กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


* X$ Z* H% ]% p+ D* ~# a! \1 t6 \% a/ p) U2 k+ A' t  S  N
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
7 p+ D' B' @4 Z6 q7 }/ p
" }5 M' m  m* y# X! A' |- M       G5   D5    Dm Am7 Dsus4# n" H/ c" {/ r* R" n' c9 E* Z5 j
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
' G0 K' ~* @( _& O* |) k  B3 T       C            F
# n% U. _2 T  g8 K4 X: y+ lอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
1 A4 V' i- ?' h/ _! Z      Dm9 e8 J0 L) J5 O2 r
ความเจ็บยังฝัง # k' c0 M; w+ l7 r# ^) b
            F  G. w, U  V: B+ I. f5 h% w. ^, J
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
& F+ U7 k3 C( Y( _5 V   Am    F
% h. N  r! W: o; g! U  mความจริงถึงเราเลิกกัน
  o+ R6 ?2 G& f2 \    Gm C5   Fm
) t, n9 p' D' D8 Q* l- Sแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
' t1 ~" u, U+ Q. s) S9 T! m! M$ m Em Dm  F   C5 Dm, e9 C  o5 w8 ^2 T
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
2 T; ?) h- Z0 m0 f; Y     Gm& a; s# c0 m  d5 X  f( e$ \
ที่แตกต่างกัน ; P9 T+ t/ N4 I$ p0 Z' i. f5 X' P
Dm  Am/C  F
' s, O8 F2 ?4 W) H; l# D( ?คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
5 A) a9 ]$ B' F    C     F   Dm Gm
% Y! E+ {! Q( g& J% Zคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน ! b( q6 y# `& E" }9 r
C5 Am    F
7 w* o& Z. ]4 W! [; Sเห็นเธอกับเขาควงแขน
9 Q% ]3 l1 L7 h  U       C     Dm
& J) \" V$ p# r2 `' Hยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
% F, o+ I1 e* z8 e C F C5 G5 C5 Dm
& K" `1 D4 U" |- @- m*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
+ a& _) b, z' I& o# R    Bb  C       F Cm; I, o1 r0 j) A7 z
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
/ f* o; z3 Y9 l& C# U   Bb
) d; i: p) v7 y1 Q+ Uแต่เป็นชีวิต ; v3 B/ o+ R' L
      Am   Dm9 F# H/ C# `# f) C) O- I( a' D2 P' }
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย ( K' M/ b/ h. e
    G7     C   G5 F * V1 ?5 [7 j) |& U+ _* U7 h0 ^, @
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ 9 B" l& _" P$ O8 l
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5" l$ D$ M5 H7 e5 [

7 D/ o8 ?; T* A" Y; A8 n. z- s
( Q+ B9 ^& h1 y& |8 B     Dm   F C5 Dm
& U/ S0 N" z9 v" Tความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง - A6 ^7 E. R+ |# E
       Gm. n' l2 l# `' d$ v* p6 T; p! l- Z
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
4 L4 e. J9 v$ P5 {   Csus4 F1 F' K) Y+ B$ z
ความเจ็บก็ยังหาเจอ
" ?8 g' X5 b- e$ W/ o    Am7
2 @1 M8 d; f' ^8 ?; ~) u8 Wถึงคิดได้ว่า  . T/ N4 V3 x$ R
   G5 AmDm Gm
6 p6 U# c! M2 h# s' {เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
8 G; Q  x2 C: V  ?' o- w1 W$ Z) j- M   Am Dm F
" x7 Q+ I- K1 Fแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ( [9 N" Z* ]% m4 q5 I+ `$ s8 Q
  Dm C   C  9 x5 ?+ p/ Y( O8 o( p: _6 n$ H
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
0 u7 k) _) O- W! A: V(ซ้ำ*,*)
$ G* q' F6 F) b7 ]
% `' C/ j4 p& s1 ~) G1 Y0 d4 @A5 F
5 R* R) O3 S+ m: c( W! A    G5 Fm Dm C F C# F3 m0 ?  C  @" W/ s
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
& M. I5 [' y1 J, ^
: y  U* h2 o% \7 [: wDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด