กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

% C: r# @6 _% x9 w: _; g* T
7 o  K, n: `' u% ]6 a! j
Intro : C Bm Am D2 t2 _0 u# X2 K8 @

# Z; h4 a6 \# h( W7 hC                       Bm                      Am              D             G" A; r' `* @" b2 x" v9 o- Q( v
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
* ?& R. m; @- t7 b# h8 VC                         Bm                     Em      Am                                        D
1 |3 @8 O% \. C1 xเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ7 F- q" ]* w4 F7 _: X' F- h
              Em                                        Bm
( h  P( d* }+ j* w* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น$ w% t" D# ], g( ~' g& K8 A; k1 Z
    Am                    D
, i" \  ?" E7 f$ ~$ o  dแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว9 B% f# F  c0 L4 z* Z2 p' \
         C         Bm         Am                 D                                G7 ?2 c( f" Q0 k
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป6 f+ N) z+ @9 n2 z4 @! U
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
' {+ @9 r( i) q. ]% j5 n0 x6 aมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ  }! _" H% _2 z+ f8 V, K# k/ a8 C
GD Am D* ]3 u: k: o$ s6 s0 K  [
C                       Bm                      Am              D             G5 x1 M6 W" L$ `. N% w
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง* {; l* X4 l$ C0 G2 n- C. u
C                         Bm                     Em      Am                                        D" [0 M4 @/ X9 C; [! Z) B& u
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ8 I4 @4 H0 {, O0 H* q* ]4 u
4 ]: O9 E- A! [% K
(ซ้ำ *)# G  o: `% A& v7 K' K  x
         C         Bm         Am                 D                                G6 O$ j' O3 r' w" b$ [
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
7 K9 V3 r# }# q) e: ]) d& }- [          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G, [2 N" l. ?" t! G2 I/ q- h
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ1 q' b* B, P2 Q' K+ k

8 H9 q( V, p- v  ~0 _) P  z3 s          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G3 e! w% V* C2 @1 N2 U% z4 y
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด