กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

6 a. c0 J% h: q% o- T4 `
- A  ~4 ^8 ?/ @) ?
มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย+ Z7 E5 T  |; l
ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว( X6 a% l4 }. F, t: r5 q8 y. {
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว
2 w/ r. X+ l" E! g, _, f4 eคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น4 W# p5 N1 P6 C$ u% w& m
( ~6 [+ O4 U$ H; l9 A' t0 r
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
/ Y# K0 o' \& Y. Gแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
7 E6 j( E; k6 b% J& K# Xอยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน9 ?. T( ?: \3 V9 m/ k' H% n+ s
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
8 @) R% }9 M3 ?" N
! w0 _" L8 G4 m  I5 aแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
' f* z/ Q& l  Y" x1 Q3 gแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
. b/ f6 k  e, D; m! r# {$ g+ w' m
& W9 T& H2 T; |9 cอยู่ต่อเลยได้ไหม
7 `, s2 {2 Z: D$ ~) \5 W6 f8 h, ?. qอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ- l' C4 b0 B) N' v
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้( K* }5 E+ i8 D+ z& T
อยากได้ยินคำว่ารัก9 @/ B; ]* T% n7 h
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี+ M& K" x/ w% L+ {- j
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
0 q, G4 l  T1 S  S- r
6 ^. O2 x, \( T' |2 wก็เพราะว่าคืนนี้- i+ n# z. q# h& d7 U, L$ b
ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย& k) p& N0 [, Y3 G3 [
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน+ }3 Z0 S  L& k3 R
นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน* m; R* ~/ ?. K7 q- ?# K1 y
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
& ]6 E3 S5 H+ d  S+ J4 @7 ]
$ y8 f+ v, m  \, l5 M; @# X' aอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
  A6 ^) j4 H  u' |  ]แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน9 w& U1 j* W/ D4 R; [- a
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน. [! Y* N8 K1 t+ I: F$ g: [9 j
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น# `9 d! C1 E- J1 B
1 s, P( E8 k. l! l
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
9 d( j  b& P0 L( a) nแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา% p7 Y* w+ X% \2 s

& K7 o  M) e0 f# Bอยู่ต่อเลยได้ไหม
8 F3 p# x% N9 aอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ. N$ h( o' @. N) G! A
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้( g  l' ^0 ?0 [% O9 A3 P$ s. j6 O
อยากได้ยินคำว่ารัก
; w- p. Q/ D( H- F6 vแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
: \- u( ~( g2 c: y3 zคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
& ~$ o% N9 j! j" {/ Y: B! A- B, y1 c% R5 A* x) v8 u# P
อยู่ต่อเลยได้ไหม) J& h3 E+ ~) c" F
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ# z  [4 k0 p' N& N9 s% }
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้# g3 t! k5 b2 D* j* y5 Y
อยากได้ยินคำว่ารัก
* V: U9 z8 H! p: bแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี2 F+ Y; h; d/ |$ x8 C0 |! X6 ~- @
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ4 i! A6 Q5 ^1 X- F8 D0 y

% P3 F" n, k# hอยู่ต่อเลยได้ไหม  f1 M8 g- H5 B1 |; Y4 s
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
8 {, B* h) d) T3 tฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
) N! Y! J# q# N! H! k" I" y7 Xอยากได้ยินคำว่ารัก
" |' ]7 q7 t! N0 o( Z1 Eแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
! h8 I" w8 X8 G$ y3 cคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
1 |+ g, V0 l3 E4 [$ U4 T
4 u- Z1 U0 y$ d7 s/ b7 _คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
4 y" ]: H. T( \, G/ |( b3 g. sคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด