กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

. u. Y& n) R* w; d
' G# a" u% l" b# z. \
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/0 b# f7 t9 D8 m" \; ^* [9 W' K
1 {, t2 W; h) d5 F4 f% c" G
Eb                                    Cm8 m! A% G8 T- D& J: G; |- Q; Y, F

4 T5 {. ?+ P% V* @ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า, Y1 s- T9 |. Z. ?

4 {" r  k5 u5 vFm                 Bb         Eb
" y8 ]$ i) A6 s- t* P9 [1 F7 W$ Gน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน" k! a% i# V; q0 m4 y  f; M' R: m
$ X1 K8 n7 _( v4 ]# Q8 k3 {
Eb                                    Cm
" M1 k) N; c& k! u- L1 L+ |# D1 Z+ w: u4 i7 X$ F6 \/ J( m9 j
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น- U# ]3 @* R' Y6 M; Z7 |
+ y: b" Y. ~: U5 W3 t
Fm                 Bb           Bb" f1 R  Y' E5 y  v* c) z) |1 e" ^
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
" n0 n3 z, h* G: l" U+ m5 o: U* ]8 d6 e% [+ f
Eb                 Cm3 L4 m- t9 \4 b8 _# U5 s& Y
1 w3 C: T8 Y# r( W
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
, F$ h% B) ?9 y+ ~+ w9 Y& k7 l7 Y1 l4 O* G. }* K
Fm            Bb        Eb5 |2 C* o4 I$ _0 ^$ i: O
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
+ o& N! r" @, m( G
$ _0 T( ~1 E# JEb                    Cm
* Z; P, W8 _  `2 Eขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
- F" o% Y* i1 \Fm                 Bb       Eb
6 @4 F! f2 j/ n6 P
* x7 J/ r0 \9 x1 O: qเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น8 E8 Y6 C5 ?4 G' z

$ w8 w; o& a/ K* VAb            Bb         Cm
/ I/ M( q% D. D/ }( i8 Q) x" d: \2 g& k, o
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
/ j3 B8 m2 q4 k8 X+ C# G$ Q7 V* Y0 A9 p& G8 e: _
Ab                  Bb            Eb
- q( Q6 f1 q9 B/ {2 t; O: G6 w1 e( t/ L! Z; s) t7 b
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น0 {: n9 D5 X3 T, [7 ~% f% L) d% o: |

5 z/ k7 `3 o6 J0 QEb                    Bb            Fm
* h* ]9 Q, Y0 yลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
8 x. c3 ?- B, o* n3 n/ |% v, V" E/ J; k4 d
Eb                    Bb              Fm      Cm
+ z4 A3 a' \5 G6 g+ r+ \7 eถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้9 Z1 f. x8 d8 X' D/ V  _

7 ~7 o# ^6 l% g' i6 h4 Z! QEb                                    Cm& O2 a8 w, |* y2 I7 ~- M; ]

# ^3 s( O9 N4 Z3 f- h( Aอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
& `/ W6 w* O, D! P; [' N5 L( u9 F' ?  }
Fm            Bb      Eb+ U8 [1 a/ x0 m" J3 _- e( [
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
9 Y7 P: [1 x: E# _: o: N+ M; c9 ?! Y
Eb                            Cm! d' T2 {6 N+ m* y; _% O% n
7 o$ e9 z/ }+ W1 \3 q" r9 n
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่' R' M! K* m0 y
$ s' s8 w- t1 m" x  m
Fm                     Bb     Eb1 l& w! {  N6 b1 h# A" R0 @
( Z# }6 k" k- U+ P# J) K) E
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล) [8 N0 w4 }# M8 t

0 S! k- A% G  h( sSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
" I- u7 L3 j8 g; ~/ K3 j* r* w- w' {7 S' ^5 e
Cm          Fm          Bb                             Eb0 w( l5 {: J  l$ ?; {

; O( p8 [$ k; z, @) X+ h: y  \ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
5 q$ C, S4 m+ ^7 B0 h9 J; b; Q/ |; r6 y
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด