กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา


: a# B! o; C( c6 @. u9 D4 \/ I
' [4 R# d, N) F! Z# `Intro : | A F/G# | F#m7 E |& m$ P- k; v7 V" G/ W& T2 K
Asus2       E/G#     F#m7              E/ f' f8 m: z' D* }' n
  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ % Y/ ~" X0 m9 y; f6 _! s% W5 u
    D            C#m7               Bm7
7 g8 c# V) h, G$ Z( rฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน
) R3 A' D: @! ?* F+ _$ c. u8 xAsus2        E/G#      F#m7              E. d  I7 K1 \# E, q8 N8 h
*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา
; r0 P; o! L9 U     D            C#m7               Bm7
; q  @. U. H1 ], I2 @% k, Cนั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา- Q* r2 ?0 d! s2 C1 W
F#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6
  i; c$ ?) l) X& q0 m3 v** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่
5 g: i. A, R/ M5 [; \8 W   Bm7       C#m7  D                  E
+ _/ C' L0 C' E# U( S, cวันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ" ~7 U* i1 U7 s4 L" A* g' P
       F#  B                                       F#
  k  v% J/ ^/ r) B8 g***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ3 F" U4 O# B; g- n- b: k3 z5 I
                            G#m     E                  F#
. N: I) `, v$ F. |4 L+ A5 X; |) k! Aยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
6 w3 v$ p: k: a: L6 n/ ~  _7 l! b4 P       B                                  F#                        G#m/ {( k* R. N( Z& b! l1 P) m
เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
2 J' l6 j: c+ ~% a      E               F#             B   
6 a# h) J* r4 E% Mประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน5 ]0 d# A- ~! V* d' c
(*,**,***)! o" ^: q# k  E3 P
A      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B
1 P/ ]# M1 }& v8 {# O% [0 toh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง$ W0 o, m) A; ?  J9 y* i# S

6 D& _) J9 V- {) s( d- pSolo : | A | E | D | E |
; ^5 l) H+ [  n. o! _
. a& V, B9 l, |6 ? F#  B                                       F#
9 V* Q5 Y/ [) Q2 r8 }% E" Fเสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
7 ]) r! c5 a: I" M' _7 J4 b* F$ ^( v                            G#m     E                  F#4 U5 U9 }3 D: N5 B; U9 U. j
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น( R+ A/ Y8 {: X2 f, |
       B                                  F#                        G#m
1 p. g9 d, ]1 C/ }* }4 F- qเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน / R5 k* U! e, O* @% j5 i, O
      E               F#              G#m   - g& n3 n; @1 f0 c
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน9 Q  n) f8 v/ B( J1 ~
      E               F#             B   
6 P# w  H' l& Q! ^  U, qประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด