กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


% d1 o1 j; u& S; t: G' f, ^* }$ }4 r, P7 c* R4 w* R# o& _
G        Cm            Bm7$ A0 n2 |  Z& g$ f, ^
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
- Q2 s0 X! ^8 X8 J% C: K0 p       Em             Am0 Z3 q' J4 e9 a/ x2 r% l8 M8 Q/ ]
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
$ C5 E7 V$ a4 e2 D0 kD             Bm
- a: Y* X9 v* I4 E6 f5 a' uไม่ใช่คนที่รักกัน
2 X: J$ i: Z( ^# ~4 eC                   D         Bm7           Em
6 `- i! h" u( I! f" Fหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ) A& M: F- j* o$ a4 W9 k) l9 B
        Am     C              D
, Q( b# w' {/ x, Y$ t1 O0 N2 E$ W8 Sว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ$ u/ c+ |3 @" u' u5 k5 X

& i8 z* V6 n# X8 k' X   G       Cm      Bm7
% ~. Z  j! u  L, t3 Mเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง) A# B7 W! W1 O) M; m7 o; {
   Em              Am
# o" q2 r9 Q6 \5 [# k/ _จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
7 _* k: m; G  ~; q  E% ]+ z( s& BD           Bm9 f2 ^1 G9 h3 Y" f) i3 K" ]
ตั้งแต่เธอทิ้งไป- w% _: ]0 a% L
C              D
) P& X' X* ]" Y; i- d8 m6 yคนที่เลิกร้างกัน
. D9 c% o# C9 T0 |, E3 t2 t         Bm7          Em
9 O5 k  t* c( _! sไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ  F+ I- u5 r, ~# `& ?
    Am             C       D          G
& ~! k5 F1 Y2 z) q# Yได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
( f8 e6 M( M! h8 C! Q" Z0 T* x6 N% g4 S& ~8 U, |
  G     Am    C          D            Bm7
, Y5 i0 \' [" x; F0 ~*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
) M. \4 j0 e2 ~- ^ Em            Am        D       Bm' ^/ E8 E* h* Z2 G/ `! S0 T2 x
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
. ]) ]1 D; p8 O# R( {Em           Am   Bm          Em     A  $ ]- b% d& w0 a( |: M1 F. I
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
4 p3 m# q' p+ C0 b* d+ ^7 |2 |6 b      Am       C          D  
3 e! K8 [' c2 w' c; F, kเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
! d! F! j1 X/ |; f% E
$ d$ E; t, W1 D+ i: i8 @4 A     G      Cm        Bm7   
' S# j/ t3 K+ c; sคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้# f0 H$ @. z0 o
    Em           Am  D           Bm& v! S7 D6 I. u0 S
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
+ |: f! p6 d. s' t- r$ `C             D
3 c. i0 J8 k; E; E( Mอย่าบอกว่าเหงาเลย
/ p5 {; a+ y9 B          Bm7      Em ) O  n9 Z3 c$ l3 u7 I: j
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
0 k4 }, H" G9 c1 s1 G; \8 _; pAm             C       D         G
4 k/ H! b" o0 Xเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
3 ]  P. I: B3 h7 _4 }! M' V4 ]3 @" S7 v" v' n. P: d
*
; h" A6 h4 v7 x/ r6 @" jG  Am G   C         D          Bm75 V1 R+ p& ?* T6 T
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ4 A* a, |4 a/ z* c3 n- Q) o
Em            Am          D          Bm' [6 n! K: {: |+ Q+ P( m! i& ~: v
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
1 b4 g% U% L' Q. J2 N) d3 A/ ], YEm          Am   Bm7          Em  
- |! f# D3 ^  v; h- m  qฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ! s& q2 F/ h8 v! m1 Z
A               Am      D                G7 j, _7 i7 }! |- l0 `4 Y& n& ?
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
! \4 f4 A+ f; A    Em      Am       D           C  Cm  G       . \7 I3 U" D3 ^; i: k
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด