กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

* u+ F: n3 U" _' w6 o
) S$ B- ^; d# l7 e) H1 |/ l- _
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
, }" R* U$ U- b/ uทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
- P! `- S& J# R
4 ^7 W( `" I9 R% y  p5 ^, jสุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
/ ~5 r) ?. C" V. ~อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป& w6 B1 c, r3 a  M" l; C* n" [
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
5 H& l+ f! S4 oไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ" I2 q  z& U  f" B8 @
- A: N9 }3 @4 h! Y6 M
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
3 z2 j+ M4 h7 R% K+ G* c% hOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง$ `( [# K0 ^" h
ไม่มีใครให้รักอีกเลย" x3 Y0 k, n! J; y4 Q$ y' G

# m* y, e  h3 d0 a6 Y$ U0 iเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh  S& p& ^2 q+ H" j1 D
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
3 @' T: g4 H6 N, I% G  V# jปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง/ z2 x6 k. x- R; j1 g4 p
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ+ R: g/ l" ~6 c/ K/ w7 B; n; G

1 [/ @5 x( d2 j% V0 gOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้- ^9 I9 e2 m8 I( M. m: f
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง* B. B) I7 d9 Z/ A6 N2 D& {  x6 V5 |
ไม่มีใครให้รักอีกเลย  Z8 k/ ?! R& B1 n

$ ~. d: j7 z# D. M+ k5 U  k! ^gotta get you back...in fact
9 o, A" y+ X, f3 @9 rI shoulda never let you go and so looking back7 R4 S8 K  \# l$ x  M
I coulda loved you so much more2 }& r; z* B" ^$ b
instead I turned my back and let you walk out the door
# W5 a5 T+ u% ~" Hso I had to mix a track) t9 \3 L7 X/ ^; y
just to let you know
; c3 B: L' O5 W
8 G4 \7 i( P$ D( V+ a1 l! ^& f$ Qhopefully to make you see that we were sweet as poetry
; @2 f: q( A& s- vI can't believe you noticed me3 R" z- x- y) k% M+ k  F3 f/ I
I can't believe I let you leave
* S( z3 I; f0 H1 h2 Vand it's hard to eat and it's hard to breath
. s, ]/ [; |7 D2 M9 wI played you like I was hard to please
/ [" ^# w$ v' @- A" p& LNow I'm playing solo and it's you I need# e( [1 ]' G$ w1 r
got me feeling so low so come back to me
2 i$ O5 j) w7 x8 Y' ^( [+ r
6 ?! L8 P- k" y+ L" VOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ. {& p" U: x) a: S# |; B
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)$ i% [. c& Z. Q
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
  Z, v. M. U1 z" r/ o% p8 ](never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
+ U, g0 t! F" [2 dthat you feel...I had it all)
9 I: }6 Q5 v, d8 y- }
5 s: @0 O8 I6 t& z& u# wOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ* k3 t1 w) [5 w; }: V3 [/ p9 Y; k
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
. T- A' d7 y! I+ N* k. Q8 c6 g/ ^Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
9 e7 P- o1 B3 u% V$ ?8 Falone...never understand
+ v% i! X& S  g3 T
1 x1 x2 c. L1 Q3 g" w$ }ไม่มีใครให้รักอีกเลย) r2 N, |1 J4 x
the way that you feel..I had it all
, L6 z. l$ N" nYou had it all but I couldn't see
' c1 [" {3 |: S- {Now nothing but me) G0 F" d. M3 r
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด