กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

4 v4 Q: R2 x! j1 o
2 x: L: r7 J% h
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
, _4 b  b. F4 z& k5 Z7 f/ w- z5 y% q7 @; W% ?" p4 d$ ]$ `0 B
Eb                                    Cm
  J; Y1 b. I# h
3 Z- |  y# n6 R! L: Uศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
0 F: O! h0 v" R. {9 |/ `" J; E! j0 D  C7 u
Fm                 Bb         Eb3 J* M0 h; M* D7 v! z% w' T# W
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน/ m' z, Y: L$ H- ?' \2 l
$ h( N& o7 Z" Q1 @0 l. |0 N+ V
Eb                                    Cm
1 d  f+ ^2 w! \3 w3 T
7 ]: `+ W; P+ x# E. T8 f$ z; Z2 Y* Xปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
7 w. w1 X! I! a& ~
, D0 r  F0 i# d3 MFm                 Bb           Bb: D0 T: U8 D% s6 U
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
7 i0 m5 g; C5 ~
2 @) z4 P* g0 i1 G. ZEb                 Cm, F7 O" y$ T8 y9 A+ `7 {: D7 o
! \, F4 {' T# a5 Q; |
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว
* |* I# K* @" ^! J! A, H
7 I/ G9 [, V3 bFm            Bb        Eb
0 D6 r) F" {. Z' D. Y9 Gทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา2 o) Q, T' x1 }7 J2 p3 d! M1 y2 F$ x
" J# I! y4 x2 U9 y$ F7 D  [6 Z
Eb                    Cm& L2 Q2 C) y9 p) `- r
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า
, i1 B# a: p" c4 a8 d1 j% q! \: t( U+ e/ VFm                 Bb       Eb" U. y% S6 z$ N0 j( _

$ M4 S' ?4 W$ }2 m6 s# Nเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น' O$ f5 C& c/ U
; G& C5 l+ H+ b/ `
Ab            Bb         Cm
2 n6 w/ `' X3 ^. P
! D4 ?3 ?: s  q6 m5 ?$ K5 G$ I**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
4 F( U5 U% e  {$ J! E* X- N' g& Q1 _, R; y
Ab                  Bb            Eb
, V: [) a' j; B0 E4 S$ N! {. F
+ W0 X  K6 n! [+ tลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
3 J) ^9 |$ D: t/ R& x1 g; q6 h& c  \( f5 a% d
Eb                    Bb            Fm! [: \- M; v: E* F4 h
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น0 r" B2 k' y5 z2 U' o" k: [  Z: m/ x
1 _8 r, F' p! Z$ c( o
Eb                    Bb              Fm      Cm
0 v% }- F7 F3 L$ n( Bถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
1 p  s& @4 r5 N4 T! j  d+ J6 d2 Z9 ~6 C- y* U% j1 Q* A# z
Eb                                    Cm4 y5 b3 s4 x, t& J
6 V6 L- F2 `/ F, {# Y% y
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
9 a0 x  B$ l* |; W6 ~4 Y! W; T6 O6 @
& N" L' u+ J: Z5 P( J: G  HFm            Bb      Eb, _1 D7 C' ^- \4 @: W& w3 K
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
9 L' Z0 S1 e$ y. x5 D4 v+ M! Z2 S
Eb                            Cm
4 D: t& r6 \( z# \2 n+ R( R! Q$ W+ |# |
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่* [5 J- V+ p8 ]9 _- ^: w3 U

6 b% ]0 G8 P" Z$ T0 {) X! vFm                     Bb     Eb
3 \( E& P2 W! X9 m# y+ m1 F
- d0 J4 g, _6 U' R0 v7 mดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล& \! s7 A. P8 Z! ~. G  L# E
" ^3 X( ]/ i/ I! S7 l4 Q' _' r% y
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
: i* m& A( K4 Z6 |/ z' |& U$ |5 I( U6 ?
Cm          Fm          Bb                             Eb
% N& @$ Z+ S" D: L* `2 v$ s! i0 S, Q8 V, t; _' @; a
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ+ i3 J, ^! I7 F4 v1 E/ y. _% R8 |% P  |

: R! H$ v' m  w) c  Q$ j1 cOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด