กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

9 {  \# H* i' L5 x% B0 }

* O# a3 p* m; p2 Z% S( P' _คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน7 n1 @) o1 z+ h0 d9 {) m! Q. }  d' a
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์9 B) U  M2 K8 ^. v) i* w" U
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์9 K+ ~. b/ L2 Q4 h2 C, D( ]
* ~0 ^( w- e* V& r* @8 E. g
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
* r& _% E' h' u' H, Tคือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
. T! ?, }/ J/ q. J. ^! |$ d  b# M& o5 i0 L3 j# v2 p# @
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน( }+ I  ~0 |  r) T
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย2 @3 r: A. P8 H6 r  k. s6 d
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย+ [" r) X# q7 |, L# k
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล$ T( @- f9 L9 u; K! v

. j" {% K3 ?0 tวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
0 E  l0 M, i+ k& \9 rจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ" ?/ g6 D4 u7 s6 y9 J8 y7 I$ k- W
1 \& X: @' ~$ O; l
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ; z2 A. e/ G. L$ X' F" J
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..8 T# Z5 f6 e% r2 _- X# I
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
; R* |0 \% `: ]2 F* C  w8 }คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..! {# T# H& _( p' w

1 k; J- A; |7 s; ^กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
- `8 ?8 i9 x+ P9 j7 E1 I3 o0 oใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
2 G; K3 N8 t$ O! Z0 {6 B6 nแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
( o4 H0 U: k$ P$ B' G! N% {: \เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
8 [4 i2 [* L1 D2 ]: ^5 c0 o% ~; c' t0 v
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
# g3 E$ u1 |' k/ gจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
) U* y& t8 L) L7 t) @  B; `+ Y1 s, _4 I% K9 p
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ- u% x4 u% h. e" e  b. I, W0 H- p
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..& f1 P  J% x0 @: G" r& H" F1 n/ `& j
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
! C3 T' \* P* F- Sคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
$ V0 o1 ?- P/ ]9 h
% g1 A  z4 C& z( s" C! O# ^ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
# @; w3 ]3 j( v" B! Q+ Kสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
+ }4 |" R% K3 s3 m: m+ w% ?1 |, yไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
8 h2 h/ m5 I, ~คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
) S5 n3 Q0 x: l9 B: r+ eคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด