กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


8 X' {5 m0 @" _6 @4 V" _4 y. C" x8 \  `1 H
เหมือนว่าโชคชะตา
2 Q6 t, x8 w: wช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
3 ~, z3 D. D0 V$ kตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
' Z5 j- S) Q+ b, Y1 t# t$ dไม่เจอคำว่าโชคดี7 A' h- O- }4 H+ X& `# C# U  L1 D

# `. F* {8 V/ L! Eใช้ชีวิตทุกวัน
% A( \$ m: u' Y4 L  lเหมือนไม่มีพรุ่งนี้3 p! N* T& R" E* f" `) ~
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
5 j) Z# B. H1 f) a( `ฉันต้องยอมรับโดยดี
2 N% n8 s- i. i/ P. M0 G0 M2 {& F2 X# J- f
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต$ l4 h/ |8 W- Z" ?, P6 w$ F
ก็คนมันมีแค่นี้
% T' l0 I# n( ~. L5 l0 g/ C. F0 }% O7 k. G9 S
เท่าที่ฉันมี( J1 r) F# D( x6 t6 I/ q
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ. ^  p: _5 K: Q1 g6 L
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
8 g6 v0 u2 e; P9 fจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
4 S  C  ^7 R% x. v& }# \; S0 Uขอรักเธอได้ไหม$ h$ {, f- i2 j) c& i9 d2 A3 {( L' L
0 O4 T8 O. _! ^4 ?0 B! _
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ& O) F( f1 D3 {
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี7 q  W) Y0 n9 I' {2 z! m1 m
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
9 V+ n# I/ @1 T. E# N8 Xจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
# s+ P' @0 |. s8 v( ?' h
0 D- r1 _0 j$ s* S9 Jอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต3 C* v7 c4 p' |  U% k! E( A1 Y+ M
ก็ฉันมันมีแค่นี้
3 e& N/ R! f. P+ O. N' Y$ z" F  j0 E  A* E2 g. a/ b
เท่าที่ฉันมี5 {! n" k) ]) z6 M
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
5 ~0 ?9 f( p! q% ?เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
* \& |/ K8 c" A+ a( H( p' jจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
! q% x4 P! Q, D( b& ?ขอรักเธอได้ไหม' j  B1 ~2 m- w+ ]7 g8 O/ {0 n

9 X  t7 M2 T0 X, vอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
: y8 k  e, s5 q; cก็ฉันมันมีแค่นี้
4 U. c* b2 A) v4 s- g, T9 _" W6 O$ y# q
เท่าที่ฉันมี
9 g, z3 Z3 O  M# Z, Cก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ; {+ X2 C, S: n6 B* r/ u
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี2 M+ @1 w% S. ?$ ]+ p
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร* H1 h1 Y3 |/ P- O9 r) R/ i
รับประกันจากใจ
1 ]2 r* B+ p) p7 i
4 j; x( j1 T, Q$ c( q! }รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
! p0 W# F* s+ N& fหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
( }" g8 T- w5 S  w, H6 Jเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด