กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


% \5 O! {* b) U
, V! T/ B6 ?4 X% `6 ^3 }คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
) g7 y0 D  ^1 t# U. T/ z, U* Wทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์: r: J/ T2 K( C
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์# Y+ @; z) N2 {; ^8 M. E, Z

$ a3 _. i( t, ]' n% }9 `ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
/ c/ C8 f5 Y- M# Gคือรักแท้จริง จากใจของเธอ...9 L' ~! s4 x% U+ H

9 P* x- r6 N% f; ^/ [2 Jกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
' E3 h4 C" e. l0 J2 eฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย$ f+ ^4 o& i# ]. Y5 o5 N
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย' C1 s3 d9 o  _) [
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล. o  F+ D2 O2 m+ a

. L' d- Y7 U! C3 Tวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
3 G7 ?( g/ L9 B& dจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ, k9 F5 W: ~! Y; @0 Z$ e

" F" s: G  u% ^5 @ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
7 b! b7 F2 K5 f4 w1 s3 W2 Gสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
& N8 S% X! ?* A! Y9 Lไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
8 s4 u1 v, N/ O! Fคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..4 C& {8 m& L6 z( p* U

. f& f9 e7 w# l7 ~% ?) eกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน; ~1 C9 d7 q, `
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
/ p' P% H) g2 r* s8 rแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
  }8 u& {2 J- b# Y! ^. nเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง) Z9 `- I1 I% e  g% b. [

* O) \+ H1 o' \- h& r5 [$ @วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
- |. l. n0 v) _; G+ Y1 ]จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ3 B- t2 Z7 g0 ^* k9 |
2 Z0 g+ A; T1 `* E1 Z8 _& A% F: f# j
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
' f* t, _, w* {/ k6 M( j$ Kสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
/ U5 Z3 u7 n$ n, B. Hไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน0 c- q6 L1 u; s- ^+ s
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
* E5 ?" |1 b" a3 r# T) i( l1 ~  Z; m
# a* m2 G% W. Bไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
; O& [) o( q. d0 G2 \; ~สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
9 A' m  w3 i2 D" wไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
- V$ \  [0 L5 W1 ]! o4 S; Z, Eคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
* ]) i# h+ v4 O6 X1 a: q, w( Lคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด