กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

2 e+ T2 _+ z% W# V1 H. T

. K+ G+ A1 o* ~7 pคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
/ P0 K6 w* r6 K# E3 Jทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
' ?+ f1 Z* j. o" _1 E. P' qเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
% [1 b; r" D  F# m% H3 q' B* J+ ?% N8 _8 e) s
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
( T# X8 n$ ]- J" n( g: i) v( Eจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...' ^- {; @: W$ E; q
) T6 P. ^/ g- _& _/ ?
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
9 B4 v9 w6 R5 N9 ]1 aจะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป2 O* g. ^$ X9 v$ n5 B; r! c
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
8 ^3 {/ ^# L3 Z- N, b( s+ W: W- R, Uก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง2 y) v; x" X/ ^: N1 {0 x
% g( W3 X* C, f3 w% I
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน1 B7 B) Z5 J3 \$ F) z
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
, S) K4 @5 |$ n4 |; i* Fก็ทำไปตามหัวใจ
. [$ ?" M5 v8 O9 G3 u. u
5 R4 j  d. {9 ^  Uเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
  j: K) |+ y# H; Sเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
( g+ a9 g; ?- G- B3 b+ \7 @$ p; Oเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
5 R9 G- [. d( dจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
1 a: U1 C9 x% q. T8 U2 \# n* Y3 `) b5 e; S
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
/ v7 W* @- `! E) o9 [0 A+ y* M# mเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า, a: W. m! S9 y4 _8 r- _) Y, `0 e9 }$ `
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
0 ]7 O3 ]- J4 Gและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว..., z  Q. j3 _- `5 {) @7 ?( ~% b
3 F  Q, q, }: Y; N& m* d
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
& i$ k# I0 q6 d6 G7 s' H1 ^9 Xแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น6 E* [9 i  t" I2 Z8 x# h
ไม่มีวันจะเลิกรา6 u; M1 q: b0 v
% k+ q) d, N) k
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา+ Y1 d7 m: j7 w9 {- F+ j
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
! h' I# a9 g% W9 x
2 j1 c& X# _2 v) _, n% Y& Jและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
; r% {9 X% \: A4 A7 f1 o1 L, oจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
, I6 Q4 `' F, o# u+ \. ^ก็ทำไปตามหัวใจ; b% _4 `$ E. F3 s' ^" n4 i! k9 |* ^
4 V, Z8 i6 T; X, `1 F# c  c+ r
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
# \. j# W+ k& z! kเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล5 o% h! ?- u+ Q* J# B
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ' J; d9 S) }; z# i% m. Y4 f% i: K, f
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า! f  E' R4 W5 c

) ^! \' z; `! n, G8 ~เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน, }6 d- k3 u* s3 j9 l9 `8 ~8 }- r( _
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า% r" s6 U5 n: J# _. a
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า& L5 o  X5 {, Z# o* O8 }, }
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
+ Z7 y  Q& D* u! ]$ b' {3 }  {! o1 }! R) o, A! G
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
& I) ?2 K6 e' H8 _! q3 B, Vเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล# f/ n. L- E# s5 R6 ?: F) }
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
  `4 f1 T7 {6 {& g, Uจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า2 y, j) D1 R/ m$ x; w' c8 }$ W  [, Y

; M5 f, Z6 L1 R  w9 G. _เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
, y8 c$ E  _% E( [0 }เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า6 b% L2 [# K5 \3 `# K
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า( f9 t6 w; ?  I7 S
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด