กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


- S! l4 \8 |5 B* i$ `- `
0 Q4 Q* e* U3 t7 o; S* aintro E/G#/F#/B3 w( J6 {6 [4 [* O4 y
5 O. l6 |% R2 s) u& E0 F4 f7 H$ i
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ5 R* L4 u% ^' }9 E" a+ I; E9 x
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
  A0 O! u- I% f. l  H( n" j6 D8 ?ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....' W7 ]: }* V0 v6 r3 L1 V% R! C- [3 v
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ # y) V' ?% a( y3 Y& d
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
& j' r8 u8 b" e5 h% U9 N
; k8 J+ s7 U% T" }9 A% fAsus2                  Asus2                     G#                       G#- r7 ]' v4 r, G& O: k
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
1 I" X  d2 i7 {1 q6 X1 nD                              D
6 q) {+ G  G! a$ `( Bต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
* k6 c6 k; {/ z! h. u8 \( a  B        - y9 @2 x0 M2 L4 O& C- p3 g
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว * N% {7 S) [1 u( `
( z- }9 a: K$ n
E/G#/F#/B  วนๆเลย
0 v* e& ^- H3 k/ m**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )" d' z8 d7 t$ ]) d4 l# w  a5 B6 t
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
0 Y- F; l, r& mรักใครไม่ได้อีก โห้วว 5 b; w# ]% C5 A. k$ \4 R( f
          D                     D                                B- o- ~& X( D7 E
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
: n, F) V: y" k( g% W8 \8 U. s+ s" d4 K, R* {) |" A8 O( Y
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )6 v* A% I' O: s8 H

) X+ |# `. E* }, S+ M0 Q9 c, {# g+ a5 c3 v5 a$ j! m
E/G#/F#/B
; T, X1 r, |0 d5 Lก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
1 [9 n; m: H' Z# W% b4 H( ?1 ~ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า( U$ }+ w9 x0 Q: y6 K
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 2 S, w5 Q6 k4 I# `5 e' M
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
, R6 F  P4 \" X) q' D& T(ซ้ำ *.**): @6 l0 @* _5 T

/ _8 u& ?' |; \) Y# q: LSolo E/G#/F#/B ( 2time )  1 H& E: e8 B$ D- B$ G; r
( ซ้ำ * )  % k1 C5 a# e% R* N* A/ `

* m' Y( q  C9 l  h8 ?) ~( RB                                                 F#                                          B
- Q! y7 N* S0 K& Lแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด4 I/ d/ B2 v0 f

. W+ o" _" k4 y5 }1 I, Q( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด