กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


! J  A  [8 t2 v9 f, h4 X4 W4 c/ F5 f4 K# @# C' @; t$ y
C       G      Am, [2 ]  k% S8 [( C) D
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
8 ]+ }0 J9 l1 S+ _# w% b               F    G              C
6 o  K# i# _- }# h4 ~% Bบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น1 U# c- K' H, A- s# f. c
              F            G  Em            Am          F   
2 C! J% S  _& M) ?# dใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..) C& O; N( I  k/ L! \) ^8 m
                G              C0 u/ M) G, @% b0 V8 y. ~
อยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ
: H, _  i! V8 o
# A5 p+ B' u# Z/ S1 s9 wInstru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
7 Y" g, I3 p: F$ ~! u5 }9 r4 t& V/ Y- a5 K
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B  S! ]: e: a8 c5 z/ X9 O0 `+ T4 x
   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน2 }$ k: v" p8 f7 f7 ?% y
Am            F          C                G             F                        E" ~7 X3 J  c% `- O: G4 G2 \" P
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล& [) M% n/ N1 e& ~* l

- e2 A" c$ }2 Z: y# i        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E2 i, S9 w. X. t: y: d- }
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
$ ]8 E/ ~0 v+ _, Z" H! l        F               G        E            Am             F                     G1 p+ Q9 j& N' A! z4 C$ P5 o  h" Q; i/ X
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา! U1 J$ Q! a" m
' E* P- _+ E2 F
                             F      G     Am      G     F   G              C  E" @7 h0 R9 ~8 x7 c- ^- z/ x, v
           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
, U4 x" [& k) Q/ l; H5 Z) T, S                          F           G   E            Am    G      F                E
. H4 [. n: Y3 Y3 Q. h' [# G9 ?               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ* Y' ^9 b% E4 n/ S% b% G8 {6 c
; p6 }$ Q$ P! I/ w
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /
  c/ \8 d# {, Y$ p! s( I+ j. G! I5 y' d  Z- j, i# l" w
Am               F            C           G   Am          F             C  E
' R/ l. g. A1 p   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
; q7 ^- W9 o) g. J! ~0 F2 m8 }* [8 C+ E- J- G4 U
( * , ** )
; d% p8 U5 k4 T5 P, J8 |9 @, m6 M  n8 ^* _" y) I
Instru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
2 j' B7 @& a8 ]- a2 a  o; x+ r
; w, P- c! y9 L, t8 Fกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
$ N, T0 Q2 W4 g/ {- _. W           F            G   E            Am     G     F                 G, p' H0 r. X/ f
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน0 o2 `7 p% P1 p  x
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
. j) d% N; y( G2 F4 r) C7 Z8 pน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด