กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


5 c; m( v& G. W/ b8 A
' z; p# P, c. `+ sคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE
2 ^# b( n* n! }" [( M9 K  ]0 |) a6 }" |( t8 V0 a
เธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่) v2 U9 W) g; P6 ~4 |+ u
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ
. X: R2 z+ V0 L) y$ ?8 nให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ) B1 _6 J' [5 B5 S( t
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า3 B4 S: |$ ~$ m; d1 k7 b
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ4 S1 Q2 w# I4 b1 m& b7 C
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ7 u" E# ]" q- C; K1 C6 z. [# i$ R
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป& t4 h4 v4 |# N' e+ O9 N$ ^
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ# ^5 ]' y* [, c& Y! y7 t  K4 I: a$ D

; {" ]# _! ?5 R# a. _& I6 Jแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
9 K$ A9 M0 _- e* ?* Nในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง: w5 O; q8 a9 I; w
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
  n% I) u' b4 r- Q: |หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
2 r0 J1 y0 U2 X" I5 c% L$ A- Mให้เธอคืนเขาไป! C6 b( d/ [* f; U! W8 C: Q, z
: g7 u5 q7 E+ Q3 t0 j  s. t
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่3 Q( }/ ~, i+ {( _$ W1 C! Z
ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
2 w8 {( g0 t" z( @2 Cจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
7 Y0 D( t7 Z9 F4 x  a# x$ u* w! vฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
* K  x" o1 v0 N0 Eอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ8 t) U' i1 u* Z4 s

( t- I$ e, ~& D( Cแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
& ~* {* p' W) H. Lในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง& n* p1 h- y2 A0 N, b0 ^% \+ _- r
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง" p1 a* F* S- b9 C
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
7 g! ~- S4 i" X7 Q3 ^ให้เธอคืนเขาไป8 ]* L* _$ \+ L
# C% Z% z7 V3 ^+ C' |2 F( w
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
9 v- [& |" z9 g: i" L* g* _- |( Gในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง) b  A. x8 b: \0 M+ s
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง* C5 ~. H- v# A- `' p) M# Z/ s9 ?
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม6 `  V& ^# ^; m7 C2 |* d

1 j/ r/ H- W; q6 Xเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา: T8 h" e! A7 ]
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง( q9 R: H' r. \% N( L2 G
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง0 D* i  H: q  W5 X2 X4 @
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
6 d# q2 c( }- g( T' X2 vให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด