กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


; [, H' U% W- T) x7 y- [9 Y* L4 Y7 {+ E# P; T. ~: A5 ]  M
Intro G C G / G D / G C G / D G
- ]! P+ ~3 V7 z3 P7 _! l7 D( I6 M! c  [; J1 |! z7 s
          G          C              G                    D  n; n6 A* P8 W
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล# W, w* S3 p! Y1 u7 \8 M# t
  G                   C        G  D                  G  0 K& U' b% L7 T0 |
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
- t  p# d7 P4 S& ]# `6 k* Z1 O( w  G              C  G   G                                  D5 a1 G+ I" g3 J6 R. s. }' ]/ b) T# z
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ7 `$ C9 O+ P& z$ F& a; O
  G                  C   G     D                           G5 {  X7 R8 b; m  G) }
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
+ H7 u( E/ `; g8 H                   C                         G       C            G
$ _9 i- K& U8 x) h- s          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน2 ?1 ]. B0 s$ c) n9 Y0 w$ F9 ]$ ]
       C                Em          D
# r1 Q7 d8 I1 E4 j; P0 q1 M  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ. y& Q( W8 Y+ O8 @7 M1 W2 S0 S
  Em               D  Em   D        G; i1 _: Q6 @# E$ `1 Y  O- y
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ$ [3 I! Q; n1 X, e9 p  q, L: j
- n/ ?, ]& [# g/ Z- A
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
# w& K8 w3 r; ^4 ]! S2 r. w# ^) k4 I& C% Q  b( L6 O5 I
                G      C       G         G                   D: ?8 F( o% K; Z% T# c% [4 o1 ^
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ6 c) ~0 o  |$ v  O: d
  G                       C               G  D                          G) z4 x$ `# J, ^3 k0 ^
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
- E3 q! F- _0 H/ a$ l  M  G                          C     G G                          D
3 }+ a% G. p8 N+ c  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
! \4 F; W# H5 z% ~3 t$ l) ^5 L, Z  G                 C    G   D                     G
& U& i# _8 C/ U  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน7 b" U1 t9 _$ t) R
               C                        G             C            G
4 y6 B5 E9 q1 l3 ?' Y3 c, k) r          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร2 u3 k) W; k9 Q
      C               Em                  D
: g! f/ U" x+ k8 ~7 M: k8 j  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ: C) c' I( u0 ]: B! \7 O  F
  Em               D  Em    D         G$ ], t$ f' E" h4 D3 }) S
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
/ K  G9 |# \% Y! w3 o' K( N& z; e8 c. p
                             Em         G               C           G
0 O4 ]' X3 e! @; K  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
7 e* x* d6 t  h8 V              D            Em            Em           D          G       D          Em- X5 q, Q( z# Y" |
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
) M9 x. z* }9 E) ?4 X8 E                                    D                           Em
8 B7 L+ T5 G% L; ~  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
+ G1 N' |" M% k                                   D                       G. R$ k' v2 r4 D: ]  S& e
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
. v, v" e5 X' d  C# J0 ?% ^                                G
) _' h+ Z% `8 P& t  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…. \& f6 i. k$ s& _% v$ c

1 K& d' S/ A2 `" R. ISolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด