กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


8 G; N; d9 H8 W1 u: ]1 p4 K3 ^# h& E; |, h/ y$ I! [
เพลงประกอบละคร แรงเงา
  P* c* u7 P7 Z- c) a# J1 R8 f) C' Y, ~
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
9 O' N( m) v9 S) o! g$ Cในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
) Z2 g/ A$ e  I' Xในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา - A9 g5 ?  d2 C7 {( Y# N: g
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
4 [" a. q3 m! w, d. B" ~6 L
2 h( E/ K" P; kอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
9 l" W- x- e( m, k0 @9 V3 u: j* tจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น 3 r7 \4 G$ n1 d4 i
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน 7 q' t6 m6 r+ h- [- h3 Y
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว 9 b4 {* x+ ]4 b, b& N6 U

- p! U3 u$ Q6 ?8 O# _3 dแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
8 |" f3 K9 K; U3 N, ?เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
; t9 M  j6 {0 P6 A( uเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน & [9 [% H' ~& i5 K2 W9 z% E6 x% ?
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
5 Y8 k- T& {0 \& V
, Z) A' e% [2 zในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ : E: ?$ T6 g9 Z8 ~: [
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน 0 I0 U& e; M* J2 v% i- S( y
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
' @2 O# s1 [7 V6 ~. t  {ต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ
: y& `7 [, o/ b) H6 d$ E0 e4 @4 b7 A0 ?# V
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
3 g8 R; j6 S# X8 kจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
1 P* x$ ]3 s0 h6 z* Z* T* M% V  g6 |; Gยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
2 ]5 o7 n, f2 pมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
7 k4 R2 M3 p$ S5 r! a; h8 K# O1 G1 d/ F
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ; i$ ^" u. y2 h0 J8 X( |
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน ' y5 r9 ]8 l, k
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
7 T4 _) J* t6 K: o/ O5 r. \& F4 Vอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป % x- K$ Y6 d: ?. i/ b

9 n. x8 a+ ?* S9 M* B$ kแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ : Q$ V4 O( A: x' b# Y
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
1 F8 b% V/ d, a1 zเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 8 R  B9 w, }6 C
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
" m3 i" a5 T. T3 N" a. }  o' eหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด