กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


# E* h: Q2 }% V6 M/ o
& \$ Y8 a2 {1 a" ^Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 ( Z) e# k5 N$ C; s0 C' F; {
# ]2 z4 l9 }/ Z
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
+ X! ?$ ~5 |' @" O+ Oแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
9 g# n0 q* w# z8 B9 \- A) t                 Cm              Bbsus4
4 i- H% _* V+ z8 X1 \+ Q; Hพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต + t# H! R1 P' l- F& e
             Absus2 , Z4 l& Y1 u" s" f8 s6 _/ }; b* g
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า " \& ?) V* S% m4 H% D
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2
- P7 i: |- k+ qได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby 8 N$ _6 `8 T0 n" v/ g+ }& T- ?
Ebsus2                              Ebsus2/G#
, T* r2 w# Q" H, K) `' e/ e; Z; kเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
- n! @$ t) A7 T4 NCm                        Bbsus4      Absus2
9 L- r6 I1 ]( U3 q6 Aทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน
, w. ~% D% \( F2 T! A2 y8 Y4 _4 t5 B6 G         Gm                                    Bbsus4 % X/ w8 S. ^( [# M: x: l
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
; i) F/ c& f' F  q# G     Bbsus2 , [. R. _+ O: a+ k
ไม่ต้องมาวุ่นวาย
& O6 H$ ^9 X: R" s5 s' n" g; a            Ebsus2                   Ebsus2/G#
, c; I7 R# _5 z" i. c6 E; D* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
5 X, l8 X$ Y& E' i& G# U                  Cm                 Bbsus4 3 R% F# R$ K9 Q' ]& Y
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
  M* t2 w# E+ M& t6 s             Absus2 . c; Z, g; f: d6 N! T
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 5 M: f, y- e& C5 S1 y+ o) X# s
            Gm                                          Bbsus4 ) @3 h: [/ S& D# Y  w  ]
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
2 i3 g2 z7 G8 y* m0 z                 Bbsus2 4 M; f6 y  O% ]4 k# e6 m2 x0 D+ m
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ - M6 i, u% D" b; L6 g
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
. @5 q8 N2 k( d8 C) R2 y9 zบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
/ L' o/ b9 z  j7 z! x$ y; P                                        Bbsus4
4 N3 S5 @, U. u- i( q: xได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา ( k0 ^( i2 x! z( V# N1 V& P
             Absus2       Gm               Bbsus4
1 ~, S7 m$ h. @$ Rอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
* ~- @+ V/ D6 I. z! S                                  Bbsus2 5 y$ _- i. o. r2 M1 |; Y. [3 e
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า / T0 u1 F  n% J. d2 ^

& U. A/ K( h  d' D(*)
6 n6 ], h  Z) _& N! {. a- VSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 " n4 p9 a1 P9 ?! p4 o" [
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) ' p2 X) J" Q$ X4 m) ?
Bb
. ^4 Y, z: Q4 |1 y. N2 _เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
' V' z4 O) U8 c. ^! ~& Eแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
# u8 r( `& f: r% Jถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง 2 k. O5 m9 T1 \! o% r& X
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
* r1 h/ H$ c) x( O5 |ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี 4 ^# S2 U5 r. t+ G2 ?* `! k
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
  K0 X  N% }6 U, B" `" y# h8 M# E# C' V
(ก็นั่นน่ะซี่)
2 Q/ i* v1 @4 v2 U4 ^6 I* x2 ]+ pEbsus2
. f. J0 T/ q, \คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา ' b7 z/ V5 Z# ]1 l, ?/ D
        Ebsus2/G#                   Cm ( @4 Z8 g( `' H
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
$ i+ o' T* |2 ]% @1 X            Bbsus4
# f3 B" t  b+ Y  ]แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก & w5 f' y9 ^) Z4 s- ?  l
Absus2 / t! w  W. C; s, k- ?4 ?' {
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
0 _% x2 D/ k1 W8 h/ gGm 3 r: r3 P8 s5 E/ b( {5 h4 T
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
0 S& t: x3 C; E) {* w& dBbsus4                                                Bbsus2 " c6 _# I4 t/ E
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
2 g: M( r, g9 g; q0 u; c( ?                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
) U8 N# _) q( a. Iปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ " j! q/ v7 Q# y. [3 J% N% D' `0 Z
                 Cm               Bbsus4
2 ?1 h. h4 d' ~: V0 d1 iพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต 6 M6 u2 x/ }" r( D
              Absus2
/ ^8 b" ~% }, F% fกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
2 m9 E: c7 X  @) w; R            Gm                                            Bbsus4 ; l! Z2 v# f  \! R3 G0 h* h( s5 ]: v4 q
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
: d' l  _8 o5 m! m0 J6 U                Bbsus2 0 A* r0 l$ v, o9 b
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด