กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers

. t* H! Q5 U" F# K* A2 f% O8 O

  t% G) w3 ^% G/ n. Y+ SIntro : Em Em / Em
. F$ f9 b. v+ w: q1 t1 pEm D / C ( 2 Times )
8 \( w' N1 Y! }5 I3 l- ^0 I% q! l1 Q" b
  Am                Em                  D          C
" [; z  U- S9 U. D         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง8 c1 B5 j1 j; F6 y2 O
  Em                 D                   C; S# j3 D; a" |8 A
ขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล
) w5 Q7 K/ l9 }4 {3 Q5 @/ G                          Am                                    C
( c. E2 P7 @! W, {    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป# R3 X6 w% P- E. f" x; ]
          Am                                              C# k+ M1 q, m; w# P# j
ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น ! v) h. k- C8 u$ p6 y8 V
                                                                 Em        D                                     C  
+ k) i& L7 T  \: d ** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป( S( T% ?& ?) m. P4 N' i$ a) G# Q" p
                                              Em       D                                      C- U# a& c- r" r* d" B& Q! A
รักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา' _5 T$ M3 [0 |0 Z* `  C& r( m
- h7 l# E- @' T& |$ r& y! @
Intru : Em D / C ( 2 Times )
& L1 M" ~( I6 P2 v' O+ y
1 N& B8 I7 F  ?) L: o- J" w! lAm                 Em    : I, k0 ~) v" N; o
       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป$ G. M; H7 \. j; P5 V
                Em             D                C
; w+ S  W! l7 i4 ?, yระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน2 b' N' k/ i5 B

% r( s, G& d) f- @- ~                       ( * , ** )9 n1 ]5 X: V) |& B
+ t" U9 P, Z2 f- Y+ A0 ]! R
                        Em        D                                    C
+ h  w( h& g0 Z# t: m: Y  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป$ ]8 `- t2 w8 P
                                  Em       D                                C   
( _* U/ d4 N9 {# F3 U2 ?รักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา' K* j. j: i1 w& U- z3 e5 a5 b6 o

4 m. g9 C9 O+ p' v+ Z6 vSolo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times )
. p7 L  J6 R9 M$ aEm D / C ( 2 Times )/ V) j5 P5 [& `1 ^: o4 J% I* U

- O9 H* m9 \+ I% ?1 x0 y1 Q2 l                      ( * , ** , ***): ^: U) V2 Q7 ^% h8 w' d

9 T8 n& \( b1 ?/ R  a& ^" _6 @Intru : Em D / C ( 2 Times ). |) q3 I) l( T7 o
Am             Em 2 c7 M6 Q' d' s+ N7 n
       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด