กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


1 z/ j  {7 }" j. s
8 d% w3 H' o- i8 G- c' [9 V8 Rintro : G/C/G/C/G
2 B# C( P* @9 [2 q) K1 K+ U# d+ m0 \' ?& Q$ _  M4 y
            D                              Em
, D+ B$ U2 |) F# xจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
) `; u  u- f7 b
) }2 i6 a9 F& }/ P6 F( V            Bm        C
" h8 G4 c2 K. Gเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
  H- p/ ^. M) {3 @; |6 z' Q1 H8 @+ u3 C9 E& v: Q8 Z
        D    Bm     Em    A
7 ?' |' d$ t+ }' q5 Sความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
) @3 r  [+ O- M8 t  s# H
# p2 D& q/ l; I" O          C                  G                D
; L' d% P+ z5 t7 jถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
: e* z' b) C# C5 f/ T3 X2 [2 I# p4 O$ X% s: R$ r+ r% L! b( S* W
            C   Bm     Am       G        D
5 l3 e: n4 O# w  X7 H; N; z**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
1 f1 Z* p. \# Y1 t; y/ n1 g
3 O4 Z0 ?# t2 r5 B- Q6 G                            G    Em
& S, G  E" S0 {$ w0 e# a  ~   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
- H& D1 H" r7 O% \7 ~
5 f( M& X" t  H# K2 f/ j7 y/ Q  C             D        Bm  Em
3 }  y$ u% i1 c+ ]ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
3 r& z5 O" c( g5 i* W7 Q$ l6 K5 C' O7 W8 s
C                    D       Bm  Em
3 `1 V% x' ]  pแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
& i' T4 S! `/ i5 [5 _6 I5 B# j# j* O7 e6 U% C' t6 m6 [
    C             Am
. \2 J) \/ s# `8 @! `: z, dแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   , H  w1 V: l0 h! }7 V2 |# b' ?% V  D

$ P$ `" t* |8 [3 r: O) H) m$ u% `9 J     C              D               G2 C; I7 G' e8 p: r/ v: f
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
, P2 W0 y& I' O; P
$ {6 k# b: S7 }+ N( ?0 ^6 c6 USolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D' a1 u$ @! M- k' S5 o& Z

$ p; g! e" T  G, E  W. m/ t2 e+ J( ซ้ำ ** )0 Z0 {6 x1 {! E

9 b' O; |7 {# l/ E/ O. IE                                  D     * C% H2 X' T* \# E- a) p9 r
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
& o0 A9 L1 t: x9 o) q' ^1 f# E4 F: P% ^& n: I
        F                          G * O2 n7 `1 Q9 L; c
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้  z* U6 P0 K9 p2 W9 m! J5 M0 C) k

& a# Q) i+ \7 z% D! e" O5 n                       C    Am
" |4 Y' C, |. J- X    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ z! A! S. A! K4 h+ K6 S

+ y5 }/ `% r" F  F             G        Em  Am
3 T; h% i7 d/ z. J+ Aก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
. M! u! l- x" ?+ D( B( \! {
5 }+ c2 V6 ?/ w  ] F                    G       Em  Am0 {5 n- l0 q  t, C8 o
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า4 g4 q- e1 _7 e& T
; F2 u, @& ]' P$ H6 q/ t
    F             Dm
* B. Y* _0 ^2 B  l1 H' _แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   $ G% v* m, m/ Y" `5 B
+ D  d9 V2 A, c- o0 ^3 B! X
     F              G               C, N* I7 U) Q! g7 m
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
8 v% r4 f$ D+ W; a. j, `, Z  l, u$ o0 Q' D0 ^+ I6 j" t
    F             Dm
5 N7 P. l) N+ Q/ ?) vแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 d7 Y8 E1 M# C; D7 d, w- ]+ i5 V; v7 N! a# }' |4 u# _
    F               G               C    G#  Bb  C
- j. a1 w% I6 L9 q# Uแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด