กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


  ?; s  q" r6 P2 K: {% |' x& N$ C
intro : G/C/G/C/G
. x- e7 |, r9 Q5 X# Y( Y! [. J. i( C0 b! p/ ^1 ]3 T! M0 ?
            D                              Em
' ?8 N( [) E2 o" ?5 i; Gจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
: @# F0 D( C" x0 X5 E
0 }: `) Q# a) K            Bm        C
; I- l" f# b% ]" Q5 q2 o% b! qเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา& s0 q; ?/ a( O, L
4 t$ K! Z9 g- J, Q+ {9 }
        D    Bm     Em    A
& e% K. w/ ~4 {0 sความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
/ c* B, F. z2 f6 Z
+ U- B/ P  b2 R( Y          C                  G                D9 j7 N2 @* s" S( h
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
# L& k2 `6 }) g3 Z7 y+ {8 D# ^9 b! H% }  g% o4 H
            C   Bm     Am       G        D( K; A$ _/ {9 Z1 W7 d( v" w
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
0 R# O& y( N6 }2 ?) c# {
$ i8 A( j$ N  I1 Y  y1 n                            G    Em5 r( I$ a5 X6 ?  P9 ^5 c% m
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
& L  c5 J0 L& `1 `4 h
9 T) G4 ?% l2 V/ j& M  C             D        Bm  Em
# C' z3 g; ?  K! i* e: X  Gก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า- o- Y: j- h8 \$ ~9 \4 a" \

9 E0 Y" z9 X/ h9 I C                    D       Bm  Em
  R. r" O' H3 g1 Z- `  j" u1 Nแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า# z6 K. X$ F8 Y; L: q6 n7 S$ M5 _
) t) G% p2 r( w: l6 i. ~
    C             Am
4 W, k9 u* }/ q6 ~) n7 Iแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   0 o9 }" V4 i, _) j# R" P) I' p

  N/ q/ g' N0 L8 ]% I. x1 `0 |1 n     C              D               G
2 D$ r4 r6 W% bแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
+ p7 m' A0 t3 \. j- ~# T. ^  [1 M+ R. N! u) O" G) a$ {' j9 k
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D8 @9 Y/ v& N' D2 O" z
; U: H9 s9 W! l2 d: v/ ^0 g
( ซ้ำ ** )% \, K- m- Z; H1 I
  j' ^7 H6 g! M6 w5 M& {
E                                  D     * e' N2 d" H1 u5 b0 N
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
+ m3 r2 v& X/ d8 m
; u! E' u, i/ R- r& P* I        F                          G
) Z4 J" A: N! ^) ^$ n! M2 H) Q# Xจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้2 `8 i9 Y* b  w+ M( |

- \! Y9 c3 C' M8 z: a) c                       C    Am
; N! J4 T+ ?" \; n9 P5 E0 l# ~, E    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน- p9 l% Y" E# r1 s
; v$ i5 H( g" t4 R4 e7 K
  F             G        Em  Am# h8 d8 [$ m  |7 O- a% a( I
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
! k: y) \2 K( a1 K) Z" E) z* d, v( u0 k" Z5 K* A  C% r* L( `2 e, O* w4 I
F                    G       Em  Am
4 I0 J2 h1 w& }: Q% i, }แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
% Q$ p6 B  p( ~+ e/ s
. B/ M5 g7 z0 k7 J3 S4 Y$ z    F             Dm1 z- t2 o8 j8 Q/ s7 F
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
7 ~" g9 `3 j+ H: F1 e9 `  T# C9 R1 j* d3 G- A9 C
     F              G               C
* T( f% s% M4 i. A  b- aแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร; }" g5 t$ r( k9 r/ F1 T& Z
2 }- I) R* A* i4 q4 y) O# U
    F             Dm' z3 E% M3 B% t
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 W' v( g5 W1 z* T8 R, c: k9 ~7 O. t- c8 V6 @1 Q* L; h" O
    F               G               C    G#  Bb  C8 l9 E! l; J  l% G
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด