กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

' Q& S' h% S3 c: Y
% v; F2 y' R) {' y8 W  W1 K
intro : G/C/G/C/G/ Z" B2 |. _/ D" r
+ L" A  M7 o3 d. M
            D                              Em% }5 C8 ]/ g3 k8 d: e, S: Q1 f
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
% e& w! r% k$ ?7 a- C4 `' o
' p7 k$ V$ T- ~6 g5 d1 O% ^            Bm        C
$ v. r; T; f2 H- o" Gเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา& u+ u( S+ W' n; M- h

6 a# k, D# A' o, B2 C        D    Bm     Em    A* K. l/ J; B( y3 i4 ~. [
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา8 J* w$ ]) l8 a  ^1 }- T

# B8 d- N& e. M          C                  G                D
( d! X- I8 e4 @' }9 L1 L1 iถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน: Z5 M2 i2 D  E% {( j. z6 d) v! y
7 [2 o- ^' v- \5 \, q/ p. [
            C   Bm     Am       G        D" U% M& ?5 U0 }& L0 ~. h7 x+ j' S
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
* U. H) j  h; x; Y6 e1 l
/ ?- O' S( E: U. S/ g                            G    Em) A6 v" S1 R7 [) \5 L' [
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
. e) {9 z# x( s" Q; ]2 u3 q0 Q: D) x' }* i# |8 c) D
  C             D        Bm  Em3 I* O9 q6 S2 W7 l/ x3 [
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า/ Y8 K# Z% e# z/ f9 y* U

( |3 ]/ I9 p' x- \# L C                    D       Bm  Em
4 v8 C4 R0 p3 s0 ?5 G. _- pแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
. i0 n6 k) Q: V5 q6 I9 I/ F. l6 p8 c- F
    C             Am! a* m' R& c% b
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
7 ?2 Q, W9 W8 O3 I  G, G( S# w* h/ {+ R; u& ?
     C              D               G+ z+ P" X9 |8 q1 m! g5 d
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
/ F. G6 L# s" X4 v, h8 I4 I
4 |; \# U1 ^2 _8 QSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D) H. F+ ?0 }; c) T
0 M* E* w$ x6 W9 v) u# x3 @5 M
( ซ้ำ ** )
* F% i8 J# q% x( Z; \, g8 }, x* Q# S
E                                  D     4 h, l  {6 V8 U; s
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร( e; E: o7 k: B6 [* _1 G7 X+ d
! X, s7 R( t/ M" Q& X
        F                          G $ o/ t5 q) g" B5 Y
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
8 o7 k5 E" p% E4 S( _: }" e& C
+ E9 D1 n0 H* R2 o: H8 @                       C    Am) X" Y% ]3 B' ?$ b2 q
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
  v8 u' U! w* V* ?' l/ B8 x% s0 m  Q5 f* Y0 `( ^
  F             G        Em  Am5 m' J% u4 x( |6 W( d
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า- J- ?  P: c) Q, Y! n' h* D

8 \" G; s  o. U1 [+ ]0 A7 k F                    G       Em  Am
; K! W6 B8 W( m9 l% @แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
! |7 D' u0 B; g( S, A" A6 @# M% I8 y* \# i! P$ E4 h
    F             Dm; o( e# g3 b( V. V7 u
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
! ^" x8 P: u( Y4 Z
" t; K0 @# A% R) A9 x! k+ v     F              G               C
* I' B9 v8 P0 Xแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
: w0 b, }$ v' t4 v' W! m5 M6 s$ ^' T* K% l% a9 F9 r& u. _8 r  I
    F             Dm
7 }3 G9 R- e2 S) u5 e4 p& A# Xแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 f0 U+ x- m+ l( w- x. G' k$ v9 I- K7 m
    F               G               C    G#  Bb  C
/ t6 G9 F  e, [$ W: Bแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด