กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี


( g( }, E  r0 e; X7 G/ _1 l0 r8 _1 K1 q5 T5 o1 E
Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
! A( P2 N) e0 r1 u* c% i; {/ H          D           Bm                  G              A" }1 c0 E. K! v: W" h# k
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น   @% V' e) U: P7 B0 p
        D              Bm                  G               A
- k$ h3 z- A) {# I0 Y2 ?9 N. E, mและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ
3 \( l+ S% e$ _' r7 k6 c          D              Bm                            G               A
& |4 P  y* y. f# L4 G( J9 }: kไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
4 F* [( E6 c6 a  K        D            Bm                     G           A
) h6 D# G+ N; z. @: X1 Rอาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
0 N$ _( e2 G0 @3 B9 ~9 _$ q, Q( q3 N' {) p
              Bm                             Fm         
. ~6 [, _1 m/ W. u1 u! H& f1 K4 N* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ ! `$ R2 ]) D! F" N
         G                            A* `/ c0 c5 C* N! ]5 c) u
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
! u$ J, _+ [2 ^9 H: Y9 ?9 b% J* E      Bm                          Fm         
* y& q0 p4 w. a% N7 E3 {: u5 Eอาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย
$ Z/ A* n' n/ K        G                                    A ; `4 p6 M8 Q3 g) ?" b& H- E6 n
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
# C$ n( L5 a, u% Z2 M9 [  x& t' L& e& p& a- u+ u' ^
         D    Bm      G           A
7 l% Z+ q) D4 S5 L3 ]& a** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น " G4 T" E0 n5 q, O
   D  Bm       G            A, f# y% [3 ?1 P( a+ P6 {( m: M
ให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
/ v8 s; [" D1 [' c          G                               Fm# J5 F! Z( l! \+ J8 O
ทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้   X, k# v" P  Z1 |: J6 a  C' F
            G                         A                     D   Bm / G A+ s6 Q4 m, ^) L, F( }
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง! B+ S$ V$ c+ U) s4 @9 u

! K  r% c7 A; d' w; G0 N: Q' W        D             Bm                 G            A$ ^$ v* q" p% v
อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
, d7 c( m: G  e4 A/ Y         D                         Bm                    G           A# y5 f9 u* }) a! S, b( }
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ! T5 o% b: d8 ^3 C7 w& R( U

  z) p4 F3 @. x$ Z, w( ซ้ำ * / **)4 h9 ~2 R2 T1 e' X2 U
Solo: D  Bm / G A
) b: y# O4 m% d4 c* GD Bm / A0 ^4 J9 e" \/ ~  h2 b- y+ ^

9 U# d: o; s+ B! x! k7 P/ X$ ]! h0 i( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด