กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


' T9 A# j  Y) ]2 h( }+ @
* {* ~! L# R# r! v# t5 j; gIntro : C Bm Am D
6 Z! ^% z, p" d
. H! Y6 ?" L) a* u$ Z$ p  }C                       Bm                      Am              D             G4 p  P' h, y; E( A7 h$ G
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น- k/ C# ]( F! P2 a- L
C                         Bm                     Em      Am                                        D6 E- E. j3 d: W1 i2 g9 S/ z5 W
เรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
7 ^5 A( X# t* A4 d8 }' |              Em                                        Bm* Y  x! J. E( U
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
/ ?  C3 `3 f0 ?+ ?    Am                    D( R; j" {- a$ s* c( v4 f% p; z3 V7 J
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
3 Q) h7 C/ \1 T+ o0 E" s         C         Bm         Am                 D                                G
" x7 R: ~& ]+ k) G( N% aก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
3 N. I  k. m( A) W1 h8 m% p          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G+ I8 o+ _4 Q- Z3 r. A1 I3 d# B
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
* H, M/ n: L' J. E/ bGD Am D
% D4 z. M' y6 H, B6 `3 b% n( R# Z/ IC                       Bm                      Am              D             G" U9 w" ?% J- f% O
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง3 g% C6 n) w+ F0 Z& O
C                         Bm                     Em      Am                                        D* `- j/ d. ^7 N
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ
$ e2 S5 c' V; j" D- p! V2 g4 x
) q& w! G+ b; @# c4 w(ซ้ำ *)! B9 y' P% U3 d
         C         Bm         Am                 D                                G
9 x  Z$ l1 T7 h/ J" Tก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป' S4 h* r& }: b. ?2 H3 N. w
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
" L$ N, R+ B# d( h) E0 qมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ) Q! Y) u$ [: t* I2 \

$ o' |7 j. O: j7 g! G' t: |( v          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
* F2 c: r, T) iมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด