กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

6 l$ g. z9 B: t0 e1 Z

/ Z9 t& a5 U6 E5 o4 j5 I6 F& rเพลงประกอบละคร แรงเงา
( \5 U! o, R% [1 J( N8 n; [6 o1 j! i2 a+ F8 Z
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร ' e' \- Q3 W1 `- b* [/ V+ b) X
ในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา 2 j' A6 b' E. n" Z& Z
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
0 d8 s- K' H; xเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ : g. {3 e; ^& \) m6 i2 b

2 G/ _2 Q2 N  D: ?2 V6 G: ]8 S; wอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม ( n  {/ T. I+ t* [5 a# B1 X
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
: w9 @  d: o" p9 @1 m5 p4 Zยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
0 E, C0 d8 s: p5 [5 m- Kมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว 7 W9 a/ g1 K4 `* X

3 i1 n/ V  H! {; G7 f- Yแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ * h# ^& ]  [* v4 d0 Q& K
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
5 H3 f% `; c. _เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน - p) W9 C' f4 F! b
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป ! J) q4 o2 X6 f3 x2 J, u* W# ~

1 U- M" |) b# l) z+ Q9 H  P1 j+ ^ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ " N; E3 U( @3 f2 p2 O
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน
, @0 J, C, N( C) [& `ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร " y0 a8 e7 B% y7 i
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ
7 D. k# M- r* r9 \- ~
- s+ B, x8 L# k/ {7 U6 lอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม ; V' |7 D2 P6 M2 Z) }. y
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น - x3 k% v! z, ]; N% z# A
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
7 ?: k8 @0 M4 L. }มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว : x" O; d, O+ }( `8 u, `

3 p" F3 h+ d2 u. n9 J0 ~: zแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ) t6 R# u7 p' J# {! A
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
/ w/ n1 j5 [: X" nเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
7 D$ f" m3 D% l5 Wอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 1 Z# h0 D& ]$ c
" C: k4 Q& `7 g! F0 n. W& K" w9 d
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
+ m% s* Q" |' f' P' N* }/ ?$ a1 Jเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
% G$ B; T2 J# |% @! jเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 0 o5 U- D$ R, M, B% a% K" b, N
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม # j  n1 y. _3 ~/ H2 \, ~0 `
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด