กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


3 I* o+ D* w; P3 v% L
1 G& W" ^' P" F  p* GIntro : C Bm Am D
) L3 D  Z; P  }% k4 |5 d6 @3 v# s, D/ |$ r+ d) `
C                       Bm                      Am              D             G; }3 V/ J$ [, l
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น- y% L/ m7 T" n6 }
C                         Bm                     Em      Am                                        D
# ^" X% s3 c0 {2 u. d1 Iเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ8 m0 V' S' b+ \0 `4 M$ Q
              Em                                        Bm
- u% ~. W; v0 [' O' r* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
: o1 n3 c2 b* H    Am                    D
, }% n: B# n0 C; s4 fแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว$ F$ u4 V: x) h0 @7 b, ^( v4 U
         C         Bm         Am                 D                                G0 }. F6 [: z, _$ U9 \
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
) P8 m& S! F; d/ }# i8 b          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
) U+ V' ]: g* Q4 a8 c8 ^6 mมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ0 g- a7 ?9 v) D; B0 \
GD Am D
* e! w1 |. G+ ?( p) i# @C                       Bm                      Am              D             G
" b1 A% B  p# Q/ M& @รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง2 [3 N1 q5 O1 U' f$ V6 e. I* o
C                         Bm                     Em      Am                                        D7 D( E. F4 e& V8 E, R& n  F% ?$ w
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
( d* \" {( m6 H  O' h! D  ~. s$ v) ?9 S+ f# Q
(ซ้ำ *)& _, r0 C% v2 B/ p) W
         C         Bm         Am                 D                                G
* M7 j6 Y& i$ a$ P3 j; Wก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป) @' U: g" q3 u# R3 c1 Y( a
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
7 D- y8 N6 c+ C  _& Xมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ+ k: k9 k- h) i7 B+ L
# y, x  t) S% R3 A
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
1 S" s0 J  m0 x) L9 zมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด