กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


& s' z( V( e  d0 F0 C* a1 y
! d; J' J+ W( H8 y  Q2 f1 Pเหมือนว่าโชคชะตา
! j8 ?  B( o0 D" Xช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
. E. H4 D$ B, ^# U5 ^6 y, ?4 L4 Yตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
7 o3 i" |+ }; X9 Z2 E: gไม่เจอคำว่าโชคดี
* }# O0 r; b" v: G; V8 F" P4 q4 r
ใช้ชีวิตทุกวัน
+ @! ], `3 W) w  ~เหมือนไม่มีพรุ่งนี้
5 a6 k& M' y$ tเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
3 K5 a% Q% t. Q2 A: K4 x; xฉันต้องยอมรับโดยดี; Y7 [, j4 B0 H# @8 S' F

- n* @4 Y4 m0 |3 M/ d% O8 Oต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
& V& x6 C3 Y* |: ^8 Hก็คนมันมีแค่นี้
! N9 ?- v+ b7 I, U* W, E" `) c: ?0 J$ ?& Y9 r! P( c" ?- F
เท่าที่ฉันมี
6 o7 Z4 l  e0 Gก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
1 P' _$ f* u% Oเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี# [# D' Z( j8 t* G2 A! \# p
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
" }- `3 A- ^5 G" G6 h4 e" yขอรักเธอได้ไหม
' V5 u4 ]* O/ p7 x
! W! m! Q5 a0 Vเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
+ u( ?/ K/ g4 ?* B7 pหากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
# v2 a$ ^, V$ J! Eขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
2 Q5 j* v( h9 m6 Y; g# fจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
0 M1 q9 m% p$ Y$ V8 f' u
* n0 `9 ]1 l  l$ lอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต8 A8 t7 I+ `( |1 X
ก็ฉันมันมีแค่นี้
' s8 f% y- L, `2 B% f. k/ k* U# V& f. B' q2 o( T
เท่าที่ฉันมี
# ^8 \; N9 v' _( f1 V& Kก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ# ~  h' p! x. V5 ?2 U
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
/ N9 {8 e3 m9 D( p) c: Z' W) [+ Qจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
( d! J' `; s5 ^( d1 tขอรักเธอได้ไหม
& ?* U& }: t4 |' L0 i) o9 D) a" d7 y( h. ~5 L8 g6 \* W# D' E* V; x$ ~
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต& A% T8 Z% G3 N
ก็ฉันมันมีแค่นี้& S2 A% \9 ?7 u1 I. Q6 s& Y
+ f0 S8 n3 _; i3 ~8 ]
เท่าที่ฉันมี
  t6 K( `6 q3 A; u# O# J8 Qก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
1 a; i* L8 X" H) s# ~$ {- S& {เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
! O& ^- V: ~" W* T) t# S! U1 \* M4 bจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร' V1 b6 m4 \3 T9 r) U2 B  ]' t
รับประกันจากใจ  T+ R8 b& K4 J
7 O$ b- d4 C) ~5 M# Z; t( e
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ# R# v) r4 R- z/ Z' h3 R% e5 c
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า# s4 [( F- g/ M0 d1 J! J2 f$ i$ j
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด