กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เหงาเหมือนกันไหมในคืนนี้ Taxi

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เหงาเหมือนกันไหมในคืนนี้ Taxi

& l* r, t4 n4 B9 X
! ?+ U! v' V) D8 o: H' n# {' Q" U; \3 u
G                   D                   Em         Bm
% Q* J+ z; `$ p5 a4 M2 y8 Pมันช่างยากช่างเย็นเหลือเกิน      ที่ต้องใช้ชีวิตลำพัง
  ?! v; _1 o, o0 N8 oC                               D4 X4 a' H! B: y* H8 i
อีกคืนที่ฉันนั่งคุยกับความเหงา
( u6 X* Q. _# o1 G0 tG                 D            Em            Bm
, y' Q- @3 Z1 z( U1 w$ Oทั้งท้องฟ้าช่างดูมืดมน   เหมือนคนที่ใจว่างเปล่า
7 g$ ^5 d: R; P5 }  ]$ P" G0 ]7 |C                          D9 Y. M6 l4 a5 s% K6 \/ h
ฟ้าไม่มีดาว เหมือนที่แล้วมา
' f0 O- h0 ^' ^* H        Am          Bm1 J( Z5 B# y. ^9 X' F; B) b
     *ไกล แต่ไม่ไกลเกินคิดถึง! A; [% e) H5 u* k5 |- k2 u. H
         Am                  C             D
# `$ y+ Z' ?% f5 L" `+ u$ I# ?        ฉันจึง อยากส่งคำถามมาถามเธอ
9 K  m6 m1 j* D          G                 D      Em
  I; @; B$ e! T) O7 ?**เธอเหงาเหมือนกันไหมในคืนนี้    b9 C" H: S. v" d; G
    D           C        Am             D
- w9 R& ?/ E# h" Z รู้ไหมว่าคนทางนี้    จวนจะทนไม่ไหว
7 G( |; v6 k6 Y+ b' L2 |            G       D               Bm         E
8 R, W2 b* I7 hอยากสบตากับเธอ อยากกอดเธอให้ใจใกล้ใจ. a% t( T0 s; ~' q/ m9 R* V
          Am/D            Am            D          G
$ ~: y, K' J) W8 Aแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่   ที่ใจคนไกลจะเห็นใจคนรอ
( M- E, `. P, ?. u+ NG           D           Em         Bm
1 G' c) B+ Y& S4 w3 E8 P2 zทำยังไงก็ยังไม่ชิน  กับการที่ไม่มีเธอ2 h' P# [( ~' y! d, V
C                           D; _5 b1 {; t; H0 C- V6 z
ยิ่งดึกยิ่งเพ้อ ยิ่งคิดยิ่งใจหาย
- o6 E5 c5 B1 i2 kG             D              Em        Bm     
4 d* ^% D" |0 o% B+ P: I) c% Lคำว่ารักยังเป็นของเธอ  ยังรักไม่ว่าเมื่อไหร่
6 q( z5 k3 e0 VC                           D0 \1 s8 \" H# E4 C8 c6 ]
เธออย่าใจร้าย ทิ้งกันไปนานนาน7 W7 L8 k# p. j5 m& Z  l0 R5 u

0 K  b- |3 n! `1 G        (ซ้ำ *.**)
' G/ s) o% @  G8 E9 Q' X/ ^+ A) r6 N# w
SOLO: G/D/Em/Bm/C/D/
- H& q$ k& c* v1 C, m! c" |% R+ Q7 M$ M$ E5 S' O
        (ซ้ำ **)1 }3 g; n. D- G. u" E# T+ G. E2 e
             Am/D             Am             D         G
4 t/ B: H% j' j! o) [8 T1 k0 S7 ]- cก็อยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่    ที่ใจคนไกลจะเห็นใจคนรอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด