กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)


) c7 e  p0 o) ~+ c& b2 i/ C1 N# N* u( N( V. W3 R9 F- \
Intro:  E/F#m/B/C#m/E/F#m/A/B
8 i% f) u5 E9 u7 b5 H            E                                   F#m                  B                                C#m                           
$ j7 T5 W) x! f" M) ^% ?*เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ชอบทักทอด่าว่า  ชอบว่าฉันไม่มีปัญญาทำอย่างเขาได้
  r; N: }- A) d- i/ c              E                                         F#m                                   A                         G#           0 l7 A1 L/ E' Q  P
ชอบเอาฉันไปเปรียบกับเขา ถ้าเขาดีกว่ากลับมาทำไม  ฉันไม่เคยขวางทางครัยหรอกนะเธอ...) j% k. a+ T9 }$ M" l( C# p' t
                   A                       E                             F#m   B          E         
- n, H9 p$ d! P/ D** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......
; l" m( O& z' }          A                                 E                                    F#m                                 G#                    1 p* M% I/ C  }: S
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. ! Q3 K6 ^( Q, ?; j. \, D
                             C#m       5 u6 ]. a1 w, F9 ]+ ]
มอบให้หมาซะยังดีกว่า
0 B' r& M* z: J/ f+ Z" P1 D0 k$ F- H2 {, h& i6 {9 \: H
Intro: E/F#m/B/C#m/
2 h. J. \7 {" J4 h4 z5 S           E/F#m/A/G#
5 @, B2 P, g. ~/ u$ N+ O3 ~6 k/ ]
/ L- i, `, ]0 B! c5 `: m5 Vซ้ำ (**,*,**), w2 z( F% D* _8 f$ p$ a( {& _- H
5 s0 z: c6 Y; f+ @7 O( q
Solo: E/F#m/B/C#m/( e' }  s; q3 `* K+ l
           E/F#m/A/G# .. G#.
! w# I$ [: Z; |& Q8 {3 @9 M' c: ]1 [) k& A7 z* K- r
                   A                       E                             F#m   B          E          " m8 P8 J, W, M
** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......
9 _5 R% H5 w& w, |+ ~6 L, j0 ]                  A                           E                                      F#m                                  G#m                          C#m                        9 f% K% P$ H% y7 A
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. มอบให้หมาซะยังดีกว่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด