กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

  S2 }& n6 B4 R# j6 t# m6 `" K
/ @( f6 {! \  v6 l$ f- P) C
Intro : C Bm Am D5 s; b- \( d/ e
) R6 m% k) m, J" q( L
C                       Bm                      Am              D             G+ G# T4 N) C! _+ u) [1 j
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น5 _4 q) k  `* Q+ A6 f8 l& l
C                         Bm                     Em      Am                                        D+ D$ l% }* S; Z) h; q2 t
เรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
7 o0 p7 h: H5 ?9 H6 o! y: ?              Em                                        Bm7 F; ]3 ^1 N0 P, w) O9 F3 C
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น; t9 z+ C9 v4 k5 s
    Am                    D/ V, B+ A% |7 D0 n! y9 |! o4 ~! W, I
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว, k3 T$ w' h2 X2 |/ l  c. q+ o. |
         C         Bm         Am                 D                                G
9 S  f' |0 D( _. bก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป6 V5 K' ]2 ]* j8 }' i' ?! `" ^- B
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G6 z& x: C' M1 K% B8 l
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
1 x: ~2 k) P* y1 A. L, k1 V9 zGD Am D
! `! K* [7 ]3 i/ p1 OC                       Bm                      Am              D             G! [5 K" C6 x: R
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง
; `! m5 b! g* U  DC                         Bm                     Em      Am                                        D
5 _' A. R1 v2 E8 ]4 C* v0 zขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
! z' F! y  I* Y, |/ R- W# _  {- b5 S) r) I; i
(ซ้ำ *)  _7 l5 {& Z* Y6 A3 V2 w
         C         Bm         Am                 D                                G
2 h' [% w7 Z! H3 `( D% e5 y, M7 mก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป8 b8 Q; e% o: v* p' v, i6 C
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
& L+ C* ?! k* f' O: q7 nมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ; j1 k: D( c+ p& C* R  @1 A4 ~

# _, N2 B" J# h5 f. e          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
: e) Q. e$ M6 w+ M) [มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด