กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

* ~$ O! E& ^4 E" T

/ {/ m$ L& v3 B$ fIntro : C Bm Am D
$ y2 g* O8 L1 H% V! J  P" u, C$ R: L, F/ u& p
C                       Bm                      Am              D             G# ^9 Z) K' M- K
ถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
. }3 \: I2 `6 r  a" hC                         Bm                     Em      Am                                        D
( z4 O1 Y( B5 d% b6 u% {' tเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
6 G7 Y6 t& `- }; F3 c4 J9 E& s              Em                                        Bm
& \  V/ j% _4 T3 t5 M. R* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น! Z* v8 \0 T, ]+ n
    Am                    D
8 O3 H% E7 m, ~, }' b0 hแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
0 u1 E6 j2 S- t# J$ o: c, C         C         Bm         Am                 D                                G- G" y  O- a: |
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
: {/ ?# B* [) X/ g' [; |          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
  {7 w; r7 M* a0 O) s6 Z. m! Vมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
2 o& R4 A# H9 q! {GD Am D( c6 z6 E7 o# s; Y6 L4 W# e
C                       Bm                      Am              D             G5 J3 b7 X4 `; f8 _* g3 a
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง( p; h1 m6 H: Y% @2 ~" z3 l
C                         Bm                     Em      Am                                        D
! E% M& z5 j0 s! L2 o% t$ Y, Lขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ5 D0 @* Z5 p, p- h( Z7 I
9 x& i2 @$ Y1 A! _$ G
(ซ้ำ *)- L5 D  P& X1 H" G. |
         C         Bm         Am                 D                                G
+ j% N0 X- r4 [9 h) Pก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
* y. W( t: J% S8 {3 `          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G; w! T& n  l3 A# s+ q) ]0 ?: @- a
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ6 o7 P* T  d! f: T1 J

8 x" X: D4 e* n1 a+ y4 F( C          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G; @1 W: Z8 k/ q
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด