กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

. B1 [' P- @, ?
- l  X3 n9 r) z( l3 Y5 {
intro : G/C/G/C/G: ^% [2 [/ x0 M9 b
  N4 j7 X% A7 l) G4 \) c: L
            D                              Em" ]* J( {! ~/ n( B0 e! t& D4 P
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
8 e( w/ L, v: O" C  ?- `; Q) C) @. F
9 U& T& D: v: b$ Y5 ]            Bm        C
9 v. P- p( c; h- pเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา$ L0 m8 p, N1 M- V% M

) H" R. S1 _9 f        D    Bm     Em    A+ {8 X( T3 e0 u; }# ^0 Z
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
( E; Z  G. }+ h# i; n
- F; V% h$ q+ i" g( R7 i6 I9 @" S1 P          C                  G                D$ R( M5 k, A$ S
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
2 Q% U3 x3 I: ^" l) C% }$ H  ^
( g8 J) h5 T3 O! B, {            C   Bm     Am       G        D
6 S( T5 }" y/ G  W! @  A**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
! x. o% e( t! y, _1 K: S/ q
' J9 A5 T, I+ B  I, l# ?; h+ Q                            G    Em
. g: M' o4 h. K8 W6 J   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
6 J+ G/ i7 B# ~. M7 b
  a! b0 w/ A! ]5 D& V5 R3 ^  C             D        Bm  Em, b2 S2 D7 i& Q+ k/ j5 ~
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
, W4 T5 ~* k) f8 u7 T# x- z3 j  }, X0 j5 M2 O9 J9 O, x
C                    D       Bm  Em2 K: I' I% w) ^) {6 G4 b6 b
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า: P/ I; D* _6 b

' S' d$ s  e5 ]: k    C             Am
+ {$ S' u. @8 X* b5 n5 Z4 d% G' tแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
( i) a  D( i  r1 W. p5 G* j! b0 S2 g& h
     C              D               G
0 `$ b% B) s7 [) T; B7 S$ \0 |แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
; y0 c8 m, G2 {, f& w/ |. T. t% s( J  g! P; |& ]1 {3 Y
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
% e* \/ c, p  _7 Y) ]" r0 M
4 P" r1 h3 O6 z  N* t' {( ซ้ำ ** )2 X" j1 f3 F  O& k: h1 C% f

, d  w. c2 G) A' ?& B- H% DE                                  D     
  ^) p* v- e* L5 S  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
' \" m. g3 x  U8 A4 `
! C8 [5 ^' H, a4 N  N0 t3 v3 J& c* p; l        F                          G
4 ]8 X) s& s" M7 j5 |2 d. Sจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้& v; z, J" ^3 t) P/ q6 m6 Y

* V; V/ m- _2 v$ Y+ H                       C    Am0 I) P1 q! D2 M5 Z9 v7 i* W4 V( p
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน) |! [9 n; r. {

3 u) n  j+ J0 C; Z  F             G        Em  Am
  E" i7 E5 Y% M, s. aก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
( y( k/ m. Z& U( t/ l( a. F* D! |% t
F                    G       Em  Am
6 {5 z4 K( ~* Y) w* R9 q# tแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
! M$ r8 _% R; A& h& _& G
$ x5 S, o) V4 U3 o) s    F             Dm
" Q2 c0 f2 m- x. Nแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
' J! h9 [: w  p2 A: w$ e' f! x( R* {) p1 e
     F              G               C
# c7 e1 X& Q# {6 J( Fแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
0 o" e3 x3 o( h
8 y0 \3 t2 z. q  k( r4 X/ n    F             Dm8 W  b( z8 v( Q1 o+ ]
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ) B1 t, P+ r1 i

/ n% t$ y+ C  h; ]5 r& j    F               G               C    G#  Bb  C. k; N2 K* S$ z. ?
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด