กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

5 M8 n  }# F" z* n  o1 ^
+ G, o, }, _; |
เหมือนว่าโชคชะตา
' l- K; v: G( I. k- X2 ^  \5 @ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
2 L8 w# S0 ~( X" {2 d( o7 Pตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
, \4 O. s! J# M( I6 A: vไม่เจอคำว่าโชคดี- g) q3 P- l; k8 i7 l: k
- T7 S% }" c3 _8 m% r( n
ใช้ชีวิตทุกวัน) K- b$ ?4 b/ u
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้
4 z0 F7 W: d2 w: Mเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน0 P) m: L/ o3 ]# F
ฉันต้องยอมรับโดยดี
+ Y# r5 v! _  E7 @" C! T' C% t# C5 L6 B$ i
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต* H& ~; i2 C( N9 }, N  V& t
ก็คนมันมีแค่นี้
& E+ |4 U/ \' z0 F; e% a) j7 l' U, B- l
เท่าที่ฉันมี
+ z, o/ _+ U9 ^" _/ }ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
# O. n" X) [- fเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี: p" Q. d- v2 k) a8 g% @3 O0 U: k5 M
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร9 K* y. w5 \- t# `9 ]- ?
ขอรักเธอได้ไหม. Z* O' B# ?4 @; k$ b( {

, z6 L' W6 Y4 c  Mเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ, Y1 _' A- a5 I' o7 R
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี+ Z2 u2 N% z( t7 s0 j& I
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
& _1 V& D$ Q  u7 rจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี* {" A: v; X; S1 S8 n3 V

* j: p( i3 h4 b; g+ t2 ^อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
* Y* |- ?2 M: e1 x) n6 Y+ tก็ฉันมันมีแค่นี้
/ o. S; |$ Q% [  K$ \' p7 J7 ^- B; F5 a% ]7 C5 c
เท่าที่ฉันมี. u- k% i$ U) N5 {: U
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ' P: _+ c& a; X& K$ A8 k0 N
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
; g0 F  U2 Q, H+ V* \! i9 D  o' \/ `จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
* s( [, ~; K: j3 E3 u" v' r7 Fขอรักเธอได้ไหม7 w# F1 t- \- C. p  F" P, K

( T3 [: Z: L5 aอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต* u9 \7 [3 \; d3 Y' d( E6 v
ก็ฉันมันมีแค่นี้5 ^: w. c5 }9 l/ T# v! R

+ `* q( q/ |, Y! {. _* M. Z1 E& z* O, xเท่าที่ฉันมี
/ R& Z1 D1 Y9 ~% {* C4 w1 mก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
* }( W* q# Y! A5 w9 xเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
* o+ p, K( U( k" {: F1 Zจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
' r! n! [, g5 h/ o4 cรับประกันจากใจ1 w' Z. k: l1 R+ u5 E% l

. T' S3 G) }1 |( m9 Iรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
8 q: |" t# z' l! y5 tหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
0 m$ |$ _3 Y4 _* D! E; X- Oเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด