กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

. I& i0 U; |/ M( w! ~$ O1 H- v' j

: f% [4 v+ t6 x/ NIntro : | A F/G# | F#m7 E |3 ?6 H/ Z1 i6 A$ Z2 [6 _
Asus2       E/G#     F#m7              E
9 j- J3 y; v/ l7 W4 D) A  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ
% f( O! r6 C- s* v( ]. I, W    D            C#m7               Bm7
" m8 v" h  Z9 f) |0 c, U; Eฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน
' U6 \3 Q! u% d; {Asus2        E/G#      F#m7              E
+ n4 Z% H! l9 U0 g*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา
& k' A5 I: u8 ^     D            C#m7               Bm7 / Z. f: A$ w  c! `$ k! C
นั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา* p2 `, ~# I. Q2 D$ M
F#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6
3 `9 t+ T  P; O) T** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่9 D! H: {8 k. ~0 F. Z& E, @
   Bm7       C#m7  D                  E- ^" F6 z7 f: N) h
วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ
* t' T6 Y$ P& _& ?. S0 c2 Z       F#  B                                       F#! k8 H) `9 O4 d2 j7 D! v
***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
$ v% x7 n( Z6 @                            G#m     E                  F#
; D8 j5 r; d; qยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
3 d( o3 Z9 S) \       B                                  F#                        G#m. R: O1 G1 K. Q3 v" t' `
เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน $ D& S9 I$ j3 F' e2 q* \, ~
      E               F#             B   
7 T7 S- W0 f6 t& v) |( Sประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
: C; m: G- X8 p! y/ w(*,**,***)" }6 @; U% s! o6 w0 `
A      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B
5 n- K* Y6 }. z: J: aoh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง
8 s& T& W/ P9 z5 e% w
' {2 L$ f2 S$ ?! G9 R. v/ NSolo : | A | E | D | E | - B$ @8 }& H$ ^1 O; i* U) [2 T

; R% t+ x/ v$ {/ n& l" C* Z+ J F#  B                                       F#
, ]$ B- R' P; G2 E8 @เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ: U1 \- Q2 j8 O0 Y  k
                            G#m     E                  F#
: Q4 m. i+ m" l5 w4 \ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
3 ~2 `3 F2 h( E; F' Y! x       B                                  F#                        G#m
& f$ z8 E8 Y7 d/ kเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน + @& j" U# [0 S4 `; v$ J
      E               F#              G#m   
7 r# J9 A* O, X; @3 y. Iประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน0 t7 ^2 d" M* D0 C3 T$ Q( L4 K
      E               F#             B   : s2 C5 K9 @) q8 P
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด