กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

# k9 w, B: d$ E8 `2 z0 r
8 u* B5 }. l  [/ f+ T* d$ M9 K
intro : G/C/G/C/G# e3 s) {! |% O

5 N0 L: w" [  i6 P            D                              Em; r3 J5 o# \+ t* q" w" K
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
+ F# O4 `5 f$ Y: _, D) H
8 v+ S: }: ~5 ^            Bm        C
2 X) b1 a& e1 |) e+ Mเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
) r3 p$ @. h& A& W: a6 I0 ]8 C5 t9 W& O% m! y5 z! Z
        D    Bm     Em    A
2 D. g+ _' G) E" l0 @% x7 i8 i7 S  Yความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา: ~9 b$ c% E0 O- w+ x. O
/ \* h: k" f( e/ w2 r  U) d5 o
          C                  G                D8 k' g' \' n; B% c$ u
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน2 w' }- j+ J; h( l; h3 n

* c+ t# l: |, u/ G- b            C   Bm     Am       G        D/ W+ \9 X1 G/ J* L+ z
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
1 X% ?& Z1 y0 G  ?/ I! N) j8 ]3 y2 X
4 X, q( [* d9 }9 N4 U" k3 Q' t+ v                            G    Em
$ H! M1 i) \+ J# e; y6 v2 T   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน' A, A  X- E3 j, t: J7 m
6 N# m' }4 g& y- S. z# v
  C             D        Bm  Em
% H3 w) f5 N- Pก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า+ M) A" _8 R: T& @
& S& Z3 K2 k) J5 F, R# X2 }
C                    D       Bm  Em) G3 f8 z4 |$ J4 B1 ?
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
6 e! D5 p+ Y% O: n% Q
7 f" K' B  i- x4 X    C             Am- N) z0 a0 a9 e6 z/ @3 J
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   9 j4 c$ T/ u9 {+ ^* d

. d! Q& A7 }3 i5 X1 y3 m     C              D               G& ?8 y  {1 V$ ~" t3 u+ u$ f
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร4 O. }4 h: B: S5 o

" d# ^  S* c0 q# sSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D, _* Y2 R. S( M: z- S- u3 R- l: [' f" m

3 D3 n7 k# i& b  ~5 a$ R* b& M( ซ้ำ ** )! o- _( U# q4 B' ]9 w
1 p& y9 w$ X6 I5 m4 Q. i) ]4 G
E                                  D     
/ r7 m9 e; X0 `4 @9 b# ]9 t  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร/ v( a" H5 p, p1 m

& Q9 q& m9 T& s" H7 R4 v- N3 s        F                          G
' R% o- a, o' A/ A0 G5 K. s3 qจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้) V( S" I* e3 W0 P, C; p3 N

  z9 J5 D6 Z  J3 T3 m, d, B                       C    Am) s/ E# x8 m. K& |, H
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
# U3 t1 B: g5 _- t  m
4 ^+ o2 H7 N" E& ?1 P2 L; r  F             G        Em  Am
, [" ?" S* g% Kก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า1 x2 w" P9 @+ g4 g. E

, l3 H3 s3 y9 h) H8 K* Q F                    G       Em  Am  i! L" j& p$ G% l
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า4 P# j3 _& b$ E6 k$ B, Z
5 O5 S4 y  e- H. `2 D3 e- [
    F             Dm4 A6 ^6 I: n; a7 V7 V4 U8 @
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
6 i; |. o, H# C  n2 x3 s# u5 ?2 w. Q9 g0 a
' W- R, O' D8 @/ T  D     F              G               C
' h! `. a- P- Jแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
/ V, W) J/ z" S+ ?4 {6 A! Y
) T' \$ D0 g# `" k- O    F             Dm
: Z4 _& E" U3 M/ D+ i0 x% H: \4 |# sแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
* N& d! A, d6 o
% c' S6 d; U- X/ g5 d0 p    F               G               C    G#  Bb  C9 ^$ `( H: y  m3 K
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด