กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


& D+ o+ C# A8 h2 p8 p5 ]( y3 L. _- P- D2 `2 H
G        Cm            Bm77 I$ p8 |) |" ~3 Y: x( {
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว, j+ g6 ~+ C! G- y; L
       Em             Am
* y& e6 ?0 y; E9 `# Cเบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
0 \, W* m9 o" r% K( dD             Bm4 g4 ?: ?; R5 J" |; K
ไม่ใช่คนที่รักกัน6 M3 z- s' V( _
C                   D         Bm7           Em; r+ J3 ^5 x5 a& E( y3 @6 v( |3 R
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
  q, r1 O3 v& F% s        Am     C              D$ F* c# l% i" ?, s0 y  y! |
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
+ l) x6 P' P. j! h" w7 N
& m) P* ?. G% U5 [" P/ H   G       Cm      Bm7
. o& p7 N8 d, m& Z3 `3 H) y, bเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
- k, a; t5 e5 P   Em              Am
7 |9 ~7 @" O; P: o+ C8 |- u1 j: Aจบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง
) p; u$ Q6 X* `2 D' dD           Bm8 d* Z# d) ~6 X+ U" p8 _
ตั้งแต่เธอทิ้งไป
2 C2 v; h$ F8 ?7 b$ Y' hC              D
3 i" [4 M3 U) ]: a" Jคนที่เลิกร้างกัน3 `/ b* |; q9 B. s; n% g" j
         Bm7          Em
  P7 h4 D; f! ^ไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
- s2 ^, {: V! ^# s$ L+ ^& y    Am             C       D          G
+ y; V& B. w! U. E+ x& Dได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
7 v- C9 N  }" [% k6 ^5 e: U4 w+ M5 R) X% r0 r2 h6 S" W
  G     Am    C          D            Bm7
. p8 W2 ?- o' A; B*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
7 U- [5 t' a- r% U( f3 I- A( y Em            Am        D       Bm) Z. F4 m! {( j  B1 Y- ^
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา/ ?3 a) u) e: k) P
Em           Am   Bm          Em     A  
4 e5 Z' X2 E/ F( Z0 zหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา! T# p" {9 H" Q1 t0 v1 @* I
      Am       C          D  
% u! j0 ?" ?9 A/ c8 X- J' pเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน
! M6 F. H4 Y+ u, r0 ]$ F, n$ m' I
+ O+ `6 |0 k) U9 r/ q$ Z  M4 j6 F     G      Cm        Bm7   
( Z; r- J: T0 \' E! ?/ `+ bคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้( |) u/ |9 P6 [& b! K$ F) r
    Em           Am  D           Bm$ D# B6 n2 ^2 S! R. G( o
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน" k1 x7 }4 e9 j+ H. M% T% e- z
C             D
6 S6 Z: b: `, ?1 C+ a+ Kอย่าบอกว่าเหงาเลย9 A; |. x4 R( O# {) t' b
          Bm7      Em 0 f( Z2 l' w/ G' M9 ]
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน8 B: k7 Q$ U7 G1 y5 c, K
Am             C       D         G4 ^# `/ H& Q) s$ \) w! {+ E* {5 d
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า0 e' y& h/ j/ P8 E7 Q, U0 h" W2 Q1 a

' S- Q4 C5 q; n" `# j*
) m$ W1 h$ u! K: `( q# T, \" KG  Am G   C         D          Bm7
3 q4 H3 d, H  H/ K8 s1 _บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ' X5 b6 ~& R) S: n) [
Em            Am          D          Bm
2 b+ H9 {) w, E- d- G. }8 mหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน) k; W4 F5 f) c: \4 K, d$ K# V, t
Em          Am   Bm7          Em  7 ?% z% {/ C; v$ p: H5 O0 E. Z
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ
# e  Q& f4 j* N5 i  h7 z/ E- ^  GA               Am      D                G. J* a) x2 G5 g
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
: q) a8 }  \( g  O    Em      Am       D           C  Cm  G       0 L' p% y2 J) ?0 z. U) X: b
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด