กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


* W# ~$ q7 t& [' A5 W
4 _0 W% C: `% Q3 l  zintro E/G#/F#/B
) }) L  f3 [; B' H1 z
2 f0 d7 w+ _0 Q/ m$ {8 v7 LE/G#/F#/B  เล่น วนๆ
5 U4 i' L' z% }' J5 kเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ, @9 V) u, l) Y  J
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
- g( M7 _$ w9 j) ~( x: Eเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
. W* t, C) O) x) g% v+ ~2 iว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ* u; ?1 W: {( r+ z! r, f
/ j* `! u- ?4 D
Asus2                  Asus2                     G#                       G#0 z5 M: ^; x0 ]$ O+ \/ \2 }# n1 t
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
9 F" |8 e# y7 _9 N8 |6 V7 dD                              D 1 ~" e% B) E. }* n% W) U
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน1 {$ d/ y" \/ v7 k) ~
  B        
6 `1 w* W4 n. Y& j/ Vแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว , f$ P" @0 k+ ^; T( S" @

+ ~8 A$ }! j4 |E/G#/F#/B  วนๆเลย. G- r, Q5 e" D0 g+ X. O6 H5 j0 @2 v. o
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
7 I# Z5 j% @6 pรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
' p6 t( K: Q. bรักใครไม่ได้อีก โห้วว
) y. d8 }$ N3 O6 K) P7 [# Y+ f4 K6 C          D                     D                                B
7 x3 B! e3 h9 c4 O- K! `, iนานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
+ o, D  j5 Q# `7 c: I3 e4 d- u
2 H. k* ^* T% y' F3 X( `Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
$ P( b2 U$ B+ h$ s  e( Q! l/ a
$ a& F. W# y: N6 l" @
3 M& X" D; l, L8 hE/G#/F#/B$ [+ @1 H& I5 y- L, O9 D
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
' \- r: f' b7 x0 b: s  G, xก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า5 }7 f0 ^$ M+ R) Z* i
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 4 n9 [; X: w. [$ T- R+ {! P* `
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
# P9 P7 L& I/ x' Y6 _(ซ้ำ *.**)& z" H+ a9 ]8 K. L

9 @3 L1 m6 K2 o  x( }) i, wSolo E/G#/F#/B ( 2time )  2 d; [& D* a8 q$ N  W1 g' \* I9 K5 b
( ซ้ำ * )  # _2 F, F9 Y: q8 g+ T) |9 |

5 M2 n4 ^9 Q1 D- `8 M* AB                                                 F#                                          B% T+ T6 k6 Z; J3 [, h4 D8 C$ x
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
6 V" h. X9 ?8 _& S* O) G
9 J! J/ m$ I: ~4 d9 o& |# \( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด