กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

6 @/ `! q7 ?$ X9 s% \5 ~2 ?
: L6 L1 ^2 X# l* d) H  n. d* g3 R
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
- d2 z6 x# E. g/ zในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
* D; j5 N2 ^: t. Y5 N4 qท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว) T! D8 A! j+ }3 {8 F, B. n+ C
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น7 F: ]+ K) g! g) n5 K- K
6 j7 g* g$ `7 V# b% B) Z
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
3 O+ l) M! t& {) b  Xแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
2 S; l% R+ J# K$ |( Mอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
& _0 ?' q$ |% W" I) x4 oแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น- o/ l6 l% Q+ D1 l8 n

9 H0 s  w+ z- `( wแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ# O4 y5 q# U' M* T' T
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
- B; m; v% P% j3 f& N* d' m2 x
- a, q' g. N8 b: ^/ v: ?, ~อยู่ต่อเลยได้ไหม4 |% \; H6 l6 I2 S  J* ^
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
+ [7 n% n+ s% o, M* @$ Mฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้; h4 a* h$ @* a2 E, @
อยากได้ยินคำว่ารัก
& Q4 Q3 l* J. S. Wแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
/ {' t  H( b+ r; I6 [6 L' bคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
- M  ?4 q. g- S  |. z! V) I
5 G( K) ]: ?: ~: F7 m5 [ก็เพราะว่าคืนนี้% ^5 a; {4 I7 u* G% I7 ~3 \% l
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย' Y. G) W% G9 b4 H) q# X2 s
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
' N8 [) |; m* G6 Hนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
5 \% l' `. g, \$ ~4 t6 rโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
4 O) e8 K; u' d3 Y6 T' l9 F9 E) I! M) c& T
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี7 H/ s8 k# K  W3 W* g- n# E: Y/ T4 D
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน8 h5 x$ u1 Y( z" M( s- D0 G0 Q2 s
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน/ ]. M0 L+ I/ c# h. o
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น! q# X2 |6 {( V
$ S- A7 J* F% K* z8 v  V
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
. }0 L8 e0 F# x$ Z, R* jแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
2 N# z! _# ?" U: J5 M+ m9 a" Q' n( ~+ Z" [
อยู่ต่อเลยได้ไหม0 k; Q! f% I2 q. m# x
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
% k& q+ j$ z' V6 K$ ^ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้( Z! |+ K& ~; ?- ?4 g, T
อยากได้ยินคำว่ารัก
2 T. ~" g1 h: C8 \แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี: Y; t1 r/ J1 J3 l
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ7 h' a. O# N6 b
/ P, P- F8 A2 o4 Z" W6 _
อยู่ต่อเลยได้ไหม* B* P% z, c5 v4 G9 M8 Y
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ! f( z; B7 M+ L1 I! e: m( H
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้! m. H9 {  S; Y+ S9 C4 D5 [1 ~# B/ `
อยากได้ยินคำว่ารัก
/ y5 N$ r1 A3 j" I- \แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
( v. g; w! ?2 B. Pคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
7 I( s. z+ Z( U' x# {$ _  P% d
6 A* m# p. e8 k* _$ B8 Zอยู่ต่อเลยได้ไหม) o- f: q* X# D& E, q2 s
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ1 M" f( @6 P. P) I/ y. i: A
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
) _. ?' a4 V8 p5 Q( E( xอยากได้ยินคำว่ารัก$ s* C; |0 B5 A6 t6 ?6 f( Y
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี4 o$ n6 Y& f* t4 K, R3 B+ A
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ& [4 ]) E9 o& {/ S. c* T, r) X( z
( P2 h. Y6 v9 v7 Z4 @
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
! F8 e8 \2 j( H; _6 u1 |% g, ?คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด