กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

1 q( e7 ~" f; L8 \* m4 N+ x6 ]: k; l

; y' Q/ l+ D4 }+ I7 _มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย( V1 j5 J2 z: D% `
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
; D1 |9 I1 I, Xท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว7 Q5 v" X) ^& y$ P( A7 Y6 y
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น7 X1 e3 h2 g$ D5 {/ r5 J" l
  U9 b0 q5 P: a
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี; C# m1 `0 c; d% u  p. F( H! m7 ^0 ]
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
7 J3 Z6 Y+ }6 z( ?- X/ ^; [7 hอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
* s, O, M6 B+ m4 I. Hแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น* L* N9 g+ f. s; s

" o; _* R: x8 j& Tแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ1 D4 T" u2 S& _& J
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา" N' S2 {1 X) I& j9 Z, D) [
; f6 L$ d: S0 E* G8 e
อยู่ต่อเลยได้ไหม+ u/ I6 k, u/ Z- |9 A0 u  K- J
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
% I' r. \  |" a( sฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้( v7 j# P; n+ N8 o
อยากได้ยินคำว่ารัก
; x. ?9 P, z0 |' s0 y. U  Lแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี* t3 o( n- o( _" R6 |
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ2 v# L) n8 q" Q; |
1 l% [8 @! E8 Z. f
ก็เพราะว่าคืนนี้( `, D  i. i6 f4 }( ]/ `
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
+ l% G5 V" f9 s0 F3 g* Bถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน5 K: ~: w. h( A4 V+ v
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน: V0 K& I0 P$ o3 D
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
) l% Y! z+ w$ R# W, s' Y7 Y" Y: T# W6 q5 T3 H
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี! E' ^) C" \$ O$ W% a: K8 L% Y
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน1 }9 T+ @+ ~  v; s$ v. |
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
3 t$ X: O' G3 Mแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น3 [! a% P) Z% |! V) `# T; x  ]$ X
& I. Z: h9 ]/ G( b5 F  d
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
. x) e6 J- ^0 q9 V) \5 b+ }แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
* N( j; |; q* a, x
" S5 g4 h. X, |อยู่ต่อเลยได้ไหม
. Y# P. w1 ?! P3 \- u: ]อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
8 m" M' y2 r- E1 B8 v8 Uฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้; w8 h+ h. j/ K& R9 V. k/ F
อยากได้ยินคำว่ารัก
+ Z1 }8 D: Q: Q3 @5 z! G% Iแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
1 s: L6 T. m. A# Rคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
* b, |3 G3 z0 V( Q* i7 F2 c9 ?. @, c6 x. ?  W" }
อยู่ต่อเลยได้ไหม
  N) j# R/ [% u! C# H1 Lอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
$ G$ b2 o% o4 l3 n& oฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
: h, j5 M& ^% X, J8 @5 wอยากได้ยินคำว่ารัก
( ^) T0 V/ _& ]/ tแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
+ x( t( I( l% Q, A' Pคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ! R9 S+ Y1 x6 ]. l: D7 a9 W

1 P% h2 J- o. f0 H8 jอยู่ต่อเลยได้ไหม: i* n( c5 E6 h$ a) M  s; o
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
& d# v# F& x! l  Fฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
, j2 r  v. d; `1 D1 o9 n% ^อยากได้ยินคำว่ารัก6 J. v/ B+ _- q: A. s1 Z: H
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
+ I. S" n" _" T6 U7 vคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
$ s5 a# |' f2 C& ^& y9 b8 D' K- |( k/ F! @, t* G! q5 P! t" O, i# W
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
% a# R! C. p0 O! F4 O- Pคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด