กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

เนื้อเพลง ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ (Feat. ปราโมทย์ ปาทาน,กบ DOS, JANICE) ป๊อป ปองกูล

' B0 B8 ?1 g0 B/ Q% R/ X4 {' z' f
) f5 W* g4 Y' Z5 X0 t$ m
คำร้อง ผาเรือง ยั่งยืน
% G5 I$ L  J& n6 w  I$ D( yทำนอง สุวัธชัย สุทธิรัตน์
( n7 d% [4 |1 M  e+ S3 `6 tเรียบเรียง พลังพล ทรงไพบูลย์: g0 v1 R) v9 ?$ M

/ F+ t5 L- F$ W- C, ^ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน- n5 @$ Z. Q0 O# F7 `" H9 ]
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..." s. A) i5 b8 |7 z
  ?- d- D- h- Z
กับชีวิตที่มันไม่มีหลักประกันอะไรแน่นอน/ j) E# J: t$ }3 a% H( w
ฉันเห็นทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปง่ายดาย
, D9 u8 Y. i0 Z6 o5 Z2 @กับสิ่งนึงเป็นความโชคดี ที่มีเธอมาเดินข้างกาย# f4 t' }' n2 `% n% t
และก็ได้พิสูจน์ด้วยเวลาที่ยาวไกล
* L' Y$ i6 ^0 U7 v# ]/ n9 U' ^/ C2 E' s' S2 H7 L
วันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
' U; t! I5 A: |: Sจะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ3 y) N/ W2 P( |1 y" H1 w# R5 o
5 U* z, M* ?( E: B
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ( z4 X5 U% y: K1 m: ?: I5 J
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ... e6 w7 A+ l& e: |# ^
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน; j& ]* h' G# k
คือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
( d+ m; c& S0 z, L: o% }# J. T5 f
กับลมฝนจะมาหรือไป ไม่เคยมีอะไรแน่นอน
! G( s6 v1 j9 J- rใช้ชีวิตเดินอยู่บนความผันแปร
7 n- `4 B" _. }แต่ดูเหมือนว่ายังโชคดี ที่มีเธอมาคอยเหลียวแล- o; r) u% s" x% V5 Z
เธอเป็นข้อพิสูจน์ว่ารักแท้นั้นมีจริง
  g! \' N' Z, `" {( G
1 e; P, t2 [* O$ q# Z$ [( Z! L! jวันดีดีก็ไม่ห่าง วันที่ทุกข์ก็ยังอยู่
3 U$ O( R! j& _จะมีอะไรก็ไม่เท่ามีเธอ# {9 i0 W0 O( N

: D. H4 I! u1 w" h# Pไม่มีใครยังไงก็มีเธอ
% _: p+ h6 |; |" sสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..- r. u" N& B9 e$ c6 _1 N0 B, M6 i
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
, l4 U/ f5 p/ {* T9 O( Gคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
- g- `2 R8 P7 J1 [3 ?7 a) F4 m0 S' l" |' Q1 P  H
ไม่มีใครยังไงก็มีเธอ/ ]8 d5 l8 _3 ^
สิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอ..
9 s& M4 w1 s# iไม่มีใครยังไงก็มีเธอ สิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอน
4 j$ w/ s! t: m' U  Xคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
' O' A- A, U+ R, M1 Xคือรักแท้จริง จากใจของเธอ..
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด