กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


, {$ u. i2 I3 f: S3 m7 o! g! E0 I! g
( _* f' w9 Q0 {7 J& g! Kintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
. X7 Z& _" C' i/ v1 E
4 E- J6 F; e; X8 b8 @' E& _Eb                                    Cm2 H# `# v4 z% U/ y2 ]  T& S& n

: G  T- J6 {$ x$ k+ Lศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
2 Q7 ?8 S9 F7 V
  n; f; O+ F: U' c/ m9 D4 J8 hFm                 Bb         Eb
: V% Q  k! y- O6 B& Bน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
. k' ^8 V2 L7 w7 I' v- _7 [% ?+ w* E( u1 h& ~9 m. w& H7 d
Eb                                    Cm, K# R% i9 P! b! A: ~$ ]7 e( [2 G
; U' D( }* C3 p! Y0 A9 p6 O
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
3 ^$ W5 {: ?7 B: t- [2 w1 d+ _3 `; Z
Fm                 Bb           Bb+ m0 I9 ]  j" W7 Z2 Y0 }+ m
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
. v. m% ~8 v6 n: {( `0 k; A8 ^
$ t7 q1 h* l" x2 m5 JEb                 Cm
  D0 ~; u% Y  v. y' ^1 m
8 K2 p1 A+ [, ]8 Y6 A4 vอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
, n2 q1 K0 f8 \
0 q9 ?/ \. q3 e3 n6 ~3 iFm            Bb        Eb
. d$ V; R6 ~( ]ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา2 ]- c1 [% p9 c3 Z/ ~# ^

3 x6 A2 @  W  n$ J8 u, lEb                    Cm7 j/ u6 Y1 g) k+ m" t& k
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
% C' S9 z7 M7 h# Y1 @4 s8 |* ^Fm                 Bb       Eb/ ~& f4 E6 F) J
6 M$ k+ q  F7 q1 C) q
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
/ R6 L  C$ y% b/ M2 e9 b
5 ^) U" w9 B) b! I3 jAb            Bb         Cm% ?! w+ c6 v! s* I- f+ g$ d; |1 J

0 k( X# B, F' f1 j2 C**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี: s2 D8 _* l3 H  j
( A% J4 \6 G% A/ B* q
Ab                  Bb            Eb1 D" e4 e9 M: ~; E# Z( X5 H# O  P+ }

  I4 s- s) l0 j. rลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น& R% Y& B6 X& L2 `; e7 K% g& q

0 T7 `$ @& N! q1 D/ p& @% BEb                    Bb            Fm* _& G* j3 U. q7 ^
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
7 L" v1 ~* y8 |4 q! O& a( U6 O! I: M2 W
Eb                    Bb              Fm      Cm' R- ~# v( P/ u4 O
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้) M& r% w, p/ z$ b. S2 g

" k0 U* o$ T; n- I7 [Eb                                    Cm
6 v) R% o3 E  V0 S5 ^2 M1 r* H2 z. E: r9 E' w
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า) m$ W6 o5 {% d; T+ b' _6 y5 d

2 H; p/ W' a, P1 \) s9 k0 {Fm            Bb      Eb
. `# {1 \# i  `. W# c) |4 Gสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ7 M% r# C1 s- o7 P$ m. w

0 |5 s. [3 [2 n2 d; d4 Y9 ~Eb                            Cm+ ]8 b) \/ ]( ~5 V+ Q/ t

$ {/ f  c6 T; i5 I& T5 Dศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
6 ?( f$ `9 o3 }
4 B' ]! U* l( F- KFm                     Bb     Eb
5 e! K8 X7 `0 O" }  M, g7 T
5 \! \6 r9 P5 U7 r  s* `ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล3 W$ b2 e( `" B* z4 r, x0 D

  V) h& \# Q1 ^) Y0 l" wSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
2 d+ X" ^2 ~- K! \! ]+ n" f( V  B" }7 [5 u/ [5 ^& ?
Cm          Fm          Bb                             Eb7 p# N; d- u) v" e

! e  C( R% Y7 wว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
2 W, s! z0 {7 J
) n) a* f, z2 B5 C" B/ jOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด