กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


0 u: ]0 \5 E$ Q! Z2 n) ]3 G
6 k! x/ h/ n8 O7 \- z1 @1 HIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
4 w) w' U( z* O. }
! K. R9 d7 z# G; n       G5   D5    Dm Am7 Dsus4" S0 p6 {4 z) ~) L
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล - _; s3 H- N+ M. Q5 j4 W/ a
       C            F3 q  c0 O& w+ J2 z$ B( M
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
3 S$ P6 b" ?6 {$ F. d1 T      Dm' K. {3 j$ U3 c. t0 R
ความเจ็บยังฝัง ) \1 R$ P$ _8 X7 Z# c' r
            F  G
3 U: ~6 D& e5 g: E7 Oความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
2 n  s* C7 w6 ?3 o   Am    F6 R0 M  |5 _# m6 B+ r% H3 V
ความจริงถึงเราเลิกกัน 4 `% Y+ w6 M4 h8 }" _6 {
    Gm C5   Fm7 w/ l( X3 x* p1 z
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
$ H9 n7 C- V. A% Z. v  z  J: I Em Dm  F   C5 Dm
$ ^! Y8 O) J' _เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
7 `1 i. Y% A7 L1 @/ X: h" O; ^# J     Gm
$ u7 g/ i; s* I4 @ที่แตกต่างกัน 3 R& [& X9 L6 m. e5 @  E
Dm  Am/C  F
' w, ]* R' R0 U) g8 pคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน ; s; Y( ?9 o; f( n7 p
    C     F   Dm Gm. D& O* K) X8 q6 {( r
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน ; o0 X2 J5 B  T
C5 Am    F  }  ?0 M2 D$ O, R" A
เห็นเธอกับเขาควงแขน
. `" N; e1 B0 ]0 I4 h       C     Dm
0 t% |  Q! J! t2 O) {- Eยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
/ ^; I' \: ]- \# Q( t4 { C F C5 G5 C5 Dm
# z* ~% _( p: F0 k3 ^5 @*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
: N$ }- T, v0 i    Bb  C       F Cm
# a' w" _2 d1 `/ l! Jไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 7 o% c. D: X/ |! @
   Bb
- M( f5 _, b8 X/ _; x/ a+ h0 bแต่เป็นชีวิต
! O4 C$ u: h* c0 x  [. w      Am   Dm
; s# X& i8 D: S$ E( W3 Tแต่เป็นความฝันที่พังทลาย 1 G; @; k. {6 Y  T9 V3 U3 a. H
    G7     C   G5 F % |. ], f4 x& |* l) ~8 [2 z
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ 2 e7 g; O# u1 J7 u% F- ]
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5" s5 X. ^$ @, @* R& Y: z2 ?7 M

: d  Q+ M( q9 K9 q% c3 V( H' j- |, Y" m6 p8 p7 L
     Dm   F C5 Dm. S( m8 U' N3 I8 w2 ^
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
5 k- Z9 s0 l1 \; V; D1 R! I1 }       Gm) T3 D- \- A4 E3 R% N
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
! Q9 c4 p$ U+ f+ H$ Z  j) T6 l( m/ h  L5 v   Csus4 F
. s! ]$ I2 {  T& s- Q, Oความเจ็บก็ยังหาเจอ
6 l8 V, j: P, Y8 ?7 o    Am7
' z. e0 R) x& J9 k% c: Lถึงคิดได้ว่า  1 J( }+ E! M* i8 g
   G5 AmDm Gm6 |( u& I; y/ x; }! ]/ W7 M$ k' `
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ * Y" U9 u" e# y% @
   Am Dm F0 a! Z6 c6 Y6 @- v! Z0 Q0 E% z/ \! n# x
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
& S$ B! B. {+ Q6 K2 G2 N  Dm C   C  1 k4 X) S: j4 J7 M9 ~4 s
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
( ~! f& o8 p# G; B(ซ้ำ*,*)( O5 N$ E& V( L9 k

( b8 y( i* y. H$ B1 h) ZA5 F8 H7 [% P. f9 h
    G5 Fm Dm C F C# F/ D2 Y& c+ O9 |* E& _
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน$ ]& b5 b7 y, f5 Q/ L, S9 W6 C
  s6 O& e/ h- d& n+ T
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด