กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


- R- V- N: I7 u6 X" t# T* m& F* U3 o4 n% j
เพลงประกอบละคร แรงเงา
6 C  h: F$ A4 n* e# D. _; T. w" B4 S
1 w! k+ G- N5 s; n1 Aในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
! T  ]- o; x8 }ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา / |' |1 u# a+ y# _8 ~/ s
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
, V  e& J" n2 Q" {2 C% yเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
8 R% [6 C/ b3 n' U
" R, U+ c$ g; c: Eอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม 7 M0 P) W3 W7 Q7 t; K* K2 J- l
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
: H* V1 X8 h3 {% x6 l! \ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 9 g9 V! R- J2 y9 ?* X& t
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
0 K* ~. O( Q( M
" d/ I9 C2 ~' G& Z/ r; r: {$ \แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
7 o* c7 Q6 u- T( Yเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน & V& x4 |7 j# \: a' k1 N
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน : ~: Z* [. I6 l% \6 L1 w
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป / ?2 {7 I# T: g  `
( l1 q6 s3 K) x6 Q( u' }
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ ' ?8 s9 b& o' k( l3 e3 L
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
; i- I6 _3 d& p1 m- dในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
  I, S3 D0 L2 M) s- |7 Cต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ - a1 T" g$ C  Y. c4 ~" z& _7 m$ L

# i6 K' i( e; T% y; Jอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
) U9 S6 J$ j% L% Zจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
) }: i! x# X0 Z9 w( L- Wยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 3 v5 t4 z/ j# H5 y: W2 K" J: b
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว 4 P, Z9 l* Y9 w1 P9 Q2 U& f; ~' a
& _: W' o" N' e' _& g
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ & b: h, L0 P) }; \' o( `5 P7 M
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน * L5 B, D- b# i/ x# y
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 8 ^6 ~; Y3 \9 N7 Z; w& ]8 {( F
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
5 ?5 E; R- s; T5 {' L) U4 t! P; B
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ / }, d: T  u, l5 y0 P$ M' ]
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน $ z6 t, }1 G$ U% V
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
- F  s, S7 w. ?0 r  Wอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม 3 [, V3 s, U) y  W( P& W% g
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด