กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


& {6 n0 B8 |( w1 x+ [* L2 x# @+ j/ K9 |) d0 q+ o5 b1 M# x9 I. P
เพลงประกอบละคร แรงเงา ; ^: V0 G- G# D: @/ p
* @# J7 P0 I% o+ O1 f. {- @
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร + H1 c' z" k# [7 ?' a. f
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
0 G9 ^1 ]& n1 X9 D* p2 ?( B, M  Gในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา . K7 [3 V" e' D
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
3 l/ E+ u5 k8 T0 ]* C: S
6 Y) O$ O( X" `อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
7 f2 M3 Y/ V/ ^. t# Vจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
, u/ Y  a: K* M! {& a' l9 |0 {ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 2 o: U6 r9 p9 ^. J# G
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว 1 z8 J% u# l, Q& u, L+ {

- Z. p2 n: h4 O3 ]2 l: J2 Eแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ( H/ x+ V# I: C: D0 I
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
6 a! k" o5 _$ y# Mเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
0 q& G9 A4 K& N6 T$ S" S  b# M# zอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 5 T/ O; I* Y" Z0 }
  i% y! u9 b5 T. u9 J& |7 a
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ % O( i  d9 U3 k1 e+ K2 P
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
* }; k" o' q. r( P7 Z" w; u8 {ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร - G& I' F& b# d( \$ F. Y9 k6 w
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ + q3 e) P. _" L% {' A
" g" j( W9 b" K6 }
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม 6 _/ E* e. q2 J% k1 W
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น , s: A$ I) m3 N# \
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน   h2 a( F3 g; T  h
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว - E7 v) W, G* Q% N

# d. c, g( D8 b4 p" [6 tแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
# v8 m  o4 {' X" R# Zเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน ( T+ u0 M# c7 D! y( s- b
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
; [- c4 c' p9 h% w( F6 x8 hอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 7 t  t9 e$ t/ J2 o, t

" h) f4 i' v) z$ J. `แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
. s& H7 j* ?. V2 E9 s% T! ?เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
0 e/ @5 c( O1 G$ B) {. Bเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
" x8 a0 ?$ C, C' Aอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
& }- q5 k3 P4 B0 Uหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด