กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


# t# B* F# G2 v3 u) i" [2 \" K8 s2 R8 J6 e
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/: a  H9 S& _! h: ], O2 Q: c$ B

- g! R6 u. Z$ T6 J8 b       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
- n$ u) T$ @2 H7 c2 {* Zไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล % y9 w1 l0 j. g  y. ^- n3 W
       C            F
/ L7 k* l- q9 Kอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
3 i1 D& g% l: g1 M* W      Dm  c: K) H: F, L8 @; q- f' l
ความเจ็บยังฝัง 8 L, j: X# z. w; }% U0 U: c! K
            F  G, M1 p4 v5 `. S
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
$ \: t" B# H0 ~# w2 k   Am    F
( Y- {) R9 o( H4 Eความจริงถึงเราเลิกกัน
  Z( r( t" t6 M1 j, }) r    Gm C5   Fm
& U" n2 i6 {' b, R0 C" R6 Uแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
( {2 ^8 A& T6 H3 c Em Dm  F   C5 Dm
& _: Q4 r/ ~7 e% F+ Iเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
- x& }2 K% e- Y  p  A     Gm; I, y9 \# U, N' ?- q7 J& Y
ที่แตกต่างกัน & \& d8 s4 K* M  ]: k" W
Dm  Am/C  F# R. `5 L- A6 q) r
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
) X$ M. ]/ _; q& n    C     F   Dm Gm
/ v  G3 o. ]+ P+ J* g- I- e  c- t! Kคนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน : S+ w8 f3 E8 S3 O
C5 Am    F2 u& m% b2 D" X8 @- @
เห็นเธอกับเขาควงแขน $ G& v" A. |# g
       C     Dm5 y1 P$ |& X+ p& z( u
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
6 I: H( V' s% [2 ]; ~ C F C5 G5 C5 Dm 2 d& O) ^0 z) v4 b- Z1 g% S$ }, J
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
4 t9 X+ w2 t  Y2 g' m7 n% X    Bb  C       F Cm
6 ~  S3 m0 V/ T2 bไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
* L5 W1 ^8 L' O4 G; B) i   Bb1 f* R1 ]/ [" W, f
แต่เป็นชีวิต
5 {* ?1 i# ^1 v) [, ^/ U      Am   Dm
  S, F/ P# I! |7 Uแต่เป็นความฝันที่พังทลาย
. [  m% t/ K8 U/ d( ?! r2 O9 |# s    G7     C   G5 F
" C2 e2 U& j# Y8 G' J/ U  s2 cหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
7 `( G% W" K+ Q  M% T2 V8 UDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5) |3 \+ e% @8 y& S

* B- L# z9 v- M/ @! ~) ~6 G; X/ R/ |
     Dm   F C5 Dm5 E2 T4 U6 b! H2 ]
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง # z; b3 k9 p' O5 Z8 G
       Gm3 E+ M8 \! E& g1 g" _9 \" b. d
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
3 e' W5 d8 v& l0 v   Csus4 F1 }0 z$ N1 v( ~4 O+ ]. e* T
ความเจ็บก็ยังหาเจอ) j! ?: j9 Y8 t2 S
    Am7
- Y' }1 D( V7 v+ gถึงคิดได้ว่า  
6 e' z" x  M/ o   G5 AmDm Gm; U" h* \6 p% V1 {
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
# K/ w4 e" ]& W+ e- o7 v   Am Dm F$ G) t9 e: Y7 x; L# b; v* t& t
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
2 g/ f% Y" v0 |+ T; O7 L  Dm C   C  
! F0 i2 v* l! w2 N: v6 x  ]6 Gให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
/ f3 q) s# s, Z8 T(ซ้ำ*,*)$ S& L/ s+ S% x

9 a5 p' M4 B1 Z8 e: FA5 F1 I+ P" f$ N* _% K, |, ^2 u
    G5 Fm Dm C F C# F
  }% C* g" K+ S3 o3 ^2 `หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
, }6 O& C* n  E7 C; R7 O6 O/ Y* N4 X9 l1 q
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด