กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

7 H: K4 c$ b1 U; V: c4 E( V: a  B

4 k# C* S' l6 g; G8 K+ mเพลงประกอบละคร แรงเงา 1 q/ B1 B4 \" P+ }; d+ h4 [

; `$ ^+ m: S' P- C: E# Iในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร . J* U1 n  @0 T+ |, ?1 g
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
( C# h2 W6 s5 y+ R  m% X2 Q( y0 Z# hในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา / R- u1 I& A9 g3 B# z
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ 9 k1 E" Q  t% {$ n! P
' [# J! H/ T) A5 H# W, U) `
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
6 a1 E* G( P( {  l0 l' jจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น % `' S& N: o( J4 E1 v5 k
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
5 Q8 O, B$ [7 Pมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
2 b% \, z, x; w" z4 T: z# Q3 q' a
) a: [! H1 c& O, K8 T6 B2 u( B" xแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ' F; |! @6 Y0 d# W) N
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน * s% f6 o) b! G( R
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน ( z: f5 m$ f+ `- P5 n8 o
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป ) |: E+ z2 ]# {5 P2 J9 h
/ z6 }6 c) N2 m: Z  B
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ 1 I4 `7 [# m( r" C' Q7 p9 }, a
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน 0 }1 E* [  v0 l! l' _
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร + O" D) q$ ]1 N+ Y
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ ' }1 ~) a! S) @* M

- N2 @8 }! ?, J  a7 nอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
; O- j0 u/ O# ^! y( [จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
2 a! M- L, f* A  F! X% H  zยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
" N+ U0 j3 T+ b) Sมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว ' L+ o+ l: i: y2 A2 N+ a2 f5 b. c; m
# C6 i7 o& j. s
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ $ W2 `8 h: E  O0 K0 w# p/ K
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
, A! O/ [$ g, {1 ]; D! p8 aเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 8 O+ D6 l1 @/ H* D2 z: y/ y4 b
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 8 }. ?( b- N, n  P

3 L" F* n4 S% H, @' ~/ \แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ " v% Y9 I1 h- O& z
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
0 q% W# c9 z1 d; G6 p& B- Tเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
+ [+ Y# m; V' z2 Rอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม 3 h/ w2 r! s/ @8 D9 Y/ V9 P' G
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด