กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

! e% V3 b& r/ {/ {" T

7 A; l! P. a0 S8 ~0 }- F& g) B; IA                                    C#m
0 v* L# `6 Y& f+ O) @9 R' [เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา) L* ~) o. N  T% w
Bm                E        A+ s* Y5 ?# X- O4 K6 y" A
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน0 F: q; Y5 u1 D% O" v- Y0 u8 [3 a+ N
              D                 C#m                      F#m
) @# E% Y" ^, ~7 s1 S0 h- kหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น* ]" k1 H/ }: r2 h, Y0 w( h
Bm                E
6 B& g5 w. Y/ Rทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
+ k' M6 O/ r7 R; {- w      Bm  E                                    C#m  F#m                                   $ m' E+ w1 C+ f
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
6 c. f1 _$ L) d5 |           Bm                                                   E% C& W( g2 i2 a9 n( P; e9 R# k* |
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
* }( H0 y" l$ ]! }' Q; U
2 N# E. @) d4 x' E        D& x" R1 K$ W& Q. p, d( I7 e
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
" R+ h& c1 x- h* b  z2 bE              C#m               
( \* b% E% L3 I$ f3 K4 J3 Zแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
$ K3 L) e$ l$ j4 v( P* m8 fF#m            Bm8 H, @. T* c) j. V3 K# y
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน! w' b/ b1 B. `1 h
E        A, a1 F! O+ {* Z  |3 d
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน' E+ M3 C9 O+ y( h

6 ?6 _. v, D6 J* x5 w" Y3 }# q* N6 VD       
- e& |! Y3 ]8 U" iจะกอดเธออยู่อย่างนี้
) W' O* d8 \! k6 C: Q: I* Z8 X! eE         C#m/ J% }: I# H. I! L1 m
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้3 N5 E- z6 a" G* [7 t
F#m             Bm
! n' w8 h/ Q, Zจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
' i7 l/ \7 G) b' p  x) c0 D  G  s9 ZC#m    D       E      A$ Y0 I5 c# j3 j' [3 o  c& Z" x
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
( k; L5 E- }/ y! L, l$ S+ b3 ~% w4 h6 P( C( C- _2 w2 I/ n
A                C#m
9 w' y' L( y, m- Rต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา
) \, Y9 u4 `" c' cBm              E                   A. ^/ L3 [: J2 [. v% e; R
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
  G4 l: B5 J$ G4 \& r+ E- `D       
% c: K7 t# A4 M& c7 Hไกลสุดฟ้าแสนไกล3 l* N. f' E, @2 R1 F
C#m                F#m, Z1 ~8 u  c* G( L
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
8 v8 w) S  z$ D* |, HBm                       E       
6 ^! b: N5 ?# c& `ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน! R% P5 k/ \; g$ `) u" q8 M, U
( * )
4 _) c( ^+ [$ ?- c0 Z( k& S1 {7 ZSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A( I9 W1 H5 E3 X( H8 x+ Y

  W8 s: s& g8 S8 J: p& a; B1 Y( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด