กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส


" D; a, \5 p: P; A4 o; t
# l* J6 K  i& R$ q6 qF                      Am                   Dm                             C6 H! l# [# `; g, c8 J" W& K* q
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง
. n- |" I  {' ZF                            Am                 Dm            C9 _4 ?  k9 |; ?6 }
หรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ
2 L. M  j- x& j& q  VAm                      Dm             C            F
* X$ ^& h( k- A$ [7 Jคนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
, r5 E+ v1 O; t" D0 n2 p      Am            Dm                C                   F
7 i& F8 G! p' s# ^- J/ z1 Aหากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ
; u* B! U0 ]* }3 M: N, h3 z              Am      Dm     C               F
& E+ y7 j5 O& ]8 S3 R/ w) K7 j8 W*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร
, V; e  w: {) q" h) g# o             Am    Dm       C                      F6 z( `9 l0 M0 H# X2 S$ q
ยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน
" R6 E& m( f) \' N0 l% x                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm
, D) m3 o( K- }3 @/ v, Y**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
7 w3 p/ U5 [) m/ u$ O  F, d                          C       Am              Dm( w( {% ?5 U! h. X5 B$ d
ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ: J+ h5 F( ?! @0 ^
C          Dm                        C                       Am            Dm
! F4 V( c5 s" S  Q6 xเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ
$ z% j0 L( c; L5 u* aC    Am                  C          Am               C                F! n) r4 J; L* [
       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก/ z) A7 R/ t- j* Z
: Z5 ~+ R2 m( C
Solo
( X+ e& X6 s" J7 y/ u
# W( v) c0 I# z" e(ซ้ำ *,**)
% G( s8 _( ^" {, o3 Y Am                 C            Am             C                F  - D# ^* {$ D- j$ J  x2 Z5 G4 O
ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด