กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

7 Z3 y5 ?" w7 U, b1 a$ e9 W
" _5 {3 n5 F/ y% n* Z
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm) z% O) Q) [5 |  V
       : ~0 \/ {4 D& x9 ~2 H; _( A# k/ y( ]) N- }
                Bm       D
, k! n$ u' A4 f  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร  D+ `) x$ w1 t, {; x) N; X2 G
          Bm           D) k/ u0 r5 x# l* Z* V. o
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
! @9 t) S# B! E. M9 s% [* p         A
6 z4 H! P! T& qเธอไม่เคยแลเห็น& ]* J5 R! T) h4 X- R
        G                     Em
3 y. k/ [# S% L8 B, r3 `เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
; W2 v# Q. E3 @# Q' b/ l             G          A, ^" b! g2 ~0 k/ x: N; Y, m
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ) y7 ^  s7 X- s- E# N
                Bm       D
: U8 N8 _! s4 J. N* M5 S**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
7 G/ O# R2 D3 f6 f+ [) O5 r) r6 f            Bm2 v% r7 Q1 O, t3 c8 o, O% T
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
3 F5 b* y. D6 A5 }- f' ~        D
- i# n; W! g, A- a3 [6 X! N9 l( }) bที่เธอห่วงนักหนา6 q& {& ^3 y* _* E! D5 q$ \+ Y, }# X
           A                     G0 \8 S: M. h5 z/ d0 C/ Y6 B
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน6 C/ x, P' }% [  z
    G                        A
- L3 a) M) o$ Qไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน' J0 p. @. ]- W. Y' M/ y
                   D       A
4 d+ h8 _; V% V, A" mส่วนฉันคงต้องไปตามทาง7 y9 H' k' D! C5 Z* d
            Bm                      F#m
) D; Q5 z" l0 R1 p- P) V' s- Hเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า: _" q' O# B+ k3 [. h; Y
     G& N7 f# j. C$ M( s1 T. N
เธอเลือกเขา" ~* z9 U: {- f; ^
         D
8 I9 g0 w" {4 W! eเธอไม่ได้เลือกเรา
/ m) Y" L" g: q: d3 h* ~                A     F#m$ i3 |  `+ s$ G# x5 K; a2 B( s: H
เมื่อเธอคู่กับเขา1 X) l( A! D4 O( d* A' I9 G3 |
                   Bm
: |9 m  \9 I5 c- M( ?แล้วเราจะคู่กับใคร
, ]5 k$ H" B" @  e+ P' i+ Z      Bm       D         
: h, q+ _5 ~$ x- q# e, S) X0 ]เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง! Y0 r# m$ Q$ H. o3 Q6 V. G7 Q
          Bm                       D' r2 V7 T" c+ R' O$ h+ r8 Y5 d
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
8 _" I& f* E0 I. x( e& s          A               G                    Em) z3 [% L# O, c, g* u
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
- O& p! f9 b& I9 k# I     A, h2 W; w2 E2 o) a3 t1 M7 K
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
' Z  P1 d7 y( ^7 @  H2 y! ^2 z" ^1 q4 R, B5 c" `3 [* u
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm) [3 `7 D( Y) z* }9 v' e  s

# f! t. H+ Z0 z5 ?
: ?* Z/ g+ T9 e7 Q* sซ้ำ  ( ** )2 ^2 n' Z! D( b$ ^# M6 Y5 K

3 a5 B! n' @: `! k( K0 X  i                A     F#m
3 ]; l. {7 S# Y" X; v! U" [เมื่อเธอคู่กับเขา
7 r# d5 t; K, v$ W5 ?$ D                   Bm
4 h  m: r7 x8 M% [แล้วเราจะคู่กับใคร/ g. }; t! K. p3 G. J
6 x0 C" W9 a/ g- a' K' ]
                A     F#m9 Z; @) \2 A  m% F2 x  [+ V
เมื่อเธอคู่กับเขา  |! m, |/ O+ o9 |0 W
                   Bm
3 k& e" E5 H$ q& c7 M- Yแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด