กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

: {; N1 l4 G; X& @4 ^& C. F/ O- G1 `

; {9 F/ K) V$ z$ b3 MIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2 7 T# ?  f) ^( B" u5 k

( a% [* _! Z7 M% ~       Ebsus2                   Ebsus2/G# ' P6 E) O& }) Y8 X6 S1 o: `
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ " F2 ^& p; z  i! z' K$ S/ [
                 Cm              Bbsus4 / H9 b0 |( ~! s( C
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
8 P8 M0 X2 N3 ^# A& ^- T% \             Absus2
# A; u) p' }6 v3 {กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า " d2 e. s8 I1 y
            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2
/ k6 t! m9 q9 s6 H; F( c( [ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby 8 I5 B: {* P6 a
Ebsus2                              Ebsus2/G# # r0 H! l8 Q9 L. R: X/ X# }
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ 1 W8 ?, p# J8 p. Z6 f
Cm                        Bbsus4      Absus2   l8 l) h% f2 V& {- R/ h
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน " E' s7 {% h* a8 m5 a
         Gm                                    Bbsus4
8 N( z* H& }6 N$ ]แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
4 e, j& c: R8 `( E: g8 I% u$ l' d( [2 y     Bbsus2
: R* R3 @+ v" v( Y; G; \ไม่ต้องมาวุ่นวาย . e% x; H8 _' c0 Z0 M
            Ebsus2                   Ebsus2/G#
/ B& h# H7 `8 ~! W- q: ?* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ , V. G, i3 p9 H9 G  R* {
                  Cm                 Bbsus4
7 z4 z( u* s' S5 P: ?3 f8 iพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต ; s! k' }; u" w7 I! r  A
             Absus2
6 Z' V/ x3 `. P* g- @: Rกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
$ a0 O$ n' x* v8 o- r$ f" P            Gm                                          Bbsus4 ! g' i$ g  f6 J7 w
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ 6 {5 n' Q1 p! J2 ]1 O
                 Bbsus2 ; i# i8 ~8 p/ R4 I2 T+ j9 W. a
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
0 t% \, G# j9 [% J4 ZEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm
$ v; w: F3 B+ J& D! S0 h5 ~บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
2 @0 M( l) E9 M$ A1 w                                        Bbsus4
/ o6 ?: B+ A" e1 K5 z, j" kได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
9 |+ u, X0 w4 @: Y: D; U             Absus2       Gm               Bbsus4 6 C2 _0 h" w* W9 S
อยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม . R# `% a! H. }7 M: p* t5 j9 e9 ~
                                  Bbsus2
( v0 `, J) |, S* m6 Z# s/ sเธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า
/ p4 O7 G" R8 |# Y; Y( p1 R" t; G2 e& @  C$ U0 F: \+ S1 H" `
(*)
! I& Z; p: g( ]( R9 qSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2   p* ]/ a# @% P( r% A% i4 Z
A capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
  @5 P8 a7 a  c- s# r+ ]Bb 8 |0 Z# l5 [& O+ N
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง
. a) `/ z1 A2 Z9 O# I+ f; |แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง 4 U. F# z( U, X/ j( i
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง 6 i- f8 P, x9 d# u: T
เหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
0 d8 ^1 F6 o% k' p0 L6 O) Z6 ?ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี - j! A1 N# b+ J( @7 F, \% {
ตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า
) n4 o& o6 Z( F/ C  w- a
# l! C4 {; e! m' w* }% V* d(ก็นั่นน่ะซี่) ! r+ k3 o6 s+ R8 U& k3 C
Ebsus2
# P+ d/ `" g' S# X; |0 U; c. L, Z: xคงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา 4 r8 m& D5 s- a( t8 Y. z; X
        Ebsus2/G#                   Cm 4 N4 V5 E; e+ N0 x
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา / ~- B9 M6 e9 X7 e, D% V
            Bbsus4
+ B; k' Y* d! V, r6 c3 r% {แต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก
: u. K" ]0 l% f) oAbsus2 ; u& X" W' O  g1 \
กลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
' T; Y" o& T% Y% z6 dGm
& d% `+ c& C. i3 ]เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
3 Y  T4 |8 k7 K7 U  ]$ dBbsus4                                                Bbsus2
/ M) T1 N3 H" H' c  D/ M+ s/ d0 I0 V. Vมันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
' R6 ?; ?- j" ~" H. w. R. w                                  Ebsus2                 Ebsus2/G# ; W5 F5 t+ Q3 d/ x0 t
ปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้
2 e. b" ]% C0 r& ~  ?7 _: ~0 @                 Cm               Bbsus4
/ M7 M- B( w; J7 Y* cพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต , ~7 B' P7 Y+ g0 o6 b- s% B4 b
              Absus2
+ X# u2 z& ^3 L$ e9 U4 rกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
4 X. l. Q  h& t! m( Q. Z            Gm                                            Bbsus4
7 |: T+ E" m% U5 x$ h$ Y  Cได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ . ^9 C0 K- a. H! T! r( H7 d$ T2 ]( f# {
                Bbsus2
+ N  @/ m4 F1 cOh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด