กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


! J8 O0 A0 K3 e; D4 w. ~# K% ]% j& R* w- |) p
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/# d6 L; ^+ U! X5 W9 \/ o

! a7 @' b& Q- d# `Eb                                    Cm. `8 v8 q2 N: G& d

) p- D  r* c) U; p5 k7 uศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า3 T0 Z% U# @3 L

3 `/ v; }) R( k& D" S  }" RFm                 Bb         Eb
, i& T( B" j. d' E! J. Nน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน3 m1 K0 o9 k- \$ A' Z, ~: X

, a7 H7 p: y7 [; f5 ~6 F. vEb                                    Cm# C% z9 n5 z% L: u) h* i

# @8 V8 M0 X$ L) y+ w. gปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น, I8 ]% i6 s- p; l5 @; G7 t

6 Q# x$ i8 A$ P( G1 j1 \: hFm                 Bb           Bb
! ~4 t0 i+ ?' ?) x) _2 I) R. O, `ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
+ Z& T3 _) J9 b% }# A6 o& T. U' X2 Q9 A% \, T
Eb                 Cm$ w0 N( J; \8 G( _& ?& S, O+ |6 L

1 ?) I5 y2 B  A7 y& N) z0 v6 k' e9 Dอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
- C# o* p4 i8 L1 |0 }+ H
6 o& A  A6 w8 I+ CFm            Bb        Eb
% ?' @& [3 M% d0 Bทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
0 P' x- y9 T  n8 t( w2 J3 `, X' X% u
Eb                    Cm) i/ S% S7 v( T3 J" O; x+ e
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
$ B' y6 e+ W6 y2 kFm                 Bb       Eb
1 F+ Y' M) E) I5 r; R: o5 Y9 a. q* l" g" E! u1 s; i! B
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น9 Y6 G7 C# @: m3 e+ g
' v1 _8 K* i1 v2 b" r3 {3 Y( P
Ab            Bb         Cm
: m& }9 d- H7 X3 p/ u
, `* Z2 u+ G$ U) l3 e4 ]**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี! w: m* x  ~) I: @
1 M3 {9 G; U/ c% X
Ab                  Bb            Eb4 `/ c! S0 K$ I1 v- E3 x, E, s# q
$ ~/ b) e) A; r7 M/ L
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น! |* R, i4 y' y, S' n7 w2 s
  w# s# t' f" i: q6 g% ~3 N
Eb                    Bb            Fm  Q$ D# G0 C. B$ W0 O8 n7 K' N
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
6 Q% p9 V) S, F* A6 i" g5 o; L8 d3 j
Eb                    Bb              Fm      Cm8 {( d# T& K) u
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
% y( B& l% V( P! w, }
3 N# U$ o. }2 C6 N& H' c4 g' XEb                                    Cm
" _0 d. f5 a1 f9 v& S
5 J2 t+ y+ O& y4 A. U- Zอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
9 T( P: U$ v! G& r
2 @, z, j  J. m, ?1 c8 IFm            Bb      Eb
! A% p& T  v! y4 v4 Aสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ0 b* g2 S0 A1 D3 z0 c. w! d; N
* m6 Z( Y, |' i! F2 `; l/ }, P7 s8 c
Eb                            Cm
) c  c) c8 D+ r* D/ U9 f& [. c+ t) S
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่3 I; F' j# N6 M, T. [; C1 r; L
" H" _; ~+ c: W/ }9 f
Fm                     Bb     Eb9 Y# K( ~  f" z% @( J# c7 l( s9 \
& y4 q) H  y3 j+ b- }
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล1 B, H+ V/ [' d+ `/ }

( ]/ R1 C2 E; s. f1 e$ l0 xSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
# q5 L% _' ^0 c& z3 L1 [9 U0 Q% K& d0 L% [; e+ [
Cm          Fm          Bb                             Eb3 H4 {# z1 f4 n: m1 E# {$ |: {
/ B2 h* k- _0 g0 j  {
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ) c5 G# O/ J, d
+ J7 C) W) E# B. v' v
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด