กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง เสียงที่เปลี่ยน เบลล์ นันทิตา


; T! J. }1 `6 C! b1 U3 s" M4 n; G7 }, l( l8 ^
Intro : | A F/G# | F#m7 E |" s( M. x6 r' f6 T6 m: p2 Q: q
Asus2       E/G#     F#m7              E1 S# e* H$ b: _( |$ ?
  ท่าทีเปลี่ยนไป ปิดยังไงเก็บยังไง ซ่อนเร้นในจิตใจ
) H9 e* X8 D4 x6 y. t    D            C#m7               Bm7
3 n) P& ~& d% [; L# P1 F( d+ Uฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อน" t, E$ ?" `1 l+ B/ H$ E
Asus2        E/G#      F#m7              E4 T3 d5 u+ A- A/ |" t% _
*  เสียงที่แผ่วเบา มันช่างเบา ช่างเบา สะท้อนคำว่าเรา
. F$ z4 I, K. e4 Y4 o- ]     D            C#m7               Bm7 " n# e& m/ {$ A# ^  `' d: ?1 H4 _7 I
นั้นใกล้จบ และพบปลายทางของสองเรา7 ?! Y! p" r! l# \* n# t+ f
F#m       F#m(maj7)        F#m7      F#m6, W& G/ w7 X4 C" g
** นี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจ ปิดอย่างไร ก็คงไม่อยู่4 c  C; R* U0 S" u( e/ u7 N
   Bm7       C#m7  D                  E
' j% \. d, H' D3 ~! l+ pวันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้ อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจ8 \6 z6 u6 L% _* I4 C
       F#  B                                       F#& ?" q: l2 b9 w4 W2 P, y
***เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ
5 ^8 L  l* J: o. h! L                            G#m     E                  F#$ d* d; Y( u8 a* Z1 T5 F% o
ยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
3 ?( u% }5 E# p9 G0 R       B                                  F#                        G#m
" H/ e* ~' R$ J0 A: Qเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน
, Z0 p; k# d  u1 a- S# F      E               F#             B   , S  I. g! b2 d6 b
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
  t7 k8 e  ]# r$ O(*,**,***)7 m, C; S  v# k! z
A      E/G#       F#m                            E F#m G#m A B
8 w/ \/ N" D+ O. r& v1 moh oh ………ความรักคงจะแผ่ว รักคงจะแผ่วๆลง
3 c  Y8 H: e8 m/ K; U# ?  n
( l0 H2 C; ^7 [2 T+ V( jSolo : | A | E | D | E | - Q, w# X+ \5 J5 F4 ^4 `& \
. W- I  `8 x8 r9 l# k
F#  B                                       F#4 P2 ^- m: j: s& n0 z  X4 C) a
เสียงที่เปลี่ยนคือ...เสียงตรงมาจากหัวใจ& |- I1 s: m6 \% e( S3 p
                            G#m     E                  F#
# M6 J0 K8 l0 ]$ v4 p! ]; Nยิ่งเสียงแผ่วเบาสักเท่าไร ความรักคงแผ่วลงเท่านั้น
; V( |8 X, W  F! z       B                                  F#                        G#m
* E1 f3 H& _1 n# v/ K! fเสียงมันเปลี่ยน ตอนนี้รอจะฟังคำนั้น บอกฉันมาเลยก็แล้วกัน / O7 Z. t& T# R( O) v% b
      E               F#              G#m   - V2 }. q% e, p; z2 z# k
ประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
( T* m8 m! Z5 ?$ w0 H5 ^1 r- X      E               F#             B   
/ D3 L5 a# t- ]; c' `! uประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด