กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

, H# @* X) W+ \+ d% ~  H
7 ^0 s; m7 D$ n/ g" a" U9 ]' s3 {" u5 z
Intro : C Bm Am D
( |% Q3 ~' G( Q0 n0 }$ U) k7 ?( g5 s. o' {+ A" r% e
C                       Bm                      Am              D             G
& s1 `; L1 f/ Y. ]) y6 F8 D& d) {ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น  k0 R+ t" t  s7 w0 O: T6 `
C                         Bm                     Em      Am                                        D
( m  p- |. Z. k$ jเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
$ P& u% L6 L0 K& D. F  P1 y1 T              Em                                        Bm0 Q  D* _. g3 Z/ ]* |4 F
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
* s! o; D' r7 b! ~2 z    Am                    D" z2 g, I8 A+ q& q0 N9 {2 v; V. |
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว# X4 H6 c* g  C7 g, U
         C         Bm         Am                 D                                G7 i/ [  z3 }" J1 [
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
& v# c; p% @0 g5 V: R          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G6 Y+ h4 b9 }* D" k
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
* J% }6 j$ r0 [, w" `  UGD Am D4 ?9 M$ x; h2 l2 U5 M! N
C                       Bm                      Am              D             G
* _5 Z5 S6 Q, U' F8 w) N% lรูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง- a( q- z1 E) C/ y4 \0 L
C                         Bm                     Em      Am                                        D0 i/ {3 W  c$ y, I
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ9 v8 O6 I1 N6 N" @) [+ b

7 o( H" [5 F# @" r! |(ซ้ำ *)
( d4 K4 X1 H7 r         C         Bm         Am                 D                                G7 a; H6 `9 x" I, O, N
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
1 B% c5 U, F! X' K' S- E          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G& J  C8 d6 c  c5 y! m+ x1 @
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ
# X4 M8 j, {0 u1 C" b# t% Z# x
$ H% R& r/ `! M: w; R          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
( |# j- m+ y' S+ O+ }. V/ V8 Aมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด