กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


+ h( N; {( q7 u  c* ?+ \
' g& _, [  {+ c, b4 D1 s, lIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
# ?0 M/ v$ w" A/ M* X# t; {& J- O5 H
& r/ J3 I3 u' V2 t& C  @. b       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
% H( K3 e3 j$ m2 mไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
$ r( \( ^& _) T) ~       C            F
; l0 B3 J, \3 X2 ?อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
4 p: _& o% j( s5 @0 A# h0 u$ i2 ^# [      Dm, [; Z/ C+ e) Y6 a8 M6 x# }0 \
ความเจ็บยังฝัง " \$ x' h9 C" p: `
            F  G- G# m* |; i* G% C/ m
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน . ^1 h1 \- E) A2 F4 [8 C
   Am    F
& f$ U, l5 `' t8 F0 G, lความจริงถึงเราเลิกกัน : Y" H2 i  O+ ^- g7 p
    Gm C5   Fm# t! [* N! S" ]. u0 @6 X  t
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
9 k1 o/ ?% u3 B* @ Em Dm  F   C5 Dm
. `6 p/ t' n1 _* H3 H6 hเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน 2 m6 l7 ^& S' B( `. I2 e5 ]6 I* @
     Gm4 I7 l! c) {6 F9 u5 M5 @* D5 R
ที่แตกต่างกัน
3 c5 p0 l% a1 y$ N4 K6 dDm  Am/C  F
9 U: s% f- v, H" ^# ^คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน $ `$ s$ D/ A8 S/ @) _
    C     F   Dm Gm: S& q3 r/ h+ O
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน 2 [9 }0 T/ P; k! n7 \$ e! t0 P
C5 Am    F
6 z! ?& u' d/ X- Dเห็นเธอกับเขาควงแขน 1 c5 Q, x8 ]0 t3 }( H# d
       C     Dm- F$ X' i" k7 ]' c7 n
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ + p$ ^- c# l' @6 j7 S
C F C5 G5 C5 Dm 9 I- b& R8 G# e9 L. S
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ   M- O$ @/ [1 A- L0 c
    Bb  C       F Cm
! M/ z6 O: e+ |- i  {! cไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย - Z5 ]8 w. ~# ~2 B9 H+ w& B" y
   Bb
) |4 O' [. ?) _5 E' d$ C. v) mแต่เป็นชีวิต
7 E5 i7 f0 F  J( V. {      Am   Dm; d( _, w$ a6 r9 v4 T7 a
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
' A' K, y% Q/ V# [. y6 L    G7     C   G5 F ) t0 g2 t; |- f' v( }
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ % ~/ z" p+ |& t' M
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C54 f: w3 l! J$ E# l8 O
& g( A( v8 J6 A- O8 U4 ^

* q' T% _' H/ Q7 p3 M     Dm   F C5 Dm
2 b" w! H1 d) P4 |ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง / m7 z; @/ b. L1 C$ C) o% [
       Gm
3 ?7 J2 {9 |0 L% Q% F2 Z' U7 Nปลอบตัวเองทุกครั้ง
" s' M. X  ]* I  A5 I; {2 n   Csus4 F
3 S0 C0 s. z$ ]- bความเจ็บก็ยังหาเจอ' T) e8 z' \4 C4 `
    Am7
4 a. F4 c3 }. ]( s( T2 J8 Mถึงคิดได้ว่า  
/ U0 |; X& y. W2 U1 q   G5 AmDm Gm9 M# r; C3 ?( ~, e! P6 p& ^( H
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
* A6 K- Z- B+ C  E+ v   Am Dm F: O. P" h" j5 t/ B- ^, H  s. r' F8 B
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ - t/ ?6 `4 U" j# K% Y4 \
  Dm C   C  
: y0 i- E4 \+ e; w+ Z2 ^ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
' V& W5 J/ y1 Q" R8 i1 R* W5 D: v(ซ้ำ*,*)
7 a  w6 a5 B+ j. }8 _  e8 w% V3 ?% E" t# y. t* Y3 r
A5 F. w7 m. `- ]  Q; G9 q! V' j; `9 C
    G5 Fm Dm C F C# F
. z% ^, f, q0 K9 |% l! Q" P8 gหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
5 |% p7 A+ _+ R" ?4 {3 R" f+ M
, ^; Z0 L- j8 r! w  C) |* LDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด