กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

% R/ M; e) u0 u: U9 M+ r
! I# l6 a, `- ?
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb// K4 L) ?+ Z4 q# V, ?3 G
/ W" p( y3 L: E/ k
Eb                                    Cm
$ t4 c+ }. ^$ o" @7 F. E
; a# m' O; c) i. f* H2 ], cศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า# [5 X7 {+ }0 v( I8 v
! a$ G+ h3 N8 X2 C* o3 E, f8 h
Fm                 Bb         Eb
2 R) j3 F! E; O4 k$ b; Gน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
: o% o6 a9 E  p. I8 [# ^, L5 u6 I; h/ X2 n
Eb                                    Cm
1 y  N7 i. c1 B4 c8 I& m6 i' M4 J- @( f7 o. }2 r
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น7 M4 Y1 M3 V$ }8 C# A

/ Z# E1 o  N3 aFm                 Bb           Bb( J1 e: o/ y. ~. [
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา1 \8 K% f9 N# ~
8 Q- v. o# `* l) f
Eb                 Cm- K  ~8 X# _( G5 {5 T  |$ J- J

8 V# t) L) a" ]" D% oอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว/ l2 w+ Y; d" _& G+ }6 [

; p  G( \3 }: }# bFm            Bb        Eb
- q, t  b; l% s% P8 r7 i( Tทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
1 {% i, Q! B! S4 F$ ~# c! w$ s3 M
) j! w3 }% Y- ?2 q6 XEb                    Cm
9 m+ s7 }- h4 C  w. O- |' ]4 Gขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า# Q, S* l. E3 }6 f1 f
Fm                 Bb       Eb
1 T$ [2 ~; s# J, q% A
+ g! L& ^" m5 q, B9 H6 Y& X4 n2 @เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น- r: q( E3 {& U* K  _9 }+ H

: A4 h; n! Z( j1 v) G/ }9 lAb            Bb         Cm
2 g7 Z0 {% h# @" @+ G+ ]
/ o6 |8 F3 m) Z" T( Q**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี: d! f+ K- v1 P! Q2 c) q+ p- m

% Q5 I7 b/ v& e& V1 P& fAb                  Bb            Eb7 i  {* Z1 F4 c* _  Z+ Q( L; m" J

4 n/ _1 r; j* f2 P8 P) Q' uลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น( I' i3 Z: G; p4 P4 l

: Y- O- k, h( v* IEb                    Bb            Fm- m. w# n0 ]9 Y4 ^) _% M# E
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
- k5 E2 b: N* l( n( h
3 r0 V& x, U6 }. a# bEb                    Bb              Fm      Cm
: Y6 n5 m8 M# |* E0 ?4 Pถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
, p7 V- D: T9 v# l0 p$ v7 j% ?9 ]( o* J' J8 S( }# R3 l9 M
Eb                                    Cm
8 d9 D/ h/ f( S0 I8 U- f: ~, p+ V2 L+ L, h6 P
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
( b! b" }; }2 X/ q  u/ r9 `' ]  e& w* {# B2 N3 D3 @+ R2 z
Fm            Bb      Eb
$ _( X7 ]$ n& B0 f3 h* t! sสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
8 ]8 F  P- d. R
! ]- w% s0 r( l; s& B$ q7 }+ ?Eb                            Cm9 `: f% C: f0 _1 e  o

7 J" s/ R' N: Z  pศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
: |! U  y$ A+ Y5 _) r0 G& z  t! P8 b
Fm                     Bb     Eb
# U) j0 r  Y& m5 x4 e# K9 x
9 T0 `8 H$ [; Kดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
& V) [$ m% @$ L! F' Z
# q/ m& X" m  @! q! H& |Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **! f- X9 k( M: z( B1 m
) y. c3 H$ Q+ f. L2 ^5 s8 x
Cm          Fm          Bb                             Eb- l9 H; ?/ l; }

4 D5 K" j; f; j/ E# P. v. _) s. t" _ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ
  {0 z6 s) Q3 G
  @; d& b: p6 M/ J# COutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด