กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ยางผลัดใบ โอ พารา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ยางผลัดใบ โอ พารา

  t( c& u0 K2 ~6 Q6 \$ C$ l! \

5 e9 h% B2 A! JINTRO:C#m/G#m/F#m/B/E" l( w' \# K+ w
             E                                 G#m                  A                    B
5 K3 [; K( D0 ^0 |$ c$ l1 {/ vแสงจันทร์กระทบแสงไฟ เดินหวั่นใจอยู่ในสวน ใบยางปลิวล่วง ลอยตัวสู่พื้นดิน- ?9 d0 S( l! y( M7 B
     C#m                       G#m                               A                             B
  u# ?2 |. e; q2 {$ G7 j9 bดอกยางส่งกลิ่นหอม ยามหลับนอนใจหวันไหว อยู่ทางนั้นเป็นอย่างไร ห่วงใยเหลือเกิน' U7 d" k" c" y) {# a7 x
       C#m         G#m                       A                            B         
4 k' a$ R) B2 [' c5 yคิดถึงก็คิดถึง อยากเจออยากไปหา  กลัวใจเมื่อไกลตา กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนใจ 5 ~$ }& }7 ]- I4 ]
        C#m              G#m                           A                          B          ( y+ m5 Q6 S6 f$ ^9 U% C1 s6 F+ Y6 `
เหมือนยางผลัดใบ พอลมพัดก็ปลิวไหว สาว่านานแล้วรู้หม้าย ที่เธอไปไม่หลบมา
0 @" v7 D8 o+ p7 t  Y# m                  A                  B                    C#m0 ]- Z" f% x! a
**ตอไดอีหลบ สงรานต์ไม่พบ เดือน10ไม่เห็นหน้า4 i+ ~% m" U& }0 r7 b* K, T6 ^
               F#m           B            E
0 ?+ b) P5 ?2 tหวังเหวิดนักหนา สาว่าทำท่าอีพรื้อโฉ้
* F( _$ L4 }9 y                              A         B             C#m5 d3 k  n- [; G' |2 t. x
*มันเริ่มไม่หนุกไม่หรอย เฝ้าคอยมานานเป็นปี
! S3 {1 [* W) |# h/ r5 `, x1 B                  F#m              B                   E
0 a3 W* r+ B/ K! y+ s5 a3 b# n/ M2 }+ iยางผลัดใบอีกทีโปรดสงสารพี่ ช่วยหลบมาบ้าน' }' k9 c! j5 U+ F( M: f! X  j
                 A         B      C#m                F#m          B           E
7 k0 P8 F' s9 n; }; C4 ]ช่วยทีตะโหว๊ยช่วยหลบมาบ้าน อย่าต้องคอยนานฯ อ้างว้างไปมากกว่านี้** - _& h: p& j. x
                                A        B             C#m4 f- q8 |( E( u0 K2 R* ~+ p+ x
*มันเริ่มไม่หนุกไม่หรอย เฝ้าคอยมานานเป็นปี- b6 g* `0 {3 }( [1 o* ^
                         F#m         B                E
8 L& H# Y! E. n* |3 q' s; Mยางผลัดใบอีกทีโปรดสงสารพี่ ช่วยหลบมาบ้าน9 Q. P# \. ]% Y5 G2 V
SOLO:A/B/C#m/A/B/G#m
# U& [# u! x* ?             F#m                 B                   E                        F#m                   B              E               
+ N1 A$ I7 J3 y0 H% w8 V  Sน้ำตาปนน้ำยาง ไม่เคยจืดจางกับการรอคอย มันไม่ค่อยนุกค่อยหรอย ใจยังต้องคอยน้องโย้พันนี้
7 h" U' N( A& ~2 K& l6 V9 ]7 w                    F#m             B                E/ n+ s2 {8 R, d: u$ X
ยางผลัดใบอีกทีโปรดสงสารพี่ ช่วยหลบมาบ้าน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด