กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร


' u* h! r' p' V) e5 Z+ P6 P+ o0 W& @8 c) w, r; }
                        D                      Em
* d' g" M) K' ?+ ]   อาจเป็นเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมีความเหงา 4 o& ~. V( n- {2 d
                             G                              D9 A9 e6 c( X5 W3 s1 j
เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า รู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่า
, L0 e# D5 K/ u$ I7 r$ t                         Em                          G- ~) W% B1 k. |* C
ทุกวันต้องเดินเดียวดาย ไม่มีใครไว้คอยสบตา 0 d1 x+ h' D* Q& ^& T3 R" z! d
                        Am              D                Em
% N3 f& T5 `) x8 \4 S; Nยามใดที่ใจเหนื่อยล้า หาคนเคียงบ่าปลอบใจไม่เห็น 5 V7 S( g; q8 k+ K
                          D                              Em
+ A- [% [0 \8 z" a/ w2 H4 ]% A9 ?  เพื่อนบอกนี่คือไข้ใจ อยากให้หายต้องไปมีแฟน : f2 [5 [3 _$ e6 ^  P5 G
                                G                                      D
# d* q! F" X& R8 N' S: Dเลยอยากกุมมือเธอแน่นแน่น ควงเธอแทนความเหงาเช้าเย็น 8 t7 q8 m+ r# w! O7 l3 t
                           Em                          G
6 _0 l8 a0 h' \+ B2 i9 |3 R& i7 _แต่ความจริงเท่าที่ทำได้ แค่ยิ้มให้อย่างที่เธอเห็น
$ B: V8 C3 X# \                       Am                 D                 Em6 s! o! V% p6 ]' X
คำพูดแทนใจเน้นเน้น แบบตรงประเด็นไม่เคยเอ่ยไป 2 R! S6 `4 x8 g1 C! R3 a( j, ^
          C      D             Em                    Am4 ]' n# ^7 {' O, ^7 f$ N
* อยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ อยากคบอยากเจอ
, C, _9 L2 m) k          D                    Em                  G
& e0 L' t3 Y3 s. |' c  V: Sอยากมีเธอเดินเคียงใกล้ใกล้ เมื่อโลกกลมกลม 4 o5 @1 I" b3 H- {% G" O
                            Em                  Am! Y; x9 R/ `# c" b/ ~- \
โน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ ปล่อยเธอผ่านไป
! C: X: E" k! ^+ U                                 D; Z6 P/ m- J6 F: J1 ^0 v. ^( \- H
แล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกัน ! }" N/ F  n6 {

$ J7 ]$ ^2 Y2 z7 g  z# e  g                 C      D             Em               Am) v8 R+ x8 v& O
** เลยอยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ เสียงใจละเมอ " z( b  K3 Y3 t! `! Q  `
            D              Em               G6 U1 G  `9 w% d, h
ว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝัน ให้พรหมลิขิต
+ I  R1 \3 m- ?% r: R                             Em                         Am1 E8 T3 j3 F. H  [4 H
ทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั่น เลยส่งสายตาถามกัน
% I! u$ J; l! u: D: i            D                 G
+ \' m9 R' x7 o9 {$ wที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
4 ]8 Y+ a- z! i( [: ^: n                         D                       Em   
; T( p! \4 X4 {  หากใจสองเราตรงกัน สิ่งที่ฝันมีลุ้นขึ้นมา & j9 ?4 R8 Q. r# [! a
                         G                             D8 z4 e  t$ Q# m  Z9 C4 j( w
ช่วยบอกใบ้ได้ไหมว่า คนคุ้นหน้าอย่างเธอก็เหงา 6 ~. D( q$ l9 u3 f0 ^) K+ R9 v
                         Em                          G
* e' J  h3 b7 Dอยากส่งให้เธอมากกว่า แค่สายตาทุกค่ำทุกเช้า * C$ @& m4 D& a: I5 L+ L
                             Am              D                 Em  6 K$ ?$ H  o4 P* v, V
อยากเข้าไปไล่ที่ความเหงา เติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ไหม
# ], f/ U; e$ q1 B0 B( O
" b2 _$ i2 Z- l( */** )
3 T7 I- w& d9 ^! _1 _  T/ @
0 {  ^* D: X6 H3 M5 D              G                                Em
0 u6 M' F2 g* J+ u0 Oให้พรหมลิขิต ทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั้น
8 _: `/ |5 x: o+ n                       Am             D                G
7 J* c* _, t; O4 d% U6 xเลยส่งสายตาถามกัน ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด