กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

* |& a1 D/ `! d! ^" q2 |( D
* w' q' E( G  ?: J5 I, U
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
; b8 u- V) p# e5 p- i0 i4 Q+ ^       # p) W7 K5 u! I0 ~" m
                Bm       D
- E" c# }( Z+ D% k  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร0 l" Y2 q8 ^- ^3 ^
          Bm           D4 K9 ]. f; R" d
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
3 Y% F7 n1 j. {! t3 T         A
1 s8 c, Y# H' R8 o, G) A  `% ^เธอไม่เคยแลเห็น" _  L: d# y) R: W+ B
        G                     Em( y: W3 Y5 c4 \9 S3 w4 c$ t
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่/ a2 ?% u% |( S. P
             G          A4 w/ s2 f& B6 p+ w$ _
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ: R% P9 [4 v- e3 W
                Bm       D
" N$ p8 n# ^  r- G2 I**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
! f" c: n# O+ w/ |+ H( K7 J! ^. S            Bm+ u8 r2 w& o2 V! _$ A5 \% v- H
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ+ P- J4 J9 N% t7 s: V& e5 F, H
        D
: U# T  c) N  Y* Mที่เธอห่วงนักหนา9 B7 V) u% p, T; P4 R( q% k
           A                     G
) ]/ o# X4 {5 q$ W1 Q$ L" U1 Gคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
& [) t5 U- N. t3 Z    G                        A
" U9 I, p! |4 x$ |  X5 p% yไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน% A+ h4 w& w" f! R! m
                   D       A
1 b1 j/ Y# k/ S) m9 gส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
0 |8 B+ c$ H% C" B& z; e$ K9 S            Bm                      F#m9 q( A; N: v" \; Y/ u# l3 r% E
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
. U0 M# `* `) z* [3 X: T5 g. l! k     G
' i( a6 C. f2 D' _/ Iเธอเลือกเขา
) G: c4 }; C4 M         D! w+ {2 U* h2 z
เธอไม่ได้เลือกเรา& [' R( X3 J2 [! [* v( n6 a
                A     F#m
% t  M6 l! B- P( oเมื่อเธอคู่กับเขา" w, ], b5 s) |( r7 `/ U8 V9 w* n
                   Bm+ |( A* ^# i' a6 A
แล้วเราจะคู่กับใคร
6 I/ v# q. i  b+ T1 z7 x8 D( s# ?      Bm       D         $ x& d4 e9 C1 t, X
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
2 D+ V# ?: N  Y0 a' [& G' M5 q& ?          Bm                       D
$ Z4 W) k- K- s  Q! f! Mเมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง2 M/ n; k/ c; W2 {/ @
          A               G                    Em
* W* B+ j9 R5 c; V6 aระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
9 f' k0 ?$ T" |% F6 \     A
5 n4 z6 u7 n8 D8 Z; N4 `* `' C5 Mมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
6 B1 n9 i, ]$ f1 c9 D5 Y: @/ p: r
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm0 A) f# p' f3 r3 ^- r) p

) A6 ^' Q9 b7 L& b$ o2 W/ {+ ~! C2 W( N( v! s. V5 M
ซ้ำ  ( ** )0 N6 S3 ?' d% K, y9 y
; G' e3 N4 I& O8 I% i
                A     F#m+ c, m# `  U# f- \. x) |$ f
เมื่อเธอคู่กับเขา( T( n, n/ f9 s/ q& W( ]& W
                   Bm$ V5 H: u+ L) d; ?  Y+ Z* A
แล้วเราจะคู่กับใคร* X! O; ~1 x) J) }
9 C2 E* n* ~; M. A
                A     F#m
% l4 R/ N, y, j' Jเมื่อเธอคู่กับเขา; s8 Y7 e+ [( n, P5 w/ ?# N; ?
                   Bm
/ z, ^( b" A* Oแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด