กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


, s# e# S& n' l! n- m. b
: \/ J- ^. A5 m- t/ qIntro              Cmaj7/D/G
! o: J0 U6 B9 ^2 u                                           G                                          G         
, t1 a( H1 i; ^  W1 N% @ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                       
7 ~, j, H% n! x( x, B0 i: B                         Cmaj7           Am             D7     G  8 g6 f  K9 K+ e9 Z7 }
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
: ~, R& J3 S' w' {9 O" I% L9 v8 X                                            G                                          G! y2 Y8 K& o' k
ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                            8 p) c1 X6 c; @! q
                      Cmaj7              Am            D7       G
8 |0 W3 r$ Q- C# a$ Q: wฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      9 h# i5 o0 k6 ~4 k5 T
    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
) B( b8 v2 a- o6 e *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง                # r6 r% }* q* J  {1 _
               Cmaj7            Am                        D7                G
$ {! u1 p+ c4 W" U6 Q+ c+ y  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
3 ~( D2 y2 ~8 ]2 W% P6 h$ \; S" Y3 M   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              
4 M; F+ d6 s; e  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       ) D* e) _  m) E- I
                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
' w7 |7 K1 ^- n$ d/ t& d9 Q3 X  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง
# W, v3 E" W8 T7 |! d1 l
! O# d, J; L6 o0 T.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    6 o" @/ J3 e1 }. {2 z) D) V5 b
                              C                                F
4 I4 ?5 L* E) ?6 [' h4 ~) i9 cในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                
4 F* |  a% Z2 x  o! r; X' h) s; ~                          Cmaj7        Am           Dm7      G   
  G3 j& `1 }: ]2 e+ ?  @นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     
  `, I  Q+ y( ?; Z   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               * x5 m% O- m9 ^9 T- K
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              8 F' g+ M) G7 ~  M7 [4 Y6 v! h
                Cmaj7           Am                    D7            G
+ u5 w( h9 ^$ j2 @) S. cคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        
3 T& h+ p, U; v& V" V     Cmaj7                 G                Cmaj7            G    ! j$ k8 x: \1 w4 u
  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
% N: t. z9 h# x" s8 b& K) y- _               Cmaj7             Am                          D7              G               + ]- y2 X- d( Z
คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   
2 Q. O% @" P$ w2 x" T8 x+ K& O3 |) O      
; M5 S' q5 k' g0 D8 _G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
3 {, c9 ~6 B  Y, i* w" S) c; Vโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..
* u1 a  T! h) c- P6 n: s     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       % h) `3 P- Z2 y9 U
โว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด