กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers

) X4 H; G* e6 O0 r) N' [8 V
  O& o1 o& N( T* S2 o' u7 r
Intro : Em Em / Em 0 M6 ?% q# P9 |% \1 `  N# t! W
Em D / C ( 2 Times )7 v1 K( @  y2 [+ l$ K+ n' ^
/ j& Y: g$ X- Z$ \4 H% x0 X$ c
  Am                Em                  D          C
) T1 ^+ v4 v+ v4 B8 u' p" }0 n         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง
' S) c+ j5 P3 ]9 @% H  Em                 D                   C
2 w6 Q9 |: X: ^- W% c0 A3 N8 J, \  B' gขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล
6 r4 ^+ y$ X9 B! U                          Am                                    C. a/ X+ u: b! K! @7 U4 l, ]1 N# R
    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป
" u; W( M( B" H! M# ]* _          Am                                              C& ?6 D9 I% u- J+ U/ y
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น 3 N9 l8 C: D* h" u
                                                                 Em        D                                     C  3 w" P" g; U/ s. o. n( }) I
** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป  f9 Z. @  K3 X
                                              Em       D                                      C
+ U; H5 B6 [+ ?/ Rรักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา
% J0 g# L- h9 T' Q3 a/ C4 @/ C' X! x
Intru : Em D / C ( 2 Times )
- ~4 \; y" t) T1 z8 O7 ~
, H9 S5 D* J& g; RAm                 Em   
+ g( @8 a6 E0 e" _       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป& f7 Q, e. G5 w* u" F
                Em             D                C
  b- y  K0 H$ W, J5 j! c6 Xระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน
& w. a( ?6 X% N# C
* A! q# _" x+ f; Q" x; c) K: e. i                       ( * , ** )
; H1 F7 x) {2 U" j3 J+ n9 `
* F' \2 W  i' Y2 d3 c' r" K                        Em        D                                    C
) a8 q8 K8 F. W  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
* D; W1 [6 ~, ?                                  Em       D                                C   
* g( N8 V4 X/ n/ \: B0 uรักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา( I2 l  S* l6 S5 S% }  @: J+ R

: V7 u3 @- i7 _; U  ?Solo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times ): s5 T8 D; L3 ^" ]) |( U6 e0 t
Em D / C ( 2 Times )
1 A& w7 g& n9 r: p) c- w2 n3 W8 v9 X* K/ `" {' u
                      ( * , ** , ***)
6 P8 u- a4 s. @
' {2 e  d3 H, c% P4 H" k% C3 W. S; K' b" [Intru : Em D / C ( 2 Times )! m- X- r1 }: L% b' E' `9 P# c9 \$ L
Am             Em
, Q2 E( f" W: h6 j# g% j2 y( X       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด