กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


5 D( G( i+ g* f! s- e. U' @  Z6 s: Q7 P
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
. i' e9 l8 k6 B8 u" E" `  e+ |      
+ @) w: e' O2 f4 `                Bm       D
2 |  i% C# T9 q. i  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร$ C' i$ W6 ^6 L6 g. B, z' ?
          Bm           D  E" V- V6 m5 N$ j3 H
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
0 r, h* F) k; Y         A
" a0 N' D" S6 N% l$ [$ zเธอไม่เคยแลเห็น
9 p& o  I! {5 n- P$ u. F' _6 h        G                     Em
" g7 B4 A. Y/ R% N/ Rเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่0 k8 h8 U2 ~+ ^2 t$ _& Y* j( S
             G          A
% ~+ }# m% y" d6 y; G% \ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
! N# D0 O5 ^6 u0 }                Bm       D
7 h( G; G* |4 P0 s. S- w**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร8 `9 H" ?" C0 ], g3 e! T. _
            Bm
, V' i4 [" p" u9 I$ |% ?กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ& X+ }; y) S* Z5 D
        D$ E) d" [" t" t9 Z7 {
ที่เธอห่วงนักหนา
" O, G) X1 a( L           A                     G
' j% j: {: x- kคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
8 b; E7 ^/ c; ~3 S1 [6 T    G                        A
; e" _  V0 L" r8 ^0 k2 Dไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
* e% W% `# }* I( [- f                   D       A: N5 ?; M) K0 Y/ O3 s
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง4 X; D2 ~0 u9 g4 b0 k
            Bm                      F#m$ N& w, {: `, M. r2 w
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
3 {; u8 x5 V) ^, v* ?     G9 B# j! g$ v0 G( c& }# W4 B
เธอเลือกเขา( ~$ a$ l1 j" A6 j# K9 }
         D6 P, h; ]6 S2 ?+ t9 x$ x% f
เธอไม่ได้เลือกเรา, v' D+ s% i! d' n0 l, p
                A     F#m) B4 o; O) S) o" i2 e4 x7 I* i3 l# p
เมื่อเธอคู่กับเขา
& r, f# f0 F$ U/ ~# m. ]1 a                   Bm* b# @8 x' `% b* v+ S
แล้วเราจะคู่กับใคร
1 Y9 K- ]& B3 \& e6 c  f+ N' b      Bm       D         
5 C! r  O2 C4 ~2 i# cเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง% y) u1 P4 X1 x& S4 [
          Bm                       D4 `5 \0 K1 k+ ]  e" u
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
9 n  \' r+ P4 R5 X) C+ C( M          A               G                    Em
0 ~% g- W, Y" J: c1 jระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา) }. ]* O8 ]$ @5 y! R- r% E
     A
2 W2 O9 W5 H- w& Yมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
0 x5 j8 S1 D0 r( s% D) j. r
; [) \$ P7 }2 p& V5 DSolo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
! R$ F' L# h; a+ M7 y4 M2 p, r- E1 |6 P1 `" O
# ]/ U0 \8 o6 t
ซ้ำ  ( ** )
- @  v$ K. k& O+ ~( H9 V
( I; m% N' f% |                A     F#m  x  I: B! J& `9 O
เมื่อเธอคู่กับเขา
  S$ G- \! U) g! F3 |& k  M# Y. ^$ t                   Bm3 f6 v5 ^# e& u7 `8 ^
แล้วเราจะคู่กับใคร& D; [) F6 C" A1 Z" e" O
- r7 B* ]- c+ n4 F3 T& Y/ P# A- f  C
                A     F#m, p0 i1 V) R; I: p9 y( Q( Z# K
เมื่อเธอคู่กับเขา7 J4 B' j' P( r+ o. P! V
                   Bm
& i0 d5 ?. I# s; r- Bแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด