กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

# j6 t* O* d/ U* K, R, \# d

4 `& @/ B4 L  r, U" P3 ?  N8 CA                                    C#m
, H3 Z0 _- a" T! [เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
4 e" x( R, [* N7 }. E( X  ABm                E        A
* T$ s% |1 G/ ?  S4 j" W4 k# z; Cปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
0 d, L+ i/ v- }2 M( n  n              D                 C#m                      F#m
3 ]5 a; r* a& Q( U7 H  ^0 {หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
+ z. f9 w0 {6 f3 i" sBm                E
2 O: ?! y4 T0 d: G* Iทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
& e$ A  C% Z1 @2 j. V# ^      Bm  E                                    C#m  F#m                                   9 R3 ]7 j# l3 O" F1 [; l2 e
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
+ V& o% U+ V% ~# a- c! ]+ o           Bm                                                   E
4 I; s2 J) b2 \; }& |   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก+ z5 ~$ o0 O/ M; I' r7 D" I- O
, e3 B$ M3 h" K
        D
- ~, [# @7 O1 d6 I9 d**  จะกอดเธอไปจนเช้า
/ y7 w' o# O, Z' f; p" {2 O, Q/ QE              C#m                0 w  p" W& S1 X8 _
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน8 @' v' Q! I' B; u  O' e
F#m            Bm1 |0 ?; v7 n, f6 L6 g6 e
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน* d* e- ^) ]1 P1 A" i8 m: L$ n) p
E        A
( _& Z, W5 f# {! e+ y+ F+ s/ m9 fฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน' b: H7 r" S# N! U7 I: R
* {6 U& W! j0 r+ p
D       
+ r+ M" B+ T! C9 L+ Oจะกอดเธออยู่อย่างนี้, }9 ~) @$ S" ]  c8 b) w
E         C#m0 |: o5 `) d  v1 K& w3 u/ [
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้) |5 D) ^& G; B4 b$ F
F#m             Bm
. i# T8 C  ?) N; Z* F5 zจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
( \7 |7 o/ E- j$ Z1 |C#m    D       E      A
& S+ a2 N7 [2 d3 V+ D( dก็ยังรักเธอเหลือเกิน7 i* |0 o% A0 B

3 {( f. s& p6 D5 {A                C#m8 F2 x1 D7 H3 `
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
, i8 L0 D( y* l+ T9 k% dBm              E                   A% a* n4 T: D& ]$ i4 Q# S$ v$ Y
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
2 e+ f+ \1 G% F8 c: o& a( y# ~$ h* PD       
8 a1 ~& h- d# R1 P6 Z9 [ไกลสุดฟ้าแสนไกล0 w* v& q% B# {7 h
C#m                F#m
) x1 i3 R2 B3 E! k) pใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน4 C  Q2 }& m" H- Q* N$ o/ @
Bm                       E        + v( c$ l, ^4 {3 O2 T  f& ?) D/ [
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
6 a& H% e6 u+ ^% `" z( r# b( * )
# n9 F8 r; u' n/ T1 U8 KSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
% R- q7 n1 [) {. B* f$ n
: Y/ z1 S) @1 g( l* }. J, G6 \2 o: v( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด