กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง

1 Q# q  i5 R, V8 ]: [, Z6 W5 Y' \

4 v' ^; {1 Y% d! g0 Z) uintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm4 r* J7 i3 i# q1 e, u9 \1 Y5 A# k
       & w/ i3 H% T2 l! g' O- |/ u1 V7 d; Y; i
                Bm       D : b9 p  T" e! i$ Z$ ~
  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร& Y; H! R5 S3 @7 u# [, _
          Bm           D
7 w8 r* U9 h6 _/ o% k0 N$ Yกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
3 p4 a* d* {6 d         A- j8 e7 O& K/ m
เธอไม่เคยแลเห็น4 c0 j0 |" ~6 s& S# t
        G                     Em# L0 x/ s$ C, S* O
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่" y4 |) w% H& n- f+ A7 b
             G          A
2 o& ~$ r4 \- n: f' y+ t. u3 cได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ
2 J% n4 B2 o: z* w, ^                Bm       D! a/ Q1 ~) p4 ~' C* T3 \4 U* @3 v
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
/ _9 R% Q' m; P            Bm2 R/ `% o1 v7 x- }7 A- N9 a6 s
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ! Y& g& D* r7 I/ b* a  j
        D
, L5 o4 _0 W7 Q/ C# u3 ?ที่เธอห่วงนักหนา9 e* Y1 o. B, F6 u
           A                     G
7 K% ]8 l) u. m8 Y1 iคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
  ~4 s' ^4 u+ G3 [8 ^    G                        A
- H- a. O$ ]  n4 Iไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน3 z: ^# `! Y, s" b0 O
                   D       A+ b" l& g1 P/ g5 |5 b
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
4 a5 |# b) P, F, f            Bm                      F#m
9 V. O- }/ p1 f! i8 Wเมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า! r& [. h8 X/ |$ ?  N2 z& O
     G0 V% s) U" D3 g
เธอเลือกเขา: t2 F9 U( s' ^# S
         D
/ p! `' X$ q6 f- M, }# Q. }เธอไม่ได้เลือกเรา
4 w' M: `/ G) `4 q* U' f8 O4 S                A     F#m
6 T; s5 o9 S$ |, u) G$ Y, Lเมื่อเธอคู่กับเขา- z0 {& Z3 ]5 v
                   Bm1 U2 g# U( a, J3 k2 u
แล้วเราจะคู่กับใคร. y  K/ v1 P6 j0 [- T( _, }0 j! o
      Bm       D         
( B4 ?7 h9 K  xเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง
7 ?# d2 ?" H/ I4 S9 Z          Bm                       D) U. m, P$ I8 N, i
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง& }7 X; v& B5 k5 @  A2 X  \
          A               G                    Em
9 I, n( A" g5 H* q8 Yระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา! d/ N$ D3 \" |) g0 p  B4 L3 r
     A. E0 A& c( R, n4 L$ B- g
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
- A: }! `7 i' \& T. I2 ~  \  p6 d- W, l( I. s0 j& G
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm) j7 Q, q( A9 H' H1 q2 {
3 }9 P) l) M) m; ?& p% J- ~, z
8 C2 A( Y5 J1 g
ซ้ำ  ( ** )
: S. A: F5 b9 m( U: u4 L' u. Y; B) d
                A     F#m+ N, b9 ~% o- D. R3 Y% @* w" n
เมื่อเธอคู่กับเขา
8 H- a% k6 h; u, I* m' J- ^                   Bm$ F& V4 I4 G1 P1 N$ x/ Y8 c
แล้วเราจะคู่กับใคร* S$ n& ~" G! [( l* k. B- e# `# h
# {+ `, ^) D2 T2 n- D( L6 L
                A     F#m+ U! v6 _9 k* o8 n  a+ K
เมื่อเธอคู่กับเขา
# I; O8 m& B# n& b) y) v7 @% R0 b                   Bm' P$ F  U; P; g$ B% w/ X+ h
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด