กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


: |4 Z! A0 P# l0 [6 }
) `# R4 t7 |, h* K5 g. dคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE* y! G! d/ N- [- N7 h

/ J: f, z  b, \- X9 hเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่3 t% Y0 b% a- L2 g. b
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ; s$ y4 w- x3 u2 c% L0 ~  e
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ
# C& J8 [$ A$ W: b9 y4 _% ?ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า9 f) L$ ?6 V& A; j& K; x/ H
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ! a% v4 @/ u1 w# r6 Z9 k
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ" I; k+ Y' y2 u' d
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป: L% t3 F' O6 o4 _! P
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ( D0 i3 h2 M) _" ^/ N
  o7 M5 V; I" c3 f) B% m9 e% \
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
. x6 a- h4 k. H0 b5 aในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
( Z5 q4 {. q0 N5 X" Tแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง3 N* ?0 n! e% U* S* K* A
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
/ ?, l# S' p0 y1 H7 uให้เธอคืนเขาไป
3 g" _2 d8 K" R1 {  q* ]
) \4 N7 V. C5 y2 Lขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่  T3 o4 q+ {  R) t2 U8 x5 Q& U6 Q
ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
( I4 e. H- T4 _  Q  P4 fจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
- ?" g9 G4 d0 n/ dฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป3 L( G9 y" v$ ~) Y( W0 Y0 I
อยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ  c6 W# L0 L3 Q" y) T1 N

; ]0 V5 T* }7 N) i: m0 K. }แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
( q, ?) B, F, C) P/ |/ \7 wในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
- O0 E& b3 W/ v: S4 h; Pแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
- F% T: ~# `* R* I8 b1 E, V+ i% @หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
; K  _3 ~; {. c2 u5 nให้เธอคืนเขาไป8 q5 m3 \8 k( x* R1 F7 y% Q
* x, H+ ]7 C7 x2 _' S
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
2 b8 [+ Y% l( @. _# e! m# Eในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
" z# U2 |+ r, W& P3 K2 qแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง# B: Q0 G6 T! i
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
7 k4 v; w, D5 T* e& {
0 R, ?# m# i; Q; M5 Hเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา
3 e! [5 G. T: ?' Y4 d( fและวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง; ^4 c7 ]# w( h4 g$ |2 Q
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
$ p+ p1 H$ w3 Oหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม8 u% o7 p( n/ U7 [, w  J7 ~
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด