กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์


% \; a& x* m* ]) i& q. ?8 f6 ^) d7 J  E5 l
INTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E7 b- V# W6 V% T0 p4 P+ b; [
E                                         C#m         
1 _1 a' @0 a% b! u% E9 bเขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า% g9 N$ S+ S: V
           A                                        B( b6 m  b- X+ i; k6 `" N
ถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ     `9 L* }: C5 c( X/ F5 \
       C#m               G#m         A                       E         
/ r& C" t2 a* r& b8 [. B: L# Gให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  ) Q/ ^7 o( n9 v+ _
       C#m                A                   B
9 [' `. H: |- j2 }9 o/ @เห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ
# ?# n6 p# x% |5 X- g1 g E                                      C#m
$ A0 l1 o) \- `; o6 A: o& e! _อ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง+ s4 \' H6 c! a4 {
            A                                        B
4 o6 r& v; @1 G บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป ' T  t/ v  G7 ]  a, J7 ?
          C#m               G#m        A                    E      
4 m; f% D$ i! f1 U3 |! e; w0 s3 @เคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย
/ x( s0 c- C% U. K( Q C#m             B   A       B         E      E
; ?+ d0 `; [1 M( N  q$ o, R ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว
* ~6 v% P* V' }. W9 E$ X  R                A   B                C#m         6 ]' y, |7 m. ~; W$ s0 e7 l
* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง; x. ~; o3 _2 [% k5 i9 H
                 A                B                 E
) o3 ]# @' J- y+ L4 J' ]. h& mจึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว2 [1 F$ V% ^8 e+ E4 S9 v
             G#m                                    C#m                     
* R3 n/ q; p' C, w5 sบืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา, ~4 _$ C* Q8 ^6 V- C, y  {
        B                     E      B             G#m
2 g) _( L$ ?' H( g คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
2 X& K- _! i* r6 ~: T E                                   C#m         
0 g/ X' ~5 S5 z8 E7 O- S0 {เจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า; P/ g! D7 U4 i0 ?
             A                                       B; @7 E3 i4 r3 ]( O
ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์
8 b+ r0 q1 }5 \            C#m                   G#m        . I2 O8 F: @  o7 b5 a  A
เมื่อเป็นความต้องการของเจ้า
+ }4 S( g4 @! W8 ?              A                 E            C#m (**A)       B                      E
7 z" a7 b5 E/ V) Oอ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง
. v% B* n2 z& h# J4 R$ nSOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด