กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

: p; ^5 U+ c, ^

2 P3 B8 w: ~7 M& pIntro              Cmaj7/D/G6 U. V4 b$ @& _' j" [, f
                                           G                                          G         
# @% W) l$ l7 y! [# m8 Jในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                       
" X& z9 g( P4 ^                         Cmaj7           Am             D7     G  , ]3 r# E: I# M& y+ d+ \3 l3 e
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
3 O. r, n0 u2 X& B& m' H1 S                                            G                                          G9 {. a" C# X! @8 R
ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                            . d- d& g: n3 m9 V. ^$ S8 N/ v6 r5 c
                      Cmaj7              Am            D7       G! b3 r2 }, R) M, G
ฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      
' o+ n/ @! v: A* G: G- U    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
' H% w. B% f, t0 ?  m *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง                0 g* |, I+ X6 t3 }' {+ `8 K% u; `+ c
               Cmaj7            Am                        D7                G/ }9 b4 A$ ]8 M- O  J' D# a; d. {" c
  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
% n" ^- N) N5 p& A$ a   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              
/ c- u1 d' }# ]) i  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       
2 e' x5 J. V1 b" d( w9 D6 p0 x                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
' E/ D9 t: n7 `1 F3 S" I* F  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง
% C7 U; k0 M3 n( ~0 i
. ]+ a& A5 H# n/ y2 X; ]) V.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    $ D4 c1 u  U9 |7 t" B" Z4 Y3 ]5 g
                              C                                F
" y9 L7 p4 n9 P, C7 O/ |ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                  {; {% P: d6 l. j" V
                          Cmaj7        Am           Dm7      G   * h7 x8 E2 @  u: t1 B+ x8 Z
นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     8 M% U' U% ?! B" d; @9 m" B3 H
   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               
2 P2 q6 C3 J" ?+ g, x*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              ( d5 B+ |# [- M* |+ p. x
                Cmaj7           Am                    D7            G3 C6 ?) q; ?/ \8 e
คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        
3 w! F5 c4 ^+ U0 ^5 E. p     Cmaj7                 G                Cmaj7            G   
( e! B' L7 a0 U  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 # y! `$ z& u% y! J7 H# V2 I9 _( o
               Cmaj7             Am                          D7              G               + N3 p$ Y& k0 m7 t7 T% J/ S$ @% v: }
คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   ( f2 M/ I; ^3 F) J! W- O  \
      5 L, V& _/ S* T
G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
% Y; {6 a9 e# J/ A1 M' x3 f0 Nโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ... i: p% r8 z0 d+ T# f
     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
# b# b3 l" e$ D& \% x1 c+ Bโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด