กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


$ Z9 F" [5 H7 w) p$ }$ E8 w/ y% |, i6 j0 I
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/* o  J! @( r4 ?' v* X7 J5 R( J
- r0 M/ }% @% k% ?# S6 [5 j1 ]+ u. w
       G5   D5    Dm Am7 Dsus43 L. h, s3 l0 G" }3 M/ a
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล & M% [. v3 B; g+ q8 \7 V
       C            F
2 c2 F  v; z) x, R, D% a: \3 eอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน # p" ?8 t1 `. l. S' v/ m+ w
      Dm
$ A0 \0 f+ g: q! bความเจ็บยังฝัง 9 N' \: r1 k, b: T4 n' b8 P1 x8 U
            F  G
; a1 _; E$ A+ a/ V* P8 m9 Yความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
4 \) L  z. U% R: R2 M0 \   Am    F
6 F, u9 m. d- s$ b! F, O* iความจริงถึงเราเลิกกัน
& P' `# K. C/ }# r    Gm C5   Fm
7 u* s4 O; W0 N5 u) P6 s7 rแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น 8 Y7 j) H! \1 S  I
Em Dm  F   C5 Dm
. g, F8 [* a% j9 i9 u0 `. Z) D# vเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
) [! v* q) B, |0 M7 s3 @' C     Gm. [! y2 v+ g  z0 [3 A4 }  f: e
ที่แตกต่างกัน + k5 v* g% l) O0 U: x
Dm  Am/C  F- O+ d9 ?$ b- N
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน 0 N* c8 Q: x6 j3 m& W2 j
    C     F   Dm Gm3 f5 {, j& i9 S, a7 Y
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน 1 m' G( W5 {; T$ n" f/ f
C5 Am    F
. Q5 _2 a1 Z& H" @0 c: Sเห็นเธอกับเขาควงแขน
/ k- \' b, {; i% T) |       C     Dm5 u( `4 X8 }5 `# T8 V) U8 A
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
, H4 i5 |, }+ e9 n5 }" A  E+ ~ C F C5 G5 C5 Dm
/ _' L: A6 B% ^6 e& Q: s4 b1 V2 G*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ + D/ y9 ?/ g1 w; i# M: ~% ~- j5 l. G
    Bb  C       F Cm
3 v% n. q. i, `% H% b2 a/ g0 qไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
$ {& u: o2 J# G. t) _8 S- s   Bb1 D6 C2 {, W9 x" E6 F
แต่เป็นชีวิต , j+ W3 T' E" n# ^" G. j5 |
      Am   Dm
9 q- |2 J0 g/ c3 }* X. p3 `แต่เป็นความฝันที่พังทลาย 7 _# L1 W1 a- M2 e: L& ?
    G7     C   G5 F
. j) B! D" [$ O) E; t; c  C! X/ Nหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
* N8 I# q& N) y4 h- B8 BDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C53 I% s& P$ s! k
) w. ?+ r) T7 {; W7 X: f
1 q  A" U8 v; z
     Dm   F C5 Dm' Y, p- M3 ~+ L- c
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
: E$ l" m6 B5 s' T9 N, L       Gm, \! r3 X1 \, @
ปลอบตัวเองทุกครั้ง
$ T8 B' x# J( H6 {; u   Csus4 F
* v2 N/ q0 I  A5 G* Fความเจ็บก็ยังหาเจอ
" P/ o- J, y2 Y5 o3 {+ L    Am7   e9 R$ F/ B* q, E
ถึงคิดได้ว่า  0 x5 X( v/ r1 x2 i% f' }
   G5 AmDm Gm
2 E# C% b' w0 L9 j. Mเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
: ?) @7 N3 d% [! ~( h" g   Am Dm F
  H' a! j8 Q5 jแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ; T; w# X! \% T' p
  Dm C   C  
3 n" J, C8 e* eให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
7 J4 M  S- |0 T(ซ้ำ*,*)
, `$ `; g2 }0 O9 M3 `. O8 l
0 x0 M+ I/ v' a; b. [! mA5 F
& A7 L8 R( f# E8 H9 r) m* `    G5 Fm Dm C F C# F
7 }6 H9 I$ C7 @3 [3 M# `หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน' f9 x- M4 B3 t4 O+ c2 ~  ?

! h/ I8 H0 ]+ {9 oDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด