กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


/ e0 m! L: z( z9 X- t
7 m7 i& t5 C, U: a9 G; @intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
% q. n' Q8 z* \7 X       0 x# B: K! s% |6 T  N# I# C: x3 o
                Bm       D
  E! U6 G5 P! ]5 x; }  N  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร) y3 V) _% N7 P/ Y
          Bm           D% q) l- J5 _% ?( e4 V
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
% k* J7 p  d0 A. G: J& d4 N  @$ H) y         A
6 [/ Z' z# B2 t" a4 K9 C/ yเธอไม่เคยแลเห็น8 D! Y  w7 C# J" K6 k! V
        G                     Em. j- o; ?! g5 @
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
9 s# t5 @, T, l& X9 A. x- A             G          A
( _& Z$ Z6 Y8 u: t- h# t9 q; _ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
" c9 x  }+ {6 ?+ Y5 s                Bm       D
5 q" C7 `9 P5 h- }4 v$ C  y- Y**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
* F& ^' n$ A+ Y& s# }: B2 b) l9 I  R            Bm+ C0 m9 h5 o5 J- ]: z# H. ]# u
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ
: J' B3 b$ _$ p: K- z7 [& g        D
  t9 H( x; j( ~2 l0 Vที่เธอห่วงนักหนา  T1 N" A  l, S0 P8 l! r; ^
           A                     G
) i, I7 }# s; Y( v6 l( R4 |คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน8 r! G3 O3 W# X) R/ q
    G                        A
  L, J+ g* C1 zไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
6 _, h- o, H1 Q8 X3 |" W/ n2 I                   D       A
) X0 Z. w5 N5 X2 U) U7 \ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
7 Q7 w# o9 k: W+ f" f3 |            Bm                      F#m
0 B6 Y6 W+ |* Tเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า' Z+ y0 l4 S2 s* e
     G2 Z# A9 H; S6 _$ }& H
เธอเลือกเขา
& f, i8 d, M" C+ V/ ?         D% T5 Y. [, z+ y# f: z1 W0 N
เธอไม่ได้เลือกเรา
; D% H" [' l+ J- \                A     F#m) X' o7 |7 y& |1 ~+ z
เมื่อเธอคู่กับเขา( {% d9 ?8 I3 ?: i7 R: D
                   Bm5 A1 {- Q6 R# Q2 [% g1 u$ {
แล้วเราจะคู่กับใคร
( \; w$ {' ^9 i3 D2 ]! D' c      Bm       D         
' E$ \9 {7 U: }9 ^เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
( t* a% p: @' P" t          Bm                       D
2 q  J0 v" K9 {( M2 o% `# l  [) [8 Qเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
' i- R# B7 I# ]3 H5 ?% p          A               G                    Em
1 L% Z2 h( u9 }0 o% e8 Kระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
; q# g* C3 k1 P     A& t7 Y5 m. @6 p1 Q+ k7 M
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
1 F' e" M2 B1 e$ k7 T. Y5 d3 @) q& w
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
$ O  t7 E2 b  l8 V& v+ C6 @) B. Q1 d" A0 ]" }; d1 t2 |5 {

8 k- h! u( l" y3 N* Z- F2 j( dซ้ำ  ( ** )) ^. ?. E, f' R  o- x  s( S( z
/ |) i+ p/ o  U5 x
                A     F#m' [3 H5 ?7 I/ V$ e* R. Q
เมื่อเธอคู่กับเขา. I- A& `7 ]( g9 {
                   Bm
8 b; x. g# Z8 }" h! l/ `2 d+ pแล้วเราจะคู่กับใคร
# k9 v3 @, D7 c9 ^" b1 d9 e% B- X3 y5 ^2 C2 @. E
                A     F#m7 c9 X+ `; Z  R3 S. l" ~
เมื่อเธอคู่กับเขา. s5 J# m% f, A0 t# R
                   Bm0 q( m5 y6 M, S! E
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด