กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

4 o! X1 T  d0 A; _1 _
( R2 J& }, z! {3 ?" z" {6 r
Intro G C G / G D / G C G / D G; D- W4 V6 A  V1 m, R3 y1 _0 `$ ]" L

8 U% K. |. G+ f9 E; j' U+ r! c          G          C              G                    D
& ]0 `/ L6 a! Q3 I. [: u          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล& m/ C# K$ }* a: p' s4 x
  G                   C        G  D                  G  
% |" c) M  i8 a& j  W( L$ Y  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
4 r; a$ T. [9 j  G              C  G   G                                  D9 D/ }0 T: [( T; `0 Z3 |/ o  r* z4 w
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ7 R* J5 G5 ]' [
  G                  C   G     D                           G2 {. A; f6 v. g1 x- X* @
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
5 z3 k) {4 C3 c7 t7 e0 B6 N                   C                         G       C            G% m+ D6 u9 j4 K' Q# ~: I5 l4 e2 k* C
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน; f/ Y% Y, }( r3 H
       C                Em          D( F# l5 F8 X1 Y0 p
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ1 a; a' [/ g: a6 y
  Em               D  Em   D        G/ i' y0 y1 v8 Z+ k7 z* U
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
) f# ]. z$ |: n: Y& _) H% l0 u, o' F! a( b: X' E9 r6 ^9 T. E
Solo:  G C G / G D / G C G / D G+ f% M4 ?& q6 w4 y" U

* M* r6 T5 K0 R1 M4 m6 N6 t                G      C       G         G                   D
, k, x. N9 R) M$ @+ k          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
: |: o# B& C0 h/ a. Z8 v: S  G                       C               G  D                          G
# I6 e& v1 h) N# K0 s1 H  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
2 |3 K2 O2 y* `  G                          C     G G                          D
( }* N# C9 ~* a7 w) V! G! J1 G7 n  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว1 Q5 n1 [9 N: W; ]! \
  G                 C    G   D                     G
  \( x" T% _2 j" q3 o9 N# ]/ K0 J  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
  ]' K# F( w  m5 L               C                        G             C            G
2 t; b: W" \7 J/ `, k          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
5 ?* h" n4 q4 J6 ]* L8 o8 ~/ M/ P      C               Em                  D( C+ P% i1 \! D" a) \( R4 H; L
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ4 x* K/ i3 i- q
  Em               D  Em    D         G
% E' g, Q! f! O  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ% [# T1 c' e& D. X0 m0 [

2 a: j8 i8 f" t7 @$ V                             Em         G               C           G/ N, I0 f/ k6 q$ m. s
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
' d% F) g/ ~2 W$ k9 o/ L/ G- F6 K              D            Em            Em           D          G       D          Em+ S8 Y+ t- A  i- h( v$ Q" I3 c
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร$ g4 u+ n8 V( g, n! o
                                    D                           Em! B4 }4 w* ?( u# u7 R
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
8 H, y& b6 l2 h. P# y5 }                                   D                       G
+ X9 o2 `+ h0 K  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
. M7 k5 \( g  t- X" ?                                G, B% W4 q- Y/ ]5 @0 C3 x( o! f$ E' P6 I
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…! K, G9 N- ]5 o; [+ O( n( P5 S
: A- X* q5 R3 p4 ~3 a
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด