กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ถ้าฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ บี้ สุกฤษฎ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ถ้าฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอ บี้ สุกฤษฎ์


7 e5 C5 {2 h! z! \. i4 X4 [3 K, q; T0 A3 y& H
Intro : Bb / Am7 / Gm Am / Bb C / C /
1 m( r/ P+ U0 b" [5 d' d  T7 O4 L4 m  a) I( k+ E) t7 G9 D9 N
F              Bb            Am            F               Bb                Am                                C
3 x/ b  I- Z( M/ r0 {0 l  ใครมองว่าฉันไร้ค่าแค่ไหน จะทำให้เธอนั่นมีความสุขได้ยังไง ไม่โกรธสักนิด แต่ฉันไม่คิดอย่างนั้น
4 Z, T# Z. z7 n1 ]8 p% JF                 Bb              Am              F                   Bb             Am                                   C
  z+ u; P0 D) o4 z  คอยอยู่เคียงข้าง คอยแค่วันนี้ ทุ่มเทแลกรอยยิ้มเธอ คิดว่าเจอโชคดี ไม่แคร์พรุ่งนี้ หากฟ้าพรากเราจากกัน7 I' v0 R8 p8 K" t7 D4 t3 ~2 `
0 z5 G' x+ y! v. ?/ K: I, [. v
                      Am                                              Dm     Am       Bb6 C- a# ?% |0 |6 Q$ z( k
            * แต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังเป็นกังวลบ้างไหม ฉันยอมรับเลยว่ามี เพียงเรื่องเดียวจริงๆ
$ U, z# S" s* O1 b* T              Am                   D#                  C" b) s8 `. D1 |; M
               ใจยังแอบหวั่นๆทุกที อดหนักใจไม่ได้
0 e6 Z2 y. Z! r
8 x; Y2 T9 f3 `: W3 Z                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F( Y- k; G. Y1 p" u# w. y- Y
** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น
% [6 l; {$ x. T; {- q' n  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
& q9 L' ~$ Q6 L     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ2 N: Q$ f1 U/ p9 x) G
/ B/ M. @! @' x% E. D$ v" y9 {7 l
Intru : Bb F   " h  y( K  g$ N1 d% b# I# m9 }# s

: q) [2 J5 T7 q: {/ ]F                  Bb             Am           C               Bb         Am         Gm              C  3 [- w; x! R8 g0 H6 f6 @
  เก็บความกลัวไว้เงียบๆอย่างนี้ ทำได้แค่ภาวนาและทำทุกนาที ที่ได้มีเธอให้สวยงามน่าจดจำ
, H, B8 u( p1 I
  b2 P) E/ `5 Y5 ]( Z0 aF          Bb         Am         C              Bb         Am            Gm            C4 s# X0 r5 h7 D* H* l
  อนาคตนั้นยังไงไม่รู้ แต่นาทีนี้ฉันรู้และมั่นใจที่สุด มีมือเธอกุม มันคุ้มชีวิตหนึ่งแล้ว
" {! N# @4 _2 M$ z* w' J
  P* R. d* T/ B" o0 b                      Am                                              Dm     Am       Bb
. A6 r* F/ {8 x+ E  i* U" ~/ C# M2 T. c            * แต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ยังเป็นกังวลบ้างไหม ฉันยอมรับเลยว่ามี เพียงเรื่องเดียวจริงๆ
4 i/ B0 h' Y3 g2 H# ?              Am                   D#                  C$ L5 |7 v* D- A5 W5 s1 |4 w3 K/ @& T
               ใจยังแอบหวั่นๆทุกที อดหนักใจไม่ได้
7 E/ D) {* l  i7 [                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F
# `9 I* J7 _2 T& {+ C" Y' \0 [! i** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น
9 b! `  D6 _; d5 \" k  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
7 Y0 a% `  @4 G5 l% w     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ
% F' N- B# u8 w' y  U+ O- w* C, N% B2 x" p
Solo : Bb / Am Dm / Bb / Am Dm
0 W! N8 ?9 I7 U# }
! A7 A& m- v( m* e                Bb       C           Am               Bb         A              Dm Dm/F
; P9 _  S( L0 Q** ถ้าฉันไม่อยู่ แล้วใครจะดูแลเธอ อยากให้รู้เสมอ เป็นห่วงเธอกว่าใครๆทั้งนั้น
0 s# @4 ?/ e7 U4 o  C           Bb                  C            Am           Dm     Gm                 C               Bb  F
. x9 i6 F2 l; p7 D& R     หากพรุ่งนี้เธอเหงาเดียวดายมือของใครจะกุมข้างกัน ห่วงนะ เพราะเธอนะสำคัญเท่ากับหัว    ใจ
4 `) u2 P- E6 N! h- [0 }/ q0 {7 d9 R6 x% Z8 `* Y+ _
Intru : Bb F& v/ D' D/ |& p% u5 a6 x

5 o+ o9 h- k8 Y. ?2 n% D        Gm        Am      C         Gm     Bbm  F. q5 u, f* O: p4 M. J9 s& K& k" e
อยากขอดูแลอยู่ข้างกัน      จนสุดลมหายใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด