กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


6 l2 N9 M, C0 t0 H
6 ^+ B8 N0 o9 t  F# v9 |G        Cm            Bm73 J% }' A# V$ e7 `8 M7 d
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
5 M# S" d' Y6 a0 ^3 `       Em             Am- g! [" t9 z& i  @) S
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า: \0 r7 B% @1 A
D             Bm  a, }; l6 \% ^' g8 X. |4 p
ไม่ใช่คนที่รักกัน
+ D, _4 u  y: OC                   D         Bm7           Em
) S$ X- e' @! N; Tหากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
! d+ y/ C! m4 I7 M  F        Am     C              D5 |% Z3 c# v0 Y; E/ g. Q& |
ว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ# c. j: E& n& J; G3 Y7 E
  |, C- T0 R, b4 {$ s( r
   G       Cm      Bm7
3 H: z! b( A1 ~( r: cเรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
4 L; d! z# l% z) M; m- Z* P   Em              Am
# l9 q5 g$ ^$ f* {/ K7 ]จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง  Y+ r3 P& f& z6 u! ]. d' P
D           Bm
/ ~+ I' I5 t% A1 s" E4 Hตั้งแต่เธอทิ้งไป0 c2 w/ j  |* C$ x# e' V+ M
C              D2 T/ k6 Z# g+ d# ]6 v6 Y, W, U" N
คนที่เลิกร้างกัน/ t! R( s2 h6 b2 e/ U- L& C
         Bm7          Em
( i1 X. L0 C; {+ G7 jไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ+ I# m, }1 \, L8 L0 Q/ h5 k% e
    Am             C       D          G3 w+ G# j% X/ X9 U
ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
3 T+ ?: ^$ @' H! V' F4 \% I
: d2 f! {, ^) k2 s  G     Am    C          D            Bm74 n; `2 o. ~% s7 \; b
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ5 [  G/ i9 G- K. I$ e; l
Em            Am        D       Bm. A  {& O& u- K9 u( X
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา
: ^1 G0 v2 \5 f* n2 i: g5 }Em           Am   Bm          Em     A  6 O; U' k) [4 U1 O
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา. v2 J) ^0 D, r/ U% }3 P
      Am       C          D  
' N, V& d) T7 q( ?" Q( Mเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน8 v8 o# L/ ]6 ?8 U/ p' Q

7 w1 y2 S. P8 P( j     G      Cm        Bm7   
' t( H9 \% i5 a1 }" b: @$ F3 `; \2 Lคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
7 O3 i% q& {6 V9 ~* Q7 E3 M* F    Em           Am  D           Bm$ z0 P' I5 Q6 D3 s$ x3 Q
คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน
$ _1 |6 @$ s6 d! xC             D  y" j* L/ L, q1 h# i
อย่าบอกว่าเหงาเลย3 J* m. k% E. Z: u
          Bm7      Em
4 M7 l; n' [/ g% Qเมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
7 q4 k* R% `% D2 w, V0 P& BAm             C       D         G3 b7 w8 `) p. T# _$ t$ n2 b
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า1 V" e2 Z6 ]! |9 d; }) J) g) j2 u
- k+ ^% o) x# m9 v, ^( F
*
% ]& O; w3 h2 m9 Y- D2 ?5 f: BG  Am G   C         D          Bm7
- S2 s6 g; V" Q. Sบอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
" b$ k: H7 k% k! S+ i. a0 DEm            Am          D          Bm
; ?2 I- X+ q3 ?# \% y: y7 H' \3 ^หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
6 P. Q# S/ @* y# a3 HEm          Am   Bm7          Em  / d! [+ u& a8 u4 L2 Y( D) h
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ* \" R- C+ j, @
A               Am      D                G
  J( i1 g$ u6 Zรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
* X9 [) _7 S/ A$ U1 i    Em      Am       D           C  Cm  G       ( f. P2 [& K. _! z+ r
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด