กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ


+ V9 V& I9 Q0 v" v  l
# a, H4 U7 Y5 x, z$ W5 S( }: U C       G      Am' q& N1 ]" G- m0 Q
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
1 S- J1 m0 ~+ u' h; K4 ?               F    G              C
+ E- Z1 a9 M2 E" jบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น; s% n- L5 J7 x7 t
              F            G  Em            Am          F   / h/ B/ g! O/ x  l8 C5 D& e
ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..7 m4 p4 A5 W# g
                G              C
0 W' |8 Z8 c+ J: Fอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ/ `1 k" K$ Z( e: @

4 W. |/ A/ H, c) JInstru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
2 w* k9 y, h  ~, E. }
( E( O5 K8 C" r- k( qAm           F            C           G     Am          F               C  G / B+ p( s' K. @. n8 ~4 u. |
   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
# @" M9 t7 E" N( }Am            F          C                G             F                        E  R1 f, }+ x  K. x4 t  ~
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
+ b) F% `% J& I5 Z3 ^; p# a* n% c2 _) t+ C' l$ c
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
3 u: w- l% I! t       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา
) k- U  m$ b/ s$ m) l7 S: p        F               G        E            Am             F                     G2 N. J9 J$ ]  ~8 `- S+ B9 i
         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา. W- y% i: {9 f/ c6 L

3 y% e  W3 q3 D, G& N7 K9 d                             F      G     Am      G     F   G              C  E
& U8 h. V) z# N4 o8 d) A2 Q, o           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น5 o4 k" L$ E0 z* G
                          F           G   E            Am    G      F                E
7 O9 W7 N2 i; T4 k               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
2 F+ G: s* x2 X% e) H- V3 q( O; f4 o* F0 C5 x' C( p
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /
8 P! A$ E) K+ T3 N; T
5 L: E/ x  q: D  m8 AAm               F            C           G   Am          F             C  E
+ Q* E9 s4 F4 ~* j0 h! K. H   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม
/ L8 |( o% n3 r0 }% H* @, w) u9 k. s" t3 U5 ?: ?) s
( * , ** )
7 e% {0 X5 g& @2 w3 b
& T6 k: g% {' L! |8 VInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /0 j$ C( a3 m( O, Z4 d

0 k% T. X5 e6 @) Wกว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
$ J0 S: R8 M- W8 @) Y8 P9 d           F            G   E            Am     G     F                 G% _1 T/ b5 H9 y$ @
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน
" K. h( K- d! n   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
% M: j! {( F( T+ d! i: n$ {0 ^น้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด