กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

3 ^) F  V5 {* s& g- b& S+ A; C

5 [1 p$ k5 R+ H% Z; @คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE, S5 ~# G7 b' n+ T1 p! \

8 e+ m2 n1 x% Q4 I+ Q/ |3 [เธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่
, [5 m% K- U% r- r& p4 e& x0 i" J1 \' lความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ
% {; @. S; F, T0 cให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ- Y* G1 e. t: U& U# D8 ~
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า8 y6 E$ q( w& o3 b, v5 s0 ~  a
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ
0 ~# e. ~, i. tแค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ
+ Y2 A6 n" J: E  s* kฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป' {4 G# z1 E' z3 C* r
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ
* ~  m2 \) I; o9 G. R
5 f) _+ ?( `; o' I% d4 aแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
+ U: T7 K% K' o; |' C# {4 Nในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
8 W8 k0 R* l* ^. }* i2 v: Pแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
, A6 X! x9 G+ F2 Wหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
- Z( z, {' `5 c4 y1 _% M+ {ให้เธอคืนเขาไป
/ d8 n( l8 X% P2 }; w  m- Z) `; D7 C9 X/ F& {
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
% S0 @& L8 K: x' P' K1 l+ nยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ" S- ]- \7 m  a6 \6 \" j* S
จะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
, P# F6 W* K4 @) }! i# cฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
3 W1 {& ^8 A  r! X9 rอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ0 t/ z/ n9 I* }' Z6 I# Y0 Z

. @) r- O* A5 {& Wแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
. G/ y% t" j6 E' [, X" H; ]ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
" j! i$ i9 F/ F6 H9 y7 Jแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง8 K# J9 v/ M' l, Z" z4 a
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม! E$ q/ `5 ]- M( ^" O9 M$ m
ให้เธอคืนเขาไป
  E: S7 Y) f; B
( @$ |6 x1 N  T! M% {5 R8 ^0 \แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
# B2 p) h% J0 Aในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง; S- Z% N; z# w$ _1 Y
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง: I3 x; G" z* U9 Y) m% O. ]" u4 {
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
4 }0 _7 G% F/ c  M9 \( V6 @; [! ^
; k; l+ v/ t9 M- k/ Rเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา- R, J$ u& g0 J7 y
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
# X, i% [# p1 l3 ?) k8 }แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง/ I0 p; v' ?$ C5 h3 H+ {2 e
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม9 z5 a6 L# H* G
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด