กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

- _: ]* F% _4 u: u3 _9 a5 f+ A
4 q/ ^6 a, ~1 X( {
Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D* I7 O) Q8 Q- P
          D           Bm                  G              A
, c' {. S- l# F6 f5 E2 I" @% Eก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น - C, x, `% m" A0 N; a
        D              Bm                  G               A4 J$ T$ _$ @5 j; I# D
และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ ' w, K; Z; k$ Y! W; M
          D              Bm                            G               A& D* V7 v5 X- l1 l
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป$ S* J& _  m6 x  i& c. u6 ~
        D            Bm                     G           A
8 m6 Z* i3 k8 S( x! t- j- }อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
: N# h4 F. b1 i% z" k: ]
4 V1 w4 G9 c- h' y. h+ |* {              Bm                             Fm         
6 Y& L6 Y2 Z5 q* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ 9 z, P& e( L: s. J
         G                            A2 O( [% _) @2 ]% ?
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
/ d. M; W( V8 j4 L1 H5 l      Bm                          Fm         : H& c9 p; O( h! b! J6 {5 J" {' f
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
& b* Q! k8 P4 g  x; m        G                                    A ; E; ~! b% [  a( M$ n! J
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
" C% m) {, _* S0 S: o9 L( N& r' ^& X5 l8 a% f9 G
         D    Bm      G           A
  _: J. P4 ^  c) D% _2 ~4 e" N# r** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
) H) i0 {5 \9 m( U   D  Bm       G            A  o1 X- L3 U! p% S' k4 b
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร/ l- R$ R7 H/ g4 C# ?3 h- h, a7 O
          G                               Fm
3 N& a- d& A# }: e  a; I, n2 k) cทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้ : p# @4 {/ h: r* R
            G                         A                     D   Bm / G A
+ b2 q# Y- p4 |" c8 eเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
( M. _5 {' H* u) h, E: F& \7 X) H' }* s9 N2 ^, T+ J
        D             Bm                 G            A% w' S$ s) t0 }& j6 T$ F
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป 3 Q% ]  M" c: \) ^8 J! e
         D                         Bm                    G           A0 A! g2 n  J7 z5 b% }
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ
0 ]+ y! n' ~+ @* k" y- t. ~* H0 V( p
1 f# l" P7 G2 }' Y& o, U4 n0 I( ซ้ำ * / **)2 k7 E& `) e! W& t1 W3 ^
Solo: D  Bm / G A  H( q+ h" f' {& N" W
D Bm / A4 l& u' z- @2 }& n
/ q8 e( J1 E! x/ n9 r+ k
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด