กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ

3 c4 s# _9 d& c" U6 X

  r# w, m. Z  j0 | C       G      Am+ C5 o% r7 d  e9 D1 n# f2 }
*กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี
1 s& K# V, k. j2 H               F    G              C
0 z4 V" k( @  c/ d/ dบอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
: e# V) ^! L8 j' `1 p4 H0 y7 D              F            G  Em            Am          F   
/ N0 z4 T% k4 y" Aใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน น่าเสียดาย..- e# i" Z' r0 U
                G              C
7 L5 i7 \+ H5 ^7 tอยากให้เธอรู้ (ฉัน)เสียใจ& L- ?" [  I$ U$ p* E* t0 B

. n2 p3 o6 a: U1 }3 h8 B8 HInstru / F G / Em Am G / ( 3 Times ) / F Bb / G /
* W; y* h8 d( j& c8 d" z7 p- E4 @+ x
Am           F            C           G     Am          F               C  G / B
( x! G: P! i, H4 S% ?+ Z7 @" y# w   กว่าจะคบกันมา ต้องใช้เวลาเท่าไหร่     กว่าจะรักกันมันนานแค่ไหน
& ^( \% v7 G4 t- m( k" }( VAm            F          C                G             F                        E: t/ _9 w  W2 r) E7 |
   กว่าจะเข้าใจกัน และผูกและพันมากมาย กลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกล
8 r$ X# R6 y1 J3 a4 h$ P+ H4 j5 ?$ S0 E% K9 Y
        F            G / F    Em     Am   Dm           G         C    E
* G/ K0 Z+ b) t1 X4 z2 c. [6 V       * มองดูใบไม้ที่ร่วงลงมา    สู่พื้น ไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมา% O2 {9 u. @9 z: L6 E
        F               G        E            Am             F                     G
/ M1 g" A1 l+ I, D; p3 ^+ _         เจ็บปวดข้างในหัวใจ   ที่ต้องเอ่ยคำร่ำลา เพราะรู้ว่าคง ไม่มีวันกลับมา
6 @% X9 s0 f7 O5 }2 u7 M7 @! K3 N. |6 t+ Z' D* C1 T6 _6 E
                             F      G     Am      G     F   G              C  E% w5 Y  z; f) V& y  W% z
           ** กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี   บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น, z+ q  ?/ ~, i7 d: |, [
                          F           G   E            Am    G      F                E
5 U" s3 [; f( M4 P+ B* \. k               ใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย อยากให้เธอรู้ ฉันเสียใจ
6 C- ]1 {* b) v& A$ `. K' O. }5 D9 O" L7 f. |% V+ q
Instru / F G / Em Am G / F Bb / G /: M. B# E+ I) V) M8 X( I9 x

. ]; m0 z) l# t9 @/ e5 O3 y5 D& yAm               F            C           G   Am          F             C  E
1 X; d6 t: C) B/ Z! v7 Z   อยากหยุดยั้งวันเวลา ให้ช้าให้พอทำใจ     จับมือฉันไว้นานๆได้ไหม% B2 m: `2 c% v% q( O9 Q4 A

# y$ [1 _" N2 K/ X8 s, U# l( * , ** )
$ P& }( j5 T  h7 `1 S
7 `. s9 F7 g8 l  rInstru / F G / Em Am G / Bb Eb / G /
# e0 E3 F1 u" u, [$ n$ x, ~% W) m
กว่าจะคบกัน รักกันตั้งกี่ปี บอกลาทั้งที วินาทีเดียวเท่านั้น
7 b+ x: v8 H1 W! w' U/ t5 s, X           F            G   E            Am     G     F                 G$ _; q- S0 K% D) n( h8 {( x
ใบไม้ไม่ทัน หล่นลงพื้น เราก็ต้องไกลกัน มันน่าเสียดาย ที่ต้องจากกัน5 f0 ^6 E( p( g! O/ o0 G
   Dm               Fm    Am  G  Fmaj7          Am  G  Fmaj7  Am
' Q7 g' t0 b2 qน้ำตาที่มี เพื่อให้เธอรู้ ฉันเสียใจ            ฉันยังรักเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด