กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

2 `# w! W# K% `8 H* \4 L: P
8 K" i: L$ J: O
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
, ?2 b- v/ K. l! G) a7 jทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
6 b4 Y. P3 c2 ^, j" {เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์! Q7 b& j8 w: [6 I8 g6 a$ w
4 h5 t- P3 _' {& i8 N$ c
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน* h7 v  P; b% _" |; B: ~8 {
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
; F8 j  M, r  v" P6 [& w
' `9 d4 k. k6 y( f/ pกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
' U  X$ @* L$ `& jฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย; `0 A1 `% A  i5 f- e" g
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย( B" j; N: R/ ^. H, o
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล3 m7 _! d! H, y7 C) D

' E/ J, @+ e& `+ wวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
4 S5 \' A( ]% zจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ: k' r% W: M5 v# L" Q. W! h: r) C
4 _# n3 p: Q! J- ^- k" _
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
, ~  C( t. q1 E% i8 }) F7 {7 A7 Jสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
& [: ^' [; H8 {- X1 s! Z! H! wไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
$ e1 D4 y/ Q) V+ U/ y# g$ x: K/ Bคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
" n3 X0 e% G& v; O2 E
3 t* N: w- F4 |" w9 }4 I: mกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
3 }% W- ?' p0 D9 G7 aใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร2 n( R8 j4 C) E4 u- ]8 {" K
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
3 e0 N! F$ y7 O$ j1 Sเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง6 v1 g3 }: P" g8 A
4 K& ^; v! h5 K" [# j  v
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
& ?. c9 m' ?8 R! yจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
2 r3 f. f4 J: {7 P$ Y
& d- ^! ], H0 D( fไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
" L$ ?' e) \) O% r' J, T" lสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
& |+ E1 A' C& r9 a, Xไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน5 u$ W4 s- e0 c  E$ `9 S
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..; H1 s9 E) G( W3 N
# C7 P, o5 X, Q7 ]! a
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ6 }2 K8 V8 q5 M: y
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..' [/ s" O+ w% [) m# V
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
! [9 j0 X/ w* P1 W) G% yคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..: Q1 `, T7 ?0 u( z
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด