กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


& x3 z3 k3 ]* U. q: ]/ M5 R% o5 Q9 I4 L5 Z# d) C# q+ V
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
& {- p2 B5 ^" |9 }* R
2 g( u* @# M' q* ]  yEb                                    Cm
; t& W7 A* @7 B, F9 h( Q! [) z/ K0 q
) _( F' K% A- g" `) Cศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
8 z( F* u) w& e' t" e2 ]
" c( e4 t! H2 [2 v) m7 YFm                 Bb         Eb  }' O( E3 |) f( e( ~3 A- n. A8 e
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน9 T! H3 o) z8 h6 x0 K4 B
7 O& p1 f* a5 D! |# b# J
Eb                                    Cm
& }/ t' N4 q7 w  d% O. }
/ n+ K* k3 S) S, T6 Nปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น( e2 b; Z( C" ]+ F0 ~

6 {3 h+ v2 m2 f2 X& C, `2 }Fm                 Bb           Bb9 R8 f; g' ~. p& m( _4 e
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
9 y# I" S+ f' p1 y6 N
% m: a7 H* h, F- G  }, dEb                 Cm
& f% t4 Z9 h% f, d* V5 ^
/ l$ p9 l4 Y3 A# a  vอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
% y2 \. T: }" \% X+ a* L2 E0 g* i) m
Fm            Bb        Eb
9 \' e+ s. I, Cทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา8 i. R* u' R) l: A  i- \! ?4 J

' ]0 |, \% D$ G7 F( Q) M2 TEb                    Cm
- M; g* I! y" V- o( _, sขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
. V; k, ]8 \% f7 SFm                 Bb       Eb4 O* i% k& {' b8 q

% }& k0 p& e* \- b* sเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
; e$ o; X% m# g  u
6 y4 g0 e* x+ B* N( ^+ q" a; ZAb            Bb         Cm
9 S0 Y! L! U- P% S! N# ?  u0 z
8 F3 x8 U" m6 r+ e) d) ]+ D**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี) J3 Z2 \4 b2 ~( ]- |

4 f9 f2 z  D! @& CAb                  Bb            Eb% r3 q; P3 M. S

, p/ y5 C2 @- u. p& P( f! n) Kลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
- _) e% I& D0 U/ \1 x# U# O
+ G9 B* O' u4 J8 i- T! y1 H4 [3 |0 FEb                    Bb            Fm: I# ^( {, i& i% H* Y2 X  M. g
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น2 n3 w; H  l+ Q* _% _% y

  d6 p8 k" T2 \. P4 yEb                    Bb              Fm      Cm
5 j5 I. G) F. Dถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
5 M: c4 g  a. \
7 h7 ^. f1 i! h+ w2 H, g* o2 SEb                                    Cm: A0 d: R6 Y. f& O: z3 m
4 E* H! o* o* N+ O1 a8 x
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า* S1 U/ N. S' l# t) S1 n; R; {0 ]/ k  x

+ l; a# P3 w1 U+ c- s2 x+ bFm            Bb      Eb
) _0 `7 D. Y+ f) }สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ" [( Y/ u7 A6 B7 d/ o( I: M

+ W" |. u. ~$ {) }4 [8 |Eb                            Cm' s9 \0 L: E6 C8 C: X- Y1 r# a- u
, F( H% U; \( i0 A/ Q( F
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
' @1 _6 H& p: d) C! P* U  }/ R; P" S0 L( q" V, b
Fm                     Bb     Eb9 ?; Q* v! a3 s
& A* M: o  x; U8 ?) q$ \% j
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
* @5 P. K  |  u& A' o7 L) Z
5 P8 ]# P4 f6 o2 i7 ?$ ZSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **0 B5 Y8 E- p1 Q0 |, d5 s/ i
+ \" J0 o7 A! c, ~8 L# x
Cm          Fm          Bb                             Eb
3 q2 z2 f& ^: V! X$ h% I& I  A5 s2 q7 V) @. ]: p
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ) H4 v4 {) p( `+ q+ \
* M4 t: g3 ~) i% j# Z5 G3 z6 C
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด