กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


& g8 x1 w# E: a1 K. P" F, J9 s' s9 h4 s2 @
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
! Z2 s0 m2 _' P$ S, G5 u) O4 l; zทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
' k# Z0 k- H: B% Y. X' Sเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
; \3 z8 Z) W; P. \5 N( h7 {# ]/ X
* S$ l3 \1 D9 z& ?$ O5 Vฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้$ _# J0 A6 y$ N& y) h5 }
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...2 z2 p6 B1 L5 G! V4 ]( d6 a, O
% N+ N) s0 S; C' H: P0 ~" Q
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
7 @$ W, z; _0 Kจะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป
8 p- Y% W7 M) t: Vดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
: X& {( k# o9 a0 M5 N4 O& {; F- X) Rก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
! C5 {( \; q. n7 x! i" _  X" a7 }+ w7 u
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
2 w( [" k  F% |จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
, ^) L- a- n/ Lก็ทำไปตามหัวใจ
6 }) ^0 K" k$ S+ g' A7 ]9 l( [; l: M5 s3 R
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
$ z, Y% e6 z5 x+ W5 g) d3 G1 Cเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
2 g# ^2 y& ?2 [) s2 P! vเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ4 N6 [/ P& ]! `3 v* ?3 q
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
! H# f$ t. b, p4 F( o# T$ ^. y$ K
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน* \1 j7 u" v4 r$ n, C7 a
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
& ]* l+ x0 V% j3 }% Kเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า" Z1 o6 n# H1 g0 h# ?8 [
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...- p7 [" q& _- X; v9 @: S; s8 T& A

5 L! h" H2 D+ x* H7 |$ o! |3 B: Lแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
; P8 A/ j% e/ D" g4 L) o% C. Sแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น3 q  S+ y0 I, ?% K/ j
ไม่มีวันจะเลิกรา" e+ z* f" e9 Z

8 @, y8 w2 `6 d$ J+ \8 \9 A. X8 P2 yต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
" d9 n0 [6 _  I* ~8 x- W  t" I: `เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย' K$ A! D; L( X" g9 E9 E
8 u2 P# X) B7 M  t# O, R% Y
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน& n3 b( H5 p# _( j
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน1 g4 ~6 X. W0 p
ก็ทำไปตามหัวใจ( a) Q3 }% \" U4 Z& ?

, c; ]& L% r1 u% P3 L+ Iเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น3 C8 ~/ y: |! c
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล: `* M8 E5 t7 L/ ?
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
# E- ^9 e' e5 T( g4 R0 _จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
* o0 |6 `$ [3 z7 R9 x
; C2 b0 v* j- o* eเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน; J# ~% l' ]: c- p. O
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
4 S2 O& h) ]# Bเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
. \5 |  m5 i  iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...! D: @8 j, Q; D6 Z. w2 }, R1 `9 h, H. c
9 Y8 D- A% I" b% F6 V( t7 w
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น6 V. q: }+ J! H# p+ G" F
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
: x/ }* h. c: S5 }. vเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
7 P8 ~; Y; L4 n$ R3 E* M+ lจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า5 i2 e/ k; P. e% Y. f8 H1 |0 [; w
" q8 L  j1 a( v0 i$ S
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
2 i& |0 ]6 L# u" f2 Uเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า5 o+ S* S; N9 O. i1 ~
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า8 g; R9 F( u  x
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด