กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


) e/ r! j+ {( I; O$ S6 @4 P! j$ H; n8 R) k
เหมือนว่าโชคชะตา
$ C5 k) D0 O/ u, `# V' Cช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
) U! |& L5 }/ u5 m6 Dตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน* e9 r' L! Q$ v# a; x
ไม่เจอคำว่าโชคดี
9 s" I. X0 K& U- K
0 }! d8 o" I4 V. F5 Rใช้ชีวิตทุกวัน) s  y- Q2 r; m* B  \) I1 W( p2 g
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้
0 T/ D, U' r8 w' x0 U, zเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
' \* S+ t3 ^# L7 g! X/ {1 E. s( ^ฉันต้องยอมรับโดยดี
8 ^, J  a, w) y: b
' \+ X+ A) k4 Z9 T6 @ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
8 G1 r0 j% D8 ^: E! Q+ Aก็คนมันมีแค่นี้
  @4 {+ J# b6 H6 S" q2 K
& J- g2 x, H( E2 ~8 fเท่าที่ฉันมี/ q9 x; v* U8 M, x! |- z# a
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
4 {. Z5 K: @3 q7 r8 b5 Z% uเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
7 a2 v0 @7 Y9 o6 ]& J# q" oจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร, @: C- w% j, R8 ]: c
ขอรักเธอได้ไหม# s4 C3 _' e6 y
0 b; j( M3 X& K/ v* ^5 g/ ^
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ3 ]: b5 O# {) J* \+ K
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี7 U( a* `' L% _( U6 K% D+ |: a: `' d0 {
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
5 Y$ w/ W" R' \; E  b) N. }จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี$ W/ L7 b5 A: g, E- J

" p2 I4 l  b* D1 f. U, s" u- a- cอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
* |/ y: o7 `2 F1 A5 z1 I$ t9 o6 Dก็ฉันมันมีแค่นี้0 M& r& l5 T" ?8 e

; x" |, E3 z9 f8 o& ~เท่าที่ฉันมี
% x/ W3 w. e1 f, l  X# Bก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ( Q! ?$ v6 p/ ^6 L* K$ _
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี: b$ @: M! h" a8 L# T2 q
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร, M& E  x0 B+ E: T
ขอรักเธอได้ไหม
/ G1 n6 d2 I# m- i, J% M$ O# C* r! h1 r  m' }
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
, L8 x% K& R# d: W( Uก็ฉันมันมีแค่นี้
; n1 J3 H$ O: U+ O% p- I  e, I, L6 e/ _, c
เท่าที่ฉันมี8 D0 x3 r8 R: U9 `" D0 e- l
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
+ N6 L, j- B) q' z9 \9 Jเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี. _: y# t9 M) E4 h0 ~3 e" G
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
8 n4 [- o0 d6 w$ w# F, p- A/ Xรับประกันจากใจ+ g) ^& s0 |7 g* ^! y
. F' o" F5 Y% N  g) B: d
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
% |/ K1 ?; l% Wหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
" K2 ~) u; s" {เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด