กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


1 M, `  s7 j7 W- X: d
! X* a1 J8 `8 T% M2 d  u9 Aintro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/+ y3 K" `) y' N- i* d

( |" V7 c, r8 U3 i) n9 qEb                                    Cm
/ k8 E' T2 ^* [. O  \: J3 P8 I& i( E! K
ศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
+ L1 \6 J+ Z! r( a4 J4 o, ~4 @- ?# |
Fm                 Bb         Eb! N/ H( ?; B% U) x# j( x
น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน! B2 H/ W% @8 K4 G
; L% R2 Y) S( e
Eb                                    Cm/ Z4 [6 A" F! y2 S$ _1 j. Q/ F
# k! Y& F" z! o* Q" X
ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
7 d2 o8 N  m' Y1 ^" \1 ?" e8 s3 R4 Q
Fm                 Bb           Bb, l+ g& V1 E+ F0 o; V+ A5 t
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
4 u: [; y+ [1 e/ S' I8 ?9 z7 t1 _" h. s* U* o5 V
Eb                 Cm
/ r6 o  S: G& Q9 H: e: i+ E5 ~" y: m! G( p' q. u- s
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว  \+ s( \8 L. o4 N) E- Z

9 N$ Q: M7 @, d/ D6 JFm            Bb        Eb
8 l1 t* N) f  c3 r6 Tทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
: O. w9 n- X$ o% [% ~' o5 h& v' Y$ _' l! ?7 g; E. E" k
Eb                    Cm
% p( m7 d" p/ n7 _! j& t8 P& Xขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า! [# ?0 Q6 z% J, O- M( J6 l2 ^6 E
Fm                 Bb       Eb
  f7 T: J2 f0 E4 P' i) M  ^! [. ]$ |! C6 o, T8 T& ^5 J
เอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น
9 e4 O* u( w8 i1 a
+ P# D' m- l/ M( ]$ R( j; G9 mAb            Bb         Cm; y$ n% C/ C" P4 G- Z. s: a
1 _' R7 z; s5 B! Q" N  ~# G7 j' p
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
) N6 t7 b/ L$ B9 f5 y: d% r& _. q1 u' Q
Ab                  Bb            Eb
5 w8 k8 C! ?  H' V5 k  ]3 E- e! L' l$ h+ C6 g8 }7 z) V1 o
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น' A1 J' c8 N# `# V7 k

1 u3 T5 Q& Y' G; H* Y$ g2 l7 DEb                    Bb            Fm
7 E6 y/ @5 F$ \- zลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น) A7 O2 q: N; f( e
3 t9 r# |' U( t8 f- n
Eb                    Bb              Fm      Cm0 ]' q: s) t) ~( A+ @  |% I2 P7 |
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
* L4 m1 ~, m( z- c( G* ]! k' A- P$ D1 H- i3 v8 K' ?
Eb                                    Cm' Z/ t  L5 F1 x+ ~3 P  u
3 Q& \  e' ?2 U$ p' k
อ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า- p9 w, L* z; [" u
7 |" N; X( G( b8 j' T7 m2 a
Fm            Bb      Eb# x/ J$ F0 V6 q& A; C4 f
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ2 m( k5 }/ ~8 V& w

9 T9 }" j8 y  l$ Y" D% t# S" LEb                            Cm( S$ ~' V- O- ^1 N2 e
+ P$ H1 M3 U0 g. |' j
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่2 m- Y, [" C* i) s. h# O7 \+ T/ F1 _" s

+ I1 f6 V" p9 E9 [" h9 UFm                     Bb     Eb9 m& b) X* c9 e
8 j: F) t! s& [3 u# `
ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
- s: ]9 Z& o/ s8 G+ |' n; b3 t; R2 o
5 U% U8 Q6 ]8 X- g* s7 h! i+ lSolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **  F, T- @8 d7 h, ~2 b# Y! E; w5 `
1 Q: i) O1 `4 h9 f) W
Cm          Fm          Bb                             Eb
( k( g: n7 ~! ]: {, L; |# R: F# Y' x3 Q& ]' B  C+ o5 G* M2 O- p
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ9 _0 |; u0 ]: r7 q4 J# R5 b

, D- H  W; k3 J' _Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด