กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

4 W$ b  M. O  @2 g! x  m. P  _1 I3 a

: c+ W9 T1 Z  x# B5 H2 gคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน# d# {& _: u; j+ \1 M) ?+ q
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์3 j" g" v8 J# h1 V9 r9 P( l. L5 @: {" H
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์) {' N% \: w3 o9 r, S% E0 Z( N5 L
6 u6 U, c  J: f# \
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
- b( S0 @- f: m/ aคือรักแท้จริง จากใจของเธอ.../ u8 ?0 m* u$ P- o* ^$ J) g3 W4 [

( j: I8 Q, c  \+ z1 @กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
" j2 W9 c+ b7 U, Z. m, Aฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย( G. Y* n# [) V6 Q
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
' b3 k9 J6 q4 S) d- L8 oและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล3 A& v2 M* B( e9 r

3 T1 C9 a/ Y# A+ {2 x, X: v! ?วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่6 _% ^/ x" ]/ S- O0 s
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
: p# w  l/ p( P1 w# l+ {4 ^" M. t3 f7 S
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
% ^% p; n/ F; e5 e$ H; f$ I$ Rสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
/ t, y) z/ h! L" Nไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน! C' }) C' N- d9 V
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
3 w2 H: e: P4 B, g( r" S9 Y& l
6 c; Z- }0 F$ N. Iกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน9 a8 o! a+ T. e! e7 ~1 ^
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร2 {( z' e% E4 q4 S, z4 f
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
+ A% m3 z' v7 d* q( S. h1 Q; A  P  vเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
' ~. f# `9 q- P0 _' C9 h0 a. J, T. p. C' ]
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่& k% {5 u. R; h. W9 [
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
1 U. e* y6 J8 }+ B8 f3 ^9 D% m
" a' {+ h% ]; m- S! Nไม่มีใครยังไงก็มีเธอ) M0 Z6 L* ?4 w: O9 I" u9 X
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..+ y0 s- l9 C3 |; z" \  E  C
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
6 J4 v- o- ]( G6 L  y: W& a) u8 sคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
  H% d5 ]  @4 s, S- i6 ?3 F; b3 P) k+ E" F
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
; v2 q: ^  e' G$ e9 gสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ.." d( W2 b- M) A& M) N/ _9 g$ q' D
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน) c+ V$ p) |$ J9 c
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..# o2 P' A: J+ u. W. w% J
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด