กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์


/ b' g. }! b1 `+ ^+ y
! p+ J9 d" O, K9 J( R$ iINTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E6 }! X4 ]; J, M( E" Y3 ^
E                                         C#m          % R$ [7 A4 B) ^
เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า& \" I; @$ R2 a) r' b
           A                                        B5 U; [( V7 E% c! I; d4 Q
ถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   
; a$ [& E7 C4 o0 |( ]       C#m               G#m         A                       E         
$ a4 C$ i+ c8 Y4 [( Y# Yให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  ( O# g) H$ a! e9 m+ Z% S$ J
       C#m                A                   B
2 B6 v) G- ^" gเห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ$ t% P- y* M: h$ u; F6 o
E                                      C#m7 @" t  j! {: e6 m4 F
อ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง
# `6 o! ^6 \% Q4 z& b            A                                        B. s$ p! j" N  U0 a4 R/ l
บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป 1 s. G4 U. v: a3 f" i1 M* v& h
          C#m               G#m        A                    E      
7 y$ o; {) `% i" J" R$ M8 fเคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย! _9 v( k3 ^, S' M
C#m             B   A       B         E      E' q! v( o; Z% L6 I$ t6 y5 {
ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว3 _7 _' I/ ]* P! O  D
                A   B                C#m         ) ^, P4 C' n7 @& f
* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง- X6 `9 Q6 o+ H1 h" j/ ~
                 A                B                 E
: G8 r( i& l- J' d$ I. Xจึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว
) n* s2 z1 N, ~) j# N' j             G#m                                    C#m                      7 R5 U' J/ a( ?, ^5 e3 ~
บืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา5 C; S0 Z- Z5 F. I* @
        B                     E      B             G#m9 n" n) p+ Q1 O3 w, S, [9 P' |
คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
% J+ z$ `" T/ a! {7 Y9 A E                                   C#m         
% e8 Z7 g3 Y) g, m9 {เจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า# l/ s) M+ V" ?' Q" S" f( n
             A                                       B
, w, {1 V1 v: w: L* d ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์
* V* L' v+ |+ `( g: J6 H7 p6 S            C#m                   G#m        & `9 z) s/ z& z: x! q: H
เมื่อเป็นความต้องการของเจ้า
: i4 H6 G$ c7 B0 h0 K0 S1 k              A                 E            C#m (**A)       B                      E9 N$ J6 p' w: K4 H5 {! J: P
อ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง
( H0 F+ x1 f, V  h+ Q) C: M8 USOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด