กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

. Q3 b1 T, n5 Q9 z8 ]* G2 E

9 g3 D2 f8 X1 y: O5 \; {+ T C       G      Am6 v& C6 Q9 v4 c) y% D( X5 m6 O
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี* h( n- ?9 v' u$ V, u. U" g& L
               F    G              C
1 {' Y  N# [$ y0 eบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
* U, N' ?# G) h  ]              F            G  Em            Am          F   0 x: x. T* u- W! ^' x4 n1 C1 `; ~- D
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..+ E! [' v1 R; s& O7 A$ f- M
                G              C8 c8 f( Z  I2 X$ Z; b4 k! f  ]& s
อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
6 B; M3 P5 G# F) ^6 W; f* p, |% r2 J0 u
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /$ f; b" K3 i( x0 @
" s( d0 X, w  Q6 N
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
0 q! t& w# t# _2 u   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน2 h7 T; R, l; @
Am            F          C                G             F                        E; F1 g1 `8 z! R
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล/ K$ I+ j' U& r1 `6 p

* J5 M6 J5 ~; e* m* m        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
* i- x7 w, a9 D+ S. M- i       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
6 y2 ^- f! j  v/ a4 \; b! J. P        F               G        E            Am             F                     G
( L5 D4 C* q' L% Z) Q         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา. p2 Q7 g+ F5 I6 V+ L% C% r, c

2 _* T1 m8 K- ]3 Z: n- r) X                             F      G     Am      G     F   G              C  E
0 @3 N- I3 r" C0 l0 n% r3 u           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น* p0 v+ c! y; I9 U" l, }7 l
                          F           G   E            Am    G      F                E$ Y) W3 @7 p  V
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
' ?* C, y' Z/ }; L9 u8 G6 j  Q
, e6 ?) m, I4 D/ jInstru / F G / Em Am G / F Bb / G /
2 \- ]: M2 l- b+ q$ G4 A: g7 ~+ b/ E6 f- y
Am               F            C           G   Am          F             C  E
$ R$ A* c- l( e5 k; F. b& {   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม% p: Y) `1 Y* W& {9 p! M' D- o
$ T+ b  V% C' L+ Q/ y/ C/ _, x) i
( * , ** )
7 g0 K9 F7 x# v( m
5 ?; R0 B( Y0 v8 uInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /5 A0 J4 k& w$ i7 A6 t
- ?+ O2 ?+ I/ u9 Z8 P% v
กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น. ?2 q" P9 Q4 ?
           F            G   E            Am     G     F                 G8 k( t! G. z, x  i0 X
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
7 `" D' E7 d1 E, _+ `2 q   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
, _. L' D# r$ b& G) k" k6 Zน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด