กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


" p& y! d  {: D; c1 G5 O, o# R6 J# u7 n% n" J: C0 \
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
/ O7 m- U1 f% Fทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์6 S  l7 ]7 c; r) s
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์: ^: B/ i( P9 G& t1 p# X
4 Y! L! E. E& L+ ~& v
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน# ^& T+ f* x, Y* Z, I" `* G
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ...
/ e+ \$ y, }  t1 ?
4 h$ Q- O: H! M0 [กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน; L; \* o" m+ q. o5 j# I" c4 D
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย4 ~6 w; |1 X$ F( W' X
กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย: g! `1 N+ x3 r1 \
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
8 k! w  ?/ d+ U2 k! y4 {! V" Z
, b& I4 ~# _( R) }' lวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
* Q1 V7 n" S+ @  o- Iจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
3 Y9 g2 g, l/ q3 M
% Z6 `9 O) R9 P0 I+ S6 ?/ Aไม่มีใครยังไงก็มีเธอ. O# q' ?! C9 {2 s) g
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..) ], A) f. A5 E+ i' a
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
: }5 }0 A8 u' p5 _8 n9 f' \คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..# l% U; d0 y5 V2 {* X3 N
9 p0 r4 v5 S) ~# J  }
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
5 X, e% {- j0 v& |1 e# Y0 D" ~ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
5 ^9 F5 B, }6 f! f3 ^0 {( d1 n& ?แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
, t0 i. f, N9 l  n5 U2 F7 _9 y. Gเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
% |6 z* q5 T/ B' R4 q. o! t
% g& D$ i# o/ O' q1 i" Qวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่0 C' o- H0 M% Z' R' Z
จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ
  V0 ]" ?. M9 {+ x/ j' b+ v! `4 k# p3 I8 P4 w9 w
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ& T3 _. m3 j+ [1 U0 M- H* }/ J
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
3 A; ?6 W% v, r6 l7 j0 Q- X& M1 Pไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน/ {0 w5 B" j& l. R
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
( e9 B9 w1 X# B2 s" [& Q
6 t7 S) p% E5 K2 k: mไม่มีใครยังไงก็มีเธอ; m3 M6 o/ b9 G3 B6 n
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..& g( ?0 T* i! w" m& u: W( i- D  l
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน, j9 Y* g5 v% a9 X5 y+ [
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
* F+ q0 Y: n- y" I; [คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด