กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ทราย วัชราวลี

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง ทราย วัชราวลี

# i" P$ ~! y% P% H7 E5 D
& E2 G2 N/ w6 _5 O: d% Q9 Y' p
A                                    C#m
; R8 y2 |* B1 s9 M5 r! Jเธอเชื่อไหมความรักมักทำให้เราหลับตา8 T, d- ]9 ^3 o/ @# B" Q- X& A
Bm                E        A1 E9 ?, y" h& S- C5 R! F& [
ปล่อยหัวใจช้าๆ ล่องลอยข้ามคืนแห่งฝัน
& C  `6 G% h, p# U, ^$ S              D                 C#m                      F#m1 T. X/ d4 V+ A- Z
หมอกดูคล้อยลอยผ่าน ใจดวงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้น1 E  G2 n/ Y) C
Bm                E
; ?6 v1 j7 e: Z+ \3 V0 r& Kทุกๆคำรำพันเอ่ยผ่านใจ; s% b6 z0 C; ?0 ~
      Bm  E                                    C#m  F#m                                   : x1 `9 @0 H0 Q' |
*  ให้เธอรู้ (ว่าเธอมีค่าแค่ไหน)     ให้เธอรู้  (ทั้งชีวิตและหัวใจ)
' e+ q( d% [8 Z: R) B, \# B" {" v           Bm                                                   E
3 r. H: ]2 f( `0 X- m9 q. w2 @   อยากให้เธอรู้ (จะมอบให้เธอเท่านั้น)   คือความรัก
! g  n; j! q. [; g  T2 @
; |9 I. _1 {0 p% n) o: w- a3 A9 S' I3 n        D
( J$ r( V1 E- W**  จะกอดเธอไปจนเช้า
! n. {# `; N2 s! }# B0 ?8 mE              C#m                / G5 G5 Q! N$ f, f0 O
แสงดาวกระทบที่ข้างฉัน
1 s9 ]: n) D* E* w# I+ W  Q$ L# GF#m            Bm" p) s  {' E4 c
ให้ไออุ่นกายเราผูกกัน  g. z' P) Q4 y& e5 H
E        A
5 s- z7 ^6 P* |. m2 L% Kฉันนั้นรักเธอเหลือเกิน
' d9 D5 n5 @+ }* g
! N$ W9 i1 _* M$ c- X* [: MD       
  g% }7 L; ^6 q* zจะกอดเธออยู่อย่างนี้
6 K" p# }% y' l/ u* d+ rE         C#m
7 w2 L8 j; K/ Q. H4 Iข้ามคืนผ่านพ้น ราตรีนี้
9 ?1 o) K. t" n. sF#m             Bm
. _: J) [/ `% C) u& w" {/ mจวบจนสิ้นแสงแห่งชีวี
; y+ `& q6 B( @3 ]# y3 K" ^C#m    D       E      A
4 \$ S0 z3 p: L5 w* nก็ยังรักเธอเหลือเกิน
0 ^) E$ Y; l) A! s5 d  V! b" X* m7 W
A                C#m
) l& T2 d  p2 d, R* mต่อไปจากนี้ทุกคืนที่เธอตื่นมา# U0 f4 d# j4 `
Bm              E                   A# e- E# W& t3 v
จะมีมือฉันคนนี้นั่งกุมหัวใจเอาไว้  P& c9 p: z; }8 e
D       
5 W! ?5 R, y% u. r2 kไกลสุดฟ้าแสนไกล- [$ X* e5 o% s' v% y
C#m                F#m9 f: V6 n% L( O7 e8 x8 Q3 ]
ใจดวงนี้ก็จะไม่ลอยไปไหน. a  n' P4 u) s; L, i" ?3 J
Bm                       E       
  I  n7 I0 K- v: A: P( I; o' U$ w( sขอให้เธอเชื่อใจ...ฉัน& p" ^' g  ?% }& ~
( * )) t# C: k) d0 S" w8 Z5 b
Solo: A E/C#m F#m/Bm /A/D E/C#m  F#m/Bm  E  G  A" x1 ?1 l. i8 I0 g( k  t

4 u2 N* ?: n# I- [( ** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด