กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส


, X1 Q5 f2 J, O: N; }9 V
8 [8 _) z1 Q6 U3 ^- ^# N2 k* ?: }เหมือนว่าโชคชะตา$ I) e4 X: G  p# ]/ {; d* P
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน, f  v) H6 l; H8 `, ?
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
. c$ W$ N) }' P! M9 r7 fไม่เจอคำว่าโชคดี/ E! c+ w1 U$ O8 f) b* H9 s
, j& f' k# A* c  P# M5 U
ใช้ชีวิตทุกวัน# A) I- O9 z( i7 g8 S2 j* M
เหมือนไม่มีพรุ่งนี้* a" ~& D: u8 M% z3 O
เกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน1 V6 v' M  u. G: u
ฉันต้องยอมรับโดยดี& b; F- ~2 k3 v/ S! H9 m/ A

5 u* M7 u7 K& X3 }5 pต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
7 ~. N. m5 G" F2 l5 M$ {' cก็คนมันมีแค่นี้
. m# j3 E& z: u* B2 N* Z9 i
  Y. z$ @1 l6 |) u) z  A' Lเท่าที่ฉันมี0 E( F0 M% B) N, u
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ+ m$ G0 g& S. [
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
3 m+ X! A8 G* J0 e1 }; dจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร$ Y4 u1 l" p# H, X; }
ขอรักเธอได้ไหม8 l9 w5 ?  f$ ?6 F' D

' O: ^" Z% g# E) Qเธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ% o( J4 B  m5 d$ S3 H
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี
0 [* d2 [  [; c. Oขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
+ ?$ j7 j' x1 q& y$ bจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี3 b" u5 y, X: V0 `2 c: i

8 T" ^( C) w+ W! Nอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
- a6 D! ]- G( T6 W% d: z" ]: fก็ฉันมันมีแค่นี้
5 L% ~) Y' i% g* {4 h, x1 @$ t. `: O0 M2 H' G
เท่าที่ฉันมี$ ]3 s. |0 {! ]; {; Y: u! F( W
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ$ l7 ^4 F- v+ e8 q
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี8 [1 f' v4 g: Y
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร5 g0 e9 Y+ a# `7 E# u
ขอรักเธอได้ไหม  Z7 ^0 q# [) o' [
( ~" n! H5 O/ e0 ?$ C
อาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
% l) x4 f/ B3 f: }ก็ฉันมันมีแค่นี้- _3 t5 O( c+ [' \9 V4 B
- C6 j$ [  y, O& Q' o& Q
เท่าที่ฉันมี
% X' Z5 e; k  d9 R0 Lก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ
, @% |' M2 L& l* @เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี$ l% W% S: n8 B. g
จะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
* S8 S5 L; q- x4 v& Y2 Y, J5 zรับประกันจากใจ- h2 \0 ^' h: v/ o" H

" B3 _' m6 ]  M) Pรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ
  M4 Z' v0 z( I2 {9 J' t8 ~3 I( Fหมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า# f4 h5 f* g1 R' S$ ]0 ^
เท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด