กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


& m6 N- ^* |6 @$ z8 Q1 d/ V8 Y' T* ^
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
, S- Z. h0 B  f/ G: S. S* ~- G& s
+ f& k, h7 o4 C/ q/ P& J" Y8 M       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
9 {* a6 w, L. q% R" Yไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
6 Y5 G% t( ?" V/ t       C            F) I2 n! B  h% X2 e
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
. u8 u. s5 b) q$ B5 J      Dm, @) }3 G0 w: {% o
ความเจ็บยังฝัง
/ K( b9 M* @4 _/ L8 d9 u* I/ |            F  G
0 F1 f' o3 S/ b- s/ h3 @/ {ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน 6 G3 @( d0 G4 x; s1 m
   Am    F1 m" W+ J" w: j" f& l
ความจริงถึงเราเลิกกัน - M8 ?2 X! C  }. x
    Gm C5   Fm( C% C+ D) G( ^4 q
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น " p: L) e! z+ W
Em Dm  F   C5 Dm
0 _. r0 [' i/ Aเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
8 W9 W! b, e8 F( ?     Gm
/ L: N- f9 W0 M9 Z9 bที่แตกต่างกัน / y! q9 C6 Q$ M, X) W
Dm  Am/C  F
/ G' m4 O% L  d1 B# U9 O7 Jคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน 9 ~& v  R8 J# x8 X. ?
    C     F   Dm Gm
. o, O; \+ y8 M, Sคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
# n: J) ?  s4 W+ u7 G( YC5 Am    F
& a$ k9 Y! i: J5 W" X3 }; c, wเห็นเธอกับเขาควงแขน 8 A% N5 o1 X  D* q
       C     Dm
# r8 m8 X  K# @+ K& W/ _ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 2 J' ~. h' k! W: O3 C
C F C5 G5 C5 Dm , A3 F) G  f; [5 Q) I% g: f
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
4 d7 ~. F2 h) _1 P0 L3 d8 Z    Bb  C       F Cm, [( L. L# J9 G' o# a1 l8 j
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
; H7 p3 z) X! z3 M- l: A1 U   Bb
5 V4 `; @; H6 p. r+ Sแต่เป็นชีวิต + S0 G* A0 T  k( l8 d
      Am   Dm  [" j: I! S. T: {
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย 0 T* c1 G  ]0 f4 x
    G7     C   G5 F
9 x/ \# Z/ ~9 b; q# d8 Fหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ , f$ E0 L+ [! T; ^+ A4 Q' A
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5# \+ ^3 W0 d2 p; B  R7 n

) C2 }3 U' E' L* f& U
0 x! P, `3 ^' I5 {% l     Dm   F C5 Dm
' v/ M. `9 x/ C. n: [6 q4 X5 pความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง # [8 V+ f5 o$ q  }7 @
       Gm
* h6 I; S- g% ]7 Sปลอบตัวเองทุกครั้ง 6 c) g2 ]; G2 T' W& u! l! w" Y
   Csus4 F
. E) d7 q) g9 J( n9 @' }8 \ความเจ็บก็ยังหาเจอ
8 {& f* W  W, F6 S; N" H    Am7 / o9 |4 q6 _! \0 m. `" X9 i
ถึงคิดได้ว่า  ( ^. O8 h) o: d) r
   G5 AmDm Gm
3 ]6 C1 c: A0 [, a5 xเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ / U0 m1 z3 U7 T$ F) E4 t
   Am Dm F! ^. ?; Z! S+ a, v3 E, s6 ~: ?
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
% L1 k! N6 M2 w& x+ S7 E( i  Dm C   C  ( C  b) e0 Q- a  {
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
- @$ l$ _" C  R(ซ้ำ*,*)
; i0 d/ R: z# w$ D9 q; z" i, v3 D# i: v- ~/ h  c
A5 F
' z1 `6 B' f& }) ]% q9 E3 F    G5 Fm Dm C F C# F; R, g- L1 u5 G  K
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
& G9 z2 v, h4 s& [9 J/ \. L0 `+ V4 o; L) K* S  j7 s8 d3 v
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด