กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

: t$ {; U% ^% I7 ~
4 D& o' H, i: f
intro : G/C/G/C/G
; d& J. Q5 E2 g5 L
$ D' c0 I( ], e# E7 }            D                              Em
/ ?; l4 |/ S+ Q; v7 Oจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ; l! H; i5 i& u; x" ^5 ^

6 O) X1 }" P: S- E            Bm        C : G- s  x- O! N& v1 I1 S: {4 K
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา2 N' ?8 w$ T2 Q2 K7 s
& C' V: F: j& y$ p  p. K5 H
        D    Bm     Em    A/ i4 s6 V/ Z' Z3 O
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา0 X+ x0 `; G% f

1 [" [2 m4 _7 B/ w          C                  G                D
- r: U: C# S8 }0 b# g/ E) @ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
( u8 v1 n% g% t) v4 Y
6 E$ P8 H7 l6 X3 p) Q            C   Bm     Am       G        D
0 [4 w" Z+ {2 {6 d8 P  I**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา) L- [% ~( O! y

# B0 a6 d/ c" j. P8 y* N/ H                            G    Em
; z6 w$ w1 P' ^: x9 C2 s   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน, s. m- G1 E! u# d: I+ F
, I0 a" _$ e' c
  C             D        Bm  Em' ~0 t% Q4 I! a& P6 e
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า* Y, g9 H; b; e' u  h& P2 P! b) y
" N4 Q5 q4 w) D& x
C                    D       Bm  Em
/ D5 I/ K% W4 Q* m% Aแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
4 `3 P% m3 b6 m  v! f
6 f5 P. S7 q4 T, t6 Q) a    C             Am  \. P6 B# O! N) ]( F! i3 f5 a% A5 E
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
! i) v5 n5 F) g+ L" B
$ S5 k2 W7 h& ^% q7 ]& X& D     C              D               G+ ~& K  T6 e4 ]
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร7 x1 N: K  z8 q) g; z* ?+ x
5 c9 d1 H, R& @3 K; a5 ?- [
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
, v* ~& v$ G5 c' z
* }3 F) b9 B1 C5 r( e( ซ้ำ ** )8 ]. I# ^( J  Q) }. e. j4 l
) e1 H5 T8 M9 G2 v6 f6 n, W
E                                  D     
3 }5 s0 z7 M$ {1 B4 Y  Z3 y% L) |  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
% h$ w/ X( D4 \: R6 R) v
, V7 ]( f1 o" @$ A        F                          G 4 F8 c2 o. a+ E  {
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้5 R3 i3 k0 J, O5 C0 ?
' N' n: `( Q! O% _0 N) O
                       C    Am6 P$ s9 k) M7 _& u
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
- G( p7 j& v6 Z
# }0 t, ~2 ^7 x6 I  F             G        Em  Am- }5 A( o) z! F( t8 ?6 S- U
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า! ^, g/ p& l  [

0 P6 x" ?% y& Q# ] F                    G       Em  Am
8 p' d# e+ K; a5 V9 Bแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
, V3 x+ b2 u6 W) ?$ a# q/ u2 K
7 m- `# Q$ D: ]3 L% m( z2 t    F             Dm6 @  n4 [$ }+ [5 p) C' Y5 }6 f
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
. T# ^  [$ Y  X
  c9 r! C; A5 B3 O     F              G               C0 O9 S# T, C% ]% c3 [: e0 t! G
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร3 B5 t: O  `3 y* H( [7 ^$ s% |
' S; O) f3 y% U
    F             Dm
, e1 P  [8 J8 e  }; Lแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   : u% Y- f* _  k, g5 \: e/ B

0 H- W8 f* j. M. x2 a) }    F               G               C    G#  Bb  C( Y* G5 F6 `  q# e
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด