กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

% a' m* M4 M; s' z+ _# B0 q# {; }5 f
/ Y8 C6 {8 m/ K" v
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/4 B0 h; n% v" Q. `2 N

" Q# `$ [* N0 \. e; X; h& e       G5   D5    Dm Am7 Dsus4. H+ l" O# ]( t
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
; o+ k' p7 `, I       C            F1 b' e4 ]$ Z3 {+ t/ X. u3 N
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
: c0 Q9 j. _& F9 q      Dm
$ w) Q. x% C) G' L2 aความเจ็บยังฝัง % l, Q9 v3 ]# H  {% ~0 }9 i. m
            F  G+ y, ~. ?6 k+ [/ l& y
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน ( M5 o6 q1 E0 Z. B
   Am    F
! A0 e' Y1 L# y2 ]7 Rความจริงถึงเราเลิกกัน
; d3 m9 E* x& ~4 w" f    Gm C5   Fm
, D5 M( Z8 s) `+ N6 s4 ]& pแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
' p4 F+ ^! R* p( P Em Dm  F   C5 Dm
9 H) p! p* O: q# K% N6 s. y- A0 q# \เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
9 @) Y4 V1 U7 E! B2 x+ {3 F/ `     Gm1 q# R- M$ L- R/ A1 \; a
ที่แตกต่างกัน / n) Y; I2 t. s4 V0 A) j
Dm  Am/C  F
4 `( X7 `$ \9 H. H' T6 w) bคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน - |* C( z, u, [0 J
    C     F   Dm Gm; r3 w* s  V/ e
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน 2 X  {% `! ?$ G8 K! y& |* u. x
C5 Am    F! H& O" J6 O! c/ G1 S" P
เห็นเธอกับเขาควงแขน
' s1 r: o  ^0 V: M+ k# H, X       C     Dm
/ f+ e6 E: h7 S# Nยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 0 P+ p. h. }, ~! L# D
C F C5 G5 C5 Dm 8 Q; M7 H% G7 V7 ]# f
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 7 A- f2 n7 I5 o! m6 M
    Bb  C       F Cm
5 C+ K0 ?8 I! b" dไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
; i; }1 ~. _1 S2 y9 W9 i" s( e   Bb
) T* G( c" O( n+ Z' c5 ?9 H% D/ @แต่เป็นชีวิต
; a0 B0 {& N# R: l* M6 W! A. N, d      Am   Dm" D/ S( I0 U+ l6 d2 J; q0 K
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย ' c. U. E/ N7 p
    G7     C   G5 F   q0 P/ F# u6 N
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ ! F' S9 s( f2 I2 C$ s: w
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
6 ~* o! s$ A: G" w7 R# \
% e9 r/ g/ ~+ ]) P
& Z) t. I% @, ~- Y7 q     Dm   F C5 Dm& d" @# Q/ Y5 O8 M* ^1 \5 K8 B
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
9 ?' u$ T- S. w       Gm/ x) E7 R) g8 p, H
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
) t6 H: Q0 L1 j& _   Csus4 F
; a5 d  `( w8 w$ S$ L" A* r( H- uความเจ็บก็ยังหาเจอ+ V) ^$ I7 A$ D# e; L: {
    Am7
+ E" [$ `( [4 d, [' Oถึงคิดได้ว่า  
3 b9 R) q+ |8 _9 `, I   G5 AmDm Gm
* F! ^+ V' U0 t) sเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ 7 n$ C; N$ i4 M5 h/ j
   Am Dm F
' d* d1 ]$ i* ^% H' Z. P/ R  qแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
. q( v6 Z/ Y3 U8 _) n- }  Dm C   C  
3 |& [* x, C9 H, Tให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
( ^) U2 S5 \, }4 N5 r8 g(ซ้ำ*,*). W+ _; \6 e5 `1 c

" v1 N1 v' W: ~0 vA5 F" _2 B) O8 u1 y+ p2 ^. W
    G5 Fm Dm C F C# F; p7 }$ W# [7 a
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
' p$ }; c9 a+ H+ e( y: e3 }
$ Z0 O/ s8 v/ O( xDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด