กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

( [  i5 M+ H- R$ b  m' ?3 f2 N

2 G5 P! ?0 A+ R' t; W% P3 v, Vคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ5 J+ }1 D, F. V0 Z9 \
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
8 h9 M/ w8 z8 N2 ^4 t. }5 H( ]เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
0 `. o: r3 k* J; s
3 f) R. r8 L0 T) {ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้  \4 C$ ?4 s" k: k+ b3 B
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...( x$ N* \) Y" i& j8 p
# x) n" q! c7 V  C
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
7 z) L; A; h' v2 u# nจะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป, y* z2 U- c7 ]6 d9 D
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
$ W- U) {* T, q9 w! R+ R" Lก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง$ c7 g; D, @3 \7 ~2 ]$ x

" @0 I) @5 L9 y1 M6 r6 p+ dและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
. h4 q* y3 V8 _5 Gจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน3 l4 b- t9 J4 h0 r- }+ _
ก็ทำไปตามหัวใจ3 ^' b" d7 v8 l. f9 v
$ z4 F# n) v* [' }
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
$ ~0 k8 |1 h# K9 I7 kเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล% E5 J; c) t. @
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ0 R$ d% {+ v4 w% y+ Z& }; x) x
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
6 P  |6 y; u) Q7 @* |+ J6 ]/ j% d- |0 Z2 Y
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน, Q8 w* f; l0 v
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า( w& L, U5 n, l. T! P# D& O# Q" K
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า' H5 ?7 ]2 V0 p& N
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...+ r0 Q% a, k. Y( ^' k' q

/ x6 Y9 A. ^3 g  i5 v; D0 {+ Hแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
) j. t* n6 {9 A3 Gแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น1 \: w7 u$ A; S9 w; i% h) R0 r( D
ไม่มีวันจะเลิกรา0 ~* }2 }* n* `7 f

. d& R) E; S5 M- }4 z1 C$ jต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
% Q! `& F* V. M8 A6 p: W' M" Mเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย% Z. V6 T! m% u1 @  H! v1 p

3 }2 u1 c& Z% ~$ q% T1 y* xและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
: v$ A- A7 `5 qจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
: B! A6 h2 M6 K5 Y: _ก็ทำไปตามหัวใจ6 w% n' z0 I1 d" q2 H( K
/ o7 _3 m+ W+ T$ u0 S5 X$ g( x/ d
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น$ r  y1 Y8 E1 [
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล  E8 Z% D- q' R5 G7 b
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
8 }: P6 h: }) A. p7 _" t5 Pจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
$ t' `' v& q$ Z- y8 }3 `: N  |8 G+ K/ D6 I2 u9 v7 f+ W
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
3 L0 k! e) C& c0 e6 r, c- Rเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
: }4 c0 Q. A% E" q1 c9 Y) C% }% Vเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า! `6 I! z1 M* l* i
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...8 z( |( V0 f' f5 Z: l: o

  N+ k, B& L# I6 }8 hเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น. r8 c/ S0 g2 O; x: y- V
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
5 g+ V: N$ X) g3 w. N: tเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
/ {* `6 z0 l% _2 lจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
, J5 r5 N, z- C: J# f
% b! V7 \9 F( q& X5 h$ p- fเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน8 Z* S2 W3 I' o+ P) }( h! t% x
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
3 j6 K! C3 \0 D; v9 Pเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า2 |! N# n7 T) M- b8 a
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด