กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


, v" n2 L5 {; M" z. ^
2 p" ?3 ?! b/ |3 n2 sมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย: Q, Q4 C  S% [- x
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว1 ?, a6 y% Z# F+ d; V8 P
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
3 A, ^- w: }! ?: \* B+ A. qคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
, d8 X+ |- ~) G$ @: [. W4 Z7 D& a& y* z
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
1 o9 X# ?1 }5 `9 j, Zแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน# }# [- e7 m" P. d- G' ^0 Y1 [
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน4 W' F  e& X9 r( B; U. W
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
9 T3 Q& V- k# P6 I/ @6 K% N8 T- E% m/ S; ~7 h% x
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ! |6 ~9 g- n/ W0 w7 ^
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา, h0 B$ s8 Z) p7 w
( k" B! v+ _# |4 I4 \( E9 v
อยู่ต่อเลยได้ไหม8 r$ Y& E! x* o+ Z7 T
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
1 S+ V( @( q0 H  Uฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
+ b$ Z: r% p& t) P3 l9 u$ bอยากได้ยินคำว่ารัก
+ r1 q. j0 w2 S; N0 yแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
% B  P( Y/ ]: q: e9 ]คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ; ]4 a7 s/ _( ?* }
6 V( ~3 [3 |1 t$ B
ก็เพราะว่าคืนนี้1 B, A$ |5 k1 M- X/ |# [; M
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
, v0 f  D$ {1 F6 j" Z/ |2 \! Nถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
6 R1 k7 v- N4 M7 p5 L' N( cนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
. {" u. C1 A3 W  X0 e1 a) Iโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า2 `3 l, J  S: M7 E! N+ [3 v$ w
! x1 x! l! F1 X: T( {. b) M
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
% i5 f- P, F/ zแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน% c! d- C' o( H3 r
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน) q1 L5 z5 Q. m5 A/ g* o9 X
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
: M" |. H; w& ^3 |  v; m6 [3 x" G% u7 s. p$ M
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
* t5 B6 F& P9 E& H0 Hแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา; g& _7 `) p3 Z9 w0 N0 T

. V. F7 ~0 @; J- o2 J6 wอยู่ต่อเลยได้ไหม8 j4 E4 V1 A. l, t) K  J4 t+ x/ X
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
7 [  n  o. `! U" G' kฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
7 |* Q( N7 ]9 f& [อยากได้ยินคำว่ารัก
& r6 u3 X4 F4 v: H: ?: X* E4 hแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
" V5 S) }' t' yคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ: C" A7 ^! J$ L9 J/ _9 F
; r% ^4 c7 t' |. ^6 c; f
อยู่ต่อเลยได้ไหม
4 {5 M' b( ~0 W9 L' O9 u& uอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
+ ^* k+ B6 A  |+ Z4 ]) Yฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้; m% i3 [; B( g( `
อยากได้ยินคำว่ารัก
1 o. N% f- c& Nแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
# W  h' Q# W" Y! N7 [คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
$ X  u# X. B% d5 A9 q9 X) y, M$ L  }1 u) d# E! r
อยู่ต่อเลยได้ไหม% h  u- f, a0 @; U: k
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
+ Q1 U- N2 w* X, E. fฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
$ s4 F9 E# T1 q0 G6 l9 h+ sอยากได้ยินคำว่ารัก
9 C' x; |3 Q+ [7 M. M1 ]8 M/ O. Qแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
5 D; h5 S6 \' Q# V9 S, Dคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
. Y" R, S6 s1 t# R/ b  {
* B1 K0 {) q0 S% Y- h+ p8 o; Dคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
) {8 t$ b) E, e6 Lคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด