กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

- h  Y3 P5 E5 Z

# L" u# p& C3 C) a. SINTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E: Y+ Q5 c# s2 l: `- O
E                                         C#m          " K. Z0 k5 D/ I8 `$ i! x: v5 g+ ~
เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า
" p" A+ ?( @6 w% Z9 i           A                                        B
. s7 w8 D% v; F" d2 Hถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   
% Y; m9 h" d0 `5 H- _- I1 F       C#m               G#m         A                       E         
0 `1 v5 s: u- A+ nให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  9 z+ R' i$ v/ s7 j2 H9 m
       C#m                A                   B
8 Z/ t- W* y4 U. P1 lเห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ
4 u" f' C6 U" N' n E                                      C#m
( x( S& J7 W  \: u  w( W4 Cอ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง
/ z) B1 L2 p- Q' f5 \8 O            A                                        B, j- C+ _+ h, ^% u/ m& C9 Z
บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป 3 m9 W  _% U0 G: M; \& ]/ Z
          C#m               G#m        A                    E      
% x+ N( @+ X1 t" x. L' J6 p: [% ^; z5 ^เคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย3 Y& l6 n3 ], `8 b' w0 ^
C#m             B   A       B         E      E& n1 F5 J) r/ X$ l7 p" d
ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว8 H/ w  S# }& Q" J# a
                A   B                C#m         
3 }6 u3 Y7 j( u6 e5 F1 C$ E* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง
% ?/ n, _9 `7 h& n                 A                B                 E
9 S% d' t) B* [. A& K$ i) Xจึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว
7 g7 o8 a* k3 q5 ?             G#m                                    C#m                      0 Y1 J+ a9 |. ?
บืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา+ U. H- }% \$ D7 y' S+ W
        B                     E      B             G#m4 g. S( G/ w# z9 Y* e$ p) l
คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
: W' X3 }$ u' h3 C4 i' W8 e1 E  z& z E                                   C#m         
2 f' y& ?  D3 X" X# o! Bเจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า
- v9 S: [$ y- o0 q6 u( T             A                                       B
$ d3 U3 I0 }9 x; p( c; J ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์
1 f" ^: C' G) m8 x. r* c            C#m                   G#m        
  i& k" D3 z- X# @8 Y, ~เมื่อเป็นความต้องการของเจ้า , D" V, |% m0 S" P: L! X
              A                 E            C#m (**A)       B                      E4 H. z  N$ o% V0 @
อ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง* v9 U- f0 K# F0 e: x' B9 i; k. Q6 U
SOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด