กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

7 k$ A0 A1 n! T% j3 f8 Q
2 L! e7 M9 E0 ^
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu( E) A' k. |" z" C0 f! h
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
* P+ U( Z0 \6 u! o8 ^0 S
3 g$ Y* Z& }; y; Aไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
# O4 ]& D3 e* t6 R9 cเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
4 \2 s: Q. r3 n! @2 r! m" j5 R# ?% N; p) w4 P2 Y  I1 m
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป" n# I2 N5 U* V, d: K8 m
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา, `# Q; y- k" n* f: C/ s
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
1 S# T* j' Z( j! Y- M+ y5 Y0 g2 N! Y# }8 W' g2 O% ]
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที" |% k' X1 B) Z+ W% \
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
- [. @. r1 C2 i1 ^; E* v) b/ {
  i0 J" `+ J! ^/ i7 hแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
- O% \% J( N3 e( ?จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา4 S- a* o: a' [0 ^  A/ ~
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
/ R4 ]; q$ ?+ E. ?7 Q% Zต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
* {7 H; v9 M7 x- {+ S9 ?; [ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
2 J/ g6 C* w6 Q+ m9 U' q) gให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
2 c1 J, ~' U& r9 W' L( A; Z4 _# o5 J! s
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที  Z' }% F& v+ L9 O
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
5 @, E- y. O7 d+ O. E7 y9 {9 I+ E5 A
" U+ \" d4 r, E; }. ^  o* A& u" {แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
. f( |! X# |% y& v; C& W5 P! `จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
+ v" h8 U+ a8 v( _: G9 cก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
! j/ _! x% l) t' p+ \ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก3 n' f6 Z/ j% W1 k7 ^# E
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
: M: \7 m; T) {ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
5 S/ p2 g- y& `& Z9 ~' J% }& V, L9 I5 f8 x  d2 H% Y9 y
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ0 z" ]8 k8 W; v& Q! W
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
1 N9 T; C$ v2 ~  Wต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
4 K: F+ _! \# l' gให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด