กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


, U9 E) W: i" K5 |* S" O+ U
# O. @- S6 S0 y5 I# t: x. _Intro : C Bm Am D4 ^9 X  z) ?; O& F5 i' r4 {, q, N- R

; v3 a% G$ D+ DC                       Bm                      Am              D             G$ n5 F: R+ r, y$ T
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น8 `! Y/ A  {! f, V9 W
C                         Bm                     Em      Am                                        D
: r# O$ s' D' \$ J, [9 Aเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
( o5 ]+ ~0 b% }3 P* z3 Z              Em                                        Bm
6 R% e8 o# l' `2 F* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น) L2 S0 e% h* A; B6 x* k
    Am                    D
, K; H- C: ~) E2 [/ z) Bแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว5 R  B. o0 e1 M0 h, i
         C         Bm         Am                 D                                G$ r! i" i3 J$ e$ H$ o7 r) \' K
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป0 J2 e$ K" s+ Y5 @
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
' p5 s- i# z0 {; r" lมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
2 \2 Z$ L8 h! z3 Z! WGD Am D
$ Q3 g( ~" h( b8 X' B* D. wC                       Bm                      Am              D             G, l! z" C9 k) A- y- \- W
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง. ]: r1 B8 l  |( Q# f' t. P$ R
C                         Bm                     Em      Am                                        D, V- \5 G. N  D: K+ O4 f6 Z9 u
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
0 }( u% B  V: C8 @) L7 {
2 }7 v# i8 E+ G2 V9 ^4 m" ](ซ้ำ *)$ b$ C- T2 y0 H. s" A) C# A& j
         C         Bm         Am                 D                                G
1 N5 {+ M: t( c$ e7 `( oก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
* g& x( k0 P* z* W          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G6 n0 _6 V2 J$ x0 D; R+ N" A; c9 P
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ) n' Q) ~  |0 ~5 p% z# a
7 j& e+ e! h, r) ~# u
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G, I4 F4 Z5 s2 a+ v
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด