กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

: x2 v& j0 x& _& q* ^5 u3 [, Y

) d- B/ u8 n! d$ ]2 f, a9 Xคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์/ z' q7 D9 C7 `! ^- [$ @/ _" Q- t- {1 P
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม* P0 U8 W1 f7 R; I1 S/ G9 @( j
0 T. l7 P" b0 G1 y/ k
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
2 ?# _* q9 [6 f5 Z: v1 B: qอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
% U# W7 j; b9 `( xปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง* G) O2 R' I  \' `6 h$ a- d2 a4 h& [
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ/ q3 n. x2 u  C2 B: L: s5 D
* H7 z. ?0 q! G0 ?* m/ M- [
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้; `7 V; _8 U9 r$ f' R
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง9 E7 ~2 ~# e* O0 P$ \5 r) c
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
% V3 }/ G0 d/ I5 K* ]) ]) \2 l$ W. N
: L( O9 U* j* {4 uเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh* f# s5 C  z0 u3 u6 x4 d4 l
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
! n- A7 Y( }, h- q9 j# `ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
8 Q# k2 I, [' p1 @, E" x1 Jไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
& P2 ^& _9 g- J8 f; j4 m2 k8 A. h- a0 G+ C6 C. `
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
. v1 r( ]% J+ l2 L3 [$ N7 ~; x* rOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
2 v" _6 o1 ^9 L4 B% H% S/ Sไม่มีใครให้รักอีกเลย# B1 g' z0 `! z, m' {, X
* C7 L; c( R5 }0 x
gotta get you back...in fact
: Y# n" U  R8 S- Q. kI shoulda never let you go and so looking back: R/ R3 W( U5 J1 ]' d1 t
I coulda loved you so much more' {( Z0 j0 h, a% V8 u% L: {( {
instead I turned my back and let you walk out the door
* z; R& E8 R' V! wso I had to mix a track) U5 R- |- K: o
just to let you know
- ~% ?* ^: R8 |. c6 y7 D
$ R) Q* ]3 [* H5 `% v) \hopefully to make you see that we were sweet as poetry
& Q  M3 @2 Z" O4 KI can't believe you noticed me
- N0 G2 i, V4 F2 C8 q8 pI can't believe I let you leave
8 W. K: [) V* S  r6 F" g5 Wand it's hard to eat and it's hard to breath5 y+ e' V: y- Y4 P$ X
I played you like I was hard to please4 ^# V7 \& N/ [" ~7 s( b
Now I'm playing solo and it's you I need
5 b' Q- S% @" R0 G/ lgot me feeling so low so come back to me
) ~" B) M, ?7 z9 k* t+ d. p0 X. F$ a. _* T7 i% N' @' J1 x0 n2 @2 n
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
8 U4 W; J$ K* f1 R! `0 Y- J9 }* E( _จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)5 C( D$ q) f9 f1 s+ Y
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
1 }, b! i) D4 ~, @( e# S/ g5 {1 x(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
' o5 X, c: z2 Z8 A- l) y5 ]that you feel...I had it all)& _3 O5 u) k, p0 `3 |( m; I% L. S
$ A# S1 g' Q+ U1 u. }
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
( n. f, V' p0 q  Gจะมีใครทนได้ It's all the same..still
% r6 S/ q6 H1 C5 r+ {Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง; i0 C3 B* z, E6 |& B; L
alone...never understand! _7 B! V' d6 n

. @- C9 C' y# k8 eไม่มีใครให้รักอีกเลย
. U; e  Y6 p2 a7 V6 h( r' @9 ]the way that you feel..I had it all" c7 ^+ L. h, D1 S! k
You had it all but I couldn't see
8 _4 h/ x& o1 ^8 zNow nothing but me( q; M7 V/ I2 A% q% y
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด