กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

3 p' ?  b# u) K; b2 S7 D
" R& R5 B  E3 G+ j
intro : G/C/G/C/G4 B. M# O* O6 q2 G# h+ i/ F

7 X. D" D6 l$ ~- u: s6 _            D                              Em
) W7 R' J0 F6 N. U! T% zจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
3 Z- _- d! `. P  n) b( {# z1 w; f2 _. d4 `
            Bm        C ; P# u1 S) q# i- z: B5 G: {& w! a8 M
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา: w5 ?" e* D5 M" h5 L' D6 ^' f" \

! W# K9 [/ N* r' N1 o' w. G+ @        D    Bm     Em    A
' S) j2 h# G9 aความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
+ k6 M) ~5 |; c% U+ e8 f! b8 q; |2 ]
$ ]% H3 h( X: ?' W7 B          C                  G                D/ G* p9 Y$ h8 D
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
. I* c7 h, M4 f3 m
* _( i, o6 Z9 p2 U& l/ T2 t2 W            C   Bm     Am       G        D0 }, c7 d5 r0 R$ R, d3 G
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา  L, k3 w; @6 v! D* H" Z! A

! q5 L: N% c8 |' u, y                            G    Em
8 |* k* j: y5 i   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
: Q& ^5 m0 B& f4 g, }$ Q
, T" V7 o5 U3 i$ Y+ m  C             D        Bm  Em
- i/ y9 P0 y: a# Jก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า$ u- o, G( `4 r0 M) H: C+ q- N, z
- y3 G1 z4 j0 `6 v2 }
C                    D       Bm  Em
+ j: `9 o  L' }* m( }4 L% c5 hแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
+ }: S# x' P3 @1 x' U/ `+ ^' N# l, z
    C             Am
5 d% n  S" z) b  ~แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
5 i$ u" |7 E2 J$ x- i7 [% R
3 ^& ~( `% a3 D2 a6 L     C              D               G
& q# Y+ P; H# k: d# hแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
% ~/ B+ W$ p" K- x. N# b
2 d7 c; U5 w0 r  @" O: ?Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
9 @! @5 b7 u2 R( B
0 X$ s% B4 w# Z& i" M$ M( ซ้ำ ** )
8 I" C5 }0 j- k' M) G& a. M5 `5 R- l
E                                  D     
) i; d% i/ q7 c3 |6 e! s  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
7 e, F  B+ W, n+ B* B, z* d! {3 V5 a( a  |/ v: D4 @5 M3 q: h
        F                          G 4 f$ l9 ^0 M* g" b4 K9 g7 S
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
6 e$ ?& x+ D$ K0 {
4 R6 B- H9 J' W                       C    Am
4 L/ V. H: C' J  H    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ c$ w$ u( r. l9 d+ J) ~

. u7 G! ?' _4 ^7 ?4 F' p, _7 {) _  F             G        Em  Am/ a' W# w" z5 r9 O. I
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า, l' a0 u: S1 `# d8 Y- T

2 T; w$ e& \1 L% W; B6 [: ?6 L0 n F                    G       Em  Am
* {+ n; ~# e- `9 y5 C- fแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า  ^" h4 e& b$ W9 O& }
9 l5 u) a$ }2 [( g: H" S
    F             Dm
8 _9 _5 Y5 }1 u9 |2 y5 l, }0 x* Vแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
7 R: v- C9 V! k+ G9 P" x! c6 f  W. h, Q+ S0 S% u: s6 G
     F              G               C: l# `1 r5 M) C& j+ _, z
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
# P; o+ t' Y/ l2 K  o+ u; ?- s6 j7 c& R' r# X8 w+ D* \* s
    F             Dm5 ~9 \2 S8 F2 s
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   1 r0 j2 z& Q$ h
% {/ U$ F" d  A/ `4 m3 E# D$ A
    F               G               C    G#  Bb  C9 p% v" |$ |( I/ K& X! p
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด