กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

# _0 R5 A' s1 Q$ m; b
6 v3 R! i( e; n' s! h# x8 L
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
) R% r& y  \2 ]. y. Kทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม- M* s# ?3 V$ a( ^! _( O( m
3 L( O& h6 h" p% p9 f
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
: w4 F- m" \3 e5 m; d$ Uอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป+ }. F" X4 Y! T+ F
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
" N) W8 t* P9 h- fไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ  a+ g8 w, S, s
$ z% j, w/ |2 s* e" _$ o
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้$ \% R: G3 E5 n3 ~. b1 E0 D) B( V
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
, y5 J& J* u/ j. s/ H  n: N  pไม่มีใครให้รักอีกเลย
8 K' W# ?+ w! F, s+ z4 N9 y7 J& I% u' o& a% ?& @
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
7 {. W( c. o& }+ K- w' Uได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
! E( w) G/ {$ E( z( v6 R* Y% F1 mปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
" M3 b0 c& h4 e  e0 ~8 E- Uไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ8 H3 p7 Y/ R/ o5 |, X1 I) L

5 i. b! t7 v6 A  n* tOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
# H( z$ c+ G5 D& m  n/ ]Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง* }: p+ C4 N3 |* z4 |* p
ไม่มีใครให้รักอีกเลย# ^/ Z& w7 {9 b. r5 {9 r+ y' `

0 P2 ?! `! T6 G7 `9 E# tgotta get you back...in fact$ Z+ y  \" m1 c- K6 j
I shoulda never let you go and so looking back
  P0 g& H- U. N% W, v1 {5 _  B2 _I coulda loved you so much more! O$ t, _, s* f
instead I turned my back and let you walk out the door
) f& O1 `1 F: f# z" \so I had to mix a track
+ f6 W7 u3 s1 r, ^! bjust to let you know
4 c; m( \4 J6 X/ r' ^
* m  G) \& ~/ n0 F8 jhopefully to make you see that we were sweet as poetry
5 O! H& s5 z# D5 ~  h. a7 u* UI can't believe you noticed me
+ G% S& L0 ]1 q, v# V5 ~I can't believe I let you leave
: j2 S. ~* i8 z5 ^and it's hard to eat and it's hard to breath. Z  M! ~. e# o1 \4 J% E, h
I played you like I was hard to please. o5 L0 [: z0 {, O6 K( |" U
Now I'm playing solo and it's you I need
& w# f* a# r" f- i0 G! \got me feeling so low so come back to me, B# [- B4 T2 \
6 j2 H; Q6 {& u6 R3 I9 F
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ9 S, u. I/ Q' R' p% U  l2 O0 t- |7 E
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)' g) F  ?1 F: k( O- \4 P
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
; O% w& e" F' o2 `& N% [$ X(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
6 i5 Y6 r6 \& X- m- Othat you feel...I had it all)8 j3 ?$ J1 w7 d+ G' j+ ~. y& I. o
0 D$ g6 `! W# r8 _0 @8 W% h# a4 s
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ' S- Q$ G  O$ l0 |* h$ d
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
8 Q6 G+ Z. R: Z, u. `0 pOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง) B, i. }0 u* w5 R* |- Y
alone...never understand  }" N# |/ ]9 b4 P) i2 {
; E4 O9 B5 j' y: e* z; v6 C6 q6 V" M
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
( R: M4 c; ~; ?the way that you feel..I had it all% @* A' h5 X; q) E- O
You had it all but I couldn't see
3 b' k" z( {0 [6 \5 mNow nothing but me
8 [# i) _8 `& p. XNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด