กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

0 q1 l4 D5 s3 e6 b

" ~" I! j8 c4 e/ N6 m; ZIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D
" e- [! G! ~+ q, q3 K! u) t          D           Bm                  G              A
* Q5 b2 d- o  B. r: V  [9 r, ]ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น
4 |5 s) g, n# d8 g* w        D              Bm                  G               A+ i" \1 M6 g- I
และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
# F7 u4 `# x4 j  I+ {5 K          D              Bm                            G               A' f8 V& z4 Y% R+ d: l' z
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
( i! `8 Q/ R6 w5 `: }' a3 @, l. P3 j        D            Bm                     G           A/ D0 I1 B, D1 v' K4 O
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
& ?3 \9 I3 @  H/ ^" J& J
$ H8 A: a, L: V1 {              Bm                             Fm         
8 c' _$ X: a& O; q8 A* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
/ }5 B0 [7 D0 o* j0 ^# k  `+ f         G                            A
$ n" a  t1 {. O, r& D2 iเธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
1 \% K+ ]0 S( n2 D" u$ R( j      Bm                          Fm         7 a# n$ e) ^& n2 k* H% S; k
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย! ~8 M" @. o0 T
        G                                    A 0 m. l& r5 u& p: N
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ6 Y$ u* n2 S5 L
; q; I5 b- W& N2 V$ d
         D    Bm      G           A
/ O* v. _1 Z+ B6 |0 T** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น ( ~4 }& A! |" [6 ~( \  E5 G4 O
   D  Bm       G            A% B8 o) Q! d  l5 `+ K4 |; t, b2 J) {
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
  N, X6 n% B; b! i$ J, J9 g, C          G                               Fm
7 e+ ~. `4 H4 L4 W- L: c+ tทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้ ( x* m0 [3 ^3 r
            G                         A                     D   Bm / G A
* ^4 e  S, `0 J/ V$ Sเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
' U  F& B( o8 ^. o9 n) k1 V
: A) i" b5 h9 j' P- |' y        D             Bm                 G            A/ K* B) _! b! k1 M
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
8 f+ H! D8 _9 j$ ?         D                         Bm                    G           A
9 ^2 X. M4 B3 p8 Q9 bทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ' [) l  n; d/ E5 i0 z9 u  ?* H! A( A' Y
: m7 e& z' c& B- j- l: ]% C
( ซ้ำ * / **)
! f# I2 A5 r) p$ r; K* ISolo: D  Bm / G A) [$ y* e. r- @2 S  M' w
D Bm / A% h; F; P. d) U4 ~. J
% G. ~& \5 J2 j( l, R0 B- u/ y/ C
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด