กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


! G3 Y3 ?- Q. _, f! V. u4 S: t1 e+ l3 x1 V; i, v7 @
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
- B( \( D0 ]! @  T
4 W% l" O& E5 k6 x$ L4 k       Ebsus2                   Ebsus2/G# # {' j  G' W+ w: A' d
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
: b- @8 b6 g- T$ t- ^& P                 Cm              Bbsus4
% O2 {: G" ], j. z% U8 S# Hพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
+ o4 o! M1 K+ \% _2 Y, C$ g, E             Absus2   k: W! M3 Z+ d; N7 A+ u
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า $ u& Q5 N5 N6 z  }( ~, Z8 [( U
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2
* ?; j! T% k0 \ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby # q9 A, T/ O) z% i
Ebsus2                              Ebsus2/G#
+ B7 l, _) o3 _8 Pเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ 0 ]& Y. Y; I2 ^: e- [7 R9 V0 h9 P
Cm                        Bbsus4      Absus2 . [' X- `8 A8 B0 [+ {& X- x
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน * w) B" M! E0 W- }$ \) v
         Gm                                    Bbsus4
7 E8 Z3 N/ k, {& Z6 E- w% Xแต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย ; ?0 s' {1 G% b! k/ U+ t
     Bbsus2 9 }6 u+ S6 r6 y  C8 Q3 U8 s" |
ไม่ต้องมาวุ่นวาย
% w6 t+ R5 D4 j$ v" b; ^            Ebsus2                   Ebsus2/G#
* }7 o: K( e5 C' H, `3 N* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
' `5 u; [3 K4 J- Y4 @                  Cm                 Bbsus4 : W1 W; K+ q9 @% U9 \
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
6 b7 ]' c7 U* p             Absus2
, q7 Q/ Z! V5 T/ g$ J' m: H6 Xกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
3 Y  t2 [# Q* i6 n+ Z2 L            Gm                                          Bbsus4
  Z1 w# J9 y* Eได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 3 t. v. U* M8 d& o
                 Bbsus2 0 F+ I" ~/ B7 _9 ^! \, ?
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
$ V$ [0 F* P( J5 `, H+ @2 v* }3 hEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
4 z% }' c- R9 @7 w4 c1 tบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
$ o) v; p0 B5 [4 o2 U& O                                        Bbsus4
, [" N# S7 z( \3 X" Y  Eได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
) n* g( Y/ ?( V7 M, ^9 v5 k             Absus2       Gm               Bbsus4 ( P8 ^2 V2 S0 \# s
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม   V1 m+ C& y2 e& q) M+ b
                                  Bbsus2
4 X( }( S# r4 L6 x- @& {เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า ) r6 A4 \6 }* \4 s' M
3 W! k4 @7 w! H) ]( b
(*)
# t: T) S0 d2 b6 zSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
; N3 U; q: y+ W, C7 G" b: {/ X( tA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
# E, n! M+ K2 D9 j5 Z" yBb
/ S2 R9 |$ Q, z6 Z5 Q- l( B  L9 V. hเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
0 h, L) t# m$ F9 @แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
; H: ]1 ?. h: xถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง 8 ^* n- l9 h+ o4 n& m& y5 Y
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา ! p7 G1 ^1 B, F7 f0 Y0 K; m
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
0 U7 E; p9 w  V! P: t4 P+ uตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
$ O9 Y3 k  n/ {) Q3 T6 ]
7 Q0 |' a/ X. z$ S(ก็นั่นน่ะซี่) 5 h! {6 F& T, d" Y
Ebsus2 - r& _! J+ M9 P! m7 _" a
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
% g2 F" v$ }' x/ v; E2 d4 m4 c        Ebsus2/G#                   Cm
2 I: Q3 H0 o3 Y! e3 h/ lว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
8 N, u& y/ }( j8 W* {8 S            Bbsus4
" Y* ?0 w  `1 Q6 `& T; N2 {% W* nแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
* w' {4 o, H3 g0 |' J% T* _/ |1 y' iAbsus2 2 o" n+ H) k7 }- m. g
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง 6 N% J" q# S" A
Gm
: b. G, k' m+ C' y" e. |เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
( }6 {* n, m* i1 p3 VBbsus4                                                Bbsus2   L: ?4 R& n, }6 y% e: m
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
/ M8 }# b. \9 x$ I$ R                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
/ n* P9 J& ?4 {, V, f, R  Qปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
# l# r4 |0 q6 r                 Cm               Bbsus4 . i! v, L7 x/ U. r2 l( l
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
/ b) Q: z  g" ~& l              Absus2 3 U5 M7 Q3 `3 X/ w& t- a9 F' E
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
. P7 \0 e+ v" t2 {* G2 D            Gm                                            Bbsus4
- o1 Q" H5 u0 q8 p! ^# C4 `ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ * V1 e  q$ c$ `% s( i, O1 _3 F; {
                Bbsus2
8 c1 i% `2 c5 j! C" V& `Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด