กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เธอยังโปเตโต้

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เธอยังโปเตโต้

, K* j* X6 Z# U
# j3 o4 b0 _1 t2 Q+ [. o. _
Tune down ½  tone to Eb
) H. C) F% n& t3 {% c
4 _0 Q. ~0 K: vCadd9                             Am7
. c0 o7 M+ \3 t' M% O& y+ M4 Bฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ  ฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไป
' I: r* D6 p" P6 ^$ ZFmaj7   Em7           Dm7      G3 Z$ R3 ]3 g$ Q4 D! H5 v
ฉันยังดูรูปถ่าย  ที่เราชิดใกล้ อยู่ทุกวัน
3 V( _$ s/ ?( Q  R4 fCadd9                               Am7
! F9 r9 f* A1 [. g2 w9 U3 zฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา ฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวัน" O# N+ P1 j8 G5 M
Fmaj7            Em7               Dm7     G
3 u# r  t0 T/ ]เพราะคำเดียวระยะทาง ที่มาขวางกั้น เราไว้2 n# ]. e; w" `# K* a, L
                  Em7                        Am7                      A7sus4  A7
* X- K* Q% _% n5 M6 A         * ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้
7 ]( z5 m- O, B% w2 r# ]                       Dm7      Em7          Dm7              G
- ]3 m, S" t$ D: g  X; q         ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดู อยากจะรู้ในความเป็นไป
, J" Z$ R- ?: b& B9 f; o, q                                Cadd9                               Am7
+ b; R* j2 ?; I/ R' X0 ]+ P) O& N9 u                ** เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีรึเปล่า เธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่' t: `) D  I+ d; ^
                       Fmaj7                  Em7                    Dm7                                G              ( Cadd9 )! d4 w' n9 m3 j5 u  {! ~: p/ I
           เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม (ช่วยบอกให้รู้ที)% x6 t/ Z$ L, D: p9 |1 C! s
Cadd9                                      Am7
) S- b/ ], j: p# [5 [ฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป ฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย& z" ^, T, c4 Z& Z! U
Fmaj7        Em7             Dm7   G
7 a3 Y+ f8 P! Z. H* G2 nฉันกลัวคำว่าเสียใจ เธอรอฉันได้ ใช่ไหม
- t, o& d4 a, A- n1 }% g/ B* I- ^8 B$ K7 x3 ^
( * , ** )8 @7 B" P6 F  x
                                    Cadd9                               Am7   
. f/ ]+ N1 ?+ V                *** เธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่รึเปล่า เธอยังดูรูปเราใบเดิมๆอยู่หรือไม่
  L7 u0 F' Z7 D- u$ z, r" Y9 M" c                      Fmaj7                  Em7                      Dm7                              G              ( Cadd9 )$ e  D0 Z4 \( Z+ u/ i! R! R
           เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว เธอยังรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม ช่วยบอกให้รู้ที: C1 k# B9 \5 J& O

2 }8 H# k& ]$ q, \9 NInstru: / Cadd9 / Cadd9 / Am7 / Am7 / Fmaj7 / Em7 / Dm7 / G /3 Y2 U& ]+ o# q# ]' z0 x$ H
  ~7 Y5 }; S. s5 O( \
( * , ** , *** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด