กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

& W+ `* R0 ?5 g

8 Q4 N0 h! N; k' ]# }Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
  A* V  y: s* q7 F4 X6 M
  }3 A( ~- W( a: o       Ebsus2                   Ebsus2/G#
0 l! G* M. z1 B( k4 D+ m: Pแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
; x, F( K# y+ X1 }; @) W8 H* w0 M; T                 Cm              Bbsus4 ) q, k' l3 p8 C" v0 R% x
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต / I% j) H9 G" N- l) W
             Absus2
9 s, ~/ X) ]. |$ C8 v  S2 D8 aกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
8 f8 Y. \  P; Y2 g* Q" B7 H            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 % M' c' y3 `/ [
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
* `2 g% E) Y% w- O; G0 TEbsus2                              Ebsus2/G#
  g0 l9 H" ~& V1 O' g8 bเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
; Z% ~' f- F  {8 [Cm                        Bbsus4      Absus2 5 `( p" b5 `+ M7 ]
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน , }+ F) D; {) C0 h  P3 Y
         Gm                                    Bbsus4
" C% B, [: V  J0 z' Z& @: e. v" Q+ Vแต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
. P, q. p! O. Q" Q7 T. J8 q     Bbsus2
% C1 w% \) }; Y/ E* k+ Zไม่ต้องมาวุ่นวาย * }2 @/ Z% \8 T0 Z8 F; n  n2 k6 l8 `" X
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
6 a) M2 \2 |6 E+ `6 O* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
! B% @6 Z/ W6 x/ M( R% Y0 O                  Cm                 Bbsus4 " _8 ~7 l0 I" [' q: R" Q2 b7 A
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
* J- y- e/ C9 g             Absus2 7 h; ?8 z4 D* I6 ]& ~8 m
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า , S2 X7 b* z, }+ X
            Gm                                          Bbsus4 ' a" Y$ p$ r0 ]$ x* ?/ b; z
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ * o" m( p1 E& G5 [
                 Bbsus2
* B& C4 R4 x" D0 m! FOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ 3 n; t2 U: n. P0 `  f: t% F
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
- t( C, t  K  J# M/ k  |บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
1 G( f3 e7 q, g" R                                        Bbsus4 ) G& T, s3 u* s9 l+ u- q
ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา   R7 C9 U7 Y9 S: G& g5 B9 E
             Absus2       Gm               Bbsus4
% ~9 z: K# E* }5 ~* @อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
3 V; |5 R0 s' o1 n! q                                  Bbsus2 4 s8 s* K: ?: |# Q: m
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
. c7 r! v; ?. @) }
4 F( R8 x* s' E: y5 [; F" T(*)
) _0 ^* r3 K! l2 \+ aSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 ; \% O4 \5 F  j, P5 V  O( Z+ I
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
2 c4 M; f" X+ A0 UBb & s2 Q6 @1 l; W% K0 q3 _
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
& A+ o, D( |) t/ A1 _5 E9 U( W# C, ~6 o7 z  rแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง 6 X4 b/ j; n; E. k
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง + E4 C, j+ [  M! {* N; J1 F
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา 8 u, L7 i5 y, k3 R$ L
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี # e" p9 B, @: a! A7 C6 \8 I4 {+ |
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า   m" G2 i+ w2 k3 b& e, e. R
9 k9 I* [% j7 ]; `7 M! I% S
(ก็นั่นน่ะซี่)
' u( M4 ?% N. O* u& ], X7 lEbsus2 0 [" p2 e  B0 r" |
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา / [+ N2 f& Z8 \6 g. B. C2 Q
        Ebsus2/G#                   Cm
9 P$ R4 O% K; G3 k( E/ Mว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
' d( s9 B' U" N            Bbsus4 1 P1 M& V: U( f. [' j9 m# U5 k
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
: i' U5 L+ G6 sAbsus2
0 H+ V1 `( l2 s& Hกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
4 S0 p. {3 e1 g4 \( SGm $ _* j# i( b$ c+ B7 d
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
8 A" j  Z  Z3 q7 \: w; fBbsus4                                                Bbsus2
: g, o& s2 M( A3 i, U6 i8 fมันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
6 k/ {/ ~1 ?" N) j0 _' |; M9 ?                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
( F3 L5 Y9 A: k# i" _, B3 T) C, \ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
# C' ]# R0 c3 ^/ K* Z3 z" x# ~                 Cm               Bbsus4 5 Y: r% b" }2 @# x5 {+ a6 _% s3 r
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต : g0 r6 I1 ?* I. ^* l
              Absus2 " y" g4 ~" O+ L5 L: n
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
' v' q, a5 V2 k! C0 h# I            Gm                                            Bbsus4 4 L7 I$ y& V1 t: W& q
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
/ X+ o+ k) W) D7 I  u( F                Bbsus2
# }7 _- e# w! P2 NOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด