กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


$ T7 Q( c' u0 u# l' a2 E+ E1 u
" c" r9 g4 E% N+ pintro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm1 W, V7 e% r2 ~1 K7 c7 X' c
       9 K7 n' k6 y, ]
                Bm       D
  M7 n( j$ P* ^  Z& R  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร
8 q; Z" A& I2 z. r5 a2 S  [8 E          Bm           D# _+ X" w7 N. I5 |: B
กับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน( m4 `: X. X3 _0 K, a' b
         A
" p$ ]) L8 L" D! y; z+ oเธอไม่เคยแลเห็น, i/ \/ p1 _6 H" m4 D
        G                     Em
' s1 D% K; E9 M0 Z/ L4 vเธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่! J% ~( j% {8 d5 U) p% `
             G          A
9 s- i/ E0 R% A6 F- Uได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ/ y1 F3 Y' S3 @
                Bm       D7 C. a& [5 k2 N$ {' c
**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
2 \4 e$ N  B$ @+ ]            Bm, O1 t7 G* y. E/ B# s$ v
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ- y- y. h# u$ m; l4 [
        D% g8 j# G7 n0 S* d1 T9 n! P3 f
ที่เธอห่วงนักหนา
( h' f/ ?7 @1 N. e+ _7 G           A                     G0 q  W$ m0 u2 e/ k* }2 s
คอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
4 G3 x+ Z* c/ M+ y3 l# _) F    G                        A  `% {. m1 ]; J$ n, Q
ไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน- k+ l  w4 _' i. t/ S3 w
                   D       A4 l2 p3 P+ Q4 h
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
' [( h. @& V9 I. n. O            Bm                      F#m. ~+ n' p  B7 ^0 R3 m9 n; ~  P
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
- n% a3 A& n% ~     G7 d; k" a2 u& i
เธอเลือกเขา- H5 D6 w- q1 G6 K+ E) [3 K) E( V: ?
         D
: X  \* J0 d% wเธอไม่ได้เลือกเรา
" c8 _  u9 _2 S                A     F#m
: g' d$ T0 y6 v8 g# a* F- K2 ^เมื่อเธอคู่กับเขา
2 |$ m: A/ U2 `4 k& K                   Bm
- ]6 J4 M6 c- yแล้วเราจะคู่กับใคร
+ {; J! R& _- i      Bm       D         * d# j* F! i2 y& d! y
เมื่อรักเราค่อยๆ จบลง) _6 f7 t  ?5 L2 N/ |
          Bm                       D
9 S2 e" t; S4 z  [5 {เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง8 A* g  p) @4 V/ X, D
          A               G                    Em+ Z$ ?5 d( O& P4 V4 s7 a6 M5 p; E3 {
ระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา9 e3 `/ i  M( z* y+ W. p2 T3 T
     A
4 _: ~+ @$ ^# O8 R& Z2 Wมากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี1 @+ M0 Y( H' Q4 E, N
; ~8 ]& m: U$ ^# N
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
2 W( C0 S, O" M% u% R
+ _" L7 x% N- }# w
' a4 `% ~" r7 ~ซ้ำ  ( ** )
7 b9 }' T" g: o, J0 k
( \1 x8 E4 T0 O4 x! b1 `8 r5 r                A     F#m
, r" V$ j" d/ A3 n3 Z7 lเมื่อเธอคู่กับเขา
% n) I# a/ _2 Y8 B                   Bm
, u9 x/ `/ ?8 r! r. i- k, ^& x0 zแล้วเราจะคู่กับใคร
$ k  G: W, O) \) j- g4 u9 p! E+ C8 u- L8 j
                A     F#m
; x3 R- J( u! yเมื่อเธอคู่กับเขา$ E8 w2 t9 \* C! u! A  S
                   Bm# C5 P* R9 C8 Z' I' \0 m
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด