กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


) D5 }' B4 P5 }8 i9 }! K  }" o' I$ S& H6 P  u* F* |
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/+ r  B; E4 T  g; _& ~% B# W
) D  [# C7 S# _7 z+ L8 x1 E
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
! b7 ?  a+ L9 g: `. \+ V  rไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล ' g. D/ L7 q$ x6 f
       C            F' h( i* m+ b  ?
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน % K/ T; n" H: m" V
      Dm
3 D2 x, x/ P& l+ z: F" N# Wความเจ็บยังฝัง % O4 P. W* _) T7 g7 Y, l
            F  G
; A4 H- I' k5 _' a6 P# Z* nความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน 4 `* Q. B" v7 u% x8 U
   Am    F+ c. ?+ \- a" A. ~9 O8 ^7 X9 |- h. ~
ความจริงถึงเราเลิกกัน : _2 [" M0 E; k' p* x* @5 [! v+ b: P
    Gm C5   Fm
+ c9 N! [2 N; W& a- |( ]4 ~แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น % L) g/ g' ]& \0 a
Em Dm  F   C5 Dm
* Q' E8 z# ^8 T  z* B/ B6 x9 x8 u- _เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
0 p3 k6 s* i3 k     Gm
, F9 d* |8 ~  A7 e6 eที่แตกต่างกัน + b1 h" v  j& L; E& ]: Y
Dm  Am/C  F
# E) y4 B0 v. g4 b2 c! l! Eคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
9 [% Q. R! p7 q0 Z2 @    C     F   Dm Gm. R1 R5 K' [7 T3 |6 |8 ?
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
* z9 K! D% y& X9 s; N; X" W0 tC5 Am    F
2 c6 V! z: {' E! d7 ]2 }. E( C$ |เห็นเธอกับเขาควงแขน 3 |0 I' z: Q% G, _1 f# }( j* s
       C     Dm
# J. j: R, e1 g) p/ Oยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
( H) e* u$ s# b& y* y C F C5 G5 C5 Dm . c7 Z1 [% A/ {8 w8 h( E6 m5 L
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 6 A4 A" l6 p/ G7 t
    Bb  C       F Cm0 G" S# [* ]" W# E
ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย ) W9 `/ i) D0 F3 \+ q) q
   Bb
8 g9 G( N4 w* e, C4 R+ Z3 T# u+ j) Lแต่เป็นชีวิต * q% `# U3 k2 N9 V3 }
      Am   Dm
  D$ Y( ~. r0 U6 ~- b5 N0 B8 Jแต่เป็นความฝันที่พังทลาย " `6 X/ `. m7 U1 E% i/ `  M
    G7     C   G5 F 5 N; j/ C' T& W! A" \3 h
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ . _1 i' R$ {/ N! K6 r
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5  O4 d: }2 J$ C5 S) B5 |/ @

* @: ^9 x0 }- j$ b' Y( R7 ?) C5 s- v3 @
     Dm   F C5 Dm
& u- M- H6 R5 @* h: }ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
9 _: w" F# ~/ Z( v# p. k2 O. `       Gm/ k, i4 Q" U0 E  }# R
ปลอบตัวเองทุกครั้ง , g8 k/ m# z6 i  V7 {5 ~
   Csus4 F
  |( @* z( @) z8 h8 bความเจ็บก็ยังหาเจอ
5 Y: j% c* W4 G    Am7
' ]9 W3 T% ?( P$ W$ Oถึงคิดได้ว่า  
3 Q( Y/ j3 D- Y/ q5 |8 A   G5 AmDm Gm0 k1 u3 {5 [! h$ H5 j
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
2 k% e( m' z, L+ @$ {1 D% ^   Am Dm F
% Y1 K% m+ F( L& `* U; \! f* Jแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ ( S# o8 y% t3 o" D+ L
  Dm C   C  
3 w6 _5 \+ z2 E- Vให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
6 E; k/ g' G8 j( ?7 s(ซ้ำ*,*)
1 A7 A' O% J, I6 w0 n2 S3 v; O' }
A5 F+ y6 B- _' ?: B. e
    G5 Fm Dm C F C# F1 `1 D/ s* w, e) [+ B
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน1 Q4 v/ M) {+ G7 I! @% p

8 j% H3 V# }# i2 xDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด