กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


) e6 F# j  Y' A; `" n
( I( o2 z7 T) jIntro G C G / G D / G C G / D G& F! j) v! G$ d3 @" Z5 l" Z
& K* [4 S; b, F! D/ o
          G          C              G                    D
; ~5 Q  B; n! Z1 i          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล. [' f, A8 G- d, l1 A8 B
  G                   C        G  D                  G  
8 T% C$ O2 Q( b' N  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
( m* A( e& ]- ?  G              C  G   G                                  D  Y& x  w5 u' I; b! D
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
: g7 Q# w$ Z. Z, W  G                  C   G     D                           G# D* q1 m# K9 c7 m/ R! z; G
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
1 g# U' T. A8 _; Y, P8 s                   C                         G       C            G
& ^0 F/ {8 w3 z' J% n7 Y, @8 J, d          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
3 o; V5 e+ ]/ u. g* S       C                Em          D
1 n0 i3 ]  ?# w5 a6 b  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ! p5 p& y9 R, Q: \% N
  Em               D  Em   D        G
% x3 }) O: s+ T1 _  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ) H" \) N; ~2 `: q; z# Y7 e1 Z
6 e* q2 }0 w# ^8 C; N4 x' c
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
. c1 T% K& {7 I& F4 R
. t% {  Q& D( R; b0 Y                G      C       G         G                   D
+ v6 @, _1 P( l$ f          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ4 i0 V+ k8 a% p  g
  G                       C               G  D                          G
  x. C5 I9 k& V0 {& ^( ?; ?  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
0 u, t  k8 S0 E/ Z" K- s% C  G                          C     G G                          D
2 |' g) D, q. O( H9 g. H: F  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
3 J! z5 m$ z1 u  }' ]3 Z* ~. T  G                 C    G   D                     G+ h- ]2 w6 n% @9 A7 ]
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
  M/ `8 S4 C3 C               C                        G             C            G
# k! U; w" u  N- V. {          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
: V! |6 G& N& K. U      C               Em                  D
/ S6 Q7 b' e, K9 M% a4 S' j  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
6 ^6 j  l* @' e" f+ z) E4 `  Em               D  Em    D         G* E) z/ o& B! f0 L+ f9 M) X' U
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
) t; X6 G, f& P- }3 D, j! \# P8 _) x% i" x
                             Em         G               C           G
& H2 D5 x) H3 z$ g$ N  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
1 w4 Q7 Y5 V: o$ a              D            Em            Em           D          G       D          Em
& o9 V# A$ O/ ^8 j  v9 n; f) m2 d  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร1 I, q' g( @6 q. p
                                    D                           Em
; ~7 J3 ?$ }. N  ~  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน: N  V6 {- I6 d# a
                                   D                       G
2 q6 z! [3 u) t  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน & F5 w$ ]% S$ P/ U4 M
                                G
: A  _* D8 j- E  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
) I- K) \& u! L+ e$ n6 a8 G6 i  }6 S: Q
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด