กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


+ s" i) P9 y4 }4 c$ l
# O. W( S. q. x6 HIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D" t, h: ^% a5 q" t) V2 U9 x# B* l! y. P
          D           Bm                  G              A  g3 j# n- I$ ?
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น ! e! o. l+ v, R
        D              Bm                  G               A
/ _, M' j4 d4 k2 A. F( ?$ T( V& B8 hและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
& y* @2 b5 j! |' D6 Z  u1 I8 m          D              Bm                            G               A
+ Z* i# C8 g! h: c2 j1 G3 H, sไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป; ?9 L" P0 v$ z1 I
        D            Bm                     G           A5 N% I% S( }0 C. K9 Y! X2 D
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
. E( a+ V! M: ~5 a3 j) |
! G, d( N5 S$ y8 r8 {3 E: g5 f' T& q              Bm                             Fm         
! i0 P& L# L, [. [% X* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
# E  F. c6 K9 a7 m$ D, T# f' o, T         G                            A# F. G1 @4 e* R- y$ B
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
, [; F% X) _1 u/ p      Bm                          Fm         ' S- C$ r& w6 C! V, W2 H- X$ F: W* f
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
0 B9 ~: y* U- ?9 o: h! r        G                                    A
2 Z" n# G! c7 f; t6 W# Oแต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ' z" I9 \! L$ F  X6 `+ Q
2 E5 x% i' i! o1 F6 N
         D    Bm      G           A" z9 y8 C& ]: N- M5 {: M
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น 0 \* Z7 L$ v& s- l
   D  Bm       G            A
# w9 z) O" h  J$ M5 bให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
5 a4 S7 A! \* y! V5 P          G                               Fm
8 M' ~1 k. |3 _! _5 M4 t  @ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
- y/ d3 j8 ]" u+ i/ c# B            G                         A                     D   Bm / G A
4 Z& m. x5 h+ U4 K+ D8 x/ b& Qเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง& _0 ?* q7 _- ^: O3 w7 V% `
9 B7 v. L, n% t$ v; V
        D             Bm                 G            A
4 F3 [! Z" i% iอาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป 0 n/ W# Q2 i: Z' s
         D                         Bm                    G           A
; \& j5 C+ F5 ^2 N9 yทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ( x  c6 ]: m, p- o- X
2 a9 `% J' O! A+ Y) T" }
( ซ้ำ * / **)
+ L: v( \; }$ @$ D7 w2 DSolo: D  Bm / G A3 f; Q7 ^, ?$ x
D Bm / A
8 O, ^. b/ K; W
3 ]& ^+ N' H& }( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด