กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

! X% M- a4 n. T5 I
% |1 a) T! t5 f) t  F9 X
               F           
% M, g' a$ V  }3 H" wถ้ามีใครสักคนไม่ดี0 u  _: ?1 j- r- }
Am            Dm   C           Bb                  " |# V% m/ U& G- C: V2 o
ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
* I% v9 I' q5 LAm                    Gm, V# U6 n5 f! `
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย
5 E- j  i. u- F; C7 C0 u$ e1 C                          C
$ Z/ _. m, c* a. E: L0 I" Mและตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
, `- g6 `- M; k# N$ Y/ v$ u                         F! S0 P. K9 O( M4 r
เพราะความจริงคือเธอแสนดี
  W8 X' B' B% T+ iAm              Dm   C        Bb                       * Z9 N; x+ R- e$ I5 k4 Q
และเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ* n, [8 n8 `  [7 l9 P5 Q( ^! B
               Am
: h# W0 I4 x" ^/ N2 D8 J* zอยากบอกรักให้ใคร
1 Y$ B$ [5 }, x% U% H: S: x              Gm0 X1 W+ x1 `7 [
แต่บอกไม่ได้จริงจริง/ x$ C, ]8 l7 K; o8 |/ b
                          C1 Z# \2 X. D  l1 S
ทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ6 A* L7 s& t* U- r$ r: f
                F            Am
& C- l3 M' S1 B( P+ `( ]- m8 ]*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน
" E9 b% A  j( T* U4 y+ ~$ D& x    Dm           C
$ ^1 Q" }' B% Q$ [7 N( ?3 ]9 g* P" c5 uจะค้นเจอหรือเปล่า
+ y2 H" P' R& \$ g0 b$ I  u         Bb       Am       Gm       C* H; |7 q' T4 ]& m
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ
; M  C! S1 Y7 p* B: p; a$ F1 M' \+ A              F            Am
& I7 p1 P, A# w  `: tถ้าหากต้องรักใครสักคน
( g2 ?/ `2 z' c) X0 d7 m    Dm               C- z7 m5 R: D" T
ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ
) ]0 B# r0 W( bBb               Am; h0 A. ?9 J, T: H. M3 @0 s
เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ
; r1 e7 l3 g" `    Gm      C            F
$ Z. Y0 @2 G9 mอยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ
. L, [& d- O* J1 S; K! o1 t/ F/ l- \- S& A
              F           Am
4 [6 O; V3 a- A  t& C* h9 E1 oถ้ามีใครสักคนต้องไป
! M+ c, |$ N; E: ~: U4 F8 H. S+ E                 Dm           C        Bb
# j' G. B) Y  X) e" j& {ก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ
; D/ `9 [6 [5 g+ P8 ~) x            Am                     Gm2 M, O& j( ^# Z. |6 H
การมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน9 L8 G8 Q0 N6 f- N  k2 }
                      C% w7 a" Q% Q+ m2 D/ t; ^
มันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว
: f% O2 j/ x, L$ tซ้ำ */*
6 \) |2 _+ e) }& c* X1 W# N! k, _                      Gm        C      F' T5 z$ V8 T: _7 e* B6 c9 {
ถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด