กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


5 y0 m" t! Z# B: d$ T. ~( y: o9 G; K' ^+ F
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
, @- O$ p) [5 t, }, T- N% L6 Hทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
5 R+ P* r* n" w) }5 P8 tเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม+ u; u) [/ `. r2 B- Q( V( r  f

9 x6 W4 y: {( u% wฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้  S7 K$ @" R. ^& Q9 g! s& `
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
! u  g, S, r, j9 L* a
0 e- `9 V3 |. B9 Wฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง
! ~: {2 i8 \$ c% d* B( }จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป/ @1 K' N! ?/ e
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่) g' A: n7 a  V$ z
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
7 v, {7 W/ H( e" y
- e' f+ q1 Q4 l8 R. Z5 e- X9 q8 Sและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน+ Y( g+ _# |1 K" J+ g( P
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
3 W8 @8 w! p; P4 `+ r& Z3 kก็ทำไปตามหัวใจ7 S( A0 k* g) H- U/ W& Z
: }4 f; _, E- m2 e9 f9 [
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น+ h# D9 f2 S$ P
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
, ?6 d* V7 ~# Cเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ8 p( H! x: j7 i' |: `0 o
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า+ Z+ V8 `& [% V: m. F

' I8 [' O' F( |. M% rเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
, R2 C, B% k' ?* c* d4 t- @เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
4 V8 e" m* e- Q' m( D$ [  oเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า! B6 B2 c3 E+ @( a4 M
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
) ~8 W* H  S' X1 `' L
; r  s! h3 `: x! Qแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน6 _2 R$ ~9 V$ c
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น# w+ R8 r3 [$ K* N; n3 ]7 `% P: _
ไม่มีวันจะเลิกรา# Q* S, q9 {! Y) |7 Z- J, J
! W) p8 B- o7 }: p- R& D
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
( g4 y" `/ L& r% J8 j- sเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
. ~3 ]; ~4 c# {9 t5 E6 r8 L0 {# }' }  X" j
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
* z/ N" }' b' Q( Oจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน. Q" K7 x; ?9 D
ก็ทำไปตามหัวใจ
# g# I: D" N# o" @
$ ?) s) l  ?- b* @) dเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
) L! Q8 o* M5 u' _เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
2 D3 v! K" \9 G0 p1 m1 w/ y( Bเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ1 t1 s" M7 V8 r$ E) r# _
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า9 K) W" I' N5 B, {" l! U7 N- [
/ k5 ]$ ]0 P8 b, m! g  b/ d
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน0 J: ]& R9 n5 B( X, e
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
/ T- k3 [, R) j$ h2 i7 T% ~% Q5 kเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า5 P  `1 T( A) H5 g
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
9 m6 o8 v8 m! m) K
6 X7 g' s8 f9 \5 ?8 H+ q; zเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
. V, O' O2 I5 ~เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
0 L! C, W% O# \1 [0 c4 v1 Mเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
$ F8 v$ h0 c$ nจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า8 a, c: A( w6 S. l) {  E* m0 ]
1 |$ j# I+ @1 `4 }3 l! P5 @
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
6 E* D! O! J  R1 dเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
" U7 }! [+ q  N" m% U. Y( gเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า/ |) ]: _; E3 k  V
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด