กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers

0 X" |2 f6 l# C, p/ n# ^. r- M

* O# D: O( V  V. bIntro : Em Em / Em
* a* e& e! S) M6 u' x0 l% ]/ X% G4 uEm D / C ( 2 Times )
: S) s  ?/ Q& R$ v( `1 J. L" R( M
+ W0 l" f8 i# `, y  Am                Em                  D          C
) m& u2 y" H5 o4 e, p         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง
8 Y: [* d2 ^6 s+ o, U  B  Em                 D                   C
; A% |* y$ l5 U$ U, o% A  vขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล
# [2 x4 j' ~( p                          Am                                    C2 z1 k" g" L) d) h
    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป  q1 H, ]2 z4 d6 a+ Z: W$ f
          Am                                              C
# N0 t( k0 A! s9 d9 F! T1 ~1 Xไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น " c" U9 Y( E. z/ W' H, ?% Z
                                                                 Em        D                                     C  / a5 A1 N$ h$ \2 d9 |. c' t# N
** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป* j* b7 g8 ^8 o
                                              Em       D                                      C4 l: @, U, {  C2 K" R
รักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา
8 x0 ?: Q0 z$ a& E5 Y2 @5 w
: w( c7 V( h( D+ u* ?: ZIntru : Em D / C ( 2 Times ): [" u8 J- q, ]. D3 I2 n2 j$ S% ?- }

0 T) R& [- D  J: eAm                 Em   
, Q  B! ]: y9 r6 f6 Z4 Y       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป
3 ], m4 B- s; `, z/ j' s. E                Em             D                C
1 f+ `4 b& u) G# Nระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน
/ o, \- u2 s3 k* X/ C: J8 U7 L& b% _! q# {
                       ( * , ** )" h3 p" b4 C% Y# s5 e
$ M, s7 P. d  {' D7 D1 V
                        Em        D                                    C
5 @: }( N# x# z2 ~  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
$ M8 i. J* F8 ~# }% p0 s                                  Em       D                                C    1 ^* W( _2 N, m) Q2 e
รักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา$ m1 q6 p1 |8 F" v8 n$ F

* M8 K5 s  l  w+ H( P" }Solo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times )5 e2 @2 S. i* P  K9 H* `
Em D / C ( 2 Times )
7 B0 p' I. y4 G  R0 c2 N
/ V% O& v; `" K) {6 V                      ( * , ** , ***)
5 t1 e) T2 b: T! s* Q* r# a6 k0 B0 A, u) V/ I+ P5 m/ f
Intru : Em D / C ( 2 Times ): B5 c/ u. [1 L! I9 c
Am             Em
- i2 _9 x7 v. |$ u& O       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด