กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

% @' I9 F; \6 m) t* a* w7 t

+ D/ Y  t! ]% h7 }! c/ g* z- ^เพลงประกอบละคร แรงเงา ' s( M5 {0 q! P9 E

1 g' Z# ?' m" ~& ]' a7 x$ Wในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร * }( T$ I7 Y. x. Z
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
# A' H2 j3 h0 j( Cในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา , X( Q+ V7 `, y$ v1 T9 ]5 M
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
3 a( E$ w) C* u% j/ W, l8 }. Q+ y5 R: @, p  v$ n4 {6 v# Y5 `$ ]
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
$ j% c! {8 A- K+ W9 ]& M( W. A) Rจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
  R  m7 Z, e, W$ Z* s. V7 ~0 oยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
3 C: b) H2 `6 E5 d+ v: Lมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
- C1 x! X  M% M' K, v  _8 D) g0 d. C# x4 S7 D
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
* I, w  e; @* Lเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
; Y  `+ x+ W$ G: Y( ~3 k) @เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
3 ]" R# V0 J3 V% Jอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 7 R" a% \/ w6 R3 `+ ]! i
7 H( s" \; c1 z; {, P1 |' [7 |
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ
; G! v; Z, d& S) O/ D; S' O. i2 dในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
. g3 v' s$ J9 H% C5 f/ L/ T0 P: d# Vในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร - C5 e8 z8 ^- u
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ + q- H7 x& i; C: u
# I7 z- o  U9 s+ W; q" X# n0 g
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม , S, ~+ ]  k' M; b7 E& H0 N
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
4 e4 E; C6 k2 ?6 N4 X- t6 lยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน # @, I7 R5 t  c# U5 {: d
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
3 X! |# m3 T) l$ @% A' k/ Q; Q2 a% @0 s7 L) B2 Y( V
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 5 \( Q' h+ }* h! S+ B
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
' V% v- s6 ~9 W) C4 Qเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน ! m% v: m3 S* D( N
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป - \8 s! f. Q: \* `! J& Y" ~1 k
, ~* P! N' B1 n
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
" ?9 z) d$ q" Y: U1 Hเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 2 `; A4 q; |2 V7 c
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 3 T0 W/ ~* o" a( X/ J. O
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม 9 M8 Z- `+ l7 ^$ b3 U* ~" K5 j
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด