กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


0 P, |8 O/ r4 r) D/ _2 z6 k6 w: J& t) G' C/ T) H6 w
Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
$ _+ c  A3 o8 a) D. U6 a9 l+ e          D           Bm                  G              A. R. s9 A, A8 v1 y4 y
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น # H) B3 Z6 Z! a* \# S# w
        D              Bm                  G               A
* Z" |( ]# v# fและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
9 f8 s# K" S; P          D              Bm                            G               A! e1 M$ g  V6 q/ @: i. D" r! W$ o
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
( ~' B6 o3 ?! ]; ^: ]6 ]2 f6 A  |" @        D            Bm                     G           A; s3 T% e3 a: \: M/ m
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ4 q, U% ], j' k8 |1 Y" M
  i6 Z  E; S' f$ S7 @7 G
              Bm                             Fm         1 e; l. Y5 d, t9 p% H- L* K4 w
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
7 _9 B+ y6 D' v, }0 \+ [" b) u         G                            A
* t' F# A6 Y$ {  a- h* o# B) Mเธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
; C2 v& I6 g, \5 f: ]      Bm                          Fm         $ h7 \9 g1 Y& ]6 c' u1 N5 T
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย1 |9 [$ a" A0 U( W) l
        G                                    A
1 }' N3 U. G' t0 Yแต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
1 }# y, Q1 ]8 K+ _. B* A3 \, }+ X8 P" z: L  W" i& u9 K' J; z
         D    Bm      G           A
* M" _4 v" Z. j$ k  p2 t# \** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
7 f4 B2 Q: b; W; `6 F7 n3 o) q   D  Bm       G            A
9 J( q+ B/ R8 D4 }* e; Uให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
6 l- Q) l7 u* z$ O) i          G                               Fm
% T$ F" n& e6 x4 Q; C3 ?4 |( |ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้ 7 K. m8 X6 d) p- a3 E3 g# `
            G                         A                     D   Bm / G A! Z+ ]9 O7 |) J( R
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง2 r' _% u& w5 D4 I7 G1 R

# P0 b5 j3 E6 a& _% B5 v+ {        D             Bm                 G            A% W8 a! n$ \1 ~0 d5 o
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
1 S4 ]. ~4 ?0 C* i         D                         Bm                    G           A
7 A1 k) e3 Y' u) s8 fทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ) C5 t' b4 s( s8 \7 Q7 l% o+ d
3 ]' c# N( W! K- z; L% j3 @
( ซ้ำ * / **)
% v% @- B1 R' u0 }% j4 I/ @7 ~5 @Solo: D  Bm / G A
* X) k5 x/ c) U' tD Bm / A
4 ^; Y5 n! f# o4 t( V1 Q& u. `4 B1 n# _4 h3 a
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด