กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


/ j2 M" d% ]* W. v
, i5 }5 ]! ?0 `. U0 e1 H5 ~5 u6 |A                                    C#m; G1 s5 b/ [/ c0 M% m- h' P+ W
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
# s5 ]; v! ^, |6 M" }8 B3 c( FBm                E        A  a7 K  R; N. @% K7 W2 `% N0 F5 H
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
2 p; @: }) ^, @              D                 C#m                      F#m
: z% I5 o# f: z: I# F! n: L! p  E! qหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น2 s* N1 i" K$ p% p1 ]
Bm                E
4 g4 ?2 M5 l' J) g& g7 Mทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ0 n# o. j/ j8 r) V
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
* o4 j* j7 h1 ]' r* j2 e *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
* c( ?  L- K1 y7 |           Bm                                                   E! l  C  h/ U7 R" Z8 H. v
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
+ ~) c+ t; P' ]) f0 s2 n& l  W: @4 K  u3 _
        D5 _( v' T# I9 x
**  จะกอดเธอไปจนเช้า+ q( S$ ?5 H$ z  `% x
E              C#m                $ ]6 i8 N4 l: Q7 }) I
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
: y+ g3 h# o7 \F#m            Bm( B: \7 b$ O7 S$ W* `
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
# J. _% r( t  ?! }: l! |9 \* P4 zE        A- B6 E2 [. F* ]
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน* l' X5 Q+ U& ^6 w6 t

  Z& ^! K: R: k% v! r; ]  aD        2 e& _# Y' J( h  y' q% d8 k5 ?
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
' w& C5 f! ~1 m& |E         C#m
$ Q. j0 o  ^  tข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้5 B4 E) t2 J0 ~, C
F#m             Bm+ Z/ s) F$ ^5 }3 P; b
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
' }6 h4 V. C5 J; [* O. yC#m    D       E      A: R! J& c8 }- k6 T6 d/ L$ X
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน7 m# {/ q- V& b

5 C/ [- m) D8 sA                C#m
- u! H3 G& I! b. b8 k) p- Zต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
* q+ f$ X* u( S% ABm              E                   A
( Y/ l" V2 g7 b+ Y8 i6 j6 t9 h% Zจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
( Y; I2 Y& F. p4 F* h, U2 |D        - q; y, P5 Z+ }( ]+ w  j' E
ไกลสุดฟ้าแสนไกล: e7 n* p8 C/ u" o/ `, ?0 x
C#m                F#m
1 r, y3 R( h0 W& t; @  Uใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
7 V, P- o. O7 L' Y7 aBm                       E        + Q% T: y1 I: [3 I: ^4 b
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
- d( ?7 H, y% [$ x( * )5 w8 ^0 D; n2 v5 N( _
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
6 g  `, J, _3 D; Y+ l7 \
8 e) M% G: `5 k4 |( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด