กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รอเด้อ คนดี ไผ่ พงษธร


0 _6 }$ y; I4 A( F& p7 W5 }8 o0 n. K5 b" R
Intro: Em / Bm / Em / Bm / Em8 u0 Y+ e+ ?% y3 X( G. v! o

/ C0 a+ D7 I% z$ I$ I                      Em            Bm              Em
8 O7 O% G" b/ H- x8 y+ bมีสมองกับสองแขน มีคำว่าแฟนเป็นต้นทุนใจ! q% Z. r5 ^9 |1 c- A' S, f
                           Em                 Bm              Em1 u( }8 W( w* s0 j3 ~) F4 d- e
มีความรักกับความฝัน เป็นแรงผลักดันจากบ้านมาไกล
- |4 K" M. j0 e7 j                     Am                Bm            Em
: `+ Y+ n3 U3 m7 [, k  Cแต่ความฝันคนจน ใช้ความอดทนเป็นค่าใช้จ่าย
3 ^9 Q$ F* u) \" \- W                         D              Bm          Em  E) g% K: K9 y0 e/ m
คงเชื่อว่าต้องทำได้ แต่ทุกก้าวใจต้องใช้เวลา
, D, @  y: o6 ]% h. u                          Am Bm                      Em D                           C              B  
% Q! C, \! N% g$ w *  สัญญาที่เราให้กัน     ความฝันที่เราคอยท่า     ต้องข้ามสะพานปัญหา ฝ่าดงหนาม
! g2 }& R# k) ~8 z/ Z9 A; B! h  Em                 Am         D     G Em        G   D  Bm3 l, z( }8 C- D0 }( P
**  รอก่อนเด้อคนดี รอก่อนเด้อคนดี   ผู้ชายคนนี้จะพยายาม
& E9 l6 }$ s1 _& `" H  Em              E Am                D    G                         D Bm                    Em Am Em
# H  A$ {" C* e% v       มีเธอรอที่เส้นชัย หนักเพียงไหนก็ตาม  จะหอบฝันงดงาม    ลุยข้ามไปพบคนดี9 D3 |+ o# k8 f6 e7 q# O
Solo : Bm / Em / Bm
3 |4 L9 m+ I+ D           Em / Em / G E A / D / Em D G / Am Bm Em / Em* M, }3 g3 `6 @( |8 h
* |, e+ k4 q6 |3 w! M
                               Em            Bm                      Em8 X& f' `) B  ^  j; q
ถูกความเหงาเฝ้าทวงถาม ในห้วงยามที่ความพ่ายแพ้ย่ำยี+ i" h2 \/ M1 n- M+ ?# }
                    Em                   Bm                    Em3 o6 n! s1 T" ?! k% `7 A$ N
เรายังมีกันอยู่ไหม เมื่อทางแสนไกลคนใช่กว่ากันยังมี! Z$ d) p7 [3 X1 R
                   Am              Bm             Em
" v! p; Z/ z: x, U9 pมีแค่คำรักจนจน ใช้เป็นเหตุผลห่อความภักดี
  G1 P% p- @- z* e5 D) F                       D             Bm             Em  E
' G1 i! I' L) W1 y! ?รักที่ให้รอเหลือที่ ขอร้องคนดีใช้หัวใจรักษา! t1 z3 V$ f" C8 ?, M5 ^

/ |- [' |& t. u. ~5 d/ @                                 ( * , ** )# f2 o$ q) }4 e. \2 c5 |# v

" h7 W" _6 \' C9 uBm Em                Am  D                        G     - t6 z  ~% _' ?1 W! z
           รอก่อนเด้อคนดี       รออ้ายก่อนเด้อคนดี( D" k) n/ P. a0 z7 z; ~: W: @
! ]7 Y. m) q' S* S3 a+ T
Outro :  Am Bm Em
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด