กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลง สัญญาใบไม้ โอ พารา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง สัญญาใบไม้ โอ พารา


- [" J( H' N- [/ ]& ^& J8 \7 ]& A, n( H2 H* y9 }6 Z
Intro:/ F#m/C#m/D/E/A/C#/F#m/Bm/E/A                                     , @. d+ M2 }% Z; `. \6 U8 U" f
      F#m                             Bm   
" `3 u0 K& u" X" cน้องสาวชาวสวนหลบบ้านแล้วหรือ3 ~* ?$ i# c  T5 j
                C#                             F#m                  
4 ?2 A1 z! W; v# Y2 ~เสียงคนเขาลือเรียนพรือท้องหลบมาแล้ว/ m( j3 l5 C# f9 @5 X
         F#m/F#           Bm
/ S" s, W, W" p% }- jใครๆก็พูดเพื่อนๆเขาก็แซว
) n/ G6 i( c2 B3 \                               D             E           F#m. G; e4 B7 T# W5 A- B1 y% s7 h3 F
แฟนเองท้องหลบมาแล้วแต่ไร้วิแววว่าที่เจ้าบ่าว) M, C, Y2 ~# o( i6 w8 K$ I
       D         E            F#m
3 H+ |- Y/ |2 S& ]เจ็บเห่อสาวเห้อชาติทำกันได้1 o) }% P6 S5 j  n8 f: s
               D            E               A% g, `/ b9 B1 Z- l
สัญญาใบไม้ความหมายแค่เพียงลมๆ
3 t) Z* X) K2 g8 q1 ^                F#m/F#                    Bm
% M7 }' x9 {( G6 Fเมื่อลมพัดพลิ้วน้องสาวปลิวตามสายลม
# K% u" h8 p! U" D2 b& N& p                 E    C#         F#m
3 u. z  g! \. d% g! aเขาเด็ดเขาดมสาสมเขาทิ้งเธอไป8 Q& g1 }: b5 r0 G+ _9 C1 _* x
                D         E         A               D        E        A . G( T- T! v) b
*    นี้นะหรือคนเคยบอกให้รอท้องไม่มีพ่อกลับมานี้นะหรือ
. I1 X9 B1 S- z1 a               F#m/F#                                Bm
6 I' M$ j% A6 l7 Z* _2 R& jสัญญากันไว้ว่ายางผลัดใบกลับจากเรียนหนังสือ
# D, v9 s6 n, x  k$ p" T+ Y                           D             E              F#m+ y( g/ R* c9 w5 Y) M4 ^5 T: f
แล้วมาทำพันนี้ได้พรือกับคนที่ถือแค่มีดกรีดยาง
: }# F0 F7 q/ G/ I; T* Y% s& `                 D             E       F#m                  Bm$ k. c" c) O0 |' I# N
แต่ให้เจ้ารับรู้ให้เธอได้รู้ว่าพี่นี้หนาตัดยางไร้ปริญญา1 Q5 ]; T' b1 D2 S4 ]/ ~
                  E                A                F#m/F#                  Bm. d- h2 s9 c/ D- T, F; K
พร้อมซับน้ำตาที่เธอพลาดไปที่พลาดไปแล้วให้เป็นบทเรียนสอนใจ
7 b7 Y* q/ `( l' h, U$ w                          D              E            F#m4 D+ B* y% s) R6 ~2 E
ทุกคนพร้อมให้อภัยอย่าไปสนใจแค่ใบปริญญา
1 U+ B* c* B7 n. i' ]SOLO/E/F#m/D/E/A/F#mBm/E/C#/F#m
4 ]3 d$ b6 _! `3 f: @1 Q                     Bm                 E         F#m
1 x* u, A4 _9 j- xตัดยางกับพี่กะได้เพราะไม่ต้องใช้ใบปริญญา
2 P& i1 B3 e& ^) ^, \, Z6 F6 ^                     Bm                 E         F#m4 Q7 N# r5 k# M7 i
ตัดยางกับพี่กะได้เพราะไม่ต้องใช้ใบปริญญา# H% H, Y9 a% C) R% d( N2 z
                      Bm                 E             A
# O) x- O, X) ~( _+ A, Gตัดยางกับพี่กะได้เพราะไม่ต้องใช้ใบปริญญา......
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด