กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


# Z* Y, X$ X3 C6 l, _7 C5 W. `4 K3 V; `' y' N8 c
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
2 ]0 r7 \! K! `9 Sทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์! N, C' R* ], f1 e  y& ]
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
5 d5 p( y* N0 r5 s0 y6 o+ ]1 o8 y0 e
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน# k- f. `, s. H' c6 ?
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...- p; o( U% I- ?! O: r  o
0 l- r6 r; V0 ]
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน% Z: K. b! c9 v+ K- y
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย( C' D! c1 }% s/ p9 b4 U
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย4 W7 K5 N; C+ Y: O
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
6 a( f9 c( M% p; B
% t0 o9 D" U; O7 B2 M0 E  zวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่" z* [- N( t( o$ k
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ2 {9 ~- m. B$ d4 j5 g9 e
* V% V( v) ^6 P  c+ R8 s
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ" |" O6 _) \! n' p( I7 a+ T- ^
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..) {& U$ g' I$ L: W! J, Z
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน# z& a1 ~$ K$ w8 p# ^7 u* y
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
- a" p, }- f; o' N% ]
+ q% X6 c" u$ d7 rกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
  f8 ?- O3 ^! ]) p1 Nใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
" ^' P4 d0 ]' \% A* G) G0 S" iแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
/ Z  t* |: T" d- O1 [! }3 Aเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
  R) R) j' f  _' c0 y5 a9 ?$ @# r7 z
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่4 p9 Q% I* L. `
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
; b  V4 y3 W% A$ y: z9 h- K$ D& h4 w$ E5 T! c
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ2 ^5 [& ?! H+ H$ c7 j8 n
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..6 G9 o. z2 p( c( ~( D$ C4 a  D& N' U
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
0 G* W( d: y. L$ @; M' M2 jคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..+ x: \: o3 c' `3 v3 _6 ]  H
3 c* k3 A* H& _% |  o- ~* i
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
; i+ ~5 B, q. yสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
- i) x6 ?% @6 X0 y' c  hไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน6 t, S- h- R( z" k: V
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..2 q/ u! h  s& n- u4 Y7 K
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด