กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


8 _/ D0 ~3 D  P1 s1 d6 V
, {& X2 F# \! G* {- O( Eintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm5 D1 b2 {# m7 O, {, o! `
      
" Q3 V* S/ }& u) t2 I, m; H' O                Bm       D
+ y% i) ^8 V8 r+ O* E( t! R! ]* p4 R* i  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร9 ~9 O, ^. c9 Z0 v1 q
          Bm           D
+ P6 ]! ~. K1 R8 A+ zกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน  T: b. W" E! C' S" ~; o( v+ n+ q) a
         A
. U9 P) y# |& g: ^, i. v' t2 Vเธอไม่เคยแลเห็น- d1 F8 g4 f& G6 L
        G                     Em
3 y7 @" ]8 z, B1 ]% M: `เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่3 @8 X6 J- |1 U. {4 a) F
             G          A
1 o" D0 i2 p0 f, C% q: h; [ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ, u2 T2 p* y3 j) e+ a: i
                Bm       D
7 s, L& f$ N: p**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร  K: a( }4 G4 u$ r
            Bm: }4 \( n* c7 z
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
9 S; X3 c) |" t5 }. J! O. E$ {4 n        D- v) w! ?" m7 z& s  @3 G( E  ^
ที่เธอห่วงนักหนา
. Y" T; c: e4 V, X           A                     G' G" V! z& F* w' i3 E
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน6 u+ i& Q8 u( g9 j) n" |8 B$ G
    G                        A
! D; W: h: z4 b2 z8 z8 Oไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน% V( `0 ^/ O" f
                   D       A; z! t! E; X# P% O
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
+ X4 T. g$ r" |            Bm                      F#m& s8 G! U1 G; B0 @% R$ l
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
' d; U; v! \$ q+ P9 z     G( w* ~* n. q. ~6 u
เธอเลือกเขา4 X" D% |7 z( v" W3 _0 E- G9 e
         D, b( [3 k4 U9 @4 O# \8 O- s2 L5 @
เธอไม่ได้เลือกเรา4 I* t1 i+ _, ]" Q
                A     F#m
" Z% _. Q0 ~6 A" l& T# eเมื่อเธอคู่กับเขา
+ z. R, W) {& [4 [, o0 v                   Bm
3 n# K1 v6 i4 m$ zแล้วเราจะคู่กับใคร
+ e5 h/ w# F5 x% d      Bm       D         4 o+ D0 N5 E; G4 c+ V' @5 M
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
% L( k) _$ l% W. t! z7 ]          Bm                       D( X6 v% l; c; k# ]
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง8 n* Z- B# c, R9 l7 u5 w, j  \8 ?
          A               G                    Em! i  G+ @0 l; A6 h
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา& p0 v  n. y, y
     A7 y5 F; l' _* V% S
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
/ I0 a" ]$ A2 P2 c+ p1 n9 ?# J" m  W( q! l! f
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
' }  |3 t# r- _; @6 J6 L. ?& T
( O1 W+ y0 `8 s
. x4 i" Q7 f# x* m6 H! kซ้ำ  ( ** )
$ w3 T; |" U( m! I' D; J8 c# `2 K: Z1 H: Z; l1 s/ f
                A     F#m, t. k# |- L1 Y
เมื่อเธอคู่กับเขา: d/ Y$ f) Q! L4 x( Z* w8 U
                   Bm  [& f& @1 J( V6 J" \  D" w
แล้วเราจะคู่กับใคร
* f' u" b9 a7 u$ Y  T8 @- K% ~( ?# h( V8 e2 r
                A     F#m3 O5 F% q5 ]1 e6 s9 a5 Y
เมื่อเธอคู่กับเขา
  s2 p' O! }, c" l                   Bm
/ Y/ e+ t" l% k# t' M  x1 g; k) yแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด