กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

& k6 z' o- M' T$ b9 k
0 T/ x2 h; C# X
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย7 k- T% q) j7 ~( }% u. X  t: e
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
6 h1 I3 a; c- _1 r( X, Q2 u2 hท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว+ [6 t  r+ r2 B' O. }3 ^
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น) x! x; z# w) d) r
1 q+ b) {5 B8 q# o
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
/ s2 p- w' p) _* u5 rแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
& C% l8 u" p' Kอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน4 T9 F# G, w" \9 |  l! Q1 r
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
( d; P  n# c: [8 s1 L
0 Y+ J! E( I( ~2 q9 x$ k, W& M; ?แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ+ G& p' K: j2 f# x9 H0 j
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา! p6 J: n4 ]( i  l/ J! z

4 H2 z: y. V' E# B. x3 {+ Cอยู่ต่อเลยได้ไหม
9 O" Y) F  o  A8 Xอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ  V) ]- a: I% I0 c1 d
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้5 O) H  I% [7 `) j+ b6 j% X4 Z# X
อยากได้ยินคำว่ารัก7 o/ x4 F3 k/ _, q( s- l
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
( W6 _: I: e, F/ m$ N- t# c- uคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
8 ^' V1 Y8 l- B# P9 V3 Q! I% T7 T
0 a3 k# R& |! @+ m5 q$ N! X' sก็เพราะว่าคืนนี้2 U9 G; u. B3 o
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
+ b$ t  M+ y( @" W5 g+ X! o, s7 Bถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน5 U1 A5 j0 d& e2 K
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน" b" g1 L* z3 W  Y4 ?2 e. w
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า" Z6 e9 [6 ]. C" M% _7 k% X8 i

( |  B* d8 t( e5 t/ S. R5 G, Rอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี% \3 u& z8 V9 T% m3 ]
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน& ]' _& X/ d2 R
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
& ]- n3 l# {  |* O$ `แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น$ R4 w2 h, F( C
2 I* ~' ^4 F& p) Z( j
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ) o6 f3 C3 b3 P- n$ O
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา8 l; C7 R1 t5 P
4 W! ^1 N7 V8 c$ M# Q. p
อยู่ต่อเลยได้ไหม
! c0 X/ S! C, i" b: u! b9 Oอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ7 S# s/ V/ d2 P  a9 h& _
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้$ J9 Q1 D. n( ?4 ^
อยากได้ยินคำว่ารัก
' d6 p. |3 V. D" a; dแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
( h$ O/ D2 _' T4 m# U- kคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
4 x9 {4 l0 b9 v3 O/ X$ w6 B* \2 G( D2 ], j- H" e* T6 z
อยู่ต่อเลยได้ไหม$ Z% S2 ~1 h: }* S$ S
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ& d; W. E$ e. H7 M2 D. A' L
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้' X4 P$ m( @2 o4 x$ c- V9 t$ [% s( h- p
อยากได้ยินคำว่ารัก
0 X+ v( A2 ?, Xแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
( d3 O3 c% Y1 s- O: }9 {7 Gคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
/ d0 q- B/ R7 _" T8 ]" |  D
+ X/ |- E! n+ S( Cอยู่ต่อเลยได้ไหม2 g1 C4 _. ~7 U4 r& X$ m% D
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ4 s* O% [0 g$ a) A& y
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้4 `, V9 E( D+ r4 ]8 Q( W% n, d
อยากได้ยินคำว่ารัก; Y( [' R& [6 u0 i8 I
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
; r+ m5 x1 g2 A, B' j1 wคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
) o, B. _2 D$ L6 I0 z  ?3 @6 Y" m# \& v0 c  I* ~9 w
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
3 t5 o2 R) U: S& O- I8 bคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด