กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส

5 F3 P" @4 b$ w/ F- q# E+ n% T; T

1 o# |- @# e' S: X2 n$ jF                      Am                   Dm                             C2 \7 C- a' B, y. n3 R- B
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง2 q: q: H# X9 i; P
F                            Am                 Dm            C
$ B6 U8 J7 j6 F& ~3 Gหรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ* r4 N0 a0 V. e- b# D6 k, C% g
Am                      Dm             C            F/ ^5 Z, p$ f: e) Y2 W
คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น( H$ j* M+ w3 w! D7 I
      Am            Dm                C                   F
* Q# c! ]/ L' i, E% g# U- qหากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ7 t: x7 v9 g5 ]8 f; E
              Am      Dm     C               F+ a- z1 R2 L* j, K) A
*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร  f. u7 b0 U: |
             Am    Dm       C                      F
1 B! b2 C/ E) ~0 C( q- v& ]ยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน; }- w5 Y1 Y$ n" ^  I8 o" ^$ u, \% i
                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm# d! U' M, C# Q0 G- a0 `9 `
**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ* j; _5 R+ k  x8 R: p* T4 k( F
                          C       Am              Dm
* T1 u( ]0 J1 X/ j* A: Tไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ7 X. w" {- [! ]) k" @- i7 c+ B! A
C          Dm                        C                       Am            Dm
$ n( N! f% [4 tเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ
2 n6 H3 q: B) V/ pC    Am                  C          Am               C                F- {3 U1 D9 i$ s" ~
       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
: J0 C& x) s4 R% V( v0 W
- t! R2 t3 p! H6 A# c# _Solo
/ y9 Y2 n& |& B$ s2 o/ y" l0 h% F
8 j7 ~/ I8 Y( U/ x- Y4 K(ซ้ำ *,**)! B( t! V0 {- _% l
Am                 C            Am             C                F  
* x- \0 o) o7 c$ U% Eต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด