กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

: q' H5 u; v5 I. ~
+ d) m; A9 M9 y/ f) m$ T; R. O: L
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 7 j0 V6 P7 D5 l/ W9 H

% K* I4 l6 Q" s( q5 k! z2 [       Ebsus2                   Ebsus2/G# 4 ?. R0 F% d( ~  I- L
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ 2 h8 N: O% s" P  C( {4 s& L
                 Cm              Bbsus4 2 \: W- [& ^& ]/ Y& ]
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
% Q7 A% S4 [( {, W' o6 U. q4 K2 f             Absus2 * n: e+ E& V9 s  D6 z
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
, _4 j1 |  j3 g) t) V9 i            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2   s! Q, y2 ~5 a1 X2 s; K! M: y8 P
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby + h$ B. J. _' d' T: I
Ebsus2                              Ebsus2/G#
# J4 ?9 j$ U4 n- ?เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
% I) K. S9 A0 V% v9 O7 M3 {- fCm                        Bbsus4      Absus2 % [! C4 y' l+ S5 q
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน $ }3 N0 e! F3 p  ^9 b2 v
         Gm                                    Bbsus4 ( h; A8 `2 D3 B4 k8 w) Y
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย 5 Q$ e7 m# k( N6 Y5 a7 u- S5 Q
     Bbsus2 9 J; M( e, j  g! H8 [% Z- `8 l2 c
ไม่ต้องมาวุ่นวาย
9 T, U" D6 k" {% D1 e            Ebsus2                   Ebsus2/G# , s: W5 S# t) k2 g) W$ k  R
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ / Y( |- `: K9 B, M3 |* x( E
                  Cm                 Bbsus4 $ D  x" C/ {5 w+ x/ H+ b
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต 8 j" Y% M- [% A; m  }$ p1 w5 F
             Absus2
) i4 d3 ~6 Q& }7 v1 Q3 [5 Qกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ) C* D. E3 U( M0 P
            Gm                                          Bbsus4
6 r; b' {- A+ Cได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ $ O, E9 ?) T# Z* j( _2 u
                 Bbsus2 6 c6 f( o7 m1 Z* T- X- O0 G+ @% B" B5 T
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ " i# ]) Z& H9 k6 x& L
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm 3 G! ?0 Z) m3 ^0 ?7 M/ q4 F
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ 1 b7 c0 F% }1 R  J0 N
                                        Bbsus4
# ?2 m9 u7 z# D( o/ H" Xได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
8 L! F6 c- h  Y/ n, A             Absus2       Gm               Bbsus4 " c4 F8 m: u# d8 S& C) D. V' r
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม 4 y& {: K4 o8 V9 ]
                                  Bbsus2 . Q: L# O7 L) G+ i; g
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า ; `" R+ C7 Y; e
$ W& D. L9 @% @% j" f
(*)
0 z% y4 N- @" y: q8 [( eSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 ; P: C" U" H8 {
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
- V* p5 }: h( L/ p6 iBb 4 H4 \; ^. Y& ?: L5 f: {, Q
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
' t. e4 g" M8 }# q5 c& Tแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
7 M9 N6 E1 {& L& vถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง 5 J% Y! t* l$ g3 R0 t1 R
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
0 O: {  Q# S$ f& gยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
& j- o) b" n) f+ aตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า ! P+ v' y" ]  S" Z: _7 a
% g/ @  w: r; J
(ก็นั่นน่ะซี่) 5 p8 F6 \0 N4 o' Q- Q
Ebsus2 9 I6 n' l$ c( T& J! W9 V- E
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา $ M3 ?+ ~8 F% l
        Ebsus2/G#                   Cm
% g$ A  Z4 ]6 e* J' Zว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา 8 G" ]0 n. D* z  f9 b4 n
            Bbsus4
# L% F% B  p$ w* Y6 g1 d6 m& }แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก 4 I+ ~6 F' p$ y) w$ X3 ]* E
Absus2 3 M; [: n7 r+ Y$ N' `4 f
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
1 J" w8 o2 ]0 ^* s( b% M2 ~Gm . Y* Z% |7 n0 K5 z. |) L
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง - L" l3 p( ~2 o) [
Bbsus4                                                Bbsus2
- Y9 p2 M/ r6 R0 X. r+ Z/ Lมันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
& v; L2 D1 [/ n& a& v* x                                  Ebsus2                 Ebsus2/G# , C' t& t& x7 J
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ + }5 Q8 L" B* _& }& n; W
                 Cm               Bbsus4 8 R  t- h1 X! E: d5 O  T# J* z7 [' T
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต % ~0 x7 S3 C$ h
              Absus2
  z6 \# |. e; }กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า / x2 R2 q: ]+ c' j; Y
            Gm                                            Bbsus4 - z  k3 L- h( Y1 d6 v8 L* [
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ / m' y* c, c. ~
                Bbsus2
* w( w& V" Z, e/ y+ ^) ], g( AOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด