กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

+ J+ @2 u, r' f  m# y
/ G7 i+ j8 ^6 G, L
A                                    C#m
4 w" s7 [! V5 y2 w) I% Q" ~เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา' }& b! ^! B4 w8 F
Bm                E        A
) y8 M+ n; _8 c0 b- p6 `ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
+ `( y' r9 l" s2 g: i              D                 C#m                      F#m% {& ~" O( c1 J" ?
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น( N6 e+ h# @- y0 p
Bm                E
) R2 }( N; v% b, p( gทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ9 S( c5 N2 _" e: ~8 l& q0 x
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   ! \3 g" {- j; T0 ?8 }! J0 E6 e% i
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
* x( `( \8 L" j7 B           Bm                                                   E
$ j$ r% q0 B; }- b   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก5 w9 p; W: p- W6 t8 {9 L

% p( ^  K& l0 F3 ~9 ~$ ]& P# P        D, P* V' X0 d: ]  W; I& i
**  จะกอดเธอไปจนเช้า5 s9 C; d0 @0 \3 h2 @1 A! ~
E              C#m               
  L% |: {4 V. ?; A, V+ f- ~แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
1 J5 A* X2 ?8 d7 i# ]; L$ ^1 vF#m            Bm" S) k$ d& D5 A6 ?1 f/ N1 D
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
2 ?& s" t0 W, h5 HE        A
# k# C2 e0 [# k9 f, U6 E  n# Wฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน& M4 A: Q* M# I' }2 B9 x; F. U$ t
  z) v$ j5 x, c
D        + G; w1 P# r/ k9 i* X( L6 L6 U  U
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
" o/ k7 `& G- {) J8 BE         C#m; G. x" f9 t% g. A# z
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
$ s( Y* v5 y7 v, \; s$ JF#m             Bm* H2 x* t" s+ E8 t3 }  y$ e
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
& A/ Q2 o) i( h9 ?, {C#m    D       E      A
5 a" K' d1 S) f; [ก็ยังรักเธอเหลือเกิน) |0 q& w+ w4 h; T
0 e% F# e6 J8 M
A                C#m, Y2 P) B5 W( {9 R$ m6 C
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา7 J8 a- U& _+ ?
Bm              E                   A
4 y7 s, ]; Z( K1 n5 Q7 D" j1 s  bจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้  J- f/ Z% g1 q; V- s2 M" o
D       
" e, }4 o1 m1 _' K" Jไกลสุดฟ้าแสนไกล
1 E! N8 g3 A, aC#m                F#m8 W: H! h3 ]3 Q1 S2 B
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
3 X( [0 h( {; @. Q7 F. _7 I0 B& rBm                       E        - `( M- a8 ^) w9 D. h) n2 c8 q/ p1 I
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
) ~0 x4 E% I" I+ |6 C0 c( * )
9 W( B* n; p$ `/ ~, g4 l0 v! rSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
" K8 b5 K: W& l
) I# O0 H; M! d( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด