กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

- }, ?' m& T' @8 M

, r6 R( i$ @$ |. O% ^7 j: W% fA                                    C#m9 [' y+ J2 z, @. D, u, k' t
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
! Q$ h5 W8 \' s- j/ M4 dBm                E        A
& U: }# Z- ?& h) o" {1 q' e3 Aปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
. g' n* k: q7 \/ i6 F              D                 C#m                      F#m" N( a- F7 t3 ]" U* H" O
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น$ A/ y9 e8 C; Y+ i  o
Bm                E
& H( g4 h: [( V9 _7 ?/ Hทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ8 _% [8 Q+ |1 P' R$ Z: _  s  N
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
( l4 P8 o0 }9 H; X *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) 8 t+ q' t+ o# Q( k/ k% a3 ?/ e2 M
           Bm                                                   E1 N- G2 m9 B, Y
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก1 T& e; `( Z+ [, x8 Q- A
% G: o) v# q3 t! B
        D6 `* i; r" K% t7 [/ u4 n: k
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
7 t& Y4 `5 Q# i, ]5 dE              C#m                & K$ h: P5 e- X' l! {% d0 `$ q* X4 z
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
% T; ], \% _, e* s+ ]7 G) gF#m            Bm* L" C" A) h9 R; d1 J+ M
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน% a- x6 X2 N$ s4 ~$ z/ d5 A
E        A
. h3 x9 T- _$ }  h/ Q3 Pฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน$ ~( K6 g  C" \0 k! S3 N
3 O/ a! O" Z) {' {) |! U
D       
' \% C0 i9 O: `6 D; f0 zจะกอดเธออยู่อย่างนี้
! _: H6 G& h7 g' YE         C#m
, y- c. u! E: K. C1 t4 n9 bข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้4 S; p$ |* g  j+ {4 k
F#m             Bm9 ?( e  G  Z9 B2 [0 ^! w
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
- G: z$ V* J2 r' h2 |6 mC#m    D       E      A
6 ^6 H6 V' Y  P' R( `+ |ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
- w/ I  ?  _3 J- F3 o
. a( s# j  t4 AA                C#m9 t$ B; a% N+ ^9 n3 \6 l
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา  V( |) l; L7 A: T* o! H  A
Bm              E                   A
. W- M2 C1 a' y/ ?* T/ h! b% c: H4 gจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
: H7 w. e( W9 k, X# ND       
! g( Y% \% w, D" @4 A9 Eไกลสุดฟ้าแสนไกล
7 `$ p. ]8 Q% I: U, E9 r8 y( eC#m                F#m
& `% H2 t1 Y. A, _# \: r+ U0 T1 g# R6 ]ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
5 n8 }+ Q  z2 F9 w$ ?5 g! sBm                       E        4 M" r3 \: X! ~6 G
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน% l) h) G. i. |) J- N' n
( * )4 R5 S9 j5 R8 T3 V" }) U( q
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A0 C7 j( X& }3 q- R

8 D* f; r" l; v& s! W$ R$ P( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด