กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


4 a4 X6 S5 q+ F7 e- w
- }( }  y$ {# @; j: D0 `1 tIntro G C G / G D / G C G / D G
/ {. w% Z) ?' ]' J
4 G& t4 P  b! r/ B$ B8 ^" G0 Y4 K7 s/ P          G          C              G                    D( E2 {9 b/ m% S2 @
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล% ?( w9 {+ x0 ~4 o, S
  G                   C        G  D                  G  
: e5 K; N+ o4 Z( f/ C2 P) h2 R$ m0 i  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ, y+ s+ e1 e; L
  G              C  G   G                                  D  s' @. ]# F. k$ h
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ+ f% S  C. ?' c5 q2 f& P" U! K
  G                  C   G     D                           G
4 o7 m1 ^( t: Y+ E! M# k  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน9 b4 X( k4 Q: S- V- {+ S
                   C                         G       C            G
! L( v% N. [2 U. \( _% q          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
6 o0 o+ k9 R  _, _' c! r       C                Em          D  l) M' D1 D$ J: V" F; u
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ& i% `! S8 _3 N& K6 J0 w' j/ f+ _1 h/ D
  Em               D  Em   D        G
  [1 v1 e( G1 z" F  G- J5 Y4 m3 }/ O  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
5 r5 T8 o$ J7 O, R3 a
$ J3 h8 a4 T9 e# V* }0 N' oSolo:  G C G / G D / G C G / D G  t2 k: M' |/ I& ]/ z5 m) J

6 H- H* C$ a# i                G      C       G         G                   D
% N' b6 I, b, ~0 A1 U. w          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ% Z6 c- ^" Q, A9 D" |  X% N" G
  G                       C               G  D                          G
0 v; U$ f4 I5 f9 C; t* c5 J  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา; U2 C0 Q- F! D& I
  G                          C     G G                          D
9 O1 @4 B9 {* |9 A  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว1 d0 z8 _2 i- J& U& Z% a' i1 A
  G                 C    G   D                     G
0 C9 D7 i) ~5 q7 ^! F  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
" k/ x! Y% l8 }6 G2 n& H               C                        G             C            G* E' ~2 D) H7 ]
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
3 x! i8 b. e' r' s) z( ?* z+ r" U      C               Em                  D( U: \: n# r" `0 K
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ8 Y, L; W/ h7 W& G! [: ?
  Em               D  Em    D         G' D. N4 J, m' b1 w" M+ K+ o8 G& @
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ3 Y0 l9 ^# k- q

+ `6 W# Z5 I0 V/ I                             Em         G               C           G( I- |1 x; j; n
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช4 Q9 H) E/ f- w" \0 M* U
              D            Em            Em           D          G       D          Em* Y# E1 F8 f' M0 G
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
  V8 L2 c6 D' D9 {9 f4 j3 M                                    D                           Em" ?; [2 L* ~9 n: w1 _
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน& ~8 E/ c4 F$ F6 M1 i! e/ A( |; S
                                   D                       G- p- |! u/ _+ ?! s" T4 F
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 2 `% `# Z: A0 ?; l' e' p& ]2 Q
                                G
! a/ E8 m# v# `, L  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…; Y( Y2 D5 D' z0 P2 S# t
( e: d$ K& b6 F+ C/ n6 t
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด