กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


2 C( ~8 s' E- n% v  u0 ]8 N
; q/ j8 \6 l/ G5 wIntro: Em / Bm / Em / Bm / Em, Q: B5 X% f5 l) u. e
" d- p6 D3 o! n; U/ r5 k% I& y
                      Em            Bm              Em8 F/ a5 J& D) v4 g8 v
มีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ
& b+ b$ Z. ?/ A& b3 t, f                           Em                 Bm              Em8 C0 _& }* M5 ?( B: y
มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล2 o$ l( W% |2 k2 [# I6 R, y
                     Am                Bm            Em
' H: }, w" J9 ?แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย
$ ?7 V' N$ I  Q" C                         D              Bm          Em  E
$ @5 a8 Y% N. i! |: x8 dคงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา
: W  x% p  s! E+ T7 x                          Am Bm                      Em D                           C              B  ' f0 w5 K% B5 P, s
*  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
6 Z* P: X2 ?8 r! B  I/ U! \- Q  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm' L; V- |, R# ~& J: @% ^3 t, r0 N+ t
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม% ^# Y" j: `8 s' o& D; Z/ j
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em- p/ v9 {, d3 p% q; _+ }# Z8 |
       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี
, i3 `& I! S% f% wSolo : Bm / Em / Bm
+ h7 \* j( @7 B; R3 I2 j3 L           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em
9 b) ^( ]5 \, H6 ^* l+ C8 \* w  k9 v& C, `2 Y/ ]
                               Em            Bm                      Em  h. b: r6 p" T9 m
ถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี
3 H! J# Q4 j* y) E5 W+ E                    Em                   Bm                    Em
1 W& q0 W5 {/ a3 bเรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี+ R3 i5 O2 @0 |& C1 w3 w
                   Am              Bm             Em
3 r* T& T/ c0 p' k6 y/ wมีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี
; O, U  x7 z- I% s                       D             Bm             Em  E( h' f- B  N" N. P
รักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา) ~  P3 H; L9 t( O$ t- N. H+ Z
5 ?! L- P% Q" ^' b
                                 ( * , ** ), b6 W4 j! [( N+ T  q4 b' b. x  E

% T2 F, X; V( ~$ C- w5 p! z+ y3 ~- YBm Em                Am  D                        G     
. p. [' P- B! {: [8 Y# e* A, ]           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี
7 `# q% {: o2 Q8 ~# u4 c3 ]2 c) x( u2 _; x; _) N6 q
Outro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด