กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม - สิงโต นำโชค

$ w. x/ Q- a/ C7 w# ^, S4 e: n3 `

" X( o3 C4 Y0 K3 Iมองไปก็มีแต่ฝนโปรยปราย
' I& N+ w0 N/ b' I6 ~ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว7 W; Z9 F# L% U, j$ G8 p
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว' i/ k+ X6 Q) m: c! m/ }
คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น# s# R  ^0 C! N$ F9 k
% \* W0 |" c& b; ^! m/ J
อยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี
7 U2 _+ v- W( @' l' K$ G3 rแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน
1 e: c) H7 c! ^$ v% T+ @อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน; O3 ~# C! f( d- Y; I" ]
แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น6 S, ]' D& I8 N+ @: X. s% M
+ y$ q% j) s- [5 r- j" o6 [8 x
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ
  v* Z! G' A5 k, W- lแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา
% j) B0 L4 u, Z3 O9 _
; V+ W, `1 Y6 N& P4 E, U  Rอยู่ต่อเลยได้ไหม
* ]: O9 \) Z8 d$ Hอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ0 G* u8 d+ O0 _6 B# _9 E
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้/ o: [; ~, ?( n2 P
อยากได้ยินคำว่ารัก
3 v9 _' w0 X) N, B3 Zแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี; g6 [$ y4 X. O. V, k
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ1 ?" T( C4 }; i
. j- `/ m" F1 i' F, r
ก็เพราะว่าคืนนี้
8 z; [2 D( }. I( z7 bฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย
3 t* G% Z7 r, O# C  z% Sถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน
+ W9 A, C8 t1 n" u8 g' uนาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน8 K: c8 O' Y$ C; e
โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า
0 _6 h1 Q7 ]$ V3 c8 Z
8 \; U# }- N6 B7 Y" \$ Qอยากอยู่ดูแลให้เธอฝันดี  I* j6 _/ H' |& Z
แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน' v5 e* U7 v2 q/ K
อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน
! x1 I+ I& V% i8 r) Q0 d0 j4 ^& K1 z5 jแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น
+ C5 W7 R) d4 ^- ]0 o. Q9 a' z; s3 N: h
แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ4 [% j2 R  R1 R7 ^# Q1 d! V
แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา* i) _- t( ?$ q. t
) u# G# S( B' V
อยู่ต่อเลยได้ไหม: T# V1 k. W1 `/ I+ ]+ a
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ) x, |. k5 l  f; W- \9 k5 C8 z) c
ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้- K! J- s/ H5 O7 W
อยากได้ยินคำว่ารัก# u( s  H5 B" D0 k
แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
4 z" A, F# Z; b+ i% rคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
0 g$ b: a) _* S7 C$ P
5 d/ U8 `# v6 Y9 L  Bอยู่ต่อเลยได้ไหม, w( R4 _1 b. V1 H9 h
อย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
" S8 _- Q7 f% Y) A# i& e; Y% pฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้
- }3 R0 {9 K8 Eอยากได้ยินคำว่ารัก
8 k  P; e& u  {- t+ k6 @& v9 G9 {แทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี* n8 j" E, C# S) k& r6 F# d$ r
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ
9 R' k, H# u- R( o" f% d
! ?, e) G, m; q6 E/ Y: w! eอยู่ต่อเลยได้ไหม
% E8 [9 Z6 [1 M3 C+ s5 vอย่าปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจ
8 B" r0 S4 I/ j) a5 pฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้( W* v, g) s2 L. U
อยากได้ยินคำว่ารัก
5 A4 d  t" k5 A/ Yแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี
# I) z4 N+ J0 b! H& jคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆ เธอ& T/ N  _5 r; c0 o! H1 E# Y5 h

+ B5 I$ {" B) ?1 k+ o# ^* xคืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ) h9 M; S% ]$ T" ~
คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด