กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


& q/ b+ r7 m4 I' ?- r- T/ o7 G- i" }7 y
intro : G/C/G/C/G
, I- o+ M) N3 G- x! ^
6 L3 s8 ~/ @: N2 K, [5 F' ?0 `" o            D                              Em4 T* ~4 }5 W) n9 `. {& ]& W
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ; T' f  W3 N# }7 C
% g5 `2 `9 s' [6 \! ^6 e0 k, l
            Bm        C $ ~! G8 h: t2 ]% \6 O" ^6 e
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา7 z& {5 t5 a; P2 d1 W4 F5 b
; o% G( I4 M* k! }" e( E# m4 D
        D    Bm     Em    A
- ^" u3 v3 }. x3 j. Yความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
1 |& n0 r4 y# M# A% q$ Y" k+ ]2 j9 [( m
          C                  G                D
7 |9 l" |& q9 t; N4 I: S4 Aถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน, i" Q# Z6 K5 T- F5 k3 {/ k) i

- u, D% n* i3 m% W2 p9 j! e( a            C   Bm     Am       G        D
3 c+ W+ R  P+ l**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา& o6 G! T$ A3 N6 Z0 G  H& P

! j& ?7 e" l9 s6 g. v* H" z                            G    Em
7 i( {1 e' G- H) P   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
. s4 o/ v1 {' l, F
4 H) L+ K, g4 G  b$ y' |  C             D        Bm  Em
( ~* o  }7 O5 F* ?1 x* x- kก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
% D( {! O  O6 g, _0 e3 j5 H' V
! a2 Z/ D0 n) h) r0 s6 P3 Z' k C                    D       Bm  Em6 i0 s$ K% U% q  [
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า# Z8 b) m1 h) [2 C

$ J3 J4 c# x  j3 J' Y    C             Am
9 _5 ~( I  z1 `0 o/ qแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   % l, ^$ l" o- }5 [- ^

0 P% z/ ?8 d7 ?" N+ C     C              D               G1 ~, t5 v, e3 l4 ]7 x5 L
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร+ R5 Y6 x' p. E- Q  f1 S4 `" k8 s8 W* L

! M( w" T7 z7 P: s! h' c# D+ mSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D0 R+ m# e* J# i6 S: `- w) @  z
5 L% {! g0 u  |. w; A, @2 _! o
( ซ้ำ ** )
* J1 o" V$ K; Q0 K8 }/ @+ j# M0 S
E                                  D     
1 q; A3 V1 m+ w" y  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
" u- K4 S* b. r4 a( f4 v; B8 b1 p! S) Y1 l
        F                          G + e8 n) I) O) p( W! F9 N, r7 @
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
# {2 {( e3 V* }& k2 }9 n# K# B' H7 w3 t2 F0 i6 n1 S
                       C    Am
8 F) T4 h  I  \  z0 z7 B  v$ e    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน6 e. G) x3 X% i1 D0 R$ f. C( v9 q9 b4 H
: ~6 G' i7 ^1 k
  F             G        Em  Am
2 f! u) ?# f- N. V5 o( m: |$ oก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
5 Q- F; p, i  E: n9 a. d! w9 G4 c3 j/ g' Z# @
F                    G       Em  Am
. }4 M# @3 [2 t0 C' d4 L2 @. i) ?0 uแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
" ]1 q9 Y2 K+ }$ v& P# t3 r4 T# K3 f4 U. f' L- I! e) u
    F             Dm
3 A" t5 n; C& |1 uแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
0 s9 e9 W4 T  f: w5 N
" r3 w5 M7 M) P+ `7 _6 O3 n     F              G               C
( }6 @8 _% S% Rแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
: B+ F/ L4 k- M/ K- J& c/ i3 d; [9 g6 U# y: D4 J
    F             Dm* k' p  O3 ]3 v$ v# }
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   # X8 X. M- y1 O! R2 i  ]1 \

* M# s2 _/ e6 {. V+ p' x5 F    F               G               C    G#  Bb  C9 @. W1 p: d; U$ L4 F7 x8 D
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด