กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


6 t! y& v9 R6 H+ B1 L7 p* D8 v3 F' S1 K# ^
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/- i8 y* _9 B7 |4 T: a. R" ~4 a
0 ^6 f* g& r+ a4 \% Z$ `; o
Eb                                    Cm
! K2 X4 o. B: s# J
9 x# g5 m5 Q8 |+ r& C! Iศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า* S- S3 ]  E" p" h9 h; |

& y2 N- I$ k& ?- i7 S; d9 BFm                 Bb         Eb3 d8 d* ~  T2 M
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
- j$ j7 T. Z7 y  }5 M' P
  I$ i4 [4 u1 V/ Z/ _Eb                                    Cm
; o7 m, n1 l* N$ S, B) O, Y- S* o+ J
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
3 C% q+ d! k# E1 \( R$ _: q& F" j! X( D; \( R
Fm                 Bb           Bb4 }1 h. l1 ]0 G2 Q
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา8 E7 c; b9 o( r8 T

( M) r; N0 X$ r5 V/ LEb                 Cm
. x- \: _/ i8 X8 k  W& f. d6 J& q* Z8 z7 q
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว- Y. p4 j2 \% c3 Z* t' F

( |! K( Y. p: `1 f" |/ a2 U7 C! C; P6 IFm            Bb        Eb+ G# Y- s$ N5 f
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
* b1 k2 o, F' l! x5 c
: N- ~0 k# j6 U/ K9 MEb                    Cm9 ]# X. B# ^! |" e7 D$ }2 ~2 [
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า: V0 y& I  C! F, W. h: c; U
Fm                 Bb       Eb
  _+ d) m# s$ r, _, H( r! B8 R/ W
4 E- `4 L' r' H+ ~/ ~+ m% L4 Wเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
9 ~5 {1 y" w$ S( o7 T+ j% S. y: X7 |  z# H
Ab            Bb         Cm
2 s% h) w2 A7 z, v
* g! U- a7 w( p: A, r" b**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
1 R( j& R- V6 j, L
" W0 G- B. n5 p* K% f' c5 v6 M7 wAb                  Bb            Eb
  t4 g& H) f0 t7 x
0 L9 g. I8 g% L: Sลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
8 }, b% x* k% `: k1 s4 {" U& y/ f7 M3 o5 q; H3 u7 F7 ]" s
Eb                    Bb            Fm% h/ q, p% E- s  u( v0 K
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น) \6 x5 i1 r+ d5 h. x' w
3 N* w# b8 x2 f' @: ?. x9 v2 Y
Eb                    Bb              Fm      Cm
* B7 I0 h0 j: Iถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
, y1 Z1 w4 G. K1 o; A2 s# ~( n% {# _4 ]) B
Eb                                    Cm# P' A0 s& _' M

) b  `& k3 P) g5 P$ W4 |อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า: F1 x+ _; X6 m8 h5 c# `
- a# k$ y( \8 R, _) I8 S) r
Fm            Bb      Eb
  l2 f! v$ |: B/ cสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
" u  l; y9 a1 P2 Z: P3 s4 T& X4 H5 `* I" A! N
Eb                            Cm8 D) w2 ~; d4 ^( w2 l" W6 N2 b: Z& _

9 P$ f% t9 x- B, J( @) nศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
% ?. q9 p/ Z2 t+ |/ u$ o0 w% J% k$ w1 ]. N8 ]4 P# m: k
Fm                     Bb     Eb
6 f4 v7 B2 I' N9 ^! l; |  F  r! f( F1 M& J  p1 o6 l8 ~
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
+ X" S- }4 w7 h" [
3 E; H7 b# m: }- vSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
0 U2 C! V% H# V$ O' ]7 a
5 u8 W/ X# h; x7 D: W% |Cm          Fm          Bb                             Eb$ c/ j, Q8 E3 f# B

$ U3 a* h' J- Y# J! ]ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
6 ?  Z" C6 a' h; @9 q( f! p8 n6 f, T5 [
( h! N/ e, s& T8 A7 D# gOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด