กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


. r) k- g8 K8 R' s' O
9 P% X3 G; h# T& ]0 Oมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย+ f" O* F' X0 e3 u8 r
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
- B. K' c& R( a3 v) Z% q, b/ x6 Hท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
% e. `1 w+ X* `. O" u3 x. o7 T- Wคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น' q. a* ~  L- J5 u+ h
, k' R+ D& p! m- D9 {! R
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
& i4 m7 l* ?' Q) {- A: J% z* ~แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน' `+ ]9 s' R# u
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
( s3 Y& ~' c0 Xแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น- v: ]! D% D. q. k

1 i4 [2 i/ O! C6 dแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
: g% M+ k! C) e$ c1 \แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
$ C8 B$ b- O( i) s3 j7 ?- j# a, A! F
2 ^9 [$ Z& W' o7 X3 dอยู่ต่อเลยได้ไหม
! i; Z, n0 K' u; G" k( vอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
2 S  q  ~$ e; g2 A1 T/ H4 R1 J0 lฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้: o8 h* t0 k$ t/ Z* q
อยากได้ยินคำว่ารัก
  X' F  E7 W& p7 ]- Eแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี' H! s3 g' B+ R2 I1 H/ }
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
+ m. Z8 H& {$ q$ }* d5 E! C9 C0 M4 T5 G# U7 g0 a9 p) n8 G/ a1 V: s
ก็เพราะว่าคืนนี้& _7 g, c1 c4 R5 O/ v" e
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
* o- _! t# {" z( ^- p- t' Vถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
& G& n1 T, h& q. a; kนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน6 f( t7 D; W$ p, I
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า/ s2 x: O& j2 Q- U1 S

+ ^' D( p' y1 J0 x* P5 ]# vอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี5 E3 |8 g  V- j: v
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
; \3 m' e- I6 ?4 \) R; Lอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน! t3 O7 s2 r: ~  l  r
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
, o1 ^0 J$ e# L" T  A) _$ A" o/ n- m3 o
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ, E8 E/ u0 O7 v1 b8 L6 y7 n9 v: f
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา' c- e6 i- s9 \3 A( f* V0 L1 l
! V" B2 _- p. P; R. N4 H
อยู่ต่อเลยได้ไหม. R* D7 g1 ]: B# }
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
0 h+ T  l5 q! p9 U" Yฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
3 v+ \6 e8 Q- Q' G/ u3 U9 P; Pอยากได้ยินคำว่ารัก
) k" T* E) c" G+ T; x! Eแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
& q& m, ]6 }/ C/ Xคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ  H2 N: k2 W, s) V7 i: [
: r; Y2 i* _, ]& |9 s
อยู่ต่อเลยได้ไหม4 y  b: S3 {9 z( L: f- G; \/ ]
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
4 U; S3 K$ M0 I& ?* Hฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้% o3 R" w& ?9 ]
อยากได้ยินคำว่ารัก
+ F5 z9 q7 l0 J. M: Z# M9 mแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี% W+ H( {. {# U4 `
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
3 ^/ a! G  |1 H! V8 ?  ^; W+ j. ?/ p6 s, {7 t  R7 r
อยู่ต่อเลยได้ไหม
7 C( _% h& }, ~5 Zอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ* h0 U; P+ |% \0 U+ Q
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้2 W; {. C* o/ E. w, z. |
อยากได้ยินคำว่ารัก' U: V9 J: t/ E% \$ c
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
1 Q) M! G2 k9 R# }. Kคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ8 _  P& g2 A9 h4 ~( H  p. M0 {4 X9 o6 V/ D
8 ?4 z& @, b" d" P9 A% a8 U5 k
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ# Q% Z) H" ~( L
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด