กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

; n: g; \0 J9 `9 S$ x

5 l8 A4 I3 O4 ?/ c: g. u) `intro E/G#/F#/B- j+ ~' \7 h; ?) n7 E2 |" K% w' ^. n
- ]- i( z( D9 a% {8 s3 b& h
E/G#/F#/B  เล่น วนๆ, P; I* `& x7 G; l
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ& u( B) z% f) [
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
2 I  M0 w9 g8 \4 y' r" o$ Bเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 1 A8 ?& t  N+ P  z( e
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
% k! m: P( b+ D: m3 f% g% b  r+ R3 e4 Y! t1 z: d8 Q
Asus2                  Asus2                     G#                       G#: |4 W: N* v) I
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ& U1 X$ y2 X! r8 C; |0 Z
D                              D 1 P; I0 T1 i3 g# Q/ c8 K8 }
ต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน' M. h3 _$ I# F" m) M
  B        / {" }! h0 `5 w
แต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
  J0 j  [8 {8 |5 ^8 o& V( D5 y  a5 @7 E& A
E/G#/F#/B  วนๆเลย- M  A  O; L: R: c5 {
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )& s  h/ q2 k. M1 {5 C
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )/ \" p5 d6 t& U  H' v2 `8 V+ C$ x. A
รักใครไม่ได้อีก โห้วว 6 N4 \' _$ x6 A' N0 f& k# C: w; n
          D                     D                                B& Q5 ~7 m$ n  a  |9 E3 C3 u- M& h
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป: N. L% N/ B5 {, o1 ?' ^' J

2 N4 k0 |- D3 L0 B1 _Solo E/G#/F#/B ( 2 time )
" N# l* y# {4 }% o2 d1 }. B" C) q+ r: L4 g& d1 o2 U
6 K: ?5 l# [6 C' u/ M1 O& h4 ?* I
E/G#/F#/B
0 w9 Y$ z* U% J5 d0 |ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ' G* k, X% |" Q: z+ ^- S
ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า/ A/ I' f- i5 y) }8 Q2 u+ s* l
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ . y( d0 [. a9 k  k8 M2 Y( f0 @
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
% `% M+ i( Z7 W0 m" N(ซ้ำ *.**)
& L# ~& l6 k5 ~1 ?
+ c, q5 E# G! G# g! @: Z. H# @' s2 m% MSolo E/G#/F#/B ( 2time )  
9 L. l4 y3 e2 o7 q3 E" {% V8 p% s( ซ้ำ * )  
- a6 D) J7 V. e* H0 N) d2 l$ x# c& y% ?/ z' p, ?/ m* ^
B                                                 F#                                          B2 i6 s& j0 U- w
แต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
) v3 _# G2 C0 v: ~) `7 B; G4 T/ D
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด