กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

8 ^$ I  F7 G& i/ Q

( B. w* ?5 E  W* ^intro E/G#/F#/B! }% E; h: R# H4 k
4 Q% _: n7 {( J* H, n
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ; u* ^: V9 X) ]6 E4 D- p9 W* e
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
6 B* j; Y( _5 J- v1 M) x6 zก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....4 s. ?5 Q' W$ \4 i+ b/ M
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
% R% r) z* U. C) t8 \8 Z- n. S; }# b5 aว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ% i3 s: y. z  l. y9 d% [$ w

- J; t% l# l) ~9 D( {# ]  j1 jAsus2                  Asus2                     G#                       G#
5 B: X% w0 {. n/ O/ k* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ" i& a$ S9 S! @1 i* P- k
D                              D
& |- ?* F) N  l. u* \/ f- kต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน6 a* H4 W8 f$ z) M9 w5 s
  B        
* U( V% K. x9 _! G3 m: V9 X7 ]4 Bแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว 5 Y3 k- F9 k- @9 i$ u" J4 Z

7 [8 [! P1 M5 p$ KE/G#/F#/B  วนๆเลย
- s' G9 ?6 q0 i! c**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว ): w  _4 v) _* @* d0 x
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
* c1 S; D: {/ tรักใครไม่ได้อีก โห้วว % X8 t# h: w, q2 V# V0 Y8 O& g
          D                     D                                B: \8 `5 M+ n" T- T' A
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป2 X. F# V& A! @/ N- z
; p7 ~# S1 i1 p
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
" o' {' T! G- b! C6 `
& M- g  e9 z$ L3 d" q
5 t: [& p2 g, v- s! dE/G#/F#/B
. b4 D% H  ^$ G7 S9 K8 O& rก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ, R0 f' s5 y, L3 ^$ ]2 y, H" i; g
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
( Y: Z0 K+ i; B% gก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 0 E( y4 `1 h# [2 ~
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ2 U% A! U% ~4 }: P- |6 Y% K
(ซ้ำ *.**)
0 p. c* M- @. ^! z# a6 m9 J5 `! L6 A' N- l) W, n8 ?3 S) H
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
0 L* c/ z9 o- d- o8 ]" ^  ?( ซ้ำ * )  # |9 n# e! I9 ?" H4 y4 z1 X7 \# A
6 C; z; {! C' `
B                                                 F#                                          B
5 G; p# l- q  L- g5 mแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
6 Q1 L4 r5 i" t" n8 I
+ i* ]9 q" I7 \5 W- }8 m1 W: w7 u( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด