กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild

  L, D8 |. d: `  X* O

Intro: E/G#/A/B (2times)
! _& ]0 X" v/ R$ u3 {                         E                                 G#
: T" q+ _/ S9 C* r% T) B  l         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย7 @# t. c" G! V7 ~! L3 F/ Y* t) f
               Asus2      B                    E& V& C! |6 g* h4 J
         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา; _+ K. p4 K9 g3 ?/ p) d. E
                    E                            G#
4 z6 c+ M7 H: w+ z         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา ' j* {$ K0 m" Z' |- J) |7 {
              Asus2       B               E
0 S' }1 m. B6 y- @6 O9 M1 D8 I0 H         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน.....' ?+ i& E) k/ \
    B                                           E         Esus4
; m1 m& o$ e8 [    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
1 d* t; y& \3 g- L    B                                                   Asus2     B
2 E+ X- c/ z* k0 n1 c" ?; L    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ + E2 G: y4 M, B/ d! Y" a9 b1 w
                           E           G#           C#m& f4 O7 @) L, ^& s$ }& K  L* s
       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน
  i2 k% h( ?1 W3 D6 @" K  {8 x          B                          Asus2   G#m
4 }  z9 [6 J7 a: f6 m, E          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน.., \2 U0 U  o# o; G# x/ h
                            F#m              B5 }2 F1 ^$ O: F$ l& x
          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร
* I4 Q+ `: j( f( N; j5 ?  l                     E              G#              C#m
3 E* ]1 N* D7 V7 p9 N          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร
: ?& @) N# b# n& k: Q2 x* F) M0 Z          B                            Asus2   G#m" Z- y; W( }0 k6 ]
          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป) ?% m) m6 i1 ]! Q0 C
                     F#m                       B                         E       Esus4
8 d& _, S6 f! N) k1 x( C" Q2 \          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว)
3 A' U8 T. K; ]2 ]% S  P   
& ]  H3 ~) p' }! J                    A              G#m            F#m         B            E
" B+ V  L( t, V1 z5 s% p  `# Y    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร
9 D% |6 v8 V4 g, x0 S                Asus2     G#m               F#m
1 o' W% P! h& C2 M# S! L! e6 `/ J7 l    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ
& Y" W* j$ {+ W+ A2 v+ _  o1 G1 \                  B                                 E) ]/ ?. N7 w" V4 R5 v' N; K
    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน..
) l8 v1 s# D6 `1 B, c
2 r, s6 w: i" r( V   Solo: E/G#/A/B (2times) * N% u6 v+ L8 r. {- p3 N* {" k
              # K, g+ ?% _, ^) }1 u! Y# f" t
   (ซ้ำ *)         
8 i  T- o2 \. @, D" w1 N% l7 C0 E% L/ H2 m5 D
           B                                           E         Esus4
4 {# E" Z& b5 q8 L8 Q+ e5 _           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว( I' w- G8 {* X) j" d4 |
           B                                               Asus2     B         E
: g; q/ l0 ]/ v. I% m2 v( L7 \           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด