กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers


  ^( |" U- X' G' H6 I  `1 J5 y  d2 d- S
Intro : Em Em / Em 5 y. U  ]6 z) h9 I
Em D / C ( 2 Times )
  B) C9 U# [5 D8 p$ m8 n. Q2 e7 n
8 Q# I* J/ K& o% y  Am                Em                  D          C- Y. F* Y' |" ?  v
         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง, d' H# Q1 A: C* F1 W+ M* T( w
  Em                 D                   C  k$ _& `8 Z7 D
ขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล9 {, d7 X3 ?  Y+ r; [$ j$ b' W
                          Am                                    C, ?& o9 c( J- d9 H6 I3 s
    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป* w3 q) h9 B1 m( g4 p6 H
          Am                                              C+ o. c/ q6 ~! ]
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น 5 u8 L% R9 t3 h: O
                                                                 Em        D                                     C  
( |6 c3 @. R: L: K% R' G; o* e  k ** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป# J0 N  \! O& p4 w
                                              Em       D                                      C
+ M" G6 t" M# N' Z( zรักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา
. P' n2 A7 w6 U1 Z+ D+ L- H: A3 m# j9 ^- V
Intru : Em D / C ( 2 Times )( ]) m( z  G/ P" [4 D7 ~

  S* W( Q0 J" f" c. kAm                 Em    ) q! Y/ p1 t6 |. [: q
       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป2 Q% h. l' D7 V/ Z- @5 Y0 @
                Em             D                C
5 x! f; C9 Q7 m2 L  z; J. x3 e7 Bระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน7 ^1 ^* V% j" i+ @9 N. o$ s' T1 M

/ X$ V& [6 H# E5 ~  v" a                       ( * , ** )
. f$ `' Z; t4 }2 n5 M+ P# _$ T* K, t9 x7 o2 B6 _5 z
                        Em        D                                    C
. m9 a' V) m4 Y# X8 C  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป7 y) p! O/ n% U" [
                                  Em       D                                C    5 I- Q5 r0 q& O2 Q! q3 B
รักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา
5 K" q2 A2 B1 E# u' \4 u3 e5 M' ^. I! k0 B
Solo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times )) P1 b; `+ q$ U3 {# f
Em D / C ( 2 Times )& u' `% e$ N* |1 W: F6 f* n  l

/ O. |6 @# F6 J                      ( * , ** , ***)8 y1 X; \$ A$ @/ C7 a
# o9 M3 S) H% [! r- X3 c( ?3 r
Intru : Em D / C ( 2 Times )9 ]* b& X0 g7 f( R
Am             Em
) U" k' g7 V" k4 o5 g1 w$ k       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด