กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


* F4 m# {9 x! c9 B2 `0 g4 k5 E4 ~
2 I8 l% u" s: }Intro G C G / G D / G C G / D G# e; T7 o" B& k9 a
  R" v3 m" X2 o5 g# ^7 _
          G          C              G                    D# Q0 ]. g9 D& q- H' f
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
$ |$ _- ?0 O! ^7 k9 k  G                   C        G  D                  G  
5 w# d) E( ?  \5 a# \  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ4 E: O" }5 C+ {- {3 x, W0 g3 g
  G              C  G   G                                  D9 B9 s2 {, k7 ]! y* |' `+ Y
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ* o! `  w  i, W3 m
  G                  C   G     D                           G$ ?4 a9 K3 i8 n! E$ I% x
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน2 k( |5 v  T" [
                   C                         G       C            G
7 M3 C- p$ b) L2 Q, [# J          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
# Z- f/ i; B/ t       C                Em          D
6 f0 ^. A$ \) r+ X# \1 V9 a* k  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ0 \) b$ J1 A2 U  Q0 b
  Em               D  Em   D        G
9 N  [8 A! D% \, r& h  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ; @, a; u& W5 H
0 Q* U8 ]" m$ A8 t4 E' T0 x' k0 Y
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
$ e& _4 y8 G& w# r
4 d3 ^- n# y/ m$ E* M                G      C       G         G                   D
  d/ A. I8 c; |# W  N% x. d          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ9 X' [( ]. ^$ ^% P
  G                       C               G  D                          G
8 j1 l# R# I: x3 H* D1 ]% _  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
$ J' r+ |! }4 p. \# C8 u1 k% W' I  G                          C     G G                          D
8 q- g/ _/ r5 |  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
" B4 O" \+ r+ U8 E/ ^+ r3 F  G                 C    G   D                     G- x; k' `: O8 X. E  b# L2 A
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน5 G/ F- J9 l9 ~! b6 N* v6 y2 m
               C                        G             C            G- M+ u* o  x! J( J% m( ^! w! b
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร! j9 ^3 F( J) ^- {2 N
      C               Em                  D( Q, T; w# {* O4 c
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
1 `+ ^! J* M$ ~  Em               D  Em    D         G
) l/ }, a; I; _9 ~; e( [3 P5 V6 L  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
; U" \+ x- j- Z, L( E2 h$ f8 ?; F
! C! J0 O  f% \  B5 w                             Em         G               C           G6 q4 J0 K8 a0 M& g$ l3 B
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช* p! z4 O: X8 B* ?
              D            Em            Em           D          G       D          Em7 b, O3 p' ^" M) h  O, ~9 n5 z3 j0 `
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
6 l  r0 C& D+ S( \& T& M                                    D                           Em/ X3 H) m9 r4 Z3 b0 k
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
: ]' q7 a7 p' Y' w                                   D                       G/ S7 q) C) M+ D3 x+ G. Q
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 3 D. A, Y- X+ D4 {# H3 p
                                G  a1 A) }" ]! ]& g6 V
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
" }8 k) c  n, o6 S0 h  T; f1 F
4 \- ]# j- b" c* D% [9 `0 l$ z; lSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด