กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


# H  C! Z# x6 ?3 v2 h7 l2 B4 s3 j2 ?; J) }! _
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
7 s5 ]3 [- W- x. Q5 ^9 t! U3 _$ h  j
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
6 L1 M/ `) r4 N5 t$ S/ jไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล   d. K& }" e) P* l. Y. u* t' R+ }
       C            F2 `* u( e: ^* ^  X0 n: t  Q3 P; @
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน 7 P, x8 w, [9 w, e# V
      Dm6 {7 A' w8 M' r9 ]
ความเจ็บยังฝัง
: |5 V9 k' `7 o, _            F  G
. g8 I! F5 u: H' V: c0 X" Uความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
2 D( o# [8 ~* d9 m! [   Am    F* l7 z0 d/ I" k$ L
ความจริงถึงเราเลิกกัน 1 a# u0 n* |( s* b9 X% u
    Gm C5   Fm* ?3 `0 M' D/ C3 C  e3 d
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น & a* O! f$ i1 S1 N0 w* \) o
Em Dm  F   C5 Dm
' a5 ^) x+ W0 d% Qเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
! I1 P: v7 x- S+ K3 E     Gm
) u5 o! h4 V* A( C7 v; Qที่แตกต่างกัน
! n9 R) x+ p+ J8 E$ j: }Dm  Am/C  F
! x/ g1 a6 G- l' U3 |! rคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน + a4 k( \$ I% L& X: }$ f
    C     F   Dm Gm  M: b' m! t2 W$ [- [1 \
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
, h# O2 \% N1 o1 @/ s+ dC5 Am    F
3 F% k5 x5 {4 J+ gเห็นเธอกับเขาควงแขน
  `4 e1 w$ h8 z; C       C     Dm
: K( M* c4 R# o7 _' Fยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ   B1 H$ Q! t' _7 {9 z/ N' }% N
C F C5 G5 C5 Dm
, C/ [$ x9 T% @# J6 q4 r*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ $ D4 L9 }7 B  }+ y$ k. w' i+ M
    Bb  C       F Cm) Z+ `" J: D; Y
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 1 Z+ e: F) D* e8 O  u/ h" b
   Bb3 S& q9 Y! ~! n. U8 l
แต่เป็นชีวิต 3 N1 @# x" W3 x4 V& }
      Am   Dm/ c* ?* G. v6 V$ b: M
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
9 D. t3 z8 Y# Q! r1 E    G7     C   G5 F ; k8 E2 g0 \- T( x' M8 ~6 {
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ ) L  u+ M# j) x" N7 n2 ^9 y+ A
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5" J/ u% T$ o: w" Q9 x! F5 i& A1 |

& `8 s4 |( p" P7 V9 d% G; j* `" W$ m" f9 Y
     Dm   F C5 Dm6 n* D  a4 T- P1 _) C, ^
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง $ X9 T; u% E, {
       Gm& \# I' M7 o1 W- t) |' B
ปลอบตัวเองทุกครั้ง $ A4 z1 R7 S; ^( v
   Csus4 F
8 T; E" q2 R. I! P8 s0 c8 bความเจ็บก็ยังหาเจอ7 v7 I( j* ?% s% U
    Am7
" Z  x2 X. z& n6 ^ถึงคิดได้ว่า  5 G. i$ `( S4 {1 |3 D
   G5 AmDm Gm
- K' ^% {( l  p  sเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ 5 u" ~6 P% U5 i2 m0 B
   Am Dm F
. ~* c- z7 P7 P; {, S2 O. Z' z$ sแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ 4 D2 a1 N  L' G: w- q2 r
  Dm C   C  , s  q) |% a7 {: f4 Z, I2 Z* G) J: O! V+ w
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
0 g; q$ e  G( I& u- e7 ]# j% C4 Y(ซ้ำ*,*)2 W' A) V6 N% t; B' ^  p0 b# f* H3 L
4 H0 o6 U+ j+ g: m5 U3 \
A5 F; i  n: a$ N+ k( M
    G5 Fm Dm C F C# F
5 b+ e) _- T0 r! Q* x. Mหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน1 K$ ^! [1 L3 R- a, G/ A7 M  x- v1 e

+ n' {0 U* \: UDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด