กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

  S! k% s' E% C' e; @% G
% D; b+ P1 d+ t4 T
C       G      Am' O9 ]; V2 e9 M
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
  m1 q9 r3 p6 l( {! p               F    G              C. X- D$ E4 M+ v, _
บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
& h' p$ q9 g& X* r              F            G  Em            Am          F   
% U+ k2 e7 E) r# E6 iใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..1 {  |7 V0 a; g5 i. v& ]
                G              C  {' g; {0 T5 D- i
อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ7 K; Z! j# S: P8 I7 q
) q2 G- S$ k* e% u' M8 C: _& q
Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /; d: P; `2 a* a. N1 V! b9 y
, u% p$ c1 p! G# n5 \" d/ G5 Y
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
( p( ~( w# s/ `$ k3 a  v# D   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน" l: D1 K& n% t1 h2 b9 B- [
Am            F          C                G             F                        E+ D! ~+ ~# @/ `, O
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
; }( L( m1 n! V% m3 _
: Y/ D. V" J. l. ~& e6 A  s        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E, X/ ?# s. t' g" V  Q
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
; i: p5 p2 N/ U  f1 M        F               G        E            Am             F                     G  u4 B" ^$ o4 k/ K8 B9 ^: R
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
. f9 i: M$ z' F2 x, H  m* N- b2 v, f3 ?; M9 |  A1 H
                             F      G     Am      G     F   G              C  E
/ R5 C: l0 P: C8 _# G           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
( B% l2 e4 ~$ U' i6 E7 y" E# e                          F           G   E            Am    G      F                E* G: L6 i, M, X- j
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ! ^; Z, Z; J, i$ k( ~

3 r) N  g$ N* \: N1 n# J8 IInstru / F G / Em Am G / F Bb / G /, }" ^4 |% Z5 O# M, i( J5 y% P- }6 B

- F( k  S% n$ u- W2 G- Y; T& y! T" jAm               F            C           G   Am          F             C  E  P8 _* ]" r+ _& g5 p
   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม0 H3 Y  u/ Z" B  W: |5 a

, K% h5 p( N: O5 G/ b: J" p( * , ** )" |; H8 @: ~" k

* J3 N' i4 J+ X7 h2 l  d" |# _Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
! E+ u# G7 u- d" H! ?6 T- o/ R7 k% v
กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น& P+ K. V8 R( r# }. t5 H4 I+ C: f
           F            G   E            Am     G     F                 G3 ]$ b2 a- `; P3 o2 M& {
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
" l  a" g8 ^& K! f& {   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
( H5 A9 o0 l4 q. g) iน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด