กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


* M$ v" w# D6 Q# R( b$ C) ?' p, X6 ^2 n9 t
Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
  s5 E! m0 U3 V% c          D           Bm                  G              A
& V- @5 q/ N. D- Vก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น
$ O6 |* d( u# T: d/ @+ \        D              Bm                  G               A
! a& p* G5 R! yและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ & o* _8 T3 ^$ b& u
          D              Bm                            G               A0 n6 v& g$ A! u" c" g
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป$ ]$ Q7 T/ a* _" L: C1 Z; G
        D            Bm                     G           A
" ~3 {+ Q! n( `; `อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ" r8 O% K8 V, m

3 ?) S6 ~; d+ n" t              Bm                             Fm         7 Z$ E. b8 o# j4 m$ ]' W2 e
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ 4 l7 S6 D2 _1 b6 z
         G                            A
& Q# }5 j2 w% n" Q  wเธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป& i4 c5 L8 D& v+ ^; t; h
      Bm                          Fm         - H, B# [' D: \, [$ C4 P) [3 G
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
7 l3 ^- T7 N1 v( B9 `        G                                    A % f4 @9 }; Q$ }( A( T
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
2 k# K- S, Z  N; Q+ }) s: I  G$ f4 q& R
         D    Bm      G           A
6 C2 A- }& P$ i  ?, z** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น 7 |0 [6 o  g  y5 M/ J" {
   D  Bm       G            A- n; X; R- A2 g* o
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
, F; k9 V/ L! r* f, }          G                               Fm9 {* e) w, O. }! Z' K( S
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
, a7 u% e) ?6 {- Y$ V1 k- c5 n. h            G                         A                     D   Bm / G A
. h) P2 @3 R1 w8 s! t& p" T1 zเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง/ S% R- w9 B% U5 M' X& \4 {+ S, U
8 c; |9 q! [7 E' R4 C; M. F. u
        D             Bm                 G            A
7 H! ^, D1 R& U! i- E9 hอาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป 7 r9 f* B2 }) e2 x
         D                         Bm                    G           A' T. U$ ?' a+ W+ W. p6 q
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ
% U) e4 a7 ~) L3 t9 A
' a1 c# U3 f! S. k: F% v( ซ้ำ * / **)! r4 ~: B: h3 [" O
Solo: D  Bm / G A
! C; T3 c% n8 a4 Z0 p' |2 N+ c$ Y5 kD Bm / A
0 @* j/ x9 x( J3 [' ]& K5 o9 ~+ v! h/ P6 l+ T
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด