กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

! S) \0 h8 |6 X( T

  I  g& p6 q% V2 ?/ P9 x; nintro E/G#/F#/B$ J4 x% \# q0 n" q0 d1 e% U

8 R" t& F( t8 F  C8 \E/G#/F#/B  เล่น วนๆ1 `1 `4 ?9 x% f) N6 ?
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ5 k- K1 ~: Y+ i
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
6 F# T& \  |. D0 B* a% Y! `7 _# ^เธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ * S- k$ @' t/ c
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ/ o! e. r6 l* L1 u8 o

% s1 b1 N/ H0 `4 v" ?Asus2                  Asus2                     G#                       G#
7 z5 _3 A8 Y. l7 W9 m: Z* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
/ A3 u6 z& f+ `( LD                              D
' O) O' R; }2 c3 tต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน8 q6 ?, U$ X1 e# p
  B        
# Z4 T' F" A$ v/ H8 Wแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
; u: D% O% e# Q2 O" F5 e( Q5 H4 S4 ]2 _0 N% J- k1 l
E/G#/F#/B  วนๆเลย$ L7 f  K9 o5 Z' Q; `; N" @
**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว )
4 s$ {! W2 F* D) |3 Lรักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
- u) x$ m, p; l' q$ x# yรักใครไม่ได้อีก โห้วว * O% l/ ]# G8 \: Z  _+ W* L- ~
          D                     D                                B
) n4 `9 e: \, ]% T; T9 f( qนานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
- m' ?1 U7 A% V9 j8 r7 M; x5 Z
3 }* m+ L5 Z, P8 G, oSolo E/G#/F#/B ( 2 time )
4 [4 Z3 @. S& Z" W1 H: w
& h$ \9 g' K& [- {
( Y9 L9 _3 _3 N! o- Z+ \E/G#/F#/B2 t  [% L7 ?( @' `7 @& ]( X& j
ก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
& W2 @# \( z1 B$ |ก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า2 F4 x# m9 q; q3 r: d, K
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ + a/ k& @4 ~: \- Q# v' k
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
( k% r1 }3 J( S2 I; [. e# E4 G(ซ้ำ *.**), V7 H( L5 V% v7 A
) o6 Y/ v6 w3 M+ ~
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
( \" i7 [6 u" @, N# j3 r) v( ซ้ำ * )  & u" R9 l; E4 J$ W% R  q; Y
4 @9 Z9 G9 [- ~! ~
B                                                 F#                                          B
! W" t$ m9 m! ?' L1 i0 a4 kแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด
- O+ n  H% j% E3 Y  f# ~' ^# a6 T6 D' |; F5 J% C2 k
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด