กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

6 h7 Z# Q' B# I9 ~$ {! ]8 I( ?

6 i; A, d7 L# Y0 B! q6 VIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
$ y' \3 x8 G! C3 n. N  L2 G2 ?' Q1 Q  f9 Y: T7 n* {
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
4 ~) `; n1 T4 \3 g4 n! R+ Aแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ / p- ~$ k0 D+ b6 `* R% X. Q- r' k
                 Cm              Bbsus4
, A, I) L; @+ y0 ~' Vพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
. Y" G' u4 h: W2 j* R2 [             Absus2
$ g7 V" q5 w  [3 `7 E7 U! P: kกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
" K/ d/ N( t4 E! [5 ~            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 & W. N- w, I$ w6 g5 H
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
* I% `* G2 O: o: ~9 [Ebsus2                              Ebsus2/G#
$ u) t- b' [0 I9 Fเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ ! l: m, o/ `  T8 d4 ~; w
Cm                        Bbsus4      Absus2
- ^, I, A8 n9 w! y3 A% v* bทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน 3 M, Q* E% g1 K0 P  L, |# J
         Gm                                    Bbsus4 - J5 u0 ]9 q3 t  Y
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
" L8 P# ~) L" F7 _. i" U" F% Q     Bbsus2 0 v  r! w" v* u% b* ?  }! y$ ]
ไม่ต้องมาวุ่นวาย 3 P' }* W/ Z, Q& t* c
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
/ g, |: V! n3 q1 y* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
0 V; ~& R6 z! J, i                  Cm                 Bbsus4 : t1 F$ s2 k' m) l
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
. C- @+ p0 l; l( m             Absus2 ' W1 G5 E% z  {
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
2 R" |( C0 ]8 ?" o* f# P4 O            Gm                                          Bbsus4
0 ]" Z2 Z/ e3 |# X# \7 }. Q# c7 Vได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 3 H4 Y8 v" P5 x* Y! h2 O
                 Bbsus2 7 ?5 g( I0 f9 c7 F4 A: P; `
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
3 ~1 X# T) u( T, j& BEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
6 {1 d( b$ \1 Cบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
; {3 Q8 @' q' E8 r& O3 q                                        Bbsus4
+ t2 D$ G) _; gได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา 7 r2 f* w7 b2 x5 u
             Absus2       Gm               Bbsus4 4 }5 ^- H; H* N# z: D9 ^6 j
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม ; X- G& ~2 p4 j
                                  Bbsus2
$ F4 g. Z+ F2 j  }เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า 1 l/ i, Z1 s" \, f) A. ~8 X

/ W6 e$ _( D# V6 _  q3 F(*) ! W9 S& n/ }4 S/ T& Y, E. L+ ~
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 7 @2 I/ z3 Y9 _2 f5 [* A
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
/ y# i7 L, _* w% K3 G4 t6 E1 ^& L2 NBb
: x5 r  a5 c& |" Eเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
' u! ]/ W, O/ a+ V* w& [5 |แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
" ^# D* T3 n4 R7 h0 V( Pถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
' J% x' U- S( X! L3 [- ?6 Qเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
5 O8 a2 Q# ?' y5 R1 v1 t* M1 z, vยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
9 `* N/ n! J3 f1 j: x# Tตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า 7 T  N+ _4 e0 k) c: C) P6 a

* ]+ F% ?2 O7 b& t( R(ก็นั่นน่ะซี่)
5 J% K: d9 h- v% \4 VEbsus2 " Q& g9 n5 q( K% v8 A
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
5 c0 W' e6 T7 ^) s5 P1 K4 t( X        Ebsus2/G#                   Cm 5 [. M, p3 ]) b! r
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา # ]  V2 `8 {5 L4 |
            Bbsus4 0 v" T, o% b. K/ J+ S. m
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
$ A" {0 d1 x  }. ]6 R6 fAbsus2 4 {2 l% |/ D, d: H: \( Y* F
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง - B' F7 x4 d; B" E6 o" `
Gm
8 f5 Z; {' u' S# z0 rเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง - d" l4 e) ?4 Y6 K$ n8 g
Bbsus4                                                Bbsus2 " T% h" B1 S5 m4 V& L
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย . y% f1 K" \; v% U
                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
8 d2 o" |( h# z. Sปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ 5 |4 f; _. @' ~, ^# {
                 Cm               Bbsus4 , B- ~6 a3 j& {
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต ; R" ]! y: I4 p0 C* B
              Absus2
* n& w; J- d0 D( M. M8 L) Kกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
8 e$ a8 N" o; ]9 S, l5 q6 x6 e            Gm                                            Bbsus4 % O: ?" z/ I- h4 z6 D( G" O
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
3 J4 b$ g, v/ r+ A7 N( h2 Q                Bbsus2 3 f7 z9 S7 P& ~6 _* M) J. v# H
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด