กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild


6 A1 B+ q0 D9 q/ q  ^$ @, p# @: n' L* h: \

Intro: E/G#/A/B (2times)
" p% L' e2 S' C5 v' T                         E                                 G#. e4 E8 Q# M( M9 A5 c- h0 c
         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย
' y" |9 e7 K3 F: m               Asus2      B                    E) ]  i) G7 Y5 v+ b& B! B! Q% G
         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา. \6 n, Z- o* \, ]3 N- M5 O1 O
                    E                            G#8 P- J( y4 g4 [- u# h& d
         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา ' P3 R# n' u0 p3 J5 d# c3 |
              Asus2       B               E0 g1 g0 B& N9 o) C% F4 x
         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน....." q$ P3 s2 Q, H' W+ g
    B                                           E         Esus4: v/ L3 Y/ n/ ~& u9 l% }
    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว5 E% N2 W. o* e5 [
    B                                                   Asus2     B
7 Q7 |. ]0 g: l    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ
& R9 ^( @0 A: x( x# M0 I                           E           G#           C#m
. b; u4 O1 G9 J! N       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน
1 \3 |; H! T, ~) b          B                          Asus2   G#m
/ ^  _" d4 U3 j9 a  K( o          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน..; {* e9 V7 _0 a* P% Q' F
                            F#m              B
5 _. i: g. X8 m1 l: P! T$ d! E& m- n          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร) y# X$ |" ~6 j, p; m6 n
                     E              G#              C#m
) F; S: v$ O' }1 u9 \# V          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร0 Y7 |( y/ O- u( Z9 y5 C2 a
          B                            Asus2   G#m$ L' c+ I- ?$ D$ K8 ~# C
          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป0 k/ }5 |/ {/ u/ B) i
                     F#m                       B                         E       Esus4$ H6 @% W4 l6 x# g( n
          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว)- g* ?7 I# Y3 J& C9 A3 T3 j$ B7 O
   
( R% b+ Y& ~# y, W9 q                    A              G#m            F#m         B            E
! A$ \2 C! b( n4 {4 J    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร' p/ T3 G0 j) ?# s$ F2 V* L1 X( j7 B
                Asus2     G#m               F#m' {4 g" e0 @& m9 \
    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ
3 {: T5 R% w3 z: H                  B                                 E
0 n" e% X" m9 E! j    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน..
9 M3 s6 F7 ]' C2 R: }
; H# q0 V  _, ~3 s* C: H   Solo: E/G#/A/B (2times)
8 i2 o# B# y# W, U2 w* m, B- N7 r              9 \5 H+ Q- t# \3 r- j8 C; F! Z. }/ {+ y
   (ซ้ำ *)          / M9 f1 |# ]1 G
! t+ Y) B: ^* @0 {5 J4 T6 n4 f7 {
           B                                           E         Esus4
, W, Q* w3 Y2 G. [2 y           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
9 i# h3 ?, w% `0 d' F6 `1 g4 d           B                                               Asus2     B         E
$ L, y* s: u/ v           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด