กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

- i0 {. W+ k$ r5 L& `

' d6 E" b: {9 i% xเหมือนว่าโชคชะตา% S1 _( X( o, U
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
: u7 i7 C, z% G( }" X8 }# yตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน2 \: X8 i  ]+ i  U8 q- d
ไม่เจอคำว่าโชคดี% F" G, X& F& k. h2 N
/ i! }) N0 ~1 s- K
ใช้ชีวิตทุกวัน& n  {# D& ^6 f5 E7 b' o
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้
5 l( L% d$ Z8 x6 gเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน' r7 b8 t" h" e7 L& U
ฉันต้องยอมรับโดยดี6 _0 Y* `* E# O2 K1 H9 _
7 B4 k! C" `* y2 F/ \: }% b
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต# I; I2 ^! l; m* h* D# ~
ก็คนมันมีแค่นี้9 h7 v3 q% R$ u4 \1 X

  d5 L4 O  Y: ]7 s$ a6 _4 Q" y/ Nเท่าที่ฉันมี7 Z& d* N% O: v9 o
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ5 y, w) U6 G5 y# e4 z
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
: o: E! ^7 k4 i" Tจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร5 V* d# M( [$ _7 J- @
ขอรักเธอได้ไหม$ j2 s, o$ m$ S% S3 _0 V% s& _) `4 {

7 v% o- B' Z. R1 Q, B1 r- B# k" l, bเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
. G) u5 a# `1 Z7 A. Iหากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี" R. x% c. k3 h% X# `( w- j
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
& T/ I& B* z9 z, X7 rจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
4 J, d4 \- h, m, O; w; Z- K: h, o+ }7 n
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต. e& V6 [. f' s$ l. T
ก็ฉันมันมีแค่นี้( P# r' V/ N1 J8 s5 M% O

3 ^0 p! u! X7 W- q% c1 {0 d( Sเท่าที่ฉันมี
( J" Q6 L/ j% p/ B8 Zก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ+ V& R3 f! d6 }) L
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
1 y" n6 Z$ P) N2 M5 X& G2 yจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร! v: Q) a, X, O- q( I+ {9 u
ขอรักเธอได้ไหม
, A) c3 N% \( @& e
& F0 t* U  S8 `4 W# x1 Hอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต; S& T, {1 j3 `2 b
ก็ฉันมันมีแค่นี้9 Z& m  I7 y# g! y3 p- L

& J  B+ r; T2 a9 C! A8 u9 Hเท่าที่ฉันมี) r# U* o9 R- V4 A# a* S( i
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ- J* Z2 C! X' m9 Y# u; U$ G& }( q8 p
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี1 G, a0 X+ q! k) ]
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
7 {& Z" U+ Y4 X9 o7 k- h& ~) Qรับประกันจากใจ
6 t& p, z! }0 m# ^$ E1 Q
# Z; c. f5 n8 D8 Q/ s( e9 U; Hรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ. S9 G  ~( m" v: v( S/ }/ [  I* Q
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
8 P) S" O& f; L  _เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด