กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

' c+ m8 u# {3 F. K1 K0 J0 V) t

% w, Y; S1 K: v0 V" [Intro G C G / G D / G C G / D G
: a8 l9 Q( E/ ~3 V/ Z) d: x7 e0 y+ @
2 [  |6 o5 w5 P$ S          G          C              G                    D. J; o) F; ^6 `- E2 F
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
! Y& {; C0 K  R* b, _2 f' b2 j  G                   C        G  D                  G  
! I# m9 F( ^8 @  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
; }, r  F+ P, a# Y& U$ y. |! Q  G              C  G   G                                  D
# N" I* _: `$ o  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
) \$ G2 ]- j) v7 d4 B1 M3 ~  G                  C   G     D                           G1 Z, y8 `' o- _' I+ h( t0 M  v
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน$ L" ]4 w& e( S' q" w. Q0 L0 ^
                   C                         G       C            G
# D+ e  E& n" }1 b  D2 Y          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
% ]# K& y! ?4 U; e+ j: ~       C                Em          D% z  [0 \# K1 z9 n* W7 K  X+ q
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
" U$ l% E& A* o+ i* I  Em               D  Em   D        G' ^$ Q: ?. Z/ ^/ b- o' S
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
0 c1 h2 G9 Y8 V" o6 v6 i. N: u5 i% u: T& r
Solo:  G C G / G D / G C G / D G5 ^: V- `% ?* W! V4 l1 Z

* x( P1 Q* A. F0 H3 \                G      C       G         G                   D
* I$ V2 X: Z- N$ u0 {7 X% @6 I$ W          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ& i$ I8 u+ h3 k
  G                       C               G  D                          G" R5 }4 W( @- M
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา. G* e8 L+ G9 N% `5 p
  G                          C     G G                          D
* M9 x7 `$ A; l* d# N# y  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
  R, B' N( v9 e  G                 C    G   D                     G
2 E/ U9 P: V" w% w  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
! d  R2 W' {) j  }/ Y$ a               C                        G             C            G9 q8 n- {! m$ U  s, \" ?; I  c9 s: [
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
. C0 x1 Y* L/ M) h      C               Em                  D: v9 x! U( E9 Z
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ7 t" d) g& p9 _8 t# T$ M
  Em               D  Em    D         G( U/ L# u8 w. J5 }: c& e' l
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
- R* g8 k" ?* n* ^& ]8 l+ S
/ v; |* I: [  N+ y0 H: ~& b                             Em         G               C           G" k& Z9 _  j$ K$ a; k
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช+ w, _; C/ @/ G! }/ q$ G- V
              D            Em            Em           D          G       D          Em9 P. z. ]5 F8 Z: W
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร' M1 `- v0 a% i+ z
                                    D                           Em3 [9 u3 M# B5 U4 q0 _
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน+ B, e' [2 H0 I  B2 P
                                   D                       G
7 j3 P7 D3 M3 M  A  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
# Q$ Y; V5 v: ~" }                                G8 p" R, ]0 `) S: a) o
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…- r7 i8 J  u6 m7 s  A8 C  v

+ I8 f9 `. t2 VSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด