กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


0 C  _4 t- w8 ?/ j# A6 C
) H" F0 h6 @8 u+ V$ H& Y" aG        Cm            Bm7( z6 z: [) c7 _6 E, S
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
: @6 T% ]5 x& F6 {: X  W       Em             Am5 u4 j% F4 l+ y
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
7 j) h" {2 g& Q2 k, TD             Bm
% t2 m. f. v* b% |/ U& Iไม่ใช่คนที่รักกัน
0 U- Z# r) t# s! J" hC                   D         Bm7           Em
# s% ]  [0 O7 @8 Zหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ* L# R& p8 b$ Y! Y$ o9 e3 D$ p( d
        Am     C              D* v" p$ o& _0 P/ Z* ~! z
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
8 A' X6 D: k( V# Z0 N9 }
, T/ g5 s! s3 l   G       Cm      Bm7
, d# I, j7 G) I  L1 m! e$ w7 tเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง9 T% s8 Y4 |+ Z0 V/ R4 \
   Em              Am
+ J9 V% I* p: e) D" X& R9 Y& Y( Dจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
. a+ m9 f5 P- ^' iD           Bm( T/ i6 M; ~% A- e/ \
ตั้งแต่เธอทิ้งไป' u0 t2 k8 y, P" q: L1 d
C              D
+ y0 a8 l. M3 ?" jคนที่เลิกร้างกัน
( n% U6 |, e4 i  m         Bm7          Em4 c" Y; J  n3 T8 ?& V. V
ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ' {4 q" t3 U3 j2 s2 q" G
    Am             C       D          G* T2 M( n& K) H4 k6 S0 ]2 M' T. G
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา. m) L/ d; h$ x+ W' z& N3 P" X

# w$ k& m3 @: \8 p  G     Am    C          D            Bm7+ d( x5 A( P9 U' F8 k- Z6 S% C) ^
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
" V* d. z! [& s* n; g3 `6 a% w' ~ Em            Am        D       Bm! \5 l' z4 V( V+ y; r, S; e$ I' ?
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
; N- f8 I8 _" B; `/ rEm           Am   Bm          Em     A  
$ W5 Z2 S% X: b" i2 H1 Jหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
* X3 U9 O- ]) }1 q5 l. n/ V      Am       C          D  
0 S# \: G! m, @) [" E1 d+ vเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน7 N- N  d) R8 e0 ]
: N( ~+ H3 C% I5 c( Z
     G      Cm        Bm7   
* [, ~1 z* N  U& }คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
! b- F2 _2 k; ?$ V7 O    Em           Am  D           Bm' X% X2 |7 R3 A; r& }: y
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
# P+ a' y; I) x: j" Q( r! w! xC             D
# V3 \5 o, `9 }2 e/ I2 y! S# aอย่าบอกว่าเหงาเลย
/ A& b6 u, I2 A4 F3 U! ~4 k1 y/ i          Bm7      Em
1 W  w1 K3 }( Z5 U9 oเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน9 K! \- d! z4 y" r3 X2 V+ ?
Am             C       D         G
: D  {+ n. m0 K. _9 Kเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
5 z3 t! \+ @2 f# Z7 [# j$ ?4 `3 _: ^* t9 J2 j
*/ ]- d4 x& w  m. v
G  Am G   C         D          Bm78 F$ G( t; Y" |0 a5 v; v: f8 F9 h
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
9 e! l5 H5 N. s7 f% m; xEm            Am          D          Bm
0 x: f; M  A; y. L9 u# h  w- tหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
5 m! O8 ~* v5 F9 [& d1 {- `" YEm          Am   Bm7          Em  8 v( z8 }+ n& a1 q
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ4 v" y4 j; s4 Y1 b: L
A               Am      D                G2 @0 b9 i" L4 m4 r
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป$ K6 m' W) g' R$ d9 @
    Em      Am       D           C  Cm  G       8 }; ~: F1 B% o+ m
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด