กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

; f/ P* B* X- Z1 P4 ~) v
5 }* ?, `' d, z/ ?+ h- D( D
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ4 H' @, n" p( ]" ?: m$ G8 ?9 k& X5 Y! F
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร7 q3 Z- C; k! n, v. c$ L- s
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
# ?! Z7 _7 }+ P, g; P; J4 A7 N0 |- R. u. @8 J4 o
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
3 k+ O3 j) L4 Rจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
" E+ Z! D4 |0 U; s
+ P' Y7 v3 h7 H8 ]& rฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง( c: l2 b. @9 m" t; U- K. D
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป- J' ^$ G) m6 P" S" d) [+ o
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
+ J% A6 y6 l  p* m0 J9 Rก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง( b+ z3 D* {; U, m- C( j5 ~, a
  e5 P$ T: W0 D% x% r% s
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
: B( K6 k1 O1 _' oจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
5 U4 j. b4 C3 z4 B9 W1 D1 s1 bก็ทำไปตามหัวใจ
5 y" \8 _- J2 a- s. l. {* H
) }* v  a( H! a1 N+ N, U3 T1 Xเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น8 s- l" X+ @5 W6 K: H8 H6 ?2 @
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล. p( @2 T- Q# O( D* `( l+ l
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ- D0 d8 O# l; J" W
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
5 X8 o( ^( {6 f1 L4 @
" q" [# \; [+ W- D: s5 {  M0 xเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
" b+ v( q& _3 Oเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
) D! o, L5 R* J; F: ?เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า/ G* Y2 ]4 |- r8 f/ ], |6 R% {$ a
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...4 d2 R1 H6 g3 J7 F/ L# T

: g8 K( ?( \5 i( Dแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
. r7 j8 V% o: @% B1 I5 v- @4 gแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
' Y0 i' J8 z5 a0 Yไม่มีวันจะเลิกรา6 T' _) P, E9 L. q

! A- r# c5 E( h. x! C# X3 E- l9 Aต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา' h1 K8 n# r0 d4 X2 B
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
) }. h3 _4 Z7 T. P7 C: z- X& j3 G/ |/ A  _
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน8 |; s- U* W- y/ A" y: o" z
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน% n0 c) `( J/ e: Q2 N5 a/ X
ก็ทำไปตามหัวใจ" G0 I6 D% M4 z4 X
1 S" A5 G$ q+ R
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น2 x; K! d2 h6 ~2 d
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล; G, Y" z: P* W6 I2 E9 a0 d
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
% d" U1 Q* p2 Iจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า0 e8 N, d/ M5 W9 k
8 q+ Y% s3 `, I& }3 n
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
# M3 K+ @6 W& f3 V& D3 fเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
% x. M1 m9 A5 Sเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า" U1 E& C# N! A5 X
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
3 W8 _% k; R' u) L
7 r: B% O+ e2 ^1 h  \เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น$ {$ W3 f3 J/ p4 g" _. i/ e% d
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล3 `- d1 g+ a( ^  }- r
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ( @. ?, _) Q3 c# m: c
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า# ~" b. O4 A3 K4 {2 I! v

: D: \$ h( T( Y/ j  u; H$ H% aเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน7 T& `; K; m7 }. z; F7 P
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
8 l$ m$ R: l7 |เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า* Q! n$ L, m2 ~3 e/ e
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด