กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


: J4 p  L4 c2 C- J/ S
. {( m- T8 ~- Jคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน. `1 }$ D1 S; w- p
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์, e, X$ Q4 V; G5 C- q8 ~# ^, I
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์( w0 _' m, J; e0 I, b8 E3 d

! k' C& J( U0 d1 l! r+ jไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
6 {5 G, T, t* l1 z4 Z" eคือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
5 G" F, W, d. `- U% W, B/ ~& G
4 G7 p+ Z- o; P% o( kกับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน
" j4 R0 |( A( Y9 e: ], tฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
* S! a7 w' Q1 _# h2 }: \( D( _& T, [กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
; ^9 I3 T. y: k2 E+ U4 m* ^และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
9 ]0 B4 P6 T- C( I# V0 I3 g
- I( ~5 Y( |. K5 [- L" {. F) o$ gวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
3 n* D9 ]. U$ C( ~( ^' Y, }, sจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
( ~/ _" D( A; n! B4 X' g2 A1 l4 X& W/ L; K
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ7 z/ E  _+ `! i. M0 @/ z
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..# H3 j5 r, m& }2 ~8 W  j2 O
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน$ w* ^0 O6 K) V; N3 K6 f2 h, P! L
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..0 \7 [0 |" \6 P, r. m, E+ P

; n% a0 \' [2 U$ t( v7 i9 u" fกับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน  |6 ~% ]/ Y9 t5 u9 Y* ]
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร$ i! _: x: C6 x" S
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล+ I2 A6 D6 x: ~) i
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง% O8 l8 M2 F6 D

( S7 r! w) g1 m0 H9 w: @วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่7 O+ q0 h( F0 H  W- M
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ( o: W/ D* V) N, M
( ~$ b* b1 _9 c! Y. `5 s. K
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ7 s- O) p4 X# T; W" j
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..) g9 e+ i8 s% Y# G. v  s
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน1 e0 P0 Q( r  I- r( C  |
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..1 a7 @& F& ^2 m5 U6 j; Y) r% D! N

0 `. I; E% i4 D1 U4 k% Hไม่มีใครยังไงก็มีเธอ" a9 g8 r3 f- I5 H% z
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ../ H7 N% r) Z4 R' p
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
) m  V8 b0 J/ ~8 ]( |& aคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
  J0 q" n$ O) _คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด