กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


4 S9 ~+ v) Q6 l1 |& X. d- u) W: m$ X. w' u0 `! y+ S$ A
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน) P( @7 M% X. D) Y1 {- b3 o, C
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์. Y. ~6 V. A/ j$ J7 O" w8 u! ?7 R" y
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
, {; a  |7 e" I, y) j2 Z7 G% P* a/ S& k0 I: g+ U
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน( x7 V; p0 N2 w8 ]& @
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
% j+ h( a6 q5 B9 n( M( R0 N' X0 R9 s" f9 R; w( Q- }" I
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน4 J" b4 x2 I4 x$ C
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย  \: @: I' m3 d5 t  n6 Z6 n/ o
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย. Q; I0 r+ |3 A6 n2 n
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล( j, |5 F4 C& H

9 N' F( w, A; O3 gวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
$ b) d8 d5 f6 g0 a2 M1 N5 X  Kจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ/ d7 k3 |6 S0 L
# O* g% g5 X- a) M- l0 |8 C
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ6 s9 l8 ]0 Y! R) T. p) \' h
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
) W0 K# u8 @# r0 `. A$ g& H, Xไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
! Z" j+ J: G7 o  L. j8 Z+ lคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
' S' W: i2 j2 N7 J' l0 h/ {
% N# s. Q" L- D( a. o' \กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
+ M, F* c! b" F/ S1 z: n3 Aใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร/ x  V# j# a" n$ r. K$ r
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล$ J- ^& x0 W; w* Y
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง+ T9 R4 [, e0 }  v7 q
# R* e) E+ A9 `# ?" t
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
. }; y3 |9 X5 a1 x8 ^6 p, Uจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
$ W7 a9 ^' ?) c/ L' J  l3 _
' H; `7 i( J0 N) l  kไม่มีใครยังไงก็มีเธอ7 o( V) `. y9 m8 N: H$ L
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..; ~- B9 z: L$ _# P: ]% t  S, J- q* Y
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
; o" R0 D0 w; X7 Fคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
$ r. |" W# J4 K
! e" u8 D/ k4 v' Iไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
8 w6 U) p* V1 Z  d4 P5 j- q0 lสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
- u8 d9 Z- y8 F% X: t9 P% G! t/ Jไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน) q4 \0 S; ~$ `4 d
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..6 e: f: b: K0 U/ N" G, @, Z; @
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด