กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


5 P/ G2 V( c; q) }% h; P! e6 h& D/ y. N4 e" Y
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE
( w" G5 a% y6 d8 t& j
3 o7 c! {; q" c$ O+ U* W) Xเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่0 v7 i( p2 F8 Z  q0 v$ L1 B9 l
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ
3 G) D( b8 f' L3 i% aให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ# A6 f+ @' m  R) l5 b" Z+ q) {; s
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า
, Q# m4 ~. P* g9 Q/ h! _เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ# f8 x/ \: L0 z3 o
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ6 w: C0 S3 ?4 H& `2 K5 M5 {! M
ฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป
2 E1 X- ^0 b# i3 E( c: f: ~% k6 gอยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ2 z4 Z, q$ P% |4 O

8 U% T; ]' ~& u$ {8 R  gแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา, F. G( [) [- L0 _2 ^0 N1 @
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง1 c  ~- s3 H; f! ~" J" U
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง' R1 N4 w3 {: T2 A) p" Y
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
. x4 K* S; x# J% Qให้เธอคืนเขาไป; G5 L  D- p. `2 ?- N

- I6 _) j8 y" O4 j) Mขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่1 L' a5 ~- B4 P( A, W
ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ0 \. E; G3 d7 B- n1 v+ a
จะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
5 d3 g; D$ l: T3 eฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป9 p4 [# H4 m/ d5 W
อยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ5 b, @% D% N( o/ F( W% H
" A  o8 v9 S7 X; w( z
แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
) D7 G) y5 U/ i2 H" I: Tในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
7 S# r% `5 |5 K1 B! wแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
% U# _4 L$ T3 e8 e' oหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
8 d6 H# L% @4 C! r  zให้เธอคืนเขาไป
; a' g/ ~* Y1 x
0 O! I5 w' [/ i# s" N. hแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา. E) H0 m; c# M
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
2 b. s$ q! ^+ _แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง$ j; P: B$ N7 D3 t, L
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม! ~6 @4 E7 A! }0 _" b  J7 w
9 _* V) s4 m* B) {5 {% ]- r8 L
เพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา
5 S: }7 k1 z6 @* Q6 ?5 ~8 }และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
# O$ k& l$ t  ]! }% Jแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง' S/ q- b+ d/ _1 I" y4 T2 N
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม) G! d' j1 L. k4 d% w$ M
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด