กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา


" q# }" t/ o3 d
$ x/ u; H: W2 x! b3 GIntro : | A F/G# | F#m7 E |% D8 A. Y0 ~$ A8 T8 H' T
Asus2       E/G#     F#m7              E
2 N* i" ?* F3 n! r+ t8 ?  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ 1 ^" b/ W: y) m0 X( v7 C
    D            C#m7               Bm7 3 `  x0 j% |: \- G
ฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน
: N' N, R  |: g9 x4 hAsus2        E/G#      F#m7              E; O) s' F2 u3 \( v' H0 o2 {1 b% y
*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา# Q9 ]1 D! `1 n3 S. W; w, B9 E
     D            C#m7               Bm7
- m& }0 x- U# P! L9 A% R- O9 oนั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา3 T7 W6 t$ o( P. ~7 z
F#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6
2 ?. \) e- U% @8 X** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่
- ~6 U* @' _7 z# B   Bm7       C#m7  D                  E+ K' P0 A  L. n) @& T5 x1 @0 l
วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ$ F3 l' X) o0 a* K2 x- a2 R- b* |9 k
       F#  B                                       F#
) ?7 U6 }# y6 x0 s% G7 q; J***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ- @+ s  O/ f  T0 h
                            G#m     E                  F#
0 y8 v: R4 O& }" U- lยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น  L: d! n: y0 E5 u, H& r3 X
       B                                  F#                        G#m
( \2 g7 J, m9 d6 e8 a5 Z: P5 j& z% oเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
, s1 N4 i- _' H7 u- @! c      E               F#             B   ! o" T6 h8 W# S* H! f# S8 D
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน4 @! ]% c8 _) \9 C
(*,**,***)/ g1 D" O  K2 ~$ g# C. \4 _& S
A      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B
' H/ M+ [. f8 Q/ l7 b4 K* q" n$ Ioh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง) E; a9 N& n# l, D# x! L4 k

# ?  [% @' }) \# e% T# j8 d) O- G% m; {  MSolo : | A | E | D | E | / l) m9 e' J$ q/ u0 F) @

( G+ N3 N3 Y) s8 I, w2 |7 j! F0 Z F#  B                                       F#
- P; }* Y1 H! e6 ^- j$ |1 E. vเสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
* E6 s% N" E  `* F8 H6 e1 k- k* {                            G#m     E                  F#5 C8 F8 Q$ s" d% l! f
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น5 H& }2 y7 Q9 ]' M! ?8 x
       B                                  F#                        G#m
9 x. n9 ]/ G/ ]เสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน $ m: Z) f/ ^5 O
      E               F#              G#m   
6 L: M: @' F- Wประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน1 ~7 k3 M$ ~5 G. O3 G6 p* Z" M
      E               F#             B   / w3 L5 Y, P! {7 H
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด