กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

1 V6 L( X7 `$ e2 w% o
! |1 i4 [( Q: ]
A                                    C#m1 X. [. q' G$ s$ r: ]' e& c1 B
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
3 H* k* I  l5 Y& R) N5 P6 z, eBm                E        A
' `$ D  }( u/ F7 W& ~' B$ l6 }6 ?ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน8 T; o7 |+ o$ r& F5 }* f1 ~
              D                 C#m                      F#m: V3 l) m, e' O1 A1 F  q' T
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
) @0 B* r5 t/ O; V9 ^+ o5 kBm                E9 x0 P/ u# E: ~
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
& E: Q! u1 i" g( I6 V      Bm  E                                    C#m  F#m                                   2 j, ], g' T6 b$ x2 _/ J
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
0 s4 ?5 \; n  r" l9 _. O8 _7 B7 M2 J           Bm                                                   E( ?) u2 N$ V4 ~3 u3 R
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
1 ]  r3 Q' X8 L# T; p( J$ L  ^* |( J) l. S! i5 m
        D( H* X) R+ L3 s! T1 x( Q/ P
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
7 H8 {3 P' x/ W% L0 m" l+ PE              C#m               
- U5 G8 W, ?* ~' f+ bแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
+ [8 s+ g2 e$ g8 Z" _' e$ o6 iF#m            Bm$ k: T) q2 [/ \- J. W  o& ?  c
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
4 h# J& Z4 g. V2 mE        A% w: O- R! [0 }6 a8 m
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
* |! D( M' `# l( W: M) z1 t- v3 Y  c+ T
D        ; U& Y! m1 D6 L+ ~4 Z, x
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
0 A7 G# Z. w9 h- R+ J, yE         C#m* E$ Q+ O* I, i' @4 k
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
( ~) S2 T7 N0 Q- r: [" gF#m             Bm; {# V; v2 s2 F# n& V* u, r7 J" ]
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี! ^& v9 c* L# K* E0 @! m
C#m    D       E      A+ x. Z/ U' U. {# v4 M2 f
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน  o; A: U% r0 C
5 U& i, d0 [$ W1 M7 H* v) s+ |8 ~
A                C#m  \' J9 b, Y" y3 w" S
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา# C) S$ C5 [8 \' i" c# P9 Q6 P
Bm              E                   A
1 f; S; s' Y6 B( R9 f; sจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้# t  D7 P# I- U+ V% T. J4 t# b. e0 x9 t0 @
D        3 v- M5 f+ q' U* Z% [$ B% H2 C
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
' Z3 s+ m5 z, x9 P6 GC#m                F#m
) b  F2 X# t2 G. s$ eใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน4 {; d+ O: K- W( Y8 V0 y
Bm                       E       
7 i) B( |, }, o' h7 H. fขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน6 j( m; z# X  u$ C" O4 N1 x6 G
( * )2 \% W# e- k. h7 z2 T8 C
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A/ |' o. n* P9 N/ i

9 U" X8 d* V) u: }( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด