กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

1 V) M$ P6 p) E0 A% l% Z6 C
& ^7 w. A# y& \3 U5 ]6 J
คำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ% r7 S. P& o$ Z( V/ e# ~# H1 a
ทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร: C2 L9 l( ]8 u3 R. e
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
+ m# C% ~  J) O) s: e% Z8 j8 a
! l9 H. h/ T9 M1 _: I  W/ }+ F  Mฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
& O! F: [6 C  c' Q& L! G, mจะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...6 |3 u$ k: o4 a6 v, L# B. x! l
* t1 h' P5 D9 O6 p- Y
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง7 y0 i& s1 _6 h
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป2 |* Y7 u! Z* h$ A
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
& j; Z* a& _% u# ]4 u/ i, Jก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง
7 M! x+ |) N) j0 F3 b4 s" @2 p$ n0 m& X2 B
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน0 q8 W5 x3 N2 T
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน/ G; _# R2 j* T/ k% B& r
ก็ทำไปตามหัวใจ( ?8 J5 H+ p6 |& [5 }& _) o4 `
; ^  @  R$ e' f8 w8 N+ p
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น% S4 m8 s+ ^1 b& p
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล$ v: K5 p5 O$ M% I
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ1 J$ M# U0 Y( c* \# B% i
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
$ P/ H! `. N6 q; \/ l4 _( ]8 w
( q  V( W. I- N% kเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน7 F5 ~4 K0 G2 q* H! ]
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า  N0 l" `2 }; ], O# E& i" J  n
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
5 O, c, Q  ^9 z# v/ J5 iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
* e# Y; w" t+ U% z& j# ^6 g; `! w
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน3 j8 y! m5 C4 i; |+ q5 |: }
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น* _5 u7 J3 i  {; N) f
ไม่มีวันจะเลิกรา" k1 b" l) G& b1 @* M
, |7 a: ^" C1 S! r% G3 s
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา
6 M1 W7 Z; c* {7 l0 ~# Qเมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย  h! l  A. w  k! F$ A
5 M8 |6 r( ^8 H( P4 Q1 ~
และฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน% o* ?6 t5 j# @( [& a
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
( F4 E% A* C. c  Y" S) b* [; fก็ทำไปตามหัวใจ
4 l5 ^- j4 N% W6 R7 {8 t$ q7 f) }+ z, g9 T1 H
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
. E3 v- u9 O5 N$ jเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล$ ^3 V& A+ q, s5 T: V3 S5 U
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ$ G7 J8 {  a2 J! z% n
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า$ y" ^4 p* f$ B+ m8 {0 {

3 H$ T" F' ^5 W8 G  sเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน  O# s0 ^2 v: G: y" M0 t
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า4 s' c. W. i' c& Z, W1 R& M" f
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
# m3 S; X; i7 E7 m8 Iและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...& a3 |0 ?6 d5 V+ g' ^7 C* P

4 l4 `5 W* [' c& O) P2 sเพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น
/ X8 A2 K/ C" z8 H" o8 e) N( mเพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล5 `) o; I  @* O: V$ O8 e0 h0 y
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ% Q* M; }4 u) o
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
% g. H7 v9 ?0 u" b2 }0 U3 z: F. Y: X" o
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน$ l7 w: d. Q* n
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
5 v) x6 p  f2 P( H* f9 ^% Zเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า; `- G5 m' t- a4 U
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด