กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


9 J0 H" D; u: J3 b3 M) r" L8 u- \$ i
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em, @& I* x- ~% u2 K; G0 B

% G6 `. u/ T) S                      Em            Bm              Em
2 B, [+ I3 z1 p: U1 i; Tมีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ
$ U. I0 \/ s5 y, B" A, r# R                           Em                 Bm              Em9 ^' s3 u9 H, R
มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
, o( d5 a- t( E  @                     Am                Bm            Em8 {9 r- k: T/ G* t
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย, C' D+ P$ }$ H; k0 H7 \
                         D              Bm          Em  E' O1 q* o2 Y0 V! e1 E2 _& L
คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา
8 b( ?8 t7 N; c6 [  M! h                          Am Bm                      Em D                           C              B  . }) W. h3 y8 h* N+ o/ g
*  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
1 s" g' B2 N) A6 o0 ?' D  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm
" D/ B1 p4 x" n( N7 Y( P5 j' v **  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม9 }7 h7 }- t3 [8 \9 t' Q6 y/ O
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
( W, F5 j& L* i- {$ `; t4 |       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี
6 y5 L& X& ^* r" v* `+ B9 k3 `Solo : Bm / Em / Bm2 ]4 L. a' t5 ^: Q! {" M6 s
           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em
0 x* X* D+ @; U1 n' P$ H5 O) N; e& t2 m1 G. Q/ [7 c7 P
                               Em            Bm                      Em/ f" p' g* e: g; q
ถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี3 D' D0 s( p5 M+ R6 a' z) Q' P
                    Em                   Bm                    Em
$ D% `- s0 c7 B" i0 F9 j9 Vเรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี7 h0 i5 [  F: w. v
                   Am              Bm             Em$ l0 _# C. z( ~: d# d/ B( ?
มีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี
1 H) a9 N! A% ]. B% F  u0 h8 F' {                       D             Bm             Em  E
( \8 e: t, A0 x( Cรักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา5 B2 C* t5 X! r3 ~

9 \3 p; [! l8 b/ |                                 ( * , ** )
3 ?5 ~; P( l. H, a% ~
7 C3 t/ R( ^* t  G/ q; \4 yBm Em                Am  D                        G     . [1 o9 h5 N6 u4 o" K
           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี' H2 ?3 f1 Z$ X% `( _

( p1 ^) u. u/ z1 QOutro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด