กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


; k- `5 a4 d- \8 y/ @' w4 V
( k: ^# J# @* }5 c+ G8 H# {( w, nIntro: Em / Bm / Em / Bm / Em
) T6 T5 G6 v4 u4 V3 O: a' c4 F& O  w# P: Q: d* H9 g, \
                      Em            Bm              Em
/ ~. H& T7 a6 x; s7 @! Dมีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ
+ z7 }, ?6 {3 b& ]3 B                           Em                 Bm              Em
% Y2 L; N) t% N8 Xมีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
0 @. h/ ~8 E7 @% V                     Am                Bm            Em
- C  @! @: [$ u8 n3 ?2 V# Aแต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย$ I; m1 n2 g( u4 _, M& [' d3 M
                         D              Bm          Em  E1 g5 e  R) [( {( d# k$ |2 z
คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา+ P6 H; o, g( w( Z
                          Am Bm                      Em D                           C              B  
' e) ?/ ?- s7 A; b5 z7 w/ ] *  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม# N5 C( n4 h6 G, }3 @4 u% K$ v6 k
  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm& J* d+ q; B* N! A+ l( \
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม, B0 r7 ^! |" U; o* L, U7 G2 {: n
  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
, d& Y5 C' q8 \1 D; E' T+ L* d+ _       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี
* _* |$ I8 i$ jSolo : Bm / Em / Bm% f( J8 e, A5 z$ K: x$ }6 ]: p
           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em
/ S- x! ]6 n4 g, S' X1 D
# _# P: T2 k+ V- S7 ?; e                               Em            Bm                      Em
) J( n1 A3 S1 P8 Fถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี
- W* Q% N$ c; @7 u) S; U                    Em                   Bm                    Em
3 \) g) G6 u2 U' |$ lเรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี, ^0 V& X. I# B7 ]9 w  Y
                   Am              Bm             Em
) t6 {1 `6 W0 S. Jมีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี# q6 @; N5 y* ^5 ^; W' B
                       D             Bm             Em  E
/ ]+ S- b  B* {, X( j% ?- Pรักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
2 D) Y% \# [$ z& m3 k8 N. b. Y2 A& o" ]" e0 n. W, [- q: p5 Z/ E
                                 ( * , ** )" |& g- I' J2 M+ D$ C+ K( m
. \" q) i$ W* \! @, \
Bm Em                Am  D                        G     / A# e3 Q5 T. ~$ O. M& G
           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี
& m+ e. _! G9 m5 V
! s6 B+ }- R/ A( P' z2 E( HOutro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด