กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

' f! O! B. U/ X: a* b3 V
+ ^( ]/ A* N3 l. b  o) K: d; i
G        Cm            Bm7/ G4 l. L( d9 n8 e* K
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
5 y/ \+ n4 b: r# @8 q+ b& p/ M0 A       Em             Am9 Q# y0 Y6 H/ }' B; o
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า: T9 k3 w: E: }# R3 k" }
D             Bm( Z) J3 U8 y* Q
ไม่ใช่คนที่รักกัน5 J  a% Y$ B/ F: T
C                   D         Bm7           Em
. p; a4 v( H1 M, y/ A7 cหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
) d3 u5 A2 Q9 y- {" [( j        Am     C              D
# R7 l% \' a, o9 jว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ9 u% y6 I  \' r; o/ ~6 [+ {1 |$ }, I
# [, M. q$ h/ v# q; M4 E
   G       Cm      Bm7
) B& q$ \% H0 Z; J, Sเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง) Z% Y2 z( l3 l/ C4 L* r* x+ p
   Em              Am) n. b' ]+ k; b
จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
, A0 b$ o- u# o- k: {D           Bm. n+ A8 F% t- i' V, d3 W
ตั้งแต่เธอทิ้งไป
* u# d  O+ q7 x" u% AC              D
3 P+ p- d0 |: M7 C. gคนที่เลิกร้างกัน
2 N4 D$ P6 W1 \* x' g: x* B         Bm7          Em- k6 C6 H$ L) W3 A" f
ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
" a. I- x6 `6 \) x1 O/ @    Am             C       D          G) }9 S) G! b) O5 ^4 B
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา: s3 |; A9 A- {3 }
& o& ]2 m! P% {! j0 X" M% k
  G     Am    C          D            Bm7/ f3 R- \$ f- S
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ% A- p8 N2 `5 o
Em            Am        D       Bm
! D# m( S" T/ Y/ sหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา( m/ a& k7 o- h6 ^: {) q9 e0 S
Em           Am   Bm          Em     A  
' z; b  W4 V. E  Vหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา6 T7 i+ v- {: Z; p! v: J
      Am       C          D  
# B# F  z# z- f4 W' d, s, Eเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
9 S" @) I. O' m" f! w1 A6 {5 w* c; L1 O4 W7 M3 n- h
     G      Cm        Bm7   % X  ~% G  P2 |
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้4 D  V; L( s) o8 Y5 k$ }9 J
    Em           Am  D           Bm
, n5 ]. E9 n9 P' [6 c5 v+ V1 `คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน# \& c0 T( _+ }* `1 m" x+ x
C             D
* m- n" g! Q) k$ b# V4 W# Dอย่าบอกว่าเหงาเลย) w5 w  d: ]4 j
          Bm7      Em
- C( Q) L/ J0 L* u- V% @เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
0 Z' N: {$ f- s! T1 [" A4 Q& NAm             C       D         G! ]$ \- o# x3 Z, u& t
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า2 S5 |9 s8 ^- w- z& L

( |4 J4 p' Y- |8 X! D$ l% ~& s% @*
  C6 ^' [' W. u0 b6 lG  Am G   C         D          Bm7* N, V) O# u% h; z
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ4 }6 a4 y. _$ l  b0 r
Em            Am          D          Bm
* c7 ~/ O  [2 F$ ?* _) Y$ h% ~หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน6 H) N: a( [3 f
Em          Am   Bm7          Em  ; f; f" W% C. A! g0 m: Q0 v4 p
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
/ u0 C- r1 l6 b3 x( `/ H7 rA               Am      D                G
, Q3 O5 w% Q+ J* o& f) W. Bรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
8 _2 S2 N4 p7 J1 r2 F    Em      Am       D           C  Cm  G       2 v- f) [# y5 u2 ?! X6 _% i
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด