กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

7 F/ I4 Y. X0 H0 a

# a9 Z# H& D5 U$ D& ? C       G      Am
% n# O. n: d$ B, Y; Z*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
& t+ T  H3 a5 q/ ?9 [3 s# x' s               F    G              C
: }3 j1 |9 t1 s& L' c: x$ n% }บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น' @2 }1 d8 t( P7 M  ~4 d( `
              F            G  Em            Am          F   
# x, h5 M" H2 S( V5 l. kใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..& `6 n0 Q" j" p0 U- l5 @
                G              C
1 X' a1 b7 L) A5 U7 [อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
5 A: K& Z% b5 @- G7 y( {: V- t
  A# U4 R% m. A! f, u5 r& ]Instru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /% e$ S0 d( B# q1 _
5 A7 E8 ~, |/ v" H
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B3 U5 h. `9 Y# G
   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
; H/ X/ Q: ]" Q; B2 Q3 ]Am            F          C                G             F                        E
! {6 ?* c8 d8 m; R8 \6 T   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
. C& z, |& P; N3 \' {/ g
, E" J7 D3 \5 m& I3 g0 {        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E5 X9 J5 y6 _( D! Y
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
3 Q5 E' P  `% d6 ~# V: ]* k        F               G        E            Am             F                     G
6 M/ i& O' e$ P  V/ _1 D         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
3 w( j. A7 [. V  `& @
' t5 g+ I6 \# z9 O8 _. @                             F      G     Am      G     F   G              C  E
: l) C6 ~) T1 _) F" ]           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
& Q0 e# @% T0 T" w% ]6 d# R6 C                          F           G   E            Am    G      F                E7 `2 g/ m# G# R) b: q; K+ P
               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ5 I# G. l6 E  N9 @
# y3 e; a( B" c- N8 T# m
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /
2 W, y  K9 r& {( j& ^$ @" W; v/ i* k3 w9 V, Z) t
Am               F            C           G   Am          F             C  E
- a0 ?# N6 C0 F6 V9 |   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
1 B6 ~4 f) M" z, L$ }8 U+ P
5 M% H: z# i6 c. q- d( * , ** ), |5 q% b; Y! s% T- s( t
  T9 y$ F# I" e5 n# x, O8 x
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
: G7 ^) I$ E' M: z& }0 f9 O5 Q% x. d* s6 g' H
กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
( E+ f, t8 P( d' c0 n9 O           F            G   E            Am     G     F                 G
# X$ A/ l! z* A- k0 [ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน" Q1 p$ n4 g1 v! ]. ?  k
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
' z; e& ~6 d/ Gน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด