กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


; h1 F. v1 a3 h% \
8 W* [& r& L0 P7 g" O9 d4 e. |Intro G C G / G D / G C G / D G
9 C/ x9 L  z/ J2 T. d: Z! g  D0 m5 e. T& T$ X. L
          G          C              G                    D
; @) ?; s" r3 j          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล1 i( P. x1 ^$ V, ^' p% w9 R
  G                   C        G  D                  G    I9 ]/ O$ A( O& Y. t5 Q
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
6 J. ~0 W/ a( D# q, v* P" o  G              C  G   G                                  D! o1 M4 Q" R5 Q) V) `
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
1 ?8 B% D; A* _6 l  G                  C   G     D                           G, j  s$ O1 y- o+ |" R* I+ G
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน9 |  D0 o3 t' v
                   C                         G       C            G
  m! m+ G* E: _6 M3 r0 d: v          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน( W  V4 ?1 K) e" T3 B
       C                Em          D
5 v) Z5 S' \! J1 h( m  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ  I: o+ E" F/ z$ K
  Em               D  Em   D        G- d' |8 S+ h1 f1 r
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ; A8 A7 n5 k8 T% a$ R7 U
0 }: b. n& f' W
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
( |* R& g( s: K% \# T8 B2 ?2 p* k5 y7 m2 }2 x5 v# X* x
                G      C       G         G                   D
1 @; F; k# R  _1 A) G& u          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ, D8 j; ^/ O% r( Q2 u: f
  G                       C               G  D                          G) r8 s( `( p$ [4 u7 m  k
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
. A1 p6 O: J4 |) J  e  G                          C     G G                          D/ ]; W" m. p& I+ M+ m" N6 u
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว: I9 t- f6 v) \" A) X
  G                 C    G   D                     G- f- R, b2 J' m: N
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
9 C/ N1 ]+ v1 m! x               C                        G             C            G
. s+ Z+ w& G0 C2 m! [) L          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
0 x# U  r2 Z# s) |8 h      C               Em                  D& T$ p$ _2 W3 L' _; d" m' e$ H
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
& D. r2 r$ v/ D$ d7 ~  Em               D  Em    D         G
3 b& C# C8 C: Z  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ' [' o# r/ `( `! M' O* M' `' s& S

) T9 p* m+ a; C: F& V/ K/ V                             Em         G               C           G) v$ g4 B( U  x  p* `' m
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
! H; _" I% _2 ]( d              D            Em            Em           D          G       D          Em( p+ q4 B! S8 b8 m' [/ `
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร9 e  _7 T+ T! x  E/ l: q: R2 b
                                    D                           Em
8 i: b, V- H# S, a! Y% @4 r  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน; g5 k9 \: C' v6 [0 Z) U+ m
                                   D                       G9 q7 ^* N  {9 P5 G  W6 h) X
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน % H1 h. l! V% ^! V
                                G
0 n$ t% S# I5 e) Y0 p  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
, x0 R* D/ h9 s; r0 g4 V4 G9 Z$ Z; |( r
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด