กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

( k- z1 l; p+ y$ r2 ]0 l

' R- |2 v% w' L1 ], R% AG        Cm            Bm7
* p1 e2 Y. W; [& Zผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว" P' \, I8 G8 C3 i
       Em             Am
) ^; W5 H* h9 a* z2 f6 i/ ^. M- lเบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
5 A( G7 y7 `: `( u% |* AD             Bm
" t) a% X$ @# r& {3 z) y% C( Lไม่ใช่คนที่รักกัน
# O2 z# M" l/ O6 ]  [C                   D         Bm7           Em2 }8 h. s# E1 t4 n# d
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ4 }: F4 H7 U8 I
        Am     C              D% G2 L" M  b' v% r  E0 e
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
4 M& g  }# J4 h$ Q* U4 V4 J7 @/ E* c
   G       Cm      Bm7
' |' k' J: _' d  ]; r' vเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง! y/ C* L$ s4 j
   Em              Am
- C6 k# x  [# x4 d& x- o; jจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง, P5 W! W8 E  A8 n. N5 |% i
D           Bm+ G! m7 s; Z9 t+ G9 B9 x, R- |" W* u
ตั้งแต่เธอทิ้งไป( s: T& C! I- [: o3 I8 Y
C              D
0 T# P% K$ i( t) o: M; H; ]5 Hคนที่เลิกร้างกัน
* j' T( |- n( D4 T         Bm7          Em2 _) g7 O% O" A+ y/ G1 [
ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
- p9 d! ~0 F5 s* ?  v    Am             C       D          G3 P8 _8 ^7 `2 s5 F" ]
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา" R0 z" s# J3 o5 }* k

$ u4 m, a& S# n  o  G     Am    C          D            Bm7
. `. y/ K" }% h. _% h*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ" d# W6 @3 w: M- W! [2 R$ y
Em            Am        D       Bm
- g+ L# W9 ]/ R  V5 O7 t! Fหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
& K. x" ?' w  o, m" [Em           Am   Bm          Em     A  
2 Y$ z7 B- C* J7 d, ?( \หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
' r, w! w: D+ s$ v" w      Am       C          D  
. P) U9 w% s* O" w% Yเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน! k/ d  x) u# `+ i- g  L8 D
" k/ X! _! q% O
     G      Cm        Bm7   ! m5 `( @" K7 y7 y: f! f+ Z* l4 A- o# N
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
8 |7 K" |& B( ~: E4 E5 y7 A    Em           Am  D           Bm
1 U! v/ H6 N/ D& ]3 c/ K/ D( v5 |2 oคนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน# F6 F1 g  G1 m$ T
C             D
2 @- n2 ?, v' r: B3 d  [# N# D4 u" Qอย่าบอกว่าเหงาเลย, E: P5 ]( l( ?5 z0 O
          Bm7      Em
$ D, b! K9 U9 `7 M2 _$ b& Dเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน' H2 {+ M& R' h! y* \& @
Am             C       D         G0 J* H  T2 c7 Y: E& t) g
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
% f/ A, _+ j& Z- w" z! t5 c( r2 `. O! F1 F- ^" f. \; [3 V
*
/ V3 L1 V6 C. J4 ]/ |) V1 L: ?G  Am G   C         D          Bm71 J: S7 \- E# O2 b: S8 c" ?
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ6 H/ P5 o) ~  b- ^! I
Em            Am          D          Bm
3 i- G. b5 U/ _9 V3 {. @หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
* b, |  D+ R! c/ w9 B- qEm          Am   Bm7          Em  5 R2 p9 V' y( c9 X! G" m" _) F: g
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ: f( V/ R& B9 n& m: B3 v0 b
A               Am      D                G
8 `) T* s, U. c4 w6 Tรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป' `, Z6 Y7 D* j+ U0 ?5 }4 r
    Em      Am       D           C  Cm  G      
; f8 G6 }0 y% z6 u+ j. Q/ Oรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด