กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา


8 @) `9 q+ c# c, _5 \  ^" e; R0 B  U8 u( U. h4 F
Intro : | A F/G# | F#m7 E |6 Y4 a! J  I# `5 ?
Asus2       E/G#     F#m7              E
' ^6 {+ @. B. l" {  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ 9 D- X+ }  A2 U+ v( T8 }7 f
    D            C#m7               Bm7 $ b2 J  P# x8 q! R! I* ?
ฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน
! L" J) R$ Q# S1 YAsus2        E/G#      F#m7              E% \' W5 Z! P9 o8 j! H: D
*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา! f# `6 a* X. p4 N: H
     D            C#m7               Bm7 . i, f( t/ h8 M1 ~  H; u
นั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา
- S$ Z* B) O7 R' h/ t& L+ {" _F#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m60 d; k; E  ]9 o
** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่; I: m3 w6 V, x5 k' H" i8 s
   Bm7       C#m7  D                  E
: v! p6 U* R: n1 H8 S! z5 lวันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ
2 v) Z% X5 S: g4 [       F#  B                                       F#
; ]" Z6 h$ l/ ]1 f4 [+ N6 ^  ^***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ( l# ^" s2 M7 q: j" d( H/ b; f$ {
                            G#m     E                  F#
0 U6 N. t. V8 tยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
! }1 N/ }( d. j* O- [       B                                  F#                        G#m
" m. I! w* Z$ G( R. qเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
6 C. j7 [( z/ |2 `3 D' }      E               F#             B   ' ~/ j# u, k& @: Q6 Y( g( J1 G
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
  a0 o0 k* I8 U. o(*,**,***)
+ X! |2 e; n" {; ^+ bA      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B
, g  J5 a. m1 ~6 Zoh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง
. |3 b3 H3 g: h+ m+ j/ X* z0 }4 i- `" u3 L$ w
Solo : | A | E | D | E |
5 x4 u$ x3 g% o2 t! c0 c0 B, T
8 J6 S" d+ j- v0 M4 V+ a F#  B                                       F#
; r" Z$ W. l4 S; cเสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
; ~8 V8 k0 m$ Z                            G#m     E                  F#! @% `3 O2 i& l8 J' T+ ]  U
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น+ ~& x1 F, `# ^0 V% I% V
       B                                  F#                        G#m* R8 b, p% l; g# X0 a  l, u( w
เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน / _  H. t0 p) p, ]5 V+ M
      E               F#              G#m   / a5 r6 C9 a" H6 F" L% U- c6 {. y
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
/ N+ h1 V, c" o6 ]- p; m      E               F#             B   0 G, [: y" u, B3 i! \
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด