กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


+ |9 E* ?# Q  T( h
- `6 Q6 c9 A  y" \5 ~Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em
# V! ?, a$ v. V; h9 z4 y4 v1 ?0 q- ], R  y
                      Em            Bm              Em
% W5 B* h$ s/ _. S: `  e# ^' sมีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ" d7 Z4 G: ?0 T- \) [
                           Em                 Bm              Em& ?! P  U- d9 s) v6 e3 C. A/ h
มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
/ l+ y5 K! D3 O1 K4 C5 G6 P* t3 O; K                     Am                Bm            Em' y" a# O9 _8 X3 o
แต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย' g3 t3 ^. s+ n0 Q; w6 H- f
                         D              Bm          Em  E
6 K; j4 q2 c- |1 ~% [% ?คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา- B, K" D3 |$ u
                          Am Bm                      Em D                           C              B  
- S# ]) Q5 ?6 j4 D1 k8 G  G *  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม8 n* V( C  W! i7 X* [% P: q9 J# p  t
  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm! m/ {, R* i+ W( |; x% _
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม
  q! j7 d2 v5 h1 U2 e2 k  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
3 F8 |# `! {% Z6 ]% S       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี5 {  R6 m7 t3 y3 W
Solo : Bm / Em / Bm# u) c1 G( q, G1 s
           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em. \6 r. r% u0 Y  ~% k
. T4 O  G9 G: l/ H. W/ @1 k+ D
                               Em            Bm                      Em$ J8 L1 q9 k! z! j- ~* m3 G
ถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี! A3 u6 ?" z  S  E7 q; ?, D6 u
                    Em                   Bm                    Em, Y' c/ b. @) M  ?5 e0 e
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี; p$ {; N" c& F& Y. d1 t
                   Am              Bm             Em
* e' _% v  ^- q6 M' K" ~+ ^มีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี
. w* D$ ?- j' U4 F# S. @                       D             Bm             Em  E
! J2 s9 L/ }/ L6 ^$ Wรักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา
- x% W& i2 n9 }4 Y
7 p7 \3 C; N$ f$ R5 j0 x                                 ( * , ** )5 w, F- P2 h+ r. w! N1 V

& q; d. K4 i" \; w! KBm Em                Am  D                        G     
: J5 E* A8 E) `% S+ }- V           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี' o) Z" b( v4 [+ z3 z

# O/ ]5 n1 s5 K: @# OOutro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด