กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

+ k( b" R- b+ w

2 i, q9 n9 S4 \* r( f8 w) @8 Yคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์$ F$ V+ ?2 e4 T# g+ Q
ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม  F; q5 H. Y4 {7 J0 m1 I
: ]& q# t. l6 z4 k) ?. q" o6 s6 `
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby3 Z7 z" {* w  C) ?2 a& Q
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
$ t9 S# ~3 y* s' o9 p9 V% cปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
5 S2 i- Y% ~# k! w/ yไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ* w! c) g$ B' I$ @4 r6 B

& J) T0 q  y3 ~Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้2 u& F; g, A9 D. |3 N* D) F
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
, F: E& d! v! h. T$ M: f% N, cไม่มีใครให้รักอีกเลย& k3 K- e0 ?: Z
* Q% j2 N' O; E. ?, y5 V
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
7 J& V$ W2 L; h# U0 ~# O& kได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
, U0 T2 Z: }* Pปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง, z- m# H  x$ q  [
ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ; Q. y/ A0 |# N8 E1 ~
1 t; Q: R0 u3 o  ^  K5 D9 z
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
9 n% A, v8 N1 Y3 e0 a; ?- i2 MOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
1 e+ ^4 u0 X! }" g3 Z# V- ?, w4 {% Kไม่มีใครให้รักอีกเลย" m1 ]* o* P7 b& I) k  ]

. z- z0 V6 m2 Y: ^5 g) T4 [gotta get you back...in fact
0 V9 }  ?5 x. ^- s7 w( lI shoulda never let you go and so looking back9 o# z) B  a* m$ o$ p# m5 D
I coulda loved you so much more
" D* q0 T' m* x) O4 Y$ j+ qinstead I turned my back and let you walk out the door
9 d1 g7 H6 j/ I6 E2 i' m  I4 K' Xso I had to mix a track
( t1 V" A& c- U( W6 sjust to let you know
4 V4 t& D; k! m/ h
0 Y7 f2 m, O: t% l1 ]; Shopefully to make you see that we were sweet as poetry. v" N' }, G4 S( h
I can't believe you noticed me
0 b" Y+ \! s( P1 t3 E/ Y' B/ PI can't believe I let you leave! {+ ^& j/ [  m, R# @
and it's hard to eat and it's hard to breath# b; J& Q7 K/ |& q/ C
I played you like I was hard to please
$ G& f( ?8 J( m! ^Now I'm playing solo and it's you I need& l% M( Z* U! c+ Y( b4 I4 i+ k; d6 P2 O
got me feeling so low so come back to me5 |6 v, [% ^* a. D' B" m/ k, Q

* ~; Q, L+ \( U; T7 t$ G& VOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ/ `7 R; O. y! l9 U' g
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
5 [3 D4 F" E1 [- F) ~' V; cOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
+ X9 U3 ]0 d. ~(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
& l: h5 X* k* f: T1 Rthat you feel...I had it all)( X2 P0 \& y& ?9 ^+ c- k1 `: ~
! E+ M4 }, L7 h4 n% u
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ# g  |) ?4 ~5 }- N
จะมีใครทนได้ It's all the same..still! J  Z, {6 Q1 d* _  S
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
' h7 l9 V9 B2 n8 A* |: i+ |) v% Salone...never understand9 C4 p  A9 O$ ^" u! n' v  f

& d* u/ C* T% W+ Tไม่มีใครให้รักอีกเลย
  ?5 i. ^  ~, j8 S5 B6 h4 zthe way that you feel..I had it all
2 i% r$ N6 }/ y6 q" E5 g% |5 x7 Q; xYou had it all but I couldn't see/ t0 [  k$ O- f4 V/ p( Z/ v7 w
Now nothing but me
  G' b+ T: b! {5 ?) a9 Y; YNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด