กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


. G& K+ b3 G# d" v) A" g
# W) R, n- _( D; s8 w$ V& V3 i. ~G        Cm            Bm73 H% |# w0 ?) I+ D% g
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
0 X3 {) I* |! A       Em             Am: A& R2 x8 z( H9 J& b2 Q
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า" x: q$ c, C# z3 L# T
D             Bm
) e# o% T- _# d8 J5 {9 p/ }+ Tไม่ใช่คนที่รักกัน! S9 `1 N( B+ L+ t# g9 ?
C                   D         Bm7           Em$ R; M$ z, D- `, t) ^9 a
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
" i0 k5 s# n# H, _+ Q        Am     C              D
( i+ l6 P& U( u4 Zว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
4 L; y( K9 o. W/ E; N9 x. `* u, D8 z: ]5 P5 I5 c' n9 w
   G       Cm      Bm7
5 D! w4 ?+ Z3 T7 S6 Vเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง! {; d% b+ }! R
   Em              Am
1 m- x3 [  }; Q. r' `จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
6 Q+ b6 H' h" b3 y5 l# `: gD           Bm
+ E" `- e) g; @- yตั้งแต่เธอทิ้งไป2 x/ o* N$ m8 W; U. p
C              D
$ s) U! C% R1 c' wคนที่เลิกร้างกัน5 B$ t! b( [1 s1 f
         Bm7          Em
/ z. Q; i3 l: L6 X5 R2 _: V- Nไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
5 ^1 L3 ~/ ~8 `    Am             C       D          G9 `6 A! ]% c& H. |
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
. e7 r' M4 [% @+ s% o4 G$ F$ s0 _: |( r* B1 X. w
  G     Am    C          D            Bm79 c% U  s# y; _! c
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ+ _% Z" d6 `: y% B
Em            Am        D       Bm* \/ N* J& _; [8 `2 \4 A: K
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
3 {5 L- p$ P- _- j" IEm           Am   Bm          Em     A  
6 R% }: {% R6 \# M) e9 b( Qหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
4 d  ]' ^8 F2 n4 {# u5 f      Am       C          D  
% N3 R- M$ T+ U$ G0 P- Zเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน5 y  R0 x2 ^% o& z) i" q
5 I7 l! m+ [, @- }% Z' L
     G      Cm        Bm7   # M9 W: d2 E/ Q7 d$ P3 _
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
" w) U6 v( E* j    Em           Am  D           Bm" \7 d8 u: _' a6 o
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
9 J( ?& L. w6 G2 q; SC             D- t0 p  k0 H5 p" O! c- N! e/ I
อย่าบอกว่าเหงาเลย( s! [! p% G' S+ u
          Bm7      Em
9 S& l" p& {' W$ a6 b6 y1 {. ]เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน3 s% E' K0 t% W& F6 S
Am             C       D         G
5 b4 o3 S9 t  ~+ o& i( V- w" M) W1 n# d4 Xเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า% e+ B% E6 h) f7 p+ W

. ?! J7 p4 N# |*( s2 Z! {3 ~( \1 A
G  Am G   C         D          Bm7
, K, H( P/ i' [2 j! r, Oบอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ6 a+ [: H8 g* ]/ H/ H) W
Em            Am          D          Bm
6 I$ C& G1 _% C: Zหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
' d5 F" p9 C* A( E5 g( GEm          Am   Bm7          Em  : ]# X5 H$ u6 r/ y5 ^
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ& f1 e1 x) p. w
A               Am      D                G
$ R7 v- ^$ v5 J( Pรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
  u# \8 I. W* ~4 t1 S" B    Em      Am       D           C  Cm  G      
! U& _" y& O' b% s7 X! ]" ~) B  Y0 gรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด