กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

8 ~& b* E6 w) j1 G( |

1 d! m! i6 g" _4 X- g; ~คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE
/ A& |4 U) i' Q& R# {4 x1 z4 i% ^" \- Y7 p
เธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่  c% O: e  y1 u7 P; l, s8 @
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ3 }1 W3 w1 k% r) h% c3 s
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ5 S  W, ^9 T- |& M4 n
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า
5 s; Z7 w, {( X5 a: ^เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ
4 |' }5 S) X$ A8 L$ @& \! ~แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ& x/ k1 d8 w/ P& [2 |% v/ ~
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป
' p9 k/ `2 l5 u! `  m% Xอยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ  A* {+ V; F) J' W
+ n) J) X0 T. _
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
- E  I4 U" H9 b" b, y( j+ q; Yในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง3 x1 u+ c( ~% D' S5 G. P% c' y
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง+ l! y- ~! l: X7 a% ]
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
' `0 G8 J. X3 J: _/ xให้เธอคืนเขาไป$ u, J! N5 L# ~: Q0 s) v4 M

! z0 t. ^! G' V) |( c* |- s2 B- qขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
8 M* H* G/ T% n4 Q# a4 dยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ) @8 G% ^1 h- [& w+ y/ Q( M
จะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
% V+ O, B$ d' J" P7 e8 Y2 yฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป3 t& X& n; D$ Z& u9 [
อยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ1 C7 v" V& |4 S* f. W

8 @# o0 U/ O7 j, F2 f; o$ ?. kแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา9 a( d7 G/ [4 i( q; e; o) O
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
( R* B" R* v7 T3 tแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง5 A0 w( Z% U+ T: }$ x7 N3 I, P3 ~
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
$ R* @- ^9 e; S7 v/ O. e$ `5 Eให้เธอคืนเขาไป2 m- B; ~$ f  N

# w# S# c& l: W# ^! Y1 eแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา9 _/ I& d4 H  Q
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง" Z9 G: [6 E2 D4 O( J4 s
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง- A7 k" t% S. C2 @% b1 J3 ]- c
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม" `; P2 k: F* |) n7 W, ^
: S0 n- `; z  n% n' S( ?$ h$ d
เพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา
  r, n* E2 D! I' D5 K1 f) lและวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
# r) ^. i" V" l* J1 ^8 {แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง( B2 `* y, A5 A! k/ O
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม* C/ M1 L" g; r# S' S6 B
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด