กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

เนื้อเพลง เท่าที่มี - บิ๊กแอส

4 [+ \1 E* V( [& I. i3 b" Z
8 r* w; I' ~) ^! K+ `
เหมือนว่าโชคชะตา/ B* w& d2 W- K
ช่างไม่เคยเข้าข้างกัน. _# Z& J" Y- i" m: Z
ตั้งแต่เล็กล้มลุกคลุกคลาน
. H0 K: l; ?; _" sไม่เจอคำว่าโชคดี
# B" Q. g7 \( u4 P9 g8 }+ a" n, j  h5 ]5 K; }: t  V+ f
ใช้ชีวิตทุกวัน
- j* {' f8 o) S. F  I2 f8 Lเหมือนไม่มีพรุ่งนี้
! Z8 i. V' k; Y" X  uเกิดเป็นคนไม่มีต้นทุน
- R8 u/ c  c! i4 ?* J. X2 i) gฉันต้องยอมรับโดยดี' v$ a7 o3 W% p

# w5 F/ [1 S2 s2 T6 @5 Bต้องกลายเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
( p! G- l$ Z$ D9 W% f. M! _ก็คนมันมีแค่นี้
! o9 B* i- |5 t" a0 J2 U, ]8 O) E0 s/ s7 l) C2 D* a( x- \# g
เท่าที่ฉันมี4 h5 I9 {3 u; w, m% r- b1 a. J# B- C
ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ9 W) B0 q2 q0 Y& u
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
# a: r8 X3 |: i" Aจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร
+ D: Z" [0 L+ j: [- }! Yขอรักเธอได้ไหม
+ Q7 z) u) e  K& n. Y2 S' Y+ r/ E9 G# b4 Y1 Y. o
เธอก็ยังเป็นเธอที่ยังคงไม่แน่ใจ3 H2 G2 M; J, U4 k: R; }
หากสุดท้ายถ้าเธอไม่รัก ฉันก็พอเข้าใจดี% M" |& ^1 y  F2 A; T6 L: L
ขอแค่ฉันได้ทำ ได้พิสูจน์มันดูซักที
; W4 P1 R# D7 Hจะทำเพื่อเธอให้ได้ ทั้งหัวใจที่ฉันมี
/ D* \# d* [" i4 e
  [: i6 v9 Y& W1 z1 F/ aอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต3 Y0 V$ ]& \9 W! H0 C$ M
ก็ฉันมันมีแค่นี้
8 v& |1 Y% G( a; t3 E$ B
9 {/ T1 @+ k5 b3 n+ k& Hเท่าที่ฉันมี
0 T) {! Y2 \  z1 \ก็มีแต่ความรักที่ให้เธอได้หมดใจ1 v( O6 p# F5 @# ]- r6 d9 n
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
7 v5 y3 g# ~+ {$ w. P' z/ W. P" I0 wจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร- s* V8 u! u8 F0 y* ~: h
ขอรักเธอได้ไหม
; \4 L' p: e% b
7 z9 a1 u& p" p  }9 ~7 d; P0 mอาจดูเป็นคนไม่ค่อยมีอนาคต
. @7 Y  v4 t; f$ Cก็ฉันมันมีแค่นี้9 M( E; x4 g9 T% A9 ~* M" d, I, L
5 k5 C& q; J  Z. w; s
เท่าที่ฉันมี
/ p% m, e3 x1 b# G1 Rก็มีแต่ความรักที่เธอได้หมดใจ: x% {" P2 e% P
เธอว่ายังไง หมดที่ฉันมี
5 K; R( v8 q3 m$ ~# z$ oจะทำให้เธอรู้ว่าเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร) r; h! M* P, _
รับประกันจากใจ1 R- j$ B. p1 Q' C9 ?7 D

* Y( _' r; ]' t# Z* yรักและจะทำให้สุดตัว ทั้งหัวใจ2 s: u1 k/ b9 h" [& E, q1 J
หมดที่ฉันมี จะทำให้เธอรู้ว่า
3 O5 b6 `4 |3 S! I1 m/ T& oเท่านี้ก็ไม่แพ้ใคร ขอรักเธอได้ไหม
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด