กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

9 D" k- z. m" \/ Y: |4 C

4 f# H7 }* |  q6 P, Iคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
4 S0 Q+ j1 c, x, Tเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์4 m& B" S  \6 N( l

% ^$ P* r9 q' Y1 N* q/ Hไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา  j2 P% T7 A- Z3 q+ h2 n* B
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
9 q2 W$ q8 `/ R- k& H
1 d/ Z1 m5 B- f4 g! |" X2 Tเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
: T2 [/ a6 s" [2 ?6 J  K7 gไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา; n* w/ e3 K# J1 r8 l' K
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
8 g3 {( S( \  c# w/ o! R6 o( S  u  Q  ~) j
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที, q2 _3 e# M! _/ W+ H9 x" w
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร2 E* Q2 Q) D0 {- Z* g$ u
3 t" b/ u: X- W. l5 f
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ, z* ~3 Z  G4 B. k
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
/ Z2 w, L  z& K5 o( c& Aเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
# y/ T+ m& w) d# |) m( L2 E+ Hต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก- R1 U3 d( ]  h( ]2 k9 F
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
1 t+ H8 z+ U' y0 I: }5 Sให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
3 A9 S  E2 T+ U5 I* o" r4 C* J
6 ]+ r* A. R( e8 ~2 F! z$ gก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที. L: C/ K& h/ L
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
/ E1 y' e  G. }  F
9 a% I% T" H' E) |+ V; rแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
6 |" |  J- M% W' j( P  j. _5 Qจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
1 V6 B' I' j% S1 [. S" {  c  J& Yก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ+ K1 q5 D2 j% |, ^2 P6 `) R
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
. B2 U% m$ {+ f: z8 a; N8 Tต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า- X5 C! K% W* m) v! i
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
$ E% v/ p7 e; n: h9 u, |: |  R" n- k3 L9 `* s: C) A7 ^
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ# o" y7 `) Z! G# [6 z1 q  ]# Q
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
2 I2 c3 y( X8 h* o. |) h% }ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า1 \9 k: I/ Q! q+ f
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด