กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

2 @  D; Q6 ]9 ]! `2 l% F

" s# O0 n$ V: N; OG        Cm            Bm7. G8 O) m4 r$ ^  Z: M
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
& s/ b! N. D+ N, P# d' A4 @       Em             Am3 f0 f$ X. G: w' V) v
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า' z* x2 ^0 G( B1 W: N# R8 S
D             Bm( J% |. ~4 r9 H5 a. i( E6 M
ไม่ใช่คนที่รักกัน. ^" }5 e: R; b4 a/ g& F; `4 D
C                   D         Bm7           Em
4 b0 W& [& l' m5 p" H: sหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ# c6 N4 a: \. ]3 \
        Am     C              D3 h' ^4 o! Q7 `
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ: V% ]9 w! ]% O' ?: |
2 t# M. U/ F' _9 U3 M
   G       Cm      Bm7
% H1 _/ p+ i0 f3 [4 z: kเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง* l0 q" r" x2 Y' P
   Em              Am
- C" l* h* L& P- l; p  u8 k& Lจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
( v- c7 R" X* d( GD           Bm; Z4 m8 _4 P) x8 l. j2 n
ตั้งแต่เธอทิ้งไป
- v" d" q# }* q! l+ a5 pC              D
2 {+ U" m2 w; R! ~6 B+ [( fคนที่เลิกร้างกัน
1 O# [2 l) i$ a. ]* ^         Bm7          Em; |; H+ E- D9 P! D" f
ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ" g) A/ e+ }% i5 Y" d
    Am             C       D          G5 r& s# w% D$ @" y$ w* d
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา* ?8 s1 J8 B* ^; d

1 E+ w4 }2 z0 u# B  G     Am    C          D            Bm7: p- i; a, i" ]% d
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
* t3 }& n( E% q* O Em            Am        D       Bm! M% Q9 E" }1 A
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา& h; i8 K- A$ T
Em           Am   Bm          Em     A  ( V; \# z* J% X: X* G" q  ]5 b8 {
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
' r4 m" O. K* e8 |  D. X$ q  V      Am       C          D  . V$ z. J# U2 E" o" w+ g: y
เพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
3 k. m0 v5 q7 s7 o/ n, n4 f/ q+ e0 s$ `5 |2 c0 w2 ?) c$ P" o, K
     G      Cm        Bm7   
8 ]5 v' X# I) P5 z6 f. w2 ^7 eคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้$ n- n( B4 h5 }1 _9 q: J
    Em           Am  D           Bm
9 F* C% _) m; a/ R# U  E0 eคนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
: P+ N7 ?) f7 Y$ ]* V% e" zC             D$ p" U; D9 @9 M5 T
อย่าบอกว่าเหงาเลย
. k: R: C8 J2 Q; n9 F          Bm7      Em
3 r/ g( j$ J/ m3 N( ^3 _เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
. N9 u. s/ O& x7 ?" [: H+ dAm             C       D         G( a) i3 F- p! ]5 ~& K
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
) C. g- o& v0 I5 f# N, M. b' I2 `2 Y
*
& |3 t8 l! T; h2 h4 t, \" hG  Am G   C         D          Bm7) Z  |. r4 u3 |
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
" c/ J. g6 B4 k0 |# P# ]Em            Am          D          Bm
3 a* X) P1 G% g  n1 {หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
) n* A  `0 M  ~Em          Am   Bm7          Em  0 g2 o. r# r9 _7 C& _6 C0 {5 [
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ1 Q* ]* \8 Y4 e- a) B) k! l
A               Am      D                G* S, H$ _! t, p0 R$ ^+ n. \, x
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
0 D. c0 E6 F5 V* W- g8 G    Em      Am       D           C  Cm  G      
( k$ H! F/ X8 V. h* z' ?" }รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด