กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


2 ]. n7 z8 k" _/ B8 x: T( S' b4 }( E5 r  p
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/: F. j# R) u; W$ c, ?

0 l! _0 c1 p0 W; L* i9 g, mEb                                    Cm7 a& u: C& t$ u' j, t

- s/ Y2 q" o; wศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า3 o, _5 F- O+ d* w! C5 s2 [4 x
" j0 \0 S2 `: g+ M: b- O
Fm                 Bb         Eb
/ W1 z' L0 m8 |& ^น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
! X/ @! @2 `3 |% h1 l1 \' M  K
* C! G; v  y1 v6 u+ J4 Q4 j! yEb                                    Cm
0 S4 I: s/ H! Q- |" G* p1 Q1 P' N+ p3 ?6 s: I
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
1 @5 b2 L. V8 `3 i8 V+ R( c
# U* c% b7 [1 z9 z' WFm                 Bb           Bb
3 v3 S! w6 A+ f- a8 wไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
/ H% _  P# h( k* w( k+ }$ k; i: V0 }9 o; E
Eb                 Cm  F( M1 f0 G; M2 }

, c+ ]6 O7 g6 f8 H: qอ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว2 E/ N. @+ w( X# U" R9 p

7 h9 b7 ^) c0 k$ P" P7 V$ g9 aFm            Bb        Eb
+ ]. a5 x+ f- X7 O4 tทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา( Q  d0 g1 _% Y, L1 x
3 t: n8 ]% q3 U* G- X
Eb                    Cm
6 g/ l+ _' j6 P1 `; Qขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า- O, Z' @- ?/ p, j( T
Fm                 Bb       Eb( D/ ?' `5 d! P" U. E7 W8 f3 ]
0 v  ], X: F4 M! F! b# L
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น( _$ E6 C& v5 e9 C

  D) j0 a' p$ q, P  E% o9 d3 SAb            Bb         Cm$ d% I. T8 t0 d! s8 T
  d1 h& N0 V" I' Y8 `7 e5 s
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
  X# R& s2 L/ i9 n+ L! y% @( X0 N
6 z4 t2 x1 H& n9 f8 u2 o8 U( VAb                  Bb            Eb
# l$ F  j+ d. O! g
" Y8 _; x" t1 C+ B& k* U. c: Bลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น  |5 O+ Q5 D1 L( @

6 H5 _/ }4 P* ]9 d% t6 |* d% hEb                    Bb            Fm
+ I, D6 [: x. m/ I! `ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น  N5 A  {. M& Y4 h: l$ o# {

( d- r9 t1 |9 i) Q, b8 J  J1 E# EEb                    Bb              Fm      Cm" H( q% p2 \- }0 f/ g' C& Q+ M
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
% o( f' ~1 Z, ]! v) _9 [9 [/ v2 @! V# s' W8 v, F; g( j
Eb                                    Cm
6 {5 j0 v6 a) h& I- ]$ _- M- c2 o
4 r1 |  n8 P9 f* ?  pอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า& L; y- H0 H( a; Z
+ b/ I; ]$ R5 O$ y6 t! S3 m
Fm            Bb      Eb
6 }/ g3 x! f' r4 L4 p/ I/ P5 T2 nสิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
6 u; ?9 H' Z: \& [2 J
. P6 x! l, c' `, S' Z7 \! D" SEb                            Cm
! o/ q$ D2 u; U1 M7 D* m# \" P3 A' v" w- v' B& R
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่* S. u) x% ?9 m: y

* t) i  {  ]7 d8 ?5 eFm                     Bb     Eb1 P8 Y$ y2 Q) M  \6 V
- u( d: A( n! z6 H  P% l
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล! }3 `* o! I# w/ w' o

' E7 ?+ \$ F4 t9 SSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
/ o5 d1 {8 C9 F; d8 k" p# n0 |$ W1 V' o" r: r7 e, q
Cm          Fm          Bb                             Eb. _1 N( }1 C# T' z0 [3 L# u0 t

( q& b0 t& V& v# a' F3 cว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ2 t# q6 c, R& H- H9 U

; O2 \' e8 [3 b$ Q$ h7 ~. tOutro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด