กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


6 c! H( _& p, O4 f9 T* |7 X  J( h- J0 u+ k& z
Intro : C Bm Am D
5 g6 e7 {# c' }# c  Q+ P0 b% @
& r6 E" {/ I/ T8 JC                       Bm                      Am              D             G) u- o6 w: ]+ B1 ^' ?0 }* x$ v4 h
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น" j1 z7 N; z9 I3 }" q
C                         Bm                     Em      Am                                        D: R  p4 p+ O/ u& C& ?
เรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ0 x) _7 F# q8 v% ~. T1 ~7 ~
              Em                                        Bm# \  f' t$ H4 L8 w* w$ ?
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น+ h" S1 E) X7 u
    Am                    D' m, P& r# ]5 `  b: I
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
* ^6 E( S1 O' u1 X- Q         C         Bm         Am                 D                                G
, I$ p4 Z! z$ H2 W2 E: F9 j( P/ Fก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป8 ^$ g- \7 |- j. G, s3 w
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
3 m" x9 k4 l6 s- k* {# k- Xมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ  B6 a2 V5 l' Q7 l# o9 f6 u* `5 H
GD Am D
% Q6 V9 l8 g+ N# n3 P/ NC                       Bm                      Am              D             G
+ q* i( ~8 K$ J* V& I; [/ j. m; I, a. Z( ?รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง
5 \4 N5 s; _$ w6 l" P9 oC                         Bm                     Em      Am                                        D
5 X# v' t" k! q8 c/ N) u; Pขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
8 T4 \1 `' C7 H0 Q: i
5 q; h) O' H1 E. W. W; Z(ซ้ำ *)* Q" s9 T7 \8 I. Z) v0 V0 K8 S0 P" N
         C         Bm         Am                 D                                G
5 a8 R. f* o5 Z* aก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
6 d" H, i) r6 A+ ~          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
' P  L% o. Z7 |9 Nมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ
4 L3 b0 G  j$ o1 V% E5 f8 h
! ~/ o+ e" p- K3 n. T* R& n+ i          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G$ b0 t4 H; y. }- Q* @2 W1 [! o
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด