กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

2 }2 J& ~# R" Q" n

2 }# T/ I4 X9 ~3 _* e4 k' @คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu- \# u% w$ `- `) s1 H0 a" V, F
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์0 ~( F' u6 {7 c- P, ?! b+ o

, f. ?1 Y' q- nไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
+ e* L* N5 ~4 o1 R5 Iเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ) G+ g1 D5 R4 {& i# s
) O* P- d5 X  ~2 X$ v
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป. }4 p: {/ e. @3 T7 ^
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา9 l+ \: G) U, G; k$ e
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง' [2 m! \; {0 G! Z! r! o: M8 m" \

% r' u  o5 e( q  z; S* jก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
. ?6 n7 y  \3 aยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
- W' U# d! t  X7 o! U' c4 [# i) L" g6 I' ~
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ; g3 O; R8 p; G
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา9 l: R0 S: k# T% G+ J( T6 @9 ?
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
! n( {+ l" Z$ {& N: i  \. z  mต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก# F7 V0 z7 F# h2 X  K/ P
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
/ e! i$ N& S( Q/ ?8 V( Iให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...& C( M7 k) r* @# m5 Z6 N
4 [8 ?; K- _& T0 q: r% s
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
; r# f- f, D; U- g4 k. P6 C5 j+ iยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
! q5 o. d4 w7 q6 B$ X0 y. c- f8 }( e) N& s: r' |0 K+ z* H2 O7 c
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
7 _& D: A& Q8 d2 l# hจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา/ k1 l& x6 L2 m- |
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ4 G; ^: C/ Q* d+ k6 J
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก( d0 x' }1 d* p; X, O0 a' H
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า, u" d! f5 S" y/ j1 b5 i! @
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...1 M4 z0 C& T! A/ S7 ~

9 ~7 x7 F4 S& u$ K8 s. Aแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ8 ~; x, F: Q7 o
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก0 e, ^) M* k5 Z4 d5 R1 W- S
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า1 R& E( @7 s& ^9 q6 e& m
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด