กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

& \6 p4 A+ a; S" Y
: I* Q; ]8 y; Z5 U
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C// o" E2 R4 X6 q5 q9 w3 \

( O5 Y. a+ q5 m5 c; t       G5   D5    Dm Am7 Dsus46 A9 B) c8 f" U9 \6 B
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล 8 Y2 u2 u& q+ ]0 m' ~) T
       C            F$ @3 W5 m& ^, j1 M/ k9 D8 m. K
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
# f8 ~6 V4 f# Y" B; V0 `- Z$ e9 S2 ]      Dm! B$ A* u. Z. Q1 ]
ความเจ็บยังฝัง $ i$ T- Z$ D) Q/ F1 i0 J
            F  G
9 a6 G$ E; E, [) Y6 U# v- V& Lความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
+ n7 ?! u. G9 l0 k7 N/ {7 ]2 D   Am    F" o6 I* c; O# w  p5 ]
ความจริงถึงเราเลิกกัน
: }" ]% U- f4 b% F# N4 Y    Gm C5   Fm
  F+ }. a% P" k/ f6 @6 E7 lแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
5 i5 h) \; p7 X9 X6 I Em Dm  F   C5 Dm
) @6 v* q. |9 e$ O' k) _เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
( A% P4 [5 K& w& W# }  P8 n' ^     Gm
: u) m/ \6 u5 z5 `ที่แตกต่างกัน
$ N- e/ a2 H( h9 a" g7 aDm  Am/C  F
) |* w0 b" h  j" Tคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน ) A; ?: J8 R) s. i
    C     F   Dm Gm& N6 d) {$ B8 R; a5 l
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
5 Q& H: E, C5 g/ L9 P7 JC5 Am    F+ r% O/ X9 T. N* @
เห็นเธอกับเขาควงแขน 8 h7 S- A# |/ x
       C     Dm
# x8 p4 G, o0 k) W! L9 a& Pยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ $ S. ?$ p3 }" @9 Q% F9 v! h. U
C F C5 G5 C5 Dm 9 ~6 Q5 Z/ C* j
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ # G9 x4 Q% b, c1 B
    Bb  C       F Cm# ]  A( D( C& ?  {. S% h% f
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 9 i+ ]2 G# |+ u* K/ d& e
   Bb
$ Z+ E. A: N' B$ g  qแต่เป็นชีวิต
5 E  k# @9 q4 H+ k6 o8 u9 I      Am   Dm1 b" j4 e8 n. P6 p9 W: O& M- t* d
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
$ \# S5 ]) p4 b& W0 L% d" \    G7     C   G5 F
8 c  ?& `7 v( h8 u4 _3 Yหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
( T9 M" b9 ]# |' p: s& ^. UDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
( }9 w0 A: ], p0 `# B8 ?% l/ E( E: W8 J+ i

$ z% P& Z+ s- o0 a     Dm   F C5 Dm
: ]5 D9 l' W! H3 O& r  Cความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง 0 _/ A4 `+ _* g5 z* D2 |
       Gm
6 |9 Y  i8 j$ [: I& nปลอบตัวเองทุกครั้ง ! U/ O1 V5 ]: f" X; ~
   Csus4 F
7 F! P2 C2 t6 dความเจ็บก็ยังหาเจอ
# y3 {% V! W) j6 X! H- g' ?    Am7
& _& s, B; h$ u2 I$ Fถึงคิดได้ว่า  
$ j/ V7 {4 x% k4 C: _9 `: t   G5 AmDm Gm
' c& i0 e9 k1 S+ `เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
+ V$ }& ^; C) G, }1 ~% ]! e& h/ ?   Am Dm F
/ E# s6 M* E9 G% D8 ~* x# z" b. uแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
) h+ ^) Z9 B' E$ i& V4 c  R8 R2 _  Dm C   C  
" [7 A+ d: _. n' xให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ ' f- p4 J6 s( k) @. Z
(ซ้ำ*,*)
& N4 l0 G# @7 Z# `( }4 m. [
* r. O. Z3 O4 C) W! U% XA5 F; G& M5 v: S9 T6 }0 L) m- w
    G5 Fm Dm C F C# F
8 P9 E6 A1 z! x1 t3 u2 p. Qหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
( K/ ~/ b: F% j3 e* D+ P0 o# J& L% E5 c/ }0 d- v1 B6 B$ ^! }
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด