กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


3 U6 n$ b" ^* E; h8 V) R3 E7 j: t
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/3 \8 N5 @% Q- Q0 U, `& e
1 j" l0 I0 T! c& k7 L3 k5 Z) x  b
Eb                                    Cm2 y* @$ |) h5 ^8 Q
; \9 _8 \8 v% `9 }# e. M
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า% Z2 l. o: p3 b8 q: g, V

6 A1 l9 W- O  ~5 M& AFm                 Bb         Eb% h% Y; c3 ?+ m
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
/ i3 A  F0 V3 m) _
" P$ b. e* q0 AEb                                    Cm, f! l& \6 O, d6 V1 C
) i3 F' `2 I# E- ^1 B& |
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
$ V. z, U7 y4 I* V
& m! G6 c5 r: j+ nFm                 Bb           Bb1 u) @4 F6 s* r" R# N
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา; Q- d# d' I8 U' D, z

2 ~7 J+ U! ?3 }0 NEb                 Cm
& O# R4 C$ R* K, e/ {# H- F) G6 j6 G& o8 n% X' v/ z- n+ K1 c- X
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
% g2 U; E: K9 O- C7 f3 _! V* Y
" ]9 X, M" `, N) ~. s* }( KFm            Bb        Eb2 E+ }2 E. @$ Q8 _* k- n' k! @
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
" e- d# q' n& t; F; _
' b1 _1 @5 n% e" x$ BEb                    Cm2 C8 p, V# \6 V/ S* v4 Z( c& J; V
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
: f: j6 @9 n  [Fm                 Bb       Eb1 t+ b2 t  j% R) @

3 I& d' V/ @( c& `7 ^7 iเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น. V/ e$ @7 V& Z8 ]. F8 M: F2 x
6 D# V- {# B, W' T. |" L% x5 F
Ab            Bb         Cm
( V( I. Q4 `& \! I) G/ W! M4 q% y" C" C; ]9 l7 [
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี% ?- j& M# T( ]* ^: O9 @9 _

- F, n- |4 f$ {9 jAb                  Bb            Eb- D' A, u8 j/ R4 _. M& i9 |: T- P
4 l7 d7 s( x% v( e. Q; F7 C: V7 h; m! g' d
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น5 z% K$ S# _- g! a4 E
+ k5 n) {( E, o' U: d* j6 [
Eb                    Bb            Fm. Q4 x- E0 L- v% \8 H, |' ^* x
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น$ S: b2 `, l7 ~1 J* h) W
3 C3 `2 Y- {7 o: P7 B# }, @; k( q
Eb                    Bb              Fm      Cm. E" A$ z0 U4 A# Q: ~) _' ]! g; l3 @
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้% C7 u. y. }9 b  K
" k6 y6 q/ ^; e* e7 M7 k
Eb                                    Cm0 k7 K4 F0 {4 H. h5 q

, S2 r' l3 P; _1 J9 k3 C/ J; dอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
! [9 D- T4 J. w: Z& d( L7 Q
; k8 h$ I) g  p: }' sFm            Bb      Eb
- M( L6 ^" ?) Z4 Q' W, P  Dสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ7 b& d9 _5 i' }' j7 D; m  e
" J: ^9 K' X. o3 J# U
Eb                            Cm; [- r4 X" ]  y7 F
, i) |+ n$ i8 k# O
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
; T- n' D( P6 ~$ V
& T; j8 g1 e9 O& I+ P* UFm                     Bb     Eb- Y; e& y& }+ h

3 T; k' b5 O) h* Y; C$ ~9 h2 Wดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
5 N9 x6 i6 p" z, V8 o
$ e' Y7 K7 x, D- ESolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **+ @- E0 Z" d% M% D( Z7 {0 ]' B

3 b& E) g" V2 h0 h% M% U4 p# ]Cm          Fm          Bb                             Eb
/ \) x* V! Z# b3 H& m
- u) v* n3 t  P" d/ H, W$ vว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
  Y, Q5 b6 K9 }/ x1 `! n# H3 U
: I8 \* C, u+ _0 y  YOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด