กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


1 O& u" g% a2 \6 U2 |7 t. i- D  [9 i2 y: c, ~/ S/ s, u
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 9 Z: E1 R) J+ s5 ]8 n% Y4 u, V
6 Y+ a3 `5 J. |" H4 G
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
0 G/ x2 X; m6 O) Y; yแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
6 k& p4 j7 `2 g! }9 G7 W                 Cm              Bbsus4
! y. ?/ X0 E& H6 z' c) G  \& bพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
6 n5 J* k, b0 a# b  ~             Absus2
0 e3 n# N- C$ ?  i" Jกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
# _5 X" G: S0 V            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 * q9 e2 w+ t; {4 U) o" _
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
# |/ J) K0 p5 y3 `& nEbsus2                              Ebsus2/G# 7 A" ~8 Y  ~$ v! Q5 F. x
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ . O" V( |# ~+ c+ D: o- r7 |
Cm                        Bbsus4      Absus2
. u# _# u; L# }0 _9 ^% M% X% cทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน - `: ~! l6 c8 |; z5 Q' U
         Gm                                    Bbsus4
2 G- I# D& D- I) f4 L5 Eแต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย ; Q- v( }' s7 y( {. [; u( o
     Bbsus2
+ j+ t* b  k, E7 Jไม่ต้องมาวุ่นวาย 1 {/ o6 V2 x3 U1 Z6 A9 d- f
            Ebsus2                   Ebsus2/G# , w. J9 a! P' t
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
, R, Z1 l& f# D                  Cm                 Bbsus4
2 ~7 J! i- J9 x6 q" d' rพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
  I+ Z- _+ P2 V             Absus2 : P. E2 h0 J5 c* \1 `( |
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
6 @" |& U' w9 ^0 D* e            Gm                                          Bbsus4
  O7 N0 i0 h" k% ~2 @% P- z3 m. j& hได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
# \3 P  F9 Y" V1 o                 Bbsus2 6 U2 A+ P5 T& m1 ?& H; C3 G
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
( h& {; v! V  w  \# o3 V( zEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm 1 ^& n- x7 U2 e% V: O. G
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
2 b- _) ~2 n) y! [7 @$ n- E                                        Bbsus4
  N5 K" ^) c6 A: V8 Y" r: Uได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
9 ?0 v7 e& i5 n4 W             Absus2       Gm               Bbsus4
- o  |5 H8 o* `( f1 U; h5 y+ K& Rอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
! Z/ B/ I" J  R' r                                  Bbsus2
5 [; _6 y) `( a. U  w6 o( k0 _" gเธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า & b1 V9 c: x" U% Z" p4 W2 f3 p

% C" f" F+ M: v" @8 [; E! ~: U5 E3 i(*)
' A" l* {- R4 `; X6 sSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
" t% [4 @! v5 ]5 ]2 M2 xA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) ! ^# l" j0 A/ [; S( Z5 x3 w
Bb ! G) q- r: X, j1 V9 S" a
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
/ Y! t" {; R9 i. m& C4 A/ Q# v9 f7 Uแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง : ?- @1 U# Z9 o+ T% i
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
6 \9 t$ Z" U4 j2 \0 pเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
" l: W2 y$ ^* ?" i1 {ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี - O6 I& v3 B8 Q( E7 C. I
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า % H7 s- Y5 A+ O2 C- C( f; G
% P& o' ?, \5 @! x9 k9 r
(ก็นั่นน่ะซี่) 5 `2 Z- m) B& ]. @
Ebsus2 % u/ B' |2 Q: l
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา 8 \$ ]7 s9 {8 t9 B2 a
        Ebsus2/G#                   Cm
: L1 W& g& @2 N; I) nว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
; a9 I4 L. j' E$ d+ i            Bbsus4 + k) ?4 N) ~5 l$ k( o# Z2 F  |
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
( z6 S4 w4 M5 e) ?- Y2 q1 wAbsus2 $ }" m4 e  B( c5 K( t
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
; K# }! E$ Y# K) x. ~& L/ EGm : S( G: C, V; T5 I5 B
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง . D. |4 h4 _3 \; S. ~; q
Bbsus4                                                Bbsus2 . o/ ]1 W, }: J! x2 I0 P
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
+ _- C& z1 ]+ W$ O) E' [0 L                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
  W1 z- \5 ?( t; R; ^ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
# W, }+ U% Z$ N# W; f1 c$ v                 Cm               Bbsus4
4 D% a. m- a; F  |3 Hพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
- o+ D0 m) O- h8 D$ l2 D              Absus2
/ w4 F& i! q; L$ ~7 \/ R; uกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า   z8 y4 s2 P2 u0 v5 F
            Gm                                            Bbsus4 " q9 X* y! |& S8 @1 c6 b7 \4 h  t
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ , e% N1 Y/ C6 E. o) ^6 H3 y
                Bbsus2
8 y) S. C4 _1 T7 n& Q' X8 iOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด