กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์

+ ^# j; i7 ]+ q* w, G
1 t  e* Y6 x9 ~$ n3 F& }, i1 y
Intro: Em / D / C ( 2 times )
" H- }! n2 V5 H- I$ z/ FEm          D               C       D
3 b: Q( l% ?4 |8 P: [2 t  b    นานเท่าไรที่ฉัน ต้องคอย ทำดีกับความเฉยชา
! q/ k! t: @! A% t3 O/ X# z( [Em          D                C       D) s/ u) l4 e' w5 P
    นานเท่าไรที่ความห่วงหา ไม่มีค่าอะไร
9 {# s$ H4 j8 FG           Bm    Em         D                      C          Am     C              D
$ q% m* Z) R$ v$ _- M- p9 C    หรือว่าฉันดีไม่พอ   หรือเป็นเพราะ เธอรอใคร      ทำไม ทำไมไม่รักกันบ้าง
% o5 _" z1 j/ Q6 {Em     D                 C     D
; h& \0 p' f8 b4 l. ~9 @    สิ่งที่เธอให้ คืนกลับมา  ก็มีแค่ความว่างเปล่า" N3 x% ^  @# G) v! \3 Q) ?/ t# D
Em        D            C          D
" [! r7 J; t& X$ |  l    อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงา  ใกล้กันเหมือนยิ่งห่าง2 r% q1 E* `" k, N* b
G            Bm          Em        D                   C            Am                                  B7/ U1 ~0 I9 X5 Z
    และสุดท้ายคือต้องยอม  บอกใจให้ยอมปล่อยวาง  เพราะฉัน เหนื่อยแล้ว กับ การทุ่มเท        ! G: f7 f# p9 [  ]- \* Z1 `8 S
                C                    D          Bm                  Em
- @  I8 z& u6 [3 Y**   เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล   ความรักฉันเหมือนกับฝน" y/ H' c' R9 V% Q! |% w
C          D                   G
- a9 d8 i5 ?" b5 U$ uทำดีสักกี่หน ก็เหมือนฝนตกในทะเล
7 M6 M/ t8 S0 z' b: w          C            D     Bm          Em   Am              Bm            Em
( l. |! @& @( U* y5 Z- J1 [# B- Vเธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฝันไปเองทั้งเพ     พอเถอะพอ ยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจ9 ]& E3 @1 N" ^; N6 u
Em       D           C      D
0 }0 c. ~& e8 u" ^+ h" \" M8 ^    คนไม่รักก็คือไม่รัก ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน5 E! |  l  N& [" w6 Y" e
Em       D            C          D
! f" \+ _3 x3 K8 K. t/ W7 L5 K* R    รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน ฉันมันก็ ไม่ไหว  : R9 c2 k2 \; l' H2 X: z
G       Bm         Em       D                    C          Am                       B7    S1 w" j7 ]% N
    คนที่รักเธอข้างเดียว   รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ   หนักเกิน ที่ได้แต่คอยทุ่มเท                        2 x3 D1 B' }- ~' @2 f- J3 N+ A* T
                                    ( ** )
4 Q8 w0 A7 L3 X( D4 R' G6 D- w; e% ^, j, ?
Solo : Em/ D /C/ D ( 2 times )
) H; O1 X/ R6 g7 C           G /Bm/ Em/ D /C /Am/B7  
3 {& A1 W% _. [% Y6 E0 Y
8 ~" c8 l6 b  I/ a6 r5 C( n                                    ( ** )1 w$ m! p8 b% n. C; q- s/ z$ i
Am               Bm            Em+ H  g3 ^0 Y# U0 R" Q3 G; @! }
พอเถอะพอ ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด