กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

  P& D* |3 g  P5 T  C. ~6 z

2 u/ {. B! p6 x. i$ S" p; Fintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/* c1 w+ u" k5 A5 A7 Q

7 i. C% h; P0 F# PEb                                    Cm- t& L9 M/ A6 u! Y" N

9 v) @2 U3 X5 Aศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
0 R% n% S7 v4 ]! }# z: ]1 E! ?+ k+ K
Fm                 Bb         Eb
, O) o- K$ L* I) W9 Z: C% O$ D3 Y, {น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
1 w# i  U6 m! X& e
- o5 Z) O7 S" H; @Eb                                    Cm4 `. w& o3 I) P
# U+ [7 k' m. w- ^% @5 c
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น2 K' B6 r7 k7 M6 G2 t' X8 ~
9 d; F! U* }# q- J/ ]
Fm                 Bb           Bb, m* ~* e, ]; D: P& E3 w+ S
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา: W: z% f% f  c

% _7 V( Z2 A' G+ PEb                 Cm: c# i- [: a7 J

+ C0 ^1 E. X, f) Pอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว6 h+ {6 w2 I" b7 w9 N1 {

5 A& \6 a" p/ o+ W  KFm            Bb        Eb
& r  ]- s1 K1 K2 N4 G: nทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา" j; n6 ~, i- Q7 S) [

! ^% Y; r7 r1 c  a5 p& w$ qEb                    Cm& t; [4 |, R$ I7 z( z1 |
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า" |5 S) p" [9 T# g- ]5 l
Fm                 Bb       Eb# _" U% b8 d/ d$ {
9 r* r7 r8 X/ ?2 {: o" f
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
; ?5 n2 W; `% Y- p5 ~" R$ U  ]1 t; f& r* }* E: o/ N" ~
Ab            Bb         Cm
6 G7 j# e% n. h- `7 v  Q- v) E3 l
8 I( k7 J7 U! t# @! Q6 H; W1 I**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี. `& k' q: ~1 m. d$ D& Y
5 A+ {' S/ ?0 s* @, t6 g
Ab                  Bb            Eb& N9 t! G1 |" `' ~) R

! h. w* z/ |/ U2 Iลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น7 L  w4 I7 W" x& Z- Y# K
* j. w' ?, N- r1 g2 E6 {7 {0 _* X
Eb                    Bb            Fm2 ]5 }& ^& ^& X
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น( _. {4 J- w( ]% U, L
# v; }+ z  X9 T
Eb                    Bb              Fm      Cm5 B# Z6 I: a8 n
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้1 V6 x& f% Y& N. ]+ B# \

) b& m( ?* @: |, r, {' d0 l; hEb                                    Cm
" b3 e) A) O0 \* [4 l$ i( n3 L  M1 W0 [0 T3 e0 K' g
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า* \: d" B' L* ~( a+ P3 m6 P+ H3 G6 E

5 D) T6 Y. \  Y" }) [0 M. @- V4 ~Fm            Bb      Eb
( ^: ^) j1 f4 I( h( E) U, a, Pสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
# e" ^6 _9 L% I0 w: h" {! O- G5 G
Eb                            Cm
, i3 q( X7 j* V* ~+ M1 I' M) T) g: x5 ~; D& y* V6 D
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
& |% b  d/ U) [; [, v
" ], |; ]" ?1 l" q) s3 K- NFm                     Bb     Eb
+ J! q6 ?5 P: Y
) F& L7 O" S, M0 J: Dดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
' L* u, N9 u' `% }2 v6 w+ B8 ]" \5 `4 D
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **- \3 a5 K, r) n/ `. u9 {4 k
( [; a% h# Z; y- d3 o
Cm          Fm          Bb                             Eb  R% t* @; Z1 a  b& j; K  a
, E5 I; `; t7 o7 ^7 y
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ! k4 v5 h1 H! r7 b0 o, w! {
, E  C3 z) Q) Q; d: Z
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด