กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


  f- P# D5 R1 {" z
8 X. H) w/ I- ]/ Uคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน0 I: e! A* Z! r
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์- z' k! H( {: u6 l( I
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์
- x- F( d. c1 W! ]# l3 ?0 X" o# S1 Z# ~; [; ]  ~! O$ U+ R0 G
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน. ^2 z& @! }! Q& M: l* L5 l; ~, ^
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...  w: v$ o/ y9 y* w  m- Y

5 [" ]# B5 V) t2 T7 Nกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
, Z* @2 _; n8 Y# k% Dฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
& t) R! T4 c9 I1 i' ?กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
( \. P5 [; _$ D: K! Mและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
) f, v& U3 }7 k, X. E" w( s. p0 a& h1 g& G) G' u
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
, t; _* h* e3 O9 Y, D, aจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ* ~. D3 b% g9 ~* Z5 A$ t* K9 }
* Q" G- F  v8 b; k7 C$ T
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
9 i7 u9 f7 F) n" x' a" y  Nสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
) J! [3 V* T3 y' ]% o3 w) @, hไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
( I5 |: N; r2 y' b6 ~/ oคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
+ |2 ]; s6 Z+ {  U+ f- v. S; n" g* q' f# T; @# e
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน* C/ g8 I" h: p& w
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร8 V0 A: z; v  G
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล& L3 V( d+ v3 E8 g0 |
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง; F, ]0 Y  m8 E

  W2 x8 M, U4 M( [+ Hวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
( h: R2 k( y( ^) Q: _1 cจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
9 ~# e- S! c6 r) [' x4 c( P& [. X8 K* w, O; M
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ+ v' ^* K" h, ?: }
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..4 T7 r  P* d" k& B5 \' P
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
1 f7 @7 Y9 T; o$ tคือรักแท้จริง จากใจของเธอ... ~; M2 n3 y7 @( i8 X9 Q4 @
! w+ ~0 N" z$ A' g# r1 E7 M; v+ x3 `
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ5 h- m* Y# C+ A! g% s8 O! q3 }
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
5 o  J) b! o2 ~: {4 Z) Sไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน$ r$ s7 l- F5 C8 M, m3 K1 P
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..! s6 ~2 ?9 u4 u' u7 \- k
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด