กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส

' w9 U0 ^  |! f
5 C* \" S) }5 |8 p8 c! j; B
F                      Am                   Dm                             C# U3 V$ C! i" @9 J! g
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง3 s# |8 i" s5 O: i3 o2 `8 S
F                            Am                 Dm            C
  f, ~+ I5 q* T% d2 \หรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ
0 Q/ f6 ]8 j! `Am                      Dm             C            F
% J# L; M5 W+ E# {คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
% E# G* p, k0 P$ r: @      Am            Dm                C                   F: v4 R& Z. W0 ~+ S. Q2 A/ E
หากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ2 G8 }0 m' I8 n
              Am      Dm     C               F
* v- a; t5 p. h/ G3 H+ N*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร
  ?9 P5 c( l  v' F, G! J             Am    Dm       C                      F
& `( P# y9 c& H4 r& |/ k" `+ A- Fยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน, a# q- W9 E: [) ?% N" |: t, _/ z9 W
                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm
3 ^% j$ N3 `* H# G7 U8 R' r**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
! i# \7 E! I. h) i4 ~) V) J                          C       Am              Dm
" o/ o+ O5 x' S% V0 F# m( d, Xไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ5 z0 B+ [& ~( t3 w6 ?' S( Z3 L( [: S
C          Dm                        C                       Am            Dm
  X: J$ F7 H& t) N& Y; `* o  Pเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ
* i+ U1 u: ]3 }" f" JC    Am                  C          Am               C                F
! _# B0 `% w# u$ _       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
+ }  v' H6 K) A: x# S4 B
# H" d  c* a1 t5 @3 ~! kSolo
* S' c! z1 ~- U* t# |) O
4 G" _- c. O7 \7 S' \5 ](ซ้ำ *,**)
( ?* p- n* `( B Am                 C            Am             C                F  
3 Y1 l+ C. c1 T  ?& j1 bต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด