กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์


$ e4 b: U( ?8 I
/ O% n4 e  z+ a- R. p$ u6 Z8 _INTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E
! g" ?: z! _0 `* Z: r! d' p, l) W1 uE                                         C#m         
" A1 R, m4 M4 A3 ?1 r; ?เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า6 y3 F9 A# e& c8 Z# Q* p
           A                                        B
2 Z) M  W; m" A2 l6 rถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   
, w8 b* e2 o; e1 a       C#m               G#m         A                       E         
) f  p: ~7 `; c9 Hให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  
2 V" I7 T2 z  Z$ {  k) [/ S       C#m                A                   B
* Z3 L* r  |1 ?- x$ }! i" F: K% uเห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ
$ i  ?& ]/ h2 O; b8 P E                                      C#m  \: n8 B8 G' y, _0 [
อ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง
- e' ^; c1 `/ G7 }4 \; f            A                                        B/ f, D9 L$ {# R7 {. K2 ^+ h6 w
บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป
" [$ t5 n3 m5 E/ L3 [          C#m               G#m        A                    E       & G2 p6 X7 S" X5 P) U! D
เคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย
' Q; S8 A; o0 \2 T: ~ C#m             B   A       B         E      E  U+ X+ @0 m) h; P" }
ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว% C# u7 p& h- c
                A   B                C#m         
; c9 c2 w2 ~3 r* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง
0 v& R( U9 G7 Z! f: w" _                 A                B                 E7 a# t! A$ E( H* V8 E
จึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว
* r# }+ ]! R2 X             G#m                                    C#m                      * j! w9 `5 ?+ Q8 Z- h. n, R
บืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา
" f2 {' s4 b$ _        B                     E      B             G#m* C4 n) p2 E0 i* T# j) B! g" B
คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ+ J5 Y( v$ }3 G  C" P
E                                   C#m         
" L! |; ]2 z9 q9 s. Fเจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า% d# m7 l( A% S& K5 Q+ P: i
             A                                       B
0 N2 i% U) h1 _9 d+ X& r ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์
2 ^9 U: G( {* V& k) ~            C#m                   G#m        
0 N& V$ r) `- Vเมื่อเป็นความต้องการของเจ้า 9 P! r: a' d: k% y0 J
              A                 E            C#m (**A)       B                      E
, }- d- K) t8 M7 o8 \1 Cอ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง: }" H: [8 m+ O
SOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด