กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

$ a6 {( D4 h- Z2 H4 r& ?3 [

- A" d$ k- [; M! X9 [Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 % e5 N" Z1 C% ~! U, j: _

" i( L3 }+ S$ X; @       Ebsus2                   Ebsus2/G#
( S2 {$ p+ {6 [0 D" l5 ^4 T# {" kแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ + O# |# b) Y, \9 t& ]8 ?  f3 r
                 Cm              Bbsus4 1 X9 B* M" t3 o8 X3 R5 o7 n
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต 1 v# {2 m3 m3 T: G8 U4 r8 m
             Absus2 % u: v2 c% Z8 X5 i: u5 f
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า # G* ~4 m9 r+ y/ z" I) B2 \
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 2 {9 |6 I! A% D/ A( h
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
4 W# l0 b) R& L  V7 mEbsus2                              Ebsus2/G#
3 B4 k' W) R$ Q; _4 ~เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ : @7 _6 ^7 `, [& u2 S/ u
Cm                        Bbsus4      Absus2 4 d7 S; v5 b3 `7 q; d8 Y0 m+ a% N# @
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน 7 M2 R  [$ @: ^8 j" Y" U
         Gm                                    Bbsus4 ! X& C( X" _  `# T/ K
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย + E+ b- |: z& X
     Bbsus2 , [& \! N; u) T1 ?" I
ไม่ต้องมาวุ่นวาย % B; x& S% Q6 W0 O
            Ebsus2                   Ebsus2/G# 8 |" q5 Z( l, h6 j( B
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
1 o; J+ w7 [/ w0 |- l- B2 Y( F6 ^                  Cm                 Bbsus4
' n8 F. y5 I$ \$ Tพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
0 r# C% I3 O8 k             Absus2 4 ?# Z: Z3 H0 q$ {& ?
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 0 v8 H* S/ j7 m7 G# ~- `
            Gm                                          Bbsus4 * a% E. B) \$ S" z9 F1 z
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
9 d% L5 z% \% X! P0 `$ i. F; i, O                 Bbsus2 * Q; I% _' y- y. z7 K
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ 1 X$ [7 I  A( ^9 E" |" E$ X
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
0 ?; N2 v  X! t5 Y6 }" Q- Sบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
% V' Y# Q) R& F- F- i- R                                        Bbsus4
: _( g  v& g+ P' Z1 M; y4 E7 j' Tได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
; H" i9 v4 n) [- A( W             Absus2       Gm               Bbsus4
4 f; c/ X# K6 l! lอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
/ a. ~6 E3 J7 Y. I8 T/ h5 l                                  Bbsus2 + t0 G: L# v( W6 Q9 Y
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า ! o' u' ]3 o6 ]/ K( v
& a6 ]/ b" R( q! W
(*)
: m4 _" b) C3 j% G' ZSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 7 E* e" j0 z* c2 N' f- w
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) 3 T3 w2 N9 m( {' ]6 S" B, l0 t' c
Bb
6 f- @0 Q' X; m. c7 D# M& E& qเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง 7 Q9 u7 F# C1 P/ J1 W6 k8 a
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
* g0 A/ g5 k0 a+ h  I3 Sถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง ( J0 X' U5 Q* U2 W! T! H
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
+ J/ K# v( p! Q7 O) Eยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
# h. Q% k! W$ y, nตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
. J- C9 T* l3 d$ w; k4 b  t& l  G, F7 F
(ก็นั่นน่ะซี่) , g: S: G# f1 B
Ebsus2 ! E/ z7 q6 ]7 J( p8 S0 t
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
" e5 k5 m2 y& ?+ I/ i0 K# A        Ebsus2/G#                   Cm 2 X- T3 ]! M& u- l
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
0 i& T4 V3 u! E4 E% j3 C            Bbsus4
9 D; ?- w- u; ?  K" r% Yแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
0 a- h& b/ k' f8 IAbsus2
, s) Y' r7 E$ p: r6 }กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
+ c. \. T) a# a0 |/ N" R$ uGm
; E8 E, j, s, Q* X8 l' Hเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง   a9 m5 O* Z( j5 N' _* ]
Bbsus4                                                Bbsus2
  o- H  X1 F' W9 d- xมันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
# D$ w# b4 _& ^/ H3 e/ \. n5 Z                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#   I- p- n% b6 h3 u- j
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
( h5 {, \7 O6 m4 g                 Cm               Bbsus4 8 K6 {1 N& C% H# t3 a' A
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
/ R4 s) E/ L) ?! r: ^              Absus2
/ N/ |; g% C- H. z5 a2 I( F+ T( `กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า - Y( C1 f6 W( G3 T1 D( _  w
            Gm                                            Bbsus4
3 C2 b0 I0 w. t6 x. ~$ S, lได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
4 M( ]$ i; G! w9 J  s                Bbsus2 4 y8 h3 l+ y) o' j
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด