กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

) m" l: K' u% X" z& A& O8 G1 u
8 n4 @5 X$ l' ?! K$ `" `" t* T
               F           
/ _# l' X3 |9 X) `( f* ]9 tถ้ามีใครสักคนไม่ดี
4 j+ @# f- h) `, _1 `% wAm            Dm   C           Bb                  
2 t: \( b7 o7 R) \ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
8 [, Y% s6 F; ^9 G* n- N4 gAm                    Gm
  \- T' ?) ?$ Q$ M( ^ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย  p) {! g5 k. g0 f4 T
                          C$ U  U8 [4 E1 P7 a
และตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
# J9 ^* @& d. ^; h# L                         F  E# r$ T. w% j6 q1 d7 D' F
เพราะความจริงคือเธอแสนดี
9 s9 }# J3 i/ Y/ k7 EAm              Dm   C        Bb                       
, Z3 K9 P) `* h% E* L" Eและเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ+ F6 r5 o* S. t( c; [" p) G
               Am
$ m. \- E3 q5 C, |2 _อยากบอกรักให้ใคร4 y7 N) e. W7 Z( r* Y
              Gm, F: b. O: Z5 T2 N% Q
แต่บอกไม่ได้จริงจริง
# E& h. ?7 V& H1 d: i( P                          C
. o$ E/ s: D6 S6 d0 Y4 |, J3 T& g  ]ทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ' I6 h2 f$ {- }
                F            Am
( L. m' f% k0 Z8 ]  V# m1 h3 A" h*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน( ?) Y" ^6 F& {. n2 z
    Dm           C& `! h9 q0 [6 p6 E* e. i# Z
จะค้นเจอหรือเปล่า! o( u2 {% @% C0 A" p4 h
         Bb       Am       Gm       C( [0 F/ C$ ]- ]/ M5 ]9 G# N! b  M6 s
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ
. \4 A0 z+ H% u: P4 w# K              F            Am' i; ^0 a& ?8 G% F0 H! S$ d
ถ้าหากต้องรักใครสักคน
7 b" i6 \0 l3 a6 m/ l3 l5 v    Dm               C
. ]6 G6 y, G4 g; q' ?$ B0 ^9 B) gต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ" t1 [: t/ }7 I9 }
Bb               Am- t& a& {3 F& H- \3 F
เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ
) W; H( p7 l1 [2 u( d# x    Gm      C            F1 F; L( g9 v! }3 S4 z' A
อยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ2 Y7 a' ?" p6 p7 Y2 _
- f" V0 o& ?+ L! t
              F           Am. |9 K$ G$ i9 ^5 x6 @4 c* d
ถ้ามีใครสักคนต้องไป
1 ^' a" K3 Z3 l/ ^$ h                 Dm           C        Bb
1 S  l6 _1 |% R4 u) g8 F7 Bก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ
; M% |7 u/ L* R' s; D, V7 q            Am                     Gm
  W) A2 M0 R, @  i# L0 cการมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน* Y" ]7 U2 E0 s$ g+ e) n
                      C
. |* W8 w2 \" iมันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว5 n. l- @. U, F5 ?& [3 D0 M
ซ้ำ */*
# r" {) W& e0 j6 z                      Gm        C      F- l/ L' J! f1 O2 V
ถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด