กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

! f, C( s% L. g7 C) M4 a0 x9 ?
7 t0 E8 |, M: h+ H/ y6 c
คำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
9 S/ Y1 _. B$ B( y* s7 Tทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
" I+ i3 P4 K9 m4 X- f4 S. G4 N, @6 _7 G0 S. [5 |
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
7 p% X( {3 O+ U! [) A- Q7 B( \อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
; k" `1 j/ I( U! r$ \ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง4 E% n% {' O# U  ]5 S  a' N
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
& @/ K, X3 M) N0 a& U3 T3 w- Q8 D6 [. l
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
, N) b: N2 x: }( J$ U! DOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
/ l3 l; M5 m% P6 m' hไม่มีใครให้รักอีกเลย
# _5 M% a" c4 G: _5 J# r
  G/ U1 ~1 d2 O5 J; j8 W6 r! Lเพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
2 V# \; H0 X( r" ~; x3 s; C+ Mได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ3 h' U7 k, ?4 @
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง) \1 X# U2 a6 D5 T6 B8 j( g, t
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ% B/ O8 ?8 o7 g6 n4 I, |" v5 W+ B, x

6 n( m5 k$ M# KOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้" V$ g0 C- ?" \1 k, y
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
% R% v: ^& W, p) ], nไม่มีใครให้รักอีกเลย" ?2 k, G# X8 p
% e7 c9 v' b8 {. \. y$ X) b
gotta get you back...in fact& r, a% {$ p. J+ B5 f! z/ `9 Y. P
I shoulda never let you go and so looking back7 a  b  ]: u" z3 J3 U
I coulda loved you so much more1 \* T0 m0 r0 k9 C3 [0 m. p
instead I turned my back and let you walk out the door
7 e. P& R, M0 G, [- Mso I had to mix a track
! `. p. j: e2 ojust to let you know7 n3 E) v! h4 x' z$ _4 G% }
# M! D6 `, G/ t: B5 c! X, u, u+ J
hopefully to make you see that we were sweet as poetry
' T& d# r" @- M4 O! RI can't believe you noticed me2 f- A8 G/ c# r6 i3 K- d
I can't believe I let you leave
. I+ ^" G7 s9 ?+ ?* Uand it's hard to eat and it's hard to breath
4 O5 ~' x* x, X. m; g4 h9 ZI played you like I was hard to please
- V. Q0 G8 l( p/ j5 L8 F4 {Now I'm playing solo and it's you I need
! s! K/ q0 e" b2 E/ ]3 B' Lgot me feeling so low so come back to me$ x; ~6 c# P) I- e
) b0 g: M6 ?9 }# L2 [; X1 y
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
- Z  j0 K. v  }/ Mจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)% Y, K! L  f" F6 U% j9 x
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
8 W% g9 C  y  N& [4 J(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย. o. T! c3 E+ v' }% [% J
that you feel...I had it all)  ~# ^9 S2 M7 W5 c8 e+ E

) e6 t+ T( y, Z  I2 z( EOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ+ m: w( ]. y5 X6 w( P1 ~
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
, A( q" `1 @* S' c4 vOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง) X4 J2 G9 O8 ~# t9 U# |  O
alone...never understand
  g$ ^6 Q* u4 R6 H6 t, v# p# r* [- m9 O
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
" m. H+ I* y' K3 E/ D7 ?+ Hthe way that you feel..I had it all# c1 y0 T. k- f! K1 Y( s& F6 A
You had it all but I couldn't see: U  ?8 z) `0 m4 A/ T+ W
Now nothing but me7 p/ |* u+ n% D( v3 L9 S' Z
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด