กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร


* |' Q* K) F( H2 u! G) p/ I% |7 K
                        D                      Em
4 x( T' O4 H1 i3 e   อาจเป็นเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมีความเหงา
: Z' C! x$ k! {6 A$ o/ `1 L                             G                              D
1 ~7 L" y- J+ d9 q4 [เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า รู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่า . r- }; b6 a) c( ^+ n, d
                         Em                          G
/ T( o& T" A! u0 H' A: _ทุกวันต้องเดินเดียวดาย ไม่มีใครไว้คอยสบตา   h2 f( z5 @  i0 G. }
                        Am              D                Em
# f2 ]9 R. x- pยามใดที่ใจเหนื่อยล้า หาคนเคียงบ่าปลอบใจไม่เห็น
% B7 X* w8 x* b& e6 U+ ~                          D                              Em
5 b0 H" H# U$ C  เพื่อนบอกนี่คือไข้ใจ อยากให้หายต้องไปมีแฟน
6 `; v+ ]( P  z9 I                                G                                      D4 `+ X" K# o5 ]2 h
เลยอยากกุมมือเธอแน่นแน่น ควงเธอแทนความเหงาเช้าเย็น
- N/ o9 X' c: U1 D! `% m                           Em                          G
: Z) H9 F- L6 N, E! [9 sแต่ความจริงเท่าที่ทำได้ แค่ยิ้มให้อย่างที่เธอเห็น
7 y3 P0 p0 l% {# y, k7 I! L$ y1 B* z& f& W                       Am                 D                 Em! Q( D; s. S0 s2 u3 X6 B' V
คำพูดแทนใจเน้นเน้น แบบตรงประเด็นไม่เคยเอ่ยไป 9 V$ t8 {" U# g* D& J
          C      D             Em                    Am
4 o" Z7 I- C6 ]# ^2 Y2 ~' y* อยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ อยากคบอยากเจอ : ]& \* M2 I( N9 i! a2 D
          D                    Em                  G
- s; a# y: S+ G( `; b5 uอยากมีเธอเดินเคียงใกล้ใกล้ เมื่อโลกกลมกลม
( n$ Z1 @1 X& P                            Em                  Am( |$ @# C- y$ Y! |
โน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ ปล่อยเธอผ่านไป
5 `$ f# J" Y+ t9 `! R( D! z7 L                                 D
5 ?0 {2 D2 A$ n' X) `แล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกัน : x, S: H) t, A, c$ y; k! P" ~

0 ?" x6 c& z3 U6 F                 C      D             Em               Am
* l& ?! |" q0 q+ Q** เลยอยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ เสียงใจละเมอ
* u; x) V1 s+ Z4 }3 F7 K; d) [/ P/ D            D              Em               G
& q  C/ R  q" {2 i, l* C- Y7 b8 s+ oว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝัน ให้พรหมลิขิต 9 S6 C  K6 U" s# b
                             Em                         Am
8 L% X! |$ r  D# Eทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั่น เลยส่งสายตาถามกัน
0 T+ d- X, g6 J0 o5 H2 z4 |! p            D                 G
" F3 u) ~$ Z6 Nที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า& d1 \6 w2 a4 n% O( j. g# e
                         D                       Em   
' ?: z: G, r5 c+ p, y  หากใจสองเราตรงกัน สิ่งที่ฝันมีลุ้นขึ้นมา * L" o# ^; z& n1 B
                         G                             D
3 Y- R, D2 f/ t: @% I' f1 P! L" W) zช่วยบอกใบ้ได้ไหมว่า คนคุ้นหน้าอย่างเธอก็เหงา 9 K  q. p/ h4 P
                         Em                          G
2 x! B. w+ D* u/ X3 Eอยากส่งให้เธอมากกว่า แค่สายตาทุกค่ำทุกเช้า
; V$ e5 Z9 a. [5 R                             Am              D                 Em  
0 ]9 W2 }: W5 F. A/ F6 ?อยากเข้าไปไล่ที่ความเหงา เติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ไหม! x8 G* z) V" `: _! E% j* R+ d

3 X! b. c0 Z4 X& i6 t( */** )) B) [9 l% m# b3 U% J; |( L

8 M+ F! r+ U# l! a              G                                Em( q) \. O* y$ I, M
ให้พรหมลิขิต ทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั้น
  `, j% l5 M* ]0 n' s                       Am             D                G
" X, ?; @3 \. v" m7 Yเลยส่งสายตาถามกัน ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด