กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ถ้าฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ บี้ สุกฤษฎ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ถ้าฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ บี้ สุกฤษฎ์

3 S+ y! z+ a) @5 Y6 J" `1 D6 h
: s2 e  P* |  A; ]; n, W8 h' G
Intro : Bb / Am7 / Gm Am / Bb C / C / 5 I/ P' E! k! r3 g$ z4 \# o
7 C- H9 a  r# X; g7 x
F              Bb            Am            F               Bb                Am                                C
* B7 v) ^' Z1 z. A$ L( _. A  ใครมองว่าฉันไร้ค่าแค่ไหน จะทำให้เธอนั่นมีความสุขได้ยังไง ไม่โกรธสักนิด แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้น
$ s5 R% @/ L2 s( T- jF                 Bb              Am              F                   Bb             Am                                   C
4 l6 q. E! }& v  คอยอยู่เคียงข้าง คอยแค่วันนี้ ทุ่มเทแลกรอยยิ้มเธอ คิดว่าเจอโชคดี ไม่แคร์พรุ่งนี้ หากฟ้าพรากเราจากกัน4 ~! l3 N- p/ L1 X

" L# T9 I4 r  T% E1 R( G% G! k5 K                      Am                                              Dm     Am       Bb3 i2 h/ h9 a+ V% O- B2 x) y
            * แต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังเป็นกังวลบ้างไหม ฉันยอมรับเลยว่ามี เพียงเรื่องเดียวจริงๆ ) m0 k( w3 }$ a- T: U
              Am                   D#                  C
$ Z' [4 t; ~& P5 K2 {               ใจยังแอบหวั่นๆทุกที อดหนักใจไม่ได้( W5 W/ a) C; u; X9 M2 ^: c
0 _  K' m/ f6 a* V/ C. l5 s
                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F
. Q9 V) c: [. o& B4 |** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น
' V* ~9 E4 X/ h: Z; C& S  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
! t7 t$ S/ v: ^1 b* x     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ
4 i5 f) E: j1 F  @# \/ U& x. Q9 W  X2 i: I# D" h0 T7 [: P
Intru : Bb F   ! S3 ~) f: o; k  k( c

& j$ D  p: \6 Z. o0 rF                  Bb             Am           C               Bb         Am         Gm              C    s4 o, }' H) N5 h6 K
  เก็บความกลัวไว้เงียบๆอย่างนี้ ทำได้แค่ภาวนาและทำทุกนาที ที่ได้มีเธอให้สวยงามน่าจดจำ2 |  ?; D8 e" A$ g- o: R2 E& P, s
; Z  f. o: w3 Q5 ~( r
F          Bb         Am         C              Bb         Am            Gm            C( u5 _0 E- B1 Z" p9 _  W
  อนาคตนั้นยังไงไม่รู้ แต่นาทีนี้ฉันรู้และมั่นใจที่สุด มีมือเธอกุม มันคุ้มชีวิตหนึ่งแล้ว
( `# |; Z7 U4 m$ O& C! e
" A/ {2 p/ _" G6 ]8 i                      Am                                              Dm     Am       Bb
! J, I  ^: E; d            * แต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังเป็นกังวลบ้างไหม ฉันยอมรับเลยว่ามี เพียงเรื่องเดียวจริงๆ
& q9 Z' Z5 _. p! n. K) D              Am                   D#                  C9 M1 R( N- V4 H1 L1 d
               ใจยังแอบหวั่นๆทุกที อดหนักใจไม่ได้; N: \$ B- |- ~- {  w3 J% f. G
                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F
# H4 U7 |$ R; N# |! D) V** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น5 {& z- P% d5 u6 n! X
  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
! R; B2 K3 ^5 j# f1 W     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ
, R# ?! s1 e0 b8 Q) a( a9 v# S* H
Solo : Bb / Am Dm / Bb / Am Dm% m0 A/ }4 M' M  k
+ O( D6 i6 j/ V" d" L
                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F+ N( _7 S. s! ]
** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น
1 Z6 y: _& W4 C, P  Y  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
# C* b2 }! [9 g' A, n9 R! ]     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ
$ t3 t- d" K3 _( s3 Z4 I( H- t9 }) K+ c( C) y- L
Intru : Bb F; b% w( ~/ z0 G3 b0 M" p
  M: D# W1 N$ E0 R/ K7 P
        Gm        Am      C         Gm     Bbm  F
) ~  T; A4 r$ [, ~อยากขอดูแลอยู่ข้างกัน      จนสุดลมหายใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด