กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

# ]1 |  }2 b* w  i* r6 B/ _

. e0 D, a4 g* \8 U6 y9 G- oIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D
& w' X5 q8 Z( ~          D           Bm                  G              A( x, u* P1 w* a# X
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น % m$ D) Y# K1 |) M
        D              Bm                  G               A+ Z1 q! ?" y5 v, L; f# C2 B
และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
8 S9 S' g$ O  Z- x5 N4 d          D              Bm                            G               A
- b# n- {8 s0 f" @" B2 V/ ^- ^. Oไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป+ C& P; v  t0 D) d
        D            Bm                     G           A
0 [( n" y5 T3 i* R8 Vอาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
9 _/ h: v5 t" n
) ^+ }; T$ M9 @* A# e! D# M6 S              Bm                             Fm         # m1 r4 T; q" b1 p6 F
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ : Y# P' [9 ?' g* [  T
         G                            A
" p0 C' c% q" j! t6 Y% b) E7 ]เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
" A" J$ h+ I: n- u; ]6 M      Bm                          Fm         
# g1 C" U! {0 P( f3 _! rอาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย2 }8 J& H3 V) ~) i8 T) p8 C6 x
        G                                    A $ J. F( N+ @  Y( _- b5 j
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
  s1 F; t: j5 I( O  K2 w& n/ w0 b
         D    Bm      G           A  v# [  @: i/ Y5 C4 }
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น / }& B/ J* {1 J" @- A
   D  Bm       G            A$ H0 K8 k. \4 D. k: u  O
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
" x: d9 E' P$ O          G                               Fm: D+ w8 {$ H) K: V1 j3 t# B1 k& L
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
7 C8 i, {( `2 h+ ^. _& [            G                         A                     D   Bm / G A& K" O! n3 a0 m1 }& B
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง* J- Y; P9 c/ P6 ~9 |0 _

) N# J) P. n, ]        D             Bm                 G            A
! N8 c! c. i( E2 Cอาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
2 @6 X5 a1 ?/ ~( U6 @         D                         Bm                    G           A2 V' x6 j1 @& s) F+ e) `1 ^( Z
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ
1 W+ x( }' \0 D
9 _4 e' U  ?2 r* u& M3 p( ซ้ำ * / **)
5 c# c3 [% ]# |/ C. `Solo: D  Bm / G A
2 h+ U  Z. I5 P1 N+ O) yD Bm / A0 S2 z& N2 E# L
/ B4 u. M' w/ B6 h* F  u$ o
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด