กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รองเท้า กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รองเท้า กางเกง


1 h( a; w3 d& |- H# ?& e( t$ P; B* y" |% H2 H
intro :  Bm/Bm/D/D/Em/Em/G/F#m/Bm
" u' x' K$ Z% K7 Y7 W# f+ Q       5 Z8 F# A5 _/ N8 ]7 V0 i0 W: ]! ^
                Bm       D
# F0 `$ {5 W. V& h/ ~* N# R  เธอเปรียบฉัน คงไม่ต่างอะไร8 l( K7 X. p) Y( P& g3 i3 k
          Bm           D
) k  Q4 Q) s5 m+ {. l: Rกับรองเท้าที่เธอใส่เหยียบทุกวัน
: w  ]8 w. A$ |1 Y! r! c$ ?% s$ ~         A# Z; `9 c5 F, A
เธอไม่เคยแลเห็น4 `1 B1 E: f+ V
        G                     Em% m+ i' H. g0 W3 k- Q9 U  N: |2 g
เธอไม่เคยก้มมอง ได้แต่ใส่
( R/ ~( Y; H6 j) i/ b  M             G          A& V, X; v& y  \- ^, R" C
ได้แต่ใช้งาน เธอไม่เคยสนใจ: H! {& v$ s, [
                Bm       D
% J4 w) i: i5 P3 ~* K**ถ้าเปรียบเค้าคงไม่ต่างอะไร
9 S* w8 x# J: e6 V            Bm5 k7 T- }; E5 O" f* f- O# e
กับสิ่งที่มีค่าเลิศเลอ8 E6 L4 ^; @( }, O; z* L
        D1 R7 R+ v+ E0 ]1 W
ที่เธอห่วงนักหนา
$ ^6 Q% Q6 Y. z+ ~; c& c' y           A                     G
/ v! {1 K2 H  z% Lคอยประคับประคอง ห่วงทุกวัน
7 P0 Z5 @' y1 \2 d    G                        A
/ d. o# c& j' M0 x! W' y7 yไม่เหมือนฉัน เธอได้แต่เหยียบทุกวัน
; x: g' A+ u7 j) M                   D       A" w2 i% ]1 U' X2 C/ u
ส่วนฉันคงต้องไปตามทาง
' _8 M, Q# [7 l$ k            Bm                      F#m' k( l/ h! I* b* Q+ ?6 B
เมื่อความฝันนั้นความจริง เลือนลางว่างเปล่า
0 v: q' l% v  d7 k. r     G9 T  e& p& ~1 t% ]5 E6 P
เธอเลือกเขา
0 K+ O, V% i0 v( C6 \0 u* K         D
& z2 V1 c* w5 n' Aเธอไม่ได้เลือกเรา
! S3 y8 a1 O% }, E' |                A     F#m
# m& E/ e+ Q* C% b* l! Vเมื่อเธอคู่กับเขา
  q& \9 }# j- w                   Bm
1 s- d. L" Y3 h  Cแล้วเราจะคู่กับใคร- `$ b, J9 A; H6 q+ _
      Bm       D         
7 C  E  g! T& n. v  z% zเมื่อรักเราค่อยๆ จบลง) u7 i' X9 u. H2 T0 B1 G
          Bm                       D& x, p, u4 T. a6 n9 f
เมื่อเธอเริ่มมองเห็นความแตกต่าง
. k) x+ V, t9 q5 C& M' L          A               G                    Em
9 t( i9 c5 w5 U! A& vระหว่างเรา    เธอให้ความสำคัญ   กับเขา
, j; c( B1 i& ?     A5 T, ]' l) w' L& L7 x6 _
มากมาย เท่าไหร่ฉันรู้ดี
/ g# p# @! G  j7 Y' [0 w8 l9 z7 C
Solo : G/D/G/D/E/G/F#m/Bm
0 _. |% u/ J) ~$ l  M  |) F8 n. l. j
0 s2 c5 r& ^' w/ E$ Y4 t
ซ้ำ  ( ** )4 c" q: |% J) {

+ {* q9 }5 `! R5 D7 O* j                A     F#m* ^" D1 |7 b7 c7 X# t
เมื่อเธอคู่กับเขา$ t* J1 k& q2 U" R* d3 B* H5 x/ U
                   Bm9 n9 `- v0 X7 e
แล้วเราจะคู่กับใคร2 V1 p% s) l9 d7 X/ V% x% J$ L
/ O8 o7 q+ b( k8 E
                A     F#m
2 p& v+ Y( o9 a# C# wเมื่อเธอคู่กับเขา
& R1 R* h0 A3 E" C6 d$ O                   Bm7 k* _- j! E, d( ]2 \
แล้วเราจะคู่กับใคร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด