กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

! P. ]6 {7 q4 Q* q( W& _3 j6 s" D* x- K
9 l4 ~7 W, U2 x* G5 L) X# x2 `
Intro : C Bm Am D
" C+ y2 ^4 P! M5 P! ^1 E2 H
9 t3 [' K9 R& w* bC                       Bm                      Am              D             G
' v/ L* l# H' p7 d( r" `# z* _2 _  }ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
3 n5 {3 Q0 M- i+ x% LC                         Bm                     Em      Am                                        D
  V0 ~$ h1 z  ?8 zเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ5 o. t- b' b9 Y; D. [
              Em                                        Bm" i# @; w0 Y% S6 v: M
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น3 ~3 w; v; w4 F6 U' _0 \- ^0 w" `
    Am                    D
6 e& T" u- O4 M4 e7 w$ K$ Eแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
" Z1 `; g# E* y) t         C         Bm         Am                 D                                G
* m2 k" T2 u/ {" Zก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
, S& r. \2 e* l% Z' X( O          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G4 w6 a1 J4 M) W0 A. s, D. h6 y3 `
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
* u9 }; n  A' i  K) IGD Am D
. }7 j! f9 \, \* cC                       Bm                      Am              D             G6 o0 T+ k6 S8 x* m
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง/ E1 z3 u! U! I( o
C                         Bm                     Em      Am                                        D
; N. y( c# r+ I. u0 @ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ$ H" z( |+ N# G( H2 e. ?! E7 B

) H6 Y- j2 v) k(ซ้ำ *)2 K( U% W# S. z% \' V! _7 x& V
         C         Bm         Am                 D                                G7 V6 f, N! r1 S4 q6 v) q8 ~+ j
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป+ }9 @- O7 D8 b' p
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
' ^! @& r2 m9 s  Aมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ* C% ^" v% H, a9 ?  [* l' v$ T2 Z
) P0 B: I: |6 ?7 z
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G4 H) P" }0 |! L
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด