กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


2 f+ N+ a; s; P( v  ?* b/ F+ T* `* X. k
G        Cm            Bm7) Z1 F0 b; B  ~  o  n
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว
8 H5 y7 z9 @& J! ?* Z3 B       Em             Am. C$ F3 ^6 F+ L+ t  s4 E3 r5 e
เบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า
, _" Q2 \+ W0 _  s- G/ J$ ], YD             Bm5 s: c6 n, w9 [( w' V" p) k/ e& x
ไม่ใช่คนที่รักกัน, X( a) w7 K7 ?7 G
C                   D         Bm7           Em9 h: x- p$ Y3 C( T8 U0 q
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
, k' o' Y1 A* n. U# |. L        Am     C              D
5 y. b0 b$ p: vว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
) G$ |; u' l0 [8 D5 T7 D/ ^0 t9 V- ?: _
   G       Cm      Bm7( \) k# x3 H7 {! T3 V
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง! C, M% M4 _9 h4 r1 U1 A! \
   Em              Am# F6 G; N, |0 g5 k  g3 N
จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง* e% V4 p9 X: k& j9 k1 r7 s7 K. h
D           Bm! @3 \& {9 j- L6 T
ตั้งแต่เธอทิ้งไป
; u7 @) ~) ~! q& z8 YC              D
+ O% A3 ^3 v/ fคนที่เลิกร้างกัน
  S. e$ F4 d% f         Bm7          Em
" R3 M+ F3 `$ b' i4 L' Gไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ
8 G( K% H* P! w3 \# Z* w6 ~* }' O    Am             C       D          G
3 U! b7 ~5 N6 }ได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
% i% {* d3 V* Q/ q: ]
( I  B4 Z* a0 {% y% Z  G     Am    C          D            Bm77 t$ F' J8 Y" W2 z8 p
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ# q$ G1 d6 X  G
Em            Am        D       Bm
. _5 @/ x4 q5 G. r+ u5 A6 }หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา* [- @% r& y8 _
Em           Am   Bm          Em     A  
; a  f* C$ y5 K4 |1 ?4 ^- yหรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา
# i! ~  C4 Z7 e% o# |+ _; C' E3 k      Am       C          D  # v2 m  a- n1 c% I
เพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน# G- V( t9 E+ a+ Y# u. {8 N* d  L
8 E( R/ I4 @0 I( c! F5 M5 R0 ~
     G      Cm        Bm7   
" |* Z& N, f+ U( t; o/ a( qคนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
, M* F$ \3 ?( x! ?7 ?' ^    Em           Am  D           Bm
* A' y7 j+ u, D" l( t3 {คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน5 Z' R* `# _: Q% A$ w% Q# F
C             D' w  U8 m1 n, ~1 K4 R% h
อย่าบอกว่าเหงาเลย' X  \. w* l! l, d3 v% v+ |1 \
          Bm7      Em 9 Z, e9 ]; E) O0 ?" J' D6 {
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน) H9 Y$ k3 n1 s; v! \! t3 a
Am             C       D         G
* I6 \* K' i: ~' }8 z  zเก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า$ n: q6 O1 _! a( d

8 ~# m* m. Q! s* p1 E  b( i*3 V6 n/ Z; ]: ^7 z8 u- j& L
G  Am G   C         D          Bm75 N6 @5 `. h$ _
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
; Z1 I6 {' R. v2 r) V) zEm            Am          D          Bm" L/ G; o& Q, J6 N" q
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน5 q, f# O" _. m. h# l) x% s( _
Em          Am   Bm7          Em  * p" @* c: {7 v
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ& j& |6 V* s2 s5 {9 g- G
A               Am      D                G
$ \* h! c! o1 }' o  h$ |* Gรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
7 m$ S6 [  c& y5 v5 ~/ i    Em      Am       D           C  Cm  G      
/ [5 s4 q+ \  T# D3 V' Qรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด