กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

/ |2 s+ u# p! l- Z* k- v* W
& u7 Q  Z; m  W6 [4 Z7 k& X
intro E/G#/F#/B
$ F7 ?2 y1 |) `+ P3 |; Z
0 l0 o: @, P, SE/G#/F#/B  เล่น วนๆ4 p" o" D$ l; k% `1 N. V
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
4 R7 F( `! t0 o' P1 vก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
  k. T2 \8 L! @3 _' P7 Z( z7 T+ bเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
' e3 Z5 B+ d4 K9 a5 U% M% v/ T# Jว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ3 |  r& ^/ T( J/ `% m) x
) D6 R* ?: W, C6 t+ V
Asus2                  Asus2                     G#                       G#
$ n1 z9 h" Q  Z% s* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
# y3 G% v. W0 C6 s' ^2 |D                              D * R: u4 \1 C0 H- A: E; ^
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
0 }2 V" N; w$ u  y5 D( p  B        
: h4 k( I0 a; g% \7 N+ Jแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
* N4 {  e; F0 h4 S& F2 \
7 I- z& q3 u2 M6 _5 k0 _5 u7 q% XE/G#/F#/B  วนๆเลย
4 T( c- a8 R7 h/ z* b6 f& ^( V/ L**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
, a1 C8 C1 S0 ]6 l" H) W/ @% [รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )4 F1 c' j( g& t! p, ]6 x- y. S: ?
รักใครไม่ได้อีก โห้วว 0 F: j8 R! a( a. D
          D                     D                                B0 B# q/ C7 K! i, o  n
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป( E: c0 a# g* _0 u/ M
' R8 ?6 f1 Y, i0 ?( t0 ^
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )& n4 b- y$ {$ r8 n& o

# H9 T! a! L2 x$ w* u2 H: |! }7 J  m' B
4 U0 Y/ P  {- ]1 @! P& @& p4 fE/G#/F#/B% C/ O, R. R9 T3 J
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
. A9 l' L. a; X( dก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
& l: u0 n0 J3 D; {8 d3 jก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
/ x) o9 f, i! s/ e6 b/ V. s( ?ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
" K2 Q4 u2 ^/ O2 n- u) k  z( r* Y(ซ้ำ *.**)! Z# m# ~$ Z1 U" I0 r
: C1 `0 _) x2 x+ l/ _- p/ [
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
- J* k6 c6 h4 m/ N3 ]5 X' V( ซ้ำ * )  
3 r! D1 ]3 x9 r) O0 E0 e6 p. y1 @. _. e8 D4 o, j
B                                                 F#                                          B; k' N/ K7 k+ D% ?% s3 v
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด% c# g; R' w2 Q

' w/ k* u9 R6 p6 x1 f, `+ g' G( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด