กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


+ a% N" K$ _% q( Q( C8 I" u2 Q
- A4 b" e8 t$ c3 `7 k. ~intro E/G#/F#/B
1 j  c& x! A7 y* _/ O7 v% r2 a" y+ L6 L+ O1 D" c; s/ g9 b/ R3 p2 \
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
- B- u* T) [# y5 g* wเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ; N" i1 V( [* u, }9 r0 O' l
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
  s6 w1 W: o1 |) W# vเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
# O: q5 g  G3 U$ t' D, bว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ# i: c) O+ l/ U2 W3 p
; Z2 M! v: a  x- U/ o" X! A0 i! o
Asus2                  Asus2                     G#                       G#
4 {/ Z7 w1 X* |- I* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ1 @1 f. W3 ^8 D! _  e+ `
D                              D
  W4 n2 o4 u& t- \( K! d( cต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
( u- A1 J; S4 E! ]+ L  B        7 Y2 Q" B+ ?& c! |8 H- G9 v+ s) H5 l
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว 9 H! f. P$ |8 T3 S! E, H$ x
1 I% f9 r$ Z1 R( A! _7 a7 O0 [, g
E/G#/F#/B  วนๆเลย
. \4 A: X. I. u" \! W**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )% z  K; a3 B! k8 J* G
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
+ p9 o  |& a$ W) n1 A" l6 C8 o5 mรักใครไม่ได้อีก โห้วว
2 g. Z  k. t# \5 y5 t          D                     D                                B4 N& E( t- F3 c' h6 {) E) f
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป2 w, V# @9 {* X! M- M' R
8 U/ H; V' p% e3 i/ C+ v) j
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
1 N  t8 @1 G# P& Y/ Q2 z- ^! R) @

0 u  {7 s4 Q7 p/ c: ^4 k; v( jE/G#/F#/B# K' C& e$ g3 P( n
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ0 `3 p% ~: X. c  \& [* e
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
" I0 V- `* R5 |7 P" A& nก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
, {& L6 W; ?3 |4 U8 Sว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ* `. e" d$ r2 V( S: N0 X+ l6 ^  W
(ซ้ำ *.**)& w2 {% J4 f' i) v$ o
0 a  z. k" [2 ~* m! X$ ^
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
, [8 \+ U5 g) e! Q; r$ q( ซ้ำ * )  " W- k; E0 Z' V( a. J" ^

' I6 t- t7 f+ i7 ^" @B                                                 F#                                          B! S/ A) s8 W9 u* S# N6 A5 X
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
$ L: }0 p7 P/ _- T. f$ v9 B2 f8 w8 d7 [9 j. ]3 h7 j
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด