กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

; p. ~0 h! N) _* W" |

2 V( ]9 E2 ?% c6 q( B8 Wintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/" n6 @+ i. ?, Z8 ]2 w& o8 |

- Q7 P& h/ u$ t9 kEb                                    Cm
( L4 z7 a/ i! k: k7 U# c" x0 r3 g$ k! |. |6 |; n' ^7 l. A
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า6 O  I0 W9 i( x" s* o: W/ z% d

7 @  X5 }2 v' u2 zFm                 Bb         Eb( P* M$ x& z' s5 W) m8 b* p
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน' `) T1 k/ R0 b3 `/ i

$ u% Q- Q! }$ E! L! w; MEb                                    Cm2 A7 a/ M! Y" R$ i  ~

% N; a, C; N7 ^/ k+ P4 R* T& xปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น9 {* }) A2 v# Q  N; ]

6 |1 c# q1 T# K, H  qFm                 Bb           Bb
0 U& E* r: w, Dไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
! f- [) r. S/ K. Y! D, c. w! U  k/ W7 Z! ]$ c: R6 D
Eb                 Cm
; R: e  ~1 c) h# Z: d/ I7 W' t$ L: ^3 @- P* H
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
8 s  _! @9 R: b- `3 {5 b8 z3 Q5 J# h8 D7 w5 ~
Fm            Bb        Eb
5 [3 t  i8 s5 x0 [6 F) mทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา( _' l+ `/ k9 ]1 F" Y2 A
  t3 S4 U' R  o, _- @' V6 r% T# P
Eb                    Cm
% v6 P( |1 A$ R  [7 G) q0 {8 uขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
. L) H2 T  K# @/ `Fm                 Bb       Eb
8 l; @5 u* I5 p1 j# W- W2 c& S. K
: z* Y% t! S$ A: m8 Nเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
/ X3 u- R' }; n5 l$ J2 j/ P2 u/ Z+ a4 X) T% U
Ab            Bb         Cm
/ ^5 K0 i9 W$ D3 n' R: Z9 W, K/ C7 g/ j+ T% g
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
' r' I2 D$ e* r% ^- L$ Z3 z7 J# y0 h. M/ \
Ab                  Bb            Eb
+ C8 [. S, J( Y) t7 O
5 x4 E7 o2 R. pลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น  Z; d5 {4 A; @6 y& B1 s

- I: O" f4 M, e' tEb                    Bb            Fm
/ L* g2 u' j/ p( R9 j. qลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
- A. N" S$ p% i9 V9 F! G- N% Z4 F' f5 V
Eb                    Bb              Fm      Cm
" Y+ a1 Q% E" x  rถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
4 \$ f4 v8 \5 |% m/ m$ H/ B1 y- `3 w% S7 Q/ B7 _: i) g
Eb                                    Cm
# ~: Q7 Y$ V( S* K3 H1 _3 @; ]  s& Y+ S( ~1 `
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า! m0 f* y. ?/ R' J& o2 x+ ~
% V1 E& h) A7 o. n: O# H7 ]
Fm            Bb      Eb  P& G! k1 o4 ~0 C- t% }# w
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
* R$ v" e% X% w+ o& S
5 L1 w4 G% a* L  b5 l6 U- sEb                            Cm8 O3 k9 n$ m8 Z0 H8 j& G& H
6 B9 V$ y* \) Y$ [5 b
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
, Z7 Z8 Y* @  K7 D" V* h* f% n% \3 V8 U/ m; U: |6 D2 T7 X5 J  v
Fm                     Bb     Eb* I/ y" C. N' Y. A) h: l

5 F3 M9 W9 v9 g+ _& }, L! @2 m" Tดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
& |; R( X9 _! A
( G3 x* {$ A% y* f! ?# Q: oSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **, L  A9 p$ E+ t( a

" {- r9 P2 H) K& R- T6 q% cCm          Fm          Bb                             Eb. p: Q7 o+ S' Y. n& K( m9 w7 p

5 J+ {5 L5 c$ ^6 q6 k  g4 `ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
' E1 n$ y9 m) }7 F( a( c, W! g
) E& l) z" p3 a0 g. iOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด