กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

0 w% t2 k8 o8 j' z7 G1 V' A1 _

" a( n7 S, e  n' p, x( r5 FG        Cm            Bm71 d' H: t5 B; B! s/ {  p
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
# w( u# @1 }, V' a" y       Em             Am0 z+ h; A: Z) M+ u  ]
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า( \& K/ e; i9 V7 F) r* c5 ]) \
D             Bm
2 o0 {7 h6 a) }* eไม่ใช่คนที่รักกัน
& m& ?0 u" t  _C                   D         Bm7           Em; x: W3 r0 @  p" e3 X+ [
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
2 ]5 K0 l# f! f' d$ {) V        Am     C              D. }/ h  s/ ]( @. _: [, e2 n
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ4 k, q$ x' S  D3 h$ Z" z
5 V8 {: Q( r4 E: `3 Q1 d6 s' i* r
   G       Cm      Bm7- W+ X. a+ k$ J: d. s9 \
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง  ~# y3 E- Y3 b7 j; k- A. R+ d
   Em              Am
* Y& ?5 u, Z$ R8 F) yจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
% }7 A( i4 h: U% Z2 O# L+ sD           Bm
6 q7 `3 \; @7 Y' _7 |+ D) Wตั้งแต่เธอทิ้งไป
" a- c" C+ m$ ^( DC              D
% M$ S7 a- P( |+ _. ]& ^คนที่เลิกร้างกัน0 R# L) l7 L; N# g( |% t- r8 m1 i( P, I
         Bm7          Em
6 S, Q" @! P# ~1 H  Iไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
' O  h) h8 ^" c: |8 g    Am             C       D          G
2 R9 c  h2 c0 I3 ~7 L/ Y" W! Hได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
9 J9 y# [! [9 \( l* g5 K/ c! J7 J# W- q& b" V- J9 j
  G     Am    C          D            Bm7
, H  @, o' ~- @( |+ Z3 t4 F9 F*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
- f  o' ~' ?4 q8 @) e& ^ Em            Am        D       Bm
5 ]+ k8 B3 [- j7 Rหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
- C$ K, T# \& r  ^. H$ G/ o, @: O5 pEm           Am   Bm          Em     A  
( R6 H8 |1 O& K4 Q- ]# T) }- v& @* p& Zหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา, `9 G8 t+ C. Y5 R
      Am       C          D  
0 m% r8 J0 g7 h/ e% Yเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
1 b# B( a; k% S
) r4 E$ g6 X8 K* @" p1 [( U5 x     G      Cm        Bm7   
  {' {$ \- L8 L- O. G0 hคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้" g$ ?* w' l7 R! B# O
    Em           Am  D           Bm% \! h. u# D- W  b
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน5 W6 J) [4 A1 v# [5 ~
C             D
5 `; X& j; v1 _อย่าบอกว่าเหงาเลย; P) l1 _3 H7 y! {4 N& V
          Bm7      Em & a# x0 Z( h4 G& ]$ Y, F
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
5 z" c0 Z* C. sAm             C       D         G4 D, `2 j* m7 f1 R, f+ M
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า: I5 f2 r4 B  v

8 [8 w1 S# d8 u9 t: S, X% q*
  x) k2 a) D' b  O9 UG  Am G   C         D          Bm74 m) C5 C1 n. [; G9 L5 C8 \
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ+ a1 T1 G$ T% i; W9 {
Em            Am          D          Bm0 J- }- _; O- m& F6 z2 _$ s1 e5 f
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน( T. R! x6 ~. l: g
Em          Am   Bm7          Em  
; M, i8 m& U% U! P. g8 s% uฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
( L5 Y' {  U2 }. q( I7 ^( v, ~, XA               Am      D                G
- ^# \: t7 f& kรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
/ V6 b6 U! W# B6 _/ T* K: t* @    Em      Am       D           C  Cm  G      
5 o/ D, c9 y' N7 K; k0 ^1 b( dรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด