กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

; Z+ u/ l7 O7 \2 ~3 o

/ V& \8 M( c7 S. Cเพลงประกอบละคร แรงเงา
8 n# r4 z5 A* K3 N* ?' ]4 Q- {- L9 `2 j$ {% m6 o3 ]; J/ y
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
3 _, [8 Q6 [! r. [3 ^& F4 Xในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
: `% O$ U+ k7 A) ?ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
7 Q  I5 S1 O+ X8 ~) h8 u$ Jเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ * J! R1 ~+ b% z3 b* p
/ C) y" `3 a5 {
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
1 U1 ?& P& h" j( D8 i7 C2 d$ mจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น . k+ l  I/ i  {& V5 \8 L8 L
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
7 a& z" v4 T8 Oมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
6 y- P9 i& E& E6 b( T2 c. [+ E% Z, v& q8 q* C" i% r, E: f
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
& Q  Q2 V- F) r' m% I: E  u. ]เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน ( Z. t& Q. G- \- r/ i5 o
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน * R) U: L9 G- f* L+ g& E
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
& ]. ~% O& z  g( A8 @
' H- z1 a8 T3 F) P/ b+ V. dในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ ! h* S) H9 r& X! ~7 U5 ?* w
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน / c. b, q$ E6 c2 t
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
- o" j, g' a. `! X6 T6 b' [: mต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ ! b) u( ]3 V& |% @" v
' M# S* m; ]' v9 \
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม . e5 A7 @7 l- I8 C
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น 8 z* C$ c4 e0 L
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
8 G/ h( N4 M2 ~มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
& m7 H. L" X/ x3 t( @5 d% _1 w5 M  l0 w
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 6 l+ d; G+ V+ _  [5 I% N) L1 B* x
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
2 X* J. f0 f8 K; Rเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน , k  o/ b$ A: ?
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 3 w2 z& C5 V' k

* A' Q' \- G9 Uแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ # l9 ~1 u8 n( d" ]
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
' n3 B$ r$ K3 o5 V1 ^เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 9 _' e" \9 N: b* H- ^
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม . N+ m4 r. `# R; u& b/ ]
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด