กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

7 k/ }* d) f, m  N- y9 ?6 n& k2 x
) \/ A0 D1 r! D5 m
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE& f2 `1 G' V, n, F2 g9 Y  l

% N; l3 O: F3 T* Z" D$ Kเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่
/ y' e! y) c+ K9 z8 f, Sความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ
( s6 {" m* s) U3 Fให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ
9 L& i' N# @# v- A$ ~ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า
. ?& d; X: M. m3 O  S* eเธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ, |! @" A3 H+ z  \1 g2 @
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ! Z7 `6 Z( w: E( b3 {; `, F  m
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป7 U# ^$ K2 g2 L; d
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ
+ d1 b: P: F9 s9 o3 T' f/ q
5 c& n/ h8 B2 ^  M$ R/ ~& gแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
5 A! i5 c8 j, L; B8 cในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
8 b, L* `- K, o8 o: ~แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
: a: m6 @2 w2 x% A0 _( Z- Wหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
7 x% L7 Y  F5 yให้เธอคืนเขาไป* f+ {/ O. c7 P& |* [

: D% r0 [% s1 P2 nขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
; E* I  F& y, _( I5 `# d$ S4 dยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
! m- X7 I: Z0 O( Wจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา% S( K, y8 J3 U- T9 ]; ~$ Z" \
ฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
3 a/ |% P7 F5 r5 Dอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ
6 c& |0 \/ Y( h+ d) D$ s0 _- Y$ ^7 U0 A! z% b; G" P
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
1 t* A% o0 @8 i( x0 p7 ~7 Eในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
5 \8 f4 D. R4 [8 ~0 jแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
! R. p- V% Z$ C+ E( Dหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม4 }: P* I5 q3 n
ให้เธอคืนเขาไป, ^) g$ H# b. M3 E4 F9 F& e
3 |, y( v) l  s. {8 S) R; B
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา% n5 l. N3 E9 S3 u# i4 l0 I
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
; W9 C7 A, U4 m. @8 T# R  Rแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง. A5 b+ v% p. F. r. h5 c
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
) O' N2 q/ b+ u2 C2 M3 S( o5 }
9 k3 P/ l, g1 Y% W; g7 ]7 c) Iเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา; X$ x. {' ]+ ^3 ~7 Y2 Y
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง) v7 C7 S$ I' z2 i2 W
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
- L, B; f# P+ S* Wหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม# g+ a9 p" s7 }9 e' o/ s; \
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด