กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


2 C, |4 l# x0 }) Q% x& F3 h1 y0 x# M
) _5 O+ t* d2 jIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
  h" D2 [+ ^/ K  D; I! t8 O, B# w2 L! C% v7 u: C  I
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
( z6 |, q/ H/ `1 B; Rแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ 6 k1 b/ t, a& R. R% v# T" n2 x
                 Cm              Bbsus4
7 i- l  H' j/ _พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต   w/ w& G$ ~5 |6 {& [
             Absus2
8 G$ ^# N+ @6 u2 Sกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า : b2 M6 E  N6 l% v) a
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2   K4 G, `0 t8 z6 h
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby 5 e2 k  U" n. M5 \' B/ ]
Ebsus2                              Ebsus2/G# ' [$ Y: c0 n3 g9 O6 F6 L6 m- d
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ ; {& S4 b! }% B. I7 f. Y- P: g
Cm                        Bbsus4      Absus2
! }- a) K7 R3 }7 Oทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน ! Q' R) r9 y) t# `
         Gm                                    Bbsus4 % ?7 T# S% N% J6 T
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย ; I5 O" i$ z  I
     Bbsus2 ' l; l* S% d  J4 S
ไม่ต้องมาวุ่นวาย
. Q: |) ^* m. D8 Q+ a: {            Ebsus2                   Ebsus2/G# 2 L4 t; E/ z% ?
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
0 \" P  u4 ?7 D9 t$ k                  Cm                 Bbsus4 5 m- F( r1 ^/ `3 u, m
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต + y3 H. J0 f6 b1 ]) H
             Absus2 , r$ }8 ~, p% |! j6 }
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ) l/ e" `4 Z/ W- L) Y! N
            Gm                                          Bbsus4
: B4 \0 W+ V$ r6 I6 G0 B% Z0 Dได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ ) g1 R: d) v  K# s) I
                 Bbsus2 , G( o: B4 c1 H" O+ k8 B& H" E
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
( U7 {3 Y! }# o, E: zEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm ( L. H" [! j' T0 v5 W# p7 k
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
9 D4 ^4 j, n) E& V1 @& Y                                        Bbsus4 $ G$ S) {+ L. [4 i
ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา ; j$ C; r" h: x* R& j
             Absus2       Gm               Bbsus4 0 A* Z1 ~2 }) A7 }
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม 5 \9 K- A# n& v% Z5 }
                                  Bbsus2   G+ J. T, J5 q; p" h/ Q
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า ( F6 K9 X* Z' }" i
5 V+ H  ~- ]0 v- ~
(*)
7 ]% ^0 e; z" l8 fSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
+ k% }; Y: H( X4 U0 H* l6 @A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
; [4 ?' L8 G4 v: O0 \0 G0 i/ uBb 2 g& j; B9 U2 E
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง * A( a( j, f" y
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง   n1 Z/ |/ D% m: j
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
* K' M+ @& j" ^: i% w: c, S' eเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา % j2 E* q. N$ _4 I  y2 I
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี 3 F, t8 C! ~5 [, u( y
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
$ c9 {7 l0 `8 V, U0 r0 P8 f9 h' Z* N+ X/ o, l8 x
(ก็นั่นน่ะซี่)
2 x# }; B4 a+ ?Ebsus2 # w1 g1 c% \2 r, `! r% q
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
3 x" t8 o# M' g2 m        Ebsus2/G#                   Cm
" M3 m: \( p% a9 N0 qว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
- D4 `8 v" l1 J, S% ~% m$ t2 A            Bbsus4 7 v8 q" p/ s/ ]
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก 5 F2 `6 j2 u! d4 O( l& q
Absus2
! G  i: i& B; K4 r) m8 Nกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง 4 x- F' m( g5 F) j0 E1 ~! I- S5 E
Gm 6 G  a; K% ^. X) t- @6 M, a
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
( q) K$ N1 |1 p' P0 ?Bbsus4                                                Bbsus2 7 w: Y, Q$ z! c0 e" |) O
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย 0 j% N* e/ Z8 Q
                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
) ~! ^* B" M  O5 S/ b( h. Wปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ , E9 L$ N3 j0 R  [! B% |
                 Cm               Bbsus4
* i  Z3 X- h5 k3 F  H; }7 @พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต & }# f. d9 [! R+ p6 T
              Absus2   x3 l7 M& v8 @2 ?
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า . X* D; m) {( k1 Q, g$ s8 |
            Gm                                            Bbsus4
& J9 @/ M2 ?( U. l( @ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
/ Y: g5 z2 ~, B9 B' J+ L                Bbsus2
7 ~* o# U; `: c; WOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด