กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

& _( {! |- I. x% Z& N; I( ^

6 o8 t: s; [1 C" Y1 [' m! h2 `, lคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
! f. I/ ~- I6 f6 tทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
& ~- y+ h+ P. {; {) lเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
" w5 K% d" O4 X6 M/ ]' S$ V& ]
$ d3 F; F/ G6 G, e9 w1 ?ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้4 k1 W4 J: D9 ^4 q2 s9 N3 E# L
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
' F9 `; `& Z( x- Y- O! `6 m! T, q- n7 ?# t. o5 s
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง# J! M5 d4 e7 g' q: i  n' ]
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป
% F7 m& j7 z& o. P" I# Xดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่: u0 n$ z" {) N* l$ C+ `
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง. r% y# l. }' t# h* b

6 r/ K+ g  x# G5 yและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
7 f! A' ?: M1 z  qจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน0 Q0 S( c& X5 t* e' I. \  H
ก็ทำไปตามหัวใจ; e# M2 R7 o' N! F

3 J- ~6 d* H$ V: ^" dเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
2 A& z. @) p2 p' Y2 s% oเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล2 n/ {/ q# H' Q1 h; ?) E6 u2 y7 c% H
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
7 k9 R/ S/ W  P7 E% V5 Rจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
* I$ @; Z0 h' f- q  s" b. G1 v. }
! h# y. l; W+ Rเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
  o7 f  o  c7 n: I/ \. W0 k5 jเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
% C0 z  b' M1 c7 O, a9 r/ fเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า  n1 F6 ?% o; p! _
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...7 Q/ _2 o! d3 h& C5 s
+ `0 X; I8 W) A  ]4 B1 n. P1 h) q
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
& K" q0 u1 T- f! j/ r( T( Wแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
; l9 k/ \! ~& b) Q; u: cไม่มีวันจะเลิกรา: u3 h# d$ d6 e( s/ `

3 _! k, E1 ]9 r- `! J) hต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
) K( _6 Q8 p- M2 Z, h, u( F" Rเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย: |% r7 N- |# h6 X+ e) E" F8 Z$ \& P
6 S6 ^1 a" `+ ]
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน; [. W/ E$ @9 ^1 n& P
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
# H, c6 ]3 A: w9 g  [( tก็ทำไปตามหัวใจ
  e5 w' |5 L' E* e+ B& p
% B" B0 e# `9 Lเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น; ]) K" z9 q0 |$ B
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
2 F( A: |# ^& |5 @เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ% \3 q! }! {4 w
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
" N; g3 U; T- t2 x% T, L4 p
- k7 x9 c, I+ _. N2 s7 Mเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
! Q6 u! l& D( q* _8 k; ~! z& T% Eเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
4 `; h, _7 {: Z/ o# F6 aเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
6 K" @$ _' O3 A! s# z& Bและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
  k9 v  @( F, G0 _+ n3 s  r; z3 ]
. n) l2 s- s5 Eเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
+ V( [' k& G9 zเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
: M' h+ [' [0 I- }  }เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ, h: H8 P6 @; {
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า! L: m# C4 S7 P( U: v$ c
0 ^9 x. m0 \+ R& A# ]: x' R/ ], n
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
0 K" t& ^8 m9 Oเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า1 p2 d$ s# q; O0 k
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
% a) i( P9 p$ i1 y9 Y) A3 rและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด