กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


$ [: n- v4 u. h+ b! S. I0 @3 [) W* F* `) F  E( P" R' O2 q2 z3 k6 u% A
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ, U0 e4 |1 L9 R! a
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
2 `6 N: M: T& L" fเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม( w. `" Y2 q0 V6 n% j. k% q
  i( k% V6 J3 P1 {( f9 U. B
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้4 C' c  R9 a* i3 N( u
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
3 y. @+ N$ R3 G- \) S
8 l: s9 K8 l. l5 Q$ Hฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง3 C3 I) C$ k( T# J% L4 m
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป- M3 T8 v' j# r. Q8 X
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
$ w+ P1 R, z5 S* f" dก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
  Y- O  ~# l8 |' J" l% y& E2 r
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
, ^, C1 h2 q2 f- uจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
4 G* t) c: \# R* X. Lก็ทำไปตามหัวใจ
* n2 j# Y! P- R9 l! m4 n: G/ w% @9 f1 ?0 T! j  g: t& o* P5 c
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น" @: {% p9 ?: O1 O% }7 ?
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
  ^$ [' @4 y2 ~เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
' ?8 ^4 P1 i* c/ D; @จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า+ ^5 `8 w, _- j) f
  N- S! S" Y% J. Q" s2 I
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน3 G/ p/ {. H5 M; [5 z
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า! L5 @' m& Z- o$ T
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า" w' C$ \; X5 b! h+ z5 U6 f/ P
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
, t- a! h' U- }9 @9 L% U' d/ E" R% j2 U$ v
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน! R% G! B0 t8 J3 s/ L
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น$ i6 t4 `; c( J# x1 H7 r, |8 ]% ?
ไม่มีวันจะเลิกรา
3 J$ q" M+ D. H6 ^2 D8 |# q8 A
* i/ ]4 }5 {9 {; e6 Bต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
1 b2 q" X" m4 i# V. q7 rเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
3 y; @% ^6 H) X( \; y8 ]+ B- ^* B3 A5 l, d% z3 Z
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
2 q8 Z' |8 Q' G# lจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน& V, k0 Y  S& Z; V2 [6 r
ก็ทำไปตามหัวใจ! z4 L" j' f! v6 B
, a' B* b5 v3 o
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น9 Q- n* p) }9 |; ~; C
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
# f- }& G4 Q3 I: i0 o$ cเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
6 O& p% V6 G  E2 j$ kจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
9 n- d# \2 X0 ]' n( n6 n, ^; u9 r0 p3 ^. t' R9 `
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
8 T0 G" r: c) h+ dเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า, m+ D2 ]2 k, ~
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
( L8 c# m# a  oและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว.../ Q  M, a9 J6 N  y8 }; x

: M1 o" J  S- g, J9 ~6 X' g( Aเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น' G2 g& d  _; e0 t2 }( a9 o; K- L
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
& A! G9 b: C; M' z. l* u& h" Hเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
2 V$ b7 V7 s% B7 Gจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
8 y" T8 v+ u; s8 ?8 E
- ^& Z+ ~2 e8 H5 l& L6 S' ?เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน& U6 ~$ v) i4 D, }0 \
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
9 E7 [7 V& ~0 gเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า/ L, u5 H) n+ u3 R
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด