กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


* J+ i0 z- ]7 v3 o1 [$ M2 v  k, E
% b* P3 w* ~+ rมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
! W0 v8 u0 h# \8 wในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
2 s: L  C+ F. O/ B: aท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
4 Y2 B; F' r" X( x' q5 C) P/ Aคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น% h/ o: t5 ?2 X; {7 c; A
- U0 o7 x) Z4 h; n! C
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี' ~0 T: X/ R) j( i2 g: t
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน) G/ h0 [# @8 m' ?2 }
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
9 U: o9 r+ H% Q& u7 Rแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
+ [) d/ N, _: P) t. Q6 l* X% z2 y7 V( _& c( x; _. m, p( F" o
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ9 l+ C: ^. y. }: J
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา5 w; G5 _. [5 r' r+ @! ?

! C) ~# p( s/ K+ N5 k/ Uอยู่ต่อเลยได้ไหม) ^6 O4 c2 Z1 t' Z; E. w4 j+ G
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
( B9 \9 J6 w3 {4 g5 g* ?" eฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
" B, V! B4 T. P: d& h1 oอยากได้ยินคำว่ารัก- ~6 `! i+ p; S6 d0 r5 U  l
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี6 M; ]8 E  B3 A$ i& G& r* h' t; Y
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
0 r; w* h: w' k  L8 n: L/ v
* v5 ]; w7 q8 a; C7 Eก็เพราะว่าคืนนี้
' H4 b5 v  t2 x/ g: E3 {6 y" xฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย& |3 ~5 F' b2 \" @/ O
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
8 G% j2 A- z$ e2 M. I: bนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
, }, C8 R+ ]: Eโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
( y8 F1 e: ^% Q2 {1 m
, I1 X0 C1 f7 ^! R9 ^/ eอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
" P+ ?! S9 U8 ]. v& H0 {แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
6 `9 J  U' U+ k5 D  ~อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
! y! m1 v5 q$ G! ~แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น. j" P$ }8 c2 \/ @. I# [* E2 v9 p
3 p8 J% J6 f) `; k$ b( v; }
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
* B$ g$ X( ]: k, k( Gแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา2 r( j- L2 L+ H( X6 g  ^9 x

9 y0 x1 o% r% S! v8 ~& nอยู่ต่อเลยได้ไหม
  A& v/ a; ?; n) Mอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
: B8 F; c( R0 h3 kฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
& d5 ?. f+ J) @; z' V1 A" Y' ]# [อยากได้ยินคำว่ารัก
' X8 E3 v* t7 v) T$ p$ _แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี! M7 X  B. v( I1 _
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
  t9 d) W! B2 L. \' L+ T! g! g; z' ~( l+ D% O9 X. z' ^
อยู่ต่อเลยได้ไหม
/ R7 C5 Q4 I8 g0 g, H& Iอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ0 C4 ^) k# a- X. k0 E. J
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้9 J4 G$ s1 M6 z
อยากได้ยินคำว่ารัก% A6 X; z: c- J7 y0 X$ g
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
- i8 m7 k- A/ g0 ]/ xคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ0 u0 J. Z# G' s7 E& R, S
: D6 M6 H; J, I" f4 w
อยู่ต่อเลยได้ไหม
* e$ l* P% A0 O. z' F0 {อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ$ G6 o; o: n8 M  C
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
6 N/ H9 f( H, T. r  ?9 J" e. h) Aอยากได้ยินคำว่ารัก! U# l, H! R; z& n# W' V( B
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี+ x& V. r4 @- U6 O3 P/ D' X
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
5 U0 N& _! s3 }5 k' K8 r! h: @2 f& |$ i6 l4 S
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ, M: F9 f' h  o3 x8 T8 v" p% h+ v
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด