กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

. e9 ]3 a2 y9 I8 k8 e
# M, [) }6 h1 ?6 Y# g
เหมือนว่าโชคชะตา4 H* [4 D; v" I1 k
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน4 @- E8 y/ C6 }" ]* E* @
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
' `, n! n4 G4 n3 oไม่เจอคำว่าโชคดี, e9 d6 W6 D6 A* e8 z

2 ?1 m; z& {  _, S0 W4 l/ Q) ~! Zใช้ชีวิตทุกวัน
! O) I! g6 n( T+ i. M! u% |+ Z* K2 Mเหมือนไม่มีพรุ่งนี้
# }0 H4 }0 I7 h4 h0 Qเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน7 ?9 K$ W2 q9 ]$ e
ฉันต้องยอมรับโดยดี! [6 c& q) l4 k% b

. a# ^6 f! v( ~  V& vต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต) Y) p, E8 @9 b1 n# Z8 Z2 L
ก็คนมันมีแค่นี้
# U% t0 v1 ^# K, Q! h4 A+ z4 u  w; L! b3 F5 C+ L: |
เท่าที่ฉันมี8 R$ |" z* B' `, O+ [
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
8 y: f6 {9 C: v, E8 B. M/ O! I% Jเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี7 H5 a& \- M7 b
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร. U4 d1 C0 A  {' {
ขอรักเธอได้ไหม6 P1 g  I' `. y/ c% U" e5 M7 E6 J
$ I1 G5 R' w6 n( V; o7 T% J
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ
6 L0 k2 w7 f0 j2 B' cหากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
" q# a; n9 F5 e- x# fขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที0 a% ]0 I% Q- k( S6 h
จะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
7 U0 I6 [3 U$ {. K2 P; o$ q: S2 Q. q& q
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต: [' P% z2 J9 _) S6 D
ก็ฉันมันมีแค่นี้7 X* \- U+ {) s
# w" ~0 [' f* v1 G2 ~
เท่าที่ฉันมี( f* R- y% W& v7 s5 {1 {8 z
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ
* v/ p$ r* Y  ?$ {; rเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี4 W- _. R# O* u# f
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร: q4 A6 A( z& k3 M0 Q: w
ขอรักเธอได้ไหม# W0 ?+ b2 m$ N) g) h. D# c3 F9 n; o
4 k7 B: O+ `8 E' ]& {
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต1 S# B, q6 `. E  l( Q0 S, l
ก็ฉันมันมีแค่นี้+ O& V) H* j) m! v

+ ^( n. T; d7 F" ^; `) vเท่าที่ฉันมี
3 B( B) I3 Z% c# Aก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
' w- P6 H: d/ x/ r& V) H! Pเธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
& r. _6 W7 l2 u6 Cจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
* e0 `; \; \5 J  U1 y" \รับประกันจากใจ, z9 S& m' |) A$ ]

8 u! Z' r3 N  \0 N9 q' ?3 V; Mรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ0 f: k7 m; Z, W+ z
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า& c8 U; S, O8 _5 P+ v: Q
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด