กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


. C' U4 m( f6 }! n, k1 `+ I7 U& y
2 B3 T) r5 ], b. k2 Eเหมือนว่าโชคชะตา$ z/ G4 }- s0 L
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน, X/ b9 |5 Q8 Q7 n
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน4 \4 o1 h5 g' R! h3 A5 C2 k7 o
ไม่เจอคำว่าโชคดี
+ I) V2 J! K0 ?. K) b+ x& _1 T/ G
" V9 i1 t2 a' V) o, z/ [4 m- ]ใช้ชีวิตทุกวัน  z- L. D4 L% O) _9 J
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้6 W/ [6 Q* h* g3 `) f# a
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน9 |# v5 w% @. A. G+ O$ p$ a
ฉันต้องยอมรับโดยดี
1 g! U) D- j3 v/ d) l8 c- |  P. s7 Z3 G5 N( t7 c: V) L
ต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
+ \' o# Y$ w9 x$ z# u1 Wก็คนมันมีแค่นี้* h$ k; r6 k) F7 F/ k9 d# j9 q- J

- l. }) Y/ }$ p5 Q! K# y3 ~เท่าที่ฉันมี: h' i$ e3 B% E& W
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
6 Q1 e* T6 D1 i9 |9 p; _  xเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี6 n" P5 c2 O4 {! f  B3 V
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
! ?$ q/ L7 T$ n" n  m6 K$ G. iขอรักเธอได้ไหม
# y6 t/ e" W3 E& g
4 c7 m  [1 Z" y/ {เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
) o. ~4 [( }' ?/ k* f! a/ O. ]หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี- C3 X  Z" r0 t' i5 C0 F3 B  W0 Q% Q
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
, |) g0 L9 F2 C' bจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
5 z. e" e# e4 r& z0 ?/ K' @
9 c$ s$ A2 C2 ?3 U/ @2 n1 R( l6 b+ C- Zอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต, J0 P' W+ [( w3 J9 e$ q
ก็ฉันมันมีแค่นี้% g( X: l+ D' Z% h' z6 _

# b0 ?/ F3 `5 m% |เท่าที่ฉันมี
. X# A: B6 f3 v; {. |ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ# V6 a% e- g5 q. S& ]% p  [
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี+ t3 }& }5 M/ v6 ~
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
4 J5 ]: ~  w. k( }- ]9 |* rขอรักเธอได้ไหม# L3 E" L6 u7 F& ]. e: m7 E
) ~+ \  `" M7 q2 K! d/ T
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต1 D) F4 P. T. U) E! l! h
ก็ฉันมันมีแค่นี้! I3 X  h" x/ n! z
# s9 j. H" [+ K( h, M0 J* N
เท่าที่ฉันมี$ P+ ], `& ?2 B- f- _' |
ก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ8 G( K' H) J0 w0 v0 O4 a
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
6 J2 R9 |# i, T9 \4 q7 ^8 wจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร7 r- m: _3 Q' K7 G, q" q* r4 F
รับประกันจากใจ) d9 M- R: ^, [" K" u, r9 y
; a$ N$ Z) X' @
รักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ1 i3 s1 F9 g; H) J1 X& a
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
/ ~. k6 S7 ?# I' ~* ?( ]เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด