กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo


! G6 ]% ~4 x2 F7 C+ s$ o  R
5 @0 T2 D! |& E: U: jคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
: A% Y* [6 W7 @& ^ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม  I/ Z8 G) w' k' ^
0 [. k1 [5 n: t/ B( ~4 |6 ]
สุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
. c- e. {7 {+ q& Vอ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
5 B, g6 m0 d( p$ Bปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
8 r0 Z* C+ r9 l. l: k  E1 uไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ: @" G7 r  [% q9 m1 L+ h. ?/ A

8 O9 U  u$ T# M  N% y: cOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้: \' t! @, t( J2 P, e8 J7 o9 B
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
/ n6 b% N- y1 {5 W, V& F  J7 P9 oไม่มีใครให้รักอีกเลย( w. {! {; a$ M1 I
1 s8 }- K; m7 b6 Q7 b3 F5 g
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh) A* s- q# x& c( P
ได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
* `  N9 C, R, [1 _$ S; fปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
; K$ r: S7 t( \& _5 Dไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ
  M8 k5 N# T8 v/ w; P1 J, l( d, }
4 Z& a% r# @) A# k  u; Z, k8 ZOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้) r' e+ b. G  ]5 W& q" z
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
, l# ^3 _) S6 s) N4 q3 M' nไม่มีใครให้รักอีกเลย
) z# W% t+ B- k+ v4 b. V9 L" _" f& o6 }  K
gotta get you back...in fact0 N  l- Z# w* h3 }  ^! t
I shoulda never let you go and so looking back8 M" j7 u$ q. y( c* a4 K
I coulda loved you so much more
+ ^5 m  D9 D( Q* R" x, N* B0 uinstead I turned my back and let you walk out the door
( ]4 ~1 Y4 J* Gso I had to mix a track/ [6 ~+ n* @# l- O9 B0 q) h+ ]
just to let you know6 ^1 g4 ^& L4 E7 }7 a- K% w

. U: c- E6 ?2 m+ Dhopefully to make you see that we were sweet as poetry
. b. P$ c0 U: l! _9 `I can't believe you noticed me" H* {( k/ x: w% g% c7 ~: a; i
I can't believe I let you leave
  m- t! a; @0 g* q! ^) v9 uand it's hard to eat and it's hard to breath
# S# {0 R$ [6 rI played you like I was hard to please
6 T* V0 ~4 ?7 X! ?9 d9 o1 C, k" XNow I'm playing solo and it's you I need
' ]- E- A* K9 S2 r( g( dgot me feeling so low so come back to me- v# R8 Q' _' _% N. ]& S& v
" n/ _: f: O( _5 v4 e& `# I
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
# k+ u5 q1 {8 G+ }5 q; eจะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ)
" u8 @) k3 |4 P3 a, G0 d2 {Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง" u0 E3 f3 l& \1 o
(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย
8 j" A$ ^: b( [that you feel...I had it all)3 z+ q0 j4 J" `) b! r+ N- ?$ P

7 o+ q  Y- a  x7 o  `2 D' I" UOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ: b! }2 O/ L" ^0 Z
จะมีใครทนได้ It's all the same..still+ ~5 J" p, D! ]+ H' e
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
$ W, h$ n7 t1 ?1 ?3 l- j1 Halone...never understand
$ u4 N6 c8 H8 g+ }% \/ m1 m2 k/ F' ?1 Y% w' `, U# ^1 \8 R& A
ไม่มีใครให้รักอีกเลย9 f' ]/ B! f+ X7 ~- H3 k, y: s8 ^
the way that you feel..I had it all
9 C  {* z1 e1 }( E- C$ ?5 \You had it all but I couldn't see! W( F5 w4 O) m2 R3 ?; M
Now nothing but me
- g8 n" S- t8 A8 U: H( p4 jNow I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด