กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

& b8 L  K1 E8 O; [

. ^8 L0 p/ Q% v9 ointro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
+ p, v! f7 v7 O  E* H0 v& _/ F
, ^4 N6 R/ n3 r6 h# e6 E; V. c1 ^1 ~Eb                                    Cm
& k2 t) R! a* k6 v6 l# k  |; b" u; `- S( u
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
5 O5 Y+ w8 d5 r0 q, Q
% y: g' Y1 M" Z! {" ~Fm                 Bb         Eb' t- _/ P; ~3 E; \
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน# y- q# V+ a) i5 q: ^0 D6 r. M' k8 ~
0 R7 _- p4 R1 l8 c1 y
Eb                                    Cm2 e) r2 b4 ?+ D# X4 q, Q- x; A

# G: `: x- R2 m+ `1 W) Qปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
6 ?" }$ u2 @( \7 j) r
7 L6 ?. Y8 h3 U! `' N$ [Fm                 Bb           Bb" N% k+ g! v; |% R; H
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
  _: I* C. _" I
' ?8 x; L% g0 e/ m  Z# O7 yEb                 Cm
) N# _+ V5 y' D# G4 p
% s8 @" R1 T8 N+ @( yอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว* z) R% J; F5 |9 g) p+ W

4 H. f- c! @  Y; mFm            Bb        Eb! L  |6 f! U9 }2 E
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา1 |; [8 \! n: a% j. }; N) L, S

( ?+ u8 X- G' B1 @# DEb                    Cm
+ d2 t4 Y# @% B& A: I2 qขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
. _/ K9 O3 r% {$ C! qFm                 Bb       Eb
" H, V- U$ ^$ B' f% u  h9 m+ q) }+ ]  e
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น8 A8 E0 w! o- A4 s

' {, b3 e; K( fAb            Bb         Cm1 e6 f* l: q1 o

8 q- z: |3 L) B" h- w* h, h**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี& B: ?, q: F8 ?9 C" _. ~7 N

2 e5 Z  e. R3 W+ {, ~Ab                  Bb            Eb* W- w0 E. C6 D
& J& F$ }2 \  J* Y0 r  `  {
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
1 e" |* j! g9 F7 _* J% v% x% V3 ^7 s4 O
! V& t# x0 f: ~' SEb                    Bb            Fm
0 R6 E3 \; }/ t$ K3 [: Y/ \ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น/ u* f; S' r: w" l; m* ^) b# r# m
" G9 B& T4 E7 O/ f
Eb                    Bb              Fm      Cm
" e# n0 N3 G( e2 }, Pถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
( p' m0 D! y6 I* n8 L+ l2 L4 p: u8 }. x2 E
Eb                                    Cm0 W. C5 e6 r: t

& _3 g! @1 J5 g$ l( Iอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า+ R2 V. D7 x  T. I0 J

/ R* u) D  W; N5 O' f' t# H, iFm            Bb      Eb: ?- i9 o6 I5 d! r9 g; |
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ. Z+ T! b! W5 E. E+ d. ~6 P' g+ m! H

$ }5 r7 _7 |+ o8 ^+ zEb                            Cm8 O8 x4 u. H  i% _  E) G5 N. V

( q& g$ b, Q5 r$ f5 ?1 b' Kศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
3 p0 z+ H  x" A: g
9 \- c, d) d; C6 c( m, x" sFm                     Bb     Eb
, u- n; F# g+ o; k8 V; ~; N/ V* }4 ~/ t6 @4 u8 U4 ?) H
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล4 a1 ^* y. y- k

& z  m& B4 D% i/ \Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
# X/ W) m  g4 d+ u8 c4 q, e6 e! I- `1 S9 ?& q# y
Cm          Fm          Bb                             Eb( w. X+ A' s, {! w1 Y8 f

% K" x/ ?5 S, ^- xว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ2 p$ H2 t' G+ k; O% U

& x, r) ^' U/ b. {. r0 SOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด