กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


9 {* ?( T5 k  r6 k* Q  o( s1 B9 P+ @% z6 K9 H& e) I6 r2 x$ p
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
, K$ h  U, x) t0 `( ~ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว7 _6 }  e1 O7 T  \: B8 C% X+ D
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
) ^8 _5 M. a6 X+ C, z; q1 Aคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
% [' @+ {# c! s$ N  ^
# J* O0 r, w# w8 K9 m8 T8 r  [อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
, `8 x. n- d" m4 T, `/ C& yแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน# ?0 h% M0 s/ ?, }. u) X. K
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน8 t% }4 t8 a. X2 ?/ O$ A, _
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
, L0 x1 r3 P4 L. W9 a) o* h4 d
8 Q5 ~8 N( J  T4 r' ]. Kแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ% N" [* e* C+ D& ?' x
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
5 ]! y- k) e! I
! c) ]$ ]9 [! {1 _  Nอยู่ต่อเลยได้ไหม. f) `% ?$ P- _7 z2 ^. v
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
, H: c7 y+ B  p, F; b8 l: iฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้5 ^3 P) M; X$ B% L2 A: K
อยากได้ยินคำว่ารัก: [* R& p$ R% e6 q% [
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี0 f) F& c8 Q0 g+ j, d
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
4 n. H- b2 ]& v+ Z, e- I$ P  p, q
ก็เพราะว่าคืนนี้
6 o2 ~/ d: C, Y" \. jฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
- b8 P' ?- _5 ~2 i8 T2 Fถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน3 b7 s2 }& D" ?; a( T3 o
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
3 S* @; Z8 E; |% Vโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
  w6 S5 X! @4 Z- I/ g* o% v. O6 ]$ j) p
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
0 J0 S$ e5 ~# S$ x. |แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน0 a4 W- V* p% i3 b' X
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
7 q6 m  N( F  {: Zแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น- s! c: ?% T+ d1 d; Z

( I+ W( j1 D% V. ?* q. ~7 Wแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ1 b% P- U. V( g6 R( y
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
: Z" O: D, X$ L/ H! L
* y9 v- R8 B0 j# f4 tอยู่ต่อเลยได้ไหม( \! J+ d: j4 h' ?$ o
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
% M- m7 U% ?! @: Q% P- Z: _ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้1 l0 ]$ z/ P  e' l
อยากได้ยินคำว่ารัก6 Z; |) j7 E/ w. }3 z. a9 ?
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
0 c: L9 z& N- w- _7 J6 Pคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ# H* t/ m" B1 |: G1 s
. @5 c5 B' J; }/ K$ Q
อยู่ต่อเลยได้ไหม" \  T& N2 z  k6 A2 a
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ' D+ _3 y6 X4 h4 R4 k9 F+ I
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
' N4 v* @: e: o8 M& kอยากได้ยินคำว่ารัก
! p( r% L* f7 g1 \$ K5 mแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
  G1 W& A- b: Q! b9 q( p# [) @คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
8 X+ X: a  e" {! z! S* K6 a) D; e' U% p
อยู่ต่อเลยได้ไหม& ^' ~1 J8 b- H) Y; X6 _. m
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
( V9 {! C# d& x, mฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
- O7 J- l: c. Eอยากได้ยินคำว่ารัก
/ p$ |' ]6 G. G+ Z6 R* Rแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี2 I  U) ?4 s: M. j% x5 |' v
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ6 L2 f5 Q  d" ^; f+ u! B( \* B

. Z: [. Y& Y! G( D- T! S( Sคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
; V( k. ^" `: }' ]! ^9 v- Y1 Uคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด