กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


; n6 C1 V6 P8 {$ S. Q0 N
3 \6 f9 K( v" v! I+ L( J- zIntro: D Bm / G A (2 times)         D /D& G! J6 ~/ q- i# A9 M, _2 v
          D           Bm                  G              A4 E" z! I$ ?9 L! k# j
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น , f& G+ Q5 e$ N$ W) {
        D              Bm                  G               A
6 t: g3 ]7 S$ K! C, l7 |$ ^และคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ & ~0 j) e* e; n- P( j
          D              Bm                            G               A% b$ W% N  A8 i8 X2 w
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
* t: \/ L5 j" n- v        D            Bm                     G           A9 Z; H# r$ M5 I, Z. e8 \( A
อาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
/ m0 U2 R( Y* J; Z% [2 u5 t. U
3 E1 S, ?8 V! E0 E) d0 d              Bm                             Fm         8 }- Q8 t, Z) J7 Q. I
* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ
0 \, p3 J; w7 ^         G                            A/ Q: \5 A3 G3 H) p, b
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป5 Q; q" ~, p( n1 v( W% H: H2 w& {. `
      Bm                          Fm         6 X! O: s* r" {' i
อาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย  q: ^) b7 o$ Y2 u3 z
        G                                    A , z9 p: M. W, Y3 O. O
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
# \; W' i: k+ b5 y  I7 v* ~. g
0 D" l7 K) Z! l' c; m1 E         D    Bm      G           A
3 r# k0 F) Y; Q: D) B# L4 Y6 F** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น 0 Y. q% z  A: `$ _1 o
   D  Bm       G            A' f$ b# m$ c% w+ C
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร+ k! D( \3 |* c& M1 y) B4 b
          G                               Fm
) ]# f. D% J/ p% E; T3 {  ]ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
0 v. @1 K) i# T6 \; A            G                         A                     D   Bm / G A
1 A  F0 I; B& d$ y/ Eเหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
7 C# }" C7 o, s! z" b4 F" s- r
$ M! _/ V: R1 c4 x        D             Bm                 G            A! H( [" M& s$ ~& A9 V) m9 R1 Y
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
  ^; t! e1 n: D  X9 ~         D                         Bm                    G           A) L0 s- A6 t3 D9 L0 R
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ" I9 m, G$ k1 ?1 ], V0 ~. j

$ m# ?; D* g7 n) O0 c( ซ้ำ * / **). |+ U. ^2 O* f4 W2 b
Solo: D  Bm / G A5 `) v: M9 p# ^. |/ m% d$ _* }
D Bm / A
+ ~+ I: o' L$ o
/ Z$ [+ S; x6 l; ^4 t: d* ]( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด