กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง กอดหน่อยได้ไหม พลพล

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - กอดหน่อยได้ไหม พลพล


7 l8 U) \% P6 |  v: q  o  W$ }  I& [
intro C / Bm / Am / C  / D / D% F; U- Y5 v& _4 E* F
              G                 Bm                    Am           D              G
; J( b+ \3 v2 F! Wเมื่อเธอไม่อยู่ หรือฉันต้องไป ในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมาก ไปบ้าง
  k% _# L- S$ o( ?1 P              G                  Em              Am                   D              
. `# k$ C1 S" P* R8 J9 fก็เพราะว่าห่วง เมื่อเราต้องห่าง   เวลาอ้างว้าง อยากรู้ว่ายังมีเรา   y; p5 e( w( K' o- s0 i6 |) G
           C        Bm  Em          D  / D
8 S& I$ Q( N; w$ S% g$ y* `ไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ
3 K+ N( Y# [- y) d2 o" x( U                 G                 Bm            Am                 D              G
9 Q& E) \# L$ b5 V( Gเพราะไม่เห็นหน้า ถึงโทรมาบ่อย ก็อย่างน้อยๆได้ยินเสียงพอให้เหงามันคลาย+ {  N2 q( R" m* {
                  G                            Em              Am                      D              
' l" L- e7 h! Z' H" ]  Gเพราะโลกมันกว้าง เพราะทางมันแสนไกล จะอยู่ตรงไหน ไม่เหมือนที่เรามีเรา# z4 d, T4 N- `+ f4 s/ t; `# h# F
           C        Bm  Em          Am /D" O% E5 d% n9 y
ไม่ใช่ว่าหวงแต่เหงา อยากให้เข้าใจ
4 p2 `( T- n* [6 L$ c7 D/ q                         G       Bm      Em                         Am      G         D   
; V! l$ v/ g- M/ c$ D0 s' S9 e ** กอดหน่อยได้ไหม ด้วยคำว่าคิดถึง อยากฟังอีกสักครั้งหนึ่ง ให้ใจได้อุ่นใจ
7 l5 p7 m3 i2 g& G2 y                Bm                 Em                   Am/ Bm C             D             C / D  : B5 B8 S1 m8 l$ e( X5 E) `; i
อยู่ห่างขนาดนี้ คิดถึงกันบ้างไหม กอดบ่อยๆได้ไหม          ถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน
7 a! o! N8 r! [/ h3 _9 V0 Y/ v3 l8 m$ S. y9 o8 f3 K
                G               Bm               Am                 D              G " f- ]( b" L' E, f
ขอเพียงใกล้ใจ แม้จะไกลกัน ระหว่างทางฝัน อย่างน้อยฉันยังมีเธอเติมใจ
5 V& ]+ p2 N4 r2 z5 _3 s4 B1 c' L  M            G               Em                 Am                             D              ! [# I" c$ T9 l6 }9 E5 C3 ]& h
ไม่นานจะมา เห็นหน้าใกล้ๆ   จะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเรา
6 \# V0 B& H: |" C$ R1 a             C      Bm               Em / D$ Q4 K( u1 D% ~1 [2 @
แต่ว่าตอนนี้มันเหงา อยากให้เข้าใจ
/ T3 k, Z$ C. s+ |5 Z" X) D& @. |
3 {$ g' k6 r) z* C0 M  J* u, j7 m ** , . q: m% B3 i7 i9 G. L% I. R
SOLO C / Bm / Am D / C D  / D( _  Y8 V2 x8 c* U; j3 e) }
       
5 L7 B0 E0 q( D7 P1 f6 j**
0 q- `+ \* g+ }- r8 t, @3 y" a/ gOUTTRO  C Bm A m G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด