กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

: M9 A$ c" T7 t% |! T
* _5 k9 q- i& V; g  f
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
7 w& ?4 l" N2 ?# I2 W: t. G) m" h1 C; H% b, W0 t/ Q
Eb                                    Cm
3 I8 d/ F/ X$ I. `2 e$ h( O
5 W! \, E( v: Y/ |. T: Z+ T4 C/ qศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
# U5 s7 q. ?3 m' d8 S( y4 J- {
5 C6 `1 f( c6 S: OFm                 Bb         Eb
1 Q# y& m( X! J. E  q% T8 Uน้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
, e3 n+ t$ o# e' w  D( W+ V8 F# C6 ^6 v0 X
Eb                                    Cm
3 n+ S5 |: g5 |
% A" L; s$ g, ^  S5 ]' R, v; W  qปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
6 d/ y. H6 J6 m7 S7 @
9 x  n' |. ^  ^+ D1 vFm                 Bb           Bb2 |$ f$ {- G2 @/ H
ไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา6 ^( f: F0 ^# B# K

4 J+ C3 X# k4 o1 p# W3 X5 jEb                 Cm+ t9 u* `" `5 E5 {. K$ H! O  f
' a; x3 v% o- _
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว" z# M5 @9 @( t& ?

. N- H4 _5 l, L0 W3 {9 FFm            Bb        Eb3 a* N# ?3 q/ k  }$ G& `( e
ทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
3 `' z: V3 W% N9 p% ^4 o6 j% x2 f2 n. I+ f
Eb                    Cm4 o% h& x; w* {9 a
ขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า: K4 J5 ]6 I4 `2 ?
Fm                 Bb       Eb
% o. x9 J: w4 {. L+ _4 w% l; m
1 ]$ b, G; a/ }! S* ], Xเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น; d! s( ?2 g# E- v3 g
: C( b6 o. L# [
Ab            Bb         Cm
4 g, i, \/ [* Y3 k! S4 o! ~. w( `. N1 E! `% g
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี
- ^" U. G- t) R- P. [1 `0 h. L, H4 d( f
Ab                  Bb            Eb3 C& @0 J, @, o3 ~
* @8 l, ^+ @! V' N
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น
+ F! o: b- n3 h- w. _- H' A# E. g4 e$ p6 Z$ [) o
Eb                    Bb            Fm& e+ v2 |8 c. B% R) I/ }7 |
ลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
! X# Q1 L# x- y, N' M+ p) u  M5 i/ \
Eb                    Bb              Fm      Cm
# M. H. t, f/ h2 q" uถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้  `2 W, O5 r! M( l; B3 t+ u

' l# i4 F3 b. |Eb                                    Cm9 u. [. V/ \- k6 b9 `, w* [$ }

4 a3 c, K3 d3 x2 _9 Oอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
0 Z/ f  p. T3 _; T# q: k5 q7 w  g  u! O3 l5 w7 S7 d' T
Fm            Bb      Eb+ J% v# ~" ^& ^- ?* f
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ
; ^5 B( G. |8 s: p1 Z5 `
" W$ S( ~9 X$ G6 AEb                            Cm
! ^( E, H2 I' x* B) |! \9 p. G0 |
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
, _3 W6 `2 _7 y  I- G
) p# G9 r2 @/ v  Z) m& }: k/ lFm                     Bb     Eb$ A: d3 @' E! ~4 O# ^6 Y+ a& _

8 W' H. S- v. i" ~3 n9 Lดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
/ E% @/ n) L; a! _
% s0 j2 l" R- ^* t  l% h) f+ ySolo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
' x4 a- O* x9 `
+ @. C( b% z. g; yCm          Fm          Bb                             Eb8 r$ O4 w1 u: l$ [: X
, i  h8 i& p8 @- ]/ q
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ% A5 S; y" [8 `- q) v# e
9 ^7 V' M3 _" b! \; J9 I! G
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด