กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

เนื้อเพลง ละเลย Mike D. Angelo

& g2 C: f5 A7 T0 Z& P

7 W2 |# z- p) bคำร้อง                ณรงค์วิทย์  เตชะธนะวัฒน์
8 b$ B* Y! [2 X  [ทำนอง                Mike D. Angelo, จิตรกร  มงคลธรรม, n0 u" g7 B7 l4 ^1 v$ W9 o

5 S3 L9 z; A4 X' B9 wสุดท้าย  ฉันต้องกลายเป็นคนที่มันไม่เหลือใคร baby
/ V$ S7 \. X6 z1 |! F% ?อ้างว้าง  เพราะว่าคนอย่างฉันไม่ดี ก็ต้องยอมให้เธอจากไป
7 O6 R+ `" t) T- m9 lปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ไง
" D4 K: N. R' f2 l9 C) r2 \ไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ; S8 }& ]6 v& O5 j
6 l" ?3 i7 L' h( _7 @
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้% r! ^, X1 d/ u5 L1 t1 E
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
+ t0 z+ B  ~4 w4 M; u7 d# pไม่มีใครให้รักอีกเลย
/ z  B7 y! E4 ~/ K$ w' W7 L) n( J- |+ n$ Y/ X
เพิ่งรู้  ว่าในใจมันต้องการเธอมากเท่าไร baby...eh
3 [# r! ?+ K: t0 dได้ไหม  ให้อภัยให้ฉันได้ไหม ไม่มีเธอฉันแทบขาดใจ
: i( c$ e, g) ]- tปล่อยให้เธอเหงาไม่เคยได้ใส่ใจ ไม่รู้ฉันทำได้ยังไง
" S, I* {. e) i. U( W/ S$ N& m" Sไม่มีสมองเลย ที่ทำอย่างนี้ ไม่มีเธอถึงจะเข้าใจ6 U- ~3 b: c! |. F: g

: h* Q" `7 Y/ i3 SOh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ จะมีใครทนได้
5 P9 [1 R" A  L8 T: k/ KOh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
: i; E$ y4 i( x: U/ w+ N  c0 J/ Gไม่มีใครให้รักอีกเลย5 a0 E% g+ ]+ i6 {6 o; Q9 _4 P- N- n
/ v- D, {5 K! a. O
gotta get you back...in fact
6 N" {5 T2 S, I+ C! ]  ^0 bI shoulda never let you go and so looking back9 K$ X7 `2 B9 O( B
I coulda loved you so much more
: M9 E$ i. B9 N, T5 vinstead I turned my back and let you walk out the door- p) ]& z+ y; m/ p3 I7 f% K
so I had to mix a track
- x, c9 r9 ?! C" F4 Cjust to let you know
! F( U- j$ G- q+ ]* e% b( L. `% Z. }  i; K" v5 E) G
hopefully to make you see that we were sweet as poetry
% D) U9 R; C0 t) V3 e2 P4 n8 NI can't believe you noticed me6 b. |# V" f# T# \( |% N
I can't believe I let you leave
$ a* f' e: [$ |* N9 d& l8 x( jand it's hard to eat and it's hard to breath
% \1 P% X# a2 O6 X$ V% f3 f1 }: OI played you like I was hard to please! j+ d: g  a1 H8 i9 [4 Z+ N! I
Now I'm playing solo and it's you I need
& P. R: q+ A; @: \+ z2 P2 S! agot me feeling so low so come back to me  N5 p" X8 u, N( Q; D3 z
/ D5 Y3 w! Y: s  |9 U
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ) I2 y) F& X3 X
จะมีใครทนได้ (ได้แต่รังแกหัวใจ), ?. T6 X% s1 h- A7 K: H4 i7 v# T
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
6 m( i/ I0 E, K9 u, v4 k8 B(never understand..the way  ไม่มีใครให้รักอีกเลย, V+ x) W) h! O7 q& k/ h9 d0 I( Y
that you feel...I had it all); }# ]% s/ d9 O
# Z3 f- n7 H7 y5 J% C5 E$ _
Oh...ก็มันเป็นอย่างนี้  ได้แต่รังแกหัวใจ
5 T8 E+ e3 a. O& q: Xจะมีใครทนได้ It's all the same..still9 M! s/ w! v6 y9 G3 L" {+ r
Oh...มันเลยหมดความหมาย ก็เลยต้องแพ้ภัยตัวเอง
- A6 l6 C0 s9 r) v/ Ualone...never understand( B& }$ z  }# }

4 z; h) M; |$ Nไม่มีใครให้รักอีกเลย
& B9 \! {! [4 k1 s4 c! othe way that you feel..I had it all+ X- R' a! c7 ]: _1 o
You had it all but I couldn't see
5 t; n/ W7 h7 J9 B  E1 @% ^Now nothing but me# n6 x$ {% T- X" A# u
Now I'm left with....nothing
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด