กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

* g% u8 C4 ]; v) q, p

: _5 a' q5 n5 N% M7 wเหมือนว่าโชคชะตา
5 w, H/ T# ]. P* w3 _ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน. n$ {' n. [& P
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
3 H* e( |0 s: ^9 P+ d; \ไม่เจอคำว่าโชคดี
$ Y, g4 A/ _! P6 x; q. P- w2 B* @! h# z
ใช้ชีวิตทุกวัน: {5 i" ?% y7 ?! D6 h  |  c' t6 Q6 o7 F
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้* Y, r) G* c5 h) r8 ]0 x2 U
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน* [8 \% f. V9 |& z2 `6 E8 G
ฉันต้องยอมรับโดยดี
8 O. s! M& s7 D: P- J) h$ z: ?; ]/ I# t& c9 Z
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต0 ?0 j6 D- y0 R0 Z
ก็คนมันมีแค่นี้5 u; N7 O( _3 S0 R$ g- N5 \

4 j1 L  }' w: }. ]3 u! Rเท่าที่ฉันมี
" U$ l5 ]4 w" m5 z: x. \, Dก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
* `; [5 J/ @' @: nเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี2 i* }7 t/ A1 v: u# b( G
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
' w0 Q8 Z+ s2 L  mขอรักเธอได้ไหม# D) l4 W. p: e7 D: W, ?

% R4 m/ e) Z! D* r) Q$ }) lเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ5 w1 O1 R: G, c) u, I( G8 i
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
# P+ ]4 X: t0 I/ w% m# }ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
, u) F% z5 o: I! b5 d; M) r* e9 }9 pจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี0 ]+ V( u" ~3 N
. \) r! H" @$ `
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
: Q! g8 X5 _3 Pก็ฉันมันมีแค่นี้  ^7 E" i  |6 k7 J; q9 o

* e( O2 e+ B; x9 A0 t! l- O) Qเท่าที่ฉันมี. B% X. R' r2 ?- e( {
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
. x$ y' j9 [* v( x4 e' j4 w( jเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
0 p0 @  @  K1 l1 gจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
) T6 Y6 c) q3 O- j/ x4 D  Tขอรักเธอได้ไหม# S4 A' z! m6 x5 Q- S+ ~8 @
* G8 [5 j" f# x3 J
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
  i) M. y  L+ Y3 U. e3 {# J" Yก็ฉันมันมีแค่นี้6 o8 ]7 ]' {/ ^

( S, R# Z9 e' C6 z& w# cเท่าที่ฉันมี
4 z& N- ?: |7 [/ G  j) `- Hก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ4 ~( ~" l1 N3 j* ?6 c
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี6 o5 F% T8 e, W" q
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร$ B) R2 ?6 F; U( M; F
รับประกันจากใจ+ X1 h( P+ N1 \
! b9 d8 h/ {1 V# C1 ~7 Z
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ' U. \6 V) q! C
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
! j+ m% e+ J/ }' ]2 {เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด