กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


" S1 _% \; K0 l/ m) [$ D+ Y3 Y7 B: p/ y0 u
Intro              Cmaj7/D/G
; z6 ?' z4 D' u, L! c9 p                                           G                                          G         - T$ }" [9 r- w
ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                        4 X: I$ l5 ?! q  a0 [
                         Cmaj7           Am             D7     G  ! v3 W! m9 Y5 p6 e# ^3 a2 @
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                    
7 N# \( K- H& G; d- [                                            G                                          G
: b, j9 t9 O7 o+ x$ \ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                           
- s6 y# I1 u6 @: G* }1 o                      Cmaj7              Am            D7       G
9 ^' ~# M* e* |4 g- D. I$ Vฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      0 t3 z( _0 K1 b; V9 L
    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     7 w. ^1 H1 }9 W1 J- B. J$ X7 q( b( e
*บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง                5 u2 |& Z6 Q) Y4 d6 V) ]
               Cmaj7            Am                        D7                G
5 X) d0 ]. z3 H6 J; `/ g$ l  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม          7 h8 K, L4 _1 u' }
   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              
9 D- f0 E- M+ R  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       - k2 R, I  W& c! D& N; s
                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
7 ^# B" Q* r) U9 J. {1 b' O  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง
) H+ T6 w. ?9 o0 R% ^  \0 S/ }7 H# P3 r- \6 ]) K; z
.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    * ?+ k' i( ^- Y. b8 o1 n* w
                              C                                F
4 u, |: f0 ?6 h# J0 z+ [. {ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                
5 q) ?$ v4 A. j                          Cmaj7        Am           Dm7      G   6 t7 p; L4 z8 Z% k3 a
นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     * b' y. q6 N; n& g
   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               5 ?9 q/ D! i$ i* D3 S
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              * c- |: I% o8 Q* \6 V9 }
                Cmaj7           Am                    D7            G
2 f5 l+ \" J% ]& |% Lคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        1 D# X% a* e) s4 ]5 p9 n
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G   
' [: j1 C: g; V8 \5 F  \/ M  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
# [0 i3 z$ ~6 u& w. R6 ]               Cmaj7             Am                          D7              G               
) h8 U. y3 s6 q7 M/ x- X คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   % Z- S/ ?5 c0 ?/ c, M$ Z
      
: h( o6 x) H) l) bG           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              
. q: a4 q. e+ @. v1 Gโว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..
3 s( Q9 T3 E7 S3 ?( I     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       , E3 o" Y$ s  |; H" o. K' u
โว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด