กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


9 Z: r! g* u8 F4 s& Q- r3 w( H# o0 ^* i- ]! ?! C
A                                    C#m
. I6 i' k8 r  K7 v, G4 q1 _เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา. ]5 `. \% r  g" i5 a& ?
Bm                E        A) y( Z# C7 X7 I2 k
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
; _- B$ {3 b+ f) a8 ~- y              D                 C#m                      F#m
" y- o! j  U9 Q. w2 [' l) A6 Y# [หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
- g2 I0 [3 e' \( f9 bBm                E) U" e# t, b6 h7 j7 U4 ^' X
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ- z. Z0 w( R& P' H
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   7 ~3 h0 l2 a$ K9 T5 Q( g4 I
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) + q' ^/ x/ }. D8 v7 ?0 c
           Bm                                                   E
, \" y2 p5 k* ?! |" g   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
( P. g! g( \/ b+ ]/ n) i9 j% H; @4 G: S+ D) g4 H, S8 m/ Y  _
        D0 ?9 C3 i" e  U" G
**  จะกอดเธอไปจนเช้า/ E, h7 \! E* q" p% {1 s2 t
E              C#m                ! k# |! F0 K" i0 g' c. F" S& L
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน0 O" \# q. g( L1 _4 }0 g& U' F
F#m            Bm
% [! M- x3 _2 pให้ไออุ่นกายเราผูกกัน+ x# ~' V6 I5 |- n& {3 v8 |! u
E        A
6 p/ Z6 u! }* ?' T+ {8 C9 w; Lฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน) o1 @, a: a* T% M: x7 L
4 M3 n( D" l& G6 O$ w3 V
D       
3 P2 ^' f  P/ f# f0 l2 A0 Kจะกอดเธออยู่อย่างนี้. S; m: m; C1 J! f- K) Y
E         C#m6 J% I2 |6 p5 J! u* ^
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้; e) R# t0 u% O( u8 r, b1 z
F#m             Bm5 ~5 d/ D( K# I- T# m
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
: Q" t% E* b/ l" cC#m    D       E      A
5 r  y- K: v/ s1 Qก็ยังรักเธอเหลือเกิน# k8 u' K0 B3 E2 u
8 Z+ ^0 \7 V$ J2 p- U
A                C#m
3 p0 s) A- p- k) }3 o/ |, d! L- Kต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา# M+ l* `! {% w, H7 \% R
Bm              E                   A. d& j4 p& Y2 M, }5 l) y
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
, P, n; m" U6 B  Q. ZD        2 D4 D: I: E! k, H! b5 Q
ไกลสุดฟ้าแสนไกล9 f; {" i# {7 u. c1 u9 \
C#m                F#m& Z, m  W* O+ G) F, ]
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน1 a$ k3 d  ?8 Y( v6 D$ Y: f
Bm                       E       
. J% n$ P" s9 g+ m% aขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน; r) Q8 }  E' }! |- B2 ]) m
( * )
& Y+ m5 K! {8 m- d0 Y3 GSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
$ N2 F; c  ]1 r/ f# @, `
4 b$ Q6 u4 Z4 g2 p$ |3 U7 }( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด