กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง หัวใจดวงเท่าเดิม หวิว


9 T( W% B8 f# O% `- h# O) J
! l0 V, O4 Z! _. t8 H* x# @! t8 wIntro : C Bm Am D
! l5 D' C& `. i  t; a0 q. O' I1 t, J6 k0 E# e
C                       Bm                      Am              D             G
6 C6 B2 h% y( Bถามตัวเองกี่ครั้ง ก็ยังไม่เคยเข้าใจ เศร้าอะไร คิดถึงอะไรขนาดนั้น6 p1 |7 V2 h+ h& C5 f$ M2 d7 X  d9 }8 l
C                         Bm                     Em      Am                                        D
# C3 K+ u% J7 j* mเรื่องมันจบไปแล้ว บอกตัวเองดังดังทุกวัน     แค่ล้างให้ออก แค่ลบให้หมดจากหัวใจ, s2 y3 @$ d: g" i
              Em                                        Bm
6 Y0 H! _3 L# z& k6 C* กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็เท่านั้น ไม่มีใครเหมือนเคยก็แค่นั้น0 \# ]0 X0 p6 `% _$ c1 S% w- g
    Am                    D
1 v$ q9 n" a# a7 y" N4 b/ B! }( Fแต่ทำไมฉันทนมันไม่ไหว" q2 N  j3 P( T. J
         C         Bm         Am                 D                                G
! @: E8 {1 c8 {3 l7 ^3 Kก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
$ v3 E6 W1 Z  y3 L" O          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
# v7 K( Y, t1 V( k" g3 v8 X; \9 Gมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ8 Q/ J9 U* c( L$ f, P! q
GD Am D1 \' N- X2 V5 y$ K) N
C                       Bm                      Am              D             G
% C" V3 U; C6 g5 B/ h3 lรูปเก่าเก่าเราสอง นั่งมองจนตาพร่าเบลอ เสียงของเธอ รอยยิ้มของเธอกับความหลัง
! E; P# o$ ?: O2 {C                         Bm                     Em      Am                                        D$ `. V+ d. R0 c+ m# u5 b5 T3 i
ขังตัวเองอย่างนั้น ตั้งแต่วันที่เราแยกทาง มันล้างไม่ออก มันลบไม่หมดจากหัวใจ$ Q( l/ `1 @, ~6 I
0 j3 T+ t, R+ J" o2 V: W( ]
(ซ้ำ *)
% t  H/ @# n7 f         C         Bm         Am                 D                                G4 A  `2 b, `- W/ a0 H* z; i
ก็มันเหงา....ใจเหลือเกิน หัวใจก็ดวงเท่าเดิม แต่เหมือนอะไรมันขาดหายไป
; H4 K! X( h; J# l          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G" {- V% F% M2 Y7 Q
มันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...สุดหัวใจ9 `; |2 k( ?7 f" r8 p

, B5 y+ Q( B( E) b# p          C                    Bm          Em    Am                                  C           D      G
: p1 B8 v7 r/ P/ A8 }! Fมันช่างเหงา...ไม่ใช่ไม่มีผู้คนรอบกาย แต่แค่เพียงไม่มีเธอตรงนี้ มันก็เหงา...จะขาดใจ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด