กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์


! n8 G$ c# T+ X6 h) |: n2 I; q6 V
1 {/ A) ^9 s) T! O1 HINTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E
2 `4 C; T, E; E1 l, a* [2 \E                                         C#m          + p' ]* |) P1 T; _" ^/ D1 z
เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า. q9 x' C$ X& A6 t. B! f
           A                                        B, l( ?5 \% F, w: z( `4 X5 \& j
ถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   ! K+ @* F" d% V/ p( \$ p6 m) T" t$ v
       C#m               G#m         A                       E         
7 j5 Y$ q8 Y$ }" Cให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  4 |$ u; `. [% `
       C#m                A                   B) z5 ^- L* P. Y7 z
เห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ
& t/ z4 P  b) J/ W* P- [" T E                                      C#m
! Y: R5 O% f3 ~8 Z/ Xอ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง6 \" l$ n) U4 o& q- N( w3 M& K
            A                                        B4 q! a' o1 y7 u  c
บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป ' f( m2 P. J- ?/ M
          C#m               G#m        A                    E      
% J  q0 _0 [$ k" o/ @& e2 {เคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย; W) B/ m( T) c3 J. _8 y
C#m             B   A       B         E      E
" N4 y7 u1 P2 g2 ~9 ^' G0 Q# V ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว
3 I$ B- C) X# \$ T5 g' D/ i                A   B                C#m         $ `/ n& \0 y: D, o$ i0 Y; u, k* d
* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง
% m3 X, m# U+ l! F- i2 w  x8 l                 A                B                 E% E1 n1 D/ Q8 S3 p. b6 d! N
จึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว
/ o# D$ k, C1 T/ |4 A             G#m                                    C#m                     
+ x( l$ q7 k# v* O0 d' Lบืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา
% W; v+ A1 v! V4 O* C        B                     E      B             G#m
% v1 f  i( W! b+ q  @# }0 L คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
* B7 T! k# E& X; b E                                   C#m         0 Q5 W5 @% I* {3 P: K2 J
เจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า
6 N' G: S5 s. B( B! F             A                                       B
8 h3 `1 y' {: L& h( L ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์: c7 d& L! e! D
            C#m                   G#m        : ?! Y' G) U. |: [% q0 G
เมื่อเป็นความต้องการของเจ้า $ C9 U! A& {0 a) [
              A                 E            C#m (**A)       B                      E
2 P6 h8 F6 N0 I" ]! Z6 B0 tอ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง
, d: R+ j3 l4 T1 K. ISOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด