กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล


8 y- l+ U2 u' X3 I( W0 W
) O5 D, {; B+ C( ~- sคำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน$ ~3 n3 Y! Z5 K( p0 S
ทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์* F8 T# y0 N7 \/ H6 q
เรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์$ B. U! f  Q" Z5 R4 _1 ^' W: F
% v/ ?. ~* ?; m
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน
, ?  j; \$ G8 D6 l% Nคือรักแท้จริง จากใจของเธอ.... L" J. G2 X, b: w1 E
( M+ e4 d' g7 D$ y
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน! |5 {/ U, N/ H
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
0 R4 @* D* R0 F) u+ v" \/ Sกับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย
9 L8 H1 C% h7 F0 Gและก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
: X  |* S. [$ k0 |4 T2 G3 j6 Y4 }6 c! ^5 d% ?7 V" Z( H! J2 Y8 c
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
% m5 x4 c5 u" L% kจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ1 l2 {. r% h( |# @% a

! V1 B( v  z8 m& [# N3 p! _5 cไม่มีใครยังไงก็มีเธอ5 W3 _6 C; f4 U; y7 [: n
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..- }5 M" p2 o7 Z
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
/ {1 k+ `1 C. i5 B' `7 H$ ?% {คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
7 e) j4 y5 O. E* v" [6 h! ^$ T- X8 d& c  [& v) [
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน  `, o& a( w. J0 O% A6 F, R4 F
ใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร+ ^  b6 W" g  n
แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล
' t; i3 l5 b& R" {$ h& s* Rเธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง+ z5 H0 |5 C" t: g  G6 ^
; Z3 I* x2 v( y6 {$ f7 m5 v; {, u
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
' B: t6 d+ S9 u9 i* ?จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ. B! p' S1 O8 Z+ y! z4 c

7 O, X; z  n: hไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
" }* a; c5 r) G/ b0 Pสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
$ K; p+ L( ~; X6 O4 J* _  Iไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน$ W; ]0 [- e3 H+ ^1 w. i
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..& @- l/ z$ e& a; Q7 _+ u
) v) ?" j4 I, V0 a+ I; Z
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ0 ~$ A: K7 D: [" e, ^$ h8 l
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..& Z. l7 m+ c8 E' ^0 K9 C2 @4 Y
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
: X" w- C0 X1 _/ H/ fคือรักแท้จริง จากใจของเธอ../ P4 K* c) q* ?; F
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด