กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


5 u9 s+ D" ~# P
) E% H- [/ L& ~5 s1 o. X6 Tเพลงประกอบละคร แรงเงา 4 V( h6 |8 d. w% G; R! j- A- M4 C

. p0 e! N0 a; i' K8 F% U& ~" N, gในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
, R" u5 A( }) @! y5 x% gในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
$ \0 n9 j" H" h  w0 I' G& U( @+ yในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
( p+ i- P& s3 f: N  wเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ # y3 a9 g8 W+ H. W4 R) ?

0 {% {7 U; D% y" C+ kอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
1 o( }4 w3 [3 N: `$ e; E: i$ Hจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
% F3 [6 a2 a* O' i/ f1 o: h- f, h$ m. Rยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
- N3 S! i/ o6 R! v* a  f2 _มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
+ ^6 Y3 ^2 \& i) q
/ w2 R7 r7 L( w' Mแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
3 h. c2 p, g8 ?% l' _. xเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
) g. a0 P' J1 {  H: s" cเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
5 b) V$ w  b' G* l& nอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
, a# p  R  q8 O; [- |
$ y  I& v2 ?, L! f! wในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ   Q# l: a: c" y/ `4 u
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน $ A4 g, s. u$ P
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
/ u# d4 u. Z  E0 p* U, B+ Zต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ & n5 @+ E0 k& h# S* ^
" R# \" U. t4 ~) e) |
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม " I3 s/ N0 c4 g9 l3 O. }. \3 p' ^- K4 k
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
' ]/ H* L7 q3 o; {/ \: tยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน $ X0 W4 h" G" \4 q; l) L- m
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว + p8 t) q* `0 P! f
7 o/ d, t" J- H0 n0 M: |' C2 ]
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
. p  J: _8 b& l2 i5 W, _' Xเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
4 g( c6 a" n! M- h$ C% r# gเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน / o: `2 \' q5 y4 w
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
- T! b7 h; _9 W3 y, m3 T3 u0 o& I
4 U. D# }7 F, ^6 C, m+ v, [1 H# x6 Cแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 1 l3 q, D6 A: u* s& }$ r
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน 5 M" F/ Q* M; ?( s" [2 e
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน 9 Q1 U: U4 U$ f0 A7 V6 k; T/ q0 s
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
7 r& r  {$ u5 N% T2 Nหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด