กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


+ w1 ]- o' [% b
. f. ]  m) M1 Z3 `8 f0 p4 vเหมือนว่าโชคชะตา6 d' R0 M0 X- [
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน2 _" x' ]1 |" I: A- F" ~+ |0 G
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
. ?8 M. i2 `- ?ไม่เจอคำว่าโชคดี
+ B% [! c2 y' \8 [% H" A9 h6 _: b& c; _, i
ใช้ชีวิตทุกวัน8 N) ]! Q: m5 n6 H  D' v& S2 b
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้
1 s" I& W! u- ^5 G8 w6 xเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
1 W% l9 F+ M0 y( S) A5 r% aฉันต้องยอมรับโดยดี
- D2 T, m& W% ^5 w7 S' r
7 q! T, S7 ?. L: `! y/ |" m1 Q7 pต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
1 d- Q! T0 U$ F. Q0 p9 Vก็คนมันมีแค่นี้1 u' J& X8 k) g

9 L& P$ [# ~3 Lเท่าที่ฉันมี5 g! G# V& U! D- x  z
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ$ l1 F. j8 b4 j: M$ g
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
% ]$ D- W; l9 x- A7 \จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร  }" x3 F) P( M$ C( [; U$ r
ขอรักเธอได้ไหม) `- Y; l' G6 n: K8 G+ T% |$ m

: L. T. q. v0 A1 |เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ8 V9 z3 P' o9 p; C
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
  ?  _; ]' q+ d8 P6 ~ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
  {9 n+ ?, P; X! d+ f. U; B' }7 ^จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
4 M* S) `0 {; q: c9 q, p% M+ b$ X. u. A2 L( k  W
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต% X. E/ s; e7 P4 V. z" l  H
ก็ฉันมันมีแค่นี้
& F: z/ T7 h5 F+ X" l! p( W0 Q' E( d' d' R9 a1 m6 H/ n4 p' b3 R& Z
เท่าที่ฉันมี
# _, c$ B2 i% z6 N' [, W. ?  j& q$ b2 mก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ% y# `" w5 Y0 Y* z# x
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
. A' F/ f7 H1 }, `( {4 h; V$ J$ Gจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
; a3 c5 @' y; M) w, Wขอรักเธอได้ไหม% S* Q, ?2 k, y% \/ L! ~

4 K$ k- }+ y! c" S/ ?8 _อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
7 x! i3 k* |4 |0 }' Cก็ฉันมันมีแค่นี้
  g& Z. g: {; F+ i* S9 u4 f1 c9 h8 r9 M* f9 V& L6 N/ t
เท่าที่ฉันมี
+ g; ~6 D) z+ i' e2 A4 M. hก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ3 _- R: m+ v: r
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
5 I9 s* G- _4 X! q& d4 ^* D) p5 @จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
* `9 k7 f; g5 j2 p: Zรับประกันจากใจ; F- g, W% H8 a+ A" t
9 `# D+ e" X" x) X6 e' O3 ^
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
% u2 r" c; g* kหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
8 ^5 a0 f3 x: u2 S) S4 @% e2 xเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด