กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


  I+ w  w3 G" w$ h! v) G- h% c2 E2 D! p
เหมือนว่าโชคชะตา
7 P2 \0 M0 S: Dช่างไม่เคยเข้าข้างกัน; I" h( m# _+ i. n, y
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
1 E7 r% V8 G8 i. V% ~9 c0 x0 D, K( Z  `ไม่เจอคำว่าโชคดี( X0 W/ n) i* i0 x
; k7 a3 i/ Q! E4 I
ใช้ชีวิตทุกวัน5 M/ w' @/ m$ }. |' {" B
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้6 n8 O8 Z' y6 Z6 z) h4 @  ^
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
8 _, B2 z  ]/ @$ d3 R% Q2 a3 qฉันต้องยอมรับโดยดี
9 k: u& F. n* h* ?5 r; d9 n, r% k) P
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต' i* @" G/ B0 x3 m& Y
ก็คนมันมีแค่นี้2 s4 j7 Z! c  r, ~
, a6 X0 b5 D2 \/ q0 c
เท่าที่ฉันมี  ]& F8 u2 ^# e1 ^
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ6 N0 }, c) `4 \: T- ?
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี8 a" n- t: O" n9 }$ {
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร1 I* }! v; m' O
ขอรักเธอได้ไหม& M6 `% N; W% q+ L  }% O+ a7 V
: U3 K& O. J. m) D+ |* _# y
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ/ ]8 u, `4 F) a* z9 E4 a2 E
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี( w' K( B8 t/ T. B# @, _! F" E
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
* f* W7 O5 f- P6 g; iจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี- X- D5 O+ X: \6 `) S2 e0 v
2 V5 s" ?$ R0 V/ T  ]
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต. K; {% U! f  c3 _
ก็ฉันมันมีแค่นี้
$ \& K8 p( Y& _2 t; w3 C' x& @
) E6 v; x+ Q" w! t* Wเท่าที่ฉันมี# D: I* \3 u' ~. A
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ: s6 y7 n1 I- A$ [, P$ s% v: G  i
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
( n/ l6 r+ o, ?& U  ~จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
) r5 g# U  m+ aขอรักเธอได้ไหม
/ J& U. x" L5 o& F7 {/ z, J6 v0 G
. e. ^6 W& F0 k; e4 y9 s# s8 Gอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต6 z7 x. \7 `* P7 X$ c
ก็ฉันมันมีแค่นี้
" D1 i. n6 ?1 K) v2 i9 A: z4 ~. U( L* }4 s3 v
เท่าที่ฉันมี
. b8 ]+ B: V% c, xก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ0 \5 f2 V6 ~0 |1 b
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
. d6 v9 j2 S3 d1 c6 uจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร7 H7 Z4 O( @. Y. j- D
รับประกันจากใจ) g+ E2 a  a/ `( ]% N

* S2 k$ v  R4 _8 wรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ- O9 D& W; h) j8 M, V. f
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า( U4 T8 q5 A9 _% g! L. H5 M& ~
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด