กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักแท้แค่หนึ่งคน หนูนา


- z* G1 g( t& I2 K, D) T2 K# Q; q% G3 ^' o! }
               F           
* K1 {1 F6 t1 R3 w9 o& v! L7 Aถ้ามีใครสักคนไม่ดี
" D6 R5 a% P" m  ]9 n# `Am            Dm   C           Bb                  
+ q/ Y" S8 }+ r5 [ก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใคร
( |! d: x8 u3 B+ A) w. w5 zAm                    Gm1 V' C1 U6 C+ \5 }# l( X
ไม่ต้องฝืนหัวใจ ไม่ต้องมีเยื่อมีใย
! @4 \- V6 r8 }                          C
. \; g5 G2 S3 aและตัดใจได้ง่ายไม่ต้องเจ็บ4 ?- ]' Q# E& j1 x9 H8 e8 H
                         F8 |9 z( S: w$ D7 g
เพราะความจริงคือเธอแสนดี# j! M* Z5 g" {3 D
Am              Dm   C        Bb                       
& D" z; ~! r. U4 T- o5 K8 eและเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจ- Y6 C! k/ a0 [6 @
               Am
1 p" B' A, \  D9 f& fอยากบอกรักให้ใคร9 F3 h4 P9 P& l" J# `! a
              Gm
5 w+ N9 w" T; E+ |- p# mแต่บอกไม่ได้จริงจริง
' }: o, @$ s. ?& w, N/ t, n) N/ N                          C$ ?: W  U0 @; J) s. k9 J1 J
ทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแอ
: j, O: J$ h" V* |                F            Am
5 Z$ a: L( u1 n- @% H*อยากมีรักแท้แค่หนึ่งคน) U' G/ @8 x- H0 U" Y+ t4 A1 t
    Dm           C
. M, ]; d7 V% {! P4 p7 q+ ?& Oจะค้นเจอหรือเปล่า( j5 i8 U: P8 i! B" Y8 g
         Bb       Am       Gm       C
. @, l1 k1 t$ f  Tถ้าขาดเธอก็เหงาถ้าขาดเขาก็ขาดใจ! A5 K0 a1 ?2 t' G
              F            Am7 D$ x) X2 K% n' A9 Q/ {4 Q' \
ถ้าหากต้องรักใครสักคน
1 J) S0 T' w0 z4 m+ f% }4 }    Dm               C& Q) L1 C' a* x' V. ]6 z( t) W
ต้องค้นจนเหนื่อยหัวใจ
0 {# X8 U6 x% k, _  g. rBb               Am) l6 o( Y- u  \7 r: \% K, z+ k6 G9 b
เลือกก็เจ็บไม่เลือกก็เจ็บ9 H$ w: \+ x: v7 \1 b
    Gm      C            F
9 j2 o& j- l5 `! C- y" ]5 |( c. [- Xอยากรักใครโดยไม่มีใครเจ็บ
) N/ e$ w. l( a+ G6 S3 u: i1 m" s7 a* |' E9 C- x
              F           Am
# z' K( j% h1 Q% u$ w6 gถ้ามีใครสักคนต้องไป, Z6 L$ Q# |# W# p; o9 c
                 Dm           C        Bb
& v1 f" }; R' iก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอ
* U2 m3 i* t9 M            Am                     Gm
/ J& G2 a- I5 X' wการมีคนเฝ้ารอ และให้ต้องเลือกสักคน% e' w) b5 T$ m8 F# s( K
                      C' J! G* D. E. Z2 Q' I- @0 M
มันสับมันสนจนแทบทนไม่ไหว
6 B6 i5 G: U# K0 Pซ้ำ */*
( Y9 g* g+ K/ o$ x" E3 n                      Gm        C      F  F) Q" J6 c- v% N5 N
ถ้าหากต้องเลือกใคร ก็เสียใจทั้งสามคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด