กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


- k3 ?) n: J9 k) D5 F1 E- ~
7 k1 s0 i" x" dคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
" K0 [  o3 `  A! H" ?5 n0 Oทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
$ X$ i- G+ \4 z- m5 kเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม8 s2 h+ R; k3 g
2 N: v: e8 P% @9 R3 ^# U& n
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้  b8 |2 r$ C4 {: y( g, |
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...( Y% [. D# I2 |+ Z5 L( X4 _1 Q: @' j
3 X* W2 v) y3 S6 F* f( q
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง' s" ^& {6 a% i+ k! K  j7 x+ E9 [  }
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป- Q$ X1 {! w$ ^# `  a4 z
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่9 {1 N" d- g4 l1 U  j0 D
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
0 |6 u) Z3 f$ |; N4 ^" W# @8 C- U/ |# C+ C- I3 T% x
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
+ t, N3 q" ]9 u  E4 m# U1 o: A, v- D1 qจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน" Y' R/ z& V) \, ?2 h1 F1 t1 O
ก็ทำไปตามหัวใจ
8 |8 s( y" c# S, K# t( k; c
, c- a! ~5 i. y9 Qเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
* G- [3 T9 O) @+ B0 s7 h$ Kเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
% v, Y$ n+ s+ Q+ vเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ2 L5 k  u0 e4 ], I" x6 U# C" A
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
  q1 A* P/ s% h2 k( i: i$ M) V8 Q& ^& F, z+ p' z
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน4 l4 W5 [3 P7 I: q* |3 l) i
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า! H1 W- e# E8 ^
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า/ H( }7 j6 x  J1 x) y: l! r# r
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...- D4 b* \' ], p! Y  G2 w
* q+ ~  d$ b5 s  W  N1 ~; [
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
7 A- Z( U$ E6 a, xแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น( h' f% Q* m8 e
ไม่มีวันจะเลิกรา
- I" O" t6 j5 q+ H2 f3 v! o, B  n. r/ q, O4 z8 C
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา5 k6 n. U* x- r
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
3 \6 g, y4 t! ^5 f9 l( [9 b* z& A( f5 D8 _0 u
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
, k3 z3 Z& E9 k" Z( {จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน) ~6 [5 C" x& U; @# H
ก็ทำไปตามหัวใจ$ p+ n& b+ a* u( X+ ]6 L/ ^
, S# z/ j* t# V4 g% O
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
* T% Y3 a& g2 O9 {, [เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
: o3 t/ L" y. N0 G; Fเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ9 L9 U+ D/ z; P- G$ {2 n
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
  b/ N  p  ~/ P  f+ }1 S  [- t/ M! O
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
( c/ t- m' k, Aเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า0 s( h9 S6 U+ v/ L0 d0 \8 z5 C
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
9 W& s3 r! g7 ^6 O+ oและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...! G( L& X7 l9 Y) z) ^. z
) G1 V9 g' x- k6 L/ }% c
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น  Y7 ~# g' F/ m4 u
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
$ {- M7 A- z: y. B  {เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ7 @. r: _& a% v/ \  H: F) `
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า6 ^; ?0 c# y- n+ X4 n3 p: y' A. o

9 L" g& h! M; j/ z, f, R8 y: M7 [! B' Nเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน9 F: J/ G+ l! V  v2 N& a8 S- D
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
  T$ F* {8 a# G( N3 lเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า4 w( Q/ Q0 A% u! m+ o: o. C
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด