กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


. b$ f* Y. m6 B; N( r4 n0 U$ j! z4 l) N6 D/ d6 B7 j
G        Cm            Bm7% P" a! d; i: J% d1 z, V- C
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
  f; `/ _, T' i; o% E       Em             Am% U/ _! N8 z+ ^" {# u9 }
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
3 y+ S+ Q% r) yD             Bm# I4 }# b* d4 l/ l
ไม่ใช่คนที่รักกัน0 |  N  X  [  ]! k4 u; b4 T4 U
C                   D         Bm7           Em
  O! q, x4 a# e, [  q: ^& D1 s5 Rหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ4 d! Q  p: R- t/ ^* a
        Am     C              D
7 Q  \/ r2 U. D/ M" i$ h, @ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ2 T& s+ h' T$ \% }- p8 I

  ^( ?% m  m! }  n6 r, B   G       Cm      Bm78 \7 {+ [( z& [: J& J! V
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
" V: U7 K0 R, h; E   Em              Am
. u$ J- J4 C. ?6 g+ u- yจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง4 ~- J) i& X3 |/ G: }6 h
D           Bm
/ w) B/ L+ R# }3 ^$ X$ F( `$ [6 tตั้งแต่เธอทิ้งไป' E* _3 B; F. n& @5 S2 a
C              D
# f3 k5 K0 {/ p& O- s3 oคนที่เลิกร้างกัน
" `7 X8 ~( I$ U& H$ B% P         Bm7          Em
: e& z8 h6 C7 Oไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
( j) W# l/ D* P8 k. l6 \/ _    Am             C       D          G
' A1 S0 o" a0 B0 F! X+ x+ W# Uได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา8 |% Z* s5 F  e. i6 {
+ I7 V. j" Y2 J0 ^  H( J# p
  G     Am    C          D            Bm7
) V0 w) I+ H8 T* u# U3 M*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
% F: H- Y$ I9 y$ r4 _5 W Em            Am        D       Bm
5 B: l: v; s- ?0 }3 Wหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
) j' {6 C, v& P0 f" S1 `1 nEm           Am   Bm          Em     A  : ^- K6 p9 w0 O7 \4 i
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
# {! B0 Y5 s' @      Am       C          D  , V' j7 W% m; h. p4 ~+ I
เพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน6 s* A3 J9 l5 O/ p- d# o

% K9 b3 l( B9 o% ]     G      Cm        Bm7   
# Z5 t2 F2 c8 b" m5 ^: r% Oคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้  w% K0 T, h2 s( J8 q' q3 O' W" p
    Em           Am  D           Bm# v* V2 `& u2 Z" z6 G% E# d
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
/ ?. J) I3 k4 X) B1 yC             D. @' w; H" C7 I. E. |
อย่าบอกว่าเหงาเลย$ X0 s/ H6 G. k# o: W
          Bm7      Em
9 u5 G8 u! {6 r/ ~. A2 Kเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน1 n9 a  T: H3 Q( u
Am             C       D         G; s& s# @# [( |) j- N- \
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า3 S0 _" q, E- z, r, f9 p7 K
, @  M( B6 o  f: O, I* x
*
5 n7 H; C' O6 u* L4 WG  Am G   C         D          Bm7
' h; U1 e1 ^( z3 t# oบอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
4 S# S$ ?% L" ~Em            Am          D          Bm
" ]  f8 f" I" A' I2 X0 y) Gหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน' P+ D4 {3 l" u9 W- v) ~
Em          Am   Bm7          Em  
0 i5 R1 H- h% t  aฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ4 I+ x* S9 H7 k, G+ J  l
A               Am      D                G1 k6 a: O7 Y8 w6 Q* r
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป7 @1 }) V% L( Q7 |
    Em      Am       D           C  Cm  G      
( `7 n3 ~& L  L5 j) M. u: W) M* Mรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด