กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

" m- E! B2 `( [, {& \9 @

/ x, W6 n- S& j) P. E               F           
) {, y. T$ K0 S0 |4 Q8 _" lถ้ามีใครสักคนไม่ดี1 N- @/ I6 D4 B, A
Am            Dm   C           Bb                  / W, K6 X0 o0 Y: p
ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร) Q% H# m) `$ I5 o( Z2 J
Am                    Gm2 z% |* J3 ]1 Q5 Y$ @+ V* R' j
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย# A  |# a  h9 M+ W, {1 \. s  Q# S1 u" N
                          C. h$ @. q  T6 Z2 I6 g: A9 M3 F
และตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
& Y- o; L, ~' C' e                         F
( i' o) Y/ A. u& x# z8 sเพราะความจริงคือเธอแสนดี% S( \% C/ |: ]% _+ l
Am              Dm   C        Bb                       3 i. P0 i: Y* ^5 _' z  O) r& i
และเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ; Q$ r0 |0 m. ~5 ~: r2 ]" M
               Am
% S0 s4 y) `( J# U; nอยากบอกรักให้ใคร- B0 I/ h0 q$ Z& j: x8 `
              Gm9 y, L& u: _# Q  C- M1 K/ C
แต่บอกไม่ได้จริงจริง8 e& r$ l8 z5 d' V
                          C
; z4 m4 \# \0 s' s7 c$ H" B4 Fทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ' A, {1 V3 F5 u% d' j$ V, A
                F            Am5 K& g0 D" \- J; V  t  U! d
*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน
/ z0 V7 B% {) c+ G    Dm           C$ ]1 j. t) c* n: u0 ^5 G7 u4 ?3 l
จะค้นเจอหรือเปล่า
- ~+ i5 ~; m2 q/ i0 s         Bb       Am       Gm       C
2 e. q" {. j3 l/ ^ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ
) i6 ], y7 o. T( X2 }" @" [              F            Am
! Q' V- B/ V  t4 Z0 a* q; yถ้าหากต้องรักใครสักคน' M5 ~; M* N4 p* C( k  r
    Dm               C' r0 y3 c& s2 a  a2 j' O0 {5 @! v! u
ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ
- n# z0 T4 T: D0 I& j1 f! kBb               Am7 U8 W( e4 E6 j+ m6 H% \  [
เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ( T  t4 E) p; B" V) P
    Gm      C            F0 {+ v& w4 p! z7 o& O8 B6 d: n
อยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ* U" ^& R/ p/ _. x- c6 W) h

( j! W: L& d/ G              F           Am: l) F) U: Y: z! a+ M
ถ้ามีใครสักคนต้องไป
6 \4 S/ r  o) f* H6 U9 j                 Dm           C        Bb: S5 D3 H& ]0 @
ก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ$ A: H/ |1 h! A
            Am                     Gm! P) }! i+ x1 J7 Z1 n3 Z
การมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน
( b; j6 h$ a3 j1 ?- Z# H) S                      C$ y( V$ I* x: V; S
มันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว% w" v2 X0 H- w+ H
ซ้ำ */*
! K. v9 Y( M9 L+ P" e5 s9 v% v                      Gm        C      F
% ~# _* ]7 a7 W" R5 N: _, aถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด