กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

4 z; W  T; `" b/ I* [

2 {  d8 e; Q" X; Z! U2 ~G        Cm            Bm7$ N/ l- y  V! F; Z% U; P/ l
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว/ @% \6 f; }5 M# g
       Em             Am- J& Y6 y( m: U* y
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า5 G5 S" h0 T/ u% b$ _. b5 ]
D             Bm1 U7 z" b4 H: X, F. _9 s* x
ไม่ใช่คนที่รักกัน& U6 B) s$ U6 k2 P" x, L: f
C                   D         Bm7           Em
9 t% X& g; Y$ v) M# z) qหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ1 m, Z( I5 v# e8 o
        Am     C              D
+ |' K6 I1 u, \7 Aว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ, {7 A: K1 V- z0 [/ ~; w' W

+ e& ?1 Y6 T6 O8 b3 d2 v# D( m- q   G       Cm      Bm7* c! H, y4 _+ ]4 @2 A% ~" K
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง5 v* w2 B$ C3 M& b( r: l) `5 ?
   Em              Am( M3 r) A% Q# |, w& h
จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
$ B) X. J0 s! N# UD           Bm
: j7 o; {# x( Z2 ?6 p8 fตั้งแต่เธอทิ้งไป3 n3 Q6 Z# R8 ^3 b6 d
C              D
$ M0 Q, Y  ^+ \7 Mคนที่เลิกร้างกัน
2 i' }! V. [4 [; V: a  z: e         Bm7          Em
( Y9 l( ]5 _7 ^# H: Q1 h2 @: y4 `ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
% J" y% d) F& o! r' t8 H6 C    Am             C       D          G, `0 O: B, `* Y* p3 `3 h3 f  e) w+ @+ g
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
; v0 ~( ~1 [+ ~+ Q' {2 v3 M, ~3 I! ~; h/ O: g, C
  G     Am    C          D            Bm7
# G% n/ w" P+ A*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
# n0 N8 q8 b3 U2 C Em            Am        D       Bm: L. ?$ `6 f" z4 ~9 [
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา- r) m' M' T! i5 e( U( G3 s
Em           Am   Bm          Em     A  
3 L$ S0 _# Q' R9 u$ o. g5 o) Uหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
% y+ g% L( J& N  d4 y$ |! r9 ^- n      Am       C          D  3 g$ ]& O' p5 P/ J/ n4 t% R
เพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
8 z5 Z- R: s$ h$ [$ m  k' d! p3 R* X* m8 J# R' Z
     G      Cm        Bm7   , I% {7 w/ P' G0 f
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้- D9 I% i) S* o2 u, D
    Em           Am  D           Bm$ p1 U5 ?' n% c! [, a4 R
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
- x0 d2 A' H# v) YC             D' [7 r6 b# X& z4 a
อย่าบอกว่าเหงาเลย) o: ^' \! {" A+ t
          Bm7      Em 7 S  m* P$ v3 [/ T2 O1 T8 F
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
5 j; i5 G2 S; Y9 HAm             C       D         G
# r' l/ |6 ]' N! _& |9 L  j) p% bเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
% C: V0 A  G" C4 f# y! a1 }+ m4 s8 \) }$ e
*
/ v/ q: |, o( F+ EG  Am G   C         D          Bm7
; W) O- j  l9 W8 wบอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
* z  Q$ C: C8 YEm            Am          D          Bm( u7 }+ p, \: y& P) _) Z! O
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน/ N; r+ |: u0 V1 j- g6 U9 @# s
Em          Am   Bm7          Em  # ^2 Q0 w" L2 n2 |7 y
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ' u0 s- A- B* r0 v
A               Am      D                G" R) U% x4 {. I% N  w) s
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
* X8 ?% J. c6 ~& z8 o    Em      Am       D           C  Cm  G      
2 h9 N6 e% U$ S, Jรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด