กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


( p+ V4 x# c7 {+ N0 c4 `4 e0 x# n" R# Y7 R  c# m# I+ Y
intro E/G#/F#/B! l* T: u6 }" g5 M$ |9 ~

: M# b' i! W$ t, _& ~E/G#/F#/B  เล่น วนๆ& N1 P$ ^( d( v
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ" T3 O6 l# f  j2 _
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
" T& |# y5 D; a6 B3 ?เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ ! J* S2 H/ P0 ?/ y
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
' M" o5 t: {' o8 `
7 d6 G& n( X8 A5 Q0 n& u; G: z8 _Asus2                  Asus2                     G#                       G#
) l$ x. r; u8 n  M' q* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ2 q9 n3 l( w5 _1 K
D                              D 3 V: I% B5 f( O9 T0 G# }2 d4 h
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
/ m) _5 q1 H3 l  B        
/ u/ i4 [0 @5 l6 Fแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
: G  `+ R) u8 o- Y. Z: O4 C- M6 n) Y, U+ r3 p7 f8 g
E/G#/F#/B  วนๆเลย, h' @* S- l& S! l$ O
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
# A9 j% z' {/ A# P# oรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
8 Z$ v: I7 _/ G! c% h! W7 Z; lรักใครไม่ได้อีก โห้วว
5 q: X- L1 C& @. `6 V          D                     D                                B
( c2 [; b$ ]2 p  D2 S' r4 Pนานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป1 ]6 Y/ b4 ]: x1 C8 o4 C: `9 t
: |- x( \+ r% C! G' [
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
9 L' i7 Y1 Z4 Z: i; j
) @+ K4 ^; V2 k: P6 a) i0 G/ I
9 d" d, N. I, U/ d& u* w" B4 KE/G#/F#/B# ]) z& k1 @/ R4 n# \
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ( b3 r# \9 X) k0 G0 m
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า9 T* h4 \- p7 e0 N0 ^
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ   C" J& C* ^( n; N
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ* M+ U6 @9 R1 }1 k: M; o0 ~2 b
(ซ้ำ *.**)- P. [4 H- J4 z/ P, }% L

$ P: p- o% _: ~6 g. d  b5 l# oSolo E/G#/F#/B ( 2time )  . x- H6 E: ?: o
( ซ้ำ * )  
& f: |. J/ z! L
& p+ J0 ^* v: D! l, a9 }B                                                 F#                                          B
* m2 D& B. D0 V4 N! Bแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด- T7 w; u% k- m4 k  E+ U7 p
  \: k$ k* u6 h! k
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด