กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

+ G: h  p- F6 o* ?) T& A. n

/ O, a) ^) ^4 AIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
8 @2 p  Z6 o6 l- w8 n1 `1 J! j8 o# }3 _* q! n6 D) o
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
# H3 J- o& i9 Q2 u5 Aไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
2 e: M) u. g2 n  b- U9 m- M5 |4 e& E       C            F
  V: r% _1 q3 O/ mอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน 4 u) l5 o% y5 i/ Y4 f( n
      Dm
0 C0 `* G" S6 n. o& Tความเจ็บยังฝัง 6 l7 e3 O' e# h" P" D  \5 E
            F  G
* p& {5 A$ Y7 D( |2 cความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
' k& l  d3 c/ V6 n5 x3 i) i6 s   Am    F  E6 `8 M) p# P/ q0 _7 P3 X, u
ความจริงถึงเราเลิกกัน
5 k& Q# v+ [: {; }% [- i# t6 ]4 h    Gm C5   Fm
% E  ~1 s) ^' t% z0 Qแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น ( L, d+ Z: H! N. `8 P6 H  V: P( s" f
Em Dm  F   C5 Dm
2 i- W% f7 q2 Z0 k5 o, l/ X+ t$ wเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
  y, G3 R% P- l' m     Gm6 ]  Y5 z9 ], G* m, H* l
ที่แตกต่างกัน
: ?0 w" Y1 }' w% Q  }; B" tDm  Am/C  F; t5 m# d. L4 }% l. O( @* ?
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
  g  `! d. d, K! P# g: d% I    C     F   Dm Gm
% p* M& h: P6 S6 b+ k- V7 F! Mคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน * ?( t$ U# l) Q
C5 Am    F$ t( O; i8 s  W/ Y; s
เห็นเธอกับเขาควงแขน 2 m: X  L3 Z& i
       C     Dm, _9 f9 ^% S- y( t! l  p0 W' f1 L
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
& ^* U2 S0 t- V3 P0 B# |& x: a- N0 d C F C5 G5 C5 Dm % f$ @) k% Q1 d+ t  Q
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
) A; \5 p# m& R4 }' |. u3 `    Bb  C       F Cm* v1 i  E( D( S( d9 x
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 5 f% ^* x  D1 d/ j! ~0 j
   Bb
0 i. i( q; Z6 N2 I; hแต่เป็นชีวิต
* x. i/ |; r3 d! o2 L      Am   Dm; D' X. T! y: n* Q# z
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
' E" R9 Q8 ]( p! n! j) Q    G7     C   G5 F
3 M: g& c  a/ V; u( ]% Nหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ   Z" |' x. g7 q$ \- d
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
% i" ]/ o9 Y% M: b* Z$ h% ~7 j2 C6 ]# a
# |$ d- {+ P: L5 V4 [. z  f0 L
     Dm   F C5 Dm& P) A# o" Y: c
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง + T) a9 R$ x  |( E: j  N9 N
       Gm7 B% ]* F* J6 [2 T. \# G
ปลอบตัวเองทุกครั้ง 0 F  B9 D% u8 ^$ e! B$ R( C
   Csus4 F: b( T/ Y% H1 H: W: a* f# X" R" R
ความเจ็บก็ยังหาเจอ
, r& J5 K8 S, k0 k4 X9 m' h    Am7 ' n, E5 k' B( [) V7 [  o% `
ถึงคิดได้ว่า  
/ d. F. E* ]/ \, V- |) O, h   G5 AmDm Gm
, H" r) r9 q. F" n7 B/ Lเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ 1 g& }" k# b7 F# T2 u
   Am Dm F
# N9 |7 o3 z1 [, k; a5 tแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ 4 h) D+ W5 ?- q% S- h( Y% l
  Dm C   C  
7 @# A, F: F4 R, o8 pให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
& A! u& l; N4 ?(ซ้ำ*,*)
+ ~! j5 P  G: [# G. W
* G: d8 I0 ?2 A, i) Z5 \3 \A5 F
7 E8 P4 z% O1 B4 i" z. t( F    G5 Fm Dm C F C# F5 k. m, w# N, O/ M
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน9 J# `) O% L  @9 B( b2 x

3 }5 ^  F5 B' Z% h. g) PDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด