กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


) N( O( E8 P5 T$ a) g$ K* q& e; ^: d7 G" H
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ! n: N9 d$ y2 _. S
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร9 t8 W% C6 Y# t* |
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
, _9 b& I' f$ q5 V1 \, \7 w. I/ d. f* o0 r4 e' o
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้3 \5 L: H& `) s: {3 n3 ]& Q
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
2 ]; M3 j4 R" g1 }
! P3 A+ T2 W) X- Q5 v1 A; Gฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง6 ?) c0 \% v+ r
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป# A) H4 L% l8 q+ x7 T/ I7 y
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
  ^4 |. f" R$ ~" A9 F& m/ ]0 n( Qก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
( ~( m( o1 t1 b8 i5 S& L) G9 X1 j& F# x% D. P% d6 i5 {
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน5 d( N8 a' l5 f
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน3 j% y" ?3 f  |% `
ก็ทำไปตามหัวใจ. y* f# A$ U0 M

4 @8 ?1 B0 _0 i  E, p' S$ Aเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
/ l# x% i! S3 K5 z6 x4 }เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
* T0 ?: }2 N0 o  o: ~% Xเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
3 \6 d8 g5 w1 @5 Rจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
! P6 t6 e" J( F/ Z/ j) A# F) A, v4 [3 W5 ^. i5 Q
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน2 T4 l9 ^& d& b8 b
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า' o$ v, N" S1 x7 N( v1 s6 N
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
/ g5 j7 y: J3 R6 p' k# g: Iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
5 D; X* `# ]) O; f9 ^, ?
5 i+ n) a; i3 Tแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน. C* x5 d5 {  }" J% h7 J6 S7 {1 p
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
& W$ a/ e. f+ F& c" g2 h3 Q- Y3 tไม่มีวันจะเลิกรา
4 {6 E; u  E7 W6 T$ e
' s0 l5 v! u6 t( n3 Y% ]; Mต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา( z' w, L, Y$ {; W: {( ]
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย' m4 x- I, W; o# D& n5 e: b
) |. U1 i. H$ c1 m
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
0 m2 `1 a/ |7 D/ O; u) `) Cจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
! `: ?: P) D' b  jก็ทำไปตามหัวใจ
. k7 E5 \  L- [
: q0 t/ C2 _$ u2 J6 Jเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
/ u  Z( W9 ^( v: @  Xเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
5 ~% \" A+ N- U1 W7 uเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ+ g- m4 z, a/ J3 L
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า! B/ \9 L1 ^, Z2 X

: \& h% `  k# i: a" N9 @1 Lเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
; f' D1 w  {: e/ N# m; Yเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
" I7 P2 v5 G8 I& ?6 P' R$ Y$ yเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า+ L4 |" M+ G; e& J: d
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...$ g# x: H$ q& K& p3 D

- _9 d8 F3 F  G* Uเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น) F2 k4 ^* H: R5 P4 m! M: Z
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล. J, u0 a6 X. v! Y+ `
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ% S* T& \1 Q$ ]! r! l) s
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า7 i/ h2 [  t3 L/ K
! Z( r5 I$ f" s2 C- Y
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
+ e& t2 q& |  \เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า/ H1 J3 n" E( m1 c& L7 a/ B
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
. r0 r8 R4 }3 i- n, J/ _3 Tและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด