กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


! \, H! P% y/ B- x6 |1 M2 h1 Z! z% y- v
intro : G/C/G/C/G
) i# @3 C  a5 B
* Y; h: x) i3 c+ W0 U6 A            D                              Em
' d8 u1 M  a# ~6 Eจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
; y6 R) s; `2 Z2 M2 U, Q8 ]2 c% R8 X  R
$ A8 X* ]7 Q' u  c            Bm        C
5 [5 k4 l% b; f  P0 [เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา! t: i% {: I* [, X( u

$ ~" z5 n  @% |$ l        D    Bm     Em    A
9 r  S! R# a# Mความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
- ~! O" {7 Y" ^9 L
# A* E2 d3 }4 m% `& z  y4 I" S          C                  G                D
' b1 h* l0 ]; x$ r9 `ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
9 p: x6 `; `% \2 ~; r- g8 H' P* `% I4 l! D2 n
            C   Bm     Am       G        D
+ m) m; H9 X: U, e- J7 y**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
, U+ `9 ^" B/ u' O
2 M+ @5 m$ O! z7 z# R# x, ]% v                            G    Em
  w. P( W6 [) L1 ^  j; m$ J: i. \   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน% D6 q$ T7 F  V, _- y2 w

0 A! j! q, F9 _8 P; \2 |$ G  C             D        Bm  Em
# h  ?/ p, Y3 N# D% Lก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
5 I9 B2 y& i2 G; ?$ Y2 T$ r1 m. o. [' r0 v; g9 q
C                    D       Bm  Em
- h& S4 K2 x: j; Mแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
3 ~, j  V3 d5 V  o
% I# k8 r1 ~) H, k) X    C             Am- q& S3 h& S) D3 H9 l
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
6 q: f* Y" A* u
9 Y( h9 m4 j4 i, s" \     C              D               G  ?: k: H8 m' q) P
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
  Z5 n; ^0 ]; ]3 {3 D& s' W6 J5 n
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D+ v; P. N( F! v3 q
3 r: A4 w; F/ Y' @2 [
( ซ้ำ ** )
8 D" S5 w! }; h2 \. O0 a# I5 r5 g: r4 S  T9 p& X) j
E                                  D     
- Z) {" |) \8 z" O6 J9 Z5 g" o; h  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
4 n) o( F" Y2 s2 T6 _  x& s
7 q' J1 i( @9 m& @- H0 \        F                          G
; q, G+ \7 p* p# cจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
. {$ Y( ~2 U. Y& D- }" m$ k  A; i8 a% S. ]3 w- r0 q
                       C    Am  B; L! ?" X4 J7 G
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน" s6 {6 D2 Z$ g+ }* j1 o
  b: L/ g/ P# w3 B. ^: O  H% W) `
  F             G        Em  Am5 z5 E) V$ j& x% A
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า, u  F3 v- ?' K& `. [
' D1 i) k6 N$ |" W0 M
F                    G       Em  Am( Z$ U. T! K* U; {) C
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า4 G3 Y% r" D5 R+ r/ U7 g, ?6 r! n+ z
  v& n# T3 g$ c: H# C
    F             Dm
( u4 G. a8 d4 X3 U; l7 fแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
: O$ ]# t2 c' l+ |3 O' }5 T
$ Z( I1 q0 m8 r# y     F              G               C( g* |. f9 p0 q  v0 R9 I  f
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
7 Z1 d+ @) Q: O: B
' n; {; Z( H# B; _4 k4 M9 ?& O$ T0 x    F             Dm% a* m" W6 l) H/ J/ }
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   5 p2 i; z0 T. r( p; R- n+ r
/ k( O; x3 n' C4 t# L3 `$ n3 N
    F               G               C    G#  Bb  C
0 G/ m' J# E, _' Nแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด