กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


0 a/ z8 p7 c3 N: o$ Q5 A# z$ ~* r1 }% {# h5 @
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/) C- ]% C9 U( N$ E2 X

8 P9 i  p7 d7 w       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
0 n) X" H+ i) i, Hไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
; r) y) H  \0 d# W" w       C            F
* W! }' b( t# i& uอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน : O- Q2 C1 E3 N* h1 O9 ~: [. P' E/ o9 K
      Dm
* l. R! E6 F' Z+ _; h5 l+ i3 `* \ความเจ็บยังฝัง
( W1 t: q4 Z. X# @$ u            F  G- R: q7 W. R$ Q8 @4 U! Q
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน * `) n$ r0 l# S
   Am    F
2 O% X1 a+ z# X9 x( L! d6 `ความจริงถึงเราเลิกกัน
' L: p5 J) h; `5 X/ b    Gm C5   Fm
; M; h( s' x% e5 g9 rแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น 4 y* j/ v& g$ ^
Em Dm  F   C5 Dm5 z. f3 U  Y" z% y% c. r- Z3 ^
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน . M& z; |8 Y$ Z% C* N9 P0 U0 N
     Gm% [0 j8 x% o6 [/ O4 c) n
ที่แตกต่างกัน 7 t5 T$ g% [4 j# |5 G8 u
Dm  Am/C  F, O5 t2 J) e* T0 i+ `( _3 f
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
5 z, Z; {6 z5 R' s& `; X. ~    C     F   Dm Gm, l- j! ]' {" u
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน 6 q5 R1 u! q3 y+ U' r4 N
C5 Am    F+ `& x( l, N1 z- e
เห็นเธอกับเขาควงแขน
3 ?8 V9 q. @5 Z, E2 X% L       C     Dm" M3 z5 N0 B- Y  B5 Z* ^
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 7 V6 a( g* I+ r0 ^& Q& Z9 R" A1 W
C F C5 G5 C5 Dm 4 a/ b/ w$ O! p6 x) C* ]
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 6 c* b  n" O) e
    Bb  C       F Cm$ l0 ?# A- S. q
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
% Q* m' M8 c9 l   Bb
1 l: E' Q; s8 Q2 iแต่เป็นชีวิต - M) J( D! v7 W' C2 v" g% W0 I" g
      Am   Dm
$ p& {- Y& g7 Y( @9 |2 C6 h9 Bแต่เป็นความฝันที่พังทลาย
* |- e0 X, y' t, t5 d( F    G7     C   G5 F
, C, i& [, L: tหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
, R6 D! Q, N" |Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C51 K7 ?9 ]% r9 P

$ U& d% ]7 t. C* A# O. s/ o: t. O" o9 u  v( x3 r, v& |& b" v
     Dm   F C5 Dm
" b' R* P" _: Qความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
4 S  C4 b' u. _; x       Gm: a/ @' H" |  ?1 I
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
1 I/ f8 R# r! ^) F9 |- R   Csus4 F- k) _- k. V% @" q3 T
ความเจ็บก็ยังหาเจอ, Z7 h7 J( x" a# H* S2 W! @2 a5 ^
    Am7 9 m% p/ J5 |: U$ A6 }5 g' h0 B1 a+ k
ถึงคิดได้ว่า  
5 v6 N  Y) T; @3 H9 m) H   G5 AmDm Gm4 \* a2 J+ @' A1 Q0 Y) m. q
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ   N! m! O6 k( P6 N" [0 k# N
   Am Dm F6 S! L' t' P1 d, h. P$ M8 \
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
- W7 [% t2 W8 u9 W0 Z8 Y  Dm C   C  
  P3 ~5 y; h; kให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ # b7 E% s; b% ]
(ซ้ำ*,*)+ _2 @* u/ g$ M7 a2 q5 K' O
# M3 r3 c6 H9 S( d
A5 F8 K; ]  m" F8 }! U# J& N
    G5 Fm Dm C F C# F; d2 w3 ^( w& g3 j- J  g2 J2 ?, V; X
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
4 h& Q. Z/ o$ l1 e, O8 }
# `' i, N% ?* `% X% QDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด