กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

, m1 _  }! |, c* k6 \" E

, A5 S, i6 _3 ?% ^# Wมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
5 g7 w5 C. y$ n; q# zในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
' ?" t$ n, u, }  `3 g- i8 }/ lท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว; L8 d, o5 k. f3 v) f5 K3 u
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
4 m' h* N8 H3 ~# D+ [: C3 p
8 l$ |: q! m" s7 x  S5 yอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี! C5 n, v; D8 w% {) B+ r, E
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน5 T/ `7 e' E1 M, n; Y$ ^
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
3 Q- y; a% n- y, L  S0 dแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น/ b% W" ~' ~0 F
* C" T/ o! n% }# H+ w: @
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
$ A0 ], f; F4 G( C* uแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา1 u8 u, O" A* E' p, L8 l
/ ^- Z9 D# m$ [, q' Q9 A% \
อยู่ต่อเลยได้ไหม/ \" ^  v% ]* b, c
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
# K2 Z: T$ b, u3 i- ]) iฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
3 \" h  K% r# m. G8 @* _. Dอยากได้ยินคำว่ารัก
* X" y+ b. t3 A$ `: rแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี# B* _/ X0 Q: R4 q' s5 C5 ~
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ" R4 y8 K' U" a* Q" C
/ m/ y7 c* B1 t! m: q
ก็เพราะว่าคืนนี้$ D) @8 F* }0 z3 m
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย& {; S' k$ A' J; B, |6 \
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน9 @, S4 S8 ^' b# B
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน' E7 V- B. W3 W4 Y$ G' k" b
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า5 P( p8 e+ ~( z& w9 W+ o3 p  ~. C
/ s8 B, v2 l! F' E+ ~; \
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
. P, @1 z3 n  R* a2 g  e5 Nแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
/ Q' J* r9 \. {: q% \& Xอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
6 ^! N7 R1 N  T5 W6 Vแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
+ C0 G( G( s7 X" c/ h5 V: \$ x0 R) _1 W, n' q
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
- d- A: c8 k2 n1 Jแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
5 H& D+ p8 Z9 O9 |! S* j; H! T& Y; J3 R' O2 O- q0 M
อยู่ต่อเลยได้ไหม- G! g: A4 ~0 g! w6 B# I
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ- r1 b7 Y5 y- W
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้) p3 u0 f& C4 Z' O
อยากได้ยินคำว่ารัก
1 B) d' [( Q) W9 k4 h- Sแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
" l7 ^7 a* D+ h. M  e3 dคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ5 t8 X6 z5 ?# A/ y% |( G
$ G  ~# k, B' ]! N: B3 g, v: P
อยู่ต่อเลยได้ไหม
6 d4 q& |3 l- d: n2 |% `, X9 h- Xอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
1 z: i6 `0 f. o: mฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
+ U7 Y  T: X& c4 xอยากได้ยินคำว่ารัก' P# m8 Z. q) g3 p% r
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
! O" K5 c; D0 `คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
" h: v7 j) H9 a: `2 [, y
( c4 L' M/ i! i3 j6 U" [2 E* [อยู่ต่อเลยได้ไหม" b$ r; u  \. ~
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ- A& H1 ~5 R$ h5 f, G/ B" b
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้  N3 t0 R, _* [, |& g( T
อยากได้ยินคำว่ารัก6 ?8 o& Z, D; p( Q2 `9 F  M
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
" [& {& o( I5 n# \# b& tคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
$ ^6 p! u! g4 q+ ^5 ~
* {1 N2 |! e/ a; L4 ]คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ, E. W- S/ C- r, a9 U0 U- ]
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด