กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


( F: X& V( O+ F. K: l' H% H3 z, n' G! j& \/ H; x( ~
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย/ K7 I: O2 K1 |
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
0 C7 ]' e6 t* U4 g& D8 E7 j' ?ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
1 e4 Z% V9 H+ H4 o) ?8 Fคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
- P5 _. V7 G/ u
. c* c! H/ y9 K! J! p, Qอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
8 k) ]1 |9 c% `แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน, l* a: d" K! s  x5 g" {4 h7 H
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน& x3 A; _$ l( [, s; d$ P5 g
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
; I9 P* l* j4 H1 H; T' |( Q& J3 e2 H& ?' b8 ^2 I' d8 q0 p7 K
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ& Z" c+ _; }" h, _* I( ]% A4 M2 @
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา# o0 F* c( `- m
; o& r9 N# Z) Q, D0 ~6 C' ?
อยู่ต่อเลยได้ไหม
/ h' Y* c0 f' T7 jอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
& n  B% ]5 S1 U, E8 Z" N1 L- cฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้+ o! |+ S0 \$ H  Z* Y  Y& b: d
อยากได้ยินคำว่ารัก
" J1 u3 ?( N" Cแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี: W" j7 Y$ P5 J1 Z" t! h
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
; z0 @0 M! H% n' \0 f
% U, @3 w. I" o- zก็เพราะว่าคืนนี้
+ a3 t+ e! S8 O2 @# aฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย' h! W# s5 s( h7 A$ @2 Q  w
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
, D+ K+ i* k. ^  Pนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
9 y* `) I  X4 a: H8 P0 s! G. Hโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
6 s3 H- U, b" M0 T0 V7 C* i2 s, X2 O2 l6 l/ P9 O
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี0 S5 y' e- r: I2 b5 o# x; d
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน, p: f3 Y7 ?& q  N& _
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
; ]. g, r* A. {* K! R: M& bแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น7 Z# D5 Y; m9 Q6 I
. i2 l- J# l5 I  W
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ) k' M" ]' {- |& o3 S( g/ H
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
8 i0 E2 a1 `+ h* Z
# T3 R" L8 w- ]+ C. R7 c6 Eอยู่ต่อเลยได้ไหม& J; b# t* C/ H: s: Q" r$ K3 o
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
) a% R& O, q$ K2 Y) u1 E6 _5 |ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้! d/ Q! O5 v5 u
อยากได้ยินคำว่ารัก
# K) {% d7 X$ \5 C1 eแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี5 k5 Q" L9 c1 y' E2 b$ @
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ* x# p' A3 s. B8 _2 j
5 d3 f) q6 P1 q
อยู่ต่อเลยได้ไหม
! p: j( Z: E6 B: d% S( J8 n6 v* ]อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ) L4 k9 F5 X; ]: Q1 i6 ?  t
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้5 n5 C# U. O9 m* d' V
อยากได้ยินคำว่ารัก) O1 W* |# ^# s
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
% e, t4 ^3 U" m- @คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ0 f4 d$ `& m+ I- J2 A. t
$ g3 R" ^8 o* r# J) S
อยู่ต่อเลยได้ไหม6 Y2 d- m0 O6 i
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
- e, o  \3 T! m7 n6 w! Zฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
3 X) h! h1 U9 T4 ?6 ^* Pอยากได้ยินคำว่ารัก
! C9 r( \# A; A! z2 y+ Oแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
5 S7 u9 Z* s5 U6 lคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ! ^4 Q' S! p  y* x
4 i. O& d) j0 |
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ" R1 w; Y) s: l5 z
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด