กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


9 d9 q2 P. r# [+ Y1 _
+ g/ _+ }' g4 `- o2 e# @, vintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm- v" ~/ A4 m( E
      
' m3 m4 u+ E5 ~. k4 [& v                Bm       D
2 x+ K: D8 W2 n+ ~. G/ ]4 u  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
; d8 w3 t- n& C" S9 \' h          Bm           D7 q7 s$ B" P/ t' r! t
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
. D8 O0 y. T" S, u1 O         A
) Y( m, a& d' eเธอไม่เคยแลเห็น
% W- O& G$ S" Q$ P: o" r- G        G                     Em
& g$ o1 F; U$ q; K6 H- Lเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
* Y+ ]& `- q  S: K! I5 e1 ~7 l             G          A
) V1 t; v5 T$ p. y1 lได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
6 z3 y4 h! `. p; u, y                Bm       D
5 \0 l7 j3 I% ]" G+ a' v0 _* r! K**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร6 X7 n/ _  m0 U! {
            Bm
0 w6 k$ z! j' Q/ k6 ~& z2 Y- Vกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ6 M3 B4 j! j2 T! }
        D! }* k( h3 w2 V& z7 m. T
ที่เธอห่วงนักหนา
8 d' l. d9 h3 P( Z           A                     G
' \, ?" G+ `5 jคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
* w$ p. Z7 o: v4 W. ]  L# u0 J$ s    G                        A
# y! I( `0 I4 q4 `: Z, h6 Jไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน7 c! c3 s$ Z% ~, g# h$ w
                   D       A
& K6 g! y$ \# U1 A1 r/ Q7 k/ gส่วนฉันคงต้องไปตามทาง  ^$ R' T: K# O7 `
            Bm                      F#m2 z9 G- Q. _. F! N
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
* P% _* }0 k0 L" T3 d     G
4 O# M5 K6 f5 S; W& Cเธอเลือกเขา) b6 P: q& V8 d6 Q9 I/ w! a! S
         D" }: d$ m& p/ w: K& H- b
เธอไม่ได้เลือกเรา
7 n7 O" y. x5 z/ M5 d3 L; u- L                A     F#m
5 t& \, S% ]9 B% x: qเมื่อเธอคู่กับเขา
' l( H! O: {3 c0 i                   Bm/ r8 t) u' x" \1 A2 y% X
แล้วเราจะคู่กับใคร
( [/ C! R/ Q  B  A' W      Bm       D           N2 ]# h2 n2 v- i. M
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง! l2 h& B5 \7 ~: V/ r( I" V9 u
          Bm                       D- u" H) O* y/ d
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
9 o0 o6 T% Y0 @          A               G                    Em
. x, Y; {; D& I, X+ s. \8 wระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
0 }3 J* k8 H$ [     A. D# S% q9 b& j( U% \' Q
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี0 K" n, o- j, n
9 l2 _7 {" k' d" b& c
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm$ B' K8 M2 J. T5 \- a- {: e  g

  K0 ?9 N) i9 l5 Q7 B: B3 {' o( w4 ~' ^
ซ้ำ  ( ** )
5 W; a1 r; r" a2 F' Z1 G% y) l* ^
                A     F#m
" v" p8 z# T% n' j1 yเมื่อเธอคู่กับเขา$ e! X7 \8 z. y% q
                   Bm3 T! ~; \+ F5 m
แล้วเราจะคู่กับใคร: c# W. J! j- E/ `; G
7 m, U+ [# O  B! e1 `1 x6 e
                A     F#m! y+ r8 g- c; k
เมื่อเธอคู่กับเขา9 i, c3 c. Z9 e
                   Bm2 s1 [+ E7 k3 a; T5 I
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด