กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

6 l7 C+ d( }+ c  Q/ c/ u

  h8 p9 I9 W9 ZIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D" B# x, g% S0 v: M3 T" \9 U7 @' f( ]& h
          D           Bm                  G              A
9 F+ C, n- }+ h. T7 x9 [ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น
. s3 H9 X) m5 H: ~        D              Bm                  G               A
  Q& T( N4 a: K+ D; cและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ 7 m. F9 ^# K( @- k" o
          D              Bm                            G               A
/ k# m- P" i/ ~2 z. \4 Sไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป) Z2 w2 O5 {% P0 y
        D            Bm                     G           A. @& u5 y1 K. }3 R" F
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ: P9 C1 V& c/ a+ O- P2 X

$ E4 \" Z; o' t2 K8 a7 _3 }              Bm                             Fm         * Y" @. z/ x6 R0 ]& d! L3 e
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ * ~4 J" d( b' z/ W  }  ?1 A
         G                            A
8 p& V6 L4 D- i1 c/ Q+ [เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป9 _: ?4 h  B- e  _- H' S4 p! A
      Bm                          Fm           L$ ]0 x9 a0 o7 m/ ]
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
# Q0 T' g" r$ x2 I1 i3 W- T7 ^8 n$ V: w        G                                    A " z" d. ?3 z$ m1 E4 }
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ1 O) b1 E3 h, e$ F
) @) {" w( }$ H5 p" q. ^4 R
         D    Bm      G           A
  L2 I6 \8 {$ J) @3 \* J** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น 7 k- P3 m2 h. r+ k) U( s: K
   D  Bm       G            A
6 H2 b* |! u% V6 b5 R* Bให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
& q6 r8 e* D( n3 q! A- t9 R6 J          G                               Fm3 q  a. @& E; u  P
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
( d- J* _. I6 H7 V& v( [            G                         A                     D   Bm / G A
' L$ Z0 r$ h8 L1 g5 ]- s7 W$ b% ]3 fเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง- m! J  S( @; ?1 W$ h
0 ]% [5 o4 H. Y' y
        D             Bm                 G            A. P- V, c/ D0 _, Y6 m
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
1 d$ J  H5 x* B( W; U$ H         D                         Bm                    G           A
7 ]8 s$ |# B4 S0 s1 yทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ9 l+ G3 T/ l  x+ v9 E, h
& q" F  F* U. @1 S! F$ k
( ซ้ำ * / **)4 U- A1 ?7 I/ m1 w
Solo: D  Bm / G A$ N9 N( j2 R% Y2 Z& Z% s2 Q
D Bm / A
9 S  p; Y4 H, Q: j* o2 I/ m6 T6 U3 s5 k6 @. P6 Y
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด