กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


& s6 Q. {9 I4 `" ?. J
4 ^( F* P) K1 KIntro G C G / G D / G C G / D G
# U) m8 p) h  y
6 ^* ?6 S- t% n5 @6 E$ s0 y          G          C              G                    D( ]* X& }6 b1 N
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
1 B4 ^9 k. z( `/ y3 Y5 @4 e  G                   C        G  D                  G  
* c2 u; G" x- c9 K4 g4 o  |  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ: e7 z8 e, s# i" \$ V- B/ y
  G              C  G   G                                  D' i$ J" X3 G! O3 s- \
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ1 X1 }4 [* `5 @+ z0 \# ?
  G                  C   G     D                           G
; C3 Q! U: L! K/ k# ~8 [4 g. t  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน+ u; B0 }6 h+ W* s
                   C                         G       C            G
5 z) q/ X3 B5 C; N9 F2 ?          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน4 \4 L( O  w" ]+ C% `" H
       C                Em          D
/ h, l5 f, y9 @# \; {  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
8 @0 u& U* e+ ]. S  Em               D  Em   D        G1 u6 M* }+ r% |& K) Z1 \2 E5 _4 h
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ% @" s- f5 a: P! l
. Q$ i' V$ V! h, v' O9 Q6 ~$ i
Solo:  G C G / G D / G C G / D G0 v" h7 \/ U4 o. T0 K; ]! ]7 `9 @
& l  q. P, R1 g0 r8 p# W2 G
                G      C       G         G                   D6 O; K+ Z. I8 t7 {/ H4 z* |+ u
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
" [) C; a) G& N7 v$ d6 T! g: @( q* o  G                       C               G  D                          G
4 Q3 j1 i: m! ?3 r$ \! W9 c( R  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
0 g1 Y. u! X9 L4 o$ j+ D2 q, g  G                          C     G G                          D
) c; v  L+ J" c* R9 |6 n0 D  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว2 A- }8 e2 t- h# @' a
  G                 C    G   D                     G
& m0 K1 M0 _4 c3 X- S  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน* H5 Q: J" |. F9 v  p# }
               C                        G             C            G
; O& ]9 V6 G6 ~# O, P& Y; b          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร+ T& W4 I) t# D  g4 v" X
      C               Em                  D
. f$ V, L9 o6 i$ z- Q0 t; U" O  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
! [8 |4 ]+ k4 R: L3 ?7 S  k  Em               D  Em    D         G# Y- C9 ~9 R5 j: i& Z
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
- A4 U- T' U, U( i1 y
$ p4 b( L" q* R1 {8 u, L                             Em         G               C           G, U! N% F' _& @; \
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
3 m8 O# a+ X: n1 g              D            Em            Em           D          G       D          Em
% ]% _5 C- ?8 E% p3 ^7 F  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร! ]6 X, H# ^: _! p. G  b
                                    D                           Em3 @! J+ v, X; x" T6 ]% N' E$ ~
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
" a0 b0 ?4 S6 K                                   D                       G; Q5 m% v0 `/ O0 V2 ^1 ^$ F* h/ w
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ' g  I6 X9 g, u% c& M
                                G
+ G& _3 F9 b+ r- d  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
1 |- Y$ E" ^# u) C9 I; j& W  e
1 {& \3 ^- t/ m& n1 A# O$ vSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด