กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

. L3 k) j0 h+ G$ P8 y6 Z$ F  P7 `

% u- ]* c, L) l5 Z+ B& }! x0 qIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 1 p' e' `; f( ^% @

; W9 j$ ?: k1 R7 v* Q1 Z# h1 b       Ebsus2                   Ebsus2/G# 1 }: `2 h4 E8 p3 `. G
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ - J( d# t7 S6 L. H: Q3 Z
                 Cm              Bbsus4
3 `6 S+ v9 s. f/ M" ~7 Vพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต , p9 _  O4 K, A8 x  z$ d& ?
             Absus2 1 D& f+ G" B& |! ^& v9 Q, `
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 7 ~8 V  Y% ?0 x- y1 [5 M
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 5 Q$ @% g7 k, |  F
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby $ v$ g1 O8 S8 J; A
Ebsus2                              Ebsus2/G#
( X1 U+ r; z, h4 d( V/ rเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
% F3 C4 F( l7 B# @! t  PCm                        Bbsus4      Absus2
0 p7 _, Q* z. Y6 `. b% J7 Mทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน   G, b7 Q* Q' Q7 K+ e! m
         Gm                                    Bbsus4
. y9 V4 Z- L& oแต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
6 J0 Y1 O! p9 u- w9 C  X     Bbsus2
' j/ u; g: X9 m& z" Cไม่ต้องมาวุ่นวาย
9 m0 ~# J: e7 h            Ebsus2                   Ebsus2/G# 6 U+ m4 ~( s' C6 K/ |
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
1 ~# g+ J5 X; f! A4 p                  Cm                 Bbsus4
+ d. Z3 q7 K$ h% i2 s: u& p# [พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
( Q. Y4 l0 J9 i             Absus2
1 D' u! N  D  C. |กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า : F, p: J7 O+ P
            Gm                                          Bbsus4
3 y/ u$ q9 W) a% V5 j4 g" Iได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 7 M' E- M' O3 R4 d. `7 J: M
                 Bbsus2
5 ?2 v, k3 q/ C  T* ~' t2 SOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ % C( i6 t4 A# Y+ N7 n
Ebsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm 6 E0 i5 n4 Y% l* q& N7 e  T( n
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ 8 a& i/ }2 Y3 ]. }
                                        Bbsus4 1 P1 r; |$ i3 Z$ V4 |
ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
) L" }. S( x7 {& W. S1 G/ Q9 X" h1 b+ O             Absus2       Gm               Bbsus4
) r  o4 q; @( e& b; K  _อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
& s1 E+ l# R9 c- Q                                  Bbsus2
. Y1 p2 U0 ~8 u. q4 Sเธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า 1 p0 E) z$ t) D
. u) _3 n' \0 B7 _5 }- D3 k
(*)
- Z9 R: P5 t9 X: R, ^4 |: |Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 % e3 x% M. x9 ?; e1 P
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) 0 Q3 g! }- h0 b- S; c
Bb ( z7 Z- Z  M' O7 E
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
& M( w; g# S# g9 E# O1 aแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง + E/ ?" I" C: Z/ ~$ a
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง + N1 g8 p; V" I( H: [9 q# Z: l
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา ' P% ?. g* S  n$ i' {  t
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี 1 x* x5 ]+ T3 d. v0 F
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า - `- G( B3 e: z: @; c/ D5 v

% [+ z" E, d7 }+ [7 F3 c(ก็นั่นน่ะซี่) " T- A& z: C& T2 r. q8 S9 m
Ebsus2
; U7 A3 U2 ^: V, o" g7 j" xคงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
+ h2 u7 e4 q$ ~" W& B& Z5 h        Ebsus2/G#                   Cm , |3 j# H, a& E' j0 E+ f! {
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
" Y0 S0 K  D! |            Bbsus4 5 K/ K$ d  o( F  f/ g
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
; Q% v6 H2 c9 C" e% |" G1 n; G/ Q9 tAbsus2 2 K$ |  Z) X0 X& ?: F3 c
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
/ R1 y! Y. O* q, n5 KGm 2 t; j; |0 B7 `! Z  N
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง ' L7 V2 J1 T: ]. R9 }
Bbsus4                                                Bbsus2
. l) K, c6 c* A6 w% W6 G  ?8 t5 fมันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย 5 a" {( L* o/ r
                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
- y# g% e) u: D% W& h* Xปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
* {  s; x  H# E                 Cm               Bbsus4
9 L. w, K/ P$ n$ J4 Iพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
. |2 T# u& e% ]9 U2 q              Absus2
. V2 i; ^. k( p6 s8 \กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า & b, ~0 I: B. D2 s( }3 h- w4 ?
            Gm                                            Bbsus4
1 j* u$ F9 `  x2 i- V6 `ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 1 _: }4 K9 n1 K, m
                Bbsus2 , s* x- K) b; K# P: c8 W9 {& v
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด