กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


& H0 _& l1 O. k2 F
; p+ L# e! {! s- s- y" \เพลงประกอบละคร แรงเงา
; x" [) e* r0 H* M
- t6 H3 g: d4 B# Q4 Sในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร 5 {: i8 I( Y. B' }% @
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
, ?0 K0 t9 I6 M" }+ O; Iในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
. v, x, N: g, U/ F3 t( ~2 u: [เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
8 b* g- x1 ?4 ~) V' j: J9 x6 }5 F5 H# d, c$ `4 u
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม . h( J: W+ N2 i* _1 C( h9 s8 ?. y
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
: b' O# c, J- q7 P* `1 p1 Gยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
% E; T- x: R. Jมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว , J  j8 t% I2 x

0 z( `4 O% W- K. C0 |แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
  B, U# ^3 W: h+ \) Oเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน $ t! D2 K' k5 ?% P
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน ) h. i. A/ x. k0 n# a: ~$ k
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 4 w7 g7 n+ y9 _' c, @/ S( T4 ^
8 G* A$ M+ c" P- i
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ % t# r5 p# q5 |' U$ Y
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน . ^* g; X* Y. Z8 X1 h9 F. s
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร 5 b5 ], B; y, d$ @
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ
8 y* K1 i: ?+ q6 O9 A
/ s* a0 Y2 F0 ^6 T) \: }/ W8 ]อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
) @, j4 c/ O; E: Hจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น % [7 t6 d2 j4 l; s+ b, t1 j
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน # u9 D: N8 h1 M- }& w
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
& R3 `1 K4 z. j9 b0 ]9 w3 x* v0 }* N; z  z" j2 m
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 5 z: |& I8 f1 h" Z# Q5 k
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
. `# l$ X% o5 O- @เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน - U; f% b7 m; j# o+ p; k4 I5 `9 S
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป " A: F' N. D4 \5 i+ u& ?$ k- e
. x/ F: r8 J! ]2 P+ \9 L
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 1 `, k- L3 T( z" d
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
  h4 Y7 e( T) c9 v/ J) xเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
3 u8 m! j( Z7 E$ tอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
- J  g% i. z9 h3 g( jหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด