กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


3 Q8 p, c: j+ i/ z: Z/ S; e6 m1 R7 [* |, L/ z" R5 f
intro : G/C/G/C/G7 x% U* i6 _6 q, V' A* L
5 F; R& D" x( ?
            D                              Em1 y8 l& w7 }0 f  @, W1 z
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
. q- [- b4 H5 K, Z! h5 s8 ~" V4 A1 A
            Bm        C , O, o# g4 X5 O+ s; _
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา0 \: H% L9 I' N6 b+ a0 Z* _; ~
; f* c9 B  J" ^4 [- [
        D    Bm     Em    A0 Z1 c9 A4 a- w. i; X# `8 h5 y* |
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา+ j5 `% a* h7 {# v" N! G

3 b0 l1 P1 H: g0 x( `          C                  G                D
! a* ^1 H* u) _: n1 n7 tถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
* C8 K8 Y# P4 O' Y5 P
. |; n( Y0 R) s            C   Bm     Am       G        D
( ]2 q" e3 S1 q  V6 ^**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
4 f/ i* r1 q. p5 T
9 W4 b/ a) }) q9 z3 ]                            G    Em+ l4 ^# b1 m# g3 a9 _
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
& R9 V7 h0 |$ N' ?+ J* B5 p6 A+ B9 T/ p
  C             D        Bm  Em
: m( p" [" B0 x* p  u" I- [ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
' P, J# }2 N' ~# w" e& b/ F& Q% y
* Y& _; t/ s, y3 p1 T$ J C                    D       Bm  Em
* n3 \& U) v# v4 x0 xแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า2 O' k( d$ u# E9 e- _' V# n% ]
3 K0 n6 D* |  P/ Q4 Q  V8 W* \- |
    C             Am
, F1 i* ]! C3 c( p' y+ G% k% H0 tแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
) ?! i; H4 A3 t% ^4 ^' |
( k- l% x- c: q$ ?5 U6 y     C              D               G
: U7 f, a  N/ Q2 @" Aแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
) \; c" J7 z- C  S% I; K2 y: m
) u+ x; `9 n" _1 qSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D6 M- X; X5 w5 s; G( Z# W5 C2 ~: B3 L

$ t# E5 L$ G* h9 j& C0 |' {( ซ้ำ ** )
, |7 b, @& @+ r6 ?/ h8 M4 x& C9 t
E                                  D       _0 j3 ^" _: d
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
0 |; `3 |7 r# n* {7 Z/ k; w- c# c% S$ j! n& w
        F                          G $ e7 @. S! v: i  |
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้& i/ r' T! F( w2 O0 P- e3 x& q9 O* E
& u& o7 M# E, X2 F7 O
                       C    Am# C2 p" c3 w" Q$ k+ F2 ~
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
0 C( g  K% ?9 q" E) v
- N+ ~2 C6 {: ~' o5 p  ]$ J9 N  F             G        Em  Am
8 t0 ?# u4 n" s4 t  ]+ R' Rก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า2 F% ]& {) m! k

/ J/ p3 u3 y: z& K F                    G       Em  Am
% ^' M6 b/ t, K& m6 F6 `แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
1 U7 j' U: z: a6 o& z1 t" K; o3 {, t& m& U7 Z
    F             Dm
: h) X7 q6 b$ u) h  aแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ! ^2 n6 D# y; ^/ H6 E9 s
1 ]  h; o2 H  K1 a; Q
     F              G               C
6 f+ b! Z( L7 a. s& uแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
8 i) p& k+ ^! X6 d4 m4 N# N, a/ c+ o& ~
    F             Dm/ e  x6 c7 N% C( P9 J
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
9 X; }. b) l+ E8 a, \( l4 y  b) J* s5 z3 _
    F               G               C    G#  Bb  C
1 W1 l" B9 k4 ~3 U" hแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด