กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

' a3 H* ~+ f# p/ C- D) i5 |* T9 |

8 p1 S) r) g( _3 U- ]intro E/G#/F#/B9 w& P+ X: Z5 `2 D" C7 [
* ]+ A' w' h6 \( C4 p3 _6 O
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
8 p9 e  W' M* S( eเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ$ N$ ?! _. E3 ?0 s# q- ]( a
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
1 c) `& N; G0 Z9 [5 {เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ / m' l% X7 ~: y! P1 v
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ0 |/ i! P# e( t$ S+ D
8 z  \2 d! W# R+ ?1 k
Asus2                  Asus2                     G#                       G#- O& N: Z4 V3 Q, V
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
  {% w) W. Q! p" _$ x+ o9 bD                              D 4 ?' y' @# q( k4 u
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
: I9 }8 u! t3 I* c: g" N/ U2 I  B        . w7 D' V' s& _0 q6 w. e( ?3 r
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว , Z/ I# s- G4 b+ P

# \/ e, `$ m+ z: P! X2 NE/G#/F#/B  วนๆเลย
$ Z. Z  h' M; M" A# i**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
" F! K3 x+ u* J1 F4 i. P8 ]รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
. }4 Q# u  \7 X" I5 P9 P# N' tรักใครไม่ได้อีก โห้วว ( Z6 v( x) g5 O
          D                     D                                B* Y6 ~" {; L# O/ o2 U6 W
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป6 }1 r  p& B5 g8 @* D

, `$ l$ Y1 p- c0 L* ~3 XSolo E/G#/F#/B ( 2 time )
( d2 F$ P  t1 s6 t7 o  v2 Z' b8 o6 Y) M$ a
% t+ ]6 I0 ]* G, W
E/G#/F#/B
; ~+ {6 c& \7 h9 i. Lก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
; w1 q$ j* q- U, U! ]ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
  A! @: S7 ^2 t3 vก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ % B. L5 ^- q& S) v$ B  D
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ. d; S& b" N5 y
(ซ้ำ *.**)
! c2 t  r4 [  i1 V8 v8 ?. z- Q  V9 x3 {( g
( n$ U6 t  ~4 X1 u6 R' y- Z0 ?Solo E/G#/F#/B ( 2time )  $ K6 M* |* Y7 v+ Y, {) M0 P
( ซ้ำ * )  $ w$ E0 M8 H1 y9 Q5 A
/ h* e& a1 t7 D2 q7 z7 {' ?; [* A
B                                                 F#                                          B5 g8 x/ R" \1 g& i% i
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด+ ?; `. Q4 m8 t8 g

& B, ~  y) M( D0 ~9 A1 S( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด