กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

; T9 c( s4 C7 X2 [! ]/ Q) c
# j4 q: S4 N- _- A# i9 B
intro E/G#/F#/B8 M4 ]1 K7 S& e' W: w

9 t! S: [- G4 ~/ c4 SE/G#/F#/B  เล่น วนๆ
1 K, t4 @; J  G3 V; S  M( t# [เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
- w- v3 M, F$ M3 O; S) qก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....2 E2 T* X: `# D
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
! i0 H: @& I" D; lว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ5 j9 u0 r2 S# T9 Q

$ B) J5 X& E; rAsus2                  Asus2                     G#                       G## `6 @1 x0 ?7 h: R: R* Y8 h3 J
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ9 o5 w- c1 e$ A# a! y
D                              D
, H+ @( I( _9 f0 aต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน: V. ~# e3 K1 k" }+ N  ^7 k
  B          e; {3 Q* E( d% S# r" v; d/ ^5 ]' d
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว ; V; N: N% p. t: q  Z

! h9 v2 @* x  i. K0 z2 V8 i! bE/G#/F#/B  วนๆเลย- X/ f; |& }, t: |' w
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )& {5 k* e* R* |8 W) {1 r
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว ); l# W" V$ l2 ^2 `- S# w. S
รักใครไม่ได้อีก โห้วว
" R7 D/ l( n0 b& w          D                     D                                B% j  A6 G) U5 z# C- Z
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป' @# ~8 x1 }8 K

' q/ P. c! g, x8 l* f6 ^1 `Solo E/G#/F#/B ( 2 time )$ C; Q2 B+ M  T$ B8 P
* Z+ y1 W9 ^9 g3 o

% B$ a: B- B! ]- e) S, }E/G#/F#/B1 I- [' n% a$ O$ C1 J7 D
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ, ?( q0 p! `: m
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า. Z: \, i# ~) b( J6 K
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
5 N% R) C6 F5 l/ yว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ) E- h- v; n* s4 V1 [+ n" A% y* u
(ซ้ำ *.**)7 N3 G: k0 d- s" u; j, t

& v: z& ~1 h4 a& }) O  H& I- C- uSolo E/G#/F#/B ( 2time )  
# M# \( O4 K+ z) [! x/ Y( ซ้ำ * )  
0 m; U  f  h& T; D# f" |- Z, D8 v- r$ l8 i& C4 m
B                                                 F#                                          B
' q9 W. J, D& A9 U1 K( D# q1 Tแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด7 g- m0 a8 K1 o
$ U/ q. v2 O& I& x( t2 m  V% d
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด