กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

; N5 S! A2 r3 Q) _6 z6 P
' X( X5 e. D( T4 A
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์; M( [$ _% ?- W/ |% J9 W7 `# V* x9 r
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
* `! w5 @: u2 b# B) a
% o5 g. R! U4 _( X! @9 kสุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
: C. B/ x& l0 C1 r. Yอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป. `* n) @3 [" T+ W
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง0 E* O9 ?0 s$ m& x
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
( \$ c6 d! c  r  t  k; n3 E) c* j8 H8 O+ Q
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้9 f0 n. f, r4 m1 H+ v
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
! s; b/ ]( E( eไม่มีใครให้รักอีกเลย
# ?  V9 M6 g. l4 T" _3 d/ _( `6 r; N+ N1 s
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh1 l5 o5 K! Q$ C7 |( D8 `
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
8 x% _+ ~, ?- |% E% G8 Kปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
, `' M* ]9 X. l' K+ d3 K1 kไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ, J4 H$ N0 I$ J3 C3 f  c

  e# P; j2 F" N/ ?# h' SOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้' b: S2 X- t/ n: o! x
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
9 W2 G" M. m; P# O% Q9 Pไม่มีใครให้รักอีกเลย
! B4 z6 ?5 }; Y$ `& ~5 [  a* l+ @3 Z4 r" N. o+ [. Q- i% ?
gotta get you back...in fact
+ n; |. b( o6 P9 [* `I shoulda never let you go and so looking back
- W6 s3 k* _" m/ cI coulda loved you so much more
) C, S. D2 C7 Z; x2 D8 V: |2 ?instead I turned my back and let you walk out the door
! n  B$ L$ M. uso I had to mix a track
7 ~  c, }, R# M/ B+ cjust to let you know
! h  _( e# A8 O/ c8 d; n, `8 G
6 V3 ?7 k; b+ c  Qhopefully to make you see that we were sweet as poetry( ?, ]; r: I- C: q
I can't believe you noticed me, P2 V* O0 h4 r/ a
I can't believe I let you leave
  U4 m% S. z# r; i1 s* ?and it's hard to eat and it's hard to breath3 i- G+ ~9 D8 y3 c
I played you like I was hard to please
5 R6 W. M' R7 c! N3 G* sNow I'm playing solo and it's you I need
4 s9 T4 P# O9 F% ^/ L% [% ~got me feeling so low so come back to me
' ]+ U- Q8 N* t- S! Z& h
1 l/ W7 Y5 f* p+ }: F0 t. P$ t) _* kOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
7 h% q) @8 ?- p% v' yจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)" p. O1 h9 y7 i1 {6 X8 Z( T7 v8 O1 U
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง8 w1 |' W9 K4 P* x. M( m: R
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
$ [7 C6 M; K6 i' hthat you feel...I had it all)
; |$ n. {5 l( U) R& ^' H
, f$ {  D. r! M6 ~+ TOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
6 P/ @! r! s# a7 mจะมีใครทนได้ It's all the same..still
- B9 [/ |$ l( D3 q3 u/ gOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง% q9 [- ~" Z3 }3 z
alone...never understand
+ y) G" G( e8 [0 C( M/ ]) ^, H$ f: V# G5 l* g7 u
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
' W, X6 P& M/ Othe way that you feel..I had it all
- J& D6 i+ r+ z1 n* gYou had it all but I couldn't see
2 B4 A. B8 G4 E: G- ANow nothing but me
2 ~) Y/ E( b0 R6 XNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด