กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


+ @; K! h  J; i9 i  y' ]
% e& Y" }1 J  x6 t' @) }3 O( w0 P% OIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 5 ?5 l7 b, T7 F2 F3 I1 r! s9 ]
- R; F+ s+ ?3 t! R
       Ebsus2                   Ebsus2/G#
& J/ _% i* T/ X) x$ r  {แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
- {( [& g3 I6 \6 w8 b$ K! S! T                 Cm              Bbsus4
4 _' F& a0 n5 s  {พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
+ c1 }0 H+ h1 x+ }             Absus2   Z* G% x  F! n. w6 O* v
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า $ N9 R3 o, L! A6 a
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2 4 _! s; i. V3 z& f' v1 r+ m3 F
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby ; i4 v0 i( }( Y
Ebsus2                              Ebsus2/G#
% C/ D/ U# f8 H3 x; oเหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
8 N6 T1 u' O2 }' L7 |5 a$ E. jCm                        Bbsus4      Absus2 8 }# a/ ?. w: F9 r0 U, b
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน 4 K1 `( X' `$ y  N) q" [
         Gm                                    Bbsus4 ! S1 u) Z* h4 o4 Y# I
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
& o1 G) S* E! m4 ^2 H     Bbsus2
! z6 `0 n6 |4 b' H- n2 A# vไม่ต้องมาวุ่นวาย # f( }6 s& i' x5 y, R; I5 ]
            Ebsus2                   Ebsus2/G# # m, d( x9 p4 z7 `& H: {1 {  L! R8 M
* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ ' C% \, J; b3 {+ F4 D
                  Cm                 Bbsus4 : T5 d  L: R  ?: ], G/ l
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต 0 ]: p+ H5 ]% ^3 N& ^- @
             Absus2 3 I* g: z' Y+ `  c) c  u$ y
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ( T& g" Y) O2 k' |
            Gm                                          Bbsus4
5 [% C3 J& t7 F% Xได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้   h2 Z- R. [2 M
                 Bbsus2
0 V* ~: D$ b$ W- cOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
) N6 I5 B, D8 F" ?- C7 nEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
' s3 E* B( v( V" rบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ & D  F5 |5 ^6 p' C
                                        Bbsus4
7 W( j. h( |- dได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
- d% P% a! h/ y7 L+ L  u             Absus2       Gm               Bbsus4
& k" R& ~( i2 `  xอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม # I& n4 z* z; J2 |. s  W, v
                                  Bbsus2 ( P! v. O* Z  z) X# L! h$ U
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
- Q/ E2 k; z" S. F2 h
/ m7 _( [7 N3 i' R& J: N* R(*) . i) Q  ^/ Q; l0 r% p- t
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 5 V2 a9 l$ f; L
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
2 a( t& X4 O( M# T1 M4 F  q) NBb
% T6 m% v. ?3 p3 ?3 kเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง 6 [6 Y9 ^3 @8 a. T9 N
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
; S4 Z5 f3 h5 ]5 F: s/ _  s7 Cถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง / Z* G; v; U4 t2 |& k& D) v
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา ; l, O3 _$ ^$ u) V( A- t
ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
: c7 u7 Z/ G" {" G3 ~0 Tตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
8 O: z1 s3 \( F( Q- f; O: `
2 b; b. d5 a8 V+ p(ก็นั่นน่ะซี่)
: c9 x8 K+ W9 oEbsus2
" T4 L0 T( @. [คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา & V4 d- [7 M9 h- G! W
        Ebsus2/G#                   Cm
2 c: T6 `" T1 f. O8 r' n+ ?/ Wว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
: f# U' c+ Y4 _" z; |; H            Bbsus4 & i9 S# p0 G1 ^. w0 A8 S
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
' t% P- S3 ]9 d9 h5 K6 c" Y8 V0 E" mAbsus2 + |) u0 e3 b2 n5 W) M
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
3 R: g: F/ r& s- {* ?) j$ Z0 xGm
* P2 r8 P7 t& I3 {เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
( K7 w" [6 J8 bBbsus4                                                Bbsus2 3 G* \+ D- K- ^/ n' r& q+ J
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
0 C+ r; j. J6 f( {/ T, Y                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
% F  F6 p5 D: _% nปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
" J2 c* b" k& Q* p: e7 o3 g                 Cm               Bbsus4 ) K$ D: f9 o4 ]/ N9 s5 y
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
9 O5 s& B9 j, J/ ^# b; V% `! L              Absus2
: _0 o+ d# G+ J: Z+ vกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า " u, w7 L8 U; u
            Gm                                            Bbsus4 " }; n) ~3 q" U4 m3 Z0 D
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้   @, q# t0 P5 E5 B6 ~
                Bbsus2 # \: C5 D3 `4 h
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด