กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

9 h& j5 L$ P# ^! T) R" R' W0 w0 p
/ z" J% a3 H: a1 N
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน6 ]( v0 z8 @: B& I6 }* R" ?7 O
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์. ]6 T% _4 M3 ~* f6 R& R
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์% e5 X3 P* c2 @6 X, T2 }7 b

6 e. W* M. S; l) Eไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน- c8 K7 w9 ^+ _( @
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...- a& c: L- e: N6 `5 P

  y2 u1 e( [' d& mกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน6 N6 D) d% o7 ^3 f9 A/ I' A
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
9 Q% m) j9 x% ]- H; Iกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย$ @" Z* c# y$ @. Z4 I
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล, i; ^7 b+ r) a2 a$ T& F* J1 `
, x  A  t9 ~6 O3 t* S3 A
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
0 g8 q# x6 @+ y2 A* Z# ^4 I$ e; Y) \จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
1 r4 Q8 p% l: Z, t) Q, L' x' O* K7 e) ~% Z; d  w: x, Q  m
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
* R& B9 \- Q- S0 p$ s2 B& @สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..% \. e$ h! b4 H+ X+ M0 J
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน" l" c- D/ o0 o. |' d
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
7 |6 |% m5 P# @1 L
$ S. F/ u9 L* _1 |: q( j% dกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน* R. G2 a( V6 U8 Q! K$ x
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
& Q$ O5 _8 q' @/ e. Sแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล& m5 ?% d4 |  L+ {1 ~- y
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง/ }: d+ [2 e' ~
5 ?5 V* G2 H2 L0 u/ ^! T
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
2 T4 W% U/ b6 B7 `( I! K! Xจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
. n- {. T9 X* f- A
; N: I% }. y4 _6 \ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ$ T( g" g9 A: ?. r% q2 H6 y) L
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
# U5 b; |: `0 U: Z7 Q' ~* c: z8 wไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน) B0 }8 U/ U9 g  ?
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
, S3 q" T& ^4 {; W7 X! E( H, Y" ]' R& z3 p3 ~( V5 u
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ+ N2 H7 k# x5 H7 [
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
2 T5 z* H" u2 e5 ?* E( N  gไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
" ^: L7 X4 Z7 w9 j2 L/ Oคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..+ Y+ |. W6 V/ c* W) F* N- F" ^1 V
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด