กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

7 [$ H! A* ]9 r3 R+ s

& Z0 I1 ^2 }( ^intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm/ k' \  ~) a- u6 ~
      
6 [" C5 X8 a  m* v; B                Bm       D
, i$ B. c; ?7 r9 I( n  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
' M2 A5 B! u/ q, ~6 W2 m: f          Bm           D
% v% l0 E& @7 W$ t. U. \กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน/ \: ^9 y2 n: a) Q" ?
         A
, o/ \3 S; }6 hเธอไม่เคยแลเห็น3 h  {, z4 n5 b
        G                     Em
1 f6 p! C* E- F) \' Q7 _( |9 U5 Fเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
1 ^8 M6 m6 i4 p3 X: {8 ?, C             G          A
. r# {5 r4 E- i" ~2 y1 ~ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
4 Q: a  l1 a( i/ K+ g" K* q% K                Bm       D3 R) _5 L- A" l9 j
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
/ a/ ]: q  [; k            Bm
! c, n3 g. L9 e, c- Dกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ- U- o0 m/ F2 `' `( P2 a
        D
* q' e5 t! h, k0 mที่เธอห่วงนักหนา4 P7 M; h) L, ]# q) g" k
           A                     G2 H1 ~6 Z( F! v  [
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
3 b& X  M5 |4 ]) S$ s; J; m. [$ S    G                        A- W3 d# k5 U  _, m# Q
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน4 o0 O0 {. `7 p
                   D       A
! B& h; x" U4 P9 _ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
) ~% t- D7 o3 y7 Q) J3 Z            Bm                      F#m
" q2 e9 Y9 \5 {4 d/ Mเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า8 L& i2 Q6 d# B- l" e6 N% z7 c
     G; s# u- B  m. t" U3 D! s
เธอเลือกเขา
; q  O: N3 Q" I4 P6 l: [         D2 G" D9 R: t& R: v
เธอไม่ได้เลือกเรา
) V) y& l( d+ M" n) H4 i                A     F#m
* M+ }8 H1 f6 aเมื่อเธอคู่กับเขา
, e* Y9 B5 _( n" ?! p0 ?( Q                   Bm( C' w9 k- m: _1 O0 r7 z$ j- }
แล้วเราจะคู่กับใคร
  b4 f( u& J. n1 H4 S! v      Bm       D         
- z& I9 w# F, \$ rเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
" N2 H) s$ U- u1 m! l          Bm                       D- q% O9 ~: }3 H( \
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง, p: t5 l$ n! M% g( A
          A               G                    Em8 I8 Z- L- L7 b& v+ D) X8 a
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา8 p8 m* t7 @* j  `! b5 e& |, K+ L
     A
; ~8 {% U! [' H8 g' z. z! a% Bมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี5 k' v  r& X! d: o5 s4 E( O2 E

2 C9 s- t7 b  `2 M9 ~8 lSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
/ B2 Q; B$ D  o; f; J: Y/ s
, \  p. N/ W5 M1 P2 q' e, K( ?1 w9 S2 K4 S6 `) @9 ]4 J; u% H
ซ้ำ  ( ** )
1 g7 d+ u5 A2 E2 R4 _! E2 w$ k3 f4 b2 ?2 B
                A     F#m
  b9 x. i3 F, W2 mเมื่อเธอคู่กับเขา1 `% ^$ n3 X* P! e6 X- G5 g
                   Bm* s0 {- }; w- U* [' H8 m  _
แล้วเราจะคู่กับใคร
3 ^' S; {% \  v  S* i
# N! L9 Y- z2 Z8 e1 h, \( q                A     F#m
7 R  W' d$ q% X5 j2 m" q! g: g. Aเมื่อเธอคู่กับเขา
( W1 h$ I5 z3 d. j& U! O                   Bm6 A: y( s; Q+ _; ~' X
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด