กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


( X3 Q! a. |6 ~/ \
3 e. _  l- y+ o8 q' nA                                    C#m
2 P' q; b0 ~: [7 ?เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา7 Y1 R- L/ Q$ E$ J  O  D; m8 o* _" E
Bm                E        A
9 N4 }" C+ H1 i! y: iปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน% C9 r9 f  \9 v; _' d4 B6 N% D
              D                 C#m                      F#m' {5 ^: ^2 ~- d8 R: _
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น' [! _! I! d, L& S7 E3 B# ~5 E
Bm                E
) e* O! d7 M6 ]$ m  r% Z; Wทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ& n" D$ T: T' d% ~5 I
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   4 }0 k& h* x$ ~6 U' K$ R& q
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) ( s1 ^7 H9 [* F- h
           Bm                                                   E
7 [) g# n! l8 l   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก. I& Z! [2 z- Y

$ b5 ?/ i" @* ^# f2 S3 f        D
) H% j6 t% s4 l& k, S. v2 ~, K**  จะกอดเธอไปจนเช้า
! ]6 P6 M1 m2 cE              C#m                " n! h5 J5 `- L9 y0 n# E
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
& r: E: h+ P$ P% X. GF#m            Bm8 @7 L; e+ q  H6 v
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
2 f* q* n$ b. _* `) N( ~E        A# D' D8 G0 M/ {( {6 a% A/ ^* y
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน0 B/ r5 a) U& E& g. K5 U
: L/ \8 G. X4 y0 r6 r- J0 v7 f
D       
1 _2 U. Z0 ?+ j+ `* |จะกอดเธออยู่อย่างนี้
4 ^* C/ T, C) ?  s7 ~E         C#m+ Z3 B4 a6 Y: N9 ]  ^
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้2 B4 f4 r: _8 {5 n/ \" M
F#m             Bm4 o: w6 j5 A$ z6 e
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี6 |# H2 l" H- X( K6 K
C#m    D       E      A2 X( V8 l% i' _! V6 X
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน) o- j9 W" E- k$ U
# K: J. }! \5 o' v) N& e
A                C#m
# d3 k' R. Y; x5 d& X  Qต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา9 J: j: K4 v9 |7 J' z% ?" i  a
Bm              E                   A+ U  z) [! F8 t5 m
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้6 q0 q* t7 }+ g( \) h4 ~" |5 f7 |
D       
$ Q9 _/ Z. M3 a& ~* J6 U; {3 Pไกลสุดฟ้าแสนไกล
5 L9 z- f; p% i( B: N: iC#m                F#m
0 p* k5 q3 _. X, sใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
$ M* v7 O% S+ s( q* E2 bBm                       E        9 R9 J* m) c0 A  }2 Z0 b
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
9 p. F" Z7 G* w+ g( * )* r* ~1 Z8 p) l" N/ @$ |0 o
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
) {3 ^8 P  @5 p. }) H* b; Q/ i( x
- d3 x3 a0 b( b4 S( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด