4 h- ]8 A1 L6 T: j( p2 T: ?% W6 D7 f- J
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
. |  k: ?4 m$ G1 \1 D4 r! C# }
( |- g# @7 L1 bกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น: P1 d) V( R* a4 m5 j
           F            G   E            Am     G     F                 G
3 L3 w" n1 N9 s4 ?4 }- vใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน* ]! [4 x% d$ O  Z7 C
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
+ t4 [( G, I8 ^0 [- ?2 Jน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด