กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

- A1 d8 e: u7 \$ t$ p/ I
. A, B0 o* b. R2 J
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ0 K( f3 T9 B% a1 k
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
3 E6 V3 w2 p$ a. Z2 T- \$ M3 k2 wเรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
: V; ~9 n* D, q. ]2 A% l) ]/ n+ `
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้8 y! S: B8 S' W8 Z) S* Y
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
: j& M6 {% k9 J+ i
2 ~! h% J, F" ~- |ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง( h# t: J. s. S& I( B4 T* J
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป9 A0 P' {; g: W1 k1 g% r& H
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่1 |7 F/ [4 d5 l$ _* Y8 a1 p
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
- v, ?# O) H4 U# V- \/ F
% @" k* h" O9 @และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
' `- x% t8 [1 ]. t6 j" S. r8 Gจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
2 @" l2 y" z7 }. w/ X# [- A; T5 c" u+ wก็ทำไปตามหัวใจ3 K7 A8 e/ z$ U% J6 |$ i8 p

9 Q$ A6 O- F0 m. \4 d- U( d' @4 Qเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น' r( Z: a& c/ I( w6 q' ^
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
$ Y& y0 z& w6 ]9 `เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
* r8 q* t+ b* Q: p* M6 h% Qจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
2 Y1 ?# Y) y/ Z: Y# @- l) Z1 N8 i) d( D3 r0 \
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
# j: N& l4 M, E$ fเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
! ^8 m5 b; q1 ?6 X, B* L; }เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า$ d  o0 b& j( S* a1 U# b/ |! L
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
; f: O' b3 \2 a. [& x) G; G
4 a+ S. `3 n. ]3 G4 V2 D5 ]  Kแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
/ N' p1 U) G, v7 r5 W: Q% Bแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น2 ~6 P# o" ]; u4 b5 i
ไม่มีวันจะเลิกรา
# A+ f, ~) P+ b4 }2 P
" ], [! e( ]6 c, Aต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา3 q! }1 H( V; {
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย
4 p5 w4 L6 w* E2 E7 x/ d, b
0 F( ?. H+ a" K( `. eและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน: U0 A% ^/ R: ~7 W
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
  K* j0 g. k! N4 G" g% Kก็ทำไปตามหัวใจ
+ f; e  _# s! g/ @* v% h! T& h  V* l) T8 A9 {7 {1 ~+ P* m, n
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
8 h5 f+ f6 c/ H9 X/ Z1 R. N, ^เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล$ N! e# L' ~* ~
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
3 J/ h' C6 i- {6 e4 [$ iจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า+ b& S, j' s, N3 @# M
8 y. ^- E$ ?) e% \. |3 E
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
: W- Y* C8 J3 `8 b' T/ aเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
/ s2 `. f0 y2 T# j- A$ m/ T1 Nเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า! z+ d! F* T* U3 y! t& d$ C4 f
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
+ H( T$ y8 Q, M/ i1 |! Z9 [6 p3 A# e- G2 |6 X
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น! x5 E  v% ~/ c& r. g
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล  E2 _, v' H7 q9 B* l8 _# S
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
2 ~; R) {7 X( n2 ^1 ?จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า0 I) i7 P: t& B& X% H

3 F6 m; R  Q" N: k" w: Cเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
! d4 M: i- p! L5 d- W: B3 K0 e5 Nเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
* x( [2 Y+ Q. i+ [0 ?. gเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า+ f7 U& H/ a) D; B4 g
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด