กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส

; ?7 B, H# x; c' [/ @2 Q
3 c  p* i: l- Q; b7 W; {
F                      Am                   Dm                             C, r. n9 b& J$ b  e/ x; h
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง
) k" X5 K/ k* G. M+ aF                            Am                 Dm            C
6 R2 W# y% |8 W; A, k) g* jหรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ
# e3 T* n+ C9 R, @4 iAm                      Dm             C            F8 Z( x& j1 f% z* n# ?
คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
, i! H: H8 j" M" k7 q$ |' H0 Y      Am            Dm                C                   F
7 f# g/ a2 P/ M5 ]1 T. x: H5 gหากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ
! h5 t1 [& K# F6 A; n              Am      Dm     C               F9 c0 J2 _1 c" K7 `
*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร8 \+ E+ h" \& N# D! L  ~" E
             Am    Dm       C                      F
% q3 v7 i8 u7 ~# }, m1 w& c7 Yยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน
/ Z5 }  A/ N. h" z7 p, d% q                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm; |7 w7 k' ?  Y3 `1 @5 O1 M: J
**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
2 \' F9 y) T& q+ \                          C       Am              Dm
# c+ |8 A! P7 d1 mไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ" I# ^& L+ ^: k
C          Dm                        C                       Am            Dm
7 S- Q, I; `) N% j5 u  sเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ; \5 [' U: z1 y4 E' M( X6 a
C    Am                  C          Am               C                F6 V  F" Q8 V5 u- ^: t
       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
  h& @, G, g, c8 \7 A; N% S& _) g/ K3 K, `7 J1 w$ U5 S( P: a( q8 v
Solo
" Q# L7 h+ @3 g3 \: E3 d) h& r2 t6 g* i2 I- t
(ซ้ำ *,**)
: X+ j8 w; N/ }; |: ? Am                 C            Am             C                F  0 }$ j( [( ^2 B' E6 K
ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด