กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

; u$ m% Z8 p( P- ?

* y$ t8 b# h. x; ?' P( U2 gIntro : C Bm Am D7 ~, g+ c7 L- f6 D4 M

7 `/ |% c- H$ z! w# ~) r$ CC                       Bm                      Am              D             G2 Y& Z3 ~- Q+ V# ]# O! y8 n% A
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น. N9 g7 N) v4 I9 A
C                         Bm                     Em      Am                                        D
- x2 j" H2 w5 E0 e4 d* lเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
) o. h/ O0 d% ^% {& q. W) v              Em                                        Bm4 L, P1 s1 u9 s$ x; Y
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
: n* [+ q' T+ m/ U: J' y% F    Am                    D7 P5 C+ |* V; V" c" Y  x0 q
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
. G/ d6 Q+ h8 E% F* S& L         C         Bm         Am                 D                                G
% |* M: x8 k5 s( X+ ^+ Nก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป4 s4 ~" g1 a8 n5 q
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
/ m% [% o. @, H. P1 d8 Dมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ7 F5 c/ a: f5 f1 O0 h/ D) o: K
GD Am D
& X4 l: Y+ i/ `; U2 @9 O  I+ E( yC                       Bm                      Am              D             G2 d0 b  p4 i8 @
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง4 |$ i" Q. f% t6 Z) v1 i( e8 t8 z
C                         Bm                     Em      Am                                        D
6 ]) `) {. R* K: g4 P* y% Nขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
0 |& U! Y* B- T" V0 q
  u3 T- O2 ]; w9 F3 l  E(ซ้ำ *)
" N& k# Z* \5 U% m: K4 t4 N8 }         C         Bm         Am                 D                                G) p( K$ C' l! c: O% E
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป2 k+ J) r+ M) V* T, D! e6 p" F' o
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
: T) A$ w) a0 F2 Fมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ" e; x8 C. m) B0 Q& }5 R6 K
% J0 r. i' e6 D, {2 G
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
% L4 D, {4 h3 o( f0 Zมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด