กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


9 V% h: G6 Z) E, \+ M0 p$ n# F3 N% |. X: Z
Intro : C Bm Am D/ J/ J. F4 q% @
" k& H/ ~+ u! F& [1 n  W8 B
C                       Bm                      Am              D             G# p4 r* B; c  A7 M4 q/ p0 ~
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
2 I9 z( K7 w9 T+ {" n' ^C                         Bm                     Em      Am                                        D
! ^# H) ~* C. C4 c! qเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
  A1 w" w0 [, r( g2 l              Em                                        Bm% P+ n1 ?5 U0 P" _- g6 ~
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
; t! P; G2 g# ]; q2 n    Am                    D
  u$ \8 @7 z% D+ I/ u+ k# eแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว+ s$ T5 o; b9 q- u3 T
         C         Bm         Am                 D                                G# v6 _$ [& p% |
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
$ R: X2 t# A$ e/ N# G# J9 m$ `1 U: r          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G. @) j) Z4 Z9 }) ?4 |6 r+ u
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ0 H. M7 W4 n1 y5 }0 o+ a/ `
GD Am D. F3 I/ E+ c6 U" G" u  {  a0 `$ O
C                       Bm                      Am              D             G
# X* X$ n' D9 z+ L% s5 Yรูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง2 m* m) K- H% b; L4 ]  U
C                         Bm                     Em      Am                                        D* ^' g$ ?: [! ]3 i5 n! O! U
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
- l" N+ E4 v" O( c4 d/ m  }; r  {5 F5 B2 D0 ^: j
(ซ้ำ *)$ i% M* J3 j/ s' j4 w) ]
         C         Bm         Am                 D                                G
. L3 y! ]- o8 k( vก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
! w* d3 ?3 i2 {; G& ]/ e5 ?          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G* k6 z( i9 f0 b# @! e
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ# J& ~: h  k! X1 |4 G' n; L

9 ~% D: R8 r* ]7 w. s          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G* d8 r5 Q: Y' E% x' i
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด