กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


9 |% c5 U+ _# F/ e- N& T
2 |3 J$ o7 B# m' j1 C9 _คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE" r5 D* b9 Z6 C, r$ b

9 w+ D8 f& u! c; k3 Dเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่
+ p; J8 o2 {0 G" Q6 y  |( G7 ]ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ) |. @" c% z" X5 j) l+ s3 Y
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ
' w" z& U4 o* w9 U, Zฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า. O" ~6 u: m- l) N
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ) N3 U" b5 I1 _5 z' g
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ, A! g+ [, Y8 A
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป4 K- F3 v$ g# l8 i4 A6 q
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ
" c& \" b3 G5 E: i( v- F3 M- `/ |1 V9 G( g
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา0 S" Q( e" p0 \; a9 ?0 B
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง; ?7 e5 N1 ^$ H  J4 ~
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง/ Q; |. G' _' Z7 A% H
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม% y& _( k. l1 {/ v6 g( F5 F
ให้เธอคืนเขาไป
& o7 O% A3 c5 t' F1 Z; w; u2 k  N( T, C! Q1 ]& H
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่! V3 U3 n8 Q4 O8 v! l7 w& }
ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ+ [# L* T# K. d+ ~1 ~- \8 j
จะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
0 G4 `# S0 U- Wฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
  ~" g6 ]6 N0 N1 l+ Z* Aอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ
* @4 G( u, w5 W7 c$ {: V# T, @6 J$ h6 W* z  G* y
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา9 n9 i4 E% G3 g8 z% b
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง* U# D8 ]) p  a: A8 v' E8 A3 W& ]% s
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง: P1 y1 P' d1 Z: g
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
. D' X0 v1 _0 h5 d" C- d$ D- Eให้เธอคืนเขาไป) J7 U" _2 o& n5 V' P' q1 @+ Z. Y
% W9 \3 F' z  _' k' ~2 k2 {( ?
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
" Z; ^" l3 [4 I5 J! K$ n$ cในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง$ |0 w$ B4 ?4 {( K" k  M! w
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
9 D8 C4 d- y0 o) j* X3 ~หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
$ E: e- P" G. Z$ t- Q6 H. C+ P+ u) b
* B; B+ }: A+ C/ y, c: |5 Bเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา
) ]6 D# H  \( p/ _7 wและวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง8 ~: b1 b0 z' B% F0 j& |
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง, n8 ]8 {/ y# w( s
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม3 d7 s4 v6 q% ?5 i
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด