กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

+ o8 L' e' E" D) N5 y
! B# B8 ~5 m4 y* H! V
A                                    C#m
8 Q/ K4 j. Q9 d5 {6 Iเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
: t8 r6 X9 U% U8 cBm                E        A2 M( t1 Q6 z/ O7 C, F
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
, \$ q/ l6 a9 w4 H- V, \% X              D                 C#m                      F#m4 s6 P1 _8 B. e* J6 X( W" e7 G
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น" w& N) ?6 \& Q" ~1 t
Bm                E* s) t9 i) e1 ?" N# O
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
$ U9 n! v+ j5 L/ Y6 I4 V1 |# r      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
3 G# c( r8 }- l! Z  v- o *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) ! d% }4 j, [+ C( p: O/ W+ P! e
           Bm                                                   E  S' `2 v9 i$ g" u* L: E; A& c. I
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
! q. _- t& P+ @2 M' [9 ~4 s( R2 V9 H0 p3 s. t
        D' }! j# J% Z+ [9 b& D
**  จะกอดเธอไปจนเช้า8 s; H8 O/ n0 S2 V
E              C#m                & O4 w3 L! n/ ~; `
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน/ P6 K! c: z2 @+ x+ A! B+ S
F#m            Bm; }1 a. R, H3 n) @
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
- v: T9 o* @& |$ z# ME        A
; Q! d# T- O" i5 L, S  eฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
3 t0 f8 [' x( @- \- n9 y
- Z4 Y' q( W, \/ uD       
% `7 H  L( `  Fจะกอดเธออยู่อย่างนี้
+ X2 `1 i3 f2 `. K' {' AE         C#m2 k" L( S, O: L: U7 a* z6 m, o
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
2 Z5 @6 {* C" M1 l- OF#m             Bm% k; t$ I  f" [5 N- l
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี+ e" b. j* F) j. K! Y1 @; o
C#m    D       E      A3 C9 a) G0 A" S
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน9 p& E. O6 I8 y5 q
  E7 d/ N6 n' S1 Z, b
A                C#m. I) P9 N- J7 w5 a
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา6 `! P, L. n  S" X2 }
Bm              E                   A
* H; B0 ]9 r( }: _4 Zจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้3 F' s) F8 h  f7 G' I
D       
$ C' W( ?# K; ], cไกลสุดฟ้าแสนไกล
! K' l% t2 Y0 R& d# b+ ~3 XC#m                F#m
8 Q& [! e" i3 |! Rใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน' ~0 g0 a3 D1 L8 `8 c1 J
Bm                       E        ! E( {" V4 N' f6 x$ q6 y
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
8 e$ V) I  W% W2 Z( * )' f; N7 S. g5 u
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
4 v$ z( I% `% R; {2 L0 J' G+ r: g; f! x& A% b
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด