กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


+ ~5 D* M/ [+ H
: p- J" n: f- ~' c6 p- X& K+ \2 s( GIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
1 D( ?- d( ~" n1 O! ~# C  _2 a$ S: U9 X
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
1 i  ]& v! k! A) r8 rไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล # w$ ?$ S, B5 S) ^7 O; z! L& [8 s' h
       C            F3 f5 v1 y8 }( t& q6 R
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน 2 C1 e1 X) n  U
      Dm- d; F2 R! m2 }- o
ความเจ็บยังฝัง
$ [' L$ N% h0 p8 z            F  G# }1 n' x: M8 t
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน . z& Y6 D3 U! |4 J
   Am    F
) N' B8 m: |0 F5 [1 g5 ^  mความจริงถึงเราเลิกกัน 2 G8 r- ?$ O! i9 ~0 q& p
    Gm C5   Fm
* s, D; R5 e3 E- c# F5 q: Wแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
5 y3 d& I* ^1 Z0 B( p! ^ Em Dm  F   C5 Dm
/ n, ?& `# ]3 J6 Q3 Rเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
# i% e1 D  b7 l, C. _     Gm
! e; E* K/ r1 V8 `! r, Cที่แตกต่างกัน
6 a3 Q9 D" W& s% _# zDm  Am/C  F  k7 }4 f& L  f$ K! G- T) H2 w
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
) m3 }5 `& }. r- E& G    C     F   Dm Gm# y6 _7 p6 V4 \" L/ c! ]
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน   q) B+ c9 q2 |7 s6 X7 }  C
C5 Am    F
8 Z4 i. `$ f* T. }( T" j  y7 I3 \/ `เห็นเธอกับเขาควงแขน 0 p" U- p8 ?5 a% X
       C     Dm9 P* N) L+ F  M% u) H
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ & T9 p- Y$ v7 G
C F C5 G5 C5 Dm . ~  K! z$ q( J  N- @' O
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
2 M% I7 p7 g3 Y) ?3 Q6 r% C/ x    Bb  C       F Cm
4 E5 @( [6 c8 K. O3 rไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
* }2 m3 \. _9 ?0 T   Bb
/ i2 K+ Y& S2 C. R- vแต่เป็นชีวิต 6 d: n% m' I" q
      Am   Dm8 ?# t. ]$ [9 l
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
4 @2 ~0 {) K% ~- N! y" a    G7     C   G5 F 9 \* I3 M/ w& L8 c) S
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ # o+ {4 O4 R3 e' [( I) V% Q# S( z) D
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5( x& U. ]! D7 N3 r* @2 @

( F& n0 N( _, J. Q: C! {7 v* ~( u! g/ ?6 S
     Dm   F C5 Dm
- b- n# S  D0 a0 Q! k* \9 W: Dความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
* k8 N: _, C+ {) w3 f! y       Gm7 ^! z7 V4 D5 y: o6 `/ m, _
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
. V! Z! x7 A4 t5 e) e7 c   Csus4 F
' V+ G* ]1 W$ P7 N: z) r% F* [* O, z  mความเจ็บก็ยังหาเจอ( d  J5 v. ?4 c% i' P
    Am7 , B0 F7 D: S7 l4 c
ถึงคิดได้ว่า  + y1 x) r3 t" j$ V
   G5 AmDm Gm
" l" }% Y* V+ I& x# rเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
! ?9 t2 A/ Q4 K+ V0 B; P   Am Dm F' Y/ A3 Z6 I% Q; i# P
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
' [! N. h% O, w5 @7 g9 }0 C  Dm C   C  . G$ M+ A/ D) m1 H. e$ ?2 X% `5 W
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
1 P$ M  \, B# G5 j- [0 ~(ซ้ำ*,*)
6 ]! w0 r, |" @) o) }- t3 L, f9 {" |* p0 |! l% I% M% B# M' H% ]
A5 F* W+ X7 ^5 L6 J; A9 v" m
    G5 Fm Dm C F C# F
/ m! r! W0 m6 I! Zหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน2 \; [9 S' J2 k

9 R1 v4 k/ @2 ?/ F  H& Z" t8 [Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด