กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เธอยังโปเตโต้

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เธอยังโปเตโต้

3 z3 i. y! A! P7 y7 @4 U
$ o3 G& X$ L4 T9 y
Tune down ½  tone to Eb
- O* \/ ^2 y: Z" g' I% H; a$ `7 \9 d3 Q1 ?( |
Cadd9                             Am7
) L, z7 D3 M9 u* Q+ T1 o- R* i  @9 h$ kฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจ  ฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไป& d+ v6 M7 J* x; ?8 W
Fmaj7   Em7           Dm7      G" A7 d1 ^" y' I8 U5 s1 c* i2 m
ฉันยังดูรูปถ่าย  ที่เราชิดใกล้ อยู่ทุกวัน
, H" U/ y- B! F- M' cCadd9                               Am7+ O  \) W0 e1 d, m4 x! h
ฉันยังรอคอยให้เธอนั้นกลับมา ฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวัน& V5 ~  m: J7 v3 v8 F
Fmaj7            Em7               Dm7     G  t( [- P* e9 Z8 l: W* n* [" S  L1 C
เพราะคำเดียวระยะทาง ที่มาขวางกั้น เราไว้+ j, A+ S. s8 F+ P- l2 s; z
                  Em7                        Am7                      A7sus4  A7
/ t5 _  I9 N( k) I; N         * ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้  R, b) k0 g* g( Y# }
                       Dm7      Em7          Dm7              G, Y& Y) n0 \8 r! C
         ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธอดู อยากจะรู้ในความเป็นไป$ q' z, @& C& _1 ]7 h( w6 d. a
                                Cadd9                               Am7
& F  t& I& J( N" B9 c2 S/ U                ** เธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีรึเปล่า เธอยังจำเรื่องเราในวันวานได้หรือไม่
8 F# q  C. {) M0 r4 U/ N( U                       Fmaj7                  Em7                    Dm7                                G              ( Cadd9 )
1 J) K. O4 m' t; z           เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว เธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม (ช่วยบอกให้รู้ที)4 I/ H; @* q3 D( p7 H' l5 L/ m" \% n
Cadd9                                      Am7& m( `* [- i; X% T
ฉันกลัวใครทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป ฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมาย
' {3 B3 @! Q4 mFmaj7        Em7             Dm7   G
9 G+ M2 Y; W3 v. W: D, T. `, W5 o! pฉันกลัวคำว่าเสียใจ เธอรอฉันได้ ใช่ไหม
4 U+ I/ z% F' x8 c- e6 a( h, m, q/ {2 P8 s% h
( * , ** ). ~0 C; [( Y  @$ ?7 V! J
                                    Cadd9                               Am7   
  Z9 U" \# c2 l% N% T4 D                *** เธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่รึเปล่า เธอยังดูรูปเราใบเดิมๆอยู่หรือไม่+ [+ l, \5 v, k6 A
                      Fmaj7                  Em7                      Dm7                              G              ( Cadd9 )
  ?0 J, m0 f7 O' D% o9 w6 H           เธอยังมีใจให้ฉันคนเดียว ยังรอฉันแค่คนเดียว เธอยังรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม ช่วยบอกให้รู้ที
: o: X6 z5 K. K7 z8 e+ r: R: r6 g$ o- _3 }) g
Instru: / Cadd9 / Cadd9 / Am7 / Am7 / Fmaj7 / Em7 / Dm7 / G /
# [0 b6 i/ K+ T5 `% k8 w1 K( j% F
) g% L& G$ E" p7 _; N: @, S( * , ** , *** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด