กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


' Q. e/ }6 v& ^7 P, B, |8 P, C2 L* A  I
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
8 V4 |# g2 Z. ?4 v# I3 Hทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
; f, ^+ _6 Y' _4 z2 G' }เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
! }1 [7 O& E# m* v0 I& C: q
2 S8 N8 r2 O1 K8 L6 aไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน6 M  H& C& G$ S* `' R
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
+ @* S  f4 D: d6 L* K" Z; K, ~! X) Z' T/ e0 F4 ]3 j4 D7 C! E$ h
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
7 O; J; K* a* K! T, l# F8 I5 Iฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
) n5 E. m' f+ w2 X' ~/ u$ Xกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
# W5 z) G& `1 w3 v; A, ~) [$ b: hและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
0 R4 g, @( Z7 O7 r
, G% _( U9 n1 d" O, P8 Nวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่# U9 I/ q+ H, F# J8 j
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
7 S2 d; t1 a% s3 x0 S0 k- m' H) l5 f7 ]8 W5 }
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ. B+ S, R4 G1 H' ^7 P
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
$ C" h% w/ R* v9 V+ X/ M4 yไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน2 F) K1 w: D' K8 j4 ?
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..; U8 O* l  i- y2 Z: X5 r; t- Y  D6 z

! y% q/ V% G; ~6 y/ h4 kกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
9 V, p; ]$ S$ P) {! uใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
) I5 \" e' K: aแต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
+ U4 g2 x, P5 A. x$ uเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
' G& D; ~. I5 a; y9 A" n* \2 d' q  v6 q! C
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่5 h- o* V0 c$ S1 v2 R6 G
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
3 b& E% ~# ~1 V. j
4 c. s; Q. P& s$ @7 cไม่มีใครยังไงก็มีเธอ8 n- A0 q3 f" V& y3 R. a# ^
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..2 R2 C# H4 |0 d" D; w% [: v: Q
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
/ Q& s# ?* u5 Mคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..7 q* X1 r0 d5 z. Z

, Y5 f  x0 Z6 Lไม่มีใครยังไงก็มีเธอ4 P  V5 W0 K2 b! G0 j3 Q
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..4 e+ w/ \, a+ W8 h
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
$ A, s/ ~: d8 [4 }7 Sคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..4 c  n# ]$ H2 G" U
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด