กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

$ |% s+ z# @. C% z, w! U4 S
0 c" i/ T" [6 Z1 U4 ~& D9 b+ _
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ' ~. m/ ~/ \; M. [
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร% r" c) q: ]8 l* A7 Y; l
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
. Z3 b4 K3 Z$ g+ Z$ M' A7 a+ K6 U8 L' S8 x/ B% I% s
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
$ o- V; I8 d- X3 Z5 ?$ e' Lจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
% s6 N( z8 O5 y5 T) D# y. `6 E3 @( Y1 ^6 T7 x; F+ o( n
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง$ O! i3 [4 o$ A, ]4 w9 J
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป
: b+ ^0 f# d: K, f* D; E0 L" pดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่  R4 s/ ], @4 W+ w
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
: _# t8 u3 K8 y- M9 C- K: P* h
0 s" u) V6 B9 _และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
+ d. l4 }9 W: t& Z2 G/ Iจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน6 `! R" `# h  J: n: j
ก็ทำไปตามหัวใจ
3 r1 h! M, f8 Z$ r: N0 v# [( F9 D, R: i5 Q" @# P
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น2 @& E: e! ]+ h* ]; f
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล+ {' R' A4 ?+ \
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
6 s; @& i% H3 M3 s! W" y# Mจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
5 ?# B4 U* O) G1 b3 i- [' a$ o# r+ g- f' e: u( a
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน% s# @- u, q# S- t% X$ h: R
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า* U6 }5 }+ x# I7 a4 W
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า1 d; P! d$ c. |8 X1 q  c. ^' r
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...7 P+ O. B# \- U" `" Q7 z% U/ B
- q( q! a5 {6 n0 C1 n
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน" B; i2 d9 j2 R6 L
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
& q7 X% R' B, m: J0 i7 P" sไม่มีวันจะเลิกรา
" ^$ V8 T/ s) F4 a! c3 W, {! F0 q9 ?* z; W; d; \& B: A" u, V
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา8 k9 N7 t! Y! c4 W" x* z
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย' g6 }7 [1 E  M2 N$ V

+ x! Q# J3 W  O/ Z, Jและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
0 @0 o: B  r2 Kจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
9 Y0 s8 {7 r' s1 H/ f1 I1 Gก็ทำไปตามหัวใจ
; m, L$ C) s/ m' L) a0 W( v7 h& ]: K) W
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
. b( k; X& r7 [6 M( R" Mเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล, |5 I- Z- e! U
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
1 t( K" h% Q  z6 L8 q/ B- g$ dจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า4 u3 A( c( R% ^9 B: Z; @
5 {& O1 Y2 s* ]
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
# H) v7 g6 {& P* N: G' tเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า' f  V% |0 K9 c. I9 {$ v1 r
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า: c3 Y( F1 |; N4 P
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
4 ^3 `- H" S0 U5 x5 K' l/ Y0 ^5 R( O
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น) s7 |$ R/ }0 a5 [/ k& t
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
+ g2 F( I3 g' R- X% ]. zเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ( F& \5 Y) _' A! Z% O8 P
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
% _$ L% o0 |% v& C) C1 C
  _/ u; v' _4 L6 t+ Jเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
. g; M6 f1 Z8 c' G9 _2 uเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
- ?6 t$ Q6 a# P" O  ~1 C0 X$ Bเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
/ o1 R+ h9 \% H& Tและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด