กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


, ^. b* u) k- B' z# q( `4 Y6 ^. r4 `) C
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์1 B& K$ M0 T$ S3 p6 u+ V0 k
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
& C# G1 l! ~! h2 [1 L/ a1 ~) O0 T/ |
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
# b1 |, z: ^6 \3 v3 u  Pอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
  D% V2 c9 {8 l! k( f4 N4 dปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
7 f6 R$ f8 e; X! N2 Z& U5 Mไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
) p% b2 G+ h; W: Y
4 W3 c$ K( w4 l! Z& ROh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
  U( y: r8 R* f! r2 ?0 BOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
( O* k7 O3 Z8 `& mไม่มีใครให้รักอีกเลย8 m1 K5 Z$ ?* p6 ?6 W& Q
& E4 I: i5 i# @
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
1 y4 r: n; U# ?% i# Mได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
9 n* F7 e4 Y: lปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
. Q' Y! c9 _; C: E, rไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ8 a4 x: U' S7 |' H4 D' P, ?

! E# M5 Z$ \. E9 T5 m2 GOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
" a, W" P9 W- jOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
9 g6 D) U: R) _3 j8 n3 _ไม่มีใครให้รักอีกเลย
! [7 C5 s+ R, N  D# f' \& }8 K" p6 X) g# `* q# }6 p) Z
gotta get you back...in fact
- n3 ]8 L  W9 zI shoulda never let you go and so looking back: v: B7 |2 R" W: O$ m
I coulda loved you so much more
* _7 w8 e! D3 ^) V- C6 G0 l4 C0 {+ h8 e) iinstead I turned my back and let you walk out the door
+ v' w: y0 l" X  Hso I had to mix a track1 W) ^! x% Z  ?$ r/ F7 K5 V
just to let you know/ K& e0 ?% t. S( |& V# ~4 r# \. C

' a8 B6 M$ }+ B. |; z. xhopefully to make you see that we were sweet as poetry* a) V" n* Y# H
I can't believe you noticed me
2 E$ [+ i  l' w) u' d0 KI can't believe I let you leave
/ r2 `) }! F. [, z+ i% xand it's hard to eat and it's hard to breath
% l' N# n: X7 D2 s; {# aI played you like I was hard to please
# z" A- D  j  P2 i( o  j8 s3 uNow I'm playing solo and it's you I need; \0 G* U5 g8 v* {( W
got me feeling so low so come back to me
* q- U) N7 W8 |% P# j2 T
& e2 k) e7 F1 C% N3 ZOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
* L  v2 B2 M/ D+ _& h. T: Pจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
; |) U* C8 e+ h' |: B# V5 SOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง& C$ `* s0 F  x9 w/ ~6 `
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย; ^6 R! a3 z: j( a
that you feel...I had it all)
4 `' O6 Q0 ^- ^8 t5 {( i
: r# P' l- }0 k# xOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
! c! v" s2 L$ yจะมีใครทนได้ It's all the same..still
0 ^- a, M" |' u7 k! ?( M! jOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง( H7 ~- B9 Y& D: W' N
alone...never understand
4 s* u5 _7 J$ C$ E( I3 i# ?( V$ f3 O6 b4 ?6 `5 S
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
# M  S8 f% \, V) P) Z: o! Othe way that you feel..I had it all
3 E- O0 P. `8 k: k* f" pYou had it all but I couldn't see
3 `1 F9 \" L& h4 w+ yNow nothing but me* X- o; D) _* ?0 U  a
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด