กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

, [5 g1 k, I( Y4 y) l! H0 q6 E) Y

. F/ |$ Y5 _; C- vintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
4 F% X* ?5 d+ [& d% Q, m. `$ Z       : N# A& ^* z$ u! t0 a) R7 W
                Bm       D ( g: j$ v  e/ \8 _( q  B4 F
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
# p$ c6 `6 E( K* w7 i! E* Y. B: b0 A          Bm           D7 r! S( s. U, @, O. v$ r9 s
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน# \+ ]' o. L9 x5 m  [6 u
         A
# _" s( H3 V# ~# h+ I; g% eเธอไม่เคยแลเห็น6 i3 m$ p* d+ L" Y! U1 b2 f" @; M
        G                     Em% J# A9 a% q; Y; X
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
# A8 x3 d1 d& s3 w$ h! U             G          A$ \+ g: U& V. l2 ?4 T* y3 i
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ9 J) X% x4 {# p9 O$ Y7 }
                Bm       D
/ n1 Z+ Y# }. ^8 c**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร! t5 R& h. w8 C' O
            Bm
- A6 ^* [4 N0 f- `2 X) v2 fกับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ9 b' E+ ^8 a  X  n
        D  z/ e5 L! E: ~' ^0 i
ที่เธอห่วงนักหนา
# E# I8 V  D5 l' d9 I: w6 Z           A                     G
! n" W/ p! z/ w5 k. Z1 \คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน7 O3 Y. E. F+ @# Y5 l$ @: U
    G                        A6 z9 {' G7 l! H; ?' B
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน2 }$ Z2 _* Y- J3 E/ h# N9 Y
                   D       A
/ q5 T8 _9 B. i5 o* m& zส่วนฉันคงต้องไปตามทาง: x5 [+ ]/ b0 p$ ]* ~) w; R
            Bm                      F#m
% P: z3 B8 M& y& U# C* g3 ?" A6 Fเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า$ u% z- u6 L$ k; `. a3 k
     G" L3 `! \! d9 w; [) B
เธอเลือกเขา5 P, Z1 B0 [: \  l/ e( p3 C
         D
4 [9 }+ I: h* X7 m5 Lเธอไม่ได้เลือกเรา+ b7 `" O: J+ {: B
                A     F#m
4 k( d% d7 o) k3 ^- Vเมื่อเธอคู่กับเขา
$ }/ x1 d  c6 ]1 R                   Bm8 w: Q. `4 h" `
แล้วเราจะคู่กับใคร
7 h3 O8 ~/ M/ I" [      Bm       D         
) C9 o7 k" I7 Z7 Iเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง% A6 o* P1 y7 ~6 A1 S. ~7 Y
          Bm                       D; v8 H* {" r% U
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง. B. r% U0 J% K4 P+ K. W
          A               G                    Em- b# @5 U& a9 ~" P  p5 E
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
( k* q* y+ X8 w& a     A
- |4 i, d' q7 ?4 Z0 lมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี# _/ i+ n0 e8 m2 L
  o9 d8 U7 a( L  Y
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
" p1 V( K, u2 |# S$ s3 ]9 r
- m  k- u( R5 \4 [# Z* e
# w6 p. H) u6 a* uซ้ำ  ( ** )
7 X7 y- H0 A( d8 b6 G" H/ I3 G& L& u2 }3 _1 C7 c7 m, H7 x
                A     F#m" f: l4 f  i! R6 V! F
เมื่อเธอคู่กับเขา
; n% y8 V+ j) \! `0 D8 K                   Bm
+ Z* S- }/ [! sแล้วเราจะคู่กับใคร
7 n: l+ g. ~6 ^) A% H
' p$ X5 z) k8 g, x" G* ]7 [  J                A     F#m
# E4 q% ?1 }0 ~; @เมื่อเธอคู่กับเขา$ v7 j7 N% M1 H! N
                   Bm
0 U' E7 b& N& {$ Dแล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด