กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ อยากจองที่ว่างข้างๆเธอ ไผ่ พงศธร


& t$ Z5 ?5 Y% \5 P7 l4 U8 S! _; m
% _! Q& \8 V& n) y  O3 t/ Q                        D                      Em
5 k# f/ \1 N+ k& r  V8 U   อาจเป็นเพราะมีหัวใจ ชีวิตเลยมีความเหงา
- |% i2 n0 x& n# T  ^4 I, }                             G                              D/ Y: k+ K' z% s4 E
เธอเป็นเหมือนกันหรือเปล่า รู้สึกเหงาอย่างที่เขาว่า
8 k" o4 t" A/ G, N                         Em                          G
% {8 A4 ?, g8 V0 gทุกวันต้องเดินเดียวดาย ไม่มีใครไว้คอยสบตา
5 Y7 _6 b3 r( I* |9 u                        Am              D                Em7 W: M$ w3 p' I. C% m( q- w
ยามใดที่ใจเหนื่อยล้า หาคนเคียงบ่าปลอบใจไม่เห็น   u" C- ~- \, F* L
                          D                              Em# f  Q. E: x. e
  เพื่อนบอกนี่คือไข้ใจ อยากให้หายต้องไปมีแฟน
$ C) m1 n' ^% Y. r1 L5 f                                G                                      D
7 _" ~8 z* M% q% Mเลยอยากกุมมือเธอแน่นแน่น ควงเธอแทนความเหงาเช้าเย็น
$ A& u  n$ v& b                           Em                          G1 [  ^- d& J  C
แต่ความจริงเท่าที่ทำได้ แค่ยิ้มให้อย่างที่เธอเห็น
- I: N4 N# ]7 R0 m5 T; z                       Am                 D                 Em
. w8 U! W- `. C; {) c1 Aคำพูดแทนใจเน้นเน้น แบบตรงประเด็นไม่เคยเอ่ยไป
. X9 X! S, }! }  q& C9 s8 [          C      D             Em                    Am
: \; W  ~$ @, P2 P% v1 u* อยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ อยากคบอยากเจอ
6 U9 W. s/ r) b5 c5 M$ D          D                    Em                  G
( a& w$ L; k! y* U7 {อยากมีเธอเดินเคียงใกล้ใกล้ เมื่อโลกกลมกลม
& U; r- b* |& p                            Em                  Am
) z1 y; ]" k( T: Kโน้มถ่วงเราเจอกันจนได้ ปล่อยเธอผ่านไป ( L* b! D+ i$ |3 t3 W2 O
                                 D2 X, ]2 ~6 K+ J
แล้วอีกชาติไหนจะได้เจอกัน : b: j- m  ]( I* B0 C: p
6 r5 z( _9 s( p; d' B7 R
                 C      D             Em               Am2 J# B+ [+ Y( w6 H
** เลยอยากจองที่ว่างข้างข้างเธอ เสียงใจละเมอ 5 n8 {) Z0 _" X0 Y0 W# N
            D              Em               G
$ r( q- Q; i# R: ^$ p3 jว่าใช่แล้วเธอคือคนในฝัน ให้พรหมลิขิต / C  X7 L; b- q( ^" L& y/ i
                             Em                         Am
, N( V. {- ?2 Y% ~5 L" hทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั่น เลยส่งสายตาถามกัน! u9 p+ {: r( T
            D                 G; a# o. y' B, R; _- v! G
ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
  X- K) X- ?! s                         D                       Em    9 u6 M, u* ^6 d' j! A
  หากใจสองเราตรงกัน สิ่งที่ฝันมีลุ้นขึ้นมา " m9 v4 `. Y' s3 _. Z: U# v
                         G                             D
+ l) ~5 R& N( c) q& j" r6 Iช่วยบอกใบ้ได้ไหมว่า คนคุ้นหน้าอย่างเธอก็เหงา 2 @% e3 Y7 n. Z2 e% r
                         Em                          G1 r! l& W) ^/ u! g. k
อยากส่งให้เธอมากกว่า แค่สายตาทุกค่ำทุกเช้า
5 c* s, T7 I- b  @& T4 {                             Am              D                 Em  1 R* O9 J3 a6 i* L- M; W
อยากเข้าไปไล่ที่ความเหงา เติมคำว่าเราเป็นแฟนได้ไหม
0 @4 k3 C4 J' `" L6 E* {: }
, s1 e1 |# u6 K3 s2 S( */** )
: {9 a8 N- f. P  `8 s2 H% n( \- s6 b7 Z3 v$ c9 t
              G                                Em5 `+ S2 `) c' M7 d+ i7 d" F$ R
ให้พรหมลิขิต ทำงานข้างเดียวหัวใจก็หวั้น6 Y  b$ ^+ Z1 _2 E# Q# r
                       Am             D                G" y- Q- z! e, F+ F7 n( E5 D
เลยส่งสายตาถามกัน ที่ว่างตรงนั้นจองได้หรือเปล่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด