กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

5 t' k% b$ c( f9 f0 F% m" q! O0 {
0 ]; Z9 a1 B" w! \4 ?
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ/ l7 a4 U8 [7 r+ K
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
3 W( x) u" A) T) f3 Dเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
9 r/ F. c1 g7 q5 G8 }; _  W( k5 e- B4 ?. g
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้& x' M/ x  f) G% n+ c' m( H
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
/ z' c, U" d4 c* ~0 x* j8 Q- I, c! e# W% n
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
# e" W. N+ [2 G6 Z: l$ oจะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป$ S8 L2 C9 X+ C, g5 [6 t
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่9 I5 o2 S2 a# l0 W: ^5 |; ?
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง& r" Y9 v# t% H7 o1 X$ K

! F* P) e+ I, p% G1 f* Z; Aและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
, L! j# ~6 M5 {/ A7 X" T" ~จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
$ S% i  `; G( t, u2 F. Sก็ทำไปตามหัวใจ
0 m* \6 G. n/ }, r) A* w9 v: ]2 b7 `/ ?& A% O' [
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น! F0 J. X5 n5 V
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล+ k- _3 z, ~; l$ B, S/ Y  p- B
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ" r2 v% M7 k: W* q5 R2 r3 G2 J
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า, ~7 S0 N" t# R' T% T. G, [  S
. P$ x( T% M" u0 \# v# [
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน+ w7 q/ k9 ~1 |, D- C  \
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า+ O7 Y6 Q% b  }$ I# e$ A% S4 o
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
6 b6 X5 v0 m' \% u4 s, D: t4 t4 i/ H$ o" Tและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
5 w# a6 i7 z! w% {/ l% Y* P  O% P3 i" T' i: T6 s) |
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
6 ~7 M0 p8 H; I5 E* K8 [* M$ A3 @# s. n, kแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น( i+ u/ }7 A, I/ g
ไม่มีวันจะเลิกรา/ O+ ?4 N  j! S, `/ s: s

( e2 t, f+ J0 u. ~8 {: G+ ^ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
( Z) c1 w4 q5 Y2 t5 Nเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย- h! K  J) H3 p# j
, g# @9 b( V8 j
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน/ E! \% H9 ]+ Q% d, g' X# z( V
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน" N$ a5 c! j! @- F: B, Y  O+ t
ก็ทำไปตามหัวใจ4 n' t) ^) k' M

% E4 l* b* A5 C" q! E: W. x# ^+ iเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น9 M$ e! A! U2 {9 t' r
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล6 y. G3 }$ _9 ^. a5 X* A
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ. c) ~* |3 z3 |& k$ O
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
9 i% b% P# A" f7 o7 L
0 g- i: A: y( y! c& A% S& bเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
3 v  o- f2 Z  E/ X2 uเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
* G9 c4 Q% I! U6 w# {เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า* q# [7 L; J; U& x+ ]* C
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...% m9 t1 T/ a* [% G6 m# s
6 r* f2 ~: w; {! ~# O- n
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น' w1 \) `8 \3 ~5 s1 M9 k
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
1 }% \& L- {; |* }- J, @เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
# ]$ m. [  V% p3 I2 lจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
( c! Y1 s4 l/ Z( p9 `3 y' R
" M9 |& N. H  E& ]! o9 z3 zเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน4 w; Q- A! x( M8 w$ A: S
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
: ~7 i: R4 Y) l. _. Oเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
, D& w$ O0 Q3 S4 G% Y0 \' C( Q: L, Qและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด