กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

" s5 d) Q* ?% r% J* L; O, E
' `/ M+ p. [# Y$ ^
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em' ~' R  ^$ N$ v: K, r2 X$ u( l: y

& u' p4 \, A! K8 n8 F                      Em            Bm              Em. {% T8 n; f8 R- v' S/ a
มีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ4 I7 T8 P% j9 E/ O# l7 j- W
                           Em                 Bm              Em
' k) v! I, n" P2 J1 E1 [' b* K# \มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล9 J' f% T3 k5 T* S
                     Am                Bm            Em5 z# h: \2 M. |# z
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย
8 [) p' l5 K) w  w  ^( _) k                         D              Bm          Em  E
. B. I2 x/ S; j- H/ _4 J  l+ aคงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา/ t: ^" w% f9 Y4 s6 U
                          Am Bm                      Em D                           C              B  
! _1 @$ a8 G. c2 O# G$ d *  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
( {; d. Y% t5 V; M0 H8 C  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm1 `$ s3 f4 x* u+ Q- K1 x0 O
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม( }- Y& ]/ s" H# O: k5 {1 h
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em  _4 f6 V3 `7 h% O* A1 h
       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี! n; L, j& D6 E6 Y1 D- f
Solo : Bm / Em / Bm* l, u, y+ c  A) B
           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em
; _5 _# j7 W/ Y: ~( l
, ^  Q; u# S7 v7 r7 E+ c4 z                               Em            Bm                      Em# X& [7 G9 ~! G2 M6 b% p" `( S
ถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี! ]! Q* ^# {* e0 b& X
                    Em                   Bm                    Em( l* M/ F/ d- g7 h" g$ e; \$ ~( z
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี
. @. w5 @0 k2 u9 L                   Am              Bm             Em
3 b. ?2 A! D' n3 H8 Aมีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี+ q" Q$ R. [9 `7 g* m
                       D             Bm             Em  E
' r3 s- |* s; O0 [% G& }9 l! H  zรักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
) g$ F* P. h, T& d' N* G; p
0 A! b2 M7 t- Z                                 ( * , ** )2 ~6 M1 d' ~$ T

8 \7 @3 @% g+ V& dBm Em                Am  D                        G     
* J; @& l* F& k$ |! j           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี+ K; l& D& C- ]" P6 M1 v3 m# |! O) d
, @  U4 ?- E5 T0 o* k
Outro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด