กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

7 V% f$ {( b( G: h0 H5 t# d
5 ~; M* [2 j0 \( F8 k
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย* q7 B- ~: |, b& {4 ]. F6 N
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว: V# R  X; `, L* o! g( f" Q1 ~
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว7 K! T) u/ e) n" `$ l8 M, K
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
/ R2 M. W2 U! u2 }8 X
6 Y3 o4 S. i* x% Oอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี& K9 B; k0 T% `0 e% Y
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน; t' N! _9 W, }7 k! j! B1 K
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน  C0 ~/ Q+ c! p1 t8 B/ a
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น& U1 i; l- F8 M* {" o5 x

& ~/ s# Y" E! C  u( K, bแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
; j6 M  Y. e- R6 S0 D+ j& Y) i- s4 w, iแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา% [0 R# e4 I7 X4 s/ \" D# k5 I
7 g/ _/ q6 U* x& u, G
อยู่ต่อเลยได้ไหม! }- X. p! Z% }1 G
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ; @7 b* s8 G: K
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้7 c. @! _1 h( G) U" N+ v* f0 }
อยากได้ยินคำว่ารัก2 ~3 ^+ L! p3 L  U1 Y' u" ~
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี8 y; @' |; r* |7 E; Z( X
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
8 s( p  a7 y/ {8 q0 Y: v) g7 J8 Z: S9 d3 u7 h" l1 ?
ก็เพราะว่าคืนนี้
9 N" h$ P6 u; c+ L7 p$ \. Aฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย; _; R1 X1 b; B( S
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
. I0 p4 g; ?- K2 a& Cนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
7 s& |4 W$ T2 P7 Cโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
; Q* l. Y' `% P
0 G" b1 w$ y5 R' D, cอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี6 |# R6 X- W4 F1 D& {1 ?  h
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
$ i7 [  [4 M1 o8 i  k7 n& e- rอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน1 }5 D# B8 B. I; S8 E3 ~! p
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
  Y& W6 h; ^( x0 x- i8 K" j- K; R/ K9 `! k6 S; H8 b' D
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
' u2 i% t; H2 j& `แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
" X9 R: ~$ V/ F0 a7 W$ w( T7 L6 [; s  G" z+ R( X, X! ]
อยู่ต่อเลยได้ไหม
- K+ |  g  q: x" y2 ~3 xอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ1 G$ K6 x, n0 M! ]/ l$ y- E
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้) K# c8 r: n0 j
อยากได้ยินคำว่ารัก
  e, ~7 |) |4 b* b0 v0 Oแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
9 p! w; r$ k3 }' X: N2 Q2 l$ r1 Pคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ; J: A' P& s9 v  R" c  \
" t: W8 W1 ?  w9 J3 v
อยู่ต่อเลยได้ไหม
! r7 q4 A7 X5 H1 N2 H9 cอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
0 _6 Q: l7 F. j* Dฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
$ l0 u3 I0 T. F' L! v( ~อยากได้ยินคำว่ารัก
. q4 T2 _/ d  ^2 d  z2 sแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
  u, v1 G( c2 [6 }คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
: P! |, e$ ?  S
" s+ |, y9 n" d) x& J" j3 mอยู่ต่อเลยได้ไหม
! R9 H( C* ]& ]3 z! Qอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ( r8 r! N, N0 h& g3 _7 [& w
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้4 A& \$ \4 ]4 k+ A) u( r, J4 Y
อยากได้ยินคำว่ารัก
+ K5 g. r7 B2 o' t: f* rแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี9 G* r8 E* F& U2 [$ {: \# T
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ) z5 o  H1 v& Y( [& J  D

+ J: C  F3 D4 G2 V9 g5 sคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
& s6 n8 J9 p6 J5 K% Uคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด