กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

" z& ^) ~4 q% [' i

. M" K+ _# r. h6 y' z% l) s2 k               F           
% {" X! w0 ~* j% ]# {8 |% x8 ?ถ้ามีใครสักคนไม่ดี
; P4 n  p1 ^$ pAm            Dm   C           Bb                  " k- G0 F3 F% v8 b0 t& X) w
ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร3 q9 J) J" z  |# N" F0 @5 v4 w
Am                    Gm
) l/ N3 j7 s& j! e: v" Mไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย
# j0 ~9 }. ]. ~9 @5 Y* h                          C
7 X) [# Z# [5 {  B: x- A: D8 mและตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
" F! b9 O" A( }4 N0 Q                         F: m+ [3 b' I- U
เพราะความจริงคือเธอแสนดี  G; t9 \. H' U7 C( S+ N8 @# O4 e- \
Am              Dm   C        Bb                       : I/ _- O) L8 j& ?( I  m, i
และเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ1 n" t6 q, s" n. X) L& h( w4 D
               Am# c; B( ^0 r4 e6 s; P
อยากบอกรักให้ใคร
1 I4 K1 Z& t8 K  n; ~' {( r4 s9 Z5 u5 E              Gm
6 s/ d$ x/ e: X1 y% @แต่บอกไม่ได้จริงจริง
2 E3 j/ g8 r5 k+ c" u                          C
$ H- U2 q' U0 M5 H% zทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ+ `9 ]5 h4 c5 m/ i5 B5 d
                F            Am
& j1 Q1 l( E* Z" `, u8 e*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน
' k0 D( U8 {# \$ j8 a0 _) `* B5 W    Dm           C
8 z3 U5 }( N+ n: ?7 i6 \/ j/ Hจะค้นเจอหรือเปล่า' U5 P! v$ z, z3 H5 e
         Bb       Am       Gm       C; I( Y+ X4 A+ z2 Z
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ$ B5 @* J8 I: f3 `2 ?9 ?
              F            Am
, ]$ i% }, t: m( ]! u3 j% Zถ้าหากต้องรักใครสักคน+ C& M) @; W) _/ y, X7 T
    Dm               C/ l: x* G) A; t( e
ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ
7 [2 Y0 |8 m& T% O, C0 c* {# Z- bBb               Am
1 H; v6 x8 a* H% A3 \เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ
4 l, w% i: r/ p# r0 l, A0 J    Gm      C            F
3 s; c. O8 B1 ~7 ]/ f/ V6 \, g; B4 kอยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ
3 s) {+ o- A! ^& }
4 s: @$ I6 j; H0 l% M              F           Am2 Y0 L0 U) ?& p! n) H6 }
ถ้ามีใครสักคนต้องไป
/ a- `3 {' m8 R) v! A4 _7 C' e; J                 Dm           C        Bb
, {7 \4 E. }- A# aก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ
- D* k* i) H+ `) P            Am                     Gm
4 {0 n/ l9 H" p2 S% e* ^! Lการมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน6 o5 B2 ~4 }( N' P, h5 W" o( }% ^  y
                      C
$ f8 G  o- W# Dมันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว+ H7 w/ L) s; m& ~) s! v8 I
ซ้ำ */*1 q9 f2 W7 w, k# @& y. p
                      Gm        C      F
! ]' m) }, Q0 pถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด