กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

7 u/ \; X5 d" a4 x4 u2 R" T. |- k
- I$ f  H. J" O5 @6 e& y
เหมือนว่าโชคชะตา$ b* S, i9 G  L& ~4 F
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน7 b& h. \5 {4 s$ M6 _
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน" @! P3 F" a: D/ s3 W9 T
ไม่เจอคำว่าโชคดี7 x( T; y5 `7 l9 Y2 b; @- X9 j
- u/ a8 O5 K1 C& `; f2 ^5 S2 @
ใช้ชีวิตทุกวัน
& O2 k# W% P5 ^3 ]6 Bเหมือนไม่มีพรุ่งนี้. r+ Q* t: B5 @, N. M' F1 Q
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน) s5 n+ h$ Y! ~! H) ^
ฉันต้องยอมรับโดยดี: Z$ Q# \4 S# U* L( K8 b7 ~
* t- }. n+ t; O8 U/ ?
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
( _+ g6 H! o2 p" Jก็คนมันมีแค่นี้$ ]( H4 J  N- i/ Y+ f! j) S% q0 }
$ r& L# ~# Q$ |) d: t
เท่าที่ฉันมี
9 e3 S$ e" E* ?4 Hก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ/ L5 y. H3 G- N; K: _' v, s
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี5 f* z& P; G" ], Q8 [% v5 \# k; ?
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร9 B2 [7 q3 ^9 z# I
ขอรักเธอได้ไหม
9 _0 ~6 B" M& y" W7 c3 m# I: C
0 P# ]2 n' k' b. d' xเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
- V6 z- q, l2 Y6 {' bหากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
% @4 R5 n. o  _5 vขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที. e' g6 G1 g8 D+ |* J/ y* k
จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
$ \4 q$ p$ j6 G; b' \. J# p% W0 t
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต; k  y' V3 _5 N. ?$ r9 {1 C) ^
ก็ฉันมันมีแค่นี้
4 b/ K; o7 o0 }+ W( O8 [. `9 u% c, P7 N& u4 p" S
เท่าที่ฉันมี
1 }* f5 X1 u8 @, Uก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
- h7 l* ?: [3 Gเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
, F0 Y3 R  a, y- S9 Q2 Y% F' d/ }จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร( K: Z$ Q; c: B' m6 f5 c
ขอรักเธอได้ไหม
; o" c0 [% y$ k# r6 P  i, L7 T" e$ p; c& g/ l
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต- A& @* H' t) Q: N# d! P  C
ก็ฉันมันมีแค่นี้
& y7 {) m- Z) E0 _* F2 s: ^; T) d3 [) T6 e5 |  r
เท่าที่ฉันมี
! E) q( \9 a' rก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ; d3 T$ u1 s! U* L# |9 d6 L
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
$ ^' X. a9 W* i# z6 kจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร/ F; \( e( }9 R4 v% @( O
รับประกันจากใจ) j/ O  g  I" M; g% q- K. r

* ~. Z* g, l' m/ Xรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
& X  X) c7 Q0 D' i# d/ ?หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า7 d8 x0 l( B: b, c; R
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด