กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

: G8 X1 |6 f; b  s

! o+ X4 Z+ q7 k8 g+ V7 QIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
" }1 _' [; W) u9 b1 t$ B7 y4 F0 Y% Y
       Ebsus2                   Ebsus2/G# & X# ~9 x2 w' a  r3 R% X
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
$ A& C& W3 k& R  x                 Cm              Bbsus4
$ m4 _# V, z* A* Yพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต " R0 C. G  u  f4 y
             Absus2
; [& I: C" U/ `+ K$ B! w) m, t- b$ P  tกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า # Z; {- b7 x! x" b/ ^) d) x& b
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 - i0 ^2 O: G, ?6 z0 ~4 t% n
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby $ e- t  r3 i# U6 z, M1 R
Ebsus2                              Ebsus2/G# / q; _% x" x6 S/ c$ v* p
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
* X# k) b" S' `: h3 a" }Cm                        Bbsus4      Absus2 + L+ Q4 b; \* [3 q
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน - s+ }  |( G" G$ z; Z3 b3 D
         Gm                                    Bbsus4 ) N, n; j, R7 K$ b
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
8 a( b2 ?* ~4 D! A2 h     Bbsus2
6 O( V; f/ [( R; j! B# mไม่ต้องมาวุ่นวาย 1 _" u' G+ w: \, W8 W
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
% E4 g8 W1 @" d# w* I- @0 [9 k* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
% h! W4 A1 q' y                  Cm                 Bbsus4 / R8 @: @+ m8 o0 U
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต # R! F  j* h+ b0 r1 d/ C2 z; Y; `
             Absus2 2 d+ n/ _, g3 {, D
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
9 p% h  ?) m/ `% R6 e5 o* r            Gm                                          Bbsus4
4 z& t4 i, g8 T! [  L2 n' X0 a( Gได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
! W& n* g. V8 p( v1 M                 Bbsus2 $ K( w2 K, [4 z* I7 M$ `" R! H
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ ( B7 l! x; s. R+ k% S; t- X: T% B
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm 5 u  K7 l2 a2 y0 z# f
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
$ `! {& G" g: ?% W$ V. Z% x# K. _                                        Bbsus4
5 B# L- U: M) P* X+ Aได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา   {2 V" ^0 X5 w
             Absus2       Gm               Bbsus4
* o. c- Y+ n) e- U3 K7 l& p  \. lอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
2 b3 A) P; q8 Z2 B& w$ L2 R                                  Bbsus2 2 d( ]4 q. l& o; `  {7 p+ f3 L/ ~
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
0 p% A5 o. N+ J. |- _
7 {, K$ t/ Q* T, |2 I(*) 9 c: i5 X  f. @2 ~, q2 s
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 % y$ W5 |( q5 A8 H
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) * C$ O0 V5 x3 i+ |
Bb
" ~; @& {' N4 W- U% A' {2 ?+ S9 l! wเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง . j) s* x) k6 S7 A
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
. W; |; [# @: k1 V4 sถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
8 T3 }6 Y* k3 t1 H! k+ \เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา ! u; a% ?  ?5 o$ Z$ E, }" y. H
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี ) ^3 z8 p' S" C7 l9 Q7 o5 Z
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
2 U8 x4 J4 |  k. N/ b
0 R" j2 d& }9 v* x4 M9 O(ก็นั่นน่ะซี่) 5 I7 U3 u; x  B& Q- t% B
Ebsus2 ) J' P) i" f6 r
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
3 |1 @! v, B( j+ n6 p" q* ]        Ebsus2/G#                   Cm
) \4 o( a6 X# R3 D' S! z. j3 R! i  tว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา " W  `+ [3 q7 F- e; x* t
            Bbsus4 4 M* W: S2 V( @- d
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก 1 m3 |, C# `( |0 w
Absus2 3 V$ Q! f0 }8 n! [0 w9 r
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
2 I3 n; L( b. X$ y2 e1 YGm
7 ^" ~) B9 d3 o. T' A' iเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง 6 V  H# F1 _3 U8 Y0 s' ~
Bbsus4                                                Bbsus2 / d; A+ }7 b. T; E. n/ x1 E
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
2 i/ n3 d+ C+ u1 k5 C8 j1 s- X! y                                  Ebsus2                 Ebsus2/G# 6 e1 e% E) U6 \9 M% H7 y- I- z
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ * T9 k" o9 y/ H0 {
                 Cm               Bbsus4   f5 t' @' B# H; w6 m( q3 m
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
) D/ L: n  |) G' n, _, V  C( r9 ?              Absus2
; P- K* [7 j" V# \! j( N2 ?: Iกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
; ?7 C' T2 u+ B/ u9 `0 B* G            Gm                                            Bbsus4
. |# @6 l  E) }0 Wได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
5 X: A) ]8 B( W0 q4 v! a$ w                Bbsus2
) Q- V9 |& {) k1 fOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด