กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

) E$ m( d9 g5 n8 n
" J: ~. s6 h9 c' S! k* ]/ n
intro : G/C/G/C/G
/ \6 ^! h: X$ z1 W$ D( A/ ^8 K* A* H  i/ Z& U. @4 P$ p
            D                              Em2 ]/ |; j' `+ ~. b% P" f: p$ L
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
/ G$ B. ?( i) e. e% J# v: e% a$ y) i& G( e
            Bm        C ) c$ G+ I/ P; M
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา; j7 Y1 d2 W2 [* X8 u2 ]2 U
, ]4 @% o$ N  u, b
        D    Bm     Em    A; @4 @7 L7 i' @: O1 }
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
- `8 N0 J& k8 z* Y9 g& Z3 Y0 A+ s0 _6 _1 e) @. d* Y' F
          C                  G                D
  i! V* ^7 x% f" R' n1 c! `ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
. T5 D2 ?' \, K7 D- J2 W9 K# _" u. t' Y7 O5 Y( E! O$ h# l* o. M* W
            C   Bm     Am       G        D
! F6 i  y0 }0 b9 Z; ]& M- u**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา+ G+ g( W( a9 o; h* O' A4 w

3 @* r3 B/ a) @( C2 z. q" R# a2 F: k                            G    Em& |1 _7 S! |# Q( f/ E! ?) j
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน: b6 P3 l8 n  x9 x6 Y
8 D  P3 @/ s' W2 y: {# d
  C             D        Bm  Em
0 B8 L" V" [' O0 g9 a# {' {ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
) s4 x/ I% ?8 F9 m6 e
6 [1 {& f1 y! r C                    D       Bm  Em
/ ?& }  e6 S9 r/ `; xแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า3 K* t( I5 u' t3 e% L/ |/ k

+ G- i/ _) m0 v; d. g    C             Am" w5 N8 D0 _# d8 h7 a: G
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
: d# |: R1 d! E4 p; J
. d9 r/ b8 _) [9 a; v1 X* F) }     C              D               G5 m" o$ @) F, b8 `' L4 s
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร4 l3 X' o6 ]7 X% r4 T5 i* Y, f
$ w- L3 y+ ]/ q
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
6 n% Q# W3 S9 _2 M' R3 \& e5 `+ x) p! U' N* v/ g
( ซ้ำ ** )  F/ F- J) [/ T4 t( X8 B. p
- t+ T$ x4 P: M, z6 H4 e
E                                  D     
0 B$ b4 ^/ d; d3 x8 I8 ?  W0 D  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร7 F" b9 W8 T! d

4 L' p& |8 @& P4 g% b0 [. j        F                          G : l- I7 O( @3 n
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้) \9 k3 C3 l! F1 u1 y1 \1 m
4 H0 j+ b3 d' s& i! }" L' z
                       C    Am
+ d$ j  z( u+ E" F# u: l    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน( }! T$ P% A9 ?

- B, g3 i4 r. j5 B. z  F             G        Em  Am
1 b( N3 o* E5 ^/ }; \ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
. t4 Y# q6 B6 t$ U0 v
% U( b- \8 P/ E- u# c$ Q" ] F                    G       Em  Am
. S- E8 [" m$ Vแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า- H; |  e" [5 e6 y
# d- M5 w6 z! \& s( D/ p
    F             Dm  U# R' T- o. J  e8 }
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ( E5 N4 Z0 m: Y# ~) o  F$ o# m

& M  i6 a* {3 t/ h8 V     F              G               C
' |) V$ J2 ]% O! Sแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
* c* u8 U0 ^9 E$ f6 r5 X' `
( o8 n: V9 J* w0 v    F             Dm  q& z) Y4 a3 k6 W
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   7 T7 U1 ]' D- E+ L- K

/ y/ W& E0 M/ u. n    F               G               C    G#  Bb  C
) b& P# r7 ]9 ^5 E6 C  Nแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด