กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

  m/ H  ?# @- A; h

. L: ~9 @/ }+ e! N. Zคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์& R# z( f7 L$ H
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
1 S, O/ q3 C" Y( N; }4 J) z: @/ L# A- I
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
" I3 v4 d+ }+ a! U) Vอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
, E$ z' h* Q5 I, a; pปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง2 m2 |! p6 U& s# \& w+ P' U
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
8 P2 |0 w: H  w$ Y2 N1 A% s) s; N- b; J8 a
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้$ X1 Q' }  I( i3 M+ h  ?! @
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง& ~$ X5 e9 s' A5 O
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
8 ~, x" f8 s0 ~  F! R: t
8 C' n5 Q+ U% i2 t5 g( d# Cเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
- L4 z$ h5 ^5 H# m( P  _ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
" J4 t: Z/ [0 {. f: _6 m8 eปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง' j! `+ @1 T$ U# N3 r9 d
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
% {  Y8 [6 G! h6 X( I) Z; A
/ x; ?7 q( Z2 y9 k# I, zOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
1 J) E: k9 M; T; j  A! lOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง) h! s& X; C+ ~
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
0 w5 a2 ]) r3 E: [3 |2 [) g- B
4 V/ Z; i4 q2 u0 Fgotta get you back...in fact
, z" {4 \( `" f5 s/ H: x" ?6 gI shoulda never let you go and so looking back6 q% w  P; }: ?, O) q
I coulda loved you so much more
6 W9 s& ]+ P7 }1 J, R4 U- `instead I turned my back and let you walk out the door: ?% a3 d7 I6 z4 G4 }- U
so I had to mix a track
. \& v" Y3 |& z. n% s$ m- qjust to let you know
$ K1 d# U% r: M" k4 Y* N0 r7 [& J9 W4 X7 c  h! I
hopefully to make you see that we were sweet as poetry
8 y! j7 {, {6 \' D- fI can't believe you noticed me
8 d7 G( l. }$ P3 I7 P1 eI can't believe I let you leave  d6 c8 C  J$ h$ `$ k/ b
and it's hard to eat and it's hard to breath0 Y1 U; P9 j& E6 A
I played you like I was hard to please0 D7 T. v$ v+ O/ |
Now I'm playing solo and it's you I need
5 u& U5 g8 ]  fgot me feeling so low so come back to me6 l4 C9 w* }( L6 I6 [, u

8 l$ r5 j3 H, T/ W4 L+ GOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
. J/ g, n4 T, t0 ?, aจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)  E, ]- u6 r$ v% W) A$ Q. y
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง( ]7 L% P1 ?, {5 l2 \. L2 U
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย5 `" x. }" w; N/ y
that you feel...I had it all)
* h9 l; ~$ m: V( P& O2 e3 T; ?9 I, ]2 K! ~6 p
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ" d% c$ l# S9 W# x$ M
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
. K' f8 D1 W8 A0 {* m: ]: XOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
# e2 B- K, @9 r8 D2 P: falone...never understand# I* |" w0 E8 V6 B, R9 B) j

* o  \6 @, S' M/ w# s- Pไม่มีใครให้รักอีกเลย
1 N9 t* f& V: |- Uthe way that you feel..I had it all
/ J& c& u; b* F$ \* V( m' h9 oYou had it all but I couldn't see
% d$ r/ |5 b/ |4 \) XNow nothing but me
7 b* w! Q+ J5 p& SNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด