กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

9 ~; P, K. B- m3 W! i9 q, l
$ @! o- M1 n2 n( J8 C1 `% b: N, k
intro E/G#/F#/B! ]( K! r) g+ Q( N0 n
- ]) i" D" D9 }0 w& P$ A. G+ A
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
, ?- g8 L4 x/ w8 I+ ?$ K7 P2 cเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
9 e8 o( E9 a' L7 U- c& U& p( `ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
; i" S- W8 ]+ f) X$ [0 Z' M$ mเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
2 l* R6 f/ [8 G4 t* x- lว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ9 @) v7 U) F4 n8 x& A
* ~+ k9 p4 b- m1 {: w
Asus2                  Asus2                     G#                       G#
2 w5 j/ d$ K9 ^$ ^" t( t* y* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ3 X" S: z8 ]# h  ]! A( N  Z
D                              D % u; U( n6 s: ?- [/ h( F6 E  ^/ v
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน' m* D3 h0 t9 `9 V
  B          F! V' Y) e, N: ^( |$ Q
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
9 N9 W7 I9 Z  A* o6 G- X1 h- H. p  h) L! T' X! F
E/G#/F#/B  วนๆเลย+ `" l$ T3 L, _& S  j
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว ), U$ U7 T7 C6 n; ?1 {; T1 S
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว ), ?! U* T# \6 L. l
รักใครไม่ได้อีก โห้วว
' D7 a" T5 |1 }          D                     D                                B2 h9 C' L+ o# o, V; F: }
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป3 q- L' [! _( Z) H8 C8 C

9 u( S: L2 @  j8 k* B, BSolo E/G#/F#/B ( 2 time )' a* J/ }( G9 k# u' {

! O" X% `2 e  r+ ]# k; X& ?( t4 y" O- g$ C# l' q* J
E/G#/F#/B
3 v6 V. \. z; c* ?# g5 Q4 ^2 kก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ6 E  o' z) ~% i7 E7 N: R
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
( I$ a: w; t$ O: m+ aก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
  \, z/ }/ Z, s- Cว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
' m% k5 [# P/ U3 o$ s2 ]: J4 n(ซ้ำ *.**)
# w6 ^7 H6 F+ S2 f+ u% C9 |) w; H1 M  K/ m/ B3 @9 W5 t
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
* D5 @8 T9 k% p& w( ซ้ำ * )  
9 v7 Y8 Y+ T; G1 C3 i6 B  Q: x1 K; k! ^
B                                                 F#                                          B7 l$ l1 R) x1 K; x' ]% g- Y0 R$ g
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด9 m; O$ n$ S3 Z4 Q

7 D6 l+ T* q# q" a2 k7 m0 ~( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด