กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


3 c. R1 ?3 x$ r. K  ~4 G
# ^. u3 N$ t. b C       G      Am
' L* y% A# {( t7 I1 N8 b2 _*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
6 G4 C9 ]7 e$ F7 D7 z               F    G              C
3 n  b* V) F. _; ~% Oบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
1 T/ {! N& [& ^) m7 T, f8 f              F            G  Em            Am          F   3 D, b3 s: ~6 p
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..
+ x. F8 k4 t, B, a6 E; z                G              C
0 w" K6 N& F$ ?2 d+ K: w, oอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ  D& {7 t3 y) K" _* I" ]8 i

/ H" I! v5 u7 ^; k2 x- XInstru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
3 d) P1 x: a) b- L- k, L, `' Z& q6 x% p8 l
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
$ w# w" J! v( v. i$ b+ ~6 \' y4 O: e   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
; ~) D8 X% g2 C6 C" G" j3 KAm            F          C                G             F                        E
; c  Y* ?8 t/ {% _   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล: ^8 m' N* p3 j8 T

( ~4 ?% B% _- q8 a+ v        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E5 o0 k) |" t7 w* z3 p' A) G
       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา& r* }# t; _0 a& L; M9 l4 g) k
        F               G        E            Am             F                     G5 B, ~6 x  c. ^
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา* U. @* L. v) a8 G5 R0 s, I
! V) _2 S1 D/ K" w
                             F      G     Am      G     F   G              C  E; R8 t6 K, k6 e, F/ I! {
           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
# q  a! h/ _( u' E4 f! I                          F           G   E            Am    G      F                E
  I; o4 _" Y8 Y* D- U; n$ [               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ+ h9 A4 R7 W8 Z2 V' [& o( G6 g# t

/ E" b7 I9 z! g: M$ IInstru / F G / Em Am G / F Bb / G /* o0 G9 M5 x7 W, D& j4 d+ d2 D! G: r

, U4 c: Q( k' \* \" mAm               F            C           G   Am          F             C  E
' W& r4 p" p& F2 A   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม! W" b8 M4 g( D! a! E/ M& V$ F, @
" W, J5 y! _  Y# d. @  `
( * , ** )
7 L# F9 k, a  [; u+ X# q* i
! _; g1 _2 s& W% v; r  OInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /% |& {' F4 l4 D6 q2 L3 ^( B

+ u  f( ~5 L% m/ y1 N0 Mกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น8 I1 `! U% o: }9 v3 K/ I+ ?$ H
           F            G   E            Am     G     F                 G% }- s6 }8 h1 s* Q0 I% R3 @* C
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
) R: w+ @$ E- r. K' o   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am5 V  d$ [" F4 A1 N( A' O
น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด