กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

/ Y0 G8 n* h+ d( q

8 ^% ^- P: |! j( fมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
  w& {( Z( l% y' u  Jในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
) e. P; ~; O! Z8 s& ?" \1 kท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว9 t' j% D% p! f7 L% s: T! h5 V2 S
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
2 P' p1 o7 ]6 |1 P! |
  j/ y, h1 v( X- c2 J7 u9 F$ Zอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
& x5 p8 v8 W- p# k9 Eแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
' s: A" N2 Q% i) kอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
( m3 ]& H# y4 y! Q- f5 Mแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
$ a  V3 {5 b2 i. e( v+ F
, a: Y0 a, y2 W! Gแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
8 K- `: O" q1 E* [4 M0 n& U+ sแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
" R6 Q/ Z7 o) W0 D3 P( H/ R  T* d' x1 y6 p
อยู่ต่อเลยได้ไหม, w( H$ f+ \5 W3 l0 i1 L% P' |$ |
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
  P3 V7 w1 ]+ B# a1 Hฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้& \7 L; r% \1 z# h: ]% a9 Z: h: z
อยากได้ยินคำว่ารัก8 y' ^7 k* ?$ i
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี3 @( f8 S' K' W
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ+ b9 Q4 i0 i( R

* `# f+ d3 R' J7 Y1 @- X# H" dก็เพราะว่าคืนนี้* D# R8 z( ^. A# R1 y7 _% I- Q( M
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
* S1 _3 |. s: t; t2 Mถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
5 X4 h. A6 O% O! t' }6 Rนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน; n3 ]! C( x' ?: n4 f8 i5 D. I* c' e
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า- x# r' W/ L1 v

. C; O- ^: w4 U+ Y! w" a! y7 sอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี2 n5 u4 G- B( O# W  w
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน1 m" E+ z7 |/ e  g, B. E' B+ i
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
% c  B9 j5 i, H2 X1 x7 z* `: C+ @+ Cแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น  I3 V8 T4 n1 R1 H! E

! B7 p. ^0 F2 _9 Q+ a" cแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
  Q' v5 g. r4 B' \แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
- m0 y1 |0 c, f& X* L$ j* S6 b- q* Z7 F9 z
อยู่ต่อเลยได้ไหม7 x4 y6 \1 C. P9 r- c* \
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ6 K9 s& r4 `/ A) @" }$ ?% N% V
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้- g6 }" b) Y' ^1 h: b
อยากได้ยินคำว่ารัก9 Q9 e5 n8 M0 k8 ^
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี. J! O) ?2 |$ R2 r
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
3 I( m, R8 `$ u3 ~2 ~* y. n* f) S& {7 p) ?' g
อยู่ต่อเลยได้ไหม
/ U! @  e$ i2 M0 V8 y3 [อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ, S6 B/ @* G/ D! z- s
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้! ?7 V# x* m7 i0 p
อยากได้ยินคำว่ารัก  Z; Z" f) y% h* P; c3 g
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
4 e8 L' A8 l5 ]. c3 A* g* Z. Q# lคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
5 Y+ `; W1 U+ E- D- R# K- J' m$ {( X9 w: p7 C
อยู่ต่อเลยได้ไหม
3 a, A4 O9 {1 W  r) d' o  `อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ2 P0 g- T  M3 x( G' c7 L
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้7 \1 y# \2 j) W! Q
อยากได้ยินคำว่ารัก3 |( u9 q* K( Y# s* V( X3 [
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
- A! s# {! r4 [0 n  o! q) C8 q5 Q: nคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ, R( U: v) X; e& ]4 v' i" U
8 t4 H1 W. z- v. z, e
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
/ Z- V7 z' G7 D! N  S2 o# u" Aคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด