กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


4 F" F0 }+ O1 G1 ]) [6 H/ w* s8 T1 f" g5 A$ @9 C4 {2 C4 Z
A                                    C#m# m8 K. C: R  X, l# B
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา8 D+ j/ |9 F1 b3 ?( a! M* K9 e" `
Bm                E        A
. B9 p" t) x# m1 a) x. [; Uปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
' H' C4 v& D; [$ t7 }# x              D                 C#m                      F#m% F1 r# j; J8 K- _5 R, R
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น' b: F9 P3 W  O
Bm                E& p9 m: C) ?( f
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ2 j9 V- e3 z# e  ?
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
# G  U1 P, V: B* L+ o( ^$ D; q' G *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
7 M# O( ~, s- L1 |: _7 i9 t           Bm                                                   E9 R' a5 H1 f  |0 E
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก* I4 B+ c7 {0 p/ ~
* y: P- g# v+ e5 E0 Y
        D
3 M/ p0 {7 b+ H' K' c% O**  จะกอดเธอไปจนเช้า
8 b2 g8 E8 g$ o8 WE              C#m                ! c. M& I" w( y) D6 g
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน% ^& j8 ^" z1 A6 j+ O8 N
F#m            Bm6 h/ Q! q* J$ c5 J
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
7 h, o( f+ S# R4 r1 L, QE        A3 v" r2 c) w8 J/ L
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
/ W4 G7 e, G5 a" }4 x/ H7 T& P* s/ F
D        $ E  S0 u; Q! c( T: M* G- [0 Z  b
จะกอดเธออยู่อย่างนี้; v3 u  f7 U( C$ A" {# J' c- W
E         C#m
' P& J  r( ^1 k; q/ h% a, oข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้2 I6 k9 f5 B0 C
F#m             Bm
+ }" p8 |, n' Tจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี, b, G, |  C6 G' t( T( e; v
C#m    D       E      A% Z0 F3 z2 T- ]$ H8 s
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน* u, h9 r' g( P# @- k- _1 ~  m0 O
3 q/ Q; H2 [1 Y2 |
A                C#m, L0 x( J, p' _5 x* F6 J; G
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
9 M5 {' ~/ x- e- f; _; K- {Bm              E                   A
& i; y% N& f. f+ @4 b+ l4 aจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
4 G: a+ e% Y8 g4 t% x8 `D        , w" h3 i0 Z3 K: o* u8 f
ไกลสุดฟ้าแสนไกล, z6 U! Q6 {- l5 i% V/ c# t" \2 h
C#m                F#m, P) ~7 B: I8 e, y- w% w! |- c5 Q
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
, T, Q' j( _# c2 W* RBm                       E        7 ^8 G' K4 o4 q& [# P
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
/ U# t3 t. ]4 ]6 Z: O% i' s( * )
- k" |& `1 w! F' |. x. l/ E9 RSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A% d' k& d7 Y1 E7 _8 g
) c+ K. d# d% d! \' _! u5 `  C0 L
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด