กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


( a2 N. z" A6 T( t: ~& {8 A0 V  l6 d' I# B3 Z
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
0 g# M% e$ ?5 c. L( iทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม% S- J+ p* V: E* v( v2 x( d

; q4 m/ C2 H- f6 G0 u/ \สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
6 Z! Q/ o; A1 [" dอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป) T1 Y# N8 G$ V3 V! [, T
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
/ S: h0 k; _% }' bไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ% H* n2 N+ C2 w9 ?) @, h' Z3 X$ {8 E( Y
3 M! B; s( V; \8 _+ X
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้1 e% Z: R9 l1 f4 W4 K1 [2 {
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง3 O& f: M& A+ G% @' P3 p* t; r
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
( j; m( {: {/ \+ r8 Q
# v+ e7 q- g. \  z- X# B/ P! ^เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh, }& ~1 n/ ]7 a: U
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ! X$ y# b4 u2 V* j& m7 q
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
4 Q# Z8 [# |2 Fไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ0 ?+ {: I: D" T/ I% U

/ E6 o5 y. D0 [; \2 d8 n5 O( VOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
8 m2 n* @) w' J" A3 JOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง2 B  j& d9 M% o0 n# z
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
' O, X& A- i% q, C) G( g( x- p  H
# Q& l- a4 g7 Egotta get you back...in fact
7 ]. B, D/ j7 a& V( `I shoulda never let you go and so looking back- f  c* k  h- X) i9 v
I coulda loved you so much more- n4 n, J5 ?! b1 V' {
instead I turned my back and let you walk out the door* R$ v! A  {* P- x4 w: @& ]( }; w% o4 o
so I had to mix a track- W/ [. {! ^# y
just to let you know
, Y+ M; A, X1 y! |  U; V: ~$ Y3 X5 \
hopefully to make you see that we were sweet as poetry7 u0 e# L9 P0 q$ N: T8 I* C& ?
I can't believe you noticed me' \1 ]1 d3 p; m" v$ [9 Z6 ?
I can't believe I let you leave
: ^4 l6 e! o4 ^2 o- iand it's hard to eat and it's hard to breath  P9 X; y: d, J* ]
I played you like I was hard to please$ m. \: f3 d# v/ U" W7 m8 m- W
Now I'm playing solo and it's you I need7 b+ b$ M# r" O% \8 o" t
got me feeling so low so come back to me6 n/ K1 j& S  @

6 [; k; N' {& n( D9 \8 {Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ! g' w6 h* {8 P8 h2 U+ K! l0 ]. C
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
! G4 }/ Z  W  h; [: _& TOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
9 T1 W" b+ T7 F$ T4 Z0 Z(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย  i* m1 T7 |% z3 U7 _9 Y& H5 T* A; e7 x
that you feel...I had it all)- F0 I1 R3 V8 y8 Y3 o/ c% x

1 [3 k. f# E2 E" p' ^Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ7 A4 B) q8 U; Z1 |# ^& m
จะมีใครทนได้ It's all the same..still, S+ p  N5 D! Y& `; |/ X% G
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง2 D: z, J; l  L6 ]( i
alone...never understand4 H5 d" U7 o7 N1 I

, c) W. g8 O* F# Qไม่มีใครให้รักอีกเลย5 s, {& R: \0 [5 @
the way that you feel..I had it all1 ]3 E4 \0 ?8 ~0 r" I: a
You had it all but I couldn't see
$ W5 G! C5 u  `' e$ F  XNow nothing but me
  V$ G( x: c$ e0 G$ Z1 j$ ^$ b0 }Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด