กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี

เนื้อเพลง ให้เธอคืนเขาไป โทนี่ ผี


. v$ Z4 q# a- z& n' a* ]+ _) }- D% n1 c9 D+ {& g
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง    TONY PHEE
* v. Q4 k" y$ P# Z. Q: V5 v5 [
; M  q9 c+ q* V3 yเธอเจ็บแค่ไหนเห็นอาการฟ้องอยู่* }) ?  _0 [1 J. A/ ~
ความจริงก็รู้ว่าใครคนไหนที่เขาทำ4 B/ R9 O# X$ @% D5 N2 w7 t, e/ D
ให้เจ็บซ้ำๆ แต่เธอก็ยังรักเขาทั้งหัวใจ- z$ n) w7 w, T9 [; o. H+ y
ฉันจะไม่ถามเพื่อเอาความเรื่องเก่า1 c3 a2 f2 i3 g" w8 s9 V
เธอยังรักเขาฉันเองก็รู้และเข้าใจ
0 y$ |. v2 `1 H7 l$ \& Eแค่บอกเธอไว้ เผื่อวันใดที่เขาทำเธอเสียใจ
0 L! p9 g. H/ o( tฉันขอแค่คอยดูแลก่อนเธอจะกลับไป( |2 l, G  L9 `. |  g' |; j. }4 l+ @
อยู่กับเขาแม้ใจจริงฉันไม่ต้องการ( V0 K$ z: Q) f% R

6 I3 S* f% [1 ~* M! R9 Sแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา: v: Q7 h+ L5 D* l5 J# z
ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง$ N( b/ D  E: I, u
แม้ตัวฉันยังเป็นห่วง! `% W  `$ g) l" A7 a! p
หากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
! K# \& k( l, E# N2 P& W; Jให้เธอคืนเขาไป/ O& Q6 Z: i4 ]. R
4 Q3 W# A! w; g8 u; W7 ?1 K2 A5 e, A
ขอให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่
. ^* M4 E/ G  [  S( rยังคอยเฝ้าดูและจะยังรักเธอด้วยหัวใจ
0 N( E" o1 X; H7 Iจะไม่ไปไหน จนกว่าวันที่เธอจะกลับไปหาเขา
" i6 B/ i/ e2 E- F! _2 sฉันก็แค่อยากดูแลก่อนเธอจากกันไป
9 @" F# \3 R" ?: n2 u  H$ s9 M* Kอยู่กับเขาแม้จะยังรักเธอทั้งหัวใจ$ m; }* U' e. Q. v$ l

+ h& g! `+ r2 F$ G2 iแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
4 d) p' @; _. x* jในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
9 B& L6 Q# K" }- q4 t9 o6 w3 qแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
$ x4 M5 o: @! w9 ?/ Zหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
( M' P; x; Q0 U' U: Aให้เธอคืนเขาไป6 V- M: F/ u, a, X6 y

7 \; |" W) m, s1 s) P% C& R. a# gแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอกลับไปรักเขา
$ q- |8 ?. R# R1 [ในวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
0 Q. g/ s/ V/ Lแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
4 x2 _& f( l" K3 m; r' T1 Zหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม
. U& h& H7 v5 k* J8 d" i) a; h( y& D9 x; N" y
เพราะที่สุดแล้วต้องปล่อยเธอให้เป็นของเขา, N4 }! C- C5 D- f% q/ B
และวันนี้รู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเหนี่ยวรั้ง
" R2 R& K7 Q  G5 L" Q6 iแม้ตัวฉันยังเป็นห่วง
* ^2 Z& q9 B+ xหากเขาจะทวงฉันคงต้องยอม+ P0 h, b+ ?2 q# k. y
ให้เธอคืนเขาไป ให้เธอกับเขาไป
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด