กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


7 i. S9 Z6 m( n8 N: b* c' ~4 y& V7 o# i, Q7 j1 U4 L
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
* Z! N7 g- x' H6 Rทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์/ w6 F0 L; {* I7 i( O- P
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์& [/ S: Y9 R0 f
7 s/ N1 m, E; t, A
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน  B$ h( e$ p/ w, x2 a* i
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...4 h# d& x4 m% L! [
( A; `. d* [* h% h: g
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
6 G7 m9 D7 I4 I. c# qฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย1 l% S) v1 n! ?: V% L- d) M
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
# `: A. f; @  p5 P" dและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
* b' e5 ]" U( J. {# \) ]$ Y
7 D( Q. l9 V$ T/ J4 O9 bวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่; z1 Y9 I) I2 p
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
' H4 w9 U+ L8 t& E! ]/ G4 }' y' S) W* H# i
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ5 `+ g% f0 T6 G9 R
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..! l# S! t, a6 u) F2 u. N
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
2 n) T1 m- |9 {คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
3 B( X! e9 }2 u& k8 L! o' A
7 |0 w( J4 a. L* f! Y) Zกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
0 Z4 a' G; B) V) W; cใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร" k7 `% r( j3 y# a8 ^
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
% f: ?( P9 A) E4 h) Zเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง8 ]. i! Z" ]! ~% X" S

" o- ?+ }7 I8 vวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
' r6 g3 I2 V0 N( |  n$ _5 d' wจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
6 d; M5 v3 o( L- p6 g* c% O! g+ J. ]  o9 O0 @/ d9 j( ?
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ5 z: W9 l/ ~( @* C( ^5 a; q' g
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
7 x& l  x  z! r: Rไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน1 l7 p+ V' C. Y& G6 V8 }( |# o
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
' r* N3 E, q- Y" f$ Q7 |/ L* K) A" v" Z7 K) Q: U
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
$ g) J9 }& H9 T" q" |3 f# O# Mสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..: v( `! z5 d5 i# \$ d
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
' p& p  L5 ~. I/ Eคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
+ @' ?* e; s$ q5 g0 t4 x* Jคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด