กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

* `- \* I& B0 }: x1 y

! u7 A/ A* A! L3 bintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/3 v9 ?, r7 Q: [4 n! _. m
4 Z4 K  n, W- x0 S( Q& f
Eb                                    Cm  x4 c2 l7 ^: [$ V1 K. T0 J

$ r1 B! n' ^7 K$ {" a2 U- p; mศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
: R- H, ]' j8 @* e6 Q/ F
. f1 k' ^5 N6 h) {( p, yFm                 Bb         Eb
' @( e9 s4 E! O1 D* |น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
/ G% z) ?# c7 x' i8 L$ i% ?# K: ~+ }- k; L
Eb                                    Cm
; d; p4 f4 U" ?# ^4 R7 s% O
) S3 r  a$ Y  N" V0 f. e: sปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น1 M: J$ p, J. _; N% ~) `7 T
0 G/ D& f  l4 a+ ]/ s: ]+ v
Fm                 Bb           Bb5 B, f! Z- z/ ]  [
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
* [; |' p' P+ F+ Z6 w1 ^5 z. c5 z+ U2 g9 L- n
Eb                 Cm  C4 G; S* P1 ~+ Z9 |
2 L( R' V. b0 i: s( F. y) _
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
# b1 p7 i* V8 z! \$ o2 b  H3 t
3 \5 f7 z1 E6 o0 \Fm            Bb        Eb  S! }# s! s4 y% Q5 g& J3 @
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
2 _3 |. I2 K- U' T$ O* B' g7 N( w! i8 Z+ g
Eb                    Cm
. U8 v. D' w" b, C2 L: bขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า4 G1 \; a  l6 R0 |9 a5 {
Fm                 Bb       Eb
; v3 A. n  Q# F9 y* G: `" r
+ R) k0 [: x$ hเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น0 q/ D' v- J. L1 |- s- {

1 b' ?4 O8 V/ x2 U0 z$ iAb            Bb         Cm
2 _" \# ^5 I4 A: o  V, _+ F0 @' q, R, F9 i5 X; X9 n- w0 {
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
" f/ J7 U" G& s* C0 F, [
6 L% \  N  j8 g% V  k  gAb                  Bb            Eb
& o8 Z- X" }2 c3 X5 F
+ r$ R' R. J3 V4 k% u' J# [* Zลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
+ @5 t  y* K5 U; {# \
9 B3 {9 Y0 R# `. b- t" _Eb                    Bb            Fm
6 {- [' U8 {3 S# L2 ?9 bลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
3 e; G: F5 C2 O" ]% b  W4 P* d4 J
Eb                    Bb              Fm      Cm$ H$ R+ N3 g" B
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้7 g" {. J, w' U: O9 a: z  Y+ k

% r/ I! [1 X$ M) c! q6 |Eb                                    Cm
# R) y4 A3 m9 z! J; ]4 h! `; h) J% l% v0 t
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า7 T& i' `# Y3 l' V- s# o

( |, ?1 q( x/ \; K9 C7 OFm            Bb      Eb
/ g" H0 G# y  n8 g& uสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
$ {7 M4 M3 [0 d' ?
8 w& f4 Q1 u3 E2 l9 x( LEb                            Cm
6 P  x: k& @0 I% X8 m: c  W5 a" f9 M$ Z1 n, F! z- k* I
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่( \% |0 z, M  k. ?! Z

% U0 N8 ^8 p/ }3 W; ?9 ]Fm                     Bb     Eb- i" Z1 X* j  x% K" e$ v

3 G1 W8 E: [' E3 c& aดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
7 f0 p1 p1 v% o8 v* V3 D& b5 T3 X- t0 P) b4 ?. @: k
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
8 C- m8 ]8 h: O4 a
9 n, l, l. x6 e4 O" m4 wCm          Fm          Bb                             Eb' B8 Q( j+ f: K9 Z1 X
5 {( U% |( E& _$ r7 X3 l- k
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ) }5 R  j8 L+ i0 |
5 w. k! |- `3 _$ G7 ]
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด