กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

3 Y5 r4 V& C9 v

' @" ~/ L3 Y+ E6 R* rIntro G C G / G D / G C G / D G
+ t: y( ?( q. T( A( e) K" o& r+ A2 \  O; L
          G          C              G                    D& N3 \" I8 k1 u; z
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
6 C& S( S/ C# |/ e  G                   C        G  D                  G  
* {, d) g% F4 n) z  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
$ X8 S: Q5 v, R6 b. l9 k. Y! t/ `/ f  G              C  G   G                                  D" H! S* m1 ^4 f; ~4 G2 O
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
' o5 {. ^, F6 S0 G0 Z1 J; T+ c  G                  C   G     D                           G
# I2 S. r7 O: G) Y3 O+ L  i. a* K  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
8 h0 Z5 ]# [+ j2 R/ U                   C                         G       C            G
4 r+ Q) D2 e4 w          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน& Q: y0 ]4 t, i- [' A' w
       C                Em          D
& A8 `. F# @+ c! o% k  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ0 Y6 n# B* \9 n: X4 M0 j+ N
  Em               D  Em   D        G. p6 b  C6 {' E# ^1 \
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
" z; n( S* Z$ a" f8 {5 }/ g: a- {* ?+ a- g/ L$ P$ o
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
9 a/ w7 B! u2 {: x9 O0 b6 I- V' h8 p0 j3 o3 q* O( a; u6 l9 Y
                G      C       G         G                   D
6 ~: B! ~; K1 L: W. v4 b* G5 x  A1 P          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
* S, M9 v$ `6 O& T) y* o# j  G                       C               G  D                          G$ O5 k! T: W0 a" k. Z
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา8 f9 x, K# J1 Z4 |. G* x$ z6 n
  G                          C     G G                          D3 }4 ^& v& b' Q5 ~6 Z
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว% b* y$ n: k. C* h7 y& S
  G                 C    G   D                     G
9 p/ _* ?2 D" E  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
* Z! U6 f2 y! \" N  w               C                        G             C            G
% ~, s% X& V6 B# ~          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร6 U0 \- s8 O/ l  r0 J- S
      C               Em                  D
; H6 r+ c# \( U; y# j) S) V  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
) B: i+ W3 @6 o# G2 o  Em               D  Em    D         G8 R& c) P4 I- o8 k, f
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ5 O& X' a8 D* |0 h! H: T: C
& a4 ?. r5 [( M* B
                             Em         G               C           G& @& @. [- v/ u) c) |
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
9 e. _; U5 M* H5 j. @5 \% c              D            Em            Em           D          G       D          Em
* [' `& e3 x$ E: S: r' S  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
- D2 L7 Q. l6 D  h0 Y                                    D                           Em9 M1 E, [$ ]9 D
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
; a5 E6 c2 u. X6 |1 j                                   D                       G
1 E. B9 H* q5 ^" J  Y  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน * x/ d% i4 j8 u; M- ]  _( b4 D
                                G6 x% N! b+ v' X/ ^
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
4 Q& O2 ]% N& P" l0 @5 h/ V
7 r8 `. A+ \( [/ l! s6 f/ OSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด