กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


( v2 R. j& T, W7 i8 y1 t
$ j8 o% m1 Y0 q  tIntro              Cmaj7/D/G
1 q8 y  `( E+ f7 l                                           G                                          G         9 D  k+ U4 s( q! |' w2 q& k, `2 e
ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                        * V9 A0 E# U+ P& g7 }+ I8 ^
                         Cmaj7           Am             D7     G  
( z( X8 U9 n: J1 @6 Y- Y6 Cเพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                     + v  y) u9 U4 }* V2 {' h
                                            G                                          G; a# I0 U) ~! n" t# l1 h
ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                           
% l! [7 H% d7 G9 b) |: B" D$ s                      Cmaj7              Am            D7       G
. n3 r" L  |* Q& pฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      
5 |8 S4 X, O6 T8 w9 n; L    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
' ~# d  s6 T4 }+ p; V1 Q *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง               
8 N, ]$ h( {0 @  H6 P  j               Cmaj7            Am                        D7                G
, v& Q# e+ D% \5 J& Y  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม          4 G) F4 H! h2 |! @% x4 Q6 s9 f) y
   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              & y2 ~% R& T8 f3 s& W
  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       6 y) S/ ^6 L8 G
                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
" g2 ?, y. C7 {$ W" r  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง4 ]( m# U  \# h& x' T3 M
3 ]% r( r1 j; G) O/ V+ y* q+ ]/ L
.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    . b0 b/ I$ A' P+ [1 @$ }) b
                              C                                F
# C# X! f3 z6 c, ]7 x0 k9 u$ h% Dในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                  |+ C# D! q$ n4 a- x9 l6 B( H( }
                          Cmaj7        Am           Dm7      G   & \$ b3 ]7 f0 @/ p' e
นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     
/ N0 m/ s+ U% u, @6 L   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               7 y: z& g- o. B  ?7 `1 z% |
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              
! h( W" \6 E8 r0 a* J9 l5 e                Cmaj7           Am                    D7            G% R4 [1 f, `, A
คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        
6 S3 i/ B" e1 ~$ Y! Y     Cmaj7                 G                Cmaj7            G    " h; Y# ~3 R+ L1 f0 `" y( I
  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
; O+ M) {' J) W3 u1 _' b1 f               Cmaj7             Am                          D7              G               
* Q. k2 u0 C; L% }7 K คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   
+ R7 C$ C1 ]3 f; x      8 X0 ~! l: z" W- T9 U  a+ _+ B0 Q3 ^
G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
) G) f; \. O* C5 _2 A7 ~' k1 pโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..; B2 D) }6 q( r7 w# H0 ?# [
     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
* m3 y; D; b) m8 ^  F1 S" Uโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด