กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


4 J, T+ D! @" w7 t! f2 t6 r
# t6 Z3 J1 n* L9 x, QIntro G C G / G D / G C G / D G1 u0 H# D. p$ u5 F
0 L& I2 [( }8 w  z
          G          C              G                    D
* W# `% V5 O! o! ^4 A3 U. H6 ^          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
1 i. U1 d  w  d  G                   C        G  D                  G  2 B! e5 Y: {* ^$ T' \8 c5 Y
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
# D1 l5 ?/ H5 t# G  R9 @. w6 o  G              C  G   G                                  D
* G8 V; d' o. V# j3 X1 K$ N. C3 b  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
/ q' k; x. ^5 M- I7 N8 A. j  G                  C   G     D                           G$ |& Z. d$ m4 i4 L# o' N4 b
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน. ^  L' Z8 y0 \
                   C                         G       C            G
& L- s) ]8 p3 P  m2 L2 n& _, q          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
6 p: Q& j7 A  [       C                Em          D
& X3 a( p7 r: E  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ" l8 K& w* @% J8 R
  Em               D  Em   D        G/ l! Q4 l. q% d8 `& r
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
' e! X  V6 \- N2 m; N9 W/ Z# y) K( r! F+ o2 h' E+ X: F( g
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
% |: X  {, q/ `8 D
& z1 }, c2 [$ N5 H, c                G      C       G         G                   D$ }% M- K+ H6 T# Y
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
9 T' q' W6 K/ [  }! n% i& I  G                       C               G  D                          G2 F/ r2 a1 S% w! o) t
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
! E- Q( Y8 v' l0 K- f2 c# N, c  G                          C     G G                          D. A1 R( ^- K; j$ ]: ]
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว% _% f; ~& @# C0 \, F& j$ w; }4 f+ n
  G                 C    G   D                     G: Z/ b3 \5 @2 ?  P5 s: Y
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน! Z1 V/ X+ G4 k2 K6 [
               C                        G             C            G
- d& W& ~+ H7 Z, N! i( e5 v/ b          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร0 v, }1 [& H* s, u. h' ~
      C               Em                  D
. x. X8 g" j" t! ~- ~4 C  s  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ# Z; b- J) S, A: b3 [# B& d
  Em               D  Em    D         G
% n% p) q  m/ O' [4 R, c  ^  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ8 j& I% Q; r+ D/ s6 W
% e. ]2 h+ i. S, s
                             Em         G               C           G
6 H5 F* n' r/ W1 W$ q5 {! G  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
. J- q/ N* n8 Q6 k4 N/ b              D            Em            Em           D          G       D          Em
/ ~5 f8 T/ @- q% t  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร, ^( V7 y' G' _: A" K3 z% w9 g4 K% E$ g
                                    D                           Em
0 O1 m* q! z$ i9 {4 ~" F+ b  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน; m4 O; Q/ I) H4 z! j9 l" M  |
                                   D                       G0 i) J% q6 D( \  E. ^5 U) m! j
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 1 r, Y  h: C& H
                                G- t0 D* Z6 G+ n& _
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
# _- N& S: |: b9 D9 ?' f* M$ D2 Z: {7 R# `- B( i
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด