กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

9 F! F# r% G! o: C7 ?0 e
1 d( {; s9 @2 F! T- N# |! w8 f) K
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/4 `, f6 g0 d6 V6 `6 k' A: j

0 [. _% A0 h5 f4 N3 H) Z! `* T) L7 vEb                                    Cm% H; h9 r$ }3 S  g* T: I" ^
# K; H& S2 Y5 ^& I
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
  F: |+ l. J- N& M2 Q$ S- h: a: o9 O- o
Fm                 Bb         Eb
/ V9 I# E$ {& \" I" ?1 f9 Xน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน& p  C% A& u, z. Y  g. D+ g; C
4 t+ M" u# }/ l2 k) v! \. J
Eb                                    Cm1 _/ U# e- y  h
6 S  w$ z& g* }* O9 S" x
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น( b% g7 t/ ^' \; p, j1 [3 J
, V) e( @2 w/ R7 w! `8 |% q$ g
Fm                 Bb           Bb
& G8 [$ T# q9 O% w5 Hไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
: `9 O+ [2 j1 @$ {9 {6 m: F5 P, c, O: o+ g
Eb                 Cm. y6 S$ p7 W% T. F9 ^1 ^' L
- }) n1 q$ u$ i% t8 H, v. z6 t
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว& G$ t- x4 j3 b8 k, r; A

/ A: {  V. |, V2 J$ V' ^0 X$ e: EFm            Bb        Eb
- g: W: u6 d7 p7 }1 y9 p& ?ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
# F) T  L8 n$ e7 o$ Y% g
! p& X& b# a$ t0 w% lEb                    Cm
7 j1 M4 @8 J- yขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า- u9 g  Z2 m; M
Fm                 Bb       Eb8 v7 O! k' K: y* g# p" E

) C: E# p: D) L0 G5 m' pเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
2 J* z- o, z# ]6 d+ [8 u9 X0 k: U) X2 y* S, I+ \, k
Ab            Bb         Cm/ p) x' q0 O5 H1 H

1 o& u+ n& g* e; m- U1 Q/ q; I**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
' H) O) T, p3 r9 {& w' a9 _3 n# T9 d# A: R3 S
Ab                  Bb            Eb2 k7 h) E' |: J+ V% T

# k/ G3 `5 m; b8 k4 W. @$ `# lลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น& d9 f1 C- F4 r- D$ n# _

2 k9 Y9 e+ g9 s7 x! {3 @Eb                    Bb            Fm
; [1 L! g: u. N& gลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น% K" i) x6 L* i
( n+ d( ?$ K# W5 ]
Eb                    Bb              Fm      Cm. b0 ?$ Y: r( r9 \; |/ n6 V- {
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
) ]2 w1 u( K+ f, Z; a# m
: z4 h% z) X+ B& g; e7 n: z1 IEb                                    Cm
7 K0 g; m, G8 H9 w3 m: u' c8 k, n/ w  S+ X
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
1 R' k- D! G* U4 p
* T4 I! w9 g2 D* p5 X0 eFm            Bb      Eb
" C# J# v+ `* [5 Kสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ4 r% T) W! y4 a
- c2 b2 p2 S+ e/ A  B/ H( k
Eb                            Cm' Y+ U% a' p# m" Q
8 n9 F; I2 O# \/ m2 z5 N' ^9 G
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
) \) P& E0 G, A9 e8 g5 d  X: H0 |4 ^& w6 }
Fm                     Bb     Eb* v# ?( r0 {  k) K  i8 F

" _1 u8 h; n* A  T# l" ?% p. I1 s/ uดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
, \$ ]+ T! j' ~, J0 Z
  G8 A/ V; j- o- O" gSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
, p5 ]0 w! w0 P2 Q4 h" d1 P: f4 d5 r5 H; o, E
Cm          Fm          Bb                             Eb
; U+ O, t3 h$ Q" O
# H3 \7 l1 Q5 H8 d; z' [  Y# ~" {2 C$ dว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ& z/ ^6 e( m$ P4 f* Q2 W' k7 P* u6 R

7 |; P; L2 e; u2 l5 F) SOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด