กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


( |7 Q) w" P, p( k# ^  F/ Z; |0 c
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm  I* C* [6 K, z9 h" C9 z
       ) y+ i/ t( r% t9 ^% ?
                Bm       D : O- @0 C, }" S% b  b8 U& ]
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร4 X0 p4 b! p7 o% n: m. |$ Q  l* n
          Bm           D
9 u5 u8 p8 Q7 c8 B4 P1 I2 {! Nกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
) ^4 |8 D8 C  ^5 ]* _* ?         A+ q: f2 g& G6 v, H
เธอไม่เคยแลเห็น/ K( y% }+ r( B6 z
        G                     Em
; w. W+ G0 M7 T! p9 w% i$ A1 h1 fเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่0 o$ z0 Z: K- v9 T8 D8 s+ w
             G          A5 B, u+ a  O+ u5 ]  \. a( |
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ8 r/ W( R3 B6 X' i/ e# C
                Bm       D- H2 N' P: M2 _0 j" C' g
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
" s7 a6 a  h* [            Bm! s( y6 l5 \% d  R, F+ o# g% W6 r
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ4 l& m& J( U& R$ F. ?  ?
        D8 N1 G9 [- q2 ?4 L3 V0 Q
ที่เธอห่วงนักหนา
" x, j4 f9 z0 @4 j           A                     G* g  f+ n6 j7 z7 g! e! j
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน- d4 \& v1 G. R0 l" b- u9 |0 B
    G                        A9 C* ~4 b# \# D/ X3 e3 J
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
& @4 m& k1 Z- T9 s( F                   D       A
1 T4 L' x' p9 d; K1 @ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง) \/ J. J, w4 P/ f
            Bm                      F#m/ z; f; ^$ ~/ H. [( h" o
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า7 U) }3 a0 k$ w2 b5 b; j8 A
     G
, g6 Y* j2 e0 v4 s% Fเธอเลือกเขา9 ^. ~2 ^- I& U9 O$ j' }5 g
         D) k' B% s: U  V$ d" A, c1 }! x
เธอไม่ได้เลือกเรา0 N7 V( ~$ T- n* E: D  n( |
                A     F#m8 G2 w0 \& K- C5 t: m2 Z- v
เมื่อเธอคู่กับเขา
: P4 U4 R, S( [& X* K                   Bm
- X- }) N- G! D8 ?แล้วเราจะคู่กับใคร
1 _  {2 j6 e$ }! e: X2 g9 J7 ~      Bm       D         9 _6 \5 }" y# p, d& e0 u
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง: o* n6 a& i/ a. u7 C/ [  u/ L
          Bm                       D
$ j& S$ I1 |; X% s/ k& S4 Aเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง  x9 ?- L/ `4 p7 f& Y- P2 G
          A               G                    Em
9 l& Q, f9 G/ K% {ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
) _# }' r/ w$ N: ]+ s     A
# H% \: o4 ?. C( r$ I# @' lมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
. |$ v7 o. Z. d; j% T7 }
6 {; Y* a& _" M/ I; |. p' t" F( lSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm3 E7 v: A% e7 y- i

- a. R. K6 ~5 l3 Y1 a! B/ e3 {: E; }' W# ]( l4 _$ c
ซ้ำ  ( ** )) T1 U6 N; O+ m: G# k
; T" O4 t1 r+ f9 @3 c5 b) q) ~
                A     F#m
/ U0 t' D3 Y  d: ~5 @8 P; Z; Bเมื่อเธอคู่กับเขา
  f! `% k$ v0 v6 s4 w                   Bm( p: Z* W& ~( T6 {8 y" O7 L
แล้วเราจะคู่กับใคร
. a, [7 }; Y, }+ {
- c$ I' R* y9 j0 `9 [# P$ {                A     F#m: T* u7 h3 E# E; {8 y* z
เมื่อเธอคู่กับเขา) E! B+ P; D# U% O
                   Bm" X! s5 y( Y# k+ Y2 B5 K  P
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด