กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

1 C4 h$ r/ }* k# q# j. n

2 L( m  _$ A) S, `6 p, JG        Cm            Bm7
: b; z1 \2 d$ u( Uผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว+ I9 s) l5 @% O. ^) x! t
       Em             Am
$ |9 Y5 _$ k' r; @2 B; n0 u4 Hเบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
2 }& p. K& p* q  U/ ^. [7 `D             Bm( k* U0 p; H4 s! ?( A
ไม่ใช่คนที่รักกัน3 P" L# N( q% k) N
C                   D         Bm7           Em
& b# K4 v# R% r3 [. t- S# G/ l% C4 xหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ) l! F( _9 G' J- C* G5 m" c
        Am     C              D
5 l5 g5 Z, r* t: p8 Cว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ6 L$ l3 u7 a+ ^3 H" N* [& ^
+ A9 h  S5 c' o3 ^
   G       Cm      Bm7
5 D- i7 [; N: a$ T% r2 N1 f/ Rเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
* L( m  o* ?% a& }, B% T   Em              Am- o  S! l! D' K! f0 ^, [
จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง' ~- z, M4 ~$ v8 O: J
D           Bm
) G) K2 v4 W# ~. l' B3 kตั้งแต่เธอทิ้งไป, V4 e! l" E5 L; z0 C/ C* C
C              D
6 _; ]0 r" ]4 x2 A; aคนที่เลิกร้างกัน4 S: H( e- F: u3 ?
         Bm7          Em
+ d  [) E, T+ K7 w- A% k- Yไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
# I8 Q  I- Y, K- x# b( m    Am             C       D          G
$ _- U% b. o. c$ i0 s6 nได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา- o" j* c; P1 H! \( i! E& y

7 d3 U: {  {+ y9 e  D  G     Am    C          D            Bm7$ {0 [+ N2 x, c+ c
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ; w2 A. v6 k; O7 j' G4 L
Em            Am        D       Bm5 B$ J. p( C; H
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
( t1 |6 b4 }/ W7 C& T3 ^8 e% |Em           Am   Bm          Em     A  
+ u+ V# L: S5 k8 Y/ ^หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา$ x) C; Y7 r( J/ r( u. S
      Am       C          D  
7 h; s+ h5 f& hเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
7 h3 I5 [0 W' |$ D! e0 y! i. b4 X5 A0 c' B1 S( J, |: g
     G      Cm        Bm7   
+ `% y4 x- Q6 j/ s- g7 f1 A1 H/ j0 Eคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
! ^* f' Y+ l4 i7 {    Em           Am  D           Bm( @- b+ S& [1 D6 B
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน+ }6 _$ s9 E! |" V+ f
C             D
& Q7 O8 U1 C  q3 L; s0 Eอย่าบอกว่าเหงาเลย
3 p+ ~! }# @4 X; K          Bm7      Em
& a" u* k; ]7 qเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน  T" e% \5 ?8 E
Am             C       D         G
  }" w+ j- f3 v9 G* h* y9 |' }& Pเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
+ ^% w/ c2 R3 F# G2 F, e5 [; `$ A+ I  h2 m
*) n2 ~. i* S6 o/ e! p$ u& S; T- T
G  Am G   C         D          Bm79 M! l4 {. L+ q& H3 R7 ?$ s
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ9 L+ u9 o: h7 m1 s, \' M$ q
Em            Am          D          Bm
8 z/ |5 G3 ^" i7 n5 qหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน! Q! \8 D" D+ s/ y
Em          Am   Bm7          Em  . Y7 A& c( [; a* ~) k
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
1 w% u1 [; v2 `% l3 }A               Am      D                G4 d3 t! {# }1 W3 I" h0 d
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป; e! I& B. L, v& g. a1 q) h
    Em      Am       D           C  Cm  G      
: |  y7 t/ B( P. w* B0 A& uรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด