กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

7 i: E- |1 a- Y7 j
# g* |* ^% a! U$ X, v0 Z7 O6 I& Q
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
3 ~$ P% G& V2 p, B% d+ ~ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม- ^6 }% X$ {1 j! t# W
$ p( P+ Z) m0 I4 M" Z, W' N
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby' C* Q. O& X% h
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
! b3 [& J3 Z3 g$ Mปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง7 ]; X" u% H- _6 ]
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
% l, q5 e+ D2 B' W/ o
. }) P& c! F) y. C5 S. l3 s* E: \Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
! o% O6 G! K, N# n) Y' _, _Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
' ^7 S$ T+ `5 n7 x+ d% D2 gไม่มีใครให้รักอีกเลย8 q5 Z) E) C: p0 s) O/ N" U0 l) t

" L, Z4 f: p4 eเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
0 ]+ K0 U, Y% b6 i' [# b* Wได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ/ y; F6 o$ ^, p
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
7 X7 ]* N& g; u+ w8 J4 Y: x; F3 B  Bไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ" o3 @% h* L# c$ v. u1 S( z8 p
1 r" W8 U+ a) J; Y! p9 C4 S- [) D
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
5 T0 l% J9 j( GOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง! l$ d, [1 D$ n1 u, d, G- ~
ไม่มีใครให้รักอีกเลย0 \" H. j- {( A' n: _8 H1 h( ~6 G

0 p. E' G, e, g9 ?  rgotta get you back...in fact
' {/ d! U( m* C, l" C# i* i4 P' NI shoulda never let you go and so looking back6 s% C. m5 n) @9 U, g# j4 |; f4 d
I coulda loved you so much more
9 z' J* R) D: m. c( E- Ninstead I turned my back and let you walk out the door! ^; c* p, G. g, G' o- O6 h
so I had to mix a track
" M2 y' V; S4 U( c7 c, Njust to let you know9 p. g% ?5 p5 Q) G5 s

& Q% r+ V4 x7 O9 ^hopefully to make you see that we were sweet as poetry7 {; I" {* @! {+ d
I can't believe you noticed me% X: }, E4 r  \1 U% g
I can't believe I let you leave, Y) t, I/ V5 B  t
and it's hard to eat and it's hard to breath
2 `9 y8 Y6 C7 E3 q+ w  EI played you like I was hard to please0 S. [+ g! ]6 I0 J4 ~  v. t' W
Now I'm playing solo and it's you I need
6 r; Y7 R  @0 Z5 Mgot me feeling so low so come back to me
* j$ x$ c. x4 O7 s1 U
$ x/ [; l' U! Y% ~Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
' B& y! ]4 `$ S% t/ c) Q8 Z6 H8 oจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
7 P5 M, s# G9 WOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
" M0 t) Y( `8 n4 x; T6 W, D(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
1 M  [4 e" H$ B: I/ L0 F: ethat you feel...I had it all)% c: \3 J$ ]1 l
* s; [% R9 J+ ^- B3 m
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
4 j9 J4 M: X9 a! nจะมีใครทนได้ It's all the same..still& N5 k. v4 y# n  T* U$ n& k
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง- g' y! j5 V; K5 T# H$ A; J# j
alone...never understand& d1 @& r; |) K* }' s! l% Y

5 [% @) P( ?9 T; P% C5 Lไม่มีใครให้รักอีกเลย* p& w% v+ Y$ @2 V% V
the way that you feel..I had it all& L2 o, p: a5 I2 X% ?: ~4 ~
You had it all but I couldn't see+ m+ H$ H# ]2 Q" t4 Y
Now nothing but me
# X1 Y" R% M" `, Y0 jNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด