กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

9 @$ H. F. l7 M+ D

- M% I5 P  l% A8 D' x; uA                                    C#m5 |* |- i& W+ ?, X, C: v
เธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา
( I' E" s6 |% a% W! PBm                E        A
6 r' H& u! }  }ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน' T. k, A9 i) C* x
              D                 C#m                      F#m
7 X6 B% f9 f/ Vหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น% ~7 ~3 Y2 W9 q7 t+ T% }% i3 [6 E
Bm                E
# o5 i9 `4 Q+ G3 V# Tทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ5 q0 x0 u. N5 }  e/ }( f8 o
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   
# v3 ^; |$ j5 p# e( k  d *  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ) ( j7 {( z" n8 i8 b
           Bm                                                   E
, r" _$ r3 D( C# z( x8 M. z) H   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก( @# @9 f* w+ C+ w4 d* r1 Z! w$ c

( J5 I' c- U8 T0 ?# ?4 ~        D  F" N. o7 a( C* K! F
**  จะกอดเธอไปจนเช้า) d& B6 c  a4 Q5 Y
E              C#m                6 {4 E5 c# j8 e2 |& }: m
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน, C7 J( a1 u9 S5 x
F#m            Bm
' `# r, y, h7 v1 I, u, zให้ไออุ่นกายเราผูกกัน
# o0 j: K. U7 a; q6 q" K9 bE        A, v9 B8 s% R) R! x
ฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
1 Y8 `' j) h; X* m8 V; D1 g6 |( R- w4 P& s% v
D        4 i3 s! u3 x1 I3 ?
จะกอดเธออยู่อย่างนี้
, g- C) x, @4 x) ], J( U+ [E         C#m
; L# T" T. s' ~, Qข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
! |0 d0 T( q4 f' O8 K+ e: v0 wF#m             Bm8 g) I9 |  b2 m* m/ q9 h8 N
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี6 M' b  Q+ V; X* }  ~6 T+ u% O
C#m    D       E      A8 g6 _7 y5 O. _7 }
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน. |4 k1 ^7 r2 l0 k' K3 B6 A
! x1 r/ @4 X! `" U9 S) p: y
A                C#m2 a- |, N  U  a0 P. V, X( G  J
ต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา- Z, {" z/ H9 C6 e, Z
Bm              E                   A2 u  Z# t! X% \8 o1 A
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้
0 ?- V3 E4 ~7 v  W* |3 m1 lD        1 W: P7 z* Z3 \, c9 V4 l% s
ไกลสุดฟ้าแสนไกล
+ Y$ R3 [$ O- j" H) cC#m                F#m/ U! v  e6 u( @) l
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน
1 x( Z) C; I: p( |% R3 ?# ]5 ~' ZBm                       E       
0 f8 ]$ |$ }! n. j1 q' }$ hขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน
3 `& i+ v6 A; x( * )
0 s! M" w1 T) zSolo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
8 ^/ \+ v# I5 E5 P; [( O$ q/ i. t9 ?4 n6 Q! e0 C) @) O
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด