กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


) ^. @; O# E+ [" s$ s/ s- X  |$ C) u  U% O  \" U+ M8 d6 U( a/ K
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน. a$ m/ y0 |. r
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์" r( g6 f$ B% L* p/ l7 Y4 `' v; H- c
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์" J- r7 W* r3 _, g3 N% J+ w

, y+ w5 w$ }2 w9 d$ G9 Gไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน0 Q! a% |  q" O
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...0 \3 ]. R! O3 |
" n. O0 D: \! Q/ C3 a
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
" s! w" z9 }$ w, f+ y3 Bฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
& C3 x- y; @9 M2 c6 C- q) Z: Cกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย) y5 A0 z. n# e: K% I* u( R: @
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล- o/ O& G8 X0 v
3 j' |7 A( T# u( e* I2 r
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
* M9 i; p& `% r+ K3 Z' Lจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
' K8 S& S, Y+ \9 |) A8 N( O2 k) Z; G- W9 y
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ: Y& p8 \9 m  O" C/ k! y" x
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..$ S6 a- H, H; ~+ B3 Y
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน4 y& f- _* G3 }/ ]
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ../ m$ g$ a3 V* T- {5 _2 U: X  O1 }% y* C
% W5 V: Q9 O2 z: I! `
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน( M3 n/ o* k. r  x6 w, @
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร, F/ M5 A/ f2 ^' H
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล& }' v/ [2 c. D1 x6 g  Z# S; F
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
* ~$ {! S' e/ R2 C9 I9 c5 p: @2 u
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
) i4 \- m) j, t5 D! R1 zจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ2 P3 B& n" {; n5 m8 V; P

9 I9 T9 C% c, _* P. r7 S( J, O) \ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
3 D8 r+ h/ Z3 f! tสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
" X# t, [& l2 oไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน8 [) S5 D' m. Y) c2 U
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..  q: F6 M2 n7 @" @* a5 C
3 g* r2 b% v" l6 M, q5 \) I* d, [
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ+ P4 d% Y" z2 i* d8 h% Y
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..0 ?- @( w1 _/ p: ~! o
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
. E9 t; T# A: m! B/ Kคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..4 k. Z/ F, R0 ^
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด