กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


! w( o8 x6 u7 u9 c# c% Y0 P9 Q% ~. j; @' d+ ~8 A' E- t3 {7 b
เพลงประกอบละคร แรงเงา
# I2 i7 Q" r8 y( r, P8 U3 ~
2 _! I. K, J; z2 S, k& mในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร ! u" R" q: G9 O6 l; I
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา % y! B% D& a- S/ E
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
  J! i& |! P, k8 V4 w0 V* ^+ sเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ 5 T* \) ~# A& h9 \- J! Z

: z& g5 y& ^. ?& v2 g! V4 \อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม ) \1 H; g  Y( P  t) n6 L9 m# a
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น ! V8 X8 ^+ k* \9 d9 z
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
2 y& M$ m" X/ ~: Pมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว * z5 B' D8 ?2 ~# G
8 R& m/ F% D6 w' k  U9 j
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
: l6 Z: d5 V) x3 U) u4 ^- ]เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 2 V6 M; w  V+ ~4 ?
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 0 ^( }" u+ H9 m5 W3 n# V9 S
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป * L3 c" l1 T/ J- U8 p/ v5 Y0 v9 W

6 d7 N0 q- U& e+ s6 L" ?ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ
. k6 Q: p5 T/ ?; @( Iในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
/ m& Y8 x" j' ?( H( h& ]ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร 2 ^2 t/ j" Y# l$ f* C- U. j
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ 8 n+ b  Y/ t* M/ Q

) G3 X. M$ O* k! |2 ~อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม 2 z7 q3 \) T+ A. [8 W7 z2 J6 K& [) A
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น . q9 L# d+ g" T* i3 i
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 5 [2 c, a( W& @  I  t
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
8 v2 l/ b) D# {' G
  U4 Z$ {6 C/ a+ k* Y2 r/ jแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
( i# r6 t2 U# |# Y$ n  l2 Y$ xเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
6 ^' E! _& |' _; k) ^% w# vเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
3 p6 k) }" a- I3 O0 R# g( o: b+ fอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป & n& O0 V/ a, Y3 D7 x
2 x. V* W' A; Q* s* {# }, B, d9 Z
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ : n0 y2 W  E, b1 w
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน ' J+ |9 L/ C( Y) v5 j' c
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
8 b& C4 B) X3 }* `8 D( {อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
* N  L) p7 ^" {6 k: k: e7 Mหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด