กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

/ s  i, n& |" J7 e, A% C

. k* n# m. Y7 I0 N- k& Dคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน, y, b9 h! |; e% i/ J' Q
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
) B" y7 t( \+ N7 T7 Bเรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์; d: c4 c# Q; B5 G
/ H6 g' [- [2 t
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน$ G  `  [/ m) l/ F5 q" v' l
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...' s' V( _, ^, O, `+ ^

% S9 g& n1 a8 H0 Nกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
) Z$ s5 g' r' `! U! Kฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
6 S6 h1 f! Z. a" Z( pกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย0 d* X+ ]  O% n; S& Y2 u7 t
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
. W( Y, e9 ]# f
! G  s' T. ^3 Kวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่  J" o, D1 y/ Q
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
: `$ `& K; S$ W* ?0 s2 e/ G
. {; S6 Z9 C% Gไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
9 ~% Y- u2 v! f/ m0 L& g; Eสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
: \; l% u9 H  e/ A8 dไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน4 O+ H; p9 a$ u$ k
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..  S. z: g: w6 V$ \0 Q
' J% \) V6 r9 ?$ {3 N* G
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
8 M$ T8 H8 W& z! u$ Cใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร* \. W( g  |$ q' \
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
# h3 z& ]- ^7 h1 |/ ?# _1 A+ Nเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
, E1 a) A" r" ~; V5 k$ Z( c5 @3 x" N5 a& ?
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่. v3 u& H1 x) x; s3 w
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
- w. _( u. f, W* F6 L, D2 S
8 ~' Y, Y6 C. l8 y7 {. x3 |ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
/ o$ \8 j: I0 d  {! J, i; jสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
6 b3 E/ g; ^9 j  Y+ O. Q6 j1 p9 l9 iไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
$ Q% |0 v" c; e) @คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..0 j) y2 R  o6 z* |' @; @1 Q6 v2 f
7 j8 g! g9 ^' h- E5 E
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
/ C: E' n5 Z- A' z9 qสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
$ y/ A! G( C9 Q9 N3 W4 yไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน3 }+ h7 H5 G  |
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
1 s' ^0 ^- s% i+ ]& Z7 @4 _* fคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด