กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


# a0 h! I, y0 X9 f6 ^8 P, c5 X
6 o( P% K0 ]5 |- y: ~คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu5 G  i& r, y1 [; F
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
, [. o, t/ v9 s7 h
1 ~' B% c3 K% Q6 E& s8 rไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา8 {, [4 E. R3 Z/ J, ]8 \; ]+ \7 Z
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
7 R1 f* d5 k7 s) `7 X! z/ e" c: L- v- \: P& i1 }6 |
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
3 a  a& O/ i( D3 _ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
5 Z' f' o+ }* O- t) b0 O8 \เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง/ a* N1 _7 N: D# i" H- J9 q
6 x# Q( l$ O; @7 H" h; S
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
- U' f( d4 f" e- gยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร- k( P! C8 Z/ Z3 }

0 F6 b1 V0 e/ Q; y8 K& ?, X8 ?5 qแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
7 m  G0 A! E2 r( _. s8 f, iจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา% `+ o5 v8 |& r0 _3 {
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
3 L. J1 B! l4 xต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก' R0 }) b; ?7 W9 T6 b1 d8 Q
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
, Y; Y' _( l0 A' `2 R) I1 ?ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
* ?) J; P0 }+ |: a% T# }2 H  K3 x9 |' x" W# T/ l
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
2 R/ z0 }& a) n4 p2 \: gยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร- `: N0 ], n6 C5 q# n" L

- K6 C# B8 j8 \5 ?9 w0 h; X& Yแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ8 C4 m4 q- d: e+ `8 B4 F
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
+ ?. D- |$ h0 u3 i" H% |ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
/ j3 a0 ?- X% [6 \! }7 |( Nต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
) w, y( U* z) z% i0 N  Rต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
& t; O- K/ _, E& {1 B( Yให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
; [3 Z' Y0 x& W$ Q  G& D* M; R0 W" l4 b# u4 x4 G
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
; L2 n8 Q% C& T/ u" ]' Y; x; C; V1 K8 \" eต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก6 f1 c) k  m$ A! n
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า" F9 ]* J' R* q! U4 z5 ^
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด