กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


; f9 ?8 B" E4 N( h  T% h& ~+ o" p9 D8 B/ d/ |, Y
intro E/G#/F#/B  B" l3 g* T6 R' t% |: q

% ]- c1 w% k" `3 |/ `+ LE/G#/F#/B  เล่น วนๆ
4 N$ S# G9 o' f) n1 V. Eเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
9 {3 V9 a0 }& R/ kก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ....., D8 Z# r7 ?, z
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 7 r& w! A. N1 ^! u9 ~9 T
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
5 F) a/ _3 B1 d; \9 C
1 e9 M1 g4 f' `3 q# N, y8 ]. qAsus2                  Asus2                     G#                       G#; o* P. _1 ]) K1 `; k0 E
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ' A; e; o( e2 S" {3 G
D                              D 5 Z  E9 K$ x# \! U( R5 @
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
) t' G) ]- C" B5 x8 n+ J. U  B        ! U% i* y, v4 p
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
0 }* \: d( E  A, p6 p7 c+ P/ d1 T5 V: {( Q* c5 v: F5 @
E/G#/F#/B  วนๆเลย
" ]0 Z$ G; @7 T**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
5 a5 R( C- s; q/ qรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
2 |& g1 V8 s4 |* T* L' ]รักใครไม่ได้อีก โห้วว
+ y" r5 W5 _* T) E9 U' [          D                     D                                B
6 }) U& U: A% Q/ tนานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป; ^; L  D6 P. e; k& F% C. J

$ J) ?% J  E5 ]1 _# W2 F5 _& B" a0 oSolo E/G#/F#/B ( 2 time )) e; S/ D- n; @( W4 X6 u
) {/ ~5 p, t& ?4 @& @  ~

# F: x  {' t$ ?7 x4 P5 YE/G#/F#/B) X4 v! O/ E. O3 `+ L
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
& ]0 ^* y1 J( wก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า, e0 U1 W9 a+ x! L
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ & t6 V7 v7 ~2 L& Z$ r
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
. R' @5 D0 d6 c& \(ซ้ำ *.**)" _9 o, e8 Z0 i5 a

$ I- v$ b9 V) A  \0 |# @% tSolo E/G#/F#/B ( 2time )  
& {% _6 d- ]% w$ r( ซ้ำ * )  9 m2 |( U( k3 O8 V" T

! Z; k8 ^4 d; J9 w4 Q0 nB                                                 F#                                          B
* N8 m( ]3 Z4 aแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
/ h( S- n  ?# Z* I9 g# j, q$ a" `
3 @6 ]5 S- \/ v( f* N0 C( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด