กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

9 q* y9 Z  r8 {% O) C: k& x
5 y  M' i6 y! w# C! i1 A* Z
Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
, y6 v9 W& }5 U. T3 w6 \, \+ u- r          D           Bm                  G              A
: z% k/ i5 _' l) ]: vก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น
. M$ P. u, |1 I& z        D              Bm                  G               A
% m  G, }3 e- n  A0 Nและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ / S/ o$ _% t- ^, M
          D              Bm                            G               A  D- [. h4 h( Q5 `) x
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
7 ?/ K! r0 G6 e) y) l        D            Bm                     G           A* [$ r' k3 C! C
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
6 c8 ^3 E& t+ d1 K% F( D* R
% j! O. U" r7 B, S              Bm                             Fm         
9 L) n/ T9 q$ d- E+ e/ f* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ : {  n* R+ o) F5 ]) x, c" u
         G                            A
6 Z: W) B, G: |, J" P5 Uเธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป* v7 A3 M, F6 M, k5 m+ @
      Bm                          Fm         / r; E6 k  N$ k% f
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
: W. }( \) Z9 A* i5 r7 P! g# I        G                                    A
8 L- c- v' l* t) {# Eแต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ9 r* \9 Y* e2 Z! v( {6 ~

% a- P: f5 j7 t1 \: q         D    Bm      G           A! {# g' `+ T8 o2 R! O2 u# G
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น
2 \/ s! _. ?4 d! D- K7 M) w   D  Bm       G            A" y% L7 {" H4 A+ f% F0 r
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร% {/ C6 V$ B1 K9 B$ R0 H2 `
          G                               Fm
& w, g9 a6 Y; d! q: ], lทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้ . [- v, H# W: ?& g! ?
            G                         A                     D   Bm / G A: s! ~: Q, q% U: _/ O8 x5 d
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
1 n, F. B9 @. u+ D; C" a3 h
3 I6 z# F5 m. q: ~1 ^6 C4 x        D             Bm                 G            A# |  g9 r8 D& F/ L  F! T% {3 z( p
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป 8 {, ]2 `" E& c9 A1 a/ B
         D                         Bm                    G           A
  x( B' t* S0 N8 K5 J. J* i6 m. Dทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ
7 M: f, R7 R/ k2 w( f
, D# ~9 L. e( Z. X* w+ Q: }( ซ้ำ * / **)
9 [% r- K. K9 _Solo: D  Bm / G A$ F: P" R  W  r, P
D Bm / A+ G9 ?; G  w* j# ~& @
( S( @" R/ Q  g/ r. `8 n
( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด