กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


* r" ]: c" i# |' }
. I+ u4 O6 q5 W* nเพลงประกอบละคร แรงเงา
/ _- j6 m4 U3 j# M0 |2 D% v! R5 O+ `8 E
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
" R: Z* r' f# `$ H4 a- gในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
& {0 S% v" I8 z$ ^ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา ; C7 E' V; Y: U- B* @% y( E' F9 a
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
6 X8 i5 _/ N" k/ X
5 {) v/ q# \! W% E# [/ kอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม ( m1 d5 L6 n# A
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น / g. i5 v" {* \( Z
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
) ~+ R% b1 C5 z/ s1 c6 o. v+ b( Pมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว $ k+ _2 |% _, f: c, \

3 w$ V# X6 X+ s" O) G9 cแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ( d: r) p* |8 Q
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 2 F7 f+ d/ \8 Y! j# g. A( q$ t
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
* |# Y6 y. U$ mอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป ' I7 r) m; n  r8 r) M6 A! C
6 m- ?/ D* |& }- }. ~  s# X; h
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ ( ?! G. f$ Z- O6 K
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน 6 e, ]; V7 b" z
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร 4 f- W! `( o  R/ E8 Q8 m
ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ 5 @% V+ M* b5 T* P1 v# I. D

0 c- Q- Q: v5 D8 u* kอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
2 s8 r5 ]5 E5 {3 @9 Lจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น - ~+ h5 R5 R1 a3 A" C
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน : l. [" a4 m4 L4 k8 @
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
. y. d; q2 l. r* z) o) }
, f) z5 A9 G! C1 Y3 o! ]แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
+ e$ Z% F7 |+ E" W0 q( g4 u) R: ~เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
0 f7 e, [' y  n! v% wเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 0 Y( c  S6 r  P; a8 O9 e
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
0 m1 X. |; I# z# X
1 C) C) v/ b9 Q  Mแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
! }8 B% G6 \# E- s! m0 p0 o$ g) qเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน # T/ j6 E$ E+ G! w9 p8 A8 I
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
8 e1 `" q) [7 D- Vอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม 9 M! h. ~1 Z" M6 \0 r
หรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด