กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


- v2 M) J; b' ?3 J. W! b
  h) U2 P4 J9 Y5 _( {+ [* E" Xintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm; f' @4 ?1 M; e' \& q1 B
       0 H" k/ \5 M) S
                Bm       D % Z; f' g5 a, Z* \* _
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร) c* Y$ w3 ~  H# H2 u% {* _
          Bm           D, l% ?* O3 Z3 M7 \
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน" I6 v2 z7 n. R, }0 w9 A
         A8 u) ^) z& u% d6 N
เธอไม่เคยแลเห็น
: K. _8 {4 h7 m# S1 }  ~5 `2 M        G                     Em
- h2 K( V8 ?1 jเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่4 Z% i8 C( ?' B9 h! ]
             G          A
. c& K  L- r) r( Oได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ: x1 a" U9 v# Y9 e4 J
                Bm       D: g/ t$ p: D' r4 [7 e8 j
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร! t+ ^* }/ L+ n. X$ o
            Bm
+ X( o9 X* O# dกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ0 ]1 D) g3 ~' P, U: Y
        D  D1 ^, x' p5 }' T
ที่เธอห่วงนักหนา
7 g3 }0 [; Y) @9 b) A) y! L           A                     G3 p8 P* D# o/ r/ o& s% ]
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
& a: D2 f1 ?7 p3 Q- L" V: Z    G                        A, I( c# g+ u# R
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
6 H6 q- R5 g% S3 @- F! j/ _                   D       A7 \4 W) n/ Y9 O
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง* I" P9 j& \5 [2 P/ P. ]
            Bm                      F#m5 c$ W% [0 n% X* Y
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า3 p; V6 I' ?- h$ [4 J
     G
$ u6 `# O- f5 B$ s5 Kเธอเลือกเขา9 h" L' t, Z4 G3 O2 E2 X+ }5 o0 t
         D
" O( ?& \( b6 L+ H6 D) Iเธอไม่ได้เลือกเรา
' R% l8 R8 D- t9 N3 F                A     F#m
" D8 V9 R8 }; sเมื่อเธอคู่กับเขา1 ?1 y7 A- i8 ?% f  c* ^
                   Bm( {) o$ L2 z9 o; A# x
แล้วเราจะคู่กับใคร1 w1 a" n7 v, {3 A8 D# s# t
      Bm       D         
5 v' P' k3 _4 S$ K, _; D7 w- dเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
9 U! n% v( o* Z; @          Bm                       D
$ l2 x/ M  K2 X% q5 E* A5 }เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
4 _6 }6 a+ B+ S) X          A               G                    Em  Y, P9 f: J  V- N4 |( O: F1 K
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา+ h$ {* I; v3 x, P4 ]5 }$ \
     A* L/ I! g. {/ n4 i
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
! r6 B7 v' s/ k. T7 I& S8 u5 `$ Z( e
' m. D% _4 N5 ~7 LSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
' z/ D) v% U# q% x  B
3 a3 S$ a' K! D! V& ~+ _' h. A1 o+ `
ซ้ำ  ( ** )+ ?/ J3 C& C( M0 Y, r" O3 A5 G

: c0 _! s. G9 d) I4 Y  k                A     F#m! `2 @, B( g# c4 F$ J
เมื่อเธอคู่กับเขา, h' M$ }5 @: v) z1 }# ^
                   Bm; C4 _, O$ |' b: ~  ^& U
แล้วเราจะคู่กับใคร2 u9 M0 G: K# C% y$ Y( L
& Z0 D1 P+ O: Y3 E# p7 z. K
                A     F#m2 U0 O! u8 `) Q0 q4 o+ j& F
เมื่อเธอคู่กับเขา! U8 Q" y" c0 X4 h
                   Bm
2 w) f& S- Y  I. D1 Lแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด