กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

! R- j' v$ `' V& V* o( O0 R0 w

8 u+ J! T1 y+ y% {1 H1 n" N* ]+ {Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/. G/ _1 p+ x, ^9 B# l
+ h- n9 L# i& ^) i, D, _9 d( K. I
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
, \- P% s/ J! D$ j; E! sไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล 5 }) x% Q6 s' y3 \7 y6 M; `9 I0 p3 s
       C            F% I) C1 D' I5 }
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน 2 H9 |. p5 g- ]9 ]5 Z- W1 I0 ^
      Dm9 u) L, Z" C. x& a1 r
ความเจ็บยังฝัง
# U  ]. u! T3 b' \: G            F  G
# _1 a) I1 }9 C4 x5 sความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน 0 S" C2 P( Q1 \. j1 P/ S) x# v
   Am    F: j* @& W# m+ q: i( b
ความจริงถึงเราเลิกกัน 5 f( Z; M1 d/ b: n& J, {
    Gm C5   Fm+ w* X: A9 X% R, Y- I/ k
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น ! a" z% r. F+ o0 b; g$ L
Em Dm  F   C5 Dm
4 p( g! R! f1 P1 X1 p% vเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
0 ]0 P+ }, {% I& \     Gm& q( D& x+ q2 l9 h0 P) s2 ^
ที่แตกต่างกัน 6 w- p: W4 z- T! w+ e, J" X
Dm  Am/C  F# U/ x0 \) P8 ?; ?
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน ! y1 _0 [/ \& V  }3 Z- ~; t$ z4 z
    C     F   Dm Gm
; K% C$ J/ x5 b8 c2 k5 R+ jคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน # T7 l4 e& `% u# Z& h
C5 Am    F' J" d+ [  q' G9 ^; f
เห็นเธอกับเขาควงแขน
" t6 H+ ], ~$ G       C     Dm( k5 v) F8 @1 a7 v. T3 Z$ _
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
) G9 @2 [# }5 X( b& z3 E3 E9 h) J C F C5 G5 C5 Dm 2 ^) E2 y, X9 Q$ C
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ & ^+ l1 P' R  i/ M4 u$ J
    Bb  C       F Cm
5 W4 C- C6 ?- \! v8 X$ {* x: F+ q. ~ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
* b9 u% A% }; l7 I  e$ ^9 g# }   Bb4 `' a+ M, O  a* P  u/ @& y3 {
แต่เป็นชีวิต " R* d+ i; N7 d1 a/ v$ H% e
      Am   Dm
6 A# y6 S' }4 \8 p8 S% m* {4 G- zแต่เป็นความฝันที่พังทลาย 0 a2 ~/ _+ i# F% x; {  |& ?
    G7     C   G5 F
' U" P+ M3 j) x$ G; {' F9 r- |/ mหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ 7 j' ~3 J9 W6 M9 F3 s
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C51 y9 c0 R$ i5 \8 L8 z- y8 D
5 _' l8 h3 \+ c2 J7 c8 H8 ?/ b
. X$ V! A% w4 X( X; d- k# k. C
     Dm   F C5 Dm
% ]- k/ _* l" U( `# F# K* ~- ?ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง 9 Z6 _! S9 _8 l& V5 t. C
       Gm
3 Q4 q8 s4 c; |6 Kปลอบตัวเองทุกครั้ง & @4 Q) X& _: \  n! v$ w& {
   Csus4 F) A- O8 v. K% Q! U' _0 F; W
ความเจ็บก็ยังหาเจอ- b! [& N4 K" m" v- ?
    Am7
$ z3 B& m4 q8 V# e' K' f, Wถึงคิดได้ว่า  
3 Q% f- F  e+ t8 _7 R9 @" l1 g   G5 AmDm Gm0 @% f6 v& K; t; i% k9 k# S
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
, b% @; R/ q5 r: D, C2 \6 r$ W   Am Dm F; K/ \: M, L: U& `% |
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
3 c3 E! a3 ?% A) N  Dm C   C  ) J) P: t5 u$ ~+ U, {* J* m% p, _
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 4 A3 }& G: i& e* H6 a
(ซ้ำ*,*); q: |$ V$ ]3 O5 d" A6 |
  v1 a. g& M8 i: |; U$ W
A5 F
4 L3 S  s+ Q6 m' D$ d# ~    G5 Fm Dm C F C# F
7 l6 |7 R+ l8 A& R; Vหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
4 o0 t' d" p  G) y8 g
! Y5 I7 {; Q8 v6 ^Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด