กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ลมหายใจแผ่วแผ่ว SunShine

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ลมหายใจแผ่วแผ่ว SunShine


8 K; s. F6 O& z6 V1 d0 ?6 q, }. A+ n! _# k
E        C#m              A        B$ R) \% l# P( ?; [: _% Y
หากชีวิต ถูกเขียนขึ้นมาด้วยดินสอ
( n# k$ t1 t1 o& ]- M      E                   C#m               A        B
7 r4 c5 E0 l% W; nเมื่อพลาดและผิด ก็เขียนขึ้นใหม่ ไม่เป็นไร
3 H2 c3 R3 B/ p) p* B       E         C#m              A                    B            
, B) ^4 u0 [; r. ]9 f- \/ _แต่นี่ชีวิต ถูกสร้างขึ้นมาด้วยวิญญาณและหัวใจ
4 ?/ J; I8 G; f& m9 y* H1 ~     E              C#m          A        B   7 B+ e3 P. b; D+ @0 D
มันช้ำและเจ็บ รู้สึกปวด เมื่อโดนทิ่มแทง
: ^5 ~( u- {' b( c
, [! m6 V( v3 G- P1 cC#m       G#m        A                 E       C#m   G#m     A                      B, r2 G/ I! [/ q5 p+ L
      * คำว่าลาก่อน เธอพูดมาได้อย่างไร           คำว่าต้องจบ รู้ไหมว่ารุนแรงแค่ไหน
2 `2 C0 x0 ], t* t" S2 s
. W# Y8 K: M* K1 W% R2 U         E                                C#m            B                A' V, q8 I2 @" U- Z& Z, E' _) E+ q
** มันทรมานเมื่อฉันต้องขาดเธอ มันจะตาย ลมหายใจจะหมด
% |9 D0 U. w+ i0 w- {    G#m F#m      B$ f; H2 j, V; r, `3 I
น้ำตาไหลหลั่ง หลั่งไหลเป็นทาง- L# `$ s$ Z1 ~
E                        C#m            B            A          G#m
0 N" P$ H2 k1 q8 oทรมานชีวิตที่ขาดเธอ ต้องอยู่กับลมหายใจแผ่วแผ่ว (โว)
" \0 [7 P1 T5 k        F#m   B       E0 \( [" L- h* ^$ i# k6 U
หมดแล้วเดิน ต่อไม่ไหว
0 I/ N8 Q% k8 f+ o ' s- s7 {* ^' \7 \
E/E
7 E; u" X- W5 `" r6 f; H / j% o  b7 f( d8 t2 h* ?9 C! X
           E       C#m        A      B
+ @" R& Y+ A# @2 A  cภาพในวันนั้น ฝังให้จำจนวันนี้
& x1 T: C: K9 o4 T4 Z+ M    E                    C#m          A        B' S+ B" s1 J5 ?) W
ยังล้างไม่หมด มันลบไม่ออก ไม่ลืมเสียที
* S, e% W  w' r  }4 j+ z! z6 M' H% x7 ~. _  E% |
(ซ้ำ *, **), (ซ้ำ **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด