กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


3 r5 W  d7 j/ ^7 K/ V( Y8 N, z' R$ z9 W8 V! X
Intro G C G / G D / G C G / D G
' ^& [$ q% w6 F- ~* K4 r7 y( q" i
( g0 R# q: `+ v          G          C              G                    D
7 S% e3 r+ x) O0 `& L          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล5 E  {8 x8 i# \. L1 T. J
  G                   C        G  D                  G  ' y0 t4 x* E( B# d1 f* _$ F
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ* }! M! {/ L  }0 D) d5 y
  G              C  G   G                                  D
) b" f+ ^/ W, x. l  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ! x/ x2 `* |: P
  G                  C   G     D                           G
% p4 p: W- z# |- d5 N" {, g  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
* V* B% \9 |$ s$ }) |6 g6 s0 _                   C                         G       C            G
& }. ?) Q8 z4 [. W) r          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน& D" `, o9 m/ g& k  l
       C                Em          D& Q0 V; \" x2 H: A6 z
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
: |& D, i! w5 X( S  Em               D  Em   D        G* u  B3 C4 Q7 ~) H% x) ^
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ9 c4 o. y( |& l$ M* s
7 u, z2 \2 ]/ L
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
( p8 v( L7 x: ~8 T" I8 q. o4 Q. _7 ?3 `5 V/ g% \: \. p
                G      C       G         G                   D
# v9 I. A" p/ n) l          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
- |3 v; i/ E; M' f2 P, ^! e" |  G                       C               G  D                          G
7 }  I* f/ [5 I" \5 b& V! b8 F  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
# d" Q6 ]$ |1 G/ k6 K" |  G                          C     G G                          D
1 b3 p5 Q0 j: s1 v2 g- w8 i1 n4 ?  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว2 y2 [" {9 L7 S* c; `" z$ p- w
  G                 C    G   D                     G/ a6 D0 C, Q# `2 I7 ~8 P# m" W
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน  A4 z2 X% H' [: s- i
               C                        G             C            G
7 ]- J+ m3 H# d# x; Q          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
- {+ T2 D( f# z+ M. j      C               Em                  D
# C' b7 ?4 v1 Z: O+ o2 e* r  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
7 L( b- i$ O" j5 c) b  Em               D  Em    D         G
0 F$ N- S. }" o) G  G  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
# `1 o8 c& j: v* L2 ]/ ?) s2 n
/ u5 j$ k: ]  C( d! |6 L                             Em         G               C           G
7 W9 F& {3 x, A: Z$ M8 q7 x/ l/ q  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
. j% W% n2 j0 M0 M              D            Em            Em           D          G       D          Em1 B* D7 a# F. Z& y
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
4 L7 z1 S5 ?: {4 g4 }! F$ g                                    D                           Em
& L& w* e( Z, U! m* W  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน2 X) h. ~" [# s" i! H( i
                                   D                       G
3 |  O- v$ ^$ {& S/ W  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 3 U9 p' k; h; e
                                G
; \" t- Z! M" X+ |/ T/ q# ?  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…# P! a. y2 r' h# I

7 A  D$ y- j) Z0 |Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด