กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง กอดหน่อยได้ไหม พลพล

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - กอดหน่อยได้ไหม พลพล

0 C- R3 }& F- C' w! U# t$ m

+ Z" j9 C6 c. C' [0 `! l# t0 @intro C / Bm / Am / C  / D / D2 X: }  A, R/ k" w
              G                 Bm                    Am           D              G * ~) e( t( `4 j$ K  \. P# @
เมื่อเธอไม่อยู่ หรือฉันต้องไป ในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมาก ไปบ้าง2 i  V9 N+ E0 h1 Y( n: v' p
              G                  Em              Am                   D              
. w8 U0 R' d+ ^% \7 C% d' H4 L2 |- ]ก็เพราะว่าห่วง เมื่อเราต้องห่าง   เวลาอ้างว้าง อยากรู้ว่ายังมีเรา   z1 B) f" e. \, d9 l$ ~: Q6 ^" e
           C        Bm  Em          D  / D
: y8 h) ^0 v) a- L' N5 tไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ/ B/ R9 U( j6 u1 Y2 d) y% O
                 G                 Bm            Am                 D              G ( N. e! m! F  ]% q2 V
เพราะไม่เห็นหน้า ถึงโทรมาบ่อย ก็อย่างน้อยๆได้ยินเสียงพอให้เหงามันคลาย6 g. U7 i) \; M: m$ M/ h2 e% v
                  G                            Em              Am                      D              
( W2 p: ~$ m6 P! \& ]9 S1 Tเพราะโลกมันกว้าง เพราะทางมันแสนไกล จะอยู่ตรงไหน ไม่เหมือนที่เรามีเรา
. k7 e* Y& I" Q  E: W           C        Bm  Em          Am /D+ ~+ I3 d1 u& \- f3 K
ไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ1 S# f, `9 b- T
                         G       Bm      Em                         Am      G         D   
: c1 Z( d0 h, D  P! T ** กอดหน่อยได้ไหม ด้วยคำว่าคิดถึง อยากฟังอีกสักครั้งหนึ่ง ให้ใจได้อุ่นใจ
' x6 B! E4 }- D( R6 |$ e5 C                Bm                 Em                   Am/ Bm C             D             C / D  ! I8 A8 Y- Q- F5 `3 q* |9 d
อยู่ห่างขนาดนี้ คิดถึงกันบ้างไหม กอดบ่อยๆได้ไหม          ถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน; \3 s3 M+ \0 f3 i8 @' C; m2 [  u
2 g' O' a( ~; w3 m5 P0 b: g
                G               Bm               Am                 D              G 0 j: J& c# B* `) \+ Q. `
ขอเพียงใกล้ใจ แม้จะไกลกัน ระหว่างทางฝัน อย่างน้อยฉันยังมีเธอเติมใจ( G; }1 U2 ]8 R: \8 ?
            G               Em                 Am                             D              " W0 z6 [* S5 j0 q
ไม่นานจะมา เห็นหน้าใกล้ๆ   จะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเรา
1 {4 \9 F( K3 ~$ r( G             C      Bm               Em / D5 g& V7 ~# j8 T+ X' x2 S
แต่ว่าตอนนี้มันเหงา อยากให้เข้าใจ ( p: t0 l' U, b4 z# D2 ^
) ?- t! I) B; Q; H: ]( T
** ,
; C) x* A. K6 L* e, gSOLO C / Bm / Am D / C D  / D
6 @0 R$ D9 }0 w9 L# Q6 x        ) C, e& X, q) y+ }/ d* B1 O: a5 d& Q: k
** . X7 y2 {& C! q+ X
OUTTRO  C Bm A m G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด