กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง กอดหน่อยได้ไหม พลพล

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - กอดหน่อยได้ไหม พลพล

$ N  [8 _! u5 l' M' M

5 t6 t$ C5 ?0 t( w/ h( ?intro C / Bm / Am / C  / D / D
! a: N* K7 u- N; G& z: v8 M4 P  X3 T, \              G                 Bm                    Am           D              G
! N2 d3 E' V; H- Q3 Y$ S7 J6 Vเมื่อเธอไม่อยู่ หรือฉันต้องไป ในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมาก ไปบ้าง
- ^5 b. o# g3 i" F1 y. j              G                  Em              Am                   D              2 y! V; r4 a8 N& X2 [2 ]
ก็เพราะว่าห่วง เมื่อเราต้องห่าง   เวลาอ้างว้าง อยากรู้ว่ายังมีเรา
0 @& H. a3 t8 G8 k7 {           C        Bm  Em          D  / D5 Q# D1 t% L5 {" c! e' _
ไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ9 Q  o1 n. a! z  w: S
                 G                 Bm            Am                 D              G
  F- u5 a! d7 m. p( a0 d% Yเพราะไม่เห็นหน้า ถึงโทรมาบ่อย ก็อย่างน้อยๆได้ยินเสียงพอให้เหงามันคลาย
' `5 e% _2 `, e; c9 m                  G                            Em              Am                      D              
! _; {3 P7 \) \! I* R4 ?9 Jเพราะโลกมันกว้าง เพราะทางมันแสนไกล จะอยู่ตรงไหน ไม่เหมือนที่เรามีเรา
1 {6 P7 S1 R8 M$ I8 Z           C        Bm  Em          Am /D, y4 z8 |5 w. D0 l
ไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ
: e, v9 [4 J) q) S6 [                         G       Bm      Em                         Am      G         D   
9 D- g( H9 Q( ?. R3 ]3 i ** กอดหน่อยได้ไหม ด้วยคำว่าคิดถึง อยากฟังอีกสักครั้งหนึ่ง ให้ใจได้อุ่นใจ
' k9 Q" C1 L/ o7 r/ s* n' o  e                Bm                 Em                   Am/ Bm C             D             C / D  
* i, |: |% H) h, g' F/ s อยู่ห่างขนาดนี้ คิดถึงกันบ้างไหม กอดบ่อยๆได้ไหม          ถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน
/ p1 R/ O- Y' W# T) r& m# L+ ?/ f0 J# G! ]
                G               Bm               Am                 D              G " x6 R9 |; D6 \4 F3 c& i
ขอเพียงใกล้ใจ แม้จะไกลกัน ระหว่างทางฝัน อย่างน้อยฉันยังมีเธอเติมใจ# W/ Y7 ?, f  K  {
            G               Em                 Am                             D              
# Z. X) O9 [4 i$ t8 h/ L4 s, B) Rไม่นานจะมา เห็นหน้าใกล้ๆ   จะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเรา4 ~- y* x" c, @& D1 P
             C      Bm               Em / D
2 H# Q& ]* N+ D' tแต่ว่าตอนนี้มันเหงา อยากให้เข้าใจ 6 q# J/ w/ x# i
5 ~# M; D) }8 }( X, t
** , 2 {! {6 ~; L) l
SOLO C / Bm / Am D / C D  / D
" n: }' h, _1 B+ m' D+ U0 |/ M; s       
/ ~$ w) n/ \" _** 0 c) [7 q, b6 z  ~9 ]9 O) k; z; i
OUTTRO  C Bm A m G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด