กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

6 C) ?6 j+ P1 I" C$ D
) T& x' M, [& O9 o  K4 q6 j
intro : G/C/G/C/G
6 \0 c7 F4 X& a$ A8 i1 A
8 J2 n  M0 {7 H1 D- H+ q8 z' i0 b            D                              Em
4 k) F( C3 t# bจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ/ L& E( p. v  L+ n0 A4 R
/ _3 N+ {* l& y* D) z1 o, s! N& i
            Bm        C * L9 ?/ ~7 b: g0 }8 |
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
5 ?& w% d) Z  g% a0 w
1 ]/ T" b: z6 ], D        D    Bm     Em    A
: P& r8 R7 m+ Y5 r# F- e- aความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา3 u; ~, T' ~1 h& |9 p0 ^% f/ i8 d& G
1 U# \1 U* _( m- m' w, `% }7 Z) N
          C                  G                D- v% x2 _6 u6 c: m" |$ ?9 D
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
4 p2 k) s/ n1 G+ O: F) Z( \" M+ n+ c) G: f
            C   Bm     Am       G        D
# }1 p" u, U) O7 i0 l) v6 R: t**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา; p% m% p  {1 d4 o1 G
, H; f1 k( O& }3 Z) z" Y
                            G    Em
0 B0 e& \0 `$ n# |/ [; R" U1 d   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ i9 H+ g7 k8 \# c6 b

- U' k  k; H) D4 R0 J  k2 r5 E  C             D        Bm  Em+ _0 N& K  S: W4 \: C/ u8 j% Y2 s! Q
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
, q5 F0 r3 ]/ V: s0 S. x6 Q) G0 J4 e3 i8 E0 q/ l5 @
C                    D       Bm  Em" U9 G" J* q! D. b8 k0 j3 D- w, }
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
5 h7 h6 O2 t3 P0 h$ T0 b
( w, L) B( y$ k    C             Am
: Y0 ?4 T$ ]. v( o6 Aแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   , Q) v2 h7 J; X$ x8 \$ A" M

+ W: _; x, U. ~, Q     C              D               G
) ~* m" C3 j3 |% W' |& ^แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
: L: n7 d6 E& B& q" j
. G" ^9 o/ h+ }# E3 BSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D( T' |* H1 Y2 {7 n4 Z

: Y# C" L1 A5 h, J1 `( x: p( ซ้ำ ** )& D1 r) Y1 O3 Z: x( J
5 A9 j- [+ t1 A& m; Y
E                                  D     
" K( {# g9 d+ D1 R; L8 G4 \# @+ Q  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร4 a8 C5 V2 L7 \( W6 F

3 C! @! o. f& {7 T8 s        F                          G % G7 ?* i0 s1 V
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้7 ^# P3 W* j8 T5 o- q- m* R  M

3 a" l' d8 y9 T- k- m: d) m                       C    Am$ r0 I7 O" F+ C  e# A1 G5 }, Z5 [0 b
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน, b5 Y) J$ [% p4 X; _7 V" t
3 m* J3 L, ], J! l
  F             G        Em  Am
- F7 k! S" z( y/ F# \1 qก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
& L: ]5 G/ V! B/ I- D
9 ~1 B8 _) I  C, \1 A$ D F                    G       Em  Am3 h; N+ v* @! R3 F
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
+ z: E- E( u! t! l8 P2 m0 d3 t: Q8 n( `
    F             Dm
7 d* i( W9 H7 Z- G! Qแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   * R. X  r+ d1 H- o

) O( H3 z# C; g/ c& C" p     F              G               C) [& c+ ^1 o& Z, ~6 V
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
6 A# u' S2 |1 C0 i4 m' h
$ {! D/ u1 ~" L  ~    F             Dm* d/ T9 @8 d, T
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
: }5 {+ ~0 e: O5 I9 Z2 G1 `5 |! M% R8 X% v
    F               G               C    G#  Bb  C) @: ?" O* L9 W: N4 F% _
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด