กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

' R: r5 N5 [. ^5 d1 t

' V+ h2 C) {3 l. L, l' U; vintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/% H4 [% p' j  B: R+ k% m4 K

3 x% q  n2 z1 a4 m& s: Z) WEb                                    Cm& z" d$ I/ L+ B" j" h4 L: F2 ^
+ \" J0 \5 y  I2 l. ]. a
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
! B' X# ^7 M6 h( v
3 r7 g# l" H! E  s) @Fm                 Bb         Eb0 K! U/ ?- O& H$ U, w! _) d0 w  Z
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน3 e* |- u' B4 Y9 `2 E. B

* J" k  @! k' J3 H6 fEb                                    Cm
0 a8 X/ {& }& r$ V: F7 j
+ w  M5 Z& x4 ?1 @ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
% J! X/ k0 F* U' U+ p6 [5 w: O0 r( i- K, O* Z+ G
Fm                 Bb           Bb- _; Y9 L& `4 l, `: ^) @
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
- }" R' K) u3 b& b  u0 h! {' R
# a4 {2 s" I! t" O9 b; Z; J2 L" iEb                 Cm
0 [  V# \1 d4 |) O$ O( ^: g' O9 L' m9 ]6 Y3 X+ k' \
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว4 x; V: T1 W4 N3 B6 x! f
( R; A4 W; K0 \( t
Fm            Bb        Eb
3 m+ M+ ^7 a* P3 kทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
+ W  D- q! b. s& S4 a8 y+ p% |0 }) _, l
Eb                    Cm
( O) q0 ]- o7 a/ eขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า' O1 H* ?$ z* m0 v
Fm                 Bb       Eb0 L  S+ p; A. G( e6 G$ Z
+ o( A* B. t; J- ?( j- U# A
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น  k  `) K, ~  r" {. m6 s% }; w& q, N, a

+ ^( f) O) j1 ^/ fAb            Bb         Cm0 r$ Y! O& h9 j2 a! ~6 ?$ w
3 ~* E9 W' u9 H5 D" N" i: d
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
2 X( D+ L& I" A) l: v! H
8 u9 H4 g7 k3 j& N6 X, j- z4 rAb                  Bb            Eb
6 |( b: K3 o$ T& ~
) s3 H2 U6 H( q4 Eลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
+ A! J6 C# g2 w# ~0 O# Z% r& w) A* x. f% c
Eb                    Bb            Fm! c; y+ v9 W$ o
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น% D7 d9 M0 _. _+ f- {
5 A/ e% k, W3 |: k; _" ~
Eb                    Bb              Fm      Cm
6 `6 M) e5 D/ H9 Q3 \& l  N, @: fถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
2 m0 j0 O5 P9 P2 D* l* q% J7 O- H5 [; X$ n1 E7 q4 v3 E  s
Eb                                    Cm5 D8 \; N* H  N0 c! H# v

) w3 h, [0 o5 @. F, K2 [) y3 r- Gอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
7 a) l, Y% E/ L8 a& z! Q7 p/ M3 d4 X  U
Fm            Bb      Eb
! v( P; f+ m! x5 Z' O: b, j% l: g) N% Dสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
% i2 f1 {; T# G# P
1 `  o/ r. y! F0 PEb                            Cm
: E+ s9 t  x' K8 v, W& e4 u* t4 c" n$ T/ L% V
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่: J6 ?; f. g! c# u; v0 F, Z
; L3 b5 i6 B) v  j1 F; B3 |6 k
Fm                     Bb     Eb
: Q. C$ @5 S( E7 w! ]6 Z
' t  U0 I' Y, |: kดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล+ ^, V$ t  H4 j# i' k, E

0 E7 x9 R, m$ ], v. j0 Q/ ySolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
$ r/ K" ]6 E2 H: K4 H% Z8 {" t( v0 D) P
Cm          Fm          Bb                             Eb* l/ z7 v. Y: P1 P: f

; P* r5 p5 g% J; C: ^" a8 k$ c- tว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ' F& C. Y3 Z' x6 a* x. ~  @

/ n2 G  W; \9 |1 d6 TOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด