กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild

0 [2 j+ e2 r" i. W3 X. s( y, `

Intro: E/G#/A/B (2times)
6 M2 v6 e0 d# X2 e3 V- c$ u                         E                                 G#$ e9 d8 t$ b4 d' w' U7 U
         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย6 r0 t! U9 K5 B% J/ W" ]: @
               Asus2      B                    E- |% P$ \$ _: `, P+ v
         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา2 n7 Z2 B! z: }6 Y5 X; c
                    E                            G#" s  y3 q/ g  u4 K5 |
         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา
/ W' v) b% l0 @4 L/ h$ h              Asus2       B               E8 f/ f! p; i8 P
         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน.....; K! m# r# A8 m) W" Y6 z: R- ?
    B                                           E         Esus4# x# Q( w/ e9 U, E1 y' ]7 e
    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
" c% E# x* N1 t% J6 {. ]    B                                                   Asus2     B
/ o+ Q; e, h0 _% G5 n* Q    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ . F  a1 }6 q4 Y! h' F
                           E           G#           C#m* n  ]3 E3 ]! D/ S; A1 P" p6 ]
       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน2 s& c+ i. g* s# `7 j
          B                          Asus2   G#m
* v& N. Y, I8 c          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน..
: S' F, |3 N2 ^$ o% F# f                            F#m              B' x/ D; n) T$ P5 ?
          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร
' U+ l3 j8 ?, {( Q6 U+ g1 f                     E              G#              C#m8 J8 {+ R" M) q8 G+ K2 X
          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร
1 ^) E- t. z1 V1 ~' v          B                            Asus2   G#m+ b8 B% o" f% e. J& ~
          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป
8 L( Z/ O5 @! A% [5 ]) ~- j                     F#m                       B                         E       Esus4
* f* O) e3 L6 @0 Z7 Z7 @% F          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว). A( R: I; a+ S. J7 {; m3 R
    7 B: f5 |& q+ u/ e
                    A              G#m            F#m         B            E  S! Y5 V2 e1 F7 E. z6 g
    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร
; V9 k8 m$ u! t. p' X% ?6 d                Asus2     G#m               F#m- W* }; z& X% G8 w
    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ7 Q8 M  P* M) c& p7 U( a
                  B                                 E/ w; _$ T+ Y! @* J" F; y
    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน..- @1 H8 ^2 ?  R9 L+ R) J0 ]" ]; E
2 l5 l6 Y. T% n1 s6 Z0 w/ A$ p
   Solo: E/G#/A/B (2times)
! b2 k, F& r: s              / K, k/ X4 l1 Q! o; U6 \  i
   (ซ้ำ *)         
) s4 B8 n: |$ O8 j) @2 E% [+ D
5 B7 U4 i; I. a" T# a6 F           B                                           E         Esus4$ d5 H: c, |, m- @6 r. a" @8 _  a
           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว/ s5 c' Z8 W2 H7 y" X  K
           B                                               Asus2     B         E1 X0 ^6 ^" c/ ?$ D5 s  M9 y( y
           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด