กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

) ?5 g6 A$ s  b$ q) ]7 i& q
- G- F  O1 |' F! f
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน. ~8 b1 ^5 }0 b* r7 X
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
% w- w' m4 ]% xเรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
) B8 Y! u; [% {3 Q
* q2 g, ]  v/ [2 C& r, nไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
: N! a5 R1 v6 y5 }5 c8 {คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...% n+ c6 k9 d* m4 q
+ m/ W5 S! t7 u: i, H3 j& @) A- ?
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน0 \. L# P9 V( l9 J2 O6 H6 I
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย* V: J! D; K5 Q2 ]+ ?% V
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
* @6 D8 p4 Y  k6 h( w! v5 Qและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล1 H& s! E$ T! m
  C2 d' b5 u5 D3 l% T* U) i* G! R; ?' q
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่% A" W( R3 d8 w! G2 j' e7 m# j% @
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ, l( A& B, u: a2 }6 U1 D8 D9 E

% P/ X: j+ g& t) s/ }8 V+ G! ]ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
# q+ p5 Y8 L, ^7 S" lสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..  u7 h4 h; K6 [; D0 }
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน% L, C& Q5 U- z6 |6 R- ~
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..! b6 D( a9 X' n2 b

+ T: B/ ?( t/ w& p7 ?* K1 k' ~กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน: I# J0 c  C; s6 r2 B. W
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
& K0 t5 t' O7 _# D' T% Z% \แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล, L9 N, a  `0 I" k% \
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
5 u0 j- x' b$ a- {# U0 n9 t1 `, B8 K  k- ], T/ ?
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่) Z. y3 Q7 p5 {6 x
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
2 @+ X0 Y/ S9 ^+ o) G
+ S4 J2 P5 K) X& p; lไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
+ [7 Y& N. R' N& l$ s- Dสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
8 F5 ^) c( E0 S9 j% q7 qไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน) Y% v3 v0 ^( C7 I
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
" @4 ]) S) c" l' `  d$ x* q# i% W9 W( o$ ]  Y+ M1 r2 v- a% b" M
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ9 X, V# M# l, c5 d0 b, B
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
% o+ c3 T: m  I" R: P; I) `" Kไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
) e. z; j! |- D+ r, X2 vคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
2 F: W8 j: ]0 Sคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด