กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

7 f$ Z8 b8 e7 o, y
1 ^5 ~. t& [, D0 Q' i
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย. `! S/ P& z6 D( C6 W1 f( r$ s; l
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว7 E1 Y/ R% h: k8 v& Z
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
0 R4 L# O- E/ {! f' Aคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
3 ?6 P- Q" M1 T: ^% B" Y2 [7 g" Z, |7 C4 s
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
" b5 a+ {, v' l( u: `, c3 C( W, }* T. qแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน5 p5 W) x3 g& p7 j/ J9 y
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
1 [# t" ?) F! V) Q2 jแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
# |4 E( O  c$ ?+ e9 g9 C8 p. Q2 B  k
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ' ^* Y/ s3 l& G4 j
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
! {+ H7 g" L. _5 t. y
' A) V0 I8 K3 W  N) qอยู่ต่อเลยได้ไหม
7 Q7 l+ c* O! [% W2 Zอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
9 q; W2 t1 C0 {9 m! A; ~( }3 Yฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้/ b6 Z. u, a% x7 _
อยากได้ยินคำว่ารัก
% [8 I0 |; ~! C% {5 `แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
" i0 h5 s; X# Eคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
9 ^8 z7 x& I8 b; B6 `3 v. W
/ p  t+ o0 b* k* x; G8 n& bก็เพราะว่าคืนนี้! [" c; U4 y9 N1 N# S
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย. J- C/ E3 n% J7 u
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน& z" G1 m) `0 J1 I- A, `+ p
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน7 g( a) E! t( N! _3 z  Q' A
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า& R- y, M8 T& `( A3 Z$ r/ p5 f. _$ W

) N' r. D) m2 F6 P1 j1 K# }. [* G2 B2 jอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี$ x) V9 f: R: i0 Q4 s8 B' |
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
& K6 m+ A  P+ h9 q, B" @4 t. t" wอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
3 |, e  s* X) g9 ^แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น& T3 w5 J7 u$ x* j' ~
1 u- ^2 g7 ?/ x/ _% R0 ]
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ# ~; y3 N# j5 H6 e- i
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา/ o4 k1 J8 e  L& C% I: }, G( B

) Q) ~" i7 @* z( @/ mอยู่ต่อเลยได้ไหม1 e, E" B* C5 q
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
5 I6 M7 u/ v$ Sฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
3 `' l2 }* U& y5 e! Y3 v: ~อยากได้ยินคำว่ารัก; V) k1 Q6 e, e7 l
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
2 h7 ?8 T8 w! a6 d" l6 `คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
5 R3 W% f9 F2 ~3 b# }  Z: M! X' u; k. m/ s9 b$ A% G2 G  M) u$ J
อยู่ต่อเลยได้ไหม
/ u0 b3 c& G$ Aอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
5 M4 k7 v9 V: @0 j2 Q: mฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้9 J- e" q+ f1 Q  o; S, r% P4 d7 I
อยากได้ยินคำว่ารัก
7 N# h8 C- @. `( E" j4 T3 b7 Kแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี- |( k7 x) v5 S  e+ _( o) b
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
, ]# m+ g( B0 S( s" a0 S2 p8 _- h( ^& G( a- S
อยู่ต่อเลยได้ไหม5 f: q# q/ e- O
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ3 h% f# G# I3 l
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้7 c4 ?! V. t* k8 F+ {/ m" ^9 @
อยากได้ยินคำว่ารัก8 R: j& b) v8 ]& T/ Y
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี4 Z% o3 ?7 C& M% P0 r+ V% @& J( H
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
$ f+ [0 @4 ~6 L, X8 n# C; J$ C
6 Z+ N2 Y1 g* B4 q* G. m, v- \. u- Aคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ9 j9 V9 w; a% a
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด