กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

* y( _9 D' e0 f1 \, f9 E

4 ]6 ?; k5 ~' T9 `' ?# o: y+ T1 v& Wintro : G/C/G/C/G
3 _0 J1 k. h$ N# r# s2 C& d% t0 f% r8 B+ e8 K
            D                              Em
! c! n. Z) X' ~( M7 sจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
4 K* M+ o9 \+ a2 _0 \8 A: d4 L% l. D  R2 d3 A
            Bm        C 1 p! g( {0 H" \6 T4 M
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา! f7 L  h2 N- O2 L! _% m0 {7 Y
/ ~2 H; r* u. I+ `: o
        D    Bm     Em    A  p: p* p8 v, T7 V6 K  }6 R; q, w
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
7 T3 [; A/ M5 Y0 _6 T
9 w/ _9 h8 S) e          C                  G                D
( H5 R/ |1 y. {, v6 Z: mถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน3 A! h  w/ s1 @2 P7 Y' I! ^
2 E" K1 |, g$ ^% S/ [
            C   Bm     Am       G        D2 f- w+ \" ^! i3 N) ~2 N1 k4 y
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
$ ^: I- t& A$ F- D8 g) @4 Z4 B2 U% G5 {7 Y6 }0 ^* |! U
                            G    Em
) x* C. Q( {: l4 r, `( c% ~   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน! e; y4 F1 Y& Z0 s  z- M

6 A! C# Y: t" [; T1 z7 y' H  f9 U  C             D        Bm  Em
. D9 o8 k9 x5 `" o. J) |ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
% x; Y" j; W4 M: A
: s8 y! Q5 H& C4 p5 O) e& M/ o C                    D       Bm  Em7 S1 H; w% ^) |- q$ n+ u! S" Y+ F
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า& l% C8 b* y, F
' b4 G( G# ?3 v
    C             Am
  ^2 t  j: ]9 G$ P3 \8 O) h0 \แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
! Y7 _3 h, v: z% y- K7 X( z* x* L8 R8 ]5 \# A6 ?) G0 M' `1 v
     C              D               G/ x0 R3 c/ b3 I: T
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร2 e# ^/ o4 x3 b
5 f' B, e5 H4 Y# s5 D
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
# W# Q+ S, B# a" l7 Z% ~  B
9 A7 d* \7 e8 r: K' t( ซ้ำ ** )9 {7 S# G5 ~" I5 t- e8 ]
8 ]6 S% N6 W# J, n1 s
E                                  D     0 I; A; J; {# t6 E
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
: A2 \% [& R" f; p1 u
: m/ l: t  ^  G1 K        F                          G
) Q, _" D0 N, J) `! Eจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้0 W% _& Q/ ?! {* d: f! \4 @# w

+ J2 ~6 z, ~) Q+ D6 i' i                       C    Am
" j* M) @8 g, n; x. v2 \" D    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน) j8 o3 o' F* |: H

/ o: D. l8 D* u/ J: n3 v  F             G        Em  Am
" F  E3 S; G& O0 ]2 Mก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
8 g  l! Q0 Q- J6 U5 N) |5 d! ^, c
# g" s( Q! \8 s; c! ^  q- G. ]. q F                    G       Em  Am# {. P( N6 R8 f5 u
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
8 K9 f; o. k/ d. A' i0 q" l+ M% p) |; H& }
    F             Dm* {* |! J4 |# z5 I+ S$ i
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   0 G$ A3 M5 u, @. }
5 M. R  ]( v; T, H( ^
     F              G               C9 H$ q9 X; n' \
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
8 _3 B) `, {' f5 b0 P
/ X/ [& G4 m0 z+ L3 q    F             Dm, N: x/ t6 e9 o- m4 R; _' @
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   3 ^& v  h2 U% m! `) e' \
# r4 m$ d5 k& g  i( U
    F               G               C    G#  Bb  C& a5 ~/ H" K( }5 ^# Y
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด