กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero


. g. y, D/ J$ K, H6 C+ j4 O8 \4 _5 b* j
Intro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
: `' y+ ]4 w! R! m5 [* C! i. {/ j4 S6 `, @' K/ A
       Ebsus2                   Ebsus2/G# 6 T4 U; S. G$ U  t# Y) e
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้
6 i* I( s+ R6 b0 i1 X; d2 o. w                 Cm              Bbsus4
' J0 Z5 R; q  S9 nพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
& c: Y# ~) L, h3 d0 A             Absus2 : S/ t1 E& Y8 L6 d/ d
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 5 q2 H# I- W+ `& }9 O$ W
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2
0 }7 ]- T( Z: Cได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby , p7 ^3 _2 ^% Z5 |  ]0 w
Ebsus2                              Ebsus2/G# ' f: C1 e2 ~) ]& n5 O3 U* U" `
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ
: `" t& u5 O5 R1 U+ Q) GCm                        Bbsus4      Absus2   ?4 ?: t  y9 w0 L7 F! ?' r  l1 T5 t( i
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน
$ X/ u& _: p1 A8 _         Gm                                    Bbsus4 3 O+ Q0 c) b# g8 i6 ?# {, S
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
$ Z/ p7 l5 N8 A" g6 d3 L4 x& g     Bbsus2
4 d  k% m( [- L) l, A2 Rไม่ต้องมาวุ่นวาย ! [. |9 Z$ m$ b6 C) {" Y
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
- `( N* [" ?# |9 a0 c4 B* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ / v( @; Z: c$ D' R+ Q% ^
                  Cm                 Bbsus4 5 i2 u+ l  h# w8 ~5 i" ]: i( \* ~
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต 3 T; b% C3 d+ s# W
             Absus2
" w  Q# L# B% P; Q, B/ D, g& zกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
! i0 \4 D  r+ {; ]. b3 Z5 v            Gm                                          Bbsus4 2 _4 H" y) `) ^: u( Y4 h) H
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
! L% n/ K9 R# l% o/ e                 Bbsus2
1 h& v5 ~$ h2 }, {$ DOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
) q# w2 J+ t% x/ V1 oEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
# ]+ R1 P! c0 G/ Qบางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
: o; \8 w. h" i* D/ t                                        Bbsus4   q5 X7 `4 {. D( @+ N% `; B' L
ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา ) S1 l4 a3 m' Y2 u
             Absus2       Gm               Bbsus4 3 M5 @  Y; W# ^$ C  A* f8 {
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม
. Y! B0 F# V" `9 O/ i                                  Bbsus2 3 ]) c. y' b( p+ f
เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า % F( b" p5 i8 C4 m. o2 i; U5 e! t
, R  B5 K& @8 n9 [
(*) - X1 H4 A* \. o$ W& \7 c0 T  j+ S$ N$ c
Solo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
/ l( Q+ L. b, Z- CA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2) & K- `8 z9 T- t3 R
Bb
# O8 r# X9 e( X, S+ y2 nเอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง ( Y0 n1 |# l$ R/ |- A
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
0 A& @- f) z7 L& L4 xถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง - M; y8 ?: O/ C$ _8 y. X
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
7 k# |( n+ M6 wยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
" V; q3 f! N0 h$ b: rตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า : \8 D% G8 \& v7 R

! u7 x! K( m: \/ U(ก็นั่นน่ะซี่) 2 z: c% I' |2 b9 |/ H1 t" b
Ebsus2
/ A) s6 P) I5 t! |; l( j  H+ f# D- T5 Jคงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา % R+ t/ z! `9 f) Z. L% `# Z
        Ebsus2/G#                   Cm
" P4 ^! _& h+ O& o, ^1 a8 Vว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา
! B0 x7 b6 d7 j( S' f  o; ?  a            Bbsus4 8 p2 y  o& b+ [9 r: m( O2 W  z
แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก " u2 b4 d% E5 b. e2 ^, x
Absus2
* x" P+ \1 Q/ Y! Xกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง / l! V) K1 e% Q0 @
Gm 8 B. m" p0 T* o! b* i+ U" h
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง ( A; m$ \8 s  {2 n: I% \8 e
Bbsus4                                                Bbsus2 1 @7 k; `+ G1 I& L, W; B
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย 5 ^, w0 p4 Q/ g  u0 w7 Y& ~
                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
$ w( c7 d4 T1 q6 `7 xปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
5 k$ Y4 v7 f; Z+ E! n! @                 Cm               Bbsus4 . H" G- C! k$ W
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต ( c$ z, G1 U2 w; i6 `2 f$ j0 q
              Absus2 8 O3 H3 \. X7 q
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า 3 O5 k3 r) _" l! ^+ ^/ Q) p/ ]6 C
            Gm                                            Bbsus4
) a5 J' u4 }* ]  ]5 Dได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
) [+ q& ~$ G. g7 |0 V$ n                Bbsus2 + b9 g& X$ s3 G
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด