กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


9 L* |9 |6 b* r. ^1 K; N, h3 I! d% t, E' I
A                                    C#m
. P& A- D& h. o, u6 Oเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา0 e4 }9 e8 N5 ~# g
Bm                E        A
: u0 r: _, I: Z- U  t9 Y. N+ W& Aปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน$ L( Z, u, p) Z) m& E; X
              D                 C#m                      F#m. a( ]( i* E$ K+ I5 k
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น/ A; s4 \/ W4 C  b# _
Bm                E
# f0 c5 e1 f( ], }' e$ v, _ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ$ q# q# C/ K5 u7 g% G* R# t0 |
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   + F2 u9 k' R( }. F" Y) d  ~
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
6 e, M: e$ V' V3 }4 T           Bm                                                   E
; S% ~9 Y( \5 X! A2 a& G" e! O2 L   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
  H. p  {" m" v; A+ C3 i- P+ \2 `* l# j2 S3 F% N1 T  I8 C1 ~' o# y
        D4 ?& X9 m6 y. P& H: N
**  จะกอดเธอไปจนเช้า; Z, @3 b+ d+ L. `- W
E              C#m               
# L1 E. i# q; C1 ~) e3 v: x9 A( Gแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน9 |6 R# K8 {, ^# K6 ^
F#m            Bm- F7 R7 _# q: P& z
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
5 o6 x4 e3 a0 P! e; ?+ |E        A' T: v" p! r) u- ~
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน) [( U# u! |. V4 L$ B

1 Q6 B6 v7 b. m: `; h% PD        7 Z# \4 E* {' N# C( C' v' n
จะกอดเธออยู่อย่างนี้9 w' t' I! @8 p) Z$ \* X% t
E         C#m
! f/ R" n) m9 q2 `/ ^" n' q2 Xข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้% X9 M9 e6 s; H6 {2 y8 N1 Y2 Q  |, {
F#m             Bm8 h. Y# q  l2 l2 D) R! z7 Z1 N
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี- f" t3 N6 R/ ?' M% X1 e- Q
C#m    D       E      A2 q/ b( K% \7 o8 E& I5 k2 t) G  I7 ~& E
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน3 V( _0 {5 f; K, |6 `  ~9 G! a

: I5 i/ c/ s' j0 L$ r. k1 kA                C#m
( `7 a9 z& ~6 d3 Hต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา+ K+ p/ b% Q6 l' W! y
Bm              E                   A
: t& e0 i* m, sจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
1 k3 n, I! [+ H, J  B0 FD        8 H0 O, t* j0 W* a' I) ^  o
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
$ \% V- \  Z0 \, N! G/ W4 a( iC#m                F#m. K% h1 k; M9 \# z, Z
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน8 V. J* |+ L- ^2 }) U
Bm                       E        . R% K# C( ~( l( |* [: X" W
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
$ y! e& U: C, v. H: x( * )
  Z2 t  N/ F/ S1 y" S: pSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A0 f% M$ Z" Y/ C# ]1 g# C* T
& p2 L. X7 U' ~- d1 h2 d5 {$ m
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด