กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


2 W4 h; r9 ]6 ?; w. k" K# {5 }0 W
เหมือนว่าโชคชะตา
4 R+ q7 A9 @% @! k6 g' xช่างไม่เคยเข้าข้างกัน0 c5 r& P+ y! H! F
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน( G/ x3 D# B8 S! c% w
ไม่เจอคำว่าโชคดี) P7 L8 t* L5 }* S# U

. b3 q( y" B" ]3 L; @# s% Dใช้ชีวิตทุกวัน  S+ Z- v, Q2 X6 k) u$ K1 F  c
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้& O+ I/ |3 u5 O: p( c  t
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
& E: `9 G! B2 Kฉันต้องยอมรับโดยดี
* K6 c7 \, }. E' @/ P: O, ?0 U
- V3 z' _) k  u' Lต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
7 c1 P, h2 u4 ~% [) `/ wก็คนมันมีแค่นี้) u! r: w7 E8 d  @6 G' f2 w) K7 I, r' {

. R8 |3 W8 N  d! Wเท่าที่ฉันมี2 _0 Z, N7 j& {( W4 U" S
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ+ x0 M% M" e: n' J% R
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
3 V  P4 w; v# V+ B2 Y8 x' _จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร) C" U; c2 I9 u8 _9 a
ขอรักเธอได้ไหม
0 b7 X( y- l: ?6 P$ n% }! c0 t; U$ c( W4 U2 F6 \7 ^
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ$ j% v3 b* f# c9 E& [; z4 R
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี8 `4 t; U) t( j) ^! N3 M7 M
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
! u! {6 T- S) F* a; ?/ _: d8 R4 ~จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
1 ~, u/ A& q8 m' z1 g! o" z1 |* [
* M- a' `; J) O6 ~6 \อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
+ [$ M8 z8 H/ `/ D$ t0 K' sก็ฉันมันมีแค่นี้2 S* \/ h, N* R: T9 h! L# j( `

- J% w# {$ h! N! J+ n/ V; y% Cเท่าที่ฉันมี
& n$ D* N- T0 G" d( |ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
; F; E3 l2 Z0 M( I# aเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
! |9 N. H" m: {! E; Pจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร. M& T' e4 U+ X, M  x" C" c0 q% I
ขอรักเธอได้ไหม/ n( v( H' j1 k6 U, @
# e% q5 i+ U* K$ v: Z7 F" G
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
# s; g. L! r  }/ U  @: r) k. `" n& H, ?ก็ฉันมันมีแค่นี้, x# D" }7 F0 G, W) R; ~& G/ a8 p
, Y' Z0 r2 ]$ w8 y
เท่าที่ฉันมี
9 Y$ K5 L2 P- T, Sก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ) n8 b, z+ y2 ?% \% s* P" n, N- }$ e
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี% @  P, F% E% E0 o# `# p
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
4 C6 k$ @& d, mรับประกันจากใจ8 m# D4 r: x3 K' R- V
1 [. R- g+ w6 I* F2 w3 p
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ. y' W8 y# d1 y
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
  ~: w, V1 A$ n! a+ iเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด