กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

$ u* i: \7 a% H- g
* k, D* j1 R1 L  \
A                                    C#m
* M- ?0 M' z- R, Jเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา8 b7 ^6 e4 J& `% d" m
Bm                E        A7 [& w) I$ a  L
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
+ p1 A% C. F; h. Q2 l4 @( `              D                 C#m                      F#m
! z* j  J, Z  x$ i% g% pหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น
7 Z  w3 n9 N) H9 y8 U" X$ _. lBm                E4 ?& X0 {( o1 K5 K' r/ c$ L% M
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
! E5 l. x; z9 r$ Z3 |: Q      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
; u* Z# `9 d1 B8 c6 m *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
! }7 U  K/ T" `8 g+ z: W9 D           Bm                                                   E6 ^' w) A( {6 B' e6 a6 X! _- a
   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
( d7 c  G6 b3 }/ Q9 g
$ R, V4 H2 Z/ ?        D
( I& P+ n% u7 a. x**  จะกอดเธอไปจนเช้า1 Z* x! o( i0 k! P6 V  V* C
E              C#m                : H( a5 D4 Z) h1 K5 B! t
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน7 ^, m/ k( r5 e# c  O/ r
F#m            Bm
: g, @) H: n3 R; x, Zให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
8 d$ Q( \% [, r( \E        A5 o' C; M/ d+ @- Q# i5 U/ p5 e: ~
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน7 `8 P/ ?  l7 L$ N; j/ ~" \
, v& I; G$ m2 O8 `, j
D       
+ ^) a! m1 f6 h0 Qจะกอดเธออยู่อย่างนี้
% n! l5 B8 A  o7 V; EE         C#m* n- r  v$ S' O' w
ข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
' h) d, q4 T& o) T& @) r/ vF#m             Bm. g- m4 c. [  a, X+ E
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี/ G# ?+ {: B4 {3 V, s
C#m    D       E      A
+ y' z$ z8 z) U5 X, ?8 `: ~4 i' a+ |ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
, J- j6 F+ F4 L% l; x$ [, ?, M; Y* E
A                C#m/ m) f( r3 |' ~" F0 D, ]
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา5 t0 l1 {! Y9 W9 j" b9 \; o( A' F( d
Bm              E                   A
& {% j" Z' f4 ?! [' Kจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
" _8 ~6 x0 W& K( `8 u: oD        + j8 J  k0 O* _' a. u. f6 z# q
ไกลสุดฟ้าแสนไกล& y* }, y' c/ P& }5 A. q
C#m                F#m- L4 f2 V6 o9 H! {, c
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
2 v7 a" X* ~3 u, \4 N; I" i: ^0 ABm                       E       
! r/ Q; P# E$ W% D9 q4 ?- Mขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน6 I5 e7 f7 K) Z% ]8 k
( * )5 m6 t! G4 K& ]2 S+ A3 Q: {
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A' \; J, c* Q& O8 q

8 b* W. F9 {: ^0 h$ H9 J  S$ F, x& P( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด