กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


0 k4 J2 H9 A  Z6 k/ f6 h1 i. ?1 O0 C
6 N+ W  ~+ t- o/ E) x) C9 Qintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm8 ?" N# p6 C3 h  i6 r+ S0 s
      
( n9 B* z3 n" \9 j0 K: X7 |3 V( T                Bm       D
/ M1 p2 ?8 W! j6 y' E6 E  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
- W" _' b5 J. t4 o          Bm           D
. M7 e6 \0 [! u) |( I7 P0 zกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน8 p% t* X  @: U' G
         A4 |3 `" T( `' k
เธอไม่เคยแลเห็น
2 j! k% s& k6 w5 {' a! [2 H        G                     Em
( c5 l" J$ g& m! Y, U4 Uเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
) a  y0 K; d$ h2 J             G          A
, L4 P. ^2 f6 x" |4 Y9 C3 D0 v& {ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ; f4 _9 l( D4 }' E! G2 x1 X/ ~
                Bm       D
3 D- ?0 f9 a+ G7 T**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
6 Q) `+ L( ~2 f8 t            Bm
* e, Q" C# W, P: |9 y" V  oกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ' ?, U2 X% i% D5 u, k
        D& f, a$ U. c% X: H
ที่เธอห่วงนักหนา! \! T4 b5 h$ q: ?* X
           A                     G
# V4 E; e9 E/ J8 bคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
4 _5 G) g7 j/ y( C    G                        A
  Y/ v& T8 U7 O: tไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน( b9 u2 w% S' z' Q
                   D       A
- o9 p2 p3 s9 ^. @( i5 p9 d! ?ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
8 ~! h5 c& E! I            Bm                      F#m
& g3 K  w4 j2 v/ r  }/ Aเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
, \+ Y4 h- X- b7 K# U  D     G
/ U* S" {0 V3 a% Mเธอเลือกเขา% j: P# e- C' z8 s. }
         D
1 M2 k( x  h# F) |+ e7 zเธอไม่ได้เลือกเรา( t2 r/ R) O; ]
                A     F#m
$ \# A5 {5 d; M* C/ x2 P- iเมื่อเธอคู่กับเขา/ [' [6 D$ H5 ?6 _  W
                   Bm" h8 Y) M0 x. P: f7 h
แล้วเราจะคู่กับใคร
  D1 d  ?( H2 N) I, t2 }      Bm       D         8 |5 m+ j: D, j9 o; e7 y8 ^+ _* n2 ?1 y
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง0 I9 Y$ x5 A3 q9 r4 q4 x' C# b1 Z3 Q
          Bm                       D
% I7 R5 W% R( p6 u& m9 Q8 dเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง0 y* i, B# M$ ~
          A               G                    Em
# _/ q; h, G) w0 _ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา. ]  t+ H; j/ u- O! G4 z3 s
     A
% i! X( \5 ]7 w  U3 u: ^4 y; Nมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี3 v: \  `: E( e# J

7 H5 V: o8 I2 n* T( i. XSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
/ u( k) Y- b/ T' T5 F; S7 n: J5 f) X0 {
5 V/ f4 [, C" z. N& N" R# S! O2 e0 q6 ]
ซ้ำ  ( ** )+ t) A1 e- l  v+ v
* [8 C5 X6 N2 Z9 x; N5 ]
                A     F#m
2 t7 \7 K2 v" _- E5 F, S3 k, mเมื่อเธอคู่กับเขา6 C- s" C; E4 e) p
                   Bm0 p. _4 [* e$ W+ Y( I1 M3 E
แล้วเราจะคู่กับใคร
/ q6 l# c  |1 U+ q
! N- E1 }. c6 J                A     F#m
" v6 o' u2 y" U2 l. Z% mเมื่อเธอคู่กับเขา
# g: |& Y: N! ]- ~                   Bm4 K% A6 ^9 M  v- }$ }; _
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด