กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


( _: R* |& f8 H7 e+ Z1 {6 Q% P" m9 p5 U* y. b
เหมือนว่าโชคชะตา9 l9 Q- b1 `- w/ O0 _7 k5 u% j% _
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน
5 q1 N8 O6 V: c/ x* w6 X- s" Q, Xตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน/ o2 O0 L. L4 U; Y1 i1 T
ไม่เจอคำว่าโชคดี
& q0 z! |) o- Q& i/ C6 [0 S8 B( e) P+ ~) H$ @5 b
ใช้ชีวิตทุกวัน; Z" d: O4 w% ~# \0 o+ q. z5 Z
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้' ?- i8 S- B  v* t- q" _
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน; h( z$ g2 K0 r' I8 I- X! {4 E
ฉันต้องยอมรับโดยดี
1 o9 e* \& A9 D. b1 C: S% |3 _. }# h  X' s7 Y4 h
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
5 i+ B. d$ {$ V% K8 W- y' ^3 Mก็คนมันมีแค่นี้
! R$ }, g: Q9 o8 [& D
% A/ N4 C+ j8 c; \1 S+ Cเท่าที่ฉันมี2 f8 R! |$ \- }0 E
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
& Y4 c4 h: @4 O" `8 xเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี6 J( n9 b4 J% F* f
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร7 k) d/ L1 N; e' I, f
ขอรักเธอได้ไหม7 Q' V6 K' v" @: u$ M1 ?  }

2 J9 w/ N7 S* l, W+ J9 j6 Iเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ* b( r/ S# }( I( C) Z2 u
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
0 ]7 ]* V1 a* cขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
4 }+ m- R/ e+ Zจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี4 _7 r% b) [6 o) m8 u, @9 R  _! v3 t

( T: ~: z& n* z+ [7 kอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต* E( Z6 j5 _$ K9 M' z) J' X# d
ก็ฉันมันมีแค่นี้+ f- K( A/ I# N" i. U' @
( O6 K2 c/ B1 h% t" a
เท่าที่ฉันมี
: H# L$ [2 [! b5 m0 kก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
# z6 [2 |9 J# h% ?6 pเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
' q) [% h2 x: j, Qจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร$ X7 b' Z& w# s! S: ]/ e( j' [
ขอรักเธอได้ไหม
2 g( v/ w  q/ ^2 d- Q8 J+ N
) r# b2 g6 C" p, eอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต. Q* _5 R5 Q: d9 }3 `* _# H% r
ก็ฉันมันมีแค่นี้
, \3 d" Y- Z  p4 A5 O+ j* o; w- h1 r% ?$ j
เท่าที่ฉันมี! |( B1 Q& j% h9 X1 ^/ A
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
" q, ?, d) ?6 [3 g+ Xเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี: z( p! _- a% v4 u; R; j( g
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร* ]. h, _( V# J* E1 c7 l- E" u4 S
รับประกันจากใจ
5 u( c; U/ p& D  c0 G: x# x
! n4 Z* x' S* o3 F% G) v- }) ]รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
! X0 e0 K5 w3 X/ ?! u: S' B% [หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า! P, h5 |9 y5 k) i' G
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด