กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อะไรก็ผิด Labanoon

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง อะไรก็ผิด Labanoon


2 {3 a8 r) s. e, y4 @* O6 o: e* X' v# D& N
Intro G/A/Bm
' `2 X/ f/ q( c. t+ k/ O1 w0 p& k
5 Y. H9 U* H" aBm                    Em
0 v* m: I1 g' Z$ ~, k4 @$ Dรักที่เริ่มจะเก่าก็คงเหลือเวลาไม่นาน
, E8 F4 J, Y- w  LA                                     D              ' k. n! H; h9 w8 h1 [8 P: |* C( q
เพราะว่าความสำคัญหมดลงแล้วเมื่อเธอหมดใจ4 Q; J- L- @$ G, `, Z/ T
Bm                         Em              F#
) P/ C* P; m) A/ S! iฉันมันของเก่า ๆ ที่เธออยากทิ้งไปใช่ไหมเธอ โอ้วว โว้ววว ว
0 [$ b" U- x% }& TBm                             Em
; g# U" j% |" B# `% i2 C$ _6 B! Oทุก ๆ เรื่องมันผิดเมื่อความคิดของเธอเปลี่ยนไป
: ~% ~+ G& G2 y$ w$ }1 _1 uA                         D               
% r% b, D$ T! \5 p6 q- b/ l# I* eพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะได้กลับมา0 Z6 ]- H1 j$ `+ n/ k
Bm                   Em           F#
- r0 a6 B: f' b5 a& Y1 \รักที่เริ่มอดีตก็อาจมีน้ำตาใช่ไหมเธอ...โอ้โว้ววว
2 R5 {: R# q( T5 VG                            D                   F#            # e. e: g; X+ y$ |
*คนที่เธอหมดรักคงไม่ยากที่จะเข้าใจ...ทำอะไรก็ผิดเสมอ
; R' k0 C! O, ^; g. F/ C* F                        G                          A         
7 o. E8 m8 |$ e1 D: V3 j* L**ไม่เหลืออะไรที่ถูกใจเธอเอาใจก็ทำให้เธอรำคาญ! l  F$ ~9 Y+ }) N
                     D                           F#                 4 b: G3 u0 m4 {+ @
เจ็บปวดมันไปคนเดียวอย่างนั้นเพราะฉันยังรักเธอทั้งหัวใจ
$ h& i' k! g: b2 [7 S                   G                      A9 r4 J, G9 E. n6 {0 d4 b
ไม่เหลืออะไรที่เธอว่าดีทำดีก็คงไม่ได้อะไร
) {/ U, R1 p- ~# V- U3 `                     D                8 G2 d0 V% _0 J& q. \0 O6 H3 t
เป็นสิ่งที่เกือบจะหมดความหมาย9 G7 `$ f3 ^: A& ]
            F#                   F#
( Z! v% E, J9 V' t& @7 u6 d2 [7 Tรักเธอเอาไว้คงได้ไม่นาน...เพราะเธอไม่รักฉันอีกแล้ว) n' @( @  N- l0 e* }# W7 w) |9 v
Bm                       Em4 H9 D$ j" v/ `" t  S" s
ของที่เริ่มจะเก่าก็ไม่เหลือคุณค่าอะไร
$ y9 t/ K; P/ n4 ~  M8 vA                                      D              
& f: Z! X% m" nแม้ต้องช้ำเพียงใดจะไม่ฟื้นใจเธอหรอกหนาา# r7 A+ |" E# y( ]$ p9 t
Bm                             Em               F#7 H4 p: {+ s+ O* l# j/ _/ [' }5 g
ฉันนั้นต้องเข้าใจปล่อยให้เธอเลิกราใช่ไหมเธอ...โอ้โว้วววโว
: ?9 K) V9 o6 A1 g: f# A0 Z( k0 ]9 t+ B: l1 f# n  N! N
(ซ้ำ *), t. @' R" p) S+ p/ x8 u+ q; A
       G               A                F#m          Bm8 _# ^; \; d" I4 R3 F7 L
           คนเคยรักกันผูกพันมากมายแต่..วันนี้ทำอะไรก็ผิด โว้วว ว โอ้วว ว, Q, x6 M' i" u! T+ F1 o
          โอ้วว โว้ววววววว
4 Q  c$ Z/ C4 n6 |8 W       G               A                F#m           F#
( f: r& H) d7 T! U7 D% Q7 I           ....................................................................................
& C0 i* `8 T$ ~9 X7 ~% x, ]& G" k6 v$ ^          ......................; g4 O% I% u0 {: y  [- _
(ซ้ำ**)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด