กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

! i; _) P/ ]6 B

' K* m( a; ^  \' {! m: [( m' ^& aintro E/G#/F#/B1 v) }) {9 a# m/ m1 j: f

) R; \# B- r4 [: `- l$ Y* `E/G#/F#/B  เล่น วนๆ
5 w7 C/ a' `( ~1 X; X! k2 [& Lเธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ
( m8 e1 |$ q, ^  zก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....  w2 o6 Z1 B! X; K
เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
7 l8 h' f+ x% K+ Gว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
4 w# f8 g6 }8 ]4 W
# s5 V& m7 `9 }7 [( f5 TAsus2                  Asus2                     G#                       G#0 Q7 n- K: c5 k9 P; g' T* W: V
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ% Q, W6 V* v" [# M; Y
D                              D
8 j9 `) v8 J7 M8 l4 h  eต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน. o. _4 d5 `3 Z1 c7 a1 S
  B        ' x& e0 s, _2 i, d3 {9 a/ }7 [
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
, h6 P; f1 P# o, Y% U/ W! x) G- ]4 e: o
E/G#/F#/B  วนๆเลย7 X  x* _, n* X0 ^7 {
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
2 ]5 G! y* ~+ F; V3 z' uรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว ): T1 i" k* Z" U# l0 A$ _% l
รักใครไม่ได้อีก โห้วว 5 S6 \+ p0 B1 c! S  P9 s$ i7 p
          D                     D                                B' Y/ p% g3 C3 H; d. H
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
7 i7 j& ?9 Q% X; b: S6 x# f4 S- f& R' o2 N0 [
Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
' n5 ]" F! q7 i
) k' w  M  O) y6 @/ z( d+ N7 `4 K" o- s6 m& W+ u1 K
E/G#/F#/B( A  B+ [, S. `
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
# s! x7 M: B0 V+ q/ a1 Iก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า
2 W  H' p  Q4 V# ~ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
7 m1 b) |/ w9 K9 m- P: h4 Cว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
# y& U/ A, [. e( d) y(ซ้ำ *.**)
/ }- n. N  E! F, ~9 p' Z% ?* z& S/ w  H  L/ b9 J) W
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
3 q4 \& v# G  i+ S/ \3 P$ {. |, Y( ซ้ำ * )  / p: P1 i* m# m. W

3 ]* f0 `( b# vB                                                 F#                                          B3 I& J6 ~1 C5 q0 L: A  Y  f
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด2 R8 s3 b+ c" b+ B9 r8 ^+ c. O& M
; N/ @5 C* q2 k5 V+ {+ V: X. H
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด