กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

7 S  B3 [! @% T4 E0 \: |, D

3 I- b! o( s9 ?$ Iมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
0 L8 s, O5 b, k) Y3 Aในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
0 b% t- r1 Y% f0 {% I! g6 Q, bท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว- c9 ^; G) G8 w  A& G! D
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น
8 d6 D8 H$ X3 |, n: p8 `0 q7 |( X1 U; [8 x- T2 |
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
1 N5 ~, w! H+ eแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน- f* ?, P9 {( J/ |, z
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน+ n7 G2 I3 X2 S
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น  f& c# f5 ^: z
; I; }: N$ L1 _* i; G
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
9 O: {1 S5 j0 C' H9 D0 nแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา' F% n$ k# i. m3 D" d

. f3 z6 `+ q, Gอยู่ต่อเลยได้ไหม9 [/ R" J$ J; Q" N  [. M) {
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ* Y) r  J7 }% S# O
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้- W, @+ ~; h( u' s% |2 N) n" v
อยากได้ยินคำว่ารัก
$ x, K8 F% A" X- n3 T3 zแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
3 m' @; Q4 |  I2 n  kคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
" e  `* W) g+ O# g/ C" H1 n/ o0 I# M5 y
ก็เพราะว่าคืนนี้
) |5 |! m$ j! f) L- H- Sฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย. _$ q+ @" x: j1 y! W
ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
5 \9 [+ K5 H1 v6 J$ h9 hนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน
2 b& U4 X7 _2 Y, W- m% C/ [* t) ?โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า% v% W- q7 i  z# i

( F6 \* r) v5 @. _! iอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี; s+ [1 \0 X/ \2 M& Y
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน/ ^  i& U  j% s: {- O; f& k
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน1 Y& Y" J2 h0 h+ G# m6 T; a
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น  K6 _( B, V0 \0 f9 X0 a  }# D

5 D2 b+ _* {% w: ]& v. t( v# Aแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
$ F7 o$ u7 y+ G: O& F/ Y# Nแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
- u7 q! b9 p1 l2 Q& W/ @: d- K) F- w) z" A- o8 f1 A
อยู่ต่อเลยได้ไหม& u; F* e% b( n0 p2 v! I
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ; J. N( _/ H4 r  m8 J
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
1 S) k- U  C9 a, N; R* S  h+ T7 \6 Qอยากได้ยินคำว่ารัก
" ^, w( n# u* J& w7 |& ^: U  ^แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
7 w% q# m- F/ w5 S1 N) Tคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ: }* {+ j8 ~6 R- t' I. {) A* _* m

+ b: C, l6 k% r# k  f6 r5 E; Fอยู่ต่อเลยได้ไหม# Y& u/ e0 F1 R9 H
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
  P0 m. n( R# n. H4 ?3 Nฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้: n3 p/ c9 b* h
อยากได้ยินคำว่ารัก, h' D1 j( @8 v' I7 w5 x$ J
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
+ G. V& r$ h: b) d* [1 r4 rคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
" Q5 B' k% s2 B1 X  v" I9 C. \* t/ N, O
อยู่ต่อเลยได้ไหม1 u) ?+ J" k# a5 T0 Q& u+ O
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
" [+ T5 I) u2 J6 i  Y' ~; n$ \ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้0 }8 E3 N% L. L' O
อยากได้ยินคำว่ารัก/ W. R( }& ]8 P5 t7 @% q9 [& F
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี1 W- G7 Q! }  u0 ?4 h* e# o& P
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ9 C0 A- P5 v9 ~
/ N( v- k1 k4 b6 t7 Z0 l* L' h
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ, a. D% u3 i0 k- u
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด