กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

4 ~( |( z+ t+ F  K7 h/ h8 }
; E$ O4 Q& w9 x
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
7 i) [$ [$ @" Y) y9 {ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์. r$ S5 k" m  U, Y3 X+ `. X0 J
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
9 O- o+ [6 p8 s  ^: C9 ?* L; [9 L2 ^. m  t" |
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน( E. t1 T' }- W
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...% O3 d. H2 F7 r; x' n
/ Y/ s5 ?2 S9 K& X6 \2 p  g
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน- h5 t: y9 N( c1 D2 @2 q
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย, v8 W$ e: y7 o0 q7 h! }( ~
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย9 e  F8 ~0 G& U. P
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
. v) `6 P4 }' @  S
7 m( e. |$ I. M+ e' u$ d- J1 \วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
4 X$ L/ W5 p& v+ eจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
! @+ T5 `7 Z- [3 S0 q$ N
4 P0 R$ K2 C" D) \: @ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
. V  D! S3 H7 `5 x7 _5 \3 |8 gสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..4 W8 u$ E- }: Y" g% u4 e) ^2 i
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน4 R; G2 F2 r7 {4 `! _1 y
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..4 S6 {) q! O2 |
9 D4 q; R; h" S
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
7 ?. ]4 S( z  l# D' U2 m3 k0 Jใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร: `$ s0 x$ f4 O
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
' I3 D4 _, x- Oเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
8 o6 Z$ E. y8 }- v
3 T; w* g% [# v4 `- ]6 C- Tวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
- W/ c9 ~+ G) ^" n# o7 ?( y. iจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ  n0 a+ X' _9 q) I. P
2 M4 Y% Q" M7 F8 M
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
, |9 g2 t7 U5 Z$ }; a6 w# lสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..$ m( \! ?* q$ i, G5 T
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
' a" s, a8 O& N. f6 yคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..' |) ]* u4 }- M3 y$ w# N

) ?# o( Y# I; yไม่มีใครยังไงก็มีเธอ  w3 ]( w7 u# }* |
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..0 ?2 C$ u5 b/ h, V
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
( K2 X- g& r6 w. q4 R' [คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
% m$ W! r5 G& Y! X! Y; dคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด