กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


2 k8 u( p, T/ R+ h; O6 I" U
( A, q# F4 k& i+ C3 hintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
+ |9 H9 t% o% _! r" q) Q) z8 O* H! L! V" T& K$ l- T7 O% T8 }
Eb                                    Cm+ H; H2 t) U. H8 A, }

, S3 [+ O- m+ f2 u+ e% pศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
! t8 ^4 r' g1 d: {" s/ I& |  p# \) x0 n
Fm                 Bb         Eb
' d- U" C5 d0 dน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน+ t4 H# @. |1 P, l/ D

6 w2 |/ S4 ~% n8 ^& s3 rEb                                    Cm
8 x3 Z* L8 e4 v: ^. j# d- O# h: k+ a3 P# ^6 f
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น8 }! W& i2 _, q5 B1 @& m8 K% v
( O4 U0 q2 e; L' b$ D1 a5 z/ f) P) U
Fm                 Bb           Bb
6 H& r) W# u, ~: ~/ y) j) K" Xไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
* y7 N- i1 r7 R$ i* h. f* I
0 u8 N! B7 B- m2 A5 GEb                 Cm) j; H! z7 Y# o- H' n$ |

3 S% M/ O/ [  r9 U0 P- h/ O) ]7 {, ~อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว0 K9 L% k* ^+ A4 y1 a, \

! Q2 {* L" L( w9 k. D0 sFm            Bb        Eb
- n/ U' c; T/ iทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา1 s8 S& j9 ]% [! N1 Z( G; V

: A, r& R" w" m6 T9 X" X5 S, TEb                    Cm) m. Q( n& T# H- ^3 i
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า- z" a/ I! E* J
Fm                 Bb       Eb) m* q+ G, d. n; I) r1 K

9 V- B+ Y$ D" ^6 R4 Vเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น9 z/ k# f0 o. G$ L! B. q* \6 ~% w0 b( A
  S% r4 e6 ~2 ^! r
Ab            Bb         Cm% r2 z( N3 _/ [: D- t: |3 @
1 z# q0 _2 q# A( S" J5 Z+ w
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี& b. Z; \% O8 w9 S, R

; s' H0 [6 K) wAb                  Bb            Eb+ p" _  m! X4 K! W
8 |8 e9 N, i( m
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
. ^& O# y+ [+ w1 B" P5 X7 O4 U* H/ i% B1 |- s
Eb                    Bb            Fm; |! }! g! e4 Q7 x5 V+ x
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น( D" n. |8 h' }7 K0 H

: G2 B7 }) Q% ~) w: mEb                    Bb              Fm      Cm
0 p- C! F  a3 [ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
0 s' Y. h! ?# Z2 S7 k  x# I! f
7 t4 b% x* `$ c1 k- V8 g5 U  X8 xEb                                    Cm
- m4 ^* v* Q" D1 u0 I2 q5 {+ z3 v  Y
: ]3 ^( b+ c, xอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า9 ~, @) L' G# g7 B/ e, S5 f: p: x+ {' z

$ Z# w) {  t; j$ h6 q0 ^/ DFm            Bb      Eb
& g# A$ Z0 j. j0 D$ {2 e/ X- wสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ4 \7 H# L$ T. P0 B6 y9 ?9 m
6 s; f4 J2 L# z' Y( ]" s5 k
Eb                            Cm# m# i% X  [1 ]( U9 R/ @+ _$ g

- W" w' _" C/ a4 \+ K$ t+ f' hศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่4 e6 `  {4 ]8 X
- G7 n+ u$ h% i) N% w4 T+ x
Fm                     Bb     Eb
# @. \1 R- o  R, D8 W+ c& ^! }- Y' E8 S5 |7 M
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
/ d" U' y! |# f" u9 t4 G1 M( F/ W$ p. U
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **- R# _' r. H2 x2 W

6 E& V: P# z* t. L& T8 u* ]$ UCm          Fm          Bb                             Eb
( F7 V3 N' j3 g" s; x9 W
* p1 H) J% \6 t9 x  Z( l: ]ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ. L  z$ K7 c( ?  G
( ~% X) s$ z) t5 R. a, c' Z
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด