กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

6 U, {5 A5 t! F# X: H

% M8 @5 ]7 E. M4 U( ~& B- q* sคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
! i5 y, q: V; E$ G& Fทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม
- i* U# V1 d* B9 J
! q% o# [$ S  s' }7 ~) t8 n5 \สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby/ S& i: c& ]# E, ~$ R2 {( v3 A7 m
อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป* j6 _/ c4 b" Y) ~- p7 \
ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
* Y9 ?" N3 W2 @1 c6 Kไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
6 U! n# Q6 x- d2 Z6 h, ~  ^1 N! n; ^2 A6 _: x/ _/ }1 H1 ?
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
: W. q) Y# v5 |- ~- k! ~Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
/ a4 J3 a- F' ?ไม่มีใครให้รักอีกเลย
8 g  K- c! b5 y/ `/ u" ?* c" B7 V* ]8 E6 q6 \
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh& ~- d% M. k: X3 F
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
% b6 q$ V% N  r. C( |ปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
8 N2 h7 g+ m! iไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
. c9 w1 _4 k, b7 ~( H( g( s; F  Z0 g9 J4 b3 A
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
  i! v# L  b: @. SOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
# B4 @" k; P# |7 P0 S% j, l1 J6 kไม่มีใครให้รักอีกเลย* Z; y( X9 {6 s9 e
* t0 Y( K( p( O6 D, T
gotta get you back...in fact6 I( `$ R$ A/ C1 P" b7 Q
I shoulda never let you go and so looking back
' \8 n" f9 S' `9 K4 y* yI coulda loved you so much more
( {% B' C# d0 H/ Y3 Z& [/ J4 _instead I turned my back and let you walk out the door
9 T" D) ?8 |5 y4 t  z+ Jso I had to mix a track2 w# E; Q2 X1 ]3 |0 \! ]% _+ s
just to let you know3 u5 [! W9 t2 y" o' B0 Y( V) f1 g

7 |. I$ q" `' q4 e; e6 P6 y7 khopefully to make you see that we were sweet as poetry
+ Y  v8 z; g8 z7 t# c7 S/ cI can't believe you noticed me
  k' v8 K8 j; q- W' ^I can't believe I let you leave
/ G6 ]4 g4 C: s7 r% _# w1 ]6 iand it's hard to eat and it's hard to breath) `, F8 `- d2 D+ O
I played you like I was hard to please
  d! u  f, H+ RNow I'm playing solo and it's you I need( O  n( L$ D4 N% F1 U
got me feeling so low so come back to me! c: |$ @& p# v
% _6 E# r+ L: s2 u' J7 O
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
$ k9 G! Y' B# w$ C8 @จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
6 D; O; r9 c3 [6 kOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
5 o7 f5 |) Z' f; Q0 @7 H( {(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย! m! r; D  \! j( S6 u- k. \+ h; i& _) Y
that you feel...I had it all)6 r3 q2 X- {2 H6 s- U
: x% A* U" b. r0 ]0 M/ `
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ: L( E/ F4 F1 T
จะมีใครทนได้ It's all the same..still
3 N6 q- a2 ?( m9 S* K# k1 P$ WOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง7 L- ^% z( m- D& l/ U
alone...never understand
# K6 h, x* N/ e7 _( R& Z! w/ \: ], D* t4 v) R) M4 H+ U& `; d: {
ไม่มีใครให้รักอีกเลย
% p' k% B$ m) M; t# E) j* ^the way that you feel..I had it all& k* x; V8 }) f: e3 G+ l6 J8 p
You had it all but I couldn't see: }. |) S; y9 F
Now nothing but me
& r$ O0 v+ y; T% XNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด