กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ระหว่างขับรถ Th yers

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์  - ระหว่างขับรถ Th yers


6 E4 I# H) A+ `6 N# O8 g; j( L
- n9 u8 B: f+ [4 [& v0 P) a7 TIntro : Em Em / Em 4 Z6 {* _/ F) m( l, F; E( T" z
Em D / C ( 2 Times )9 e3 _/ u! \7 m
9 E: L9 S" y$ [& W2 C
  Am                Em                  D          C
; o- A5 f# H- d% U         ระหว่างขับรถฉันหมดแรง       ไม่มีเหลือไม่มีแม้แรงระวัง
+ t$ A7 P$ {6 n  Em                 D                   C+ n4 T8 i* |+ A2 w) W, {
ขับรถฉันหมดแรง  เมื่อเบาะด้านซ้ายไม่มีเธอให้แล
7 D, C8 A/ b* l                          Am                                    C! h% n2 ]2 z! K' ~( s
    * ทบทวนเรื่องราวจากลารักที่มันผ่านมาจางหายไป( ^% w$ {0 o% U/ K3 v
          Am                                              C
* \2 ~( r( |4 P* {ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังค้างและคาในใจอย่างนั้น
9 R+ Q7 O- F9 B& s% }9 v* F                                                                 Em        D                                     C  6 e/ Q% B; }# s+ B7 N% I
** (ระหว่างที่)( และต่อให้ ) ฉันหมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
. [' R/ v; X3 F" i" |. s                                              Em       D                                      C0 \+ j7 @0 T2 h; u7 X) l
รักที่ตายไปแล้วต้องจะทนอย่างไรต่อไปเหลือแค่เพียงความรักที่ต้องจากลา
& L9 t1 [8 X2 M$ q/ a( b% x! P* U! X  i1 c/ ~) l
Intru : Em D / C ( 2 Times )0 {9 B& M4 I; h# n- ^9 `! E

! o0 X, D" o/ o) e1 |Am                 Em    0 M1 @( p& ^& z8 ~, i, m3 J
       ระหว่างขับรถฉันปิดตาเพื่อมองหาสิ่งที่หายไป
; c! f0 l7 ~! D- R, ^' @                Em             D                C
* V6 m3 x2 D/ [+ y3 {1 Iระหว่างขับรถฉันปวดใจ  ไม่อาจยอมรับความเหงาที่ข้างใน' L. d/ g" R0 T

/ c, E& |9 N% ?# ^                       ( * , ** )
/ D* n, Y$ S- }9 x: `4 z, O3 _. b
, ^, \% u6 _. c. q$ ]8 N* E                        Em        D                                    C; ]4 p8 ^, d4 ]- U
  *** หมุนพวงมาลัยขับไปรักที่โดนทำลายต้องทำอย่างไรต่อไป
/ ^) Q  v0 W2 o! ~                                  Em       D                                C    7 Z7 r- W) k- D% g
รักที่ตายไปแล้วทนอย่างไรต่อไปเธอทิ้งฉันไว้และไม่มีวันกลับมา9 w' j0 {. {) L) Y: I
. c; ~& B1 Q/ x7 c  I3 ^. p
Solo : Am ( 1 Times ¾ ) Em ( 8 Times )
# }, D; L' D+ q; x2 X* L9 d6 kEm D / C ( 2 Times )
5 @- ~3 f' e- H/ f2 Q9 a; ?$ x
' N2 Q4 Y# j, d- U7 v) e/ E) J                      ( * , ** , ***)2 O1 _$ l( G% j' f+ Q' o7 a
' ^6 R1 c9 K* y. S7 w, W- C
Intru : Em D / C ( 2 Times )
+ Q) h! y& P3 ]# d  ?" vAm             Em , K5 X. n; s2 T! p* s
       ขณะจอดรถฉันหมดแรง และใจของฉันกำลังจะสิ้นแรง
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด