กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


4 w3 M3 r. ~2 m+ @- x! Z: E& `) X3 S$ a: t! I8 T! D
A                                    C#m
9 m2 K& H0 s1 B. B, Sเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
2 _, P3 j9 u! [' V' CBm                E        A
# u% a2 X" J; `3 P2 lปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
; @# q% J) ~2 x6 I7 a              D                 C#m                      F#m* Q! H, o* x6 C5 u( w
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
" Z; P( I! U! q7 y" M. K& y$ ^, ]' G( OBm                E, B* c3 _; Y5 @& M' G) ]/ t$ O8 I
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ  l7 I+ O3 _7 }' F/ {
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
' x! A$ V4 _/ ]% K9 J5 F* G *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
& n+ V$ U4 o+ j- o! L# h, \+ o           Bm                                                   E
: }) P/ e7 \2 v* ?' o   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
' J6 m0 Y' d6 l2 R: n9 Z" `/ Q# j* G) `6 M2 y: l, N
        D/ ~/ c9 v' L8 w0 p9 s6 X
**  จะกอดเธอไปจนเช้า1 `/ A! o8 E( e( A' H0 L+ x% T
E              C#m                ' {6 g! l9 c* [9 p- a) j
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน$ I& T  s: J: J5 M" _5 w3 w
F#m            Bm
1 ~# n9 t3 s8 r$ N" Oให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
+ n9 b7 f9 V( {% V4 ~6 iE        A0 w* C5 f' N# D3 O
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
# x/ A: v% @' i2 s2 z" n: Q. U! ?" d" |3 m  b  s
D        9 L! r. a) a; j
จะกอดเธออยู่อย่างนี้# Y$ `" {. c! w0 X5 C
E         C#m9 \4 D9 m# R/ R
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้7 L% B" o3 j; {8 R9 g. N+ f
F#m             Bm) p3 }* ^: N& x3 S( K8 L8 u! \6 _/ o$ m
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
: z+ y; X5 F0 c8 k. {C#m    D       E      A
8 m% b) l! x" M  Q) F7 `, y+ uก็ยังรักเธอเหลือเกิน; Z1 D2 }  L0 ^+ M1 o- W
/ l4 Z. H2 m, x4 J, p$ F; y
A                C#m8 _& d/ d" m) E3 T2 @# S
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
  e7 o$ w+ I# J4 ?" ZBm              E                   A1 G' c! a; l- h2 j0 P
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้2 ~/ z9 K* M/ Y  s  A" q6 S
D        , y- R9 N- [/ h! ]( y% @  f  j9 h
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
( g6 o$ e4 @7 e$ x  [C#m                F#m9 b; l/ S5 X) z' @7 {' \
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน# F8 ?7 o7 w) `8 O, q* i& h
Bm                       E       
7 Q. ~  X" c/ c( b  `ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
5 [* Y4 s& ^5 t$ o! b( * )
, E% N, I- {2 GSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
7 U" X% Q: O$ S! D/ Q  I% ^% `
+ _& \" q. Q- D  r4 m  L3 ^( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด