กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


- k! h: m8 \4 i+ i3 e/ b& P3 ^
" s  T+ t2 a1 ^+ l+ M: W) n3 S0 r; zคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์0 X8 a) M/ c2 I" R
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
8 u$ d( {1 b9 Z0 t# X0 B! B% }( I& D% t# ?, D6 O
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby1 c( D+ e9 d6 s% A/ U
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
. q, M3 x' z1 M( y* `+ Nปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
( j* L5 o( C$ a% Z0 E9 Gไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
& S7 [0 m0 [1 c  ]7 i
" a% C  [% y6 h6 p/ @+ nOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้) Q# [: y1 d( o
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
4 h: ^, R4 h) z. Aไม่มีใครให้รักอีกเลย$ e. i- u# [5 k

( _* ~. @* j0 Mเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh! X& p/ i- F$ f& s
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
% s5 {0 f( `5 i+ }) xปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง; F# E1 {# x3 O/ \* r8 U
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ" V0 T" f$ f9 q" M; i
% u2 ?3 I  P$ [1 p
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้. @& d% u+ }+ a( Q2 q+ W
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
; g8 ^+ {! z: @6 M: Zไม่มีใครให้รักอีกเลย
0 \( D1 a2 O4 T' e! v/ n. U
2 ~4 l& S( g8 \1 pgotta get you back...in fact
, [7 }  h0 F% L6 q- o6 Z' D8 TI shoulda never let you go and so looking back
. n# t! G- V5 D/ k4 I" P" rI coulda loved you so much more. @# A# q6 B3 G( }; k" W! u
instead I turned my back and let you walk out the door' c, H3 R! r: N0 a/ B' T$ H
so I had to mix a track
$ S8 Y' r7 q6 M* yjust to let you know" [& S! Y* X8 }& }% J

$ W0 ^# y8 P  T. N3 {hopefully to make you see that we were sweet as poetry. \1 w. e# O% W8 ^2 S
I can't believe you noticed me6 y- I) C2 q4 R1 [, ~5 w
I can't believe I let you leave
6 C4 N/ F, R& q' a( I) z  `/ ]and it's hard to eat and it's hard to breath
% c0 h/ d6 P/ y) k% s. R7 II played you like I was hard to please
9 N: s; J- P; x% w; aNow I'm playing solo and it's you I need
  T" Q1 l3 P& M: R3 Fgot me feeling so low so come back to me
/ C$ R' Q; S3 G% s
& u# m* M* L% B7 P1 Q3 u3 ROh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
  t& w* L8 }6 f$ c1 Yจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)! Y% n) O$ ]5 {) q7 Z. N
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง+ T" `6 `, G: j# K1 D' k# i+ j2 i* [9 s
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
* @( n& s* `# ?/ d- K$ ?that you feel...I had it all)
" J& F7 d8 w% p3 y; J3 }( f# }8 b8 F
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ# [6 K: F# R) n0 \) T& U, e
จะมีใครทนได้ It's all the same..still# T0 t! P5 r) e; I+ g4 f% @$ z
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง4 S) T; Y0 F( I" w  F  R# C
alone...never understand
2 Q* _! I, X8 c$ s& @$ w- n2 r2 M8 Y# W4 C) P
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
; d( E! N' K. C% S1 ^* Dthe way that you feel..I had it all
" {$ y  w8 [$ c' h) DYou had it all but I couldn't see- L' ]$ d, k  i! q6 e
Now nothing but me: J- f+ H( f0 y7 k+ R
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด