กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

0 {- c, I5 @$ J( E# N, a4 ~. I
5 u+ m) r7 K% x: ~
เหมือนว่าโชคชะตา! h3 K+ D# Y. \! _1 |
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน2 w# ^" V, `, v$ d# @" A4 I
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
0 S- T" H1 [" t6 n# Bไม่เจอคำว่าโชคดี
4 ?& a$ W$ }* S# `+ B. R. L- g% G  D$ l/ I
ใช้ชีวิตทุกวัน) d* E1 ]' H& O4 k
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้) q; k8 K; g* C+ O8 Z" A' d- A) r
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
1 K. U+ G. J; E7 ?5 I0 e* Xฉันต้องยอมรับโดยดี" `. m! a4 f! P' V; `
# n! K" G4 [1 F
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต8 c: `; @: [# g: T9 B& A) q9 }
ก็คนมันมีแค่นี้
! p: D5 @9 ]& {: o& x- ^" j* M! p7 S  X) C' r  f3 ^
เท่าที่ฉันมี+ i- t# L& V! ~9 T
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ0 _2 u2 _2 Z- R6 I) k7 }
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี- J" P* `, h' s* F/ L1 }* T2 J. p
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร! T2 U9 r5 I, H3 v4 k
ขอรักเธอได้ไหม
9 T7 G# r) N* O/ w+ I, y! C) c" }; L9 K, r+ Y- D0 t8 L" z
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
& ~3 c7 V1 Q; G. {' ~1 O3 }หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี4 r1 `! q" U5 I) e3 }- t; Q
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที6 n" Y, e9 G/ z" @/ c& Q
จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
- B. P; `. z) X( X7 v5 U" A4 S/ n+ @$ z8 }5 y
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
0 A. B6 \' X  E0 bก็ฉันมันมีแค่นี้
' c, c! c" \( P: b% N' }" N4 Z( @* l7 T% g8 B3 C3 |
เท่าที่ฉันมี
  h0 D  \( r/ s: k4 mก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
: R6 F. d% b1 Z1 ?: ^5 qเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี' p, C7 }# |3 N+ g" q
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร' j  l: _# \* g: q- q
ขอรักเธอได้ไหม
% M0 K2 w+ [. {/ ?- ^2 h9 P1 @% u& g
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
# o9 [4 M: u, B% l' N( Dก็ฉันมันมีแค่นี้
/ b& D+ z: ]" j8 V' Z0 }6 a/ F; I8 Y
! [$ S! y; P1 g8 ?, i( Oเท่าที่ฉันมี
4 i9 R9 b: A( O  G: g/ nก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ6 p6 _3 E: b/ C- D) L
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี( Q; h* o# o. h* P: K5 O2 d$ p3 m
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
. B) S: U3 R7 z2 Lรับประกันจากใจ
, {* L2 {; ?1 k. [! {8 H- \$ S" c+ ^
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ, M$ r+ @: M; J
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า  ~, y0 D- O) G3 @, ^
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด