กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


: f4 Q+ o* j8 d2 ^( V
5 {) x; q. d+ q) ~; bintro : G/C/G/C/G
% N! z9 j1 S* G, j, b- [/ D( k% H; B) R% g, {3 A
            D                              Em
( [4 R" D8 Y4 H) m  Bจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ3 M) g$ s5 |9 G8 i0 U
1 @7 y% }1 j0 I- B+ e+ e8 b
            Bm        C 3 a' m; ]1 j% y% }9 t) b# f
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
% U! |3 Z3 M& M: N# f! e3 _: r, M" n; M1 x3 a$ b
        D    Bm     Em    A
  A# {2 j( _" sความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา4 f+ U. e$ p8 K5 H# x/ F4 |  Z' D
: |( C9 e( U9 A) h% ?7 X8 H
          C                  G                D0 I! f# a9 J% E, w4 d+ D. V
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
/ g$ l: L7 O) s# h
! U" O0 o$ g) L- N  r8 Q7 k            C   Bm     Am       G        D8 {# f  o3 B6 o  \
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
' g6 H0 T, O0 i8 W9 z/ {
6 c9 v9 M/ x3 u" A( \) a                            G    Em
6 S; o% N1 u, `8 u$ \   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน- N4 ]5 ~: q- f  `

3 E% \- v7 y% w4 ?  C             D        Bm  Em9 s8 r' f/ @$ B  J8 J  a0 F! M: H
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
+ `* [6 c1 h$ ?0 ?- m7 F8 \: a" k" A3 }! t  l! @: P  |8 @" m
C                    D       Bm  Em
% Z! Y! H! C* Qแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
4 }( Q4 D% G; Y$ B
6 f" v- Z; c6 D  h( |    C             Am% f4 P. @& R6 @. _7 _
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
! a, Z1 L$ ?0 b( i% i
# K0 w$ V7 J- N+ n     C              D               G' j2 A% V! C* ]8 o
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
( [$ F  P2 R/ G: {: M: _
$ L/ k& X; I) D+ MSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
! F3 r1 n) _8 ]1 O6 c$ p4 G% {- X% i' {! n$ T) O1 t
( ซ้ำ ** )
/ c7 G* O6 B( A
; ?5 u7 K4 K8 k7 w0 X) qE                                  D     
9 W, V) @4 O4 [- d  C  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร$ T  c7 l/ ]1 k5 q& P, O

% M. z9 ]; k$ p* M+ B. h1 t: g        F                          G
0 h. A5 u0 C2 x3 k! H! d% eจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้% v7 c- {, E4 G6 w- D8 [

" X+ U5 f7 g+ b  P# @0 y1 _4 D0 J' K1 R                       C    Am
% W! s) M8 {1 M- b# e    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน4 h8 S! h" k' M) @

0 m$ I8 S8 \, S1 Q, j. j8 Z  F             G        Em  Am
( H7 z- o$ m( G/ m% {ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า* ~& G  ~+ t: w

6 K  F3 d; w; B/ H/ B* g" z( u+ K4 {' L4 p F                    G       Em  Am
3 C& B% F7 x( E) O& T; h  dแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
8 ~: X6 \  i0 I9 n/ y+ }: @7 K' B& i( y2 `1 E
    F             Dm
1 Y/ s; ^- W4 i6 Z7 s' dแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   . M/ f$ q0 p: o

4 c4 ~) |9 R) `' O     F              G               C
2 {, u) Y% ^+ ?3 n- p9 Kแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
: S) ?3 N; p- X) L. `1 e' {- Z  t/ \
# R8 d! J4 {5 \2 u" }5 Y( Z) \' _    F             Dm
8 u. J7 J" [8 V* Y1 B8 {$ f% Pแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   0 s& H% t$ F1 x1 Y
' c1 V& z! s; O0 C+ Y' {
    F               G               C    G#  Bb  C6 T! A+ F  D* E& g+ t
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด