กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


, X& Q% F& r$ M/ a1 ~
$ u8 b+ v$ f. ]4 qคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
* d) j5 F9 M  ]) Y' c0 m1 _& Eทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
7 q/ M; ]' |9 D6 l7 b) J: ^เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์' b3 B0 |; Z: c; o

% r5 @! x3 I" r. x2 l( u7 ?ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน$ y6 c- d1 m; U8 Q6 y; m
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...1 j! M/ l* d% J8 u5 T3 m

4 B! B( L* Y& b: q) [กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
- |  f) `# T$ L9 U5 ?, m4 Bฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
1 a7 Q( C% N9 r- J9 F/ ^# jกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
: U  e* g' a7 e& ]7 lและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล0 j: u! p! k) W- V2 Z2 Q9 S. `

( P3 U) ~# p, m5 Sวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่# |4 C, K5 u" U& }6 p) V1 [" G2 ^
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ& h% k1 U) A+ h% t1 P* A* @% K. m" O2 E
. C! [) H1 p2 O  @7 m! H( f) b8 `
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ( f/ g, S4 M3 D# b8 a$ R( _
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
5 j# Q; }8 l& D0 Q0 [* Tไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน* J$ M$ u* f" m
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
& q& b) L1 {% ~% M1 {1 O! s
- X* V2 k8 v4 w" C  E, d" @กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน3 Q0 d7 y, l5 t6 e/ N& h4 a
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร; z; @; A6 Z7 t" k
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล- u1 p, g) A: o  R4 ]
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง: X$ @# ?7 F7 g

9 z, x: J  m. O1 }4 p3 }วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
) x6 n( \6 w' K) h2 O. s3 Z: Gจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ. \. ^# ?0 A5 a( U' {. H
% N- k2 o; g9 G' g! A- |
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ' ~$ [; O/ L/ w' c! ]9 b
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..( w6 A/ z8 J3 r* G. F) G; N
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
1 Q7 X1 \# `! ?6 I3 d; M, m/ a6 Vคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..% @1 q8 C; O: n  O9 I5 u% M
' c7 I- T7 g: t$ E
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ6 r/ b/ c& d* d) i+ ~) z
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..! t- T" g  `' a* e9 t( g1 p+ g! Q# C
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
; o+ {7 h9 Q. K2 c  x! F# a* Sคือรักแท้จริง จากใจของเธอ... k$ C9 ^1 s4 G# y; Q2 w$ w
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด