กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


8 Z% s, s) Z& L( x: O! B8 g+ ^) B3 S& Z4 j" G, M- o: z
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
/ C* F% R% k& |  Fทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม0 P- B0 o7 _/ c0 O9 z! h% Y

: }% q# b+ g; o5 ?สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby" y; ]8 ]% Y& U
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
$ T% n3 ^1 l  x9 k; Qปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง6 q  t* M& h5 I
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
1 Z# Y7 ]. b" U3 r! {1 J' V6 W( x: \6 c! y& M; i. n; _
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
( t; w9 E; E0 ^/ ~! W  F4 H$ _8 Y: lOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
5 I$ g& G' q  s  r% N0 Qไม่มีใครให้รักอีกเลย
4 u) T% F, E+ d& G/ {3 p$ ?; `9 D5 a3 [# e, K$ g+ E6 Y1 k, S$ |) I9 q
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
) ^3 S8 o- X9 S$ F3 P, D, lได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
, D- ~9 Q; X) T+ W3 K$ \! f- tปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
' f8 p6 m* F, P+ `# n, Eไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ! k6 E$ f8 e8 L# k

1 u, o0 Q( l4 K' h# v" ?9 hOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้: e$ ?8 ~) o3 g3 ?! e$ D7 t4 T
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง; o! d( D; Q  F9 s0 X  N
ไม่มีใครให้รักอีกเลย& Y* ^. A/ E1 l4 h( a0 Q9 |& o4 E: l. u
% m! D- D+ _# s+ A/ u+ d/ [
gotta get you back...in fact
. p6 V- Z0 W6 V4 vI shoulda never let you go and so looking back* o8 L4 a- u1 u' t
I coulda loved you so much more* q+ X: z7 S( n: }
instead I turned my back and let you walk out the door
0 x8 g- b$ `& u$ i! d- Iso I had to mix a track
! W$ J7 H" Y+ M$ p+ `just to let you know, n5 m" Q4 F8 o# Q4 R6 G7 L
# ~6 Z6 n/ g, F7 t; u+ v' y
hopefully to make you see that we were sweet as poetry$ q' U6 o- g* ~! c/ C$ j% t
I can't believe you noticed me% T4 h  _8 d) \3 z
I can't believe I let you leave
: s& C$ c: g  @% ^and it's hard to eat and it's hard to breath% K$ S7 \8 f7 v- ?. Y; z
I played you like I was hard to please
1 L" V) a. u6 Y0 J9 [; gNow I'm playing solo and it's you I need+ L2 B4 u) Z; g& x
got me feeling so low so come back to me
5 E- u; T1 z& h2 D( `$ o9 H- H# v7 }2 c2 _4 _3 ~
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
2 f& L/ I  o. ~; t  }จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)) N( B% W/ D) \- \( M
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง! o% V7 r+ h+ `" Q+ W  v- R7 \# ?
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
- S; C3 t' J! i; kthat you feel...I had it all)
6 A- p& k) L, D' h, C
& K! t! M1 {9 \; v% MOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ  [& M& l( l/ b* q0 B, X
จะมีใครทนได้ It's all the same..still0 A7 P; W* N* D5 D  v+ `
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
, P2 D$ V* A4 h5 Z3 O. x- L' Ralone...never understand; O" v' t& R- M0 q- u  N

" w; U8 ^' P1 X# b8 j# N4 _ไม่มีใครให้รักอีกเลย- ^# E) ?# h/ |4 y
the way that you feel..I had it all) A5 I- O% G: T. V. y/ ^
You had it all but I couldn't see) W$ g- t, g, T
Now nothing but me8 G1 R# S  y! k9 ]9 J8 ?* z
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด