กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

เนื้อเพลง เงาที่มีหัวใจ - มิ้น มิณทิตา วัฒนกุล

" ~& s5 Y; i) f! m: G
, Q% O: f; E; y) n6 j
เพลงประกอบละคร แรงเงา
# |& r& H7 V) L1 j* {
( f' \' I5 O! c' a- S; a+ {% _& gในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใคร
9 \- K: a1 X) t' kในดวงใจของเธอ เห็นจะมีแต่เขา
0 |5 ]- ]) v3 S$ jในดวงตาของเธอ ฉันเป็นได้แค่เงา
# l* t2 E* h$ \9 d  t1 Pเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธอ
2 w: {/ s0 O1 V$ N6 Z2 |" U# \/ I  {" Q  ^8 g2 D2 [- l6 q2 v
อย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
. w7 j  }( d3 I7 Wจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น : o, {. J2 Q2 t- d
ยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน , s& D5 q. Q2 q6 M% b9 Q  v* t* x
มันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว 1 f7 C4 J/ a" X; ^' N$ o
! `! Y: `. Q! n5 {5 h8 y. w
แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ 5 S2 O2 G1 p& c
เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
) Q4 _% t" h  b  e: ^( `' }เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
( `6 _2 {2 d8 X% _อยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป ! h5 S! r6 ^6 S& K: \) E

$ y  M0 f/ P- U; N# E7 qในความจริงของเรา ฉันต้องไม่รักเธอ / G' x8 J. y& P3 Y; F
ในความจริงที่เจอ แสนต่างกันแค่ไหน - \# k) k+ X0 I: J  _1 I3 u2 W. G7 r
ในความจริงของใจ รักเธอมากเกินใคร
' x2 X6 C* ~. w2 g3 Sต้องเก็บเอาไว้ในใจไม่บอกเธอ & E+ E" |, U6 K2 h5 s5 o

( A9 ^; g0 z+ H+ m( {2 r( W, V  dอย่าดีกับฉันได้ไหม อย่ามาใส่ใจได้ไหม
9 X; e. u0 D/ \% x0 G  Q. N# Lจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น
4 [& z& [# V8 F; w8 f9 Fยิ่งให้ความรัก ยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
; N8 S2 [( W0 s3 H) c! H& |/ Wมันจะทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
0 T! W0 W  _  E+ ?5 p% d% `
  s: D' N( C4 B0 P9 j( yแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
6 F5 P# \2 d% z# V- a* ]0 Kเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน ( |- l  }0 u/ T4 k( l! z. ^" ^
เธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
. z+ O3 Y: f+ _. X) qอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการ หรือร้างรากันไป 9 B! H5 J/ A$ D/ p. ~! U5 v/ x8 f

' n% Y7 ?/ x+ a0 g1 [8 Qแม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจ
( E: H6 g- l4 }/ Q  j1 t6 Cเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใคร และไม่มีวันเป็นฉัน
" T) P' ]3 ?. w& q& l1 ^0 t$ Aเธอจะรู้สักวันว่าเงาที่เห็น ไม่ใช่ที่เป็นที่จะคาดฝัน
% U" N  ?0 `% y& {2 \" f6 Wอยากรู้จะยังรักกัน ยังต้องการกันไหม
- ~" C% }; v5 @& W9 Cหรือจะไปจากฉัน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด