กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


0 d, E: k7 w/ G* S
/ ~4 K" M& c0 L6 h* A5 qintro : G/C/G/C/G
5 c3 g! |0 d+ L' O0 @
: C+ g$ Q/ n+ H; i$ x            D                              Em
0 U3 t  a4 E; I. a! e  {$ s$ q. Vจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
  x0 O/ r5 Q3 R$ T3 A0 d  [) d  a# G, w8 q+ ], b8 a2 _
            Bm        C
& Z, f' L8 F/ i; Kเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
7 ?0 `% \7 `* t" e( E
1 w) ?& }9 X4 R8 q1 I' a        D    Bm     Em    A
% s* I. P3 w2 ~* lความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา; G$ f1 H% I0 I. J, H

9 F$ g+ F& w4 T. p! n4 J. m: W          C                  G                D6 M7 V- s5 Z2 X0 e$ I9 l
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน1 ^7 g: ?6 c+ I4 L% E
+ `0 Z$ Z( S' E
            C   Bm     Am       G        D5 y7 V  v/ ?! w! L% j
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
# z' w- p" `: r) _$ S5 O! A6 e. l% y
- V3 m5 `4 D: @% X( F                            G    Em- K2 R! B" Z' ~# _' F( |9 S9 \
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
& I* [& [1 x1 m0 T* a+ k+ M; N. s- @8 Z4 P9 `$ z
  C             D        Bm  Em
9 \. ]4 A; H' i% u0 [; n: n* Kก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า3 l/ I" [+ ]5 M9 ]5 o
  }: v. t  E9 d# A# x* E/ R
C                    D       Bm  Em
2 ~; F5 X5 p; [5 Q3 y; n; b% Wแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
: S+ `3 |6 J* p
7 r7 U9 w) g; }) H    C             Am. N  d6 Q- z  [) y1 Z
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   % `( h! ?  [- @. [; d

1 Z7 D) ~! W7 W7 y5 J/ Z     C              D               G, @" P6 i8 C8 }1 j% ^
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร, C1 L. M) V( t5 R: }7 R! G
  `5 D1 F( b2 Z8 E* c9 T3 X! m) G1 Q
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
) `( r! E3 P9 _( W
$ }6 C1 {: }) k1 K+ A( ซ้ำ ** )
5 ]$ Q5 w! F5 A3 C) A# N
; [3 R8 K4 g3 @/ q0 L: T$ O2 C6 AE                                  D     
: q( Y* b: z4 u7 P2 \2 I4 a% ?5 R  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
+ W6 r, q& G& k2 m4 V5 f
' L& J# |9 f  ^: b  ~5 l- Q        F                          G 9 v% v/ _3 E) a1 `/ S- K
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้9 N% b  x% o) z
& P& }! V$ A' l$ \: `
                       C    Am: u% ~- Q7 f1 G; C
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ y2 U3 H( a' X# ~4 o" ?$ F
3 ]3 V4 C0 K$ }) r  W& u
  F             G        Em  Am
% }8 c* x( _1 |1 N# P  s+ W! M3 Nก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า9 T4 z" o( e$ B, G$ V2 y* ~# _6 V

9 d7 X/ T: U0 L/ y0 q F                    G       Em  Am; x6 j7 D& ?/ V" a. v" O
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
. }3 W5 e- U( K  v1 c: Q5 v! t: f# e6 O/ T
    F             Dm
8 T5 `9 Q3 a6 i9 v9 Tแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   2 {) o/ l5 q2 J' }2 s

' ?+ x% T* a5 A     F              G               C( o9 u3 e1 o: ]
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร/ l' n+ h( W' W- C5 ]
0 T% F- g. T3 ]+ p
    F             Dm
+ O0 X* }$ X1 d  R3 E5 Pแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
/ h$ c4 h+ U5 G( ~; o; r* Y0 g
9 P8 B+ S! g/ [9 A  f0 |0 g/ K    F               G               C    G#  Bb  C
* Y- P+ }) h- g* C4 ~4 P" O) Zแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด