กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


( C) v. t) ]: z0 Y
) f6 }! f5 j1 J+ J; V" \; p; RIntro              Cmaj7/D/G
5 ~9 r& u# @( W7 P% |8 V. l- g" S% W                                           G                                          G         
, d- ^$ t6 Z: ^( Y7 Tในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                        * f" L: @9 M( S* b9 p+ k3 w
                         Cmaj7           Am             D7     G  
. j  i$ |* B* m8 x+ W2 s! j# h. Hเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
2 P+ u, \' I" z4 K- `$ {                                            G                                          G
% |$ \8 z0 e3 w2 aในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                           
+ @! _7 Q5 x% q& u                      Cmaj7              Am            D7       G
: r" l+ S7 y# m' Eฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      
, u5 `% `! t" s* A4 D7 t$ d2 o    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
. ~9 M9 U8 _% h' U3 `, [! V *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง               
% W& o% Y) p) t0 J               Cmaj7            Am                        D7                G) X' n" [. P. R
  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
8 u$ Z! o& i8 u9 T6 |   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              6 Y2 n/ w' p. o% _
  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       
/ \0 p7 Z5 Q9 I# {! m( v! F                   Cmaj7              Am                      D7                  G   # x- x8 [, |7 c% M6 ]( ?) b! y9 N
  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง
( d; V' x* j  o2 I/ u
" [. g: u9 a" _: O& _+ G# u( h.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    2 S1 S" x: `' X) E9 N5 W
                              C                                F! t; j0 s( j& b! o- b7 O" ~$ {
ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                
% \! D' R; F. o- s, l                          Cmaj7        Am           Dm7      G   ! m% e/ J/ s1 j
นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     
4 x& A1 @" Y; z, M) m: M   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               5 F5 J/ \& _% ?" E
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              ( @& Y1 ], f/ c% ^6 B" `. t
                Cmaj7           Am                    D7            G5 q% x5 }& m4 {1 F- n, Z
คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        6 ~  U& p; Y. k9 Y$ {) f
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G    0 B8 V# s( u7 v
  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
. ~; x3 h  k5 m( n) H" G               Cmaj7             Am                          D7              G               
" V$ }1 _4 \4 W- Q% E/ C คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   6 Q& C. W4 Y4 u; B& A
      
5 g' F: R% Y1 J+ |3 y! f+ q# nG           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
( Z' r2 w1 r, I6 D0 {, Vโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..4 W% ~3 j0 k' R
     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       " h( Z, X8 p/ {, e* z; j( f! r
โว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด