กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

+ m% e$ N* Z/ f% I1 i1 w) w% j9 A

* B( n4 e. K" KIntro G C G / G D / G C G / D G8 X+ A- e5 O- v* u) _

; R* D8 N2 K  c# [/ U/ m          G          C              G                    D/ K% b( L9 T/ W0 z
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล& W0 |# x1 ~! ?& y, U& E
  G                   C        G  D                  G  
9 G. g5 j" T. D" f# q5 \: n! [  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ4 Y; l/ c% X: m$ X+ T- F  a: S8 h3 E
  G              C  G   G                                  D# o/ x. g; [+ M* d
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
- }6 r; f, J' ^! l* U" x  G                  C   G     D                           G$ a, P# C  K) d# W# E
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน+ T- q0 T1 c3 J; Y: c2 f# }
                   C                         G       C            G
) s0 J: ^7 p* r3 \          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน$ M' M- t+ V( ?9 k
       C                Em          D, y& }2 b& u9 _5 L
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ1 z. ?, n* P: I+ q9 u' a+ Y6 W
  Em               D  Em   D        G
) F# D  D! n' j( ]: P8 T& G  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ# a/ h2 F* n: m. d

2 G. n' F7 }2 P% dSolo:  G C G / G D / G C G / D G" B5 H7 Q; X. z. ]  Q' L
) T' ?7 q- i1 I$ Y: N% |! H6 u, P% U1 H
                G      C       G         G                   D
5 R3 ^3 q, `. N1 B          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
! z% Y0 \$ w7 B. S  G                       C               G  D                          G7 L. \* R0 \6 y+ @
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา6 ?7 }. z9 s; [. ]
  G                          C     G G                          D
) I: F- I6 g! g  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว1 R0 M/ m& a( Z/ ]! O$ P
  G                 C    G   D                     G
) M0 t* i8 G3 j6 A; I5 }. F: h  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน( S/ W% W4 i  s$ G: V: z
               C                        G             C            G# f) c/ m' B8 O
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร6 r  d; a8 i& h  Z& u) ~9 f
      C               Em                  D1 k" s! V- g8 Q7 T
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ, N$ C1 c9 G1 g5 g# J8 J. j
  Em               D  Em    D         G$ |5 b/ J& ?2 N: D' B7 b& P
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
+ V' G8 V! N7 v  Z/ h5 t. y% B4 e4 ]7 E' s& A' o( Z- \
                             Em         G               C           G
; f4 V$ I8 b! ?6 I* V  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช- d; Y/ i/ r' Y/ k
              D            Em            Em           D          G       D          Em
- K) o; v  C) i4 H  t& ]  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร7 E# \! i8 Q( X7 F
                                    D                           Em; d2 B- L( `, W; H2 G6 [% |
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน$ C! ^( [6 E, D# r
                                   D                       G& \) O' N+ B4 z( Z6 x' X( ^# ^
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 2 {* W. d. C' T7 w) P$ ]7 V
                                G
4 M0 A5 k( y- q" d6 l7 F$ M  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…! U7 K5 M: s/ O& ~
4 n* P8 q. Z3 \% {( x. m
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด