กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

  s+ w' K/ D% D+ R9 [3 v6 l- A

5 I1 F$ R  Q. g+ f( `; V; _  Lคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
4 k5 R* L0 Y- ^/ I! Lทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร* g" H' e* Q) x' e( ]3 r
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
, p6 G  g# W; }( {% }' }8 w  _) `8 G7 B6 B* c% q8 @- B6 y+ h
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้+ y8 k1 x9 G# q% x8 g
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
4 z) J+ Z  p, V: B. \% G4 a6 |) L$ E0 B7 |8 W* X8 g
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง2 k0 @, h+ S2 ~/ N
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป3 n5 c' ]+ g8 P) _, y5 P. c
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
4 w& X4 k. M0 [, }- `( |ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง8 @8 w$ J) |4 |: e

$ {, N2 H8 y1 H' R; nและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน2 X1 C$ v& l( X: N6 ~0 G" g8 Q
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
: s- W# x8 _! s7 N6 Bก็ทำไปตามหัวใจ
* N$ u% M" J" G. l/ [( B% t7 `7 s- }9 j0 M6 Y
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น: i3 j+ ]5 _% w' m8 b1 T1 s
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
1 I5 G3 o5 \: P4 g; _  _4 b* xเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
: Y3 g4 t1 |6 O' Y1 Z% _. Dจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า3 g/ N  q6 {- j5 X& ?
* c6 w* a8 e3 m. e
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน3 g0 f$ a2 ]( x7 j
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
2 e# S! c) I2 a3 H7 Z+ lเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
  Y! B; W- a& G/ Sและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...5 z' B8 B# X" l% _5 u1 m

6 P7 R& `* }4 I1 ~! A/ jแม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
! N( ~9 u2 W5 b4 A0 v3 `3 Kแต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
( Q6 k9 S7 i' E8 c* i) Qไม่มีวันจะเลิกรา+ e/ x0 B! }& E0 t( @
+ T& `/ C5 G# n6 J' {) d
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา# n6 z2 g) n6 b( c$ t
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย* H% l  h3 y- ?7 s" b/ e* |
; e% x/ O' V. o
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน' ~" I6 l. v; y* s+ `
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
# ^7 X: L5 v5 s5 Y/ rก็ทำไปตามหัวใจ
+ M  Y( l) ], R! M, S
+ w1 B& G) I' M( |เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น2 A9 a2 O, w7 i, ?) e
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
1 n1 k6 b4 [5 p" [: P: jเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
' N8 ?! A. B* R; B6 wจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
5 @/ `$ M3 r" B0 F. a& J
2 E) D5 @1 D) s% `; i) }9 ]8 lเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
! B7 ^0 h( V7 _! {- S7 x* }เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า, `4 |; G6 ?% C0 @! a
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า' p) k5 \3 M9 ^! K) G
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
2 m# b/ G  i6 O9 G2 n' k: F) F; R7 A4 \& R3 e
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น' J$ }) U/ L' M! E
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล: {3 C7 F, y8 C2 M  [* I4 |
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ' G$ Y& E- t# m" B( H5 i8 k
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
9 n( d$ L& q* H. d& G; E( y7 E
8 X2 H6 ~" c3 \% d) k4 `เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน, n2 x0 ]9 k+ }+ J0 l
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
9 u  V! h+ x4 ]8 [) `/ I/ o' ~- Vเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า- u$ K* c% z" m7 _# V" t1 `, M
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด