กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

5 j; R* k5 Y- K& A, @) c

/ Z; ?0 h% j) U  I9 Xintro : G/C/G/C/G/ r; X# {  K  W. |

/ v0 O% e, E/ h9 ^* V            D                              Em# l6 P% z. S: X  L' O
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ+ V9 f' H) w% u8 @: O2 \
, U3 u3 h1 o  }- P1 t  e! {
            Bm        C ! X& o- [  C3 T6 Y2 H! Y3 `
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา# S8 z- T0 ~* B' w
. Q/ L1 v; C% K
        D    Bm     Em    A, o) [/ d9 o* C6 b8 c5 K
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
; u6 j, _2 G& }. T1 A  {9 `0 B# G$ D; }  [
" {6 b# \1 \7 o' Q% ^          C                  G                D
4 f7 v# J. g1 X, J" _ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน) z2 u) ~1 g% @; m  N7 _" G; z
% i% j: @& X; q, I- A0 ?1 J
            C   Bm     Am       G        D- |; D5 @3 X) s' D
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา2 X6 l' \3 S6 `0 ^; H9 X
; y6 g& b* A) Y" l  h% _* z
                            G    Em4 L' P: B1 M9 |0 d, f7 b8 \' P
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
8 \( q) D& T: Z8 Z8 g: n6 Z( V# [6 A, P
  C             D        Bm  Em0 w" @" F* `( ~5 X& ?: ?9 b; u
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า4 ~$ q4 h! ]! V- p6 \, b* T
7 Y6 L$ c. E( T
C                    D       Bm  Em
- \/ y" u3 j% r1 r. T3 i4 P+ }แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
8 P# c5 _7 E1 y* q2 P7 ]. h$ Q' F2 j$ X/ N7 o( p' M+ s
    C             Am
% i+ k7 m. o. aแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
. F( H) h' i+ s3 X& y* q
" J6 R1 P# e3 j. |* m- u- l     C              D               G" D1 a' Q' k& A1 [- q8 d
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
9 g0 ]! ~) w$ ]3 S
+ h$ S2 y* W$ L* |3 {9 ^0 PSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D. d4 x2 J) d- W1 o1 M" r

. w4 h9 E, F' A+ K( J( ซ้ำ ** )  l# B/ t6 q  N& Y1 f* Q3 Q0 F5 R
* d5 g2 A: J; l; T4 c+ t1 G
E                                  D     
* Q( f/ E5 Y4 \% g* t: ?  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
/ \6 z' y3 K3 ?; m, z- W
/ Y7 Z6 s- Y2 A. \& `' L' ~        F                          G & b/ g. l; X. {$ s8 _
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้" b6 e7 r5 X/ \! y; r
( U: W. d3 F3 n! j9 h" b) ?
                       C    Am) V/ L+ y- w. B$ [7 g9 F
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
, e6 O6 u: {4 P7 U, l' \
" W; M6 H9 X9 I: A( c3 H& r  F             G        Em  Am+ V* `$ A$ |% Q! U. @5 m* F! y
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
2 Q# Y4 ~" ^$ [) \* d6 L- P/ }: j" Z1 b7 N& ?
F                    G       Em  Am8 `& }* _$ |: O) l) K& D+ w
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า* d" i3 j5 b& W
( ]( o3 j4 i+ v; K7 q$ Y2 C/ k
    F             Dm
$ L7 o3 V' Y4 l- q% b+ Z- E1 L! i5 Mแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   0 }, h) C0 l# x. t" }' s+ q! l+ I

7 K8 m3 y* L+ Z* M* @1 ~     F              G               C
0 D0 z7 @5 v9 s" @1 ]แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร+ ?0 u3 g8 `1 G* x- K2 X8 s* E! I

9 I; Y+ g9 B1 [! m' @. \# q6 `+ m    F             Dm
6 `0 e! b1 S9 r0 j! \( S& Gแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
! q. K5 S/ m: ]) x0 L9 q
4 V/ X- r0 y+ q) j2 L8 w3 a    F               G               C    G#  Bb  C; T' j) z! M( _" P, o+ G
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด