กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส

) D- Z4 b8 E" q$ W, |$ ]; S

" V! q8 m. \3 C1 K. rF                      Am                   Dm                             C
* I# \$ l, k+ i2 R, f8 ?* B1 lเป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง
# U( E7 Q: ^" t2 ~1 W- J& zF                            Am                 Dm            C
" O2 n9 X( m0 ^- K4 O# ~หรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ/ l) M  a: Q5 ^3 l, r/ Y8 J$ B. n
Am                      Dm             C            F
9 H; Q6 Y& y7 Aคนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
( J. b# C2 F1 b; O' ?/ q+ \" t      Am            Dm                C                   F5 P" R. \9 J6 u# l* X& t$ g
หากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ! Q' D9 c4 f: j. L3 B
              Am      Dm     C               F
+ B( b* {, x+ S/ B" L*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร
; E% G) U" F1 p9 W" v1 J- L; P- |             Am    Dm       C                      F, N% D3 R# F% R0 {% W, u) A$ P
ยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน) o  F. K, k/ q; [( k. M' n
                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm
" Y$ c; M. [6 r) \6 E8 \, a3 L**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
  `" L, p! j- A* q* o& F- s                          C       Am              Dm/ Q% `. `6 l0 a2 h
ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ/ S5 C: |% s6 z' t: v
C          Dm                        C                       Am            Dm
( _, W: Q* i: u2 bเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ# R* s* j! s8 q# A' w
C    Am                  C          Am               C                F0 k/ P# ]. P8 y9 ]3 L0 g
       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
2 U7 r* Q8 [8 Z
7 j6 D% Q! t4 Q! iSolo
  j; \" e4 O" P3 ]+ Q- N: |* t- k# E! Z! {) h. J
(ซ้ำ *,**)  L3 V7 P( g/ x4 y$ N, t
Am                 C            Am             C                F  
# a* V, s: X) D" x6 c3 oต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด