กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ฝนตกในทะเล รัชนก ศรีโลพันธุ์

+ K% k' {! Y$ r& v, L

& O! K# \7 X2 L# rIntro: Em / D / C ( 2 times )8 J& t* c1 B7 h
Em          D               C       D
/ }- |4 Q9 |& b  }    นานเท่าไรที่ฉัน ต้องคอย ทำดีกับความเฉยชา
& m1 _/ x" ~: w: o  g( g  sEm          D                C       D
" m. J: j: |8 B0 Y1 H    นานเท่าไรที่ความห่วงหา ไม่มีค่าอะไร
5 Y& `2 Z% }! c+ T7 F1 AG           Bm    Em         D                      C          Am     C              D
, p; u& M1 Z, n% p. L% U    หรือว่าฉันดีไม่พอ   หรือเป็นเพราะ เธอรอใคร      ทำไม ทำไมไม่รักกันบ้าง) e+ G) q/ T% Z
Em     D                 C     D/ H4 l$ P+ S  e3 B! s
    สิ่งที่เธอให้ คืนกลับมา  ก็มีแค่ความว่างเปล่า
5 e( r3 Z; c6 n6 S+ DEm        D            C          D- p3 s* B/ T' W' F
    อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงา  ใกล้กันเหมือนยิ่งห่าง
# @& o1 o( t5 u9 y* s) X9 C" y8 sG            Bm          Em        D                   C            Am                                  B7
" J: J  z* ?! a+ c' q% Q    และสุดท้ายคือต้องยอม  บอกใจให้ยอมปล่อยวาง  เพราะฉัน เหนื่อยแล้ว กับ การทุ่มเท        6 |0 z) J2 o8 Q  n& |/ Z( }& R
                C                    D          Bm                  Em  X5 \  M3 v" l7 n3 j' d
**   เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล   ความรักฉันเหมือนกับฝน
* K1 a  c( \( [ C          D                   G" C3 O$ Z+ O: c% [+ K, Q
ทำดีสักกี่หน ก็เหมือนฝนตกในทะเล
8 w+ o  y7 n1 m: N: S0 W' g          C            D     Bm          Em   Am              Bm            Em# `8 u% f) U" N6 R) R0 x
เธอไม่เคยรู้สึกอะไรฉันฝันไปเองทั้งเพ     พอเถอะพอ ยิ่งฝืนไปต่อยิ่งเสียใจ
1 v* `! n2 c' m- j: n+ K4 g# VEm       D           C      D0 Q( [( Y9 ]+ W+ ~4 s) J
    คนไม่รักก็คือไม่รัก ไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน9 U" i2 q. e! T" p$ u) k8 Y) f
Em       D            C          D
) d5 t6 @2 r( [# h& I- }" W! G    รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนาน ฉันมันก็ ไม่ไหว  % L8 o& c3 S' Q: A6 v* [
G       Bm         Em       D                    C          Am                       B7  + O4 a6 j; ~3 \- [4 _1 V. u
    คนที่รักเธอข้างเดียว   รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ   หนักเกิน ที่ได้แต่คอยทุ่มเท                        . b8 M/ s( I& M2 X1 R6 \/ A
                                    ( ** )2 N& Z  H8 }: z7 w+ M! s' e9 ^/ Y

3 a5 Z5 T2 z$ t1 eSolo : Em/ D /C/ D ( 2 times )! |$ m  ~+ J* I6 Z# L
           G /Bm/ Em/ D /C /Am/B7  " j- D* x) k; z

( M6 z6 B# `9 e6 F0 \0 o                                    ( ** )5 P7 t' {6 y. L+ l
Am               Bm            Em0 p7 Q. p" L# N8 [
พอเถอะพอ ยิ่งรักเธอต่อยิ่งเสียใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด