กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

7 {+ W1 h3 j; E

# ^& ?( o4 e' I" V3 b4 O               F           * ]. S0 y1 H5 A& u" F
ถ้ามีใครสักคนไม่ดี( `  i, k1 P, q% N) f0 Q7 `7 l. m& e
Am            Dm   C           Bb                  
" z: d; f# ^) T. B* Jก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
1 ?, z* X$ T5 a- `Am                    Gm# Q# t5 R$ U( v3 Y
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย
: ~- N, z# ?  q- s, r. R% S                          C5 A, `: P. I3 _2 i0 G4 `
และตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ) I2 a- s. B  ^' X( w9 d
                         F; E7 C- m, x8 V7 g! m- s5 f- v/ \
เพราะความจริงคือเธอแสนดี
# \; u3 }4 T! j3 k5 zAm              Dm   C        Bb                       
0 c7 y" t. i1 X1 X$ a* L& h3 @/ ?* K8 tและเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ
4 c4 P, k$ z* M" H               Am! _0 k  B5 u7 O6 m- A
อยากบอกรักให้ใคร
1 o- d& @! {% c1 u! H              Gm3 f8 _! B, x" }* \7 }
แต่บอกไม่ได้จริงจริง
# J" g, ?$ J. A                          C. r* X* N3 E! k! U4 G' S
ทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ  E% N+ e4 ^! b
                F            Am) {/ k9 L" m  T
*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน7 |- E7 L* O# m3 Y# o+ u; W+ ~0 g
    Dm           C
( p: N. U# n4 u; Gจะค้นเจอหรือเปล่า0 v2 s& g4 [3 Z1 [7 F6 y
         Bb       Am       Gm       C% ?( _- E; ^2 ~. K6 p! X; A) w/ T
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ; d8 B5 _; z0 e1 a! |! M5 x. u! U7 [
              F            Am
* @) i' n8 ]. j8 I, rถ้าหากต้องรักใครสักคน& z/ b7 _( p8 |. Z6 z3 x
    Dm               C
& [* y5 c/ t+ N7 e3 iต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ  \+ w! ^) q6 ]8 `& L
Bb               Am
5 s: d8 p5 B* y6 E9 o2 jเลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ$ U! L9 [1 Z) B9 |* _; ~
    Gm      C            F
! c1 ?0 ~& E- D7 b" V# Aอยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ
; O' f0 |: Z: j  n: J' {3 q
  B# g" _* G' }0 B% T              F           Am$ r) M/ {, ^2 K' Q7 Y8 N
ถ้ามีใครสักคนต้องไป
# y( r* w$ ?+ d! j' K& u                 Dm           C        Bb
0 B. R5 \; ~, Y/ Z8 O# H! tก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ& x* L6 u% {2 M' v* j& g
            Am                     Gm
5 E, r: D5 B. Y) T& @การมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน
; x* D% I$ E' u$ a% k% k                      C2 s+ P- C( w1 x
มันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว
6 C, V$ n+ @) ^# wซ้ำ */*& c# \, N8 |  P1 H: u/ ?2 |: B
                      Gm        C      F) a, P; Y: t3 h8 t+ @0 P+ `" E
ถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด