กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


; ~  J( {- l- }% P6 O  d5 U
! j9 m% ?1 N: y+ i; \2 RIntro G C G / G D / G C G / D G, Q2 ^3 @7 \& A! O% l1 f
  m* h  s- a. L% a2 W% x
          G          C              G                    D; f) c4 r* H- \" w. I) z; W2 t
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
) |7 \" s) l$ D' M, }: H9 e4 g  G                   C        G  D                  G  
; o& i- ]2 J. M, f. [  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ2 \0 X6 C5 W6 o* ]7 L: n; |
  G              C  G   G                                  D
0 y  m0 z( N# ~, g% k  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
8 l& H, {1 }# f+ L  G                  C   G     D                           G4 s! H2 J# a- e1 z/ O
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
/ C1 K$ S5 r5 T5 i3 b0 ]- |                   C                         G       C            G% ?/ X# Z! O+ _2 d
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
! y! r7 H& L8 Z6 V5 T6 \       C                Em          D: e+ T5 l: d" C2 }
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% j( f& }: a' K" Y; l  Em               D  Em   D        G' w' g/ w$ z8 d
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ! I* g( \, a/ W3 _2 E+ v7 n, {3 h' e7 V

; Z, }2 c1 B8 G$ y0 v' F- iSolo:  G C G / G D / G C G / D G3 V2 }7 v: y  L) P

4 R2 r& ^0 p" H0 Z( a5 o% `: E                G      C       G         G                   D7 U1 P, j- I: W
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ/ O* a! v2 G4 i1 c
  G                       C               G  D                          G
# I* y2 N0 J% [1 _# i8 j  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา; M) f- C; \3 O/ v5 |
  G                          C     G G                          D: N) t; t3 u( U' [+ W
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว6 r. l7 O: {" c( E. J
  G                 C    G   D                     G
; u# K+ T: |8 t' W  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
; Q# }. t7 y+ m" L) I               C                        G             C            G! L  S( c- j# X% O9 r
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
& O6 Y7 \% ^7 P      C               Em                  D
; M% w  e$ U6 `1 |  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ2 G. n, u$ S4 h
  Em               D  Em    D         G2 m$ ^$ f4 Q2 M8 f9 J2 s
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ* z' h- A* v) ]! p1 W3 w  {
7 U* K- q( C6 S4 W6 O# {
                             Em         G               C           G
: T1 f& v( ~0 J& ^6 W* o4 A  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช& {4 v) w; R- n$ L6 \
              D            Em            Em           D          G       D          Em# _1 W1 [. a: H8 n
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร) o  P* o  U; A% H8 L! u- y
                                    D                           Em
2 b# G" A3 }9 q% @+ s  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
0 R" R3 ~* y2 g! M+ I                                   D                       G. M8 V1 H' ^/ y- c' V/ |$ X1 `
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 1 x8 D& q8 x! s# M
                                G! D1 T' f- h4 e( q5 s& s6 k
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…- c: Q4 C4 R3 H

7 X0 B. z, g( F' LSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด