กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


8 p. B/ U+ P2 Q) m6 s9 i' k8 G- ]( T7 p) T* q$ X& F
เหมือนว่าโชคชะตา7 R' ]  H- i' j( v" r
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
: m* s. z) t7 b% ~& Wตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน2 D, M* h3 X7 J: N$ C+ e: j
ไม่เจอคำว่าโชคดี
2 Z- A4 M" f- m( d6 F
# }3 `# X/ d! d* Bใช้ชีวิตทุกวัน/ m; q0 V; X5 Q
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้+ E6 B6 P; A7 `6 }# G  L9 `
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
9 L0 X- Y6 `( Q9 M; o; |2 mฉันต้องยอมรับโดยดี
( X' O5 ^+ k& |& H9 z1 e. }- {, f/ V/ \0 \
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต0 N* e) Z0 b9 p% ~2 `
ก็คนมันมีแค่นี้4 [+ z! R, H& l) d6 a
) B  C# ^" k: S+ _4 o0 `
เท่าที่ฉันมี
  c8 p8 X: _& C& E: c+ Yก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
% ]$ V) X. I( g& K% Q" x2 ?เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี! @3 L  V3 \: S: Q  b, M( d3 ~
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร6 n0 y, u' G! t* d
ขอรักเธอได้ไหม) O) h! W$ U5 W$ ^, Y0 S4 _* _
$ r1 W3 X8 Z9 I+ L0 E: f
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ- k4 C$ ]7 P, A& X" e$ i6 h
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
6 N8 `1 @5 R4 u( N* F- Nขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที8 u- M* L9 j+ a" L# O3 A
จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
7 n' \' v  `$ Z# }6 [
9 y! q# [* V8 t. i* x2 r0 F) Jอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต* `9 P- z% T+ {5 r- e
ก็ฉันมันมีแค่นี้# t( k3 |/ t) E% U4 l

# T+ Y4 B! t7 @5 ?+ ^$ ?เท่าที่ฉันมี) W) a, O  ?9 Q
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
5 A) n  ~$ `; ^5 K% l2 pเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
4 q4 n3 h5 o: Gจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร3 x7 J+ W, U  _5 ?- t% L
ขอรักเธอได้ไหม+ H, @2 M$ f9 H5 t; X
; c4 `3 ]( h; v7 N3 W+ v
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
, a$ ~. N$ @- }. `6 _ก็ฉันมันมีแค่นี้
5 |' W' ^( C. j" f& R0 h% \
. b! S* t* {" ^4 z- H% h; qเท่าที่ฉันมี
8 l" l' c' z5 T; o( yก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ' F6 S- V, ^' o: W  t. C
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
7 U6 [# Z% X1 V1 J, Mจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
! G: S. [1 x! [% N  {( pรับประกันจากใจ6 q- o2 D6 x' r) R5 H0 O
! L; s8 t% B5 u% l, R& `- {- |
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ; d/ O! O0 j" j1 L+ X8 b* F$ e! k
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
0 x6 h% c2 J) t. jเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด