กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

- L+ w+ O- |) t, @; C
* t* s# n0 b2 \: n1 L
intro E/G#/F#/B& l0 N+ M) X1 G. y
' n- c. y$ r; C- ^* T+ |
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
; ?4 g$ U( h7 B6 Oเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
3 J; L- }% s, a7 x2 sก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
8 g2 \5 N6 S; w2 ?/ o# ?! iเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ ) M. F+ V0 l! y
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ* h- L' p. Q* O1 k9 |9 ]

# i, [1 n1 ^8 K1 N$ i* eAsus2                  Asus2                     G#                       G#
2 y3 S0 W4 L5 p4 f* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ/ ]: d: [( `5 n. ~$ @) ~
D                              D
9 [' c: t/ D! t! D9 Lต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน3 W9 d, P! T: ?# K- Y( C
  B        
: W% l* h2 p  Q+ ]5 N0 oแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
4 H, |7 V1 e8 k/ i5 `  G4 T2 w& V/ h1 x) Y! D7 D8 ~3 w
E/G#/F#/B  วนๆเลย- U* |4 X+ f0 y; H
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
& a& A4 p* Z: F2 V- `9 I4 mรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )- W" C5 r$ J' h2 V: {6 ]
รักใครไม่ได้อีก โห้วว
4 C5 c# g- t- |# o% k) Y  ?          D                     D                                B7 \) a9 \7 F/ [8 `: c% B# ]8 w
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป' @/ k' L: T3 v& ^( e9 Y3 o( p1 L
! A9 C, v& ?2 ~  w% K% D
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )) X( a2 f1 f0 H7 D

2 {4 |, s) }7 o- G+ ]- i+ V2 l7 |3 b7 ]2 n# L9 [
E/G#/F#/B. e2 Y. B7 @, q: w0 Z
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
9 d8 [4 E& |; n! w( m/ aก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
4 ~( Y6 w! ]4 C% L5 _ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
" ^$ P- Z9 |( D, O$ j$ z( |  sว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
. v5 t; P8 @: R) u9 L(ซ้ำ *.**)  ^. E7 K  x! J

; w) c: p4 C6 h' r0 U' ESolo E/G#/F#/B ( 2time )  0 g1 [! {$ ^) D& ~$ N& }
( ซ้ำ * )  / w, _+ B) m& K
* l0 ^7 F) D5 E6 \
B                                                 F#                                          B1 F) s, ]+ T' S8 S% T" E* e/ r
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
8 \+ A# |6 n- ^/ e4 [1 n
9 G1 \4 T& W: j! D; e( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด