กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


4 M  r/ t) g  |' e) l+ z- @. I; |: m' }" a- M# f/ w
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
' i+ B4 ~- Q2 b6 \) P% W6 c) I* Z
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
- I4 p+ l) G: u/ x, e0 k9 pแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ " s  `( p; J  D$ l1 Y
                 Cm              Bbsus4 5 z. q/ ^1 V  V- ]7 U
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
, ~7 R) C* F! L( K             Absus2
+ P! e1 \4 h4 P7 \& }1 qกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
: N/ N$ t$ ]" \1 m            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2   d9 Z9 }; x+ ~: P# g
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby " L: _- a- i. X2 E- W
Ebsus2                              Ebsus2/G#
5 a' E' x$ v, Y. a3 W5 `% X* rเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
, i% L1 P" F8 I- }# G. n$ zCm                        Bbsus4      Absus2
2 R- C6 @; C' p: Y6 d2 Cทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน 1 |- {! V' S  U
         Gm                                    Bbsus4 5 Z2 E3 A6 b7 E+ @* X& a, d% c9 X) n" f
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย & @0 w  r. h6 B+ c7 u
     Bbsus2 9 X# @* k+ v- u* a  Q! V0 @
ไม่ต้องมาวุ่นวาย 6 J8 h. i1 r$ `. v# z+ `* e6 H
            Ebsus2                   Ebsus2/G# 9 y; m. e  n/ W1 ^
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
( h4 v# J7 H1 ]4 i! V! O) n. N                  Cm                 Bbsus4
: }# _8 E" Z& ]9 _+ i6 Eพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
& g0 o' ?0 h% Y. O             Absus2
" e- P0 l7 x7 {$ _3 y6 z% Tกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
$ ~2 H" n2 R# L3 }  p- _, }            Gm                                          Bbsus4
+ N& c; f# f* Bได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ ' Q9 S+ U# i7 Z: H6 S0 S
                 Bbsus2
8 d6 t+ a' [% B* S& {# [; \Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
- t9 ?5 |& j5 C) j) m# @7 e7 AEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm ' @# V/ ]3 X# ^, A' Z
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ * g0 ]. {' w5 W. A6 m( ?$ u# {
                                        Bbsus4
( n- W' I7 R( H  _ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
# i" o6 m+ n+ P' I& P% o             Absus2       Gm               Bbsus4
. D6 K9 c# H" J1 Y% Fอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
% P% d8 r& P) N; s                                  Bbsus2
  J( V1 ^/ w4 U8 \* eเธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
: l1 f2 D  Q# ~6 L
6 V* {# F( N. L+ @; |(*) 1 ]: E# g. T. H+ W( c* |4 {% V: x* Q
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
4 z! O3 _5 q# f0 V" YA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
! F4 ?% V8 n( `0 w& c* VBb
; B) \* u4 q; j# Y$ T7 }( t  gเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
( v* x/ o2 r' N# _. X" fแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
5 i' J: w1 l, W% Z7 jถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
" i1 A( N# g5 k5 N3 k" Uเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
- a" [% _6 ~" v0 g  R$ Y) @ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี 8 {& B! B. q  E0 b% d2 H9 n
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า $ g" I0 P. a% G& [% `( }' f
, j; V1 @6 P; c6 m( Z4 [  ?
(ก็นั่นน่ะซี่)
" E$ R5 w0 W0 d9 ]Ebsus2
3 G& B' s# F1 E- R  T% `คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
. P& Q& v5 h  \  w1 C5 L. {' \        Ebsus2/G#                   Cm " v- l. s3 N" p7 P; w- }
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
& a1 w5 |4 k- p7 w* _            Bbsus4 # @7 K, s4 d) V: f2 c
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
6 Q: U7 O# I8 ^* ^+ o/ ?( HAbsus2 7 P, I/ n- J$ T6 N
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง ) X' a" n6 J: F; b3 S
Gm " T; l* q, W$ ?5 D( d
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
3 }6 P, T8 a; Y$ |. }Bbsus4                                                Bbsus2 / a( Y4 G9 m1 D3 T1 L" h
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
& a" R6 X1 o1 h  S/ |0 w: A                                  Ebsus2                 Ebsus2/G# ) l  A5 o1 X6 y2 w
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ % u. n, O- [( `, f& a2 W* C( d  ^
                 Cm               Bbsus4 & b+ K% F' `  |
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
* p2 u/ f! r! @9 l/ e& N3 s              Absus2
. h8 [* q' F- z& ]กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ' A. u. X5 ?( C, @
            Gm                                            Bbsus4 8 Q. U) j" N% T( W
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
% j6 c% P$ j0 W* L8 A" k, r* f                Bbsus2
' K! ]/ C2 c3 f) t6 E; T4 j8 POh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด