กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


/ t3 v" z" O9 `. F; m) p( a) C0 H  E% {" R' k% e
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
8 j! u, ?* Y  N7 F3 ]
. C: N3 N- j# I4 b/ a8 r: CEb                                    Cm
4 m/ k+ b# |/ ~
) y, h( [+ I) t' v- i$ ~ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
4 Y  Q% s4 u" z' q5 G/ K4 Y8 I* ~  }& z) t- W) i: L3 `
Fm                 Bb         Eb
2 x7 \' H) `5 p% c* N! k5 v7 dน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
1 m" x" d: |5 A$ p8 [2 T5 \  R
$ V$ r; Y# H2 `  \# zEb                                    Cm* ~$ `2 b  S% I1 |
- _% V4 n% p" W* {! @
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
: L9 k) n+ s* J3 C
+ |5 L3 h* a& g; RFm                 Bb           Bb
7 b! }2 O; E* k+ |% rไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
; s! \& d4 h+ E/ o) [1 P4 [
) \# h9 ?4 ~. K- V& @) CEb                 Cm
8 |) {. N/ H" o" P% z# y9 j! D+ b. o8 a$ `
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว" J/ F7 P% G; c" U) u: _6 r  z1 U

5 F- j" S1 q. Y! FFm            Bb        Eb9 C0 \) l6 K! `1 M- I& B. r
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
5 F2 Y. h! R, h/ [6 z4 [7 x9 W, i% \
Eb                    Cm' J& i  b: D/ t8 X# G  ?
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า3 S- g. o* t. y& e6 h- o! E( x$ C7 n
Fm                 Bb       Eb! q8 w( g' A6 r' S7 o* I

9 B: y# j, L# @0 |9 Wเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
0 `( \4 R% G7 I5 U8 X7 h, S7 C# R+ t6 w
Ab            Bb         Cm9 Z) @/ p! o8 T8 q) Q* \
$ b, `  L, M$ B
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี+ i2 F# R) O# x8 f( @& \

1 N: D1 E9 V) W& k( ^0 n8 ^( F9 q" UAb                  Bb            Eb
7 J$ G+ T1 ]/ Y
3 K5 ~, Z8 T4 A, d) U  @ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
3 U! u3 c, [; Q2 G% l4 @# ]- J, ~8 H# @. P: r: d' h3 D
Eb                    Bb            Fm% g! u3 X7 t) P* Q  B
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
) ]) S1 W/ v% o1 v. Q$ X. Z, J) ^% r, U# X, `- c
Eb                    Bb              Fm      Cm) V: g* J) I8 _! v+ A
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้0 y9 t0 I1 ], g0 ^" u9 Y8 g

4 M# ?0 o3 Y# ]Eb                                    Cm6 }4 }6 \$ j8 W) q' ]

) E  `4 y% r  @% I6 ]อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า# ?% C9 I" R- V2 ]* a

" J1 S+ I. W4 C8 _% g. [4 BFm            Bb      Eb" R4 _3 l2 V& ^  j- ?' [( ^7 D4 O
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
1 v' B2 ^  X1 X- G. d8 U& o4 A, _
& R0 j: k" j! g3 @  G' a3 V* [Eb                            Cm0 e4 g+ [/ Q7 D/ B) H
2 H0 _/ V1 g/ v: x4 x& Q9 t6 w* \
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
0 K$ D# V/ t) l+ s& K$ O+ n$ S  ]
  S4 }. D4 S4 _8 z4 TFm                     Bb     Eb
/ b! M; u5 C& I' N! @; _! J( k7 Y" j6 _% w$ z( x! W" x
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
0 W3 I5 M2 c5 j- s) w1 b1 @8 a5 ~  w2 {! q8 v
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **9 U. b+ a/ _- d! S4 {9 F+ o( i

- w7 Q2 a$ n7 A3 P$ ]0 oCm          Fm          Bb                             Eb
+ X6 \. B. D) k' ^1 M
; k5 a% g  J; c8 j0 d- U1 [ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
7 c# S3 z, b# v1 B' _; i, t8 N9 Z# y$ y3 o) i9 N' ]
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด