กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


: Y* k4 a5 @7 `7 I# \( g9 H" L+ v5 W& Q6 h! k) U1 X
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
; }% d, ~6 n5 `& r0 b, A% ?* Q1 ]- [- S8 w3 A. F; ]) {
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
* x! y) G5 Y. Z3 j# ~' D5 Sไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล " S. P: L) M/ I: v0 I+ B. ~
       C            F8 i; B0 a* [* P- ^* b  I
อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน ; X+ z2 D! w- K
      Dm
$ K. L; R! V- {ความเจ็บยังฝัง
  z7 E1 m: K4 a            F  G
3 ?5 [6 W6 D. f2 c5 p: e& jความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน & y$ R; L: y! c  Q. N. _
   Am    F/ C( t& |4 C: O& E% T/ o* O* N
ความจริงถึงเราเลิกกัน
5 n2 j& E2 e9 m* B' B% E    Gm C5   Fm
9 A' {, Y' u. f& c8 E  T  p, Uแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
) O: M( Q( Z7 ^* ^ Em Dm  F   C5 Dm
8 e  o$ P( x, W% [  Zเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
* h. p- z1 M8 N     Gm/ D, |+ U% T( a
ที่แตกต่างกัน 8 W- f6 \0 B0 W  z/ l% j3 N( `
Dm  Am/C  F1 ?1 h5 l0 O6 ^: m
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
& [4 x  v7 T/ s. n7 i( A    C     F   Dm Gm2 J3 L8 h& z" C1 T$ \
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
8 L$ k: d$ {- p' C6 `C5 Am    F* ^: a; a2 P  e# I  l6 E4 ]+ ~
เห็นเธอกับเขาควงแขน
( \6 E3 Y6 B: w+ u/ U       C     Dm
( [9 }7 Z1 J1 f/ r. }. Tยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ ) {" w7 C& y6 T8 H# s- V$ [4 j
C F C5 G5 C5 Dm
1 g1 K, J+ U4 Z1 f: ]*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ + D  a0 C1 n% A/ G0 K! ^
    Bb  C       F Cm
4 i( k0 R: |  B5 ]2 xไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
4 {4 ~8 n( n0 v# p   Bb' S* I4 s- C$ \/ J
แต่เป็นชีวิต ( K; W$ `4 ]9 h  \! \
      Am   Dm
, @" L6 D5 a+ Z  lแต่เป็นความฝันที่พังทลาย , R- L  K  q$ C1 m8 c" j! u' B
    G7     C   G5 F . m( N$ e+ l! o7 l+ m
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
1 O& v$ O# }1 [6 i6 r! Z. g+ JDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C57 C3 q' h. g+ i) @

; N3 n1 V0 J3 z
1 w6 F  I! _' I% V     Dm   F C5 Dm& q; k" B# V) k' F% S
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
' K& ]) p) N- H2 a" }       Gm; w0 z; J) @3 U
ปลอบตัวเองทุกครั้ง 9 i, U+ F8 N. Z; }6 b8 |
   Csus4 F
4 a7 q6 ]8 D) G+ Q% A/ dความเจ็บก็ยังหาเจอ- T* o$ S9 o7 W! }- C
    Am7 & u; c# m3 j" p$ h0 G
ถึงคิดได้ว่า  
! R8 F2 q4 k" z   G5 AmDm Gm& i2 V6 _  w  D
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
. A0 j' i& z) r   Am Dm F8 s/ z1 J- N5 ^9 y" [1 C3 P
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ 4 a1 I) u! Q* U6 Q. t4 N
  Dm C   C  + P8 }8 W* v: P7 U; T& F
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้   R( u7 B+ m# U; L) Z
(ซ้ำ*,*)% d9 G; A/ j; n: Q7 e7 U
% m# o9 [5 z7 X5 H% F
A5 F$ ~- Z( x6 z# C: \
    G5 Fm Dm C F C# F
/ s0 n0 [) U/ p9 N4 A  A" Vหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
& v+ Q2 Q% I! ]. g% M) o
% t" S' H4 L+ N3 Q2 L" V3 }, ~Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด