กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

$ b8 ^4 t9 v7 ]6 J  E' f1 r

! s( r# ~% M: x9 u! {intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/% q( s/ ~6 v! u3 P
2 ]* p# g: L" W; f0 q0 O" m4 j
Eb                                    Cm
! A% C. e$ J: u8 Z
, A: f0 _! H- y+ l4 R, kศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
8 r! v3 C2 f& M0 v: R! v7 [7 p
Fm                 Bb         Eb# U; R4 ~6 Q  ^
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
9 ~# N4 Q8 ^2 A4 B7 j! l( b8 t4 w8 _; p
Eb                                    Cm
( `4 Q* }+ z2 U: V! R  B/ S4 ~
. h0 t9 C$ P4 @) e9 o' Gปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น# W: l' \$ l7 D% r/ W  q

. x/ N: ?) [+ v. dFm                 Bb           Bb2 m% V' w3 ], B, L2 E
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
5 f0 m# n7 n: v" c; V7 a5 u
' P( w& S0 A- bEb                 Cm
' [8 F0 p8 a6 }4 e) G- f% e1 c9 z
& ^; t  r3 l% X2 yอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว5 t* [* \6 h# w/ N+ C2 A, S
- _9 R- B, V! n5 t# W
Fm            Bb        Eb
- B' @8 g  w6 R- }ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา4 @. Q0 D' R. ~6 `  B; [+ l
- \/ p/ l  h! P- g# f* r0 g
Eb                    Cm- k  _) Y, ~# V4 N
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า2 _9 c4 M( r7 ~- q: D: C
Fm                 Bb       Eb' F% ^1 X; q% Z5 R: d% @

# O3 ~6 i0 _* p4 kเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
* `  g; S" ]. ~& R
# a# f3 n+ V1 `- B0 HAb            Bb         Cm7 i, M8 Y# T, R6 T- r
& w2 Q* O- B( f6 |! a
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
3 m9 ~% A/ ?$ b
$ y  s  t, e+ YAb                  Bb            Eb  P( k) ~$ S; p( v1 e3 i
0 K2 l% U% A: Q
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น( R  a0 t1 u$ n. l
' h4 b! Y1 _  {% ?; }
Eb                    Bb            Fm  q6 Z$ p* Q. W. a: X7 z' @/ S
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
- @, {, N9 h) a' I9 r. E& [' h6 j5 S$ Z7 G* t
Eb                    Bb              Fm      Cm0 U9 a- M, h$ r2 Z
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
& ~3 V1 z/ j6 ]1 [( ~8 u" b8 P: J! }$ G+ j: E7 D
Eb                                    Cm
; q5 w& ~" f- Y  C" ~- g
8 Z! ~9 C* K& O9 F  ]3 Z* R7 s% Aอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า" m/ y4 X8 a0 `7 d! v# ?

" n) m) x1 [" P3 s6 |Fm            Bb      Eb
0 |$ e% \: P- K( b- m% jสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ6 `+ W& o. I* H& ]

5 B/ g: T: U  q8 u) q/ `# ]Eb                            Cm
9 n0 c- N9 {  y
8 i! W1 H' h( @' Z) |2 gศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
* M5 u+ _7 \! K# _: m
% Z9 C( `5 Q& p" z' e: Y5 n4 b; ~Fm                     Bb     Eb
$ y& t# Z5 t$ F4 Z( j
5 {7 m8 C, r% e. P. _8 s8 _ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
5 @6 j" t# M4 t
8 {" e4 G% W* |" n# mSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
+ G! j& I! `+ j9 N1 F9 @% d- `: s; U; d
Cm          Fm          Bb                             Eb. ^$ ~8 |: p$ n$ o
0 C0 a: ~  P% v" {) R
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ3 k& I, @8 \6 p6 S
3 K  M" l3 C: J* A+ l0 B6 R4 }
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด