กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


5 X5 {' ^; l2 z1 \% O' V
2 b2 P* s; M# v1 QIntro G C G / G D / G C G / D G) f& E& j7 Q0 \
: S: [3 F+ E0 {4 S! N+ N+ J
          G          C              G                    D
  q/ t6 l, {% ^+ d          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล) S1 @  q0 W, q  o* U& W
  G                   C        G  D                  G  ' x" _* u9 W, j
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ: n2 _; O5 q- t
  G              C  G   G                                  D
- K9 X9 [' |3 b7 H" f+ v  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
4 ?8 |7 G: l5 o  G                  C   G     D                           G; `1 p# J4 K9 O9 C3 l. ~+ ^! M$ R: i
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน& u8 a9 b: b& U! y" q$ d
                   C                         G       C            G! q, L: i0 N$ O* m* m. l3 V
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
- d9 C; T& y/ ]! s       C                Em          D
1 D9 w% o; w3 G  R; L  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ; z" L- N7 s+ l5 ^6 G
  Em               D  Em   D        G- Y$ T: Z" B* V$ \5 j4 V: b( L
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
' E% Q) T; x0 Q5 m7 ]3 j: H9 @8 b5 X- s
Solo:  G C G / G D / G C G / D G+ O8 G9 ^. P2 a: r

& `$ I9 ?0 y  g4 H/ Q+ n                G      C       G         G                   D8 ]4 Q0 Q+ O1 x, d, a8 K
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ- |6 H2 S; M* L2 B1 r# R1 u  o
  G                       C               G  D                          G7 J' W# f9 e/ m, b
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา& R# ^5 @9 `7 v8 C. U1 l; ?
  G                          C     G G                          D) u  l, `1 ~1 j; @  A. v
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
3 z4 ~! ^1 W3 w% u7 N1 O4 c5 F  G                 C    G   D                     G
' C9 }$ c; q4 P& m4 q) B) Y' X  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
* Q" n( `9 f- N! ?               C                        G             C            G
: q; [6 \0 ]& D& ^. f8 O          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร0 L$ N* ~/ f$ a! v0 e/ t
      C               Em                  D
* `# ~' @4 L' G$ c, ~! x5 {$ Q$ h  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
( @/ {* q4 ^2 q  Em               D  Em    D         G
+ q6 Z' P" J0 L1 g$ H. r  I5 z% {  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
" Q% t8 s) f& e) c! Q: m, J- S0 v8 a" s/ [
                             Em         G               C           G% l$ j! b$ j$ f6 s( D6 A6 Y
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
4 c4 f1 D" z; x              D            Em            Em           D          G       D          Em
; P& }( ?) A% e" x2 [  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร. [& N1 V8 ]. [8 G: k
                                    D                           Em6 Q/ r& f2 @; w2 b+ [5 @% i
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน; x7 _7 g: @$ i9 `5 w
                                   D                       G: w, x- m3 U8 B$ N3 C# Q
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
+ u" ]) [1 b: D                                G0 ~4 J; h, i1 z& ~* P2 N
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…& m+ U" j) H8 a

) r% E5 ?& W  A7 h( I& v# vSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด