กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


# s* u" |3 }9 {! S& k- h5 F- u! k; |; W' M7 ^2 G) S. \. ~8 Y
เหมือนว่าโชคชะตา; B+ j, N' K5 I( w
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
* P0 Z& }( ]) ?# v! N6 B2 Yตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
7 c+ Y- U7 v6 @0 wไม่เจอคำว่าโชคดี
  K( G9 m2 t; F# t  E' \; f0 m% |0 J: s: z$ z7 j
ใช้ชีวิตทุกวัน$ e( A9 D! o& k/ @% f  f# j# E
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้" Q- F8 h5 ^4 {$ j# d( g
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน. P+ ^$ C9 X6 u
ฉันต้องยอมรับโดยดี
  K0 M' e& C" k0 O/ v4 B
4 y/ _/ E" w: h6 Bต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต1 t7 J4 `& N# o7 Q+ f
ก็คนมันมีแค่นี้1 P" G4 e( n& V2 E% w$ e2 x

& t) q, {- }4 {* Gเท่าที่ฉันมี. m- w$ Q7 Z0 J5 `0 ^4 A" i* k' ^5 _
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ3 D7 m+ b# D, _& s: V2 b
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี) \& c& E, r; U( f0 q
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร1 p4 R2 K* ?- `4 U
ขอรักเธอได้ไหม
5 b* Y4 Y- Q6 d% {( }2 [" H9 P0 l4 ?# L: t, v+ W' a
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
  u( ^0 ?& k: T& y% U+ V5 }หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี0 Q* S0 I& d' q' e( s
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
1 P3 g& L1 R; Gจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
6 o  O. Q- \6 Q% j$ }# [) U9 D$ N. n$ |0 c# S" k
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต  ^# n8 ?( i1 G
ก็ฉันมันมีแค่นี้
* o: o5 M5 Q- h& _
: U8 }/ x! t0 G3 gเท่าที่ฉันมี5 F4 \! B2 `0 B
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
7 \5 ^$ i0 O8 r6 M+ B6 {เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี. Y, }8 D- k" r/ `0 q; Z. i
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
+ d" i! }. l( @ขอรักเธอได้ไหม
6 {& S) U! m# ~; \* N! r+ k. P% g4 m
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
$ S1 `4 T$ J2 p. p9 A0 f+ Hก็ฉันมันมีแค่นี้
- z3 {2 G- r, P) t7 F* M" R
  c; V& R4 s8 {2 u) Yเท่าที่ฉันมี
$ M- [% @5 M8 o7 Lก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
/ l  s" Q3 S* l$ b: k- @+ fเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
( F' A" P( h# q8 {+ p% W3 Dจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร* ?- N+ x$ K  [- }# b% d9 y+ {) B+ ~
รับประกันจากใจ8 `  o; I5 ^* _% J- L4 D% ^! @

# }$ {; K# R7 d# A: H& P( ~รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ/ O* [0 M, w; a/ s
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
7 E7 w4 G' ?6 K  bเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด