กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

: F5 b0 p  |0 A( z  j3 z0 s
& h+ W& {$ E& C( r
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ1 _! N" B  i# C# J& \1 A; n2 `
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
& \6 T- Q. ?* Qเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
! M. [5 C9 q7 G: B! {/ H6 m
6 V) e9 E7 ^* N6 U1 R/ rฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
* ^  g+ F- w# T2 ]9 a8 Oจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
; N; I& f/ d! h. A! }7 s. d1 g! @7 P+ M9 i
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
% m/ i7 u& A4 P: F5 j' ^จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป
3 b" v/ W4 d0 S% sดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่& `# Z) E6 l' _7 I
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง. e9 J  Z9 D8 m9 v5 ]" ^+ p
# O1 o  u( ?4 x3 W
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน, \1 t7 n  i/ C' p7 B
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน1 |* q: H( h2 h8 M# \+ Q1 \
ก็ทำไปตามหัวใจ+ N, C) \/ C  H+ Z/ f, c$ J

  C6 U( n5 r( E% A  E7 |: nเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
6 E7 P: T/ r5 [! zเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
# ~  t) J4 t, n* E& L% g9 aเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
: M* G. t; W; T- M! t8 qจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า2 W$ o1 g5 M: E" |; F" b

# j  E# m1 b/ x9 [9 q+ uเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
9 P; e- K. k! G3 v$ Zเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
2 g8 _6 P3 S1 ?8 X5 w) J# E* Sเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า1 {9 r  }! l9 _# C" S
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...4 f# c4 j' e5 E5 q6 B6 j6 m% Y

, }1 d: t& K6 `2 ^# o  Z1 sแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน3 x/ _; }  P0 K+ E7 ~3 C
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
# h- g8 \% f# b' S: n& q2 Qไม่มีวันจะเลิกรา/ l8 ?' [/ P: a! m) W) i, }

& I5 @5 P# C. h0 [, wต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
# R- B, b! }% G+ W4 b/ Gเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย+ e; T9 O; B; m% |- l* O

, W6 s' _$ F" Fและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
3 q9 M) [# i4 ?0 U' Z! tจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน1 U9 {1 b( {( w3 Q& G  z
ก็ทำไปตามหัวใจ1 Y/ ?. k9 k( ~6 M

0 K0 b) M; i# c! q/ l' A0 Z4 F. Wเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น0 t1 M7 M! d1 A( p# F0 M5 t; _& a9 n
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
7 N0 [$ l/ `. T3 o# a1 t  vเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
$ o4 y: V9 S+ Gจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
& R6 M1 s3 X4 K" p2 y" o; z3 U6 B$ e' _  a" o
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
7 k0 p0 w" ^7 O' sเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า: H) D* A2 F  r8 m+ d% W: X  t( G4 B
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า0 ^0 L* N  J0 M# d1 X1 H  d* p
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว.... i; j, e& {5 ]1 |0 [# c  e

7 e: C( s2 h+ x! F# sเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
+ p* g/ i+ o5 W! v) Kเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
* ^" R- H4 w7 V4 q. B. mเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
1 P9 e8 b1 Q; ~4 y" C& Wจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
! V, B$ G" O8 O
. M. V1 b' _' f' F: Vเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน7 V# A/ [3 X- `$ `. n* J+ E/ H+ Z
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า, q' N1 G+ O  \5 u6 d, V
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า, ?! c# r+ v7 R) U
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด