กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก สกายพาส

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ น้ำใต้ศอก สกายพาส

- Z/ T1 B9 k' X, B  c

. Y6 x, z+ D9 C! NF                      Am                   Dm                             C$ v& `1 \* d# a  L
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง- b8 P& i% [" U0 p1 N9 P
F                            Am                 Dm            C
7 a- i# @9 ]$ z" J3 sหรือเป็นคนรอ อย่างฉันใช่ไหม ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ2 {1 ?' M8 N- q7 L& S& l
Am                      Dm             C            F
5 s( k& D. O/ V" b7 @8 p4 pคนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น& I  s9 G3 E0 B' W$ p
      Am            Dm                C                   F
  [3 K3 p8 G! [. D7 j, M' j+ xหากมีน้ำตา ก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ- ]) s. t$ I& T! G* ^4 A" w
              Am      Dm     C               F: L# P; O) D1 N* F2 M3 S5 @. i6 v+ U. a5 E
*ยอมเป็นวัว เป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร1 y- l3 D/ y) e9 X/ m/ `
             Am    Dm       C                      F
) ?3 V' R# u6 K. @$ h# m! ]ยอมเป็นทาสรับใช้     ให้เธอเป็นนายในใจฉัน, X; D! ~8 z7 g8 K( |6 q& }
                 Dm                        C                Am              Asus4   Cm  Dm8 f& S6 P+ Z* t& U( a8 }+ m
**เมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกจากตา มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
; i5 h; t7 B* O5 S, H                          C       Am              Dm
7 C0 S+ r  [; Hไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ: q5 j' b/ L2 s2 Y2 D2 y
C          Dm                        C                       Am            Dm
' _  _- h) O# k; w- aเมื่อน้ำใต้ศอก มันไหลออกหมดใจ เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ# A; G( T+ o! e( u3 s9 F/ e% ]
C    Am                  C          Am               C                F( O, R7 f9 e7 O: a6 M
       ต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
5 v/ D- \; O& `4 [7 u4 G
% k$ o! k/ [+ Y' W7 U# JSolo) w& f  p+ Q3 G; \
6 [. I. K1 P7 G4 B* R6 o
(ซ้ำ *,**)
" t# K- Q+ C3 Q' V% f& G" d$ r% L Am                 C            Am             C                F  
  l, ~8 O, ^4 g5 r# Z5 gต้องทนต้องทรมาน ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด