กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


: {  T- F; _; s: s5 V) d5 K" f+ w- e  Z2 R- {% {
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em' `" c; c* p; V, K8 Y
4 A( p0 _1 p7 k2 Y8 a4 c
                      Em            Bm              Em1 [% l& d/ u) t0 Z
มีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ
; {$ q9 {; B9 h% [6 p5 ]                           Em                 Bm              Em
7 M  J6 O1 v. \4 eมีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
  t& _2 E$ E" i2 O; R1 n4 L3 O                     Am                Bm            Em& r) j* z5 |& f& }% Z
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย
1 n2 v* A" ~5 l; z" H4 }$ Q4 R& H. O                         D              Bm          Em  E
/ a/ w( \" m7 O4 }1 xคงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา
! k4 M# \( _# n0 @+ v+ I; @3 O                          Am Bm                      Em D                           C              B  
$ _& S) l) N. S% E& o7 q *  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
) Q, r$ }, t" V& T  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm
) c6 K- F4 \5 I" l- ` **  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม
2 `, y1 Y+ S7 q, J6 w0 M2 C$ N  j  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
. I8 w& p! `+ B0 @; J       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี
9 a8 R9 R/ H: ASolo : Bm / Em / Bm
# E5 U$ k( H2 c% q- g3 g           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em5 _( s4 {! k3 ~& Q7 ]3 Q
: [, q3 U$ s- O+ D6 ^2 a
                               Em            Bm                      Em
2 P( ^# }; p, d- I) I% `1 gถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี& W7 P! \1 R8 e4 j
                    Em                   Bm                    Em1 J# w' V3 N: U: s
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี1 o) ?4 Y8 G% J8 F" D1 @" ]
                   Am              Bm             Em& `* U0 w- j! D+ C2 `! q0 f- s
มีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี" O& O' z' m1 u# L
                       D             Bm             Em  E. G" g5 o( _: f+ ^: G) W
รักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
0 Q' h* v3 G9 G5 @' P8 m4 f) w, o5 B/ u$ h+ C9 S
                                 ( * , ** )
' p# @* b/ q  q0 k+ {& m" ]8 L+ F$ r$ c2 e% V
Bm Em                Am  D                        G     
1 p2 z! ~9 ?2 @8 o7 w           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี
4 ?3 j2 B* E" v) \% R6 @
- i" n+ ~& R( A! GOutro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด