กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8

เนื้อเพลง เพื่อดาวดวงนั้น The Star 8


& m  e; Y  w7 Y" C: g/ T% V
5 A% j. D3 z0 `/ `' z2 fคำร้อง          วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
: G+ W0 r0 c7 {7 f* E& lทำนอง         วีรภัทร์ อึ้งอัมพร* R! m/ \# b6 W5 S4 t8 P+ `
เรียบเรียง      จิตรกร มงคลธรรม
/ t% h! r" X" P1 B3 [* K/ F* j% b* o: q4 F/ m& v
ฉันมีความฝัน และฉันต้องทำให้ได้
1 z: D% ]/ s$ u! L  Y5 |, j8 {จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่ จะเปล่งประกายงดงาม...! W9 y2 u  l- \
' b% u$ x2 g2 m2 P& @
ฉันจะไม่ท้อ เพราะฉันคือคนร้องเพลง0 l7 N$ N- C$ v4 |: X: H
จะร้องไปตามที่ใจบรรเลง ให้เพลงได้กู่ก้องไป) s0 _/ x$ s7 F
ดาวจะเต็มฟ้า แต่ฟ้าก็ยังกว้างใหญ่
- p3 c# G8 ^1 Y* Cก็เห็นยังมีที่ว่างมากมาย ที่พอให้ดาวอีกดวง+ ?5 F! N6 {! ~& E  m' ^

. c, e; I  z! Q1 W8 n$ eและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน% l; X0 L$ C7 |3 L6 I# b
จะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน8 a( Q6 o& B0 m
ก็ทำไปตามหัวใจ- G! ~+ u( h& s9 Z6 K$ c
' x+ u- t7 v; F( N4 P
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น  H5 P1 M8 o- d
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล
) ?" I! q  R) d5 B/ k+ dเพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ
) @) H( d+ s% U; O" w6 c1 K7 Aจะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
$ y: u9 G) H0 A: n
" P" I" s. K2 s* m$ ]5 xเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน# o( |9 d/ Z% V% z- P: N$ z
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า7 i- {- w. _# n" G
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า
( [* f5 T9 r. `8 Z1 T8 kและจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...5 V* |* |5 g. S) ]
3 G( T% I5 e$ i! }
แม้ต่างความคิด ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน8 t6 @4 a* m$ L
แต่เหมือนกันตรง ที่ความมุ่งมั่น
# U. a1 h2 n( A8 A  W$ cไม่มีวันจะเลิกรา6 v; k1 P* b. p  M  \" |
" a* {7 y1 ]& D  u+ h
ต้องเหนื่อยแค่ไหน จะยิ้มจะมีน้ำตา) {( n  b2 @2 x- o4 t
เมื่อทุ่มเทไปแล้วคุ้มค่า จะอยู่เป็นคนสุดท้าย2 @: F0 n4 a/ ^1 m9 H, P( o- I, n2 q

9 X& G) Y- o( ?1 t) o0 B3 C. zและฉันจะไม่ยอมแพ้ จะหนักหนาเพียงใดก็จะรับมัน
2 ?8 y+ \( Q: N/ ?9 xจะให้ถอยยังไง ในเมื่อใจมันฝัน
) J4 C: k; C! Eก็ทำไปตามหัวใจ
0 S- |5 m& c- C& }' i- H! b1 {" G' _! Y' s
เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น/ k, q: @  j, Q7 |: `
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล6 X" a3 e8 A9 }: X
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ! |1 N: E: R, T" J
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า- C! G5 i( w$ B. x4 m

+ @6 t" T" C5 C1 dเพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
' ^0 ?( S5 U. c. W, S: Rเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า5 f6 N% W! x* b) V6 d; u8 z/ l
เพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า- ?  Y9 p, S; \
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...! o3 I4 O" ?* ?# x

  y  c# z8 g8 p( i, J6 ]เพื่อดาวดวงนั้น ที่ฝันที่อยากเป็น8 K  v  s5 G, x; R" V4 G" F
เพื่อดาวดวงนั้น และฝันคงไม่ไกล) G' h3 D- [) V$ o& x/ O3 g8 L
เพื่อดาวดวงนั้น ต้องสู้จนสุดใจ' o! _- d6 H( r! Q
จะเป็นดาว ดวงหนึ่งบนฟากฟ้า
. m+ S2 @* W% z3 l& p; w. E3 b/ f' r+ S) t7 \$ X/ S5 v% q1 n4 T7 Z
เพื่อดาวดวงนั้น แม้ฉันต้องฝ่าฟัน
3 G% i8 |# k' S4 B( gเพื่อดาวดวงนั้น ฉันจะทำให้เหนือกว่า
8 \0 `& V* u5 Q" |9 zเพื่อดาวดวงนั้น ฉันพร้อมจะไขว่คว้า9 t+ R, H% F0 a% h; {$ `* }
และจะทำให้โลกได้รับรู้ ฉันจะเป็นดาว...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด