กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


- R- K& Q: L! F9 O0 [$ G: m' \# J, Y7 h7 N4 h1 P5 q
Intro              Cmaj7/D/G
* m5 u: Y1 c, F2 T                                           G                                          G         
8 s0 O  t% H1 z9 D+ ?. Qในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                        0 X+ \; m' i' A) `, Y9 ?' C& ^
                         Cmaj7           Am             D7     G  # X1 ?% T) R- F: x3 V
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                     3 A2 r( ]. m' m$ s) m5 p# N( d2 t2 A
                                            G                                          G
5 Z% @& i; T, s, `  hในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                              v6 {/ l! [: _' j
                      Cmaj7              Am            D7       G
1 \  ~* r& T- }- Q$ Jฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      % P+ ]7 c+ j  W, D2 j& {
    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
: _4 X" ?' S  W5 ] *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง               
/ u3 p+ g4 I) Q6 A/ k2 x& L2 \               Cmaj7            Am                        D7                G
, L7 o$ w2 e3 V' g2 Y* \$ e  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
( u1 U  N, `, |( M4 O   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              2 O- `2 p8 R3 Z" i2 _# R
  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       
) S- o# J6 v8 D  h                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
  `2 @4 z9 e# e  z: j- C" Z  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง
8 b% x$ O4 p. ?; {4 S' d: l$ a% b! [* x4 U' B
.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    
7 k2 y9 q' n, t1 ^+ C: b- {, L# d                              C                                F# Q2 B* Q4 t* E9 N: f, c/ q
ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                ; `+ z4 I9 r1 [/ c. v! h
                          Cmaj7        Am           Dm7      G   
% p) b. x! n3 O9 b' G. G4 Sนับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     
' F" u4 M, d+ p1 ^, z, p" ]3 W   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               
( \& `# u( X) Z9 |+ G. \) I*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              9 r4 l/ Z$ q9 Y/ L+ i6 z
                Cmaj7           Am                    D7            G( o) z4 A4 i$ f: o) a! f% L
คนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        . S3 `# c" X6 a, ?+ M. N
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G   
% x0 i0 a) `% t2 ?  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
- A1 ^! N* b* Y* w! u, a$ A               Cmaj7             Am                          D7              G               / K9 E$ Y1 n2 ~; `, _
คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   
; e7 H( W5 i+ G4 F. P0 n% y/ k  K      
5 P1 W3 A4 C! {* @, bG           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
. |+ `8 _8 E* H: sโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..
* O9 b4 D/ I% Z2 H3 V/ R     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
( O8 l' M0 E9 u) xโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด