กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild


; f8 m1 o9 q* p! k* Z) B0 F

Intro: E/G#/A/B (2times), a+ R+ L3 @2 `$ d& B4 N
                         E                                 G#! A' [% ^$ V* b; _
         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย6 t# P7 m+ I/ j1 u+ C( X" m$ T" j7 o
               Asus2      B                    E
% ^) ?9 x: D* K         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา
" u3 o% c2 x$ s. I. h4 ], z. F                    E                            G#4 }6 s; n% {+ e6 g8 k
         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา & ]  E* }7 z: @( I  [+ w' P
              Asus2       B               E& E7 r& P. K8 _9 x
         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน.....
) `: {, K2 I9 \    B                                           E         Esus4
# {' Z$ j/ |. u! `) V5 u- ~$ e    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
5 @+ `) V& L5 w* j9 O- ]. h  D    B                                                   Asus2     B' V! C$ ]4 m. w9 ]0 D
    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ
4 }' k2 ^- L+ j, |8 G$ S2 a- c; O( R                           E           G#           C#m& j! j" g3 ]/ d7 X
       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน; b7 b- ^/ F" m% U
          B                          Asus2   G#m
6 G6 V% a  \' T" W4 N4 A8 ^          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน..
2 a2 m( f$ s5 I; t* y# E                            F#m              B9 F- h$ t. P) Q; C
          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร
; L' Z1 J7 r8 z1 x9 _% @                     E              G#              C#m# a4 x5 F1 a/ W4 g) i# U
          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร4 N- p$ g; ]( L8 R2 v0 i' j
          B                            Asus2   G#m8 d# D; _0 @: F& C
          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป
  _9 ?. ?/ d+ d# i' q6 }5 J- c                     F#m                       B                         E       Esus4; k# z( w& Z& c. r7 W
          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว). q9 k" d4 B, K% T
    2 a- ?4 f* C3 B% c' l
                    A              G#m            F#m         B            E( s5 e* f% x) m
    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร
) C% T% Q. A8 ~  b0 l6 A( P                Asus2     G#m               F#m  i1 e& S7 b. Z3 h- Q0 U
    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ) R9 r9 G3 j( k. c% y& j9 ^
                  B                                 E  c1 x" H7 m6 f
    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน.., \( G  W  q# c2 j; l
' x0 @$ L, @! M0 B+ c
   Solo: E/G#/A/B (2times) & Z# J# [7 v# V% T3 S) u( ?
              
6 _% u% C& p0 j! U$ y   (ซ้ำ *)         
7 c* ~1 d- Q0 t5 b# |1 t/ b7 y! F5 A& Y8 [% _* Z: |- v9 U
           B                                           E         Esus4/ t8 g/ H- L5 I7 t: V3 n" Q. Y
           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
% F" u5 z: G3 B  Y% f           B                                               Asus2     B         E
# w4 Q  `& E6 r3 _7 Q# C! |           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด