กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool


+ X/ ^% R3 h- I1 t/ l$ C+ v- D
. W' j1 j' [( Z( B  RIntro: //C Em/Am//2. g7 B3 I4 M; a5 d
      C   Em              Am       
  s! u) y) U7 j# ~2 }& Jก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่
+ f' o& b- v* u7 Y1 b) R1 y         C           Em            Am
& X2 o2 Z" E; A+ lที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้1 y, ^; }' t6 F- A# o3 p' E
F          G           Em        Am
) U& ]( [4 q: G3 _+ I2 ~/ cเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที
" k3 ?: x+ m# e1 u9 V    Dm        G, j( B1 a$ `; b5 S  V- Y4 Y
คนรอเขาก็มีหัวใจ...
8 q$ a# d7 V* ^% o/ T. r* P6 f. r) m+ Z- L' z
          C       Em         Am. _( m$ G" {- _8 C' N
คืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด
) V1 k( s: t0 H' s      C           Em              Am/G5 f. w2 Y, @- L; _. ]9 N! e
ดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย
% M' b, J7 f% Z* x' C$ kF          G           Em        Am
; W8 H, Z$ f+ `5 Z4 s* Kยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้2 @+ x5 y  m' v( y
    Dm        G
8 S3 K8 y) B, Cอะไรอะไรก็ไม่ดี.../ }) c8 b1 y* W8 A7 s
' p( _+ j: Y- `6 ]) p
               C     E        Am            G9 S9 m3 e  C: i& d8 e
*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า$ j3 F8 e. b4 h$ f. U2 J
F          Em Dm           G
& V0 Z" q: F/ g6 Uเธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ2 U$ S3 _/ L! \/ c
            C      E   Am           G: Y( N% B) Z/ x
ก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน/ \' X7 E" y  `2 S% ?
F    G                  C      (G)
% b$ l# V4 C) [7 k( wเธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...- g( D' V! p0 X1 M

2 k- c/ B( R; v1 `          C       Em          Am
# d) |  e! O& n: N# k# \& Uได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่
' {( R6 `. T& O$ c          C      Em             Am/G
) e- o3 E1 t' ^. `8 v: Tคนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้& {2 @6 g' X; u' x% M( z
F      G           Em     Am
1 g# I6 V# T' c+ H; d8 Oฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี6 Z4 g. @0 H7 ^+ u1 ^5 ?
      Dm              G$ r7 }% c5 f  B- B. x
แล้วยังจะหนีไปทำไม…* t% r# ~) L- \8 W

. Q9 h9 h" ^' e  j% O(ซ้ำ *)
4 @, @, V9 g! {$ L/ F9 @6 [# C
* o( ~0 I0 i+ F3 M( rSOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//% B9 S1 _; f) u
% A: t0 T; b* j/ w! u
(ซ้ำ *,*)0 w' ?/ g: c) @" ~

1 X1 K' l/ ]3 S  G                    C
" ?1 O8 l+ q$ M2 X! J) [7 K/ `...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด