กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


2 x- q3 B! T" P& b& N$ M
, Z0 @3 S+ K2 R4 c- `9 A  dIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D
$ p& p8 [  [! Z$ J# J$ m          D           Bm                  G              A7 g$ G6 {) x6 k. T# G1 h: M
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น 3 V" M9 ?: M7 j( c) m/ r7 M. J
        D              Bm                  G               A1 _7 r' V( ]; R! ^5 p; @& E
และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
# j* o* ^6 n; b- e/ S* _          D              Bm                            G               A6 ~( X) I+ ~' P! k4 G3 I  ~& Y
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
, M( D$ M$ z$ V% r! z        D            Bm                     G           A4 v+ J0 {0 d  j; \
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
% p6 X& t1 F4 G" q0 f- \: j+ d5 X
1 M+ V4 x4 }; U( a6 U& K              Bm                             Fm         * T& j2 z& e1 r) n
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
9 \" N; f8 E: p         G                            A$ _: g; D( Q2 Z* C4 f& J* e
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป9 o0 {) Z( I3 d2 |7 Z+ P( ]
      Bm                          Fm         
/ S+ \1 @8 v* h- q2 m3 w5 mอาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย5 r1 \6 N4 h" I. j' l5 u9 p
        G                                    A
3 @+ @" ~5 ?$ Z7 r- i: u/ @แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
, K* }) \# E$ n; w0 \- q# Q6 b
2 W8 ?2 j- Q# @9 d* X" n         D    Bm      G           A% q- j6 {0 G+ ?
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น % H+ t# _1 C+ y$ M
   D  Bm       G            A' \. w# ]4 Z* {7 c  R
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
8 r* n6 G% D) O. A5 ^3 i4 t: B6 Y          G                               Fm7 w% o/ Q& c1 m2 D+ y$ \
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
; |( |" d& G0 Y! b# [9 h, c1 O, b  B            G                         A                     D   Bm / G A' }, ~# [' g+ x4 w8 Z3 ]
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง3 }& {, u$ H. T$ k& r. E

2 \& J2 P0 l3 f. `        D             Bm                 G            A: h0 t* ]6 y- g) D/ M
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป   {- |: T/ {* I( W. p
         D                         Bm                    G           A8 \; y5 F+ k4 d7 j0 o
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ
- }, P, P" z7 u) V& c  X% l2 K& v8 i) ]* t# I' Z2 F! _
( ซ้ำ * / **)/ D/ n/ S6 ~" m( T# Q
Solo: D  Bm / G A9 S. @* _6 D" H2 D1 N) ^( f* _8 K
D Bm / A& q/ s9 a' o) }: J- B6 F

* \0 k& H! @( Q% A( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด