กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


9 ^* A# X8 C: e. Y% z
- \0 I0 V; Q! X3 F, ~Intro : C Bm Am D# v4 X6 F1 T4 @& k% A
4 J! R/ d, o- ]) J# a7 M" q: I
C                       Bm                      Am              D             G
+ ^" c2 G4 E" @2 p( D0 mถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
# s* ?  Q; `9 Q  wC                         Bm                     Em      Am                                        D( S$ ]( R1 Q; [2 E% d* s3 l$ F, L4 v, C2 W
เรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ* {* r1 `8 w' I9 y0 @+ O$ V( ?
              Em                                        Bm
  G3 ]8 o+ Y6 b0 Y" ]+ W* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
3 ]/ Z% H% E- R7 R    Am                    D
8 I  P, u4 e. L2 L# sแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
' B: k0 z* m- ]7 y3 E7 X* X" Y         C         Bm         Am                 D                                G
6 w. p4 ~; }6 q( ]# Z6 gก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป& N- K5 |8 |3 n+ \" P- g
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G+ v* v( s% ^' _9 d7 r: }
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
2 Q3 w5 p9 E  q9 Q& EGD Am D
# S( E$ N3 V% ]! V5 zC                       Bm                      Am              D             G
7 n7 a+ l0 y. d3 Q  Q/ Z" Oรูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง
  `  f! i: g7 H2 ]5 ]C                         Bm                     Em      Am                                        D
+ R0 o4 y; [% l# S& c% ~ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ9 o& _" n& s5 O) N0 p4 B
; v8 P$ C$ `! q  j
(ซ้ำ *)) ~6 x' a. x: [; x
         C         Bm         Am                 D                                G  l9 S: h) F% {( Q
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป/ H& ], p. {" l: [8 b9 [
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G5 V; {, A; D: G% b( z
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ, [4 T' [( e- z. o4 Q* l2 d

: W' Z$ ]( n% n" e2 W/ q          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G6 m3 ^( @( Z# V$ T" R) D0 _0 d+ d
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด