กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


0 c  M8 Q, H- g  T2 S, C- V; M  R9 c
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์& f: Y# [5 B" w
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
; E. [3 V: r, A+ o+ C# |8 ]+ H! B# A8 O$ l; Q& d; T
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby: Y+ f8 p* F; x0 s% [
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป* [4 P4 _' l' g% O( X
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
0 m" G7 T! r: xไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ, ~; q6 G( `! l- y
; U+ b* n+ |) b2 t6 K6 E& F; T
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้: a) L% Z  A4 {8 t  [% ~* _( t
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
8 Q2 u+ }1 S! H% P; q5 @8 P9 Vไม่มีใครให้รักอีกเลย
8 O! a0 N8 z7 ]  r+ u, Q) I* d) ?! ]9 j% |! Q6 I  i
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
2 i) }1 y( J3 ]/ q& }ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
  B4 k7 N' i/ B1 }( k: ~8 d* Bปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
/ G# w  u) W; K3 s3 X0 Cไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ' M' _( u7 {+ M: a
- S) @3 D; ~- n  _' e
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
5 R7 \# d$ \5 q: jOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
* h& S+ J& F# ?/ i: Zไม่มีใครให้รักอีกเลย
. S( f4 o1 D& ^+ Z: E; _3 A; Q! J; ^7 m$ \/ d* u5 L- v9 p( E
gotta get you back...in fact0 q: A. e: R3 W6 E; i- X& c
I shoulda never let you go and so looking back, T0 e% W( f! o# y* X2 D. [9 o
I coulda loved you so much more- m8 q$ v9 n2 h
instead I turned my back and let you walk out the door
* q( H- I: C* [1 H( q, e- T& p, [so I had to mix a track" D: H+ x5 W2 a' V" W( ^* z# R' c
just to let you know0 b& O6 B) O' y3 L# G& V
$ U0 t6 J* }1 O2 R
hopefully to make you see that we were sweet as poetry$ B, q) G) `5 o4 n) r
I can't believe you noticed me
2 q1 x  o1 x5 \/ c0 r4 uI can't believe I let you leave7 b' }' e' ]/ c9 [" T
and it's hard to eat and it's hard to breath
# v7 X/ B4 h8 u) H5 ?4 GI played you like I was hard to please! \2 {& I% _$ {- M5 S
Now I'm playing solo and it's you I need' J6 B; g9 s$ {  i+ P  {
got me feeling so low so come back to me5 r5 N+ ?9 W2 Y$ {4 \" X; Z

' U. h/ n1 X& K, _Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ4 J$ M- u7 y8 v& z" d& a/ `: J1 Q5 ?2 u% w
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ); t- ]8 D; H7 e. s+ Y5 @
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
4 S, _( j2 b% ^: W7 y1 ~(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
2 C$ s. _0 B1 N5 q) zthat you feel...I had it all)
/ L* y* o, q1 D+ n
( b) U  {! e! e5 K5 iOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ6 {6 I* F9 H% a: U! K
จะมีใครทนได้ It's all the same..still5 E( L, V; q6 x
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง' r/ e( N/ a- e6 d1 E" Q
alone...never understand
/ A# \% n( s, p3 k
5 O- h2 j/ E+ Q+ e. xไม่มีใครให้รักอีกเลย
2 C: I! A  s1 x% M- V( Pthe way that you feel..I had it all
) `3 B1 T3 ~2 d# u$ a; k! T: H8 D; CYou had it all but I couldn't see
8 z: P+ K' {9 B: `/ fNow nothing but me! P% L2 A: x2 i7 d+ Y& ^/ m3 s
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด