กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

, u& r+ Y  a3 {7 d- v9 L4 f

2 `% [# {0 F: s, Wintro E/G#/F#/B- ~# ?) O( K8 }' T0 F, y
5 G; y9 e- k$ r  F2 P
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
5 D. G( j) \$ W7 Iเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ. {. u1 {( e0 _& m
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....- m5 s$ p- a/ J" H
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
; \) _" U  i" O- `4 H% e0 Sว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ, W: R0 z4 q8 L+ D% y; ?6 ]( H

/ I# h4 V, G; [2 ~$ rAsus2                  Asus2                     G#                       G#
9 m4 l: ?' P6 }0 b7 u5 T; q5 c) ?* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
" |5 n- X# x6 n# I+ {/ {. p6 `, p1 qD                              D 3 O6 Q6 h2 n7 N5 N6 a8 h9 y
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
( b% R1 P. B0 \' B0 x# H7 @% H  B        
1 r* P" K* X5 B2 `7 w. z9 Rแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
+ e- i* a) q3 H8 s( P+ x; W% v4 V1 N. I4 t
E/G#/F#/B  วนๆเลย
. R8 H' O9 C- i$ {0 C9 }. M**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
. J. W8 r( d2 mรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )4 f, G4 n; q: Y& j" z
รักใครไม่ได้อีก โห้วว
. M, e1 x7 ~9 M4 g# z8 |6 t) S          D                     D                                B6 n5 I) W3 J9 o; @9 A6 Z5 c( B
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป* C) @: g* N- ~
" r- D" }2 s% C* F( c" c7 [- i
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
; E' k' p8 q" [' N- t" `4 U% D( |1 z8 }! F+ H" `+ z) O
) D6 C' h/ U! w5 [+ o5 r$ Y3 K1 m
E/G#/F#/B
( J9 i( U# V2 i, i3 y; zก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ% N. \0 o, r2 k; _
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
) o8 N2 z& ?9 M9 nก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ % Y8 H3 O; U# E
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ% i4 Z+ T) p2 O7 j" S/ }' A
(ซ้ำ *.**)# h3 B, P" ]6 a/ P# v; A, v) J

% H% l! `& G1 ?6 ^  WSolo E/G#/F#/B ( 2time )  5 x0 |! y7 P8 l
( ซ้ำ * )  
/ Z% C( _" @2 K# S$ `* b1 H- A1 v: u
; d3 L, [" i5 W# A: N& [$ _B                                                 F#                                          B! a& o. H: b" Z
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด6 R( J% l8 S( M
+ e/ G) q+ l$ l) L8 r1 V) l% x4 B
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด