กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


) l" t; D; x9 m4 P0 p) R* J3 l8 d% X) X8 n- l4 S
เหมือนว่าโชคชะตา
% a5 q$ N4 d7 \( \9 P9 v3 _ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน: j) u. P3 a  Z  }& {. Y, W
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
* y$ ]. k, z- i6 R# xไม่เจอคำว่าโชคดี
; e! x+ C1 y: J7 }3 t  [" P
$ q. }3 l- z9 jใช้ชีวิตทุกวัน
7 o7 H+ C: m+ u* A( j8 f% \เหมือนไม่มีพรุ่งนี้9 D* D1 {$ R9 ^; T) @
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
2 S, Q- Q/ @) }" tฉันต้องยอมรับโดยดี, K4 L$ _5 K5 ^: u  P, {2 W
; g. I1 I% k1 m5 v& J1 c) o
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
$ F& r0 q$ V9 E: |1 lก็คนมันมีแค่นี้, W* l7 K5 V5 _7 s+ c) m& h% h( x
: [7 r( U# P, {' `% A: N, d" F- I
เท่าที่ฉันมี
) s- e1 [# m" m+ Jก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
5 a* u" _9 p7 _) ]เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี5 ^5 h, N2 I0 z' s% X# a6 P- b$ Y7 Q, a- |
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร, [1 ?9 G& A/ n. x8 o8 E: T
ขอรักเธอได้ไหม% g) Z& B: {9 y5 Q& N" H3 f

% h+ ^3 t3 }5 D% _เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
  f% h& J6 _4 P5 Dหากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
, N4 d( \# n3 H7 |' nขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
; a' r; [- S7 hจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
6 f) p, }/ N; \, v& A+ c% D. \. O) S; ^6 p4 H0 Z5 ?" A! }
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต3 B4 ?- p$ t- s$ [
ก็ฉันมันมีแค่นี้
0 K. `8 F. p+ U! U  u  m
/ w$ A- y$ q3 |! w$ m+ A+ I" I3 m8 hเท่าที่ฉันมี! S; z6 H( J) w9 o; j
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
- Y! ?9 m# C1 M: ^% c3 Cเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
2 d" H  N4 q5 F3 O, gจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
; i% o3 X8 N% oขอรักเธอได้ไหม
. U( R0 `0 _$ V8 B
0 j# k$ p! M4 Zอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต" n& O3 z8 S! j1 K
ก็ฉันมันมีแค่นี้/ m  |: I1 C5 K

+ {( c- t$ }! H3 S9 Kเท่าที่ฉันมี9 v& f! q' `- G% w- \
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ' t: l; U) y/ N1 z: }* G  Y/ X
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี/ j' e. M: i$ A* k5 E+ n
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
2 K& a7 v! T' c0 ]  z5 Gรับประกันจากใจ
7 e6 u2 w) Y, ~0 Q" I% f" f; w4 E4 r5 _: I! P; X
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ# Y8 t, Q) I+ b1 B7 p, t; R( f' \6 l
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
1 a# x+ }- R' U  g" sเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด