กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

: j* C* j+ ^) k

% `/ z. x- i; w" x/ h" XG        Cm            Bm7
4 ^0 A& f! Y7 ?; Kผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
8 [; J6 r8 ]. H/ R, _, w       Em             Am7 v6 ^) j+ A" j4 w/ }1 l$ c6 i
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า+ ]7 [& _! p  U
D             Bm
  j; M/ r, E  w0 q; Eไม่ใช่คนที่รักกัน
0 y" t7 l& s+ R! ~$ gC                   D         Bm7           Em
9 j' v4 s3 @# Q  D6 bหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
  d- [4 C4 @( U# U7 O6 V        Am     C              D
$ Y* X1 \4 M$ M: hว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
  R; L) s; J4 W# }. j
. P8 f7 N1 |* T/ z# W/ x$ n   G       Cm      Bm7/ x- l8 c( d  E) `( k
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง  V& c( W* K/ o6 V0 W. E1 k7 n
   Em              Am
; M. q+ ~$ Z; }6 Jจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง7 x7 @  v( x3 F( _
D           Bm
6 n) H( v. d; s" B4 `6 @' a& Fตั้งแต่เธอทิ้งไป# E8 A# l$ U. u, `' G( b' r' h  c
C              D  s0 P4 p, D# i1 x8 T. `
คนที่เลิกร้างกัน: Q4 O: t* e5 u  m  X, a9 n
         Bm7          Em
6 Q: }: j4 q; J: d9 T) {4 `ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
7 y+ s8 M1 j" v7 T    Am             C       D          G* x" F; ?# x% u5 k
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา7 O( g! v8 r) `

- T. C  G' A- N1 e  X% A) H. j: u  G     Am    C          D            Bm7
$ M3 t3 V' u9 T8 ?*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
+ z! }1 t2 ]( G3 X- ~6 X) K: Y. }* g Em            Am        D       Bm: F  h" `7 y8 a+ D; p
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
1 }, P' E9 u+ c  z' x3 Z! l* c0 b6 CEm           Am   Bm          Em     A    m* ~- ^6 P( `" T+ K5 o5 m; T
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
6 I* r; j. g- a! Y' ?  w6 j) t; Z      Am       C          D  
: J/ f7 F, a' U& _7 iเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
/ _1 j) ^- T; j. c2 ^- ?  W' _. G# L1 M9 O; l8 w# @$ K5 R
     G      Cm        Bm7   
1 q- K7 B- a1 p- P1 }" tคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้1 N) O+ s1 M5 C  `  Y
    Em           Am  D           Bm6 k; v( U8 v$ [3 w- _6 a* G2 ?
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน6 d/ T2 g" z: f. b: s3 N
C             D% `2 m0 m" L9 b0 [) u  ^3 s, k
อย่าบอกว่าเหงาเลย7 J1 @5 y* a: E# P9 D. Z: s
          Bm7      Em 3 V& i% v; X/ y* ~6 ~! j
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
/ B9 V( H9 L) [3 O1 O$ VAm             C       D         G. H5 r% ~" `* R/ m
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า* {# z( u- N& J, N" i  z
. o/ t* y2 K# @, W
*
( A; h& _9 U7 u* t) s8 a, WG  Am G   C         D          Bm74 a: s2 T) t1 K5 P
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
) P, i  w8 h% Y9 O7 K  h4 GEm            Am          D          Bm
! B9 d3 z8 Z2 D* z/ ^0 Aหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
2 h: p  X0 i% d6 P+ F- u0 oEm          Am   Bm7          Em  " y5 M  L1 Y! l# a' o
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
/ e. p6 b; J0 nA               Am      D                G
; N$ f; r7 j1 K8 [: wรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป" M) u3 m; D- ~6 l' s- l( d
    Em      Am       D           C  Cm  G      
1 y* c4 D# Y1 t1 b% d  e/ A. Mรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด