กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

; {2 T# X" n  |6 q

" a- b7 x9 x( c7 P( k% R0 }Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
2 V% L4 q% K8 g9 @7 F          D           Bm                  G              A
9 a* V' N3 M  t% x4 u7 l$ ]' c/ Lก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น 1 G, b- M# Z$ ~. `1 K! ]
        D              Bm                  G               A
. p  z! Y7 M; b0 P: l) Z4 p9 J" A# tและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ 0 U6 |+ Q* s! x, r* r
          D              Bm                            G               A9 N; R* @6 i2 y. M8 j1 ^
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
$ L& V7 c' G0 Z  R, N        D            Bm                     G           A6 j; @* S0 L3 @$ e
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
# A+ W2 U" q6 \  H7 g, _% U5 A$ Y
              Bm                             Fm         & h  `6 H# X+ v8 N2 I! g% {* a
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
1 o4 x- ?- {, X  T8 x' E         G                            A
) E" i5 M9 ?. L+ Fเธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป! a8 X+ i% z$ t+ R; t0 _: J, l
      Bm                          Fm         % q$ p& E9 b6 H; |: x9 U6 f/ C
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
+ @! `; w2 |: \+ j: w& q        G                                    A
( n; W7 w1 b* A) A9 l% A8 @แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
) |0 E! t5 w1 ~* ?) N" j
2 H: z' Y0 E9 l# o         D    Bm      G           A+ D* i* K, F& Q/ W% S# h. Y
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
# M1 G0 G0 V6 y   D  Bm       G            A; T! z' J" \& k3 Z0 ~- `; o+ P
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร- M1 s% c3 G2 o- }
          G                               Fm
8 X; C* X8 _& c8 j5 h: [8 Sทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
; T$ a  F* P  x3 }/ w! {            G                         A                     D   Bm / G A/ {% Q: c2 E; _# b2 m3 j
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
7 A7 m- u$ b4 O; E' p4 ^8 {) O+ l% s4 l
6 T7 L, u8 q+ N        D             Bm                 G            A/ o% h" h  t' c# V  e( p
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
6 L4 k: N; X- O$ w2 Y. p8 j         D                         Bm                    G           A
- y. _7 V& j% A$ J" d/ h8 I" Kทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ  Y* Y. T% B, _% u6 T' Z
5 v+ M3 c1 u2 p4 D  K
( ซ้ำ * / **); x0 Z" E( Z% \3 g
Solo: D  Bm / G A
# \: c$ C2 p$ F6 _3 [D Bm / A
. [( I# }2 c  W: \% U
) \  b* ^/ [. A6 W( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด