กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พูดไม่คิด - Season Five feat. Fukling Hero

' z# S) T. f, s: W7 @8 c0 [+ I

& Y7 J; G+ b, f+ R4 z5 J0 j3 Q$ QIntro:Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
: H$ R- u4 g0 Z/ c5 Q4 X8 v3 d! P& O
       Ebsus2                   Ebsus2/G# 5 p7 z* M% P6 z8 j1 i
แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละ ที่ทำไม่ได้ 3 X$ E" g+ g) ?8 Q+ v
                 Cm              Bbsus4
" n7 S' m3 s8 n+ @; [2 e* W9 wพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
1 u( A$ C  `& }$ c6 t% T/ \             Absus2
! W+ l6 L' R7 [% Qกลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
! g7 P! O8 m+ O$ S# U9 X; o9 Z            Gm                                          Bbsus4    Bbsus2
* f( G. h8 }$ }, j7 nได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby
3 g9 G5 D/ k; f. C% i7 DEbsus2                              Ebsus2/G# # z8 ?. r" `% f3 V1 j3 r
เหมือนเสียงหัวใจ มันยังตะโกนเรียกหาเธอ $ x- a$ ~, T4 N& B3 p+ N
Cm                        Bbsus4      Absus2
5 o4 B" q3 c- Z. }1 L5 mทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั่งคู่กัน 9 x  X/ S6 Y9 E% m/ {
         Gm                                    Bbsus4 ( \- h6 {, e" k0 C; y* H2 g
แต่ว่าฉันเองที่ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใย
+ \3 C$ X" g0 H5 n     Bbsus2
0 ~* w) L5 J- b1 c5 Eไม่ต้องมาวุ่นวาย
3 e, o' i% `. a& \+ s            Ebsus2                   Ebsus2/G#
% v, p) p7 \9 A; V& i0 b0 _* แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ 7 [' x3 |" t0 b4 d
                  Cm                 Bbsus4
/ h* N6 r4 z9 [) Q! N. R+ e  r) G3 S: `พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
/ ~5 k; Q+ w9 E: s# J' X% q             Absus2
1 u" S, m* f- v5 d6 V6 Y* Z$ ?กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า ( d  b% H( [/ Z/ l; {. P7 v. b
            Gm                                          Bbsus4 ) u- r1 w' z. V# i- g+ x1 N
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ " d) q3 y' w* O) A, Y$ P
                 Bbsus2 5 B: W/ L* a- f' H
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
" n! B, X- b1 ]# V/ o" TEbsus2                                   Ebsus2/G#                     Cm 1 U, n/ E, d$ X$ P' @2 ?) j* k
บางที มีบางค ามันไม่ตรงกับหัวใจ ลืมตัว ท าลงไป มันก็เสียใจ
  h3 m- @9 u# V) X- |1 x                                        Bbsus4
, }* [/ V2 a& ~5 R/ h$ C$ Bได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา 0 x6 J7 B9 n" |- v
             Absus2       Gm               Bbsus4
: X( B  `- b* d# F/ Uอยากจะย้อนเวลา นั้นกลับคืนมาได้ไหม 2 j% ^+ X3 l( O! X! ?" C) T
                                  Bbsus2
6 E& d& Z+ M  L" T$ o- D3 {" ^เธอพอจะอภัยให้คนที่พลั้งไป ไม่มีเธอท าอะไรมันก็เศร้า มันก็เศร้า 5 O9 L  N6 r3 h+ n  V$ f
( w- A( o3 D6 R+ M
(*)
; L2 c6 A# ^3 R" r2 KSolo: Ebsus2/Ebsus2/Cm/Bbsus4/Absus2/Gm/Bbsus4/Bbsus2
. ]2 e; q; B/ k6 c, P! B" s& |7 l5 sA capella:Bb/Bb/Bb/Bb(x2)
% g, m  N# G" `9 {$ f/ dBb , R6 R$ e1 v6 e) }2 k# \
เอาข้าวเอาของเขวี้ยงออกนอกห้อง 7 F* V, k& l# Z: Q
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้อง
4 ^1 k2 G" B" y, \- \: x# s# J7 dถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ากะทิที่ขาดลอดช่อง
; Y4 h, t1 O8 x' _# A8 Aเหมือนน้าตาเช็ดหัวเข่ามันไหลหลากได้ไปถึงน่องขา
; {. @! |5 ?0 _4 K. Y  n# {  @ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี พี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี
* n6 A9 U3 w) u" Y, Yตอนเธอจะไปก็ท าไม่ซี แต่ท าไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า & v2 N- B  N, q/ z& ~

1 A2 `' Q' O1 @) l! v2 u2 ](ก็นั่นน่ะซี่) * W6 h7 j9 Z; ^& ?5 F
Ebsus2 # p1 u+ r# ~! ?6 [5 u
คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา
: y, y2 G* p, p$ S- L        Ebsus2/G#                   Cm * g/ A) g  A) F5 s+ F- V1 N( _
ว่าที่คางมีเคราแต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชา เชา 8 V; [% ^1 @, T+ f
            Bbsus4
2 i2 Y  p( _9 z; Z$ ]: zแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่า เพราะหมารัก 6 s! d; Q& n8 P9 W8 G
Absus2
( Q5 h  Z% Y/ y. E8 C0 y% pกลับมาเถอะนะขาดเธอฉันกินไม่ลง
2 B  f. Z, e" NGm 8 z; d) Y& S( G' ]2 T# Z
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
9 {* W) y9 p4 c, |2 s5 s( `Bbsus4                                                Bbsus2 # y" `3 v3 R7 K! G; G, |) o0 u( V7 N
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชายดูอารมณ์ร้าย
4 S4 s; K( t- @. Q: W                                  Ebsus2                 Ebsus2/G#
4 I3 I6 N4 s, Bปากร้าย ใจร้าย แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ท าไม่ได้ 5 {; a! }! z' L( Q5 K1 x9 u
                 Cm               Bbsus4
9 u1 D; U( x' [4 R! zพูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
* f! `- @6 `: D6 @' Z              Absus2 6 `2 v1 z' k6 R6 ~
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
7 A' t+ z& r: w+ L& _1 N            Gm                                            Bbsus4
5 B( D( `8 ]6 _2 [6 f* b9 E: [ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ $ v* }( H& c# i: x& q! i( E$ L$ O
                Bbsus2 ( L: |7 r! H  n2 H. b' [* W' ?
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด