กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

) f& u' d  z1 u

% U  `" }) Y0 [Intro : | A F/G# | F#m7 E |
4 ^7 @# v$ \/ N2 ?* VAsus2       E/G#     F#m7              E
5 z4 [5 E" ?7 a3 E  ^- j9 }  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ & _1 W) V& t* s3 C4 M; @( R1 j
    D            C#m7               Bm7
0 b# p$ e7 k% X! aฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน7 u& n5 E9 M/ h9 W
Asus2        E/G#      F#m7              E
4 @) [: m1 C, p5 j/ h5 B*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา
' @+ R" h3 s  X  g" s     D            C#m7               Bm7 ' W, P2 s; S& i+ ?8 [
นั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา
7 {( ?" ]+ N3 Y, TF#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6, [& o% L  L7 `( ]$ z) o8 C
** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่
1 {. |& o3 r5 G; W' n( T8 m+ f2 c  |   Bm7       C#m7  D                  E
% \; s+ D( y+ |" z. M* H1 P" lวันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ7 q) e; B9 h3 A+ i% H6 U$ L
       F#  B                                       F#2 G2 d6 _$ u9 S
***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
: v& E6 A$ f$ |( T                            G#m     E                  F#
! W! B; O9 X5 O! {8 Q1 o" e7 u# M! D  |& }ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
8 [' t2 L2 u  n       B                                  F#                        G#m
, b( C( m6 U- |" Y$ O5 gเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน ; j7 l3 ^* U( M) T0 M9 u; K
      E               F#             B   
3 M. t5 {8 z0 m$ Tประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน9 S+ V: e; B9 ?+ {5 T+ h
(*,**,***)$ l! B1 Y' o+ [6 G. \8 f
A      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B$ F5 [1 q* D9 d, N# ?1 b6 O
oh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง
( `: y# w+ f0 y
) [& I( D+ u' B" g7 x0 z. ESolo : | A | E | D | E | 4 D0 n" w4 b- m3 K, R" m
/ r( v& P) V/ Y, M' j9 o2 Z4 G" g
F#  B                                       F#
# U* l# }* n, F* oเสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ  z! R% X/ d# ^) [
                            G#m     E                  F#* L& Z& z3 M* Y% h9 [+ z
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น& S# h8 ]1 F# e1 z6 d: u
       B                                  F#                        G#m
# X' F# t( `* z: S, p: u. D, j9 X! z$ Z. gเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน * F: ]& p" Z9 s$ Z0 @1 [9 M
      E               F#              G#m   
1 f  |0 o, Z  x2 b% e1 t* vประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน% ?& d6 m3 W; R  c, K" ?. G8 ~
      E               F#             B   # w" ]( E6 c3 I6 i$ a% D5 C& h, ~
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด