กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

7 S! |# S$ \9 F

# n9 d" F4 J1 bIntro : C Bm Am D
0 n5 Q- O( g9 ~* C/ h( l
* K, a$ t; Y) E+ V( hC                       Bm                      Am              D             G
8 @# Q: e1 B& d" s4 ]# b% L; qถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
3 D9 t# w, r2 N# qC                         Bm                     Em      Am                                        D
' J8 q  c& t5 Xเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ
* H( }$ B( F; {" W2 e: U              Em                                        Bm
5 @, ]3 X) E+ ^$ `8 L6 g6 p6 [4 n* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น
0 E) q# o/ v. X$ t6 y; V* X7 R    Am                    D0 U7 J# E# Y1 J
แต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว
: X9 u  V4 W+ z" V         C         Bm         Am                 D                                G
! J  A1 W2 V1 A) Z( A* k! I: lก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป) P. J$ x9 E7 }3 d
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
8 U0 `9 a6 O( B% s/ u- q1 `1 i9 pมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
1 N) V  J- }4 S( E: H7 b: JGD Am D0 V% j, i3 y$ [, [- Y
C                       Bm                      Am              D             G0 ^1 a# H3 z' O  E8 S! c
รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง; Y0 ?/ {# u6 u9 s/ Q# w5 A6 s. t% S
C                         Bm                     Em      Am                                        D3 g+ t4 ]5 o& q
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ, Z3 Q: X9 W2 @
  X! {  }# O. M9 ^- R9 J2 G
(ซ้ำ *)
, ^1 c0 C6 E2 P1 s+ i( K  w( `         C         Bm         Am                 D                                G
# k2 J: {& f+ wก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
+ l6 U  V9 o- A$ }5 o, c( g          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
  k+ E: J2 V$ _6 p5 Hมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ) r5 Y8 r$ G7 ^) ~" C6 v
1 }( i/ c/ `5 R6 h
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
! F# Y( u  V0 R  ^& jมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด