กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild


( H5 J6 ^+ w; D

Intro: E/G#/A/B (2times)  T+ K$ [7 W3 d1 l/ {) R
                         E                                 G#
& ~. j2 t% D( K3 H: E3 a* W         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย
' g$ q1 o/ |1 l7 f1 s. e" A               Asus2      B                    E
3 u7 \0 u1 @$ U5 G5 n( F# F         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา
3 E+ A( k% f7 k/ I0 c# Z2 J, C                    E                            G#0 ]/ i# T5 N" x
         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา . E3 d8 M3 h, ?0 Z- e( ]# p! ^3 c0 Y
              Asus2       B               E4 x, }/ y1 A0 V1 K2 Y0 E5 G; n
         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน.....  h6 r8 P: s) R, B+ M7 v
    B                                           E         Esus4
% e( o6 z) K( u2 n+ N( j4 I! H    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
' e+ O3 I1 x* ?/ F8 X! @2 S    B                                                   Asus2     B+ [5 H) S' s8 ~, E0 O
    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ
4 r5 ?" o3 g. `6 {" v5 e( ], R                           E           G#           C#m( N# w% m  I% b: U
       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน6 K8 v; Y3 G: Q0 R* y7 ~
          B                          Asus2   G#m8 m8 Z: `# {8 e& j3 _+ U& E
          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน..1 ~9 [: m" i8 X* v! r6 S
                            F#m              B2 S5 M6 R; r4 ^1 X
          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร
# T/ d5 Y& j) a% U8 H                     E              G#              C#m- l' P) R/ T' ^" |) l8 n# r
          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร0 u1 S$ q! b8 ]* X' K5 O; f
          B                            Asus2   G#m) b, m8 `1 v- W$ K' b
          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป
) t: G" i+ F9 ~. k3 M6 X5 Y                     F#m                       B                         E       Esus4' r5 c/ y3 @) G7 |, J- F
          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว)
- I. s9 a/ [$ y: B# [   
' |- x9 ^% S" w- x) h1 C                    A              G#m            F#m         B            E
3 p: [5 _$ [- j! ^2 U& D    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร
$ r6 M! W" s) e  y# d; u: O                Asus2     G#m               F#m
( m! O- h) f* D" k. g    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ
5 W% {+ g6 A6 B1 b# l                  B                                 E
5 ?0 I: J& }$ a: d# T) ]+ |; x    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน..
; Y' }1 Z3 W7 l3 F7 u: Q' C. \& I) {. v& q; r, [
   Solo: E/G#/A/B (2times)
# t. k, |: l4 L- h" x              $ y- j, e2 M$ v% X9 g6 Y
   (ซ้ำ *)          , J* v  b* b9 Y
! P! B' }  j9 z1 [
           B                                           E         Esus4
) A/ n6 f! z; D1 e8 ]           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
7 Y! z/ q2 R/ ?' c: ~; h% X           B                                               Asus2     B         E) h/ j( J/ l  T5 _  g, ]. @
           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด