กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - บอกฉันว่าเหงาแล้วเขาไม่ว่าเหรอ So cool


3 @3 p% b; E" d" c/ D5 W5 ], i+ Y4 c% _$ F  R2 p' ]
G        Cm            Bm7. C% l7 O  x( u" R7 l" d5 b2 g
ผิดแล้ว เธอโทรมาเบอร์ผิดแล้ว) ~* S( }) F# Y, R! w4 s
       Em             Am
  Y2 j. l6 {+ H' J. Oเบอร์นี้มันเบอร์ของคนเก่า/ l: E& g( t  D* M, N; G  e
D             Bm
# [5 l& N8 H8 v+ q9 @ไม่ใช่คนที่รักกัน7 @. z* ?- N; N! M7 m
C                   D         Bm7           Em* F7 N! G7 D/ N0 K
หากว่าเธอหลงลืม จะช่วยเตือนเธอสั้นๆ
- y/ N7 N  O4 _, m: `: g% c/ C; ]        Am     C              D
( X3 Z& I4 y2 H) ^* @; Bว่าวันนี้เธอมีเขาที่ควรใส่ใจ
# T1 F# Q5 L% m$ Q- h' w7 c! J9 F/ Y# j* Y: S8 o( H; D
   G       Cm      Bm7# K3 x) s9 W- h, f: m6 I
เรานั้นไม่มีอะไรติดค้าง
( R. I# h. a) E$ O: e/ V" e2 l   Em              Am
( x( r! H9 p3 x/ D8 `, ?จบสิ้นกันไปแล้วทุกอย่าง" f# D; S6 R0 T; ?: g
D           Bm
7 ^3 S/ a0 ?9 \ตั้งแต่เธอทิ้งไป, h3 Y/ p8 F0 l- ]
C              D+ _0 M+ r  C& D  H) N! [
คนที่เลิกร้างกัน
# F3 T' w1 x; P8 C0 A& ~% t% c         Bm7          Em
# {1 T. ]4 s' m* ]0 i: Sไม่ควรพูดคำที่ซึ้งใจ2 ?4 |3 q5 t2 n
    Am             C       D          G
  R% a9 @: y$ R; P, A% sได้ยินตัวเองบ้างไหม ว่าพูดอะไรมา
7 W# k1 K. A4 B6 q* h/ A
5 l) w! A" ~) n; \/ }9 K+ H  G     Am    C          D            Bm7* ]% D' Y% E0 l; t4 J. U
*บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ) H1 `3 K: N0 I+ K2 O( d8 \' {
Em            Am        D       Bm
% ?0 K1 A& g/ ]( Q$ a, F9 Jหรือว่าเขาเผลอ เธอถึงพอมีเวลา* y" @" F$ A9 U( _, J
Em           Am   Bm          Em     A  : V/ r3 |. D9 ^. y/ x
หรือไม่มีอะไรทำ แค่อยากขำก็โทรมาหา' Q1 ~- x. G! T4 X$ i
      Am       C          D  
, c# b0 x( k4 Q( D; b1 a$ Yเพื่อแกล้งพูดว่าคิดถึงกัน+ ]( o/ S7 X) S9 k
# z; u% ?5 S8 T5 Y6 H
     G      Cm        Bm7   9 U) v$ \/ V7 L# r4 c1 q" M5 y
คนเหงาที่จริงคือฉันคนนี้
5 q9 E( e0 y. c* M# O2 B7 C( c) f    Em           Am  D           Bm
* j$ ^0 ^" }6 J7 I2 l' u; \คนที่ทุกวันนั้นยังมี แค่ความทรมาน$ a4 d4 F7 J4 T: \
C             D
$ D4 b4 _- K$ l' w0 i1 _อย่าบอกว่าเหงาเลย/ P8 E: H. h6 q# P6 j
          Bm7      Em 0 s! s6 C1 `3 l  V4 X
เมื่อเธอมีเขาข้างๆกัน
2 K* {* o7 K- c# N. Q" t2 `Am             C       D         G6 |& ]& v. }$ U( c
เก็บเอาคำว่าเหงาไปบอกเขาดีกว่า
# j' n& U# _2 k* Y! I
8 i' J4 m6 v3 |5 E*( m: j8 k0 V+ [% Q# [1 h3 X7 k6 v' r
G  Am G   C         D          Bm7* N+ ]. W& m/ M2 b' L3 T( [  m6 {
บอกฉันว่าเหงา แล้วเขาไม่ว่าเหรอ
2 Q' ~& P. X$ A( n$ @" o/ REm            Am          D          Bm( F6 _5 W; r0 `+ W5 l0 ^2 {
หรือว่าเขาเผลอ เธอถึงโทรมาหากัน
8 e7 w, A* N7 f! }- @Em          Am   Bm7          Em  9 i0 k2 L5 l. r* f# \
ฉันไม่มีอะไรคุย ถ้าไม่มีเรื่องสำคัญ' K% Q9 _" b6 p9 ]& l7 S
A               Am      D                G
* C; B2 J1 Y* H# C! oรบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป
0 Q, {( b$ ?4 L" R* L: P% _5 W2 ~; e    Em      Am       D           C  Cm  G       $ t+ o# W  a' N9 G* A
รบกวนช่วยฉัน ด้วยการวางสายไป.
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด