กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

; c3 ^! G' q  }, Q

: ^& k/ c( ^3 g$ o* T1 n( {! RIntro              Cmaj7/D/G
, O( C: v% p3 D- ?                                           G                                          G         7 Z& N/ a6 I% v5 B/ N
ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                        $ `$ m$ f8 W/ `0 \, M) _
                         Cmaj7           Am             D7     G  ! Z8 K! N7 u: R
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
& `/ }: i( V( s4 F* l                                            G                                          G
; R" N+ T1 n% K- m$ X& qในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                            5 S# p4 v" }1 a- ?: p4 W7 b# ~/ S
                      Cmaj7              Am            D7       G
/ I' _/ A; z1 k6 G; I6 m. p5 `ฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      
: ?3 r% H/ n: R+ Q" V" h7 B    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     . y6 t) _" h* r( {
*บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง                * @$ f4 O5 j. Q% ]  K
               Cmaj7            Am                        D7                G
' m: q; `, p/ z  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม            k! T/ r2 s& t, Q8 \) _
   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              9 l' a+ A; `7 u) j# k& J
  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       " b! l2 a- b2 \$ n. S9 A. O# U
                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
2 |5 O# z0 P, V3 t. R1 A  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง' z4 t0 i. A# d; I  D: C1 t; j- Y: Q

+ q8 Q0 Z! m0 e4 y: L$ _.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    
7 e% L& T& A7 z; h! W4 m                              C                                F- e" m* z; B0 j& b8 c
ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                  @. n2 g2 B" }' N' C& U, v% g
                          Cmaj7        Am           Dm7      G   
$ K  J0 l" u& U4 ~/ S; T- R' Yนับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     
7 l; z. ~5 f0 _0 Q5 C   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               ( U9 o: d8 a2 r) v" s
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              
* l8 P4 V6 u8 L                Cmaj7           Am                    D7            G
; z$ Y( i. M4 Y, _& S% O5 jคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        $ v: A0 ]( m/ v0 g7 u4 P$ P
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G   
6 @  s; y) ?& V. H6 j: d/ _  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
* x- a5 a9 H+ c2 X4 d2 l: i. G8 l6 m               Cmaj7             Am                          D7              G               8 j+ |( k( Q7 M7 l* d. b/ g, |
คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง     c0 t7 D, c7 s
      
/ z/ P; W& E# H& U- {  a) s; {G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              % C3 O! l+ w3 A, C/ k6 F( d
โว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..
7 \) L2 z6 [3 {     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
  Q: H8 w! {0 \* K% eโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด