กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


9 b  w& E: y) ]
7 k' R6 a0 t# ^Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
4 s7 W8 R. K; X% x" `$ i) B7 Y5 O7 ]
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
2 ?- N: a$ t/ Nไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
3 z$ i+ y! Q- ~, o' s; _       C            F( g5 }$ L; D3 M4 o' J1 ]
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน 3 ?3 ~0 l" r5 r0 G
      Dm
+ [6 ?, ~6 r& o, H; Lความเจ็บยังฝัง / u# G  h8 ]% X  D; p6 s" c
            F  G
: `- L0 e" z! X( u; \$ Oความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
& w8 {4 V8 R. |' [   Am    F# G3 l! `* f/ Y8 x/ O. T& t# I
ความจริงถึงเราเลิกกัน
) M' Y- R& ^; d& T4 d5 w, B    Gm C5   Fm
+ R& B' Z% u; J% g* R5 yแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น : D" H5 O! U- k/ f. g
Em Dm  F   C5 Dm/ b1 Y1 n$ M  ]: f, k
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน : t; K3 f9 ~$ d7 ~% Z& l8 I% {2 W9 V" G
     Gm
1 T, N. ^, i; T% {. a3 K+ T/ Fที่แตกต่างกัน - a5 @! O# [$ d+ ~) {& i
Dm  Am/C  F9 ]; i9 |7 v4 M) U! w
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน # V. g* \. c+ K  H* w. @
    C     F   Dm Gm
* \3 W% [  q3 W  a8 q* qคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
" N( v0 {) k  v, K3 KC5 Am    F" O- @+ _! ?' I3 V$ T0 M4 y: g
เห็นเธอกับเขาควงแขน / U, p. \9 v9 P& X# o0 K
       C     Dm
* Z" k$ H! I' ?* ~2 Cยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ : u) t; B! Z& |; k
C F C5 G5 C5 Dm
6 C5 n3 u6 b5 V" \*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ; l, c7 ^1 p/ ]
    Bb  C       F Cm1 R2 @8 X. o2 v& r) h
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
4 z& ?5 ?, t( L5 s   Bb
/ ?1 t9 c1 s' {4 E  p! W- Q& xแต่เป็นชีวิต 6 R7 x9 \! m, N7 l: J. ]
      Am   Dm
8 R$ L: y4 r2 P, R# R1 cแต่เป็นความฝันที่พังทลาย " Z; s0 G" l, J
    G7     C   G5 F
3 E: Z6 P2 J  T3 F# L! Hหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
- ?/ a, M! Y% `, _& @1 nDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5: @6 R! X2 I+ F' T0 g
7 e  W- q( N( I' I- m/ m$ g5 e5 S

: O& X9 U2 V- y" E/ |- a     Dm   F C5 Dm
6 {: i" M& C. Q+ E8 Uความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
; f( D1 ]1 c- c       Gm
7 m7 w8 N: l6 }4 T+ lปลอบตัวเองทุกครั้ง
; l( ?. _2 ?, p+ I" E1 w   Csus4 F/ z6 z/ g: A5 G' k0 t+ D
ความเจ็บก็ยังหาเจอ2 I- z7 f5 y0 u2 g; x8 v
    Am7
5 F7 S  |# J5 d5 @* \* |; z* Nถึงคิดได้ว่า  * {3 [: f. O# @& U
   G5 AmDm Gm
  ^. g$ I. C* [' |3 A- aเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
4 ]$ P! r8 G9 T# I; V; Y# N; ^   Am Dm F8 X0 @  u+ L- j7 H
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ , ~% |+ g+ S2 \. Q; W& z/ F
  Dm C   C  5 @' R4 B# a) ]  c( h4 q$ U
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 0 ]3 _& h* M6 y! {
(ซ้ำ*,*)
% i- h( ^* x7 q( N4 a) G# J. Q
! d+ k1 X' q/ \) ^  @8 {; GA5 F; @9 [) |% b5 X2 |% p0 M
    G5 Fm Dm C F C# F
7 X+ K" r9 a) B" r6 n( p% Oหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
% h  ?" j" x, S  e0 m3 a( d) Q: t
; F/ _! Y, K: d! \: yDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด