กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

; r0 Z4 {$ v0 @" A% `9 I4 C( x) q

) B( P) J1 v' n# P9 RIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 5 c5 ]) J5 J% a* U6 s

/ x: u+ ]  X& \+ z5 g& h       Ebsus2                   Ebsus2/G#   U( G$ _- H; C& s; C9 R
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
) f' z" Y* L7 j- o                 Cm              Bbsus4
: ^9 P: d0 }, }6 z7 Jพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
/ k  l  h. k+ K, j/ h; E             Absus2
6 f) `6 {' D$ f/ N% Uกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 8 {1 c6 @" f; h2 J- k
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 9 ?9 P5 e. R* |, W* {! k/ c
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
/ G- ~  S. }9 X5 `$ u% `Ebsus2                              Ebsus2/G#
7 e! |6 x/ {$ e; F/ ~% P" Cเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ / v1 N3 O9 Y) d3 T+ ^
Cm                        Bbsus4      Absus2
8 G7 |1 Z- V0 Sทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน
) g$ k# B% g( }) ]; C         Gm                                    Bbsus4
3 I0 w% ~8 i" c( n. B) yแต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย 0 q6 u- P1 Y0 e" E
     Bbsus2
/ y" ?. P8 W; ]ไม่ต้องมาวุ่นวาย
. A; h; Y5 g* }            Ebsus2                   Ebsus2/G# 9 K7 V1 z- v' x! s" k2 w
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
4 P; s- ]7 U  I7 ~* a+ p( S7 l                  Cm                 Bbsus4
# C0 n9 N0 J: ]7 A& cพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต   L% c" ~2 E' e" P$ F
             Absus2
( i8 f# Y5 f! h- S" Y0 s0 dกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
7 ^, v$ I; D3 T. k5 }7 S            Gm                                          Bbsus4 ! M& E0 _8 ^* [, u7 w
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
4 m8 ]7 S+ m0 W7 f0 H# u                 Bbsus2 / Q; H& k8 k3 I  B1 z; L
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
' l8 C' Y: u0 t3 J7 m' ?Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
* t( C2 ~6 S3 {8 q$ {บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
8 h9 m- r9 S7 j8 A8 V: m                                        Bbsus4
# _0 C' n$ c2 A! }; Dได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา $ E* e  M1 o5 \) t' O9 G
             Absus2       Gm               Bbsus4   B% \, E5 n% I; q/ ?* A& V
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
7 R1 q) {6 N/ M5 Z7 e6 k  ?                                  Bbsus2
/ O/ j! h8 N) M. @เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
' H$ A; u+ I5 Q9 g/ x2 }# n/ ]$ g4 i3 T3 k! c
(*) . h+ c0 G/ @! ]5 Q) x
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 2 E" F9 P1 R& N4 `
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
' T. y. j! H: x; t: A0 t: p- E* jBb 5 v$ Z* W) t) C+ Z$ }" n& m
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง 6 ^) t( ~% I7 f8 L( b! R4 I
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง ! Q# C1 a0 D; P0 B% d$ J
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง / c2 v7 i! F) C( I1 N3 ^7 n
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
! b, d8 g+ a% X7 y% ?4 m, f* nยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี ! f- n$ n! Y/ N$ y9 A0 G5 m$ A
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
& d" D: @3 H  Y
, u/ u; y( _6 D4 P! w(ก็นั่นน่ะซี่) / j  x' c! ]/ I+ F) e
Ebsus2
  K  b$ a4 b( p2 N  Gคงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
' r+ r6 m# V% ]9 t        Ebsus2/G#                   Cm ! T" u' y' }, n9 r# g
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา " C7 |! i0 `5 g4 b$ E1 q2 ?
            Bbsus4 4 f4 p, K1 w+ H. j4 N" C; B
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
* D; N; Y& Q7 \2 @, zAbsus2
$ t  N7 b! N9 S% y$ H- ?6 x7 mกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง ! w+ [7 l9 S# C7 M& e# l/ ^3 k
Gm
3 V, w, a: r4 f# k8 E8 rเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง 8 {2 _- h. T5 \% h9 N- e2 D- V
Bbsus4                                                Bbsus2 6 a" b3 X7 E+ B! q2 v2 D; d& u) X
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย ; ^; q. n' {8 V5 r, G8 `# t
                                  Ebsus2                 Ebsus2/G# 4 l4 W) o: i5 h: d6 S  R
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
0 P8 H" o+ J$ {                 Cm               Bbsus4 $ C  L/ k; ~. o% F% y
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
% ]6 Z" {5 [/ R0 h              Absus2 , _2 F: Q3 O; h4 n! k8 ^
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า # E3 _1 a. z, O6 S4 b( j2 h9 ?. C
            Gm                                            Bbsus4 $ {  f- i: x) x) @; p
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 0 e' }' T/ L3 f) D% ^
                Bbsus2 8 ]* K" U% T8 E, \4 I
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด