กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

% R! W! L4 P: _  f' g# _# a) b
& P) r+ u+ A4 v2 v. [0 ]/ k& l2 G
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
. ~8 T& o  j1 x! @) S6 e4 V" _  N' k
$ W. ~0 X8 a( ^6 L+ {& c! M       Ebsus2                   Ebsus2/G#
. Q8 L8 J/ @/ p8 w8 {แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
) |' c& x" @7 c2 @2 ]7 i/ n, F3 ?                 Cm              Bbsus4 & \) K: @# g( _' B& Q6 g) Y
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
* d2 C# k: H8 M, N             Absus2
4 \- }& }4 R2 T7 W$ }% s+ gกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ( b  a$ _% O% q& {+ \0 q
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 + G: t2 Y. d/ Q) P3 c
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
% C& g/ x) M, s7 b7 GEbsus2                              Ebsus2/G# ' ]4 n7 i2 q% M7 L
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
4 ^" b+ O4 ~9 cCm                        Bbsus4      Absus2 ; H) k7 T5 [" l, Q. V% z( q$ D
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน * c. ~1 N3 M/ N! V8 `/ }5 r, w
         Gm                                    Bbsus4 2 d% ]' c, V7 N5 ]# G  X
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
3 p$ [9 l7 U: a     Bbsus2 * p7 H7 x+ F/ Q7 J
ไม่ต้องมาวุ่นวาย 7 i  i% w. j6 H
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
. A. F! j' _. r& G9 ^  l* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
, S' a, z, {$ _- J2 M! }1 l                  Cm                 Bbsus4
1 \  Q6 I4 O* Z* g2 _. sพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต   P& U) C7 D# ?  p& V9 z, O( S4 J
             Absus2
/ P7 t8 K; F/ I* V/ D% Fกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
6 |$ J9 e, x; l# c6 ?            Gm                                          Bbsus4 ; ?8 V5 O& C2 _9 N* U
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ + f: X6 W: h1 R% k/ r# }" w5 {% i
                 Bbsus2
1 \9 E- E: f7 b( E$ B) AOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
# Z: [! ]7 j) cEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm " X: _- H- E* q5 r6 p, t
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ 5 F% `$ R( j& ], |
                                        Bbsus4
7 W1 Q. u: q" h% n7 i! Q2 vได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา   s. _8 e2 J: K6 P5 F* w% ~9 r
             Absus2       Gm               Bbsus4 : [: e, g) C5 N/ P: T
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม ! ^8 p, n) C. f1 q% e0 f$ |
                                  Bbsus2
% H( o4 B1 R8 X: y2 |$ Bเธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
3 r( [7 E% {/ J( k2 `+ g( r6 s9 u% j' v3 `
(*) 8 k2 b* p4 D" N9 c6 @4 d6 w' P
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
* P& f4 x- F. u( q9 I# B8 e; I8 DA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) ( E/ P, b0 ^# X% \
Bb 7 J6 p8 w* M" w+ w0 v+ n1 J
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง 0 z2 f; T5 o# ?8 ]
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
5 T$ m9 `2 ?% a# o" Nถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
# S0 ^. k7 E8 t# A4 p$ K* [- Mเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
2 {7 B" F* S% {! Aยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
- @; |, f! G% ~$ d6 _/ ]ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า 0 X* p( W# Y$ Y3 S& G
5 a% _& I  W7 R
(ก็นั่นน่ะซี่) . B) M" H3 B) }# L9 m" M, O8 Q
Ebsus2 + D4 I. B+ F! v& U; P) D
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
% j8 H' P. f# e4 o) Y9 W        Ebsus2/G#                   Cm ' t9 K. o, e. ^1 O5 |7 B
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
, e6 P; K% Q+ G            Bbsus4
" |3 z6 m& D  W" t) `& C. hแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
' G5 o6 `0 b+ ?# I; C4 mAbsus2
# E8 {) r1 K7 n, ?$ [/ Xกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
" h6 D+ N  f/ @; M1 }5 d; r* h5 `Gm
8 C+ Z- @7 C9 u1 G/ w8 F5 T+ u. Lเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง " C0 W2 C( M& ~4 K/ h
Bbsus4                                                Bbsus2 . z9 M) Z7 p9 _" J" G# N$ {3 {
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
' I  L2 @$ }7 A5 h2 u4 `                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
" [; o& t8 b) u) ^6 Tปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
% S# J" {2 e5 s) w! L9 p  p2 k/ V                 Cm               Bbsus4
. w3 k, X% _0 X  I" Mพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
0 o3 o8 i3 }% g2 R              Absus2 4 \' j5 |) U/ E( b
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
1 I! m3 ^, l/ Y" h( P0 M0 w            Gm                                            Bbsus4
5 Y) c& A! L" ^4 r5 O* |6 h( n( Dได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ : i+ i7 n" M/ s' v9 A$ Z
                Bbsus2
% y4 J! ^" I% cOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด