กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล


4 L& W; c2 B9 \
5 Q0 }3 E. q& A2 Z& D8 Gเพลงประกอบละคร แรงเงา
+ D$ I% n1 s8 P' ^9 D& p6 p3 G; }# {& j5 l
ในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
! G2 P/ z# L  @) N, R2 rในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา * v0 Y2 R& q9 d8 v6 w$ m2 b
ในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา 8 ?  _$ U0 ?1 N" F, c5 _" d; y
เป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
& K+ L4 t8 A, h& d8 b
' w* \: W' t0 V3 v8 Nอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม , C8 n4 H4 q  _1 R, b3 l5 `
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
7 w' P# Y# _" B: d! L& m7 R+ \* X9 uยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
7 Z4 j6 {: U1 Y% ^+ n0 a3 n) w. fมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว " h& d# W1 ~. e( V* [( Y& X

1 A' R7 [1 f, E) |* S8 lแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
4 r; n8 |" V) Lเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
, `6 {/ f; a+ g2 D" mเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
& d$ _1 W5 c  k4 w9 [% Y  Cอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป
  v8 m4 t: \' k- I9 R8 {. I/ ]; `$ m+ ?$ b$ y2 u# N* N
ในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ
- S, B, F$ o- d! [2 b: g0 o: Zในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน 2 t2 H; I' t9 n. e1 V% ~
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
. G1 S3 d$ W3 B+ zต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ
8 f. |# i, I8 e+ @6 j1 ~5 o% a  R( [1 |+ N0 W3 l" h
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม + s0 b5 h. C3 \: B% o
จะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
: `$ F7 P2 m/ Nยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
- \  s7 S0 l) g# `( ~# W2 Mมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
8 v8 D; F" P7 a& B
2 s8 a6 u6 \: `9 @- n8 qแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 0 ^. C. V8 j' i$ N
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน " l+ u; D$ l' Z8 _
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
4 X6 h+ V1 y6 {6 A5 r) _อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป ; M' x) t: ~4 N% G

0 L9 N& X$ O% A6 C- X/ o' {8 eแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ ' m0 s9 ]6 h# {' a; B  |2 \" Y/ ?' G
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
* q5 p3 F, V) [; w- p- n$ Tเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน $ {) r( p5 A7 {
อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
+ q" n4 \3 F6 u  Lหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด