กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


; f: `5 K( P. w& z+ q9 {/ p# H, [
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu8 Q# e" N+ P: [: K+ ]- Z
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์3 L2 K) d2 Z0 P! i

# l/ F* m+ `% Cไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา, g3 L7 X! \4 x1 R6 R# k& n) T9 y
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ% c5 s5 x' b, V) B
# j! B* u: U# R) C6 z" ^! ]
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
/ I" p) x8 F7 v- f& _ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา$ m) S1 v* R/ O" x7 h
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง8 ]2 b3 E* N$ [" ?) u/ [3 k' l

0 V$ F: p. b9 t8 K+ R; q4 Pก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
1 ~/ ~' r3 ~. B! {ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร& M! y( ~0 w) g
5 W8 H1 D  q( m
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ& W- K. s) z: u& a! l% X
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา' {5 e) k+ _! x
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ/ |% O8 O( ?- y$ c( v, R4 b* H4 p' x6 x1 T( V
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
( U6 v: M3 Q. A4 Wต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า) i# q+ Q9 f0 r4 M9 F- ~1 w
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
: o; O( r4 r: A: x# g/ Z  Q0 D) L, w1 U2 n( v3 }  e& Y
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที! p6 D' r4 n7 k
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร5 P( h; [' n$ u& N( u
# O3 c& C! }$ n3 t" |7 A
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ1 }8 U0 o3 E/ N
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา! v+ j! Y! g1 n; y% P
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ! V9 |2 o& F6 x7 N3 _0 x  ^8 ]
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก% Z' c; \! _8 O6 X  ^! e  o
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
4 F) H1 s+ m: O7 gให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
7 |9 Y* ~3 {' I, M6 f  S$ x9 b* H' k- m/ A$ G
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
0 H2 |9 O' D+ w; fต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก+ c' q* h+ T9 Q% q3 @9 B* U5 G
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
  }6 @( F4 [; T: c3 |ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด