กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี


. R0 V7 W9 C7 ^4 a5 y
& I+ x* x" _- SA                                    C#m
3 K. q! f& _1 e- n1 c1 vเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา5 n1 u  M+ {7 [/ g
Bm                E        A+ u) }$ v* Z# s% _9 w# u- T
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
: x" [8 a4 a# C2 @- @              D                 C#m                      F#m
- C) c# f" s6 N' Z1 cหมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น& k: H7 w8 S5 Y4 j. Y) W9 R
Bm                E0 L$ E/ L7 ~  N1 ~# S1 y
ทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ
9 \% [$ V, a& w' b* G      Bm  E                                    C#m  F#m                                   7 W" V: s; J  z$ b+ H. y/ @
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
; O9 {/ B0 j7 L' `& T1 {           Bm                                                   E
+ L* `& ]) [/ v, _9 ]  p   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก& G' V$ Y) j+ K# P: ^" k# b# \
8 k+ t& g+ x6 {! g. I7 H1 ^. ^* i
        D: W! ^( M- N" x3 Z! ~# [5 t
**  จะกอดเธอไปจนเช้า
- g: l' v: v/ p2 O- z2 e5 Z$ hE              C#m               
- F* S; V5 H: F" Yแสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
& @( M; i, e' m: l1 s* |  ~: ^F#m            Bm
0 a7 x  p1 z& n% E' e- fให้ไออุ่นกายเราผูกกัน4 [! t' w0 R. G; h0 v, Y
E        A
8 p" O, [# b, v/ z" x5 eฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
2 H3 R( N' R5 K5 }1 _5 Z+ z  _
8 U; Y5 Y0 [  l8 V) yD        # D& a7 M6 V, L
จะกอดเธออยู่อย่างนี้! g5 n" w& K! F, z* n
E         C#m
5 ]$ u# z, i( j: _* wข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้( Z* }$ W9 ~; O3 \; A( w
F#m             Bm! M5 }4 M9 G$ R
จวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
4 U) ?5 B' X* W( {( H$ O, OC#m    D       E      A6 g: i7 U* _. G* c- F4 t
ก็ยังรักเธอเหลือเกิน
: ]6 R: T  Z. o% Y
5 [/ }7 ~+ k6 O+ c( DA                C#m
9 W, s2 [; E  eต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา  f) |% S9 {* R! M+ k: Q
Bm              E                   A
5 r& ]! o& t! ?" fจะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้- \- u2 g8 a) Z6 F' Y
D       
+ z5 L5 Y3 J: m; cไกลสุดฟ้าแสนไกล) ^) e& }3 J: I% Q' Z2 B
C#m                F#m8 t( a% T& L9 Y
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน5 [/ U  l) V) \+ {/ ?
Bm                       E          Y/ L  H- ?+ |
ขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน% t; Z; F3 K8 [) t% ^
( * )+ Z) M5 R, Y& M2 v# P# M; x( Z' o
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A
6 ^4 m6 \# v- Y+ d- ~" _" }0 I  H; }  U6 K( S
( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด