กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39


9 O) D0 g0 |9 J2 }! U( o
! A1 R/ S5 t1 H8 Z7 U7 qintro E/G#/F#/B) D) C6 B- P; |: z0 }/ {. C

1 r3 ?- k$ Y% R8 J$ M+ nE/G#/F#/B  เล่น วนๆ2 `* I+ `7 c7 ]( A( T
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
. ~. y0 X% ^  W( U  Lก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
; a2 G0 H' v2 V/ Y- u) T$ {( Mเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ * \8 P9 T: B# B) Y7 ], S
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ" B4 f6 a* m: A5 ]* b& ~

# I6 N, s2 E' b( w' _/ O& S- |+ H- R$ qAsus2                  Asus2                     G#                       G#
: N' {: Y# e3 H$ l; k* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ: g& j  S; V7 R1 U( d. ?
D                              D
( R0 e7 n, w5 s+ y8 Iต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
3 L1 ^1 B* o( K  r: s+ y& \& A& H  B        
- F8 R1 z5 x8 yแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
+ t% G1 i4 t! e2 G8 w  j& ~3 \) q4 Z8 X+ b  e( t
E/G#/F#/B  วนๆเลย' M" }  u+ v' h+ Z  k0 T
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
) n, a3 o( o! O3 I6 |รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )) C* S, o  W& ~0 F7 W
รักใครไม่ได้อีก โห้วว
" g% ?; L% {( e% ^$ \1 V: ]          D                     D                                B
6 r: ^8 M4 s+ a6 e. P4 s" eนานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
4 m9 ?4 U' B1 C% Q' s# \2 @( n, V9 i9 f4 \
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
% J+ o5 M& E- {7 s5 T4 g+ p1 G
- x1 h; s0 l/ @
* d9 {6 P8 b* EE/G#/F#/B
! X/ T8 H: Q2 C9 x0 ^8 G- x* T0 \1 Jก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ) x6 c: a  z9 D* p1 P( @( j! \  A
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
/ L  r: X& n% V' w! K0 x" ]ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 1 }2 a8 ?2 j  j& j, l2 X
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
) E4 q0 E. W/ Z- Z7 d7 t(ซ้ำ *.**)
& g' V  F- c4 O- L# Q. d0 `/ i& ]. t8 a$ y
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
6 ~" u& ^+ p8 s5 f) ~( ซ้ำ * )  
. {4 G8 b! m7 b9 Y$ H0 A* l/ S/ F1 c3 p/ r# @4 I/ [
B                                                 F#                                          B
7 b& t6 b/ U* l& j$ j: Xแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
/ g' V9 s* N# o, t. o" a
) g8 x3 m8 d, C, y( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด