กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


$ F  P; g2 G3 J" L' e, @1 D! `' X, ?& j# P, r. a: t
G        Cm            Bm74 W. @& w; Y* B& D4 M
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว3 S: e9 a! f. s  g3 d) b9 a# f8 z
       Em             Am/ R) R. d& `/ O9 m: a% `
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
/ C8 \+ v+ a# B  u( ^  k2 }0 S6 WD             Bm
8 V$ x3 j6 }. K% Vไม่ใช่คนที่รักกัน- D5 ~1 N3 V/ a9 U( k
C                   D         Bm7           Em0 r! @- z7 X9 `! k: V1 V+ p$ v
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ2 l3 B! ]. a+ p- N$ U% b
        Am     C              D
1 x) R/ K# f# G$ u) R! J  Kว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
' ?3 H6 F$ P4 r, k8 b, q3 j
; I2 j9 P- `- q- G# p' F8 _   G       Cm      Bm7
  e- y. Q; Z1 n/ b2 ]# z1 Bเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
4 }  ^3 T" |5 {, Q8 q* C   Em              Am
) g; L! d) F5 J' Dจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง: t& j* F# y4 Q
D           Bm
% a& [8 F4 S3 i) qตั้งแต่เธอทิ้งไป
4 V% r9 E) C, Q) E; z/ P0 T; EC              D5 c: m8 E$ o$ P
คนที่เลิกร้างกัน
# x  w- \! E: b$ O         Bm7          Em/ l# u- H' H6 Z: r& S6 ^( Y+ \
ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
7 f- ^$ u! v  O    Am             C       D          G/ _/ \+ Q! q# _3 P
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
& g1 \% L5 z. X; b5 m+ v6 j1 n2 B9 x9 W
+ i, J8 _7 P/ O) l# p1 k  G     Am    C          D            Bm70 L" }. G& i3 P( G  U2 V
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
& Y+ R& j, l/ D8 \! Y Em            Am        D       Bm
2 H6 o/ ?4 ]4 @  ^หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา* W7 a+ x% G( R
Em           Am   Bm          Em     A  5 E2 [: _' h9 B$ c6 x& L
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
6 G% q0 X: g( v      Am       C          D  - G1 N( [0 N9 a- O: p' s2 Y
เพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
% s* y4 r4 E' ?& N0 V% }( V% [5 I" q5 L0 N7 [5 m" h1 T
     G      Cm        Bm7   4 s' _2 @0 T8 Q% [+ p6 j6 k+ k7 G" ^
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้- ~& F  {7 h# d2 i. x
    Em           Am  D           Bm2 k0 D- t% t. l( N
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน  }+ r4 K  C$ x
C             D
: s( l) z  l, {" R" A* ?! qอย่าบอกว่าเหงาเลย% W( ~3 q" Z( Z9 @) k
          Bm7      Em
0 C! `% A+ a: i3 @0 O& hเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน# A3 a! ~1 |& `5 L' U- ?
Am             C       D         G  `8 U; d% U- _1 `: C
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
8 s! @" g8 z9 w* T; x8 J) ~2 n' R1 Z" H/ k+ ?
*
6 n+ y8 f, [" CG  Am G   C         D          Bm79 ]( ]3 g. Q6 n& y' L
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
: c/ j, X( q! h, F) gEm            Am          D          Bm) o6 l5 A6 u  S& F. v
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
% q0 d  h4 X" d6 Y2 ~2 ?% s& w& ~Em          Am   Bm7          Em  
, q: [5 e( Z) E  {: i! Qฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ0 t1 W5 u1 `- ?: @
A               Am      D                G+ ^+ A+ k- A5 K5 X
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
# K/ f! |. u; j/ t/ ?    Em      Am       D           C  Cm  G         m, v9 z3 L" D' C3 F2 r" F9 q) n
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด