กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


2 i+ N4 E; k7 f7 W  w8 {, n4 O
, f4 O7 G  W4 e: Hintro : G/C/G/C/G
% s5 L' d- E& B! w% C" w. A" b' p9 O- ~
            D                              Em" L' T: m4 E! q& J
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ: C; o0 u6 A) s. c' q" R9 i, h

; I: I2 R+ a- ?            Bm        C
3 ^* _" X4 v! q; k0 |2 c6 fเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
6 G: e6 \- ]) o8 t3 Y. b" i0 H/ E4 {! l9 ]. Z. W$ L3 a) K
        D    Bm     Em    A
' B, U: ~4 h/ k0 Wความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา2 }* U1 C8 A1 ]+ l% w  w+ J
1 D: D- X- D/ h1 N
          C                  G                D
: _5 u. Z  r7 G2 T1 ~$ S& E/ uถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
8 s# ~4 l& |8 d8 ?& F  [
+ P, l' r% Y5 G" L% {            C   Bm     Am       G        D
% R( d% K4 j1 M* }**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
9 B, c9 b. k  E- \
0 s. l: n! @6 a* O                            G    Em% l; f2 a  x+ |* G9 |
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
* a7 x. Q; O, C# P
9 G# B- d$ s+ ?! Y; Q4 B5 l  C             D        Bm  Em3 Y$ F8 K2 j5 Q
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
* }$ m) x# K  R/ p( N& `, N* g+ k
  g6 p. E4 e5 ]! S/ H C                    D       Bm  Em
/ X2 [% F6 e6 |6 A" Oแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
& {) q9 P4 T- B0 O. J+ P; v8 x
! X$ g' ~3 L; {2 b    C             Am
4 x; j- e( l5 g# P' g9 ~แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   4 a1 q3 y1 J# S! y5 U3 D
* O2 b2 Y+ g) {+ w* ^% `
     C              D               G/ h4 I$ b9 B( ?( d! }
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร  T4 Z, {) i" J8 \5 q' W
% r% O3 W' J* G1 q8 c& ?! n/ g
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D. S! r0 w( G7 M( y5 z4 ?

6 L* J8 ^6 Z* N. }# X( ซ้ำ ** )
' `! }5 d- l# p0 Y
0 \6 I. \. L1 @1 _8 A$ a, l. sE                                  D     4 t/ c3 B4 x0 r1 V1 B
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร$ m8 ?2 o8 @) ?% `
7 _$ L5 H8 y- T. Y; k7 d2 u
        F                          G * v8 ~& w0 a, a& V$ q
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้, y7 L' H* S+ a
' K% n4 U4 a/ x) {& V
                       C    Am) o, s  X; Z; l8 Y. C/ ~
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน: @% U2 r5 u9 W! s& o) P  s

- ^7 A1 _7 o. q9 m7 T9 _  F             G        Em  Am0 ]0 @. @+ f0 e0 Q( Z
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
, N$ o8 z- s/ X) k' B% u! ^' |* U, e2 f! i3 \  B. E! p& ^) W
F                    G       Em  Am
+ Z9 I# `% [* {! Q5 [/ F2 Z- uแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
* e: O; F; c- r4 ^% y
3 L& A' \1 H6 R! a- D    F             Dm
$ n# x6 B4 j4 S0 C7 u3 T+ nแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
% \% g/ g( V7 x* [5 e6 ~9 k$ L
' W# E/ r( A7 O     F              G               C3 L, u5 P6 H/ q/ t. f
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
$ V1 Q; |/ D% e9 s6 d" ?9 D5 ?
% H, h: K% s4 W/ P# _    F             Dm* e: t, s" c& A2 O  [7 h
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
$ O! m) a8 T* t$ Y7 A  ~8 Q  b9 O/ }' [- l; i' i7 l
    F               G               C    G#  Bb  C/ S; f" n  j2 \- G7 c: O
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด