กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

5 Y' _2 W! {: R( R
" ^# O' D6 ]' C; @# j$ f- h
เพลงประกอบละคร แรงเงา ( z2 E- p2 g0 |; Z" [; n
' Y, x, {1 L/ K. R) {. G
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
/ e" x0 k" Z+ T9 }ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา . W0 r) }1 }6 A/ ~# _4 V0 e4 u' {
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
3 J- ]# E5 o1 V3 Q1 W( ~เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
: E) B% c; s& M' s6 Z
' ]' B5 ]$ [9 S  N1 Cอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม $ W' [4 m7 S3 Z- Z/ w/ l0 Q% W
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
0 P( w8 F  J5 N( b9 S& hยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน ! h, @' {! t% A: s6 Q% Z
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
" V2 G* ?# h( T% r# u! T7 ]7 s, r$ U* f- P2 |
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ : ]% d( Y+ ^' z$ G+ k7 x
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน , X  M. _# L- W, K$ H3 ]9 `0 j
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
4 M# D% w4 J3 ~อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 7 X0 u" ?2 s/ U7 j
$ R! ~0 B( Z6 T# ^0 S4 m3 Y3 W* a+ m
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ 0 A' F. X6 ^* A
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
& J# \1 W, j5 j* R8 t- n* n4 e) hในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร 5 f8 W2 O4 x) c, n4 \' _5 \
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ * s, T" K; l* {0 X: P+ X
; {, M/ A  _! n3 [
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม / c) Z/ q) @+ Y" J' g% {- O$ U
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
/ B1 V+ E  w; e" m5 x& |6 {$ nยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 6 @; h; ]! [9 a9 i5 _/ A
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
6 v; x2 M" ~- j  B8 ?
- B- `, `! S7 t& B7 E/ {แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ & v2 x1 x- E# g0 f" ?" o
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน # y8 i3 L/ p, k2 w' W! k/ L  S
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 8 [' v: q! }. O9 |
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
4 ~; R# a' y7 s9 s: ]4 \8 g8 Y% j% o/ c, Q; S0 Z) k. x
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
! M+ e2 L) D" a- N* _, jเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 0 T' ~& R* }: ?) Y; E' z% P
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
4 F/ D8 @8 B: V; q" X2 V. Tอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม ) |. y  j! F" z+ P# ]
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด