กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร


3 `* Z+ f" ^! e6 R+ Z# N
3 u" f0 j% Q. Q9 I4 u( O                        D                      Em
1 O: ?' D: ?3 h* `/ v   อาจเป็นเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมีความเหงา " C2 {2 m- m1 `8 v" P
                             G                              D0 ~7 Z9 x' D/ e3 O# q- B
เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า รู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่า
5 {! t3 g; Q) v/ s2 G% ]1 F. p9 O                         Em                          G3 k: ^" @; Z+ j, F$ A8 G
ทุกวันต้องเดินเดียวดาย ไม่มีใครไว้คอยสบตา 9 m/ Y8 H3 w3 Q
                        Am              D                Em
& x! u# U  m5 D/ U, n# T; q- [, dยามใดที่ใจเหนื่อยล้า หาคนเคียงบ่าปลอบใจไม่เห็น
! _% v* v" T: g# X% E                          D                              Em
* }0 f5 e$ @2 b% {9 i  เพื่อนบอกนี่คือไข้ใจ อยากให้หายต้องไปมีแฟน 4 j. G4 z+ |( q5 ^4 D; g
                                G                                      D
9 x% o3 A3 T9 P( ~0 ?; i8 Kเลยอยากกุมมือเธอแน่นแน่น ควงเธอแทนความเหงาเช้าเย็น 6 S/ o- M) x# U5 k  E8 o# W! O
                           Em                          G
! [; m' f# v. L6 z$ Zแต่ความจริงเท่าที่ทำได้ แค่ยิ้มให้อย่างที่เธอเห็น   k, k9 o% R; T) w+ t2 J( }
                       Am                 D                 Em& J4 q5 {7 z( }$ |/ E
คำพูดแทนใจเน้นเน้น แบบตรงประเด็นไม่เคยเอ่ยไป 9 t/ }1 P6 D" p3 T  V7 i
          C      D             Em                    Am
/ f" \. S& |5 p& s! [* อยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ อยากคบอยากเจอ
/ z, u% B* y/ m( _& h( a. b* t          D                    Em                  G9 L* L  g( U7 u
อยากมีเธอเดินเคียงใกล้ใกล้ เมื่อโลกกลมกลม & @8 V& W) P5 [% H+ n! B% D$ f
                            Em                  Am  s2 K6 L% i- @  c" f- {
โน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ ปล่อยเธอผ่านไป
2 b( [* m% `% y8 X0 M                                 D
. C( `* e" I; ~/ A3 z) vแล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกัน
4 j( }- b0 @2 y3 u; Z, U! q) i! D- |. |
                 C      D             Em               Am
+ ?+ d* t* _6 E3 m** เลยอยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ เสียงใจละเมอ 3 ]3 L. Z- ?$ |, o
            D              Em               G6 h8 w6 u, r% Y- ?
ว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝัน ให้พรหมลิขิต
1 k9 Z( {$ _6 o                             Em                         Am
! O, }* d! y' d8 v& Fทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั่น เลยส่งสายตาถามกัน+ ]' ~% c5 t6 h+ T# j' ^* P
            D                 G  w; @! N3 n- G" ?! o& Y( v* h4 b3 B
ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
+ b. A1 v1 j3 f0 M# ^! Q+ e2 u4 p! w                         D                       Em   
/ d' D4 P: ?  m  หากใจสองเราตรงกัน สิ่งที่ฝันมีลุ้นขึ้นมา
* X; I" d( I9 u  ?4 }+ C% E% n                         G                             D- Q; R; Z2 W7 D+ V: E) A. _
ช่วยบอกใบ้ได้ไหมว่า คนคุ้นหน้าอย่างเธอก็เหงา 0 w. p5 {# M% I; L+ j* ^
                         Em                          G1 K5 B& M  K- K* k$ Y1 d5 d
อยากส่งให้เธอมากกว่า แค่สายตาทุกค่ำทุกเช้า   y# n+ @4 ?5 }& U1 _4 ]/ i+ g1 p
                             Am              D                 Em  7 f( L" `' Y; |+ ^
อยากเข้าไปไล่ที่ความเหงา เติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ไหม
6 u$ V- p0 m, Z. |+ B9 j; o
& ~, x) w+ h& n' ?( */** )5 b; C% Z$ S8 J( g
$ l, ?' @- ~# X6 ^' ~
              G                                Em
9 c8 O# [3 r( p* L! Dให้พรหมลิขิต ทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั้น
: K  f7 f) R* G5 ~9 g  A! x# x; P; w                       Am             D                G4 C1 t2 M! M5 `5 j! B
เลยส่งสายตาถามกัน ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด