กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


+ E; V  ]' m  V2 t4 t: f2 D3 s3 F: l& j- J# n
Intro G C G / G D / G C G / D G1 K3 f2 K3 K" }! R6 Y/ f8 c% Y, A

% V5 A0 I% Y/ O+ V) {. o          G          C              G                    D
/ z5 H- l% s6 f2 t7 e7 t! U8 a; [9 X          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
7 A( v/ ?) |2 ?4 I  G                   C        G  D                  G  
* ^  S: Q. A! [) m* G+ `  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
, D0 C. `) r' H( _5 G  G              C  G   G                                  D
0 w& n2 E/ }# K# H+ [! q, [  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
& l/ y' l- t7 t: e  G                  C   G     D                           G
, D1 p) h! N& c5 N3 r  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน- [, N- s0 v% t9 q& }
                   C                         G       C            G5 p2 |# C# Q) E, Q" y
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน, @1 h, U( {3 i
       C                Em          D
% x9 q  Z# n" F' F  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ- q% a) |- E! X, h& c* ?7 p
  Em               D  Em   D        G
8 l( ~( M1 S- r! K3 |; Z1 U  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
( ]2 J' k+ E5 s5 G
2 f0 b/ ?; \' o/ oSolo:  G C G / G D / G C G / D G9 o( w) d( C- N

, M) g0 O0 j  ^3 n% {3 S                G      C       G         G                   D2 W0 m  A5 v/ y* \
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ' S9 ^- L9 F, O2 P% u8 L
  G                       C               G  D                          G
  z& Z" L' _7 H( O  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
6 v7 b2 Y; P* C  i$ H( U5 ~  G                          C     G G                          D
" ^( G, E- c6 V, a, R  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
$ R4 Z6 R& R3 m' O1 c1 y1 g  G                 C    G   D                     G+ t0 }: ~% [2 R0 q2 _
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
6 }' m1 B& h7 e6 \3 U: M4 ?               C                        G             C            G6 O( Y3 X9 v8 @& F) }
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
$ B3 D* x& u3 R  B8 x- D5 @. c      C               Em                  D. n& B! Y% `& z' _) T* ]& {6 p
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
& d# @5 I0 i) R) D  Em               D  Em    D         G
# h+ x" ]% Z( I, r' p! [  @  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ- e/ f; _  X3 O# s/ i$ e$ R

) S2 {( ]& r- n, ]" m4 a: E$ f2 R                             Em         G               C           G  A0 a9 R9 p' G9 @+ w7 b( B  ]. j
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช0 |7 x, S, E: e; z7 @
              D            Em            Em           D          G       D          Em& v1 x) K: j0 G1 Q- ~2 `7 q
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร, U' x# ]" U6 ]% L0 _! o& d2 V! ?
                                    D                           Em
# P, b2 }( A% B6 P& Y2 a/ r  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
( p. Q+ T- d5 ~# u7 A                                   D                       G$ r+ I+ }2 J! j
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ' I; m! r% T" v5 }! n% ]- t# F
                                G: Z0 x' x$ F" V
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…# b8 `3 F% o1 }2 A: M6 H& J
3 y5 u8 b3 e  y- f! K# w) m
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด