กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


) F, u6 `- A5 q) R3 o3 ]+ ~/ P' `: d) w" U6 V3 f
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE/ M# \3 c3 ]* P; Q! O6 A7 k" Y3 C  r
) g$ t. x0 X, X
เธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่
0 E1 |6 F1 |% S1 Tความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ6 f6 ^, X' m0 W2 g- A0 ~9 y
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ
$ L# }) C* I5 m7 G: nฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า
! z' E0 y; z" Z* c6 s! rเธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ) q' A* ^, c" q
แค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ
: [$ {- M' y* @; M* T3 J) p3 J( z0 Pฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป
( m' G: E; \- L: O; _1 X4 ?! Bอยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ/ I# [6 j8 E/ E* S8 H' C# ?

# }  H0 p( E( ]แต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา: ?2 t0 h* k* v, N& ^3 G
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง/ w' o+ _. P8 x! h
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง) o% n/ _# X0 ^) l7 M
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
# M% J" d+ C: G/ `7 U7 P* Q2 M* aให้เธอคืนเขาไป
# k; f" J8 @& U* a9 L/ K" h- l# I* d; |) ~( q3 P- ~% Y; ?
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่3 K0 z) P. \7 a* \$ u
ยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
5 Z  }+ a) N2 l1 v8 Mจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา4 a) b; i. J+ ?6 V& {) A: U
ฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป$ \7 y3 Y; |0 a3 R- n8 `
อยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ
6 L: e5 u" X2 e4 C. c
$ U3 K+ t& R( A: c* o; A' p/ Iแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
: D* K% Z% ]+ u2 W) yในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
' a) K7 X* w* eแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
$ m6 V/ o% I4 }# ?" Dหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
$ ^- [! F4 c3 V, yให้เธอคืนเขาไป
3 {7 Q8 Q3 x1 W: k
: L& ?$ {8 @# q3 tแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา2 p* z# e+ x# G
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง# y! r2 @" u; H
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง5 o* Z8 |, L6 O( o; W/ J) z& a
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
& ^# f2 f+ N8 b1 U' x) J
$ Z  A- c3 e+ t0 S. a9 T6 ^! j+ tเพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา5 {& k1 }+ \" P7 O* s8 ]$ }
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง9 o+ a9 y5 V6 r+ p
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง4 g) n) b$ w) a3 l) p; ~; r
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
2 Q4 X: A* y6 q% r5 q; \ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด