กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

" R1 o  U' k1 E, B
8 [( W$ v$ @/ E  W  t7 \
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em+ _( _- Y( l7 L5 U5 c9 H
: D' w6 U2 m2 X# b
                      Em            Bm              Em
$ [4 K) i0 e! p3 y; h. B1 b# o9 `มีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ; x- W0 I1 ?3 u' q% N1 \
                           Em                 Bm              Em7 ?' E& w& [! N) \4 l. z; b& h
มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล; F8 q' v: ~/ s$ @+ R/ |7 N
                     Am                Bm            Em* t' L5 G! j0 ~3 A0 y+ H
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย4 `. n! Q) }* D% V6 A- {* y
                         D              Bm          Em  E4 l: [1 L- v/ x0 z/ w- b  S
คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา
. S  u; x  |' k. J4 L! h- K- k2 Y                          Am Bm                      Em D                           C              B  7 E! Z5 t. V6 p# A5 s7 k/ l
*  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
( O( y- ]# q, ?: r: N. r4 X& f  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm- e+ D" W, X6 L5 ]) Z
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม" g; z6 G* V5 I% S" h: K6 P# I
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
; O+ p' ^1 ]7 P' b       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี
. z. S# Y, ~7 ]0 \Solo : Bm / Em / Bm, b  d: o8 D" ^5 H# W
           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em4 F$ ]: N: M% m) l. G

. `# h" l6 {, a# o$ Z1 c) s. z                               Em            Bm                      Em
3 P( @7 S' z2 l: s( kถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี
9 V3 t' L' }# m0 i0 s                    Em                   Bm                    Em: E/ K7 i3 g/ B! {6 V: V, [! @
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี& R) i0 ~- L3 x3 i  ]1 L
                   Am              Bm             Em
& ?! y5 k! p6 j( mมีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี- B) \- g( {7 [! H7 G- c: d  p( d
                       D             Bm             Em  E4 U9 \6 q$ `; u0 @. H8 T/ c3 C
รักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
2 G( z% k. A# z3 I1 w2 H( E' K0 A: c, k: C4 C1 k. o
                                 ( * , ** )9 X% Q( A, ^; @4 \) v

6 e0 \  z) o7 K, V6 XBm Em                Am  D                        G       p+ Z9 F1 @, f8 p, N; m
           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี) h" D( l. D, D0 i/ W& y9 r
" ^* b7 \' ^) n2 a2 Y! U; N
Outro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด