กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

' P6 f: V: ~- Q! e! w$ t5 P6 S$ `
. H7 g6 e$ z$ C% D2 C
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์4 y# ]$ ]; @4 u& q- \. R* R" Q; G  l
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
" J0 j% U# j8 c8 S+ T& P( F# X) O' Y7 H
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
6 d  i. C8 O2 h! B  x' e, \: Mอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป( s) x; ]) }& r- m
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง6 c1 x  ^2 Q/ q
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
- m! P9 P/ J* [7 B) a8 z4 {/ m) B8 F8 c2 x6 v
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้% }1 P& T  Q8 B; c
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง! O  `- l# I+ P" f: C4 k& ^
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
$ s2 W# U% ]! x1 y$ P# b& `( d( \9 n1 a/ U! F5 s
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh/ t5 s! f8 h; e5 s7 L4 F0 y
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ8 r! O7 W, z. g' p, h
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
" S8 C2 _( o' U0 P, Nไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ! C- t( d) v0 C  c4 o
) O% C7 T) T! e9 }) c% i1 s* u
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้& R5 U9 _5 N. e% h
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
$ p9 q1 F8 G. z/ jไม่มีใครให้รักอีกเลย
# L" r9 D, m' o" b; I$ m7 D8 e6 Q/ n, \8 i; _  Y& e& V/ K7 s
gotta get you back...in fact% f! M& s* }# H0 e' _6 Y8 T( \  {
I shoulda never let you go and so looking back8 ?# D) x1 d/ s  N; |8 p
I coulda loved you so much more) ?4 E; K' y. ]& [7 ?" ]
instead I turned my back and let you walk out the door
1 b3 Z( D9 w- i. b# Z, R8 ^so I had to mix a track
6 \2 @8 t: @) c0 u) fjust to let you know
7 d/ A- N2 w( _% ~/ s) q1 q) f6 S+ I4 y
hopefully to make you see that we were sweet as poetry% q' A3 f! c: e5 {; G4 b# ?
I can't believe you noticed me
* H6 _- f8 _! i# MI can't believe I let you leave) R% I2 D5 m) _% l
and it's hard to eat and it's hard to breath
! F0 u( Q# K, Z1 oI played you like I was hard to please
, [3 h! _0 F  q3 @2 i* YNow I'm playing solo and it's you I need% ?5 h& c6 D' r+ |1 o# j
got me feeling so low so come back to me
3 i. I1 p- c, Y) m$ X" ~9 w" T& v2 b6 z: y  G9 o
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ# q$ G- o. h6 d5 I7 U; p
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
$ J( }! @1 ?3 _) x2 t' o3 g2 T4 OOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
! o' ^1 M/ a+ n2 i, z(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
- Z( o: h" O. Z: Z0 l' |that you feel...I had it all)5 e" S$ T. S& P0 w$ F( w( _
5 }/ r* w/ ~# }. ]6 R: m
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
! Y# N1 Y2 h  b" [- A0 `8 {จะมีใครทนได้ It's all the same..still) M  i/ @: d6 x) C8 D. {" J% ~
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง- J% i" v$ `. e  p+ R1 \" {' @
alone...never understand, j; {% P" N  q0 E& N4 b5 _

3 A# f# e/ o" o& T  mไม่มีใครให้รักอีกเลย1 {& ?, J% D: ^' f/ G3 B
the way that you feel..I had it all/ F. R5 C/ E" }( J% S2 o) ?
You had it all but I couldn't see
+ B+ i/ P, K/ [5 n' j1 b) y2 U5 H0 SNow nothing but me) v3 T$ I. h6 R3 e
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด