กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

" g, ?* M6 V4 u/ U5 J- t) i8 m
1 @0 V9 P$ @0 N4 {$ \9 d* O
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
8 T. d# e3 c. R) Z* Cเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์% ~+ B+ Q/ _! k& o; ?4 Y* `

- |! w& J$ W  D+ i+ v& @ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา# f* D& c+ C1 t' F* Q! E
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ9 p" b/ [9 d6 ^

; A/ b0 b9 c) dเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
* e9 C$ H: X; \! b' ]. s/ Hไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
/ i# j* h( ^; S) ]  jเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง; c7 u- e- Z! k: r2 r
/ ~: @3 u0 @, p7 u3 b
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที! t3 R3 q+ O4 V+ P
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
$ Z/ z+ x8 C" Y( z! Q( i$ K" M8 ?' T4 C3 Z0 \
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ7 W. x+ L+ C6 J0 D
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา( T, K+ d: O) _5 e5 F5 C
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
- Q- F& x; Y$ C, J. X6 Z) Pต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
- K6 M- |  z9 k* _8 mต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
' s$ i  C$ G# X: ?& gให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...3 v, S4 V3 R, p% K
2 c9 P: T. R8 }  p
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
& K$ t- C  S% l8 E+ ~ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
* y- M/ T. V0 S# s) t6 c
5 p/ c: O1 L- `5 P/ k  U" lแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
, S' ?5 v$ E1 u5 M/ Cจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
- U+ ]: J1 \. q8 gก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ' W6 m: C0 |5 `$ ]  v
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก' s$ T1 V& o1 y
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า* b/ D6 U6 z% F+ S. k1 _9 {, U: m6 [
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...7 Q6 H$ n3 [' c; y) w+ I0 H: |
0 j0 j6 H" \" [$ i
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
% Y% O$ }" V# e# f& ?ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก8 B6 g( V  y& J0 Y+ P4 T. x
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
) t/ A- q  A  |" S/ D0 Hให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด