กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

. U1 H  b1 X9 e
: @, ?) w5 N8 C3 i1 U
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
1 _; d5 R# D+ d. G8 fในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว! F6 w, |$ |* D4 Y: N
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
* }* ^8 |9 `' Jคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น! P9 s# I# Z) R0 s

  G7 j4 t8 q9 C! [อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
2 y% s& f- s! u' S, sแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
  w* I$ z3 V7 R6 s5 Tอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
$ I+ k: t' N3 l! l- d/ Oแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
8 V( A5 f6 {1 b0 E& T. c& X% t( B  f9 `3 q9 t4 f; x0 ^
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ9 r$ M9 W1 Q7 u& x
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
# ~. A+ ~9 M0 L1 [2 `9 P0 }$ y0 R' V! y  {  A! o2 N) g
อยู่ต่อเลยได้ไหม
0 J- x& N4 c: c2 Lอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ5 P% Y- F4 w- d! T7 w2 V6 K  {, C
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้8 ]4 q3 P' [4 Z7 W0 A6 D. j, t; c5 @
อยากได้ยินคำว่ารัก
7 B) u) l5 Q, O' i2 kแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี' n% ]' _- ~) e0 N0 E6 X: N
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ+ A1 K9 K% Q8 {: N, D( s3 P

$ x: f* h: k" g& xก็เพราะว่าคืนนี้
5 `" ?- B3 z4 ?ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย( @) Z" T5 q7 f4 D! \2 p  J6 n9 n
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
: |* g8 F& Z8 T) d$ \- Bนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน( a, n7 G% O7 l# s+ U, i4 R
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
( q! t3 M' \- X+ M
3 R8 I: P& W3 E4 ?อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี. m; }  r  l" H3 q/ D9 g6 m
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
! ]* h$ P, o6 x6 r! q$ nอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน& G8 I. m5 x9 A/ ]
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น% n6 _4 S% T& B( D! B
0 X1 [: t2 m4 i4 H, l6 W
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ! S% N7 \. C% N% T# z
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
' P  J$ ~1 J/ E' l4 T, P6 Y* Y: J9 U9 t# b! \  E
อยู่ต่อเลยได้ไหม2 `7 M( b: [; J1 S
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
: d# {' g" i) w- Q3 A# i& `ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
$ m; ~. Q' A9 ?& jอยากได้ยินคำว่ารัก
1 b* Q- l' z  c- l7 Eแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี) b% i/ p* N9 v- t
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
7 \' O1 s+ u* A- _: X
* @/ M& Y/ W7 n4 k/ tอยู่ต่อเลยได้ไหม3 t& n; L6 J1 V% Z0 B1 K+ j
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
  G! \& w, [8 E. D1 k4 qฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
$ e/ m/ H% t, gอยากได้ยินคำว่ารัก
9 J' X+ _% Y; U1 @, v5 yแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
# m# ~* \' p6 D3 {7 f7 i3 Aคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
2 Z& u" k6 e0 A6 E7 Y% Q# A6 j/ h* r, _: o  H0 S2 T3 P
อยู่ต่อเลยได้ไหม
; @, R8 D$ \$ w( eอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ5 }2 L6 }. I5 o  C
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้. {! T6 N) r, k2 x0 ?( @" Q+ n
อยากได้ยินคำว่ารัก
  r! L! D: o. C% ?# N; s" tแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี# X) m4 u+ v; @6 L2 O( E) r2 ~1 X* X
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
7 f/ m- _8 y% Y, Y, y& a
$ _( ?+ Z& Z6 Q- `- H7 x! Fคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
/ p& E5 F$ Q# j: ^$ g* U& mคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด