กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

/ P4 o, Y" i& v1 u1 D
( O; m" z0 i- y' |5 e) T
เพลงประกอบละคร แรงเงา : i5 h& {" h" `7 g7 B
4 _6 S' `2 {. v. ~
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
& o. H  D  M0 `4 i% yในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา 9 I2 ~+ s$ |5 Y! V+ J5 X
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
) @+ H7 g  l7 w3 l5 K! rเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ ; J1 g) t4 R' S1 R/ |

, [& Y& L" L2 f- }" [4 j/ Hอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
0 @1 ?6 i# d! E3 u# U; d1 Vจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น 2 \- V7 E" C, j8 `5 l
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 9 x/ |. c8 T& x" m7 {! @7 o
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
8 |/ n6 Z+ y% W3 N! s& R' _) C. G* H- @$ P1 H
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ # }! [' a! g3 X4 ?
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 0 g8 u  m& {7 G% _, I/ F3 a) q
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน + W$ c6 L5 N0 Y$ l
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 7 Q- f/ t& Z( @* F: W9 Y" X
0 W5 L) B( C5 @4 \& R# Z
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ
1 R+ y; a" T( d# ?; i0 bในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
7 k$ L3 C# a3 _) R* mในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
7 q. J2 v( h; m8 Q  m* k3 Q  mต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ 9 Z- B% ]8 g; e- _2 _7 N* S/ G3 W

) L. U. J7 T* x2 z, ~อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม * ?6 ?# i) q# L: Y. A
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
2 Q3 J% f# W  h' P" x. z6 g& vยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน ' G% D+ j4 R& W4 ?8 B
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
0 e! y; t( g0 j1 D; P! ]  P6 P3 H" ^# c) P
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
) M& M3 a) o- T  U& Rเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
- h& k& [' f, {5 j7 oเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน * D9 h) F8 A: f- n4 ^! c" {
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป & K0 G2 A0 b. }) }$ v" Y1 K

% w% g2 W: s/ Y; _แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
+ T, r$ h2 I3 O) I3 k' }$ I: v, Y( s. Qเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
6 I  ^; c: i% f& |# B: Xเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน   P* o: w3 k0 _$ y$ f$ s
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม ) A3 K8 L& R+ W' N3 i
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด