กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


0 J0 W: A. O# Y8 `: ^$ i# c+ @# Z1 _  |5 o; R* Q
Intro : C Bm Am D
2 E) T( s; W3 e  D, {2 f% M
2 R% l# L' W: uC                       Bm                      Am              D             G
8 _+ `$ h( c7 T6 lถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น
6 h* ?  }* J6 S; c2 j" e  gC                         Bm                     Em      Am                                        D
3 X7 u& \* C% ~: Uเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ% o1 |. X2 \$ u( G5 J3 _
              Em                                        Bm6 `& J% A0 j# s
* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น& V" u" Y' V* S2 `- N8 g4 h
    Am                    D
$ r4 @, Y1 `9 ^) a3 D3 q' m$ fแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว1 [7 L5 k; g) J
         C         Bm         Am                 D                                G
: B7 X: h& X$ i/ |) Y$ f3 Zก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
5 _  f5 J( F6 `1 F  X          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
( z, E/ `3 Q* l, j3 Zมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ. f. E. W8 X, W6 |$ Y
GD Am D# V' U# B. X9 e* ]( s- ]* l8 b
C                       Bm                      Am              D             G
* C& p7 y" W' g5 {2 D8 A' s9 U. ]รูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง
2 I7 x- d9 v( ^) J- m# N! H- M0 PC                         Bm                     Em      Am                                        D& [+ Z) B7 Y0 M( k( o% |: W. X
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ+ T9 p) h9 H! m
: |. b1 D3 o! p
(ซ้ำ *)
# i4 b# ]' {2 h( ~/ P         C         Bm         Am                 D                                G& x$ B. o4 x4 ~
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป+ _  r. F% u8 `5 ~3 ]2 X) l; Z' F1 |
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G) Y5 B- X- B) f
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ. S3 b) A" B/ M4 c- a# L
7 w4 \3 g6 c3 n" C" L
          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
* N& I- b. V7 S8 Kมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด