กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

/ b( Y2 g& g6 \: B$ W5 K
4 R5 J! h( |3 v2 d. q
Intro G C G / G D / G C G / D G
, I$ E5 [9 ?$ h" I  o  q2 T/ O; R+ h. B& [" H8 |
          G          C              G                    D
0 @8 f" p- H( j          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล! n- E( x6 d) V# U) j
  G                   C        G  D                  G  + w8 Y% ^% l" \' n! V- |- B$ U
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
1 P) t( h; B8 s3 O$ K- e7 v  G              C  G   G                                  D0 {6 w* m  n$ {+ n
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ3 n& x  O8 `; T
  G                  C   G     D                           G
$ \4 N! ^5 t2 `! a. `9 D  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
0 D' y; R; [/ R                   C                         G       C            G. a  X, e3 Z4 n" b8 M/ x( Z
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
8 O/ g4 _; I2 Q3 z8 n       C                Em          D7 a2 y+ i* a1 y) b' |& L2 |1 r
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ6 F& v7 L8 h! z0 f+ r) s
  Em               D  Em   D        G' s3 [; g- {& `$ l$ L' V) T1 P
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ# s2 c5 F3 x, {% M* u  R
8 Q3 I$ e5 M! `, U1 {0 [
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
  c& H6 O( l0 ]$ _; y# G4 Z. ]  C9 R/ p" b: D% q
                G      C       G         G                   D
5 V5 E& M5 l2 w          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
6 B1 v1 u& ~* g9 d) V* y  G                       C               G  D                          G
& J0 i) n; v! }* d" e* n# L  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา6 ?  `/ Z1 A9 e! j5 w1 W7 n- b
  G                          C     G G                          D9 k1 @7 p! q2 G* y5 S4 Q. O- ^: G
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว& G7 B1 P4 |% v) Z) F9 G
  G                 C    G   D                     G& Z1 B! O7 t2 k- s, p) g
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
. d6 p2 Y# {" V' @  b               C                        G             C            G
# J. N$ Z: B! Y6 B% Y          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
2 _+ H) B9 k/ |1 i2 x      C               Em                  D
" v" ^! V- P8 C  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
* ^3 i  `/ m0 b7 i7 E  Em               D  Em    D         G
9 q; S1 @) m4 m4 F  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
) ~4 }1 Y, f* V6 ?; k* A, P: s  f* d& Q' c4 ?
                             Em         G               C           G
7 e- V9 [' ]0 r) {/ q2 e  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช1 x+ Z" C7 O3 Y* h) r6 x
              D            Em            Em           D          G       D          Em* k7 I* H/ U8 R+ i5 j
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร' i9 U+ b! k0 O* T
                                    D                           Em3 M3 u. E9 R+ n, M/ S. p
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน" D6 Q9 p/ g- R* O
                                   D                       G
% X$ [( p0 }* `. }! P% q# j/ @' J: j  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
' n2 @  a. Y3 M) Q                                G- W9 S' U9 w/ _9 M: e- {7 S* l
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
2 f/ I7 \3 }" Z3 i+ A+ H/ |
- F! _  j9 `8 }4 D' M* b; z8 x8 X' MSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด