กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

# i/ F! g& j% W. W) _: r2 k

: m1 u! Z) T) R/ u$ QIntro : C Bm Am D2 C2 T% B; q3 P1 |: P# `+ Q

* W/ W  `# D/ g3 A9 C! ZC                       Bm                      Am              D             G
7 O: ^5 [( z! |/ F3 p2 Eถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
8 S" `7 Q, N# `C                         Bm                     Em      Am                                        D
2 q* p# ]2 Y  v- e( |+ Q5 ]เรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
5 W5 i$ t3 d+ W% t% a  b              Em                                        Bm
" r9 {3 E" p7 j7 m& l* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
0 G: I1 R1 y% I    Am                    D9 j  e) y% r; |; j) ?! u) w
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว1 A& d6 s5 }. J+ H- d
         C         Bm         Am                 D                                G2 x2 `* H2 r/ Z* T  d) x: Y6 D5 {
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
# _+ J. X" N( P8 V# S          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
  f7 H# A& b; X* S+ g0 P( _+ xมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
8 s: K( ~# n2 ~. J: WGD Am D. U( g) {" \) R% g1 g
C                       Bm                      Am              D             G
. F& f3 C- s# {7 n" q$ fรูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง% j+ Z" a+ K* ^# b; C$ Q
C                         Bm                     Em      Am                                        D% L6 h! D6 @( T
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
0 v7 D! Z- G5 C% h5 p7 r4 ]& v2 y. x# G5 q1 h
(ซ้ำ *)7 O* G" y  x, L
         C         Bm         Am                 D                                G
0 I8 U' H( U: K! P9 oก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
2 f( u, w1 h2 L8 @1 X          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
+ ]3 _6 H! _: W$ Xมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ
5 }/ I: L! B. }* Q/ n3 C& R
6 _# M9 H7 f1 O  p2 K          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G6 {) g1 y+ ^* M) ]
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด