กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

, K1 \+ R2 j) r
4 m& A& |5 h4 |1 w, b
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
- u! a2 r# l: R2 G7 G' r
4 m% U8 _* }& _% W( C  i  ~5 ~( Y       G5   D5    Dm Am7 Dsus42 [- R6 i; |+ l9 h0 c1 u: ?
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
: S% P7 v0 ~2 R& G  W4 ]/ a       C            F
; [& d- R: s) x4 l# uอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน : {2 r8 q0 ]2 ~% ?! r" [9 u
      Dm" H- T1 k& E9 G5 Z4 H
ความเจ็บยังฝัง
* p) Q4 e2 @( n; h            F  G
, r6 [* p* s$ {* l' N% Nความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
! u) M) N+ `% y9 `3 \1 j9 ^! ~   Am    F3 J! W3 f6 n  Y: v
ความจริงถึงเราเลิกกัน
# k, g6 o$ Q; h/ _' H* D" N    Gm C5   Fm
8 H" w" i, H8 Uแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น : e  S0 u; R. C# @& g' {" @- N
Em Dm  F   C5 Dm
( L/ l5 a* O3 K) t8 H& sเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
6 n8 ~7 e* E3 l/ o& @     Gm+ v# M& Z( C( v, \
ที่แตกต่างกัน
6 d! S" b8 H# e. m7 hDm  Am/C  F
$ R! a# N4 m- h' `* c! {- y+ H, Gคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน - n" v8 c& n2 |- \' ?
    C     F   Dm Gm
# t( u* N  G8 c3 r* e2 k, wคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน : Y$ ^# }: ~) C
C5 Am    F' p+ l% ~' t* x* {8 M' ~
เห็นเธอกับเขาควงแขน   b3 w4 S7 ~7 _7 n# f" e8 R5 j
       C     Dm/ ~& v9 s% Y* c) @$ S# c2 l$ O
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 7 g7 q% i% C, R% N
C F C5 G5 C5 Dm : Z0 Q- F( q5 G7 S5 I
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 8 h# \: b9 z( ^8 {# X
    Bb  C       F Cm
4 G7 s/ |9 z1 K8 Gไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย ( y8 x& [6 J: T$ s' m& c6 x
   Bb( a% S. k6 `# H6 r
แต่เป็นชีวิต
, Q% a( _/ B' i1 ?- k3 S3 l      Am   Dm0 F: Z5 p0 w. j$ ^" M
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย - P7 k* @7 ^& g1 F0 ?' u8 V
    G7     C   G5 F : X$ Q" s. Z  \/ A8 m) x/ O
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ : w" e7 `+ x' G" B: H
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
& R1 L7 P) `& @6 M+ S
3 p% A7 o2 S- i: I; s, i. }6 d; a. k- V, z
     Dm   F C5 Dm
( G  e- B8 D4 Y2 f( @4 r& Uความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
( B, o8 u: i; _+ g2 U' L       Gm
7 x) z2 X6 J8 ?! m) [2 Eปลอบตัวเองทุกครั้ง
  W+ U; l) C8 d1 M$ z   Csus4 F+ q$ d9 W, U1 E. [
ความเจ็บก็ยังหาเจอ/ P$ v2 K- s0 s  r  ]* B( u
    Am7 1 _: P  x8 j6 s/ ~
ถึงคิดได้ว่า  # d- Y) Z- T- N1 \' ^9 Z
   G5 AmDm Gm
8 }: e" E- ~) i8 _9 F& y; nเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ 1 p$ C4 V/ @& @) ?% _
   Am Dm F! c9 v' {# P' I; X* A
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ & `: D1 ]8 l5 I
  Dm C   C  
3 ]+ E6 L3 o0 Z- S# r6 U2 lให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
7 n  h3 g7 E4 X! F; M: s- |(ซ้ำ*,*)( K6 K! J1 I' O9 Z% [9 ]
$ d$ `2 B# Q- R$ v
A5 F
: N' @" V& I$ I$ x7 A( ~    G5 Fm Dm C F C# F0 }# F6 q( S7 ]" V0 {/ D6 m4 v
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
* z' `/ c( W  [, r& K+ |# I: e" c. Z2 g2 u
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด