กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ฟ้ามืดบ่ดน ดอกอ้อ ทุ่งทอง,ศร สินชัย


- V4 c  N- V2 ]/ L" Q5 L2 {0 D$ Y, n5 N% {
intro    /Eb/Cm/FmBb/Eb/  2T   Eb/
0 p9 R) c0 v  z
+ ?! b, T6 q4 @6 {Eb                                    Cm
; Q7 `, g5 [  d: \/ k: Q0 f
# `4 r' D% g. L1 n. N4 Wศร)    ฟ้ามืดกะคงบ่ดน            เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า! V0 b0 z5 S8 T" p6 |
- E) s8 @0 s- H6 N( }& B
Fm                 Bb         Eb
, D* J0 X6 G2 \น้องเอ๋ยเซาสาอย่าเหงา           ถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืน
0 e8 \4 L4 B1 |7 P( z* T8 _
( E1 L% l. Y! Q, uEb                                    Cm
. q; ]2 [: f/ i3 T# {$ d- G5 ~
, z+ G  [8 ~( Y8 V1 I, \ปิดสาก็อกน้ำตา            ที่มันฮั่วออกหวึ่นหวึ่น
: t  m7 y/ P3 V. o% G$ h% C$ ?; q, ]. Y8 C) q6 I
Fm                 Bb           Bb
- x3 a3 [5 L8 l) }& A& K% vไปแล้วเขาคงบ่คืน         อย่าฝืนให้เสียเวลา
) q* l0 V8 E3 ~" e5 R9 N$ Z: V! \; S
Eb                 Cm
$ l+ N! Z5 {9 z4 t; ?9 R7 M# v# A# s/ F5 b
อ้อ)   อย่าห้ามน้องเถาะอ้ายจ๋า          มื้อนี้ขอขัดพาข้าว8 ]# w2 h9 L3 g5 Q
# B( q* I$ G7 g3 |, S( `
Fm            Bb        Eb
- @% E' C! n$ g" P$ m0 eทำโทษหัวใจเน่าเน่า      ที่ฮักเขาบ่มืนตา
# o$ v4 T2 n- j$ i% D5 \  q
- L5 L; _9 B3 _Eb                    Cm
+ A7 l" N8 L9 w8 Q: x" wขออักอยู่ผู้เดียว     ให้คนอื่นสมน้ำหน้า& e' v% W, J2 I
Fm                 Bb       Eb
+ u4 @. s/ k2 x. i0 {* ]
/ N5 s: Z5 P) b( Uเอาหมอนข้างต่งน้ำตา        เผื่อว่ามันสิดีขึ้น2 j; l: Z3 G1 X  X& W
8 b9 F2 C2 Y- ]% j
Ab            Bb         Cm
( }2 j/ v6 w9 b! Y& \+ C3 V5 k& f3 K
**  ศร)      ให้ตื่น         จากฝันที่มันบ่ดี& w: M6 s$ ]8 w! d

7 G2 k8 [2 w9 P/ U( |- R* @, @Ab                  Bb            Eb
3 c8 q- B: j8 K0 B0 S' r' K4 D. L) [) U  ?# d( g' t3 y
ลืมตาสาที           อย่าไปสน   คำคนเว้าพื้น6 n2 \) j) l' ~# x" g
  h3 W5 ?6 z3 ]; X6 r" Z) `$ J
Eb                    Bb            Fm
, \) [& b7 o& w( E' S4 s+ g2 uลุกออกจากห้อง            มากินข้าวฟ้าวซ่วงฟ้าวซื่น
  M5 g2 ?( Q* R6 _  u2 X3 \* R. r% p6 o9 c7 d# m
Eb                    Bb              Fm      Cm* q& C( `: j# I) d& }
ถ้าหากใจยังสะอื้น         อ้ายสิขอลืนเช็ดน้ำตาให้
9 M# X, c$ ?1 C% q( Z9 O
/ S! x$ {; I, _! W& X0 u7 Q2 dEb                                    Cm
* {; w5 O6 l: x9 o
9 d% G* Z. Y" o) M7 Gอ้อ)   ฟ้ามืดกะคงบ่ดน    เห็นส่นตะเว็นยามเซ้า
% m$ P  K, p! \8 [8 U9 d2 z* k2 x1 o- f  Z" B
Fm            Bb      Eb" F/ H  O! |5 h7 S8 D. J) R
สิโละความหลังความเก่า ให้โอกาสอ้ายเบิ่งใจ' d8 ~, \; c! n0 g- }
3 V5 Y) V" C4 e4 l1 x- {
Eb                            Cm
; {% ?$ s5 R2 u7 ]" Z9 K" b" d1 h3 w6 d; l
ศร)    ใจเจ้าเขาเอาจำ            อ้ายสิขอเป็นคนไถ่
! q/ H  x4 `- {- _2 `4 ~6 [3 U* ?1 W) T: W' o
Fm                     Bb     Eb
6 w* N0 a7 ]1 V
  n- v+ f7 ~6 A% ?ดอกเบี้ยร้อยละถ่อใด๋              สิไถ่มาไว้ดูแล
1 x; T' B3 q1 S3 U2 L5 p4 t' n) U" \' d# I# d2 ~3 N
Solo   /AbBb/Cm//AbBb/Eb/CmBb/FmCm/EbBb/Cm/                      ซ้ำ  **
6 G% J& s) O6 x- ]: v# D; ^3 D9 D" p# g# ^
Cm          Fm          Bb                             Eb3 p0 L- V# f% b2 c8 ?0 x1 t
) n& e% h. i' m* W* \
ว่าแต่น้องให้เซาอ่อนแอ              อ้ายสิเทคแคร์หัวใจ/ }/ b" i8 E7 |$ Q& |& t* ^/ `
  J; `- y  L3 G; v
Outro   /AbBb/Eb
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด