กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

1 }% K, E/ m+ E$ v
2 C" k( u* \; d1 `9 O+ d
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em2 h6 q+ D! Q6 S

! S# J' Z& \& R+ \! D+ Q$ n: g                      Em            Bm              Em
! K' W* C1 C9 Bมีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ2 H5 W0 o5 k- K4 O2 b; W8 ?! D
                           Em                 Bm              Em
: F/ e6 m) g! L" M- d( K$ Xมีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
4 C; Q% o4 l8 i" ~( Q' d8 t                     Am                Bm            Em# [9 r9 f0 A& U9 t; M0 }
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย7 p. j* |/ v+ c4 w, i
                         D              Bm          Em  E
2 {/ H; _, a" j( B$ S, S1 M. w! [คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา" l% K* A* K, t8 N" A5 ]) u/ B
                          Am Bm                      Em D                           C              B  ) t4 U5 O$ v/ X/ _1 K% d
*  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
4 K! ^( v5 @$ T  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm5 Q) V4 N' q9 T+ J, @
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม" C. f/ v0 m( C* ^8 r
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
) C! G: r7 H9 N, @& W/ v       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี( z8 ^- ?" P1 B. W+ K8 `
Solo : Bm / Em / Bm
, v; u! `* E3 j* q. d3 _           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em
7 H# Z& ~3 {6 ^8 }/ N; R: m4 J0 j6 E
                               Em            Bm                      Em
+ d- U& i5 W) L! s0 S9 Fถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี
6 C7 S  `" N" _- I                    Em                   Bm                    Em  m! ?  j/ n2 Q. h
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี
, {$ L& W1 O* H8 u3 x                   Am              Bm             Em& T, ^/ {/ d, Q
มีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี
5 s. G: L! Z, j& Q+ L1 w                       D             Bm             Em  E
& j5 P8 j6 c$ S' _2 [7 rรักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
0 Z2 ^$ i1 h% m( ]; B" O- [9 n1 ^4 Y- S( D5 A
                                 ( * , ** )
/ }% a  L, s  V: f! _0 A# R( @6 k3 V# r& {1 @, W! u2 u' {/ ~
Bm Em                Am  D                        G     
8 d: l' u# M0 j3 a% R. t) D; }           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี
/ F/ t+ S6 M# O, B) _1 `
' _" Q: P0 v5 P) @, p9 \6 M- MOutro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด