กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers

$ a, C2 Q' @( }7 H, A
+ r) D$ p; B1 U+ }, Q$ p
Intro : Em Em / Em
8 }+ j" |; W, M5 B2 t) WEm D / C ( 2 Times )/ l7 i* C! m" t! y
! v% ^' g% m& y% h' [
  Am                Em                  D          C3 j8 [6 a6 u2 M4 r
         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง
) U9 R1 c/ }3 ]' ]  Em                 D                   C5 H( ^/ z1 _1 c- C- C
ขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล# H1 X6 k" }1 ^! Y
                          Am                                    C1 l" k' [: F& ~4 l
    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป8 [; p8 u. R. L
          Am                                              C
! d2 A: N1 @( d4 S$ K% uไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น
; q4 O2 s5 n% [; T                                                                 Em        D                                     C  
2 K* c3 p( h% `3 @ ** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
- W% y3 ?' o: d                                              Em       D                                      C' ^( A9 i3 g( W: w. u, \6 I
รักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา; @6 ?( ]1 s: n3 N: X6 F1 U

( `) B% T' k0 ?& q+ bIntru : Em D / C ( 2 Times ), Z# u; z& ]  }) \' V+ w- F
2 E$ ^2 H2 y7 i! f  v
Am                 Em   
8 h1 y3 C2 f; p' b( p6 Z       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป
/ ]- W, t7 M! Z6 i, s                Em             D                C& a' G6 {  ~0 ]' B1 g5 B+ N6 b1 y
ระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน
5 r; F7 |$ q" z) \- |( [2 s6 Q  m4 }$ A" ?
                       ( * , ** )7 b2 k+ x. ^& B. R9 e

8 U7 ?# i, T7 B# s$ P                        Em        D                                    C  p9 m0 p, B0 I6 Q0 J+ ?9 j9 _
  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
9 J0 m4 G" d: `2 n$ I9 C: q                                  Em       D                                C      B( |1 O$ k7 r
รักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา( L: @; i' u$ m+ S% Q

! P7 x3 \$ r+ n2 ySolo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times )
$ Y9 j7 e& p/ l3 fEm D / C ( 2 Times )
4 g4 Q0 D. q( f, _$ `8 n4 d  w) X( S, y, h+ K4 n
                      ( * , ** , ***)
, U; W2 J& l" _' C* h- Q5 s% n: L2 o8 b
Intru : Em D / C ( 2 Times )
5 x- i2 u, e6 GAm             Em 3 U$ g1 k: K" h4 {: P, v+ {
       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด