กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา


  O" D3 v' S! D  b$ ~5 a( _/ L
  X: b' V0 ?6 hIntro : | A F/G# | F#m7 E |7 Q9 t1 Y; `+ Y
Asus2       E/G#     F#m7              E
: q5 {: }8 t9 o1 `/ [- I  G  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ ! V/ e) B# p" b$ G, y& L- e
    D            C#m7               Bm7 , @* q3 Z8 g0 f  [, t% V
ฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน
9 i' z5 C4 v$ l8 b7 Q. E5 R& nAsus2        E/G#      F#m7              E
# j! v) C! F; _*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา
5 X+ y2 T' Z! H7 f     D            C#m7               Bm7
! u( x3 K" Y( ]- L) nนั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา
4 B" d' }& Y4 }4 MF#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6; C! J) U; s" p, b
** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่# q" O* P5 V5 Q- F
   Bm7       C#m7  D                  E! @" r+ q. y* ?
วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ
1 ^6 M: I$ {$ ]       F#  B                                       F#+ ]8 E8 }! I+ T' i& b5 f, v' g& u+ Q
***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ1 X6 w) ?9 ]) f6 M( t" p
                            G#m     E                  F#
4 w2 Y" l  x$ _1 tยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น& M) }4 u) z" C
       B                                  F#                        G#m. p5 \5 u! L& j( L0 r: S3 ?8 Q
เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
7 b' l$ @7 ]$ a4 g3 v% D      E               F#             B   : w% u" I5 S7 y! d9 N  h
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
$ f+ I; M: C8 G5 H(*,**,***)
8 c- D% |7 ^2 N  kA      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B( i/ V! t+ d/ X$ |
oh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง
; n# Q: G7 e3 F4 s5 n- C5 z3 B0 f# U1 X* C( ~9 o, f
Solo : | A | E | D | E | * l+ o6 I) O. i+ z) q( H3 b
6 Q& i5 O# h1 f6 x
F#  B                                       F#
0 h, s& C/ ~+ r/ Q( |เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
- ~: t8 N6 \( v( y7 _9 @* ]                            G#m     E                  F#
5 ^& L. s: R' }) g! I: U% qยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
0 O& L' q3 \1 |; J: Y- k8 I. p, ?       B                                  F#                        G#m
8 ~: |$ {2 q' U* dเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
4 [% w% R/ K; q/ R# M8 @      E               F#              G#m   5 `  M% f$ w+ p  l
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
9 j; X" f1 r, C( I& B      E               F#             B   % |3 a9 K4 Q4 s0 P$ ]
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด