กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


$ A8 g9 r: H: S" a
9 C, Z, A/ q1 J+ a6 YIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
8 w% y9 Q) N; S: u* U* c6 V" a
3 M4 P  W, Y9 U* N7 ^) ~       G5   D5    Dm Am7 Dsus4, Z4 X; |' o" ^5 V+ ~% n
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล 6 H. v' K4 q, H: N0 h; N
       C            F
$ F0 X& e$ Z" c, C4 lอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
: ~% R- }8 O: B0 `3 l. C1 `& J6 }+ [" F      Dm9 [. y" u( M- V. X% X0 J( ~( j9 C' X, t
ความเจ็บยังฝัง
: P" @4 K% P1 }; H% }            F  G
/ I# |0 M; f1 _5 Jความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน ; [: A- `" _% P# x9 q2 e4 |7 ]
   Am    F. J8 h& i/ P; K# p, E* X
ความจริงถึงเราเลิกกัน % D. P/ i$ J1 K, N9 C' [
    Gm C5   Fm
& u5 e9 I0 V- Fแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น 3 q7 _8 U* @7 g( d- u. f" S% S
Em Dm  F   C5 Dm, z: |4 q/ t( `  p. e" k$ ~# R
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
3 y' {5 b# x$ [; h" z9 k1 n     Gm
" [# C, e4 X9 d1 X0 o0 Gที่แตกต่างกัน ) u  N  f5 |# G1 i: |. s8 J
Dm  Am/C  F
# F' ^. I8 O6 ^: V& _; F6 i( {คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
) W8 k! r- k' c) v: q    C     F   Dm Gm
) S' N" T; k/ p) P+ Y% Z/ @- Y2 U5 Yคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
8 c# P7 z6 m9 N8 `, U0 `4 fC5 Am    F7 y; Q# b; w/ X# [- q
เห็นเธอกับเขาควงแขน 0 a6 @. \0 Y: N  R
       C     Dm
1 ^* o. i2 {& y. Z; W7 |ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
% Y$ s/ A& t7 e& u" P7 V( A5 { C F C5 G5 C5 Dm ) C! r% f0 F3 C  X" W; I$ k) Q, X/ m
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ   i4 s, X" l( v2 V  c% p( Y9 l
    Bb  C       F Cm7 L" j& m+ q. a/ k9 f# ^* d
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
3 I! C8 e) l  |. J# S& i1 ~   Bb  v& K- G$ y) g& N5 ~" f
แต่เป็นชีวิต " }+ g; m# A7 ^/ k
      Am   Dm
. x9 _5 G) l' A% o2 P( L0 T3 Tแต่เป็นความฝันที่พังทลาย
& N  v; c2 F& Z5 ~    G7     C   G5 F $ Q8 `# J& r; V+ ?8 q6 K
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
6 }4 \# ~5 f7 F5 k, NDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C55 h# I# [. X5 S# k( w! j

7 l! Q% Y! g3 z* d0 b7 ?
3 Q$ H8 B; c7 {1 p     Dm   F C5 Dm
) W5 x5 o! G; Q1 F* Yความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง , e! U2 }! Y) P+ e' k- b
       Gm
4 o4 v! z+ v" p4 Gปลอบตัวเองทุกครั้ง
( h8 [" p- h: a5 C. r2 I   Csus4 F
4 C7 ^8 F* n' ]7 E+ T5 jความเจ็บก็ยังหาเจอ
# G# {% A: p% c$ b9 D: C    Am7
3 S) c! Z* g/ ^3 a" E; e7 Xถึงคิดได้ว่า  
. G6 l4 f! Y$ ^( `! U- H   G5 AmDm Gm8 r7 s; H- b6 m; A% ]4 g  ]
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ . J- e5 y( p4 ~! {0 V( Z7 A5 v: e
   Am Dm F
. K; n$ K( a4 S7 t8 jแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ   J6 e( O# }# [6 a
  Dm C   C  
% a1 l2 m8 N) P$ P# Dให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 7 k# x4 V$ _+ q) U7 r6 c+ L3 Z, g. q
(ซ้ำ*,*)
  H6 _  ~- h5 q+ J- Q; C* |8 \) F4 ]
0 v. M- N! V( \& MA5 F: o* }3 {0 d, [4 b, B' k) Q
    G5 Fm Dm C F C# F
, X* Q4 R& @9 V7 D- t0 dหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน3 D2 e+ @) k5 T7 Y2 \2 z, A

, q& e9 [6 P7 g  p2 ODm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด