กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

2 B6 g! i7 a9 n# k- s: H% R
8 g' m# X  X$ M  w6 ^; d! Z
intro : G/C/G/C/G' m( E7 y& R7 ^+ e2 q; E

( l9 V( p8 f: L            D                              Em
& A5 V6 ~. s" b6 Y& T6 Bจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
! c( C) G- k3 i& y/ S( Y" X0 |% l! o& r5 J
            Bm        C
5 Q  o6 C- c+ n$ V5 \เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
" Q& ^  e, ^. z' q+ J& r  b! E; g. i. H9 o3 k; G% h
        D    Bm     Em    A
2 Y/ t/ `' w: i  \: xความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา1 U: U5 l# }; i3 N
8 z. I) [& Y% Y. C$ |
          C                  G                D
5 v, |/ {/ ^# j' P7 Vถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน; x( E& h- G4 |( U! ~

. k1 m5 S- C1 b3 o. y" b( X, `            C   Bm     Am       G        D& U* V! n% N0 ]9 Q4 F" q3 @2 `: O
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
4 a6 N) Y7 b/ k
+ [0 D& I* u7 w6 K2 m                            G    Em6 C! @5 i( q0 F8 f& `
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน% i; {. M$ i( T) @& {6 A
" S- O% b' _! s; m5 }) U
  C             D        Bm  Em
# ?7 Y( ], @) \% zก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า8 K' }  v# @5 c7 N$ V, t% s# u7 C

: z, V: q' W& E6 E  G C                    D       Bm  Em! v, b1 f& h6 c
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
# I. k) E6 V' F: ]  [. o& Y
% r6 m: M5 [* M' g    C             Am
4 ?" n6 i3 n( L/ O4 ~- C2 X' H9 `แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
3 ^: U5 x  I" J" @( P
* @1 r. |5 f0 M     C              D               G
# v1 l9 h2 P# i( hแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
4 J: u2 t% b' n8 \! |0 ~' w8 b6 }; Y( D% K8 e/ I6 l% y! `
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D; k! V1 l: q8 Z# J% [* O
; Y) G5 u/ r9 D: T9 _$ R+ o7 c
( ซ้ำ ** )" o6 ^) [$ K% c9 r5 l

' F4 ?7 s- E( P- }% Z, C, \0 O8 NE                                  D     ; p* o6 {/ g6 W7 G$ E& [" X
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
& B8 t0 h9 f8 S; X& ~% h
; t" [3 r8 z0 F        F                          G 8 U- i9 Q4 d4 b8 J
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้% E) a( c  a( }. E
1 k& G' Q2 e2 m# Q, p
                       C    Am5 u) f$ Q9 F( d5 i1 L
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
% c' M8 R. R& e
6 c) l6 o; T5 L9 N% h& e  F             G        Em  Am
2 z, f4 T; Q0 o+ a" p: ?6 ~ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
, B8 B8 K0 Q  o9 Q* x
! h8 F# I: U" ]7 C" j F                    G       Em  Am
/ i' O* W" e6 W4 Y( D/ mแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า- C3 p! g" l3 l: x  h4 }  @7 |/ a
) B* g# u% c8 p% b( ^8 }  s
    F             Dm0 m' g) P% ~- i: k: _
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
2 u9 v1 J- Q  z8 e7 }
. b; |' B/ U9 J( }, \, u2 }! s     F              G               C* w8 Q; R7 v1 F  i% q; f
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร7 @! O- d6 d1 `9 N# G' |& b

7 W+ T$ q4 T+ i    F             Dm
5 |: H* L8 {& i' V0 U1 m2 V4 ]- \แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ( \2 Y" t: ?9 h* _* K
- D9 ?1 n" s1 @2 G8 h& J8 c
    F               G               C    G#  Bb  C
% x- y/ z2 ]. |! Y& oแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด