กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

; e- [8 F) d, \9 \  I
# V3 d& U" o2 k' P1 @1 N
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE
" `4 t6 H% m4 x+ J. v
, t2 S) Q* ?. ~6 jเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่% i4 s! j" Y& A1 H
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ' n/ b3 ^' c2 }& [5 a& y, h
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ" ^. s/ N! c1 x8 K
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า# y1 P3 Y+ X- o& ?6 s' W4 ^
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ: n3 l2 a( Q8 k0 k; S9 z
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ
2 @4 L! y0 J! e, b6 v& Lฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป
" d  Z: z# i& \# [! gอยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ
; @0 N# h( S& z) }4 M0 _& x0 T1 S$ r  B7 q
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา7 x: z4 i6 H" N* {" X1 D! B5 [( N
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
! H# |$ i" t- h/ x4 Kแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
& m. F# q" h7 Q! s# W# F4 yหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
) B6 Y2 d) F5 T" U" x; ^4 Y. hให้เธอคืนเขาไป
: C4 o: j! ?+ e* a, ^1 M, i. d6 C( Q( b! I- b; J6 {
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
( h6 g3 n( P1 x, `7 ]ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ. K6 p. }; N+ U3 F+ e
จะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
  w. q; |" U) w, v7 gฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
& v) F0 ?8 ^- a- \. e; vอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ  V4 s3 V3 W# {* u

) E, c+ a% y, L! F' @แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
, H4 A, Q2 ]5 oในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
$ F- l% \! A  k+ P+ ?แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
5 P& m  K; A: z) l' Qหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
# x4 e. O6 z) q# e2 `) Y" T7 ^7 uให้เธอคืนเขาไป5 C, q' V3 m- Y! P  D" c
: D, d; x! w; S5 r
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา. N7 m+ m$ w$ i+ D% ^" L0 p4 ]  B1 i
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
6 [9 B2 D( t* Y3 _; T7 b' ]แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
% c/ U0 c5 P. d8 _/ H. h3 U0 rหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม$ i& m: N! u. Y- b7 c: n
' `" P  h1 ^( R! H; Y* _/ H
เพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา. t  c" l5 J, x( X1 l& m2 c9 S
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
2 j" F  f  K; w  b  qแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง  y- M" R  a0 ^; M
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
" x* x  ~$ e, r; w; n+ r+ eให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด