กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

: h! r# }1 U6 A8 m) ?7 j* d1 M! n& E
, h& ?7 \6 m1 {3 M: O! l  f* a
               F           
. j% ~& |' ], d: i' [! [ถ้ามีใครสักคนไม่ดี! A% M& Y* e, v2 G: I" t% e9 `
Am            Dm   C           Bb                  
0 f" J9 j+ v! y( ^ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
: C1 s9 H" I, e' a$ sAm                    Gm8 y$ d- i5 n: Z% o1 F" y
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย
2 V4 s# ]0 l1 G5 W% b) }                          C
7 X- S3 @% k/ ~5 V% Aและตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ
, U3 |/ c3 J( d* b                         F
& C' `1 O  R/ J) U" gเพราะความจริงคือเธอแสนดี% O$ b* [. m# `& C7 `
Am              Dm   C        Bb                       
# C$ ]3 r9 I5 H: c8 Gและเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ( v$ E$ Y8 d, d) e9 o4 S& q
               Am( p" U4 M' ~( x9 M, m5 c
อยากบอกรักให้ใคร
9 S% H' \% M4 n' k$ U! a              Gm: G' V) P, W9 f( ]! f7 o0 w% U/ n
แต่บอกไม่ได้จริงจริง
/ g& x- L& l- z# s                          C
4 [$ {/ u$ M# m+ \! c1 l7 aทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ
3 C2 S% m: A9 d5 K5 n: d) W                F            Am( U7 J& r, E9 C% W5 e  g& o
*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน
+ j0 k0 _6 ]" B' P- @6 l    Dm           C
+ t6 R# ?6 q# l& k1 |: kจะค้นเจอหรือเปล่า
. k4 e& }6 |$ X3 G         Bb       Am       Gm       C. T9 \0 x+ S$ v9 U& q$ Z# r3 ?& J7 f, Y
ถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ" w+ s- ?) P) q
              F            Am; I( w1 O+ ]. H' l" ~
ถ้าหากต้องรักใครสักคน8 _8 |8 b4 @* r7 l
    Dm               C2 [, i! ~" u: K# V0 ]
ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ: p! f  y6 {5 B
Bb               Am
  s8 N5 e0 S, z- Pเลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ. Q: a+ s, J+ R, l1 I% n8 d
    Gm      C            F5 W* i% b; ]% G2 ?
อยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ. L# w) g7 Z7 Z. p& ~7 i4 N% C

2 B. J3 n4 \# T              F           Am3 \( D9 \8 h  c' w
ถ้ามีใครสักคนต้องไป6 S* S. d8 j5 \6 n5 Z- P
                 Dm           C        Bb, e2 y6 Y, ~$ w8 ~% B; g
ก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ- t% B, j2 `4 n8 Q+ J4 w
            Am                     Gm
7 T2 X3 s- F5 [& g4 l$ }การมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน
1 l/ J% H8 _+ j) R8 c9 W; e                      C
; p. _. R3 J( |' `) F0 }7 H' Eมันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว0 |1 S& Z: _  e- L- H
ซ้ำ */*
3 C( J' c# u; Z                      Gm        C      F
8 [% W1 M0 H; E% [+ W/ O/ W2 wถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด