กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนบนฟ้า พาราด็อกซ์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนบนฟ้า พาราด็อกซ์


; d; U# U3 K' F: S) o; H7 y5 d; e$ c! p% Z; l4 ^
Intro              Cmaj7/D/G9 n9 F" x% b* _% x3 R* Q' s8 y) J
                                           G                                          G         
: f( }. O; t/ F* q6 R3 E- }ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้        แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใคร                                       
( E: W4 k' B7 l/ I( _0 u! `) b                         Cmaj7           Am             D7     G  0 c6 c# R" M3 i# ~
เพราะว่าฉันไม่มีจุดหมาย      มันไม่มีเธอ  อยู่ตรงนี้...                                     7 Q4 j% A% C" x& c- K
                                            G                                          G* `# i2 B. m, _: l# y) I& u: z
ในมือของฉันนั้นมีความฝัน     แต่ฉันจะฝันไปเพื่ออะไร                            : B' C  @, A/ \. I5 z/ F
                      Cmaj7              Am            D7       G
$ T$ j, K0 J. {- `2 Uฝันก็ฝันไม่มีความหมาย        มันไม่มีใคร  ยังคงเหงา..      8 D0 ^2 P5 N7 ]' L, G/ q0 H
    Cmaj7        G                      Cmaj7        G     
7 c- {8 ?+ ^+ M# }* D7 R9 t *บทเพลงรัก ยังคงร่ำร้อง...   จากคนเหงาคนที่ยังหม่นหมอง                , p5 h: i; C( D( {3 {% o1 T$ X
               Cmaj7            Am                        D7                G1 i+ o& L! ~+ n$ A# I6 G
  คนที่ยังตามหาใครจะมาจับจอง    ให้ฉันได้มีความสุข  กับวันที่สวยงาม         
' N6 s0 s  P; L. U) B# D   Cmaj7           G                      Cmaj7         G              
+ \  T  X- X! y/ b  วันที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นสดใส       วันที่รักฉันนั้นมีความหมาย                       & X# r+ p6 N/ Z
                   Cmaj7              Am                      D7                  G   
' U$ d1 v6 f# v  วันที่เคยเงียบเหงา จะเป็นวันสุดท้าย หากฉันได้มีเธออยู่ และเดินไปด้วยกัน ก็ขอให้มีจริง1 \& u  Z6 N# p3 E: a) a  |
$ L# A# d( C  c: A0 [8 K& \
.solo:C/F/Cmaj7/Am/G.                                    
( T2 T# m, p. Y+ g# g! j                              C                                F4 {$ i" ?: `3 p* p% ~: B5 U/ z
ในมือของฉันนั้นมีความรัก    และฉันก็หวังว่าคงสักวัน                                ) ~' Q. P5 p* ?# ~. k  \6 F" o
                          Cmaj7        Am           Dm7      G   
3 W1 b# @: M0 Y7 a! D4 [นับถอยหลังเพื่อรอวันนั้น      วันที่มีเธอ  อยู่ตรงนี้  ข้างกัน                     6 G  {* d( ]% _8 D- M8 V
   Cmaj7    G                 Cmaj7   G               2 g4 g' R3 S' l* W
*คนที่ฟ้าส่งมาให้ฉัน   คนๆนั้นจะเป็นคนแบบไหน                              1 D9 G0 F& A. u8 K" h/ A- D) k
                Cmaj7           Am                    D7            G
; k* ?6 q2 ~* T# ]% X  Xคนที่เดินตากฝนกันจนวันสุดท้าย  ร้องไห้มีความสุข ใต้เงาพระจันทร์        ; a( p( s, a& u  k8 ]% _* f+ M
     Cmaj7                 G                Cmaj7            G    . o" x4 ~; X' f; z- j0 o; ?
  คนน่ารัก.. คนที่อ่อนไหว..  คอยบอกรัก จุ๊บ จุ๊บก่อนนอน                 
' q" b/ c, D5 \% m$ W               Cmaj7             Am                          D7              G               
: {$ @& [. O0 l' E- e คนที่คอยดึงหูตอนที่เราแอบมอง   ให้ง้อชอบงอนตุ๊บป่อง  จะเป็นเช่นไร.. หากคนๆนั้น นั้นมีจริง   
+ e8 X- O  [" A7 p3 M* u      : U: \2 N. V) y3 }
G           Cmaj7     Em                G      Cmaj7    Em             G                      Cmaj7                   Em                              $ j" [* A3 ~2 q0 Q, h! h
โว๊ะโอ    เฝ้ารอ     โว๊ะโอ    เฝ้าคอย    นับวัน    ว่าคนบนฟ้าที่มาจากฝัน   จะมีจริงไหม... โว้..โอ..
" J& Q, h+ f+ b9 d4 |     G      Cmaj7    Em                   G              Cmaj7          Em                         G                       
: B; O: ?8 o5 E6 F4 qโว๊ะโอ  เฝ้ารอ     โว๊ะโอ  ว่าคนที่อยู่บนฟ้า  นับวันเฝ้าคอยคนจากฟ้า    จะหล่นมาตอนไหน...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด