กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


* H/ z2 f; B  _" K: `2 k+ S# Z
& J# p" Z; i" D- ~  P2 e1 G/ p" W6 `Intro G C G / G D / G C G / D G
% ~% I# S1 a* U. I
4 N  e2 A$ \' ]: o( P- q5 Y          G          C              G                    D5 F# n' L" H- J' T: O, @
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
" b- X; [; k: h! S  G                   C        G  D                  G  
# t. {) t: r2 |4 O. M  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ. p; I& L5 ^8 f% O# N6 L0 R
  G              C  G   G                                  D2 O/ o- r/ Q: a/ U: q
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
& [$ n5 U. a% r5 y' k6 b  G                  C   G     D                           G( }/ I  d8 A% G& k, V0 d
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
2 ]" v6 o% T# F0 H7 @, R                   C                         G       C            G, E, O- `" B0 F8 V
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
9 c* q+ G/ }6 ~       C                Em          D
6 K/ G- Z6 t, e4 P# _2 v! \# v& s  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ$ C7 Z: s+ S! _: K
  Em               D  Em   D        G- A7 |) c" _$ _
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
) \. T, W$ n+ V2 _8 L; w# H& E# Q: D6 h$ {7 S- H
Solo:  G C G / G D / G C G / D G. F" U0 i0 g9 v, O9 z

' t* r2 X5 D6 p7 p- s& p                G      C       G         G                   D
. \1 w/ |( {# ~, f          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
4 y  f7 s0 r/ o5 U/ Q( ~  G                       C               G  D                          G
3 z# |& \: y) ^: Y/ S( G  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา6 S9 r! G3 s+ @: j2 J: z3 X
  G                          C     G G                          D) f7 ?- j: M! e( ~7 @
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว; |; t. b7 A8 [# ?
  G                 C    G   D                     G
$ j8 o, U7 P4 _; e  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน/ J+ T" C1 X3 a& t
               C                        G             C            G
7 b9 Z) [" Y- Y% i2 U" h# C( X          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร9 l- z2 ]: f! Y2 f6 g
      C               Em                  D
3 g. |' x4 k/ a) h' v  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
1 M6 V! A: O9 l. k0 N1 j  Em               D  Em    D         G: @$ H9 a& ?5 t5 J
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ+ H+ x# p. B7 N6 Q% J

9 k2 B9 g0 ~) a; T4 a1 }                             Em         G               C           G
4 F% N2 o! n( N( B( Y  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
, N5 }! K7 O$ P8 Z: _& N% |" r7 l              D            Em            Em           D          G       D          Em& ^7 E* W& X: j. n+ p& l9 o  z
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
+ l8 U: u: ^% R                                    D                           Em
8 a9 @- Q5 D' P$ V' `& \  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
- Y' p& ?7 [. y                                   D                       G
9 z" R8 P5 b, O/ E# ]  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
4 s# b6 W" j) v" d: b                                G/ a$ t3 g) S1 [- X8 N% g1 W7 x% ^
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
) H6 F& `9 N+ N7 x: |6 G) Y% O) L
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด