กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอ บ่าววี

0 J) K& m+ n8 U$ r: S2 N& ]

2 i" A# u2 R' \; N1 ?Intro: D Bm / G A (2 times)         D /D
: @# s5 a9 w$ j2 W3 ?          D           Bm                  G              A/ i" ]. Z: [. S$ C0 a0 B# g
ก็อาจจะมีบางที ที่พี่ดูวุ่นวาย   อาจดูคล้ายสนใจไม่เป็น
( U, j* _' n! D; a7 E        D              Bm                  G               A
+ h5 J9 t; {; {. X, u" E( q/ jและคงมีบางที ที่ตัวน้องคงเห็น  พี่ว่างเว้นจากการเอาใจ - A  I# Y3 x8 h- w: `
          D              Bm                            G               A7 I1 ?1 B5 Z: [1 p1 {7 M
ไม่ค่อยซึ้งค่อยหวาน  ก้มหน้าทำแต่งาน ออกอาการบ้างานเกินไป
$ \4 E' e7 C) e7 ^0 }$ W- A        D            Bm                     G           A
- t3 a. U* D1 ?7 _* Nอาจจะมีบางที  ที่พี่ลืมสนใจ  มอบดอกไม้ในวันสำคัญ
8 Y) \+ P& {8 j1 \3 v) N$ N7 _' o3 y: P' L; o
              Bm                             Fm         
* U1 f, F' A9 s: n' ]) e* อย่าโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้น เธอเท่านั้นที่สำคัญ - u3 i" {: q: m7 z& H: p) a9 C$ J4 l3 l
         G                            A+ j+ q6 O$ c- N8 r& i, H
เธอคือแรงผลักดัน ให้พี่นั้นทำลงไป
/ k  |% B% K% \6 p& b$ m      Bm                          Fm         
% ?) d, `% _  t! }- gอาจดูเย็นชากับเธอ ปล่อยให้เธอต้องเดียวดาย3 O3 w* w$ f* L& K5 o& R* ]$ k
        G                                    A 9 O: T8 ]5 H* e2 l
แต่ทำเพื่อสิ่งที่หมาย เพื่อเธอนั้นได้ภูมิใจ
, z  @. g3 @6 i4 q4 x6 y
7 S% s1 S1 V0 y8 o, k( s         D    Bm      G           A% R  f7 }+ Z- K* B( _
** รักแล้วรักเลย น้องเอ๋ยใจเย็น เย็น 2 `& g, m( j; `3 Z8 x0 }3 j0 V
   D  Bm       G            A
: @: ?' N! c7 Y! i, \& C  {* S( Iให้รู้ให้เห็น สิ่งที่เป็นพี่ทำเพื่อใคร
0 Y& ~6 h+ Q9 Q7 X, n# Y          G                               Fm
  f1 G. {& x& A9 zทำงานหนักทุกหยาดเหงื่อ ก็เพื่อให้เธอน่ะยิ้มได้
' \! H( B5 z& H% I+ q            G                         A                     D   Bm / G A" U+ M' R; C- g, L% r
เหนื่อยก็ยอม จะทำให้น้องได้ภูมิใจ เก็บเงินไว้ไปขอแต่งน้อง
9 x# `% f' X* U2 u: u/ N- I* t7 ?3 |8 Z6 V& j& a7 L& q. |1 h
        D             Bm                 G            A
2 b6 H& a0 W4 s2 E, t6 {อาจจะมีบางวัน ไม่มีเวลาให้กัน แต่พี่นั้นไม่เคยลืมไป
$ b/ A3 d) j* y, L         D                         Bm                    G           A1 \" q. j$ ~7 `7 l& z9 T( o
ทำเพื่อรักด้วยศักดิ์ศรี เหงื่อที่ไหลในวันนี้  เพื่อคนดีได้ภาคภูมิใจ0 Z! F3 P6 b( H/ i( h3 D. i" \
4 g8 c. L' H. D3 q% q
( ซ้ำ * / **)& ?! B% W- q7 U7 i; p8 l
Solo: D  Bm / G A* m! V' D" A$ g% d$ Q
D Bm / A
+ j& E- _+ W6 Y
5 _# f3 H* c- X( ซ้ำ * / **)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด