กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค


5 D/ b, k# C3 a
$ c. n: A0 p) L- |มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
0 |# b2 E8 x& v0 O9 p( Kในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว3 X7 d* P2 }  M' ?/ T8 v) l. g
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว& Z2 I6 Z, v$ @/ q0 H* _
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น+ z4 G7 Y, p% ~1 T1 U; c" H0 h" E4 r

7 K  b' f+ r/ ]% w$ j- s" Jอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี' o' P* M5 }$ R' @
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
) p4 s! c# F9 q  D3 m' W0 e, M7 T' Rอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน- h) G4 ^( j) @, f+ ?
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
: D6 a" D% a4 \( U; V
  |% I# f6 W- ~แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
, ~: {! ]1 H/ h6 j9 pแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
9 f$ ]) {  R7 A, Z. x! o# a  Q; R1 c
อยู่ต่อเลยได้ไหม9 D( d+ _5 x  Z# i# M
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
( R0 s! `4 E3 aฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้# @% z% q4 I- z5 S
อยากได้ยินคำว่ารัก
" ]% Q- u- V5 i" `! k5 w' nแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี, ?/ e* g# A. }) T3 n9 A
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ7 L- H3 F! d3 Y; W3 t( P

9 ^0 z: N7 L1 d; m4 n8 ~+ Pก็เพราะว่าคืนนี้. Y( v% q5 P/ i' C" T. R2 N
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
5 x& K& t7 N) {8 J7 R- m# Rถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
! C, t  `: a6 y6 dนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
0 `/ v$ I- k2 n: D/ O, M+ eโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
% k; m1 t0 ~- Z4 g8 U2 I, M' }/ b1 v" A$ e0 \0 t3 Q: ~( I4 H
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี. {  {. ~; n5 S" r9 r
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน) x4 ~5 y% `5 F$ h
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน6 k& x) b4 N% m& ~- b# \
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
8 |# e( @/ m; d4 `5 A) D8 J4 N
4 w, L9 U: a6 o3 K! K  kแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
  H5 x* P( J* n) Wแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา/ J/ M% `7 _8 v& M* j

8 z! W9 {1 @0 d7 y4 J' Aอยู่ต่อเลยได้ไหม# Q8 M( y0 M! K( ?; O* b
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
" l. j2 X# m5 w7 O- j1 pฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
' C! N, Y5 m" }2 \อยากได้ยินคำว่ารัก
1 M9 X6 ^; W, C1 T6 yแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี" \' [3 N1 w* x, c) c
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
  }) h2 A! D0 p- B5 \1 ]) [9 _$ p* b
อยู่ต่อเลยได้ไหม
& @+ @# C' M3 \1 @0 z: J0 iอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ* l: Q" g' D: g3 B5 X' g( \
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้6 o& ]) |: @" s$ z' Y9 \9 {' H1 i
อยากได้ยินคำว่ารัก9 c( a4 u# N( C( H7 c; }
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
7 l9 z3 g& @3 Y* }คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ; e' h1 x6 `4 o9 i/ B

8 N' M0 x1 a+ p% I, Zอยู่ต่อเลยได้ไหม0 ^8 F% ?. r  \0 s) d6 q$ v
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
+ @( v4 r( W+ C6 bฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้+ `% V/ y9 f: w) M' Z: j  `; D0 p
อยากได้ยินคำว่ารัก
% M+ N+ O9 e, S$ Y% rแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
6 i  G2 m9 `* a3 }* x! hคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ  L0 x# z# A7 h; }2 z% H5 h

8 P# _  y) ~- l2 w& @9 dคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ; ?, K: `" l! D: ~9 S
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด