กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

0 m2 B# g9 `) C1 @, S

/ P8 t2 w5 H0 Qมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย# O+ u! E: p: S; z# O. E5 ]1 k
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
, [' P4 e- j$ P% ]; ?# \( Fท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว2 C3 L8 I4 n3 ~) \
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น! T' R( c% i: L; A5 q

0 f/ u# r: O$ z, Z; bอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี9 I, o. r9 R1 `
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน# p* [& X$ r, _& f( g
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน9 ^6 o3 c9 _/ l/ @# N1 I
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น- f. U) K2 w5 T( w

$ Y) Z& O8 p+ o( W" ~6 `' h9 _/ Rแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
' E2 W. R* l) B: L) Sแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา8 z- a- Y, }+ p4 N
& Y! D6 S8 j/ o5 {
อยู่ต่อเลยได้ไหม
8 l1 O& u% U4 g- S, O7 T  Aอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
; x( Q8 ^2 N0 p, m, jฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
2 X8 {! J9 p2 Aอยากได้ยินคำว่ารัก- x' B) y3 n1 c# D: [* F6 c" U' W
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
$ D( L. n$ T( q# h9 ]; @+ e7 k" wคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
" p; x: p, Y2 u1 P
/ ^* @, ?8 r2 c& B3 `* rก็เพราะว่าคืนนี้# z) Z' d3 `# @7 z0 [4 S4 Y0 ]# H
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
7 J8 U" Q: G: H- yถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน' V2 P3 I, g7 v, `# f3 m
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน' j& ]2 ~( L- b" d6 U9 o  f
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
7 c7 i0 C' w, k1 s* i. {, G; ~  W) S& ?8 P- p* {
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี/ p! ~8 Z* B/ ?3 m0 D% e6 m2 [) i
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน3 h6 }/ {+ i" C: n: {* m( V4 m
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน& `) X: a, ~" e0 M6 R: Y
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
* J) {3 D% W! m! ^% F' ]
: _1 h4 t* }6 \แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
# l. h0 a2 d$ e0 W3 [7 V+ pแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา7 i; Y; C# ?$ l4 }9 m1 ]; r: N9 i0 [
2 `7 A( }! A5 X$ H# Y
อยู่ต่อเลยได้ไหม
, P7 z4 Y  Y7 j2 x5 C) _' hอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ# K. J$ v, Z; Y
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้3 f5 k9 V  Z7 x, _
อยากได้ยินคำว่ารัก
: i* e9 _1 }) y) J$ r: y( |( X% @แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี7 {: E; V3 P2 i  m  c: N2 R
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ# X9 F& p, l. {* k( p, D7 ^

$ G, F% A' E4 _1 v' x: N) oอยู่ต่อเลยได้ไหม; W5 G9 o5 ?: E: S9 c" A
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
% p% r' l- ]1 T" P  jฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้7 t$ ]6 e) C% E  o- w* o
อยากได้ยินคำว่ารัก
. V2 @- o2 u7 R% P% xแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
1 r9 b* w5 v- b; O: \/ eคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ8 W. z* ^- u. q. g9 l1 s* h

, O  L) Y  c, P6 N5 Q0 F$ L( Y. bอยู่ต่อเลยได้ไหม& E0 l( l' E( A/ U
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
$ k( I1 X$ W$ ~' eฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้$ c) L) s  |, U7 w2 D
อยากได้ยินคำว่ารัก- \2 c" \$ l1 j7 W- e
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี0 ~& s1 l% H, G$ W8 a: W# j$ W
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
  S1 l2 ]! \8 W, e+ z6 r2 o* W6 L$ z9 l, \; V6 S- }
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ  \! e) y( [4 a+ _" D$ b
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด