กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


+ o. ^( C$ R5 v0 E) w) ?* G
1 l" ~, K2 F( `& |" Jคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน( ?  j) j8 g1 U# K3 G# T9 R
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
0 `% G' ^! G8 C% {7 g; f- I4 t8 |เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์% r: s, n  V+ i
+ U) S1 Q! X6 w/ \/ p
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
/ g8 X1 }0 @: t6 m( N2 f' ]0 D5 X9 eคือรักแท้จริง จากใจของเธอ...  @- ^1 k" h, a3 q, \4 _  L6 L& Z

+ k6 q( T% P  l9 R9 }# q. `กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
/ Z% V- D- `  F% cฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย3 Z* q  e& t3 V) n. `% j: e. o* y
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย' N1 p; Q5 X. |$ A8 l
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
8 }; v0 Y: k1 B' {4 n% W
; x1 I8 A" n) X5 h# ~วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
- M3 ]' }2 U( B/ Qจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ, |/ Q( u. d5 S$ X0 W% A" j0 U

& @1 I. {0 D% d8 Pไม่มีใครยังไงก็มีเธอ+ r" B/ P0 [4 t: O; i/ R
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
6 x& W1 W5 Q' E' d: sไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน1 a$ J2 S2 x% m: ?
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..( y! @; z, n. Q; V

+ ]8 K" _, \4 O& x; b% W+ T  P9 Kกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
9 t1 b% n3 h% V* O+ d" Z' b5 N! Xใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
- T1 r" @( G4 S. V  h0 rแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
' @% p5 L) L+ z& K. Iเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง9 l4 ]# I" s9 e; \. c

- {8 Y4 H5 ^3 a6 S$ L) P0 C8 G8 Rวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่. t& T- b: K8 y' k$ n& a
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
" P4 }, _0 p+ f' l( y2 ?6 v2 t# J; C$ w2 C  f+ x% i- q0 I
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
2 M5 R9 C8 _6 J  D* o5 V$ ?* x- q5 x" vสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..+ L& K' C6 w5 R6 p
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน" i0 L* ?: {* _( Q
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..( K9 P7 s  ~+ D6 C( b% X0 g: \
- N: K* ^7 j; \: p) G% X
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
) E) U+ `7 ~" Sสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..' ]! o* r3 Q  U4 Y* y, n
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
3 m" d  P& p; `3 l* a8 y& n- g9 R) N: Qคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
" l& P0 s; Z9 bคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด