กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

7 k. j3 v1 U  X
% J" C3 X, T& e/ w3 h- }
G        Cm            Bm79 S8 a6 k- K' \8 F! o- Q: J$ V% N
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
5 d* d1 ]# ?( W3 i2 u$ k       Em             Am
, M  h6 ^- M$ G/ k1 bเบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
) H. L# X; Q$ h/ Q5 }D             Bm- J2 `1 Y5 L. t/ K& R2 n+ j
ไม่ใช่คนที่รักกัน+ {# G: \; \3 I2 h) e3 \& ^8 k
C                   D         Bm7           Em. v3 |" O5 d0 d3 Y- m
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
, t! L+ p# I3 F' M; _        Am     C              D3 B0 [2 Q5 d8 b8 W% P( y, D! V
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
0 t  A! ]3 h3 C3 ~  Y$ ~
; f9 @+ R4 L9 J) C8 e# @9 w   G       Cm      Bm7
' p1 z+ p+ q3 P2 Y/ N* Mเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
& i" D$ R6 `7 F# j6 Z   Em              Am
! @# k$ b6 y0 T# o% ]จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
& S7 a# I% c8 E& {/ MD           Bm
5 B2 D& v+ Z7 N) S1 Eตั้งแต่เธอทิ้งไป/ p6 r8 L; O: P" b" i6 P  ?
C              D
* f- |3 ^  c) B1 K  Qคนที่เลิกร้างกัน! @3 O# K+ u! }) F& [8 S# b+ O
         Bm7          Em
/ g: [$ p. s' T3 jไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
& F* F% ^1 w/ z6 g4 w. I: ~& j    Am             C       D          G! ^, F1 H# O0 h* i. Q1 b, p2 x, T
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา: ]. F8 Q  J. G! E: A9 G9 o# E; d4 V

3 }# L. n+ T/ W  G     Am    C          D            Bm7
6 l: L0 t/ X$ T" |- b*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
4 n9 j! _9 O! ]9 r) ` Em            Am        D       Bm2 ~. j0 @& H- n
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา& f" t1 A1 \  K/ u6 {8 Z! v
Em           Am   Bm          Em     A  
! O! C0 W3 x9 W3 I9 f3 b: ~หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา& T; C4 H5 t2 u
      Am       C          D  
& ?& A2 {, `3 }2 _9 p/ {: kเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
* n' `2 M( I0 J4 D& c2 x( I' y! s% M$ Z  E8 Z5 {7 o
     G      Cm        Bm7   
, b) H+ l; w$ k" r1 Hคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
# j+ z9 o9 i% Q5 I    Em           Am  D           Bm. ^* Y: ?. |$ c6 Z1 l3 ^
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
1 x/ s' o' c9 n5 h/ wC             D- k4 `; p0 w# I9 t& q& C
อย่าบอกว่าเหงาเลย8 ?' Y4 o& S" _* X, z( p' C3 r
          Bm7      Em 7 e- {+ C4 p* G$ L  F
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน9 ~9 C! ~! A; ?" c
Am             C       D         G
) E# O# b/ U  |เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
  h5 \. k& O, F& c: r$ U, V; J' i/ q( P' Q
*
: i4 G6 J8 L) \) m6 JG  Am G   C         D          Bm7
  x$ q  U+ a  Lบอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
$ X* V0 U$ n0 Y/ [# yEm            Am          D          Bm! a. p- ~% n$ o0 ~, G
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน, D( \) L; o% I, o( G
Em          Am   Bm7          Em  . z' j. F$ ~$ f, p" n4 s
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
5 `6 {) C3 I! A8 o% |A               Am      D                G
& R, r, j: g( A% Yรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป$ K4 l! L+ c0 u9 O
    Em      Am       D           C  Cm  G       5 {9 ~' h* S, a0 o" q7 _
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด