กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


4 |9 o2 ~+ _& D- g( V9 Z$ T9 D9 y) j3 p$ `/ [3 l/ C& X& g! V. i
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย  C3 M0 }9 s, d4 t' |. U
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว7 m6 i$ m) x8 F9 a6 r' H2 H$ z. V
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
8 B' a7 J% C2 c# Z+ |  t. Nคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
" v% Q& x8 r4 w  ~9 {2 l8 z) U( \& Q/ A8 n: Y* t- [
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี: P. s! r- G0 I' g2 P: y; [
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
; g1 P2 T+ G& R( Gอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน7 R, ^1 O- e7 N; K) f. }
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
& d" u0 k" W! d- B6 L' L
  x1 \* z9 N" n$ \! r' k& r. d, gแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ# ?3 T: Q. s3 S2 e% J3 j) [8 D
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา$ p: z4 Q4 N, O5 L' N& m) k4 t
4 u( ^. d* ~- ~* _
อยู่ต่อเลยได้ไหม
; A; L: K9 ^" N( s) hอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ7 e: E- b* ~/ x2 V2 j
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้2 A6 A' Z5 p" B  H! Q
อยากได้ยินคำว่ารัก
. t1 I" X  k" o! N; q3 @3 T$ d# `แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
$ t/ _% b( q$ C  S1 iคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
7 f: v/ s) Q/ k1 F" t1 P" \' U, y2 i' e# e( a
ก็เพราะว่าคืนนี้
2 w/ B9 `" l/ j; ?! y# ~; k) aฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
/ b) S. \+ ]% Q- j; ?0 Xถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
, T$ @: `2 F0 M, d, }# oนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน0 Y9 V* |7 V/ t  Z* V6 R
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
6 w2 \- V2 v4 e6 V0 N5 h& y6 u+ J, C. i; z  H& k% \  k
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
% q: ]: d# t2 e% N: d2 o, Nแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
. H# W  m0 I% O7 pอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน& |6 m# e6 C) v$ g
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น/ [9 K* V: W- N7 T% f

! A9 `6 L0 A1 ]% l0 Zแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
: q6 ^7 t- h8 }7 w: Mแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา4 s$ v' N: M) J

- c# w. J* d; W, }อยู่ต่อเลยได้ไหม
8 P1 |7 \! j( T6 f1 E# F( D; Cอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
( r  T  V5 U# O0 A0 _ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
. i( V3 J" Y, D% e3 g# eอยากได้ยินคำว่ารัก
5 j# D) e2 G! _7 t0 zแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
( X* U  G, Q7 U9 Tคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ7 k. q+ R: N' o" x( u; q8 @

2 I/ u) c4 q+ C" Wอยู่ต่อเลยได้ไหม
" X$ f/ H  K, ^อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
" i+ d+ D, F9 b2 ]3 P  D. _ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้% H+ P9 P$ r2 h% c4 ~" \
อยากได้ยินคำว่ารัก
* s% w; a, k) z+ ]2 l! @# z% Iแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี. l1 u8 s; f6 h
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ) S& T6 u4 g, B9 \2 k. M2 p. E7 H

* M' N& W* H& _อยู่ต่อเลยได้ไหม
% m$ n3 @' r% B* g3 G! m$ M$ ~อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ7 f" i- ?, B# [
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้. X6 M7 F4 b4 a
อยากได้ยินคำว่ารัก; {2 c) a0 e9 ?; s( t
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี* ?3 [, c0 f1 r; R
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ0 @% F6 G- O" C" x5 i9 G; Z8 }
0 S5 i# o- L( V0 s, z2 j( B2 \
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
6 ?1 L1 H* M, w$ Vคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด