กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

* @2 H. T2 C  t2 R* c' B5 I
' k6 y% r# A# T& b7 r( y
               F           / X; k  f8 [4 P+ S
ถ้ามีใครสักคนไม่ดี
7 `4 ?4 g" B& y3 n5 p1 h8 G* t& GAm            Dm   C           Bb                  
, h. h( y. Q- z1 M$ Dก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
2 E0 H5 H1 O; K& ^Am                    Gm$ z4 a$ t0 |  G, Z( ~8 j
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย0 P- U8 L7 P" i6 f" c
                          C
( g; ]% Z& F( {และตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
- T$ f2 {1 L! _- _% P: Y0 i                         F3 X% d. E" l5 V" [! Y  ], _8 a
เพราะความจริงคือเธอแสนดี
2 c/ A' t8 n3 b4 v8 N/ cAm              Dm   C        Bb                       # X0 x2 E# i! Y2 ^* g$ l. g- ~) W
และเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ3 t1 W$ T0 v- ~& T5 _! I
               Am
0 E: w8 R  g2 S# q' u: O; q8 sอยากบอกรักให้ใคร) f- K9 @# M( z8 I2 @  F
              Gm
1 i" N8 T$ q% \5 i! l+ k. Vแต่บอกไม่ได้จริงจริง% |( R/ r3 [$ f" q4 {2 q9 [
                          C
& A% Q2 s# o" H/ Kทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ
) [8 b& D8 |. o# a8 a$ L                F            Am
5 p- g( O- a: M8 B1 X*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน3 }4 \' _& t3 k: w7 B9 ]
    Dm           C% a  Q, }" D- a9 t) P/ F5 Q" ?5 m
จะค้นเจอหรือเปล่า; B# M  S2 T  i) D
         Bb       Am       Gm       C+ K& G( B! s! E$ c" i4 m& w" G/ m
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ+ R) p9 ?9 p7 v: t
              F            Am
- i, Z& n5 b* l, D% ~ถ้าหากต้องรักใครสักคน+ ?7 L5 x. I9 g7 L( `
    Dm               C
6 }: G7 T# F; n; Q1 G3 Y6 ~) `3 x$ S5 S6 @ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ
$ d* D2 A% d0 K! b* Z; sBb               Am% m7 w0 e* {4 F: d
เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ
3 Q# ^4 h; k+ d/ r3 w3 ~    Gm      C            F" P) |* q& O* R& _0 g. k1 v
อยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ' f! O; F- _- e7 Z

% u( Y* T' F9 u, Q6 {              F           Am1 m7 V% }5 a5 d; I
ถ้ามีใครสักคนต้องไป+ z+ N% U" F. Z  S/ n5 F8 o7 D
                 Dm           C        Bb& d3 i! l5 F7 L5 T, W9 K
ก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ
' N, X' F: _  K$ v1 e& X            Am                     Gm" y! F" o: S0 O' D4 W5 ?
การมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน
6 p# ~3 N! l, {8 p% u4 ?/ W: k! k$ K                      C8 B9 z& {7 h% w0 t3 R2 j
มันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว& G6 ~8 b5 ]: @% ~
ซ้ำ */*, \( ]. C3 c/ K- u9 I- j: u; j  D
                      Gm        C      F
0 |% ]2 A1 D  Zถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด