กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


5 q1 L2 J, X3 p; r7 K( m
- p  p/ u% `. p' s; K) n+ Fคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
0 x: Y8 R+ B$ }. Xทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร) g: D3 Y2 ^, I5 j5 Y4 }! G
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม  l4 h9 K9 Y- O) |) O2 F

6 h6 L  A# {+ W2 P" v. c/ A9 N" d6 eฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้2 t. ~% d! G; H
จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...
- q1 i. v, f; K6 z% }0 s- r& m- N4 `: Y2 t& f0 M4 J
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง* h$ l& Z1 O" e& K, m
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป6 N/ X0 @: D7 o6 ?. d0 a
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่7 j4 G: z3 v  r. v
ก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง* d$ Q& P# @' t- o

, g" A! ~1 ^" C/ p- ]; qและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
% C# Q: ^! D. X0 }จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน3 K! Q* l: j: ?  ~* |+ D2 |
ก็ทำไปตามหัวใจ: }( R5 Q; j% R1 ^
& r( n! R* o0 v" u% H
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น  [/ p7 \; q+ ]0 ?7 f
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล7 _& `) f- ^9 l. {  `' }
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
4 t" S$ l+ E7 v1 |จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า9 t% p* o) ~1 z* d1 Y  U

: N* C6 X! e* D9 h2 p4 vเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
2 _" Q/ D% @' Aเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
" T# R) i1 G1 aเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
+ R7 V' V  _/ K, l& d" h# Q8 {" @และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
" n9 T0 t3 T& G; A
2 Z, `* x  I1 W% ~, n% e" _แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน9 V! l* w. _8 Y" v4 y
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
  A  k: [0 Z- x' zไม่มีวันจะเลิกรา! U+ j& ~# ?4 y, }0 K
% e! g& P9 M! T+ j. r
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
$ n" p$ {& Y$ m; C9 s- lเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย" Z8 O7 R) T/ ~# Y- B
( R5 L& L: t7 T1 k6 y2 f+ J! W
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน) _3 R3 p4 k9 r& U  z0 a
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
/ ]1 d; G' K( Q9 f" P0 Z& Hก็ทำไปตามหัวใจ
: T8 G- m9 K2 y) G7 ~: t4 K' R: j: x" t% K3 n0 k9 r
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
* U4 u- F: E9 {- B0 j& m$ Qเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
- I7 U2 J' U+ Y% E- X* u) C- I* gเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ  T/ ~  T4 \) F3 @- U2 {
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
; F+ D4 r& X; f4 q' s; u1 l) `* w  N2 H7 d. R; K
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
0 ]( m- e! s3 x# y3 Gเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า( J! G4 ~! K& g1 g
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า- A) ?" |# b- a, U: p% @
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...3 q  L8 W* v2 ]2 K( c/ D! ]2 i

7 w+ w% ~" X' x7 l& F" oเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
6 f; O2 z- X+ v* M; P( L1 Yเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล6 y  u' O, t# Y& B5 C
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
: ]( O7 T' o" X& N+ J  Rจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า. T$ y0 ?1 e% e$ \8 M

9 X) x* G9 ^. ^0 S$ uเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
8 O5 @3 T, P  N0 f# B7 lเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า; j; }* q% s& ]
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า  j, O( h3 J! P& I
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด