กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


" A$ W8 s/ D8 ~) D9 R% t, T- E0 e% N  V: \. T' R0 j" e. Z) Q
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน6 R2 g9 X0 g6 u& X, g: e8 N4 O
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
" A1 b  f9 N! i( p' sเรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
$ y6 T5 I! l$ c# g. ?- D) z7 h1 o" O: |% U4 h
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน; k# d- k; v& i0 D; G2 X
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
! O! k3 j" ~! @
0 B; O1 A9 }( p' j- A. k- yกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน7 M8 V0 Q; k9 Z4 t  R' ~
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
& N( I4 \2 H: M6 I0 ?กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย5 C- Y8 }4 A; h% {: U7 s) A) u
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
8 R7 H- ]& B5 R: m' ?* D! r2 o4 B  F/ m6 N2 r8 z
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
8 m9 u; y% ]8 z8 W  tจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ8 u$ f1 P) o& V  p' T  o

/ Y# j# \& i9 ~( Zไม่มีใครยังไงก็มีเธอ6 b2 O0 h( Q% s' M1 G# @+ b, i
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..7 a0 ~6 I4 b/ Z% U, h  [. P: |
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน/ o& J0 C% i5 [8 S' F2 z8 W) J
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
% `- e7 y/ \) p) X$ v' O1 n* ~/ @* ~5 L" {" _: w7 y# q, f
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
1 L: a: d+ R8 xใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
1 @$ c( \9 B1 ^7 D. }% q" b6 ^แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
' D9 X* a1 l. ?/ m) N+ Oเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง6 S' U/ o6 [* }& m
( w% P$ {  u6 }4 v7 }  f) |
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
7 [. ^! v; L& c$ d% Jจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
: ]; w4 P  S- X/ U8 T" A
0 T( t, s6 Y  W. Oไม่มีใครยังไงก็มีเธอ5 J9 b4 a6 p" D/ J* e) l) ~; J
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..( s5 E8 Y* d- D
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
! d; e2 A3 p8 }7 E3 Kคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..! E' A! B) ?7 A/ A
$ l3 M$ |/ @$ z0 Y- k* o
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ% R) ]" ~) w9 @+ j3 x7 E7 K( x
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..) E! n  f) N9 H- S
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน1 L7 K* m! l$ Q0 I
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..  T: H5 E; z# A/ G  ~5 ]2 g
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด