กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

  b% D2 \1 P9 c" J( \% H! `
! W4 s, T" x- D' @2 b
C       G      Am
0 J% R8 L: Z% v4 w- L8 }. n5 K*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี- V% c# ^1 f3 C5 F
               F    G              C
% N, [2 k9 l  I" V8 }/ \, Fบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
, I' h7 f& X) \# `7 u3 A7 }/ w              F            G  Em            Am          F     {) C% \6 ~, w! U/ H; _
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..
; ?" t! f1 D! E                G              C
3 n+ C( O5 Z, L# }( p" y. q! eอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ6 \, T8 K* q- v$ u# [  }+ O

: ^) r" m' ]$ x: }Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
9 Q2 c. F2 v! g$ R8 q
: n% J$ j7 Z- z* r1 ^' t3 V4 fAm           F            C           G     Am          F               C  G / B% V6 ~" g$ ^' m( J  C9 i6 P7 X
   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
2 H1 y3 F1 H$ E, E' N2 X& aAm            F          C                G             F                        E5 r; x, ~7 |/ q0 J
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
) z! Z% o; ]: A) d
% m( ~6 N4 h6 `) |  X6 d! Z        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
4 H/ M" @2 C/ S7 a5 p. \4 \! C9 v8 B       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา& r+ d' T" j: E" m0 V5 D
        F               G        E            Am             F                     G
( L' j1 e$ U# V1 ~, X* |         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
: |3 ^' L( g2 m* |' B, ^+ P3 n( m6 r$ L# \- V8 v
                             F      G     Am      G     F   G              C  E
& i' ^% d, g1 \9 a8 I           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น5 W: H& }; |/ |0 X! w. ^
                          F           G   E            Am    G      F                E
: `$ b- t- c! B2 q# |& H  L( Q               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ; e) x% ?- `/ x: ?) l8 n5 F
) v8 N5 U/ u  ^/ b- r. B
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /
) r+ O1 l. L6 k# A" a
; Z7 c0 J/ {7 b% Q9 e- D) b& qAm               F            C           G   Am          F             C  E
4 p) A' R% H7 u7 @, p4 R8 c5 A   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
2 H0 I! s: K! ~" x( f( e$ D+ m! c/ J& L' |* ?* ^1 ]$ \  O1 {
( * , ** )8 `4 j# u* ^  u5 l

9 W4 U* {3 h3 UInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /1 m& _8 V1 C% ]9 D8 ^1 k0 D& \

3 n+ v4 j$ L; E) T0 L5 l& ~กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
6 S3 ^7 I* q! t4 c7 i' O           F            G   E            Am     G     F                 G
! P8 Z6 v* V& b$ l6 o$ Tใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน6 Y  `! |: b5 r
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am1 ?' t4 C8 M+ s3 n
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด