กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักใครไม่ได้อีก ROOM39

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - รักใครไม่ได้อีก ROOM39

& E, a4 Q/ y- S; D
8 }6 a5 V$ `. m2 s8 ?5 C# d9 \& [
intro E/G#/F#/B* K* H! }4 w8 P' ?3 {, t

! C  Y2 P4 V& D7 k6 YE/G#/F#/B  เล่น วนๆ% A, K% U" ]* p( c& S, E
เธอบอกให้ฉันนั้นคิดเปิดใจ.. เธอบอกว่าฉันนั้นไปเริ่มใหม่ กับใครก็ได้..ที่จะไม่ใช่เธอ7 Z; L' O2 J1 P, T% X
ก็บอกให้ฉันนั้นเลิกหลง เธอบอกให้ฉันหยุดลุ่มหลง..ความร­ัก ความสับสน ความพร่ำเพ้อ.....
3 N' I4 J0 |7 Xเธอบอกให้ฉันนั้นลองมอง ที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ 4 x- x  s* r; m; h
ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบรักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ
) b2 |( D- P( b9 y6 b% M+ P2 b& I+ ~! u/ h8 ~) S
Asus2                  Asus2                     G#                       G#! e3 P5 D+ W5 s
* ทั้งที่ก็รู้ว่า ไม่มีหวัง ทั้งที่ก็เห็นว่า ไม่มีหวัง ชั้นก็ไม่หยุดยั่งที่จะเจอ
: H# W! b  x- ?4 {! {D                              D
$ N6 H4 \: A1 Z( Q0 h$ u  Kต้องให้ดูบ้าสักแค่ไหน ต้องให้ดูว่าโง่สักแค่ไหน
* p9 Y8 `) ~1 \7 D) j4 B  B        
# u: D& M' p/ b1 W1 ?: gแต่ความรักที่ให้ได้ ก็ได้ให้เธอหมดแล้วว
! H( W7 J: U: H: h* r' f
6 q5 e4 s. L0 Y& \6 v) r/ A7 [7 \E/G#/F#/B  วนๆเลย
- P! h' ]5 U7 F+ F: C, Y. n; X**รักใครไม่ได้อีก ( จบตรงนี้แค่คนนี้ไม่มีแล้ว ): n) g  }: Z# v& X
รักใครไม่ได้อีก ( มากเท่านี้ขนาดนี้ไม่มีแล้ว )
! N! ~; N! i; P6 z% Gรักใครไม่ได้อีก โห้วว 8 z, B, ^5 G; b- l, B
          D                     D                                B* C5 ]) A" b8 g8 u  }7 }' r
นานแค่ไหนก็จะรอ เธอ  แค่ไหนก็จะขอ  มี  ความหวังที่จะรักเธอต่อไป
0 t( t3 {4 ?' n$ `6 e0 i) f6 i% j/ c& X1 K
Solo E/G#/F#/B ( 2 time ): h, }% j6 G* D2 s; ^
8 K! [, P! I- B# w/ x

5 M0 E* g, V( i* _E/G#/F#/B
( p- E# |/ |8 W. K# a6 d- h$ Tก็บอกให้ฉันรู้ตัวจริงๆ บอกให้ฉันแล้วบางสิ่ง ที่เธอนั้นทำให้ฉันคิดถึงเธอ
3 p0 @7 T" a' N/ t; s* ~9 Uก็บอกให้กันไม่ทำร้าย ก็บอกให้ก่อนใจนี้สลาย เพราะสุดท้ายฉันคงได้แค่ความเหง­า1 y+ l8 R' e1 _) T
ก็บอกให้ฉันนั้นลองมองที่กระจก พิจารณา คิดให้ตรงกับภาพที่ฉันได้เจอ
; Q% B7 [; i3 m! a- W: _ว่าจิงๆ...แล้ว..ฉันควร แอบ รักเธอ..ต่อไปจิงๆเหรอ) o% N5 w. g+ M! @- x
(ซ้ำ *.**)$ I& ]* w5 H7 @4 x7 \! q3 G- W
" `5 n! a( n. f) Q  C4 W4 f
Solo E/G#/F#/B ( 2time )  
/ A: ^+ G; \1 G  A( ซ้ำ * )  : O- `# J: w+ I; J" a
* g  ]$ z3 `; O* X3 y7 b
B                                                 F#                                          B
7 u0 ]% R- s, [( S$ Gแต่ความรักที่ให้ได้ก็ได้ให้เธอหมด  แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด แต่ความรักที่ได้ก็ได้ให้เธอหมด- Y# q3 s+ P& b& }( ]2 F, D1 N
/ t1 S1 _+ X$ W" |1 E
( ซ้ำ ** )  E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด