กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


( h$ A5 k+ q7 t. v1 e6 N/ e0 C0 d" ~9 a
Intro G C G / G D / G C G / D G( f; K% r! J5 Q& I4 K; _4 S

1 b7 N3 F8 C6 s5 v0 S" {1 m          G          C              G                    D
8 S( ^7 O3 ~1 }* L1 e          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล, }3 O" w$ l7 l  r' @% t
  G                   C        G  D                  G  
6 c. C3 R% I  d, K  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
" T* C% O% N* X5 N  G              C  G   G                                  D: j- z& d5 S! A* y: U: a# T2 P
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
2 l8 m, q. u+ |1 F  G                  C   G     D                           G
, `/ `: j! T* S/ h& H7 y9 n  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน" Y3 N# g; U% E) Z% W
                   C                         G       C            G
( v6 P7 n# z# {1 h, W% f          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน0 O4 C/ R  Y3 f5 {
       C                Em          D( }; p5 W% |1 Z% P
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
4 h+ Z! u$ N. l4 I' f, w: u  Em               D  Em   D        G9 P; _8 B: ]1 a
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
' }' I; {! ~5 a  @2 w9 V! T$ {& i8 v7 I5 [" P! X4 Z
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
# g1 `8 Q. r& Y7 w$ R9 \+ d) s! M& w  s6 G  p. M# c) L. e
                G      C       G         G                   D  I! E8 r- v3 Y6 r% A  ^
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ5 u2 w) n4 q% J! M+ x2 L: d, O
  G                       C               G  D                          G$ O& k! M+ A/ ?5 O5 l
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา6 ^( S! [4 f) Z$ @  E
  G                          C     G G                          D7 G& m* B  Z0 N* H8 k3 a
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว) _) L4 M1 P: B* a9 ]' k
  G                 C    G   D                     G
5 I) J# p- E9 v  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
0 @" z! c8 v1 X, X/ g+ H               C                        G             C            G/ c) N4 U1 `& Z' I
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร& s. L7 }& |: r
      C               Em                  D
4 _5 g  b5 o% P) Q7 a* Z! G1 i  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ6 a  k: r7 A: F) d7 O* `
  Em               D  Em    D         G
# m% Z' |$ Q, `1 ~7 t  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
8 @- E7 S! v" y
3 }2 I/ v' n2 G6 v( U                             Em         G               C           G# V# E& R# L* s
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช) o- h* _& {+ l# e! D  \- L! P
              D            Em            Em           D          G       D          Em8 [6 M' g' s, u0 i! O# K4 D  `) y
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร/ |7 r, J) w. Q8 z8 H, U
                                    D                           Em
% ?. N% f( k- g) t' G5 |  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน) j# K' D4 T2 E* Y
                                   D                       G
( p) f5 u; e; S  z  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 4 X5 c$ J" [2 p$ Q, g! A
                                G
2 e+ W/ n3 B8 m- x0 _( F' \! w! O  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…) Z) b" n3 P' ~) \5 e
1 y* V. r0 R2 N# |0 a  U; p' L
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด