กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักเราไม่เท่ากัน Mild

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักเราไม่เท่ากัน Mild

$ I5 x+ u3 Y) Q1 s% Z, Y

Intro: E/G#/A/B (2times)
$ {  _4 b! P& E+ M: ]                         E                                 G#* V4 Q. \7 ]4 ^% V1 K
         เหนื่อยกับความเป็นจริงที่ฉันมี  หน่ายกับทุกนาทีที่เลื่อนลอย4 X- n$ l  M. l3 W, e! q( `
               Asus2      B                    E
9 @" h6 W' x7 \. [3 {         อ่อนล้าบ่อยๆ  ที่ต้องคอยเพื่อทนเหงา
4 G% r- m7 m1 h2 Z$ ^. x6 @1 e8 G                    E                            G#9 i7 h: d+ K7 s$ V4 p( `6 k  k, ^
         อาจจะจริงที่เธอไม่ทิ้งไป  แต่ในใจไม่มีคำว่าเรา
/ g* _; A$ ^5 Z$ ?" G1 S              Asus2       B               E
6 S: }9 m6 `* [1 F: p2 L4 a. E         เจ็บช้ำเปล่าๆ  ถ้ารักเราไม่เท่ากัน.....
* s1 b5 g' G5 k    B                                           E         Esus4
$ y; M$ a  |: W  @. ]    คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว
& v; X/ ^$ f+ L0 d1 p0 \3 V  x! w    B                                                   Asus2     B6 l/ z/ V9 A! z: Z
    ใจใครใจมัน ความรักมีไม่เท่ากัน และฉันก็พอเข้าใจ
/ `- \6 S0 f+ e1 h. r                           E           G#           C#m0 S3 g) }6 B* q) ]1 h+ R
       * ถ้าหากความรัก  ของเรา  มันมีไม่เท่ากัน
1 n, X5 N; I- @' \- X          B                          Asus2   G#m2 g7 D; ]6 A5 N: n4 b7 a
          ฉันว่าเราก็ควรต้องยอม..  รับ..  มัน..
3 X4 _5 `) D3 R. D3 [                            F#m              B4 Q5 M$ ~2 t( B, t, ~; v( m/ S. M
          หากว่าเรายังฝืน  มันก็คงไม่ได้อะไร- e0 X4 X0 X) P% D
                     E              G#              C#m
' f# R3 M) _2 S0 ?1 G8 S& T1 \          หากว่าใครถาม  ว่าเรา จบลง  ด้วยเรื่องอะไร/ N6 H& r  s! I# M" g6 {
          B                            Asus2   G#m
/ r, V3 ^" t- x  E' c! J4 T          ฉันคงทำได้เพียง  แค่ตอบ  เขาไป( s7 j$ a  V& g& b
                     F#m                       B                         E       Esus4+ x/ o  J. U& P. S4 L4 [1 b
          ว่าที่สุดแล้ว จะทำอย่างไร รักเราถึงมีให้ไปมันไม่เท่ากัน...(โอ้วว)
2 u0 l& N/ W% S' j+ V    - D: F# h7 G+ ^- V6 j) b. e
                    A              G#m            F#m         B            E2 @4 \2 R/ u+ X# ?# s: F  b6 h+ Z; c
    ถ้าหากจะบอกรัก  ใครสักคน  มันก็ไม่ได้ยากลำบากลำบนสักเท่าไร
0 f/ S5 e# {: S. h( X) p                Asus2     G#m               F#m. a8 `* s6 T" k" V- g$ O2 f& E
    แต่จะรักษาให้มันอยู่นาน ให้เป็นอย่างใจ% a# M/ C4 C2 a6 }, l
                  B                                 E0 E& h; M' {) s: k' Z0 r+ u/ [
    โอ้วมันช่างยากช่างเย็นมากมายเหลือเกิน..
$ q8 E) e1 e3 h" G" ]
( M- r. m+ i, T7 w8 S4 F   Solo: E/G#/A/B (2times) 2 N3 ?. ~: z$ N8 A
                i$ q$ k+ I( T( z$ O, s: ~$ @( X
   (ซ้ำ *)          ; B5 _. K, I. a0 o3 l5 O8 J
9 ]3 C% d; l" u2 w
           B                                           E         Esus4
0 c. C8 x) t" g- D  d% k3 L           คำๆเดียวกัน จากคนๆบางคน ก็ต่างแล้ว% N1 H9 e( Y1 L
           B                                               Asus2     B         E
% V# I4 D" v/ E" m  U) z           ใจใครใจมัน เมื่อรักมีไม่เท่ากัน    สุดท้าย    รักนั้นก็จบไป......

กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด