กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

* q5 g3 K; m. X% b" v. q
, q" g0 D; ]* \1 D
A                                    C#m
3 c( O" E/ V. vเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา/ I0 F+ g1 H" E9 Q
Bm                E        A
  r8 Y4 [' q- h$ u* H& nปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
6 G2 R4 b& |9 ?; ]4 w              D                 C#m                      F#m
* z1 i7 W! X$ b! S: Sหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
, h& |' c) o& ^9 C; f2 {Bm                E+ X' M) K. s2 s+ c  F) b
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
6 d( {0 ]: N# P  T$ z& c5 n  I      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
' b- G# A* l4 x  U *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) 7 m7 Z7 [+ Q3 ]5 {- d/ h, ]' G9 r
           Bm                                                   E
6 n% [- C# y2 }0 \0 w- ]: D6 J8 L   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก' m% o3 r: x$ x1 X/ r3 b  z" S
7 k% ?3 V2 L: E$ C1 @: g- J% _- R' e
        D" D' X' C- j7 J7 P% U+ {% r
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
5 w* e& H/ K' bE              C#m               
% M2 m% a: i& U3 e* o/ vแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
. S7 Y$ w5 c2 e# ~  Q2 EF#m            Bm0 @; e8 U/ C$ [4 o- e
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
  G% j1 J% \9 {" a, T; n- ~9 kE        A
* {9 \) U8 \9 R. Q- u( aฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน" s, W. m9 U& C' l8 p& F) Y
1 n: |' X% u* E. @
D       
+ f+ p. b* R* O1 H7 i2 \จะกอดเธออยู่อย่างนี้
, @* V/ d' R' e) X2 b: JE         C#m  K) C5 m* J6 ?2 K, `8 ]
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้1 p9 n% n" ?' \# H' c! w
F#m             Bm
7 g% o1 ?- t  t9 Y' Vจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
/ R" z( j7 |, j% W; l2 ?  dC#m    D       E      A
5 |0 y7 w- M( n. Uก็ยังรักเธอเหลือเกิน
- w6 s8 T# m/ X; Q6 ?: W+ m% S* H
A                C#m
0 K/ n8 f9 Q2 Q, h# |ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
& Z8 Z+ u( d3 M9 ?3 [Bm              E                   A
! B  h6 y: t/ c" J( xจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้: O- _% Z9 E1 A/ H5 b" ?
D       
5 e" C2 b: f0 a( e1 ]ไกลสุดฟ้าแสนไกล3 N- a; N2 {8 o  L' g& o8 U
C#m                F#m
4 B* F: H8 f. ?* kใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
. e" D9 c+ T  t# w) g1 Q; kBm                       E        0 W0 q& h# s3 E5 W
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
% V& G/ p* J- l4 d8 }1 t0 p8 x' B( * )
5 v2 D" V, N. M; @% {& {Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A; D3 k- A6 q( l) K& c0 z
' F) \8 ~9 I$ @6 P
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด