กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


" n+ B  ^. v& e7 Q6 ^% k! A; m  M) n% c1 r/ m
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE( W; u9 O+ i4 g: @! l( b4 i

4 B* ]9 y% ^* nเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่1 A5 v% m# ]2 D( s" o+ \
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ6 O, Y/ B, h8 w1 x
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ' V! S# N% R$ s' R
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า6 b$ H5 @/ r9 t
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ, O' c# w) |/ P1 x
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ
9 c& V& ~& |+ vฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป% C/ P1 ]) D0 q0 x, P# b
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ- H& ^  D7 V3 A( E- ~# S1 B; w
6 e# D) ^  N( o' G6 n
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา) ~2 D6 }+ a! V4 x6 k# x
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง( a5 R8 _& w" J( Y% j
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
2 G* {3 @" r' n' [( Cหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
* `: S/ D3 v# @ให้เธอคืนเขาไป
( e/ X# N% H! ~0 ^4 W9 `/ l% }
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
  A$ }8 t6 r8 f3 J# l: Pยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
0 f; [5 n6 ^; o2 D' o, t" }% n) Aจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา1 X- Q8 Y) t' m  w5 `% `9 f
ฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
1 E9 ?. p. o1 pอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ
) F) c* I5 z( j! c0 N% Q: d
8 k6 {& }5 ]# W, j/ _! ~แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา3 r( X/ d8 O" z9 d
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง- v- b, C0 R4 {' w6 {
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง/ [1 X5 s. H- G9 }1 x$ X" q
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
6 Z% a# h* b. \9 o4 }( m1 uให้เธอคืนเขาไป
  ~2 }7 j0 P4 q: Q/ F4 S
; F* {+ x$ |( X: N/ r& X' \แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา" `9 n& C. c2 q
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง: v: x- x* v5 c7 F5 ^" H: [
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
' \1 n/ d/ T/ a) g3 ^1 V% Aหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม6 m6 G' x  p7 D  r$ ^: i; e

4 h& n8 k' J) V, m4 I5 aเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา, d/ ~& p) Q8 c+ w4 ]4 ?* ]
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง! p+ A. S3 D, v( e
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
6 ^) z7 P; M: r* x: |% \0 N  }หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม$ I; h# E( u6 j' @5 Y
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด