กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


  h/ @6 H5 }  z# b4 O' o
( q4 u: C# c! H+ {/ `Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D' i0 S7 z# e  a  l$ E
          D           Bm                  G              A; R& P6 n* Q$ l7 q" k8 K, Q
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น * d) Y* j& x2 z0 }' i
        D              Bm                  G               A
' c/ ~" j/ F" S& {+ s3 Uและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ ; k* R4 ?& L0 @; ]  B! D# q6 v
          D              Bm                            G               A& c9 [( j& d, [1 _
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป! `2 F8 M2 d& ~- t& u' L4 W2 d, u
        D            Bm                     G           A9 N( J7 u! P4 U4 D, `" F/ J+ r2 j3 n
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ+ {7 |, d9 G* J! T2 e9 {2 N

# N. {. [3 }8 K) e6 g8 x" x              Bm                             Fm         6 M# B4 L2 x3 N8 d1 b, Q# [
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ : ^3 U+ g  V: J5 C4 h& U& B
         G                            A5 \% a' c1 b* p5 i# d" S; r
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
3 z* Z- o6 E, V9 Y      Bm                          Fm         
* |9 ?" \- `. F$ c4 x# d/ \อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย/ |* {: @) m! W8 @8 D0 i1 W. H
        G                                    A # u2 ~6 _) ~; b
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
8 \4 d+ k$ N( e1 _2 v" ]- C) g; B: L! m0 k1 c* l( o
         D    Bm      G           A  r! x! Q+ c4 I8 Z( b
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น ' @) v, {  A, W$ o+ ]8 s& Z
   D  Bm       G            A
+ ~0 S/ n& p; ?. Bให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
7 o6 j0 g+ g1 ~, ]1 r' E2 i          G                               Fm1 V' g& c8 n9 j" e
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
' p, A+ K3 y. @/ J4 P            G                         A                     D   Bm / G A
6 ~: P3 `7 \5 @7 U5 K% pเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
, z& {, ^5 O6 L: O7 O$ P$ m+ A' ]! D0 V. f
        D             Bm                 G            A. @7 {# K5 O6 C: C0 M8 g* z
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป ( t; ^% D' @9 c
         D                         Bm                    G           A$ T9 w* u( f3 z9 ?& v! \
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ- S1 j5 C2 J8 X
) `9 m1 c9 k7 T4 ]' t# r% ?4 _
( ซ้ำ * / **)) w7 Q7 a: \' j
Solo: D  Bm / G A3 I& R" M. e! e
D Bm / A8 ]4 c3 H$ T" I. i3 {( f
, b6 Z5 K% P! Q6 p! o) X7 T" |1 t
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด