กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

" ]" f$ T, B8 m: ]9 r  v! j
: [; }6 O6 E5 W% p$ M2 w6 }' y
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
3 `3 l! D8 S- Xในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว  O" w- E! n& e1 g; S2 ?
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว* f% E7 B0 ~  @8 T0 U
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
+ h2 r. C( C& j2 z
2 I6 R5 U/ \+ k$ m) J* E& Hอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี, @# S$ \! @  o( U1 m+ f: Q0 H
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน. p5 z: x$ w& L; \. p
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
: g2 K0 s/ O* d  tแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น- O" f/ ?* y2 A7 Q$ x

  O* `& q* I/ r  Q% C! @! Z5 g9 tแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ' c- B) H# d- V; M
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
! C, X1 z1 f1 P3 f2 A; o$ }! Q- x, O* M7 d
อยู่ต่อเลยได้ไหม2 C: s8 ?7 J) Q) L
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
; l; x4 S6 T4 s8 {ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้3 q- I1 U# C" p$ ~4 V) O
อยากได้ยินคำว่ารัก+ |/ E! S# u4 `2 P4 _0 [
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
6 C" e* |2 j0 e% O: ~2 V7 n- zคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
5 ]+ v6 f( w" r3 }# n" ?4 `- D  s3 z; H& S+ u$ `
ก็เพราะว่าคืนนี้
, K% q0 p! L* C+ [ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย' _  l) H( `# e
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน1 H' [# }, [# @' A. \8 }. z+ F
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
# Q3 Z  i$ ~# }! t) w9 [โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
+ q4 q" W" k$ ~* b( e# U0 A: P4 B4 b5 W' E
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี/ t  J( z1 M0 `! M9 R
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน( ^% L( I1 ~- {' [
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
+ }" m2 y2 r( T7 y  Zแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น. @  I3 u& F) h; Q
2 i! O" D% P* t9 f; Z3 B
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
0 f, b+ w5 G$ i! ?% _แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
6 y, t; i0 A( j
) j  Y# D7 f: k8 S' B% Dอยู่ต่อเลยได้ไหม
5 q8 r$ k( F9 R3 y- g. e9 n9 j! tอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ8 }: N7 t: P3 {: k
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้3 R2 s7 Z+ u3 F9 t  i3 ?# l0 T/ z
อยากได้ยินคำว่ารัก
( ^8 P3 L2 K9 v$ x5 _แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
6 p4 b. F5 n& R) U* T# T- A0 K* gคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
: Y2 ~( E0 X& I, h0 r3 W+ M9 {% C: v& t* M  V
อยู่ต่อเลยได้ไหม2 v" k7 t' i1 {7 R
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
; R% J' [" v5 i1 [ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้/ @' f/ w0 x# O0 {. y; `
อยากได้ยินคำว่ารัก
( }% |2 W4 Y6 K# {6 b; s1 ^* Iแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี/ D. O  e' I( e6 ^+ X! ~+ v
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
9 N( Z2 |8 _/ ?
2 z6 X, _' c7 U3 l$ @% S5 I9 ~# S  eอยู่ต่อเลยได้ไหม! R- [* L4 E0 q( ~! d3 `- P( i" c
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
, Z, |5 R& f# {4 T3 ^% nฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้- X! I; _7 f# a$ F( }: X
อยากได้ยินคำว่ารัก0 F; |0 E4 K( ~6 O9 d# H1 w0 H5 f* S
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
# L" X  n; v2 `" ~2 _/ s; |3 iคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
  r- D% c* m* ~( O+ }: w- b5 B7 l* A" n. u5 }4 t! J
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
6 G* g- M: `/ O/ r9 n/ _คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด