กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดกีตาร์ เพลงผ่านเลยไป เสือโคร่ง feat. แป้งโกะ

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง เพลงผ่านเลยไป เสือโคร่ง feat. แป้งโกะ: J, j! Q: m, u7 Z+ k

* m# \5 x8 B/ X0 C8 eคำร้อง-ทำนอง : วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล          เรียบเรียง : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ธีร์ ชัยธีระสุเวท

3 v; P# x. `/ A4 p+ }

; J* K1 D8 Q$ {Intro F/C/Dm/Bb 2รอบ* D1 K+ c7 `7 ], C9 k: _
F                 C                            Dm                               Bb" p, \9 \) g) e0 L
หากเธอลองมองไปยังฟ้าแสนไกล และคิดถึงใครหนึ่งคนคุ้นเคย" Y% L* R0 J; x3 P
F                             C                       Dm                     Bb( G; Q( v) c* P- m
กี่หมื่นพันคำที่ไม่ทันเอื้อนเอ่ย แต่เธอยังคง เก็บมันไว้ข้างในใจ; K! |& Y! K5 b% G
F/C/Dm/Bb8 U0 H- t) f) f( o) b
F                       C                               Dm                Bb
$ J0 i( J  G+ q9 I" x( k' jจะกี่คราวที่ความรักผันผ่าน เมื่อมองเห็นมันก็ไม่ทันคว้าไขว่  F5 _8 h7 S5 P0 @4 X
F                     C                                      Dm                  Bb0 B& \1 ?2 R: p" u
และอีกกี่คราวที่เราเฝ้าลบลืมมัน เพื่อหวังสักวันรักจะมาพบใหม่9 h) f( K9 _  `5 \+ f( ?' o
Dm                      Am                    Bb                F
3 p# o4 d( z) `/ Z9 P& N*หมดชีวิตใช้ไปเพื่อหวังและรอ จนบางทีท้อและถอดใจ
% Z! \& ?* V% }  O" {Dm                 Am                       Bb                    C" u% P  k- C. ?
ว่ามันคงไม่มีรักจริงให้เราเจอ ถ้ามีจริงมันคงอยู่แสนไกล
' u7 J/ Y1 Q% U# O( M, i# M4 B               F            C                      Dm             Bb
7 W5 z( @! T9 f* G**รักอยู่ที่ไหน จะไปหา กว่าที่จะได้มันมาต้องเสียอะไร
) b2 A' Y7 ]. Z1 G. X/ b4 D             F               C                      Dm              Bb
. y* O& [; `1 S- y' @+ Q กว่าจะพบ และได้เห็น ว่าที่จริงแล้วคือเราเองที่มองข้ามไป
0 M7 ^2 j- q5 Q; `Dm      Am                Bb                         C       (F/C/Dm/Bb)
1 {# j. r/ W+ d1 u$ i' B รักอยู่ที่ใด หรือมันอาจผ่านเลยไป โดยที่ไม่รู้ตัว       (จะต้องเสียอะไร)8 j. w2 F4 m+ w+ }( |7 c! C
F/C/Dm/Bb6 K$ D: U: I0 j: A0 J; R: K
F                                C                                   Dm                Bb
% b5 \5 e, f+ a' l5 ^3 Oหากรักเหมือนแสงส่องทางให้เรา ก็อาจเป็นเหมือนเงา ในมุมของใคร0 u5 G- M- j( i  v  C! t# c& ?  y: V
F                         C                       Dm                 Bb
3 z$ D2 R. Y& R( \อาจดูหมองๆ อาจดูว่าสวยงาม ก็คือนิยามที่ต่างคนคิดไป * h  i, `; w: Z4 n- S
          Dm          Am               Bb            F  7 ^% C8 X% y4 P( W8 Q' S$ \
แต่จะดีหรือร้ายก็ไม่สำคัญ เท่ารักนั้นทิ้งอะไรไว้   L7 V! B- E- y
          Dm                  Am                      Bb                        C9 @! F3 T9 h& s: M8 E0 }
แล้วมันจะเป็นรอยยิ้มหรือกี่หยดน้ำตา ก็ได้ทำให้รู้ว่ารักเป็นอย่างไร- N1 t' x2 r/ p  ?/ z% N+ G! @
ซ้ำ (*,**)    outtro  F/C/Dm/Bb
กระทู้ร้อนแรง
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด