กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


1 ?# m3 W( q! K1 \
% [1 w$ t6 T1 p$ Hintro : G/C/G/C/G2 p, }+ Z  M& W7 w  _! f& w- P. Y3 U

' c7 a) b% |1 k6 ]% U# ]  K            D                              Em  O6 \; j6 d5 @9 E
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ% r/ X/ ^% V5 v7 x( Z: `
0 I2 j2 n/ d3 v3 A6 [+ y
            Bm        C
6 |3 T% K5 D+ y0 g0 pเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
% ^. v; r4 }0 W# A, R5 z  h3 H( S7 A0 k- P4 i3 J$ @3 H
        D    Bm     Em    A
8 L9 k( ~7 k( ]% Xความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา2 u! f* Q8 ?& A  Q8 r
9 F5 s* H* ]+ Z0 G( i3 e: h
          C                  G                D
' s8 L/ r8 U- V4 _- v) Nถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
: G  `- I3 a- _+ c# Y) X% k) _8 P) k7 ^/ k3 t8 Z
            C   Bm     Am       G        D$ T* g7 M% a8 U3 Y( Z9 N
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา! C; _, r) Y5 Q; ?1 L) f% X/ P: m
  \- D! p2 S5 X- Y
                            G    Em& d& |! `+ b: D7 L& r& k% i9 @0 x/ a
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน4 Z* z: W% V% B: R* h

' K5 ^5 d; j" B  C             D        Bm  Em
1 E) Z, U! s3 r& y2 o4 uก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
0 ^7 G! z$ Q/ d0 Z
4 \1 m' e, m8 W) W C                    D       Bm  Em
1 i7 g) I) d  }8 |$ pแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
' U, L2 c: k, o% X. u: b& F. q  S& G% o+ f2 g. U2 x& I
    C             Am7 t& g( ?! E! t& ~) l) R
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   1 k, J+ C/ @7 v) y6 \6 T
+ |2 N+ E8 H' c. c4 f
     C              D               G* U9 Z' l7 O1 x& ]! k" ^
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
1 d- d) h/ m( b; \: ^* C& D# K: X$ ?5 Q8 o/ t" I
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
4 U# _- a6 {' @, p& E8 t) m8 e9 L/ F* k# P$ X# ]' Z- V
( ซ้ำ ** )
. v# B5 p. J- \$ l7 g
1 g) _1 [+ J% q) Z% |7 NE                                  D     
  `" I# {$ X% ]$ ?8 r  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร/ g9 P' ^$ t) e! \8 Z

# ^0 Z( k6 F8 H- t& r6 y+ v        F                          G
5 {; H7 R, `( @, zจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้! a  D; O6 a4 b( `3 V; \/ e/ N0 M

- f# w7 i2 v/ t                       C    Am
9 E* b4 f+ P# V( W  A    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน: A: r5 z" |. _  B" U: e6 n: T

- Z* J  r9 y+ i! z) |  F             G        Em  Am
  F4 q4 n: [. lก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
# {. v9 _/ Q" w2 h' {5 Z  u/ E- m8 n( K9 {7 T- h
F                    G       Em  Am
; }" I- T4 H! Jแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
/ @- h2 _) p8 t  s# g0 m' X# L" G$ |" P( Q0 Y
    F             Dm9 {' C, e# c# a" g# e0 A
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   + b2 [+ v6 p8 n
% S7 {; l+ m. V. S
     F              G               C# Y, J; M1 |: N& \. `! |5 B
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
! T7 k1 a# F) v& c; M/ n  }6 t4 z4 K/ U
    F             Dm: S+ [; t9 V- s9 A7 R8 k4 j
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   4 n: Y; A4 g% s, M  T* O3 l: f% x
4 \) z6 E& k! E: c+ @0 q. ~
    F               G               C    G#  Bb  C
, m6 F5 M2 p5 s+ ?แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด