กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


  Q+ r- |" T5 ^! E0 t8 q* Y& r* @$ g% ]8 D  F# d
เหมือนว่าโชคชะตา" F. n3 l, B! B. F5 y4 I& o
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
5 o- x. Z, G2 W% Tตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
& x+ |  |7 X5 ~* g) X0 Xไม่เจอคำว่าโชคดี3 Q. F9 J. U" g( J

! X# l7 h+ R& {. K- Qใช้ชีวิตทุกวัน
" x' ]# G# o7 N9 n( x9 v% }, @% Uเหมือนไม่มีพรุ่งนี้+ _& g/ S3 R& Y# Q; {+ W* I
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน3 s# i+ E1 b6 k% X5 e
ฉันต้องยอมรับโดยดี
1 k9 \( R& l( f, Z1 Z# X9 f9 g6 }$ x2 X; e) ]  g' a! y+ Z! B
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
, j3 R* d5 }/ Q9 a/ J2 X* \- Xก็คนมันมีแค่นี้) r" f" E: ]9 a* L$ t( d, p
# F& _5 @  W9 o0 `
เท่าที่ฉันมี
& N* E5 h8 S4 [' D) iก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
" s) U) n& t' X( O: h: T2 rเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี3 m2 J, r: j/ x! ^
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
! Y" K! T3 W8 S6 F% X& gขอรักเธอได้ไหม
, s1 h" q  X$ O" }* A8 r, S9 ^; M( m4 ?) a& q$ A
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ1 I6 \0 a* ?6 J$ e7 ?/ p
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
0 i, ^0 [& L7 L: S6 kขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที4 ^4 P* o9 A3 w) q4 m, k
จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
: ~' Q  H2 c) ~5 j- t
- I8 A* i8 G+ d  g2 Q8 z9 Wอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
/ H( p3 v" d. D7 {5 v% y8 A+ iก็ฉันมันมีแค่นี้
. q( d& Z1 F2 p) r) S' |5 n6 j* s0 I6 T/ |: W
เท่าที่ฉันมี
- S6 L( j! `6 z5 G: Eก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ( ^% F; [, I( H/ E: v4 r5 X! z1 O
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี6 ?8 _* \: y$ J. s
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
6 |5 Q8 j, j# {* y# U1 o) G  Gขอรักเธอได้ไหม
. [; x8 \  p: I- f  g
. R* ~2 {9 j, \7 s4 Oอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
- [. `$ e' _) ^9 Tก็ฉันมันมีแค่นี้: C7 e2 X0 I, D: b+ Q
; _- n3 V1 q% F8 R; l
เท่าที่ฉันมี. U2 c! P' w" H, i5 v* G
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
( f" ~" ^% @3 r9 d$ p5 s. y0 ^! k* T9 ?เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
. D" X+ s9 x$ F7 W& F0 C. B! Zจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร. X) V" Z2 Z0 ?% _9 Y
รับประกันจากใจ8 ?& x7 t& ^9 |( b
1 y9 d; G1 q9 Y
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
- K* Z) s7 ^3 L9 _8 `7 w, v1 Kหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า7 P5 O( |9 G8 p1 X# `" Q8 T
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด