กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


! P5 u+ W, ^% y8 _) d- v( J' I& ^5 q0 _. Y3 k2 M
Intro              Cmaj7/D/G2 U+ f4 L0 Y( B
                                           G                                          G         
! E) `% D$ p6 d% c# g$ Q4 Y1 [ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                       
# h! ~$ @# ]( j* n                         Cmaj7           Am             D7     G  & H0 U$ A6 Z/ F8 M
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
! m; Y+ F8 C$ [& ~                                            G                                          G7 S1 p( w" z% x( |3 e- I
ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                            : S, s2 l: k# Q, ^
                      Cmaj7              Am            D7       G
. i1 `& U- |, d& D' tฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      
& k* e/ X& v" y; d    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
0 A% b. k/ n( C3 q *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง               
" Z# T: z( q! f5 d) K               Cmaj7            Am                        D7                G! ^- o& P" z0 Y+ s8 P
  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
. D& B/ I- }$ P" _4 P9 H   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              
" N9 M" R) s+ G" ]; t2 m  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       
, M5 w" P/ v3 \; p! T                   Cmaj7              Am                      D7                  G   4 z; H9 F! t' @, I
  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง5 n6 U0 V9 P1 X2 \1 n, ?

$ u8 `( b# f  W" x8 q! a; O.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    & X4 v/ _7 O& ?! G9 n
                              C                                F: @: Q: G8 G5 k& }8 g; r8 C- s/ Z; [
ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                
% i6 Y  s6 `* u$ X% g" ?# w7 v" y                          Cmaj7        Am           Dm7      G   
$ }; Z4 s5 R' k6 ^4 hนับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     2 `/ u0 [+ h. n2 [0 E. {. O$ r
   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               
& X. x8 Z6 f. j" Z0 R*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              
) B( _5 |0 m* e* R- {" u, Y3 V% {                Cmaj7           Am                    D7            G4 H: m& ~/ O& ^8 g# \( l
คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        0 K9 z* R  y; J* x7 N* s
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G    2 j- o% Y, n: D. ~& p
  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
; c2 G: h8 U9 ~& a8 J- u/ F/ D               Cmaj7             Am                          D7              G               . Y, Q6 w- h& Q3 D2 _: C
คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   1 y% a) o1 I( h, Q3 x& r
      
. R* {1 n# e7 ~% H7 ~+ y9 l6 [G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              8 n; p0 E/ E& m2 ^  l! m
โว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..+ l  z( f, g, W. t  e
     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
) I3 S% x& r; `1 Jโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด