กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

( M3 K" A6 S2 i0 Y, w
9 j; n+ c) T) Y8 P$ D2 g5 W
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm5 p8 G% O; @' W$ I, I
       7 n" a$ g) K' I
                Bm       D
; F% H/ s" [& y( o' P. Q8 I  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร- A) {0 D$ h: T$ u. |& h0 y0 J
          Bm           D0 g- o* W  ]9 }. s+ {
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน3 ]) A6 f& u* j
         A
$ U" D' e+ r3 Pเธอไม่เคยแลเห็น
8 |- |* E. B# ~% t) D5 v" ]        G                     Em4 ~4 X5 b% M% l6 g' [- O: x
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่* I9 }2 Q- H  M) I; v
             G          A
) Z+ p% t  a* y3 r/ |2 W4 Lได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ  M, Z& O1 g+ h- B9 F! }8 E
                Bm       D
9 i' z* }9 J# m* e, @) @**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
$ @. ^. @- A" [1 \. ?0 c, |            Bm
$ G+ }2 l' N  P8 b$ T* Tกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
1 v8 l2 k2 `, K5 y, F2 ^3 Y; e: b) S        D" _) M; M$ j4 p8 {- _' H
ที่เธอห่วงนักหนา
# h1 H0 A  @6 L0 a. t           A                     G4 E5 @0 g- f8 L4 D7 w
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
+ s4 T/ u$ o( l9 f    G                        A
: R$ K  f- s/ y% [6 Q5 bไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน; Q3 v% ^7 i* n" z9 P- w3 ]
                   D       A3 ?6 n2 ~! K( Q1 ^$ p8 m7 ~( W
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง/ N8 j! k! R9 k& j. B4 C* C
            Bm                      F#m
; s  b; x1 I$ kเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า4 [, o+ A$ H; c" t: H5 ?: `
     G/ c. d6 H8 c+ l
เธอเลือกเขา( h( @# H% b+ c4 U% |
         D
9 E: f- n1 ?% M+ Q+ X4 \! zเธอไม่ได้เลือกเรา
# ?+ s- _0 g0 v$ E                A     F#m" |( J" G; x1 p) b8 m
เมื่อเธอคู่กับเขา- Q! z* O8 ~+ `/ l% t
                   Bm
  S% h: H  x" j* v4 U/ f9 Y7 E; wแล้วเราจะคู่กับใคร
$ T. R. d, A: q, W7 i8 d& k6 K      Bm       D         
! R/ t3 _- F; f% n3 N, Jเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง6 c& U2 C! A4 `% S& v
          Bm                       D
7 h3 r' Z0 e: e. Bเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง8 U0 H& p) G2 g  z" n6 u
          A               G                    Em0 E* z, F+ m2 @8 v2 V8 L6 r
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
( a4 a: s1 x- \9 n     A
/ y8 a, W% M+ jมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
0 g4 e) _+ o2 C4 v9 c! N
. W' i5 R; _- l  [+ i! r4 }Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm& b# ~- x$ P3 E: \6 }/ x2 c
6 l7 ~' D' a3 A( g3 d& a% p. j! W
5 m- k6 ~$ b0 ]0 N1 @6 a3 k- J7 u' b
ซ้ำ  ( ** )+ }* g( L0 A3 k$ A$ B0 `

9 O3 {0 e9 A  H; F, y+ S6 V                A     F#m* q6 r$ ^- ?, v
เมื่อเธอคู่กับเขา
2 @: A' k( P3 z9 Y% z% Z                   Bm
" i4 K1 ]. k5 ]3 p4 Xแล้วเราจะคู่กับใคร
9 a4 P$ g. f# l% _6 V/ _$ k3 {. z( n) `
                A     F#m
+ N& X% J5 K1 L. F# wเมื่อเธอคู่กับเขา% G! [% H* I+ t
                   Bm
% i7 n( f; W3 s& \6 k1 P! a4 Fแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด