กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


0 s1 {2 o$ P3 Z# b! [8 h$ G/ c  s% Z% z  P2 ~/ z# c9 Y  V
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
* V# k4 C% d, s" Z+ \2 x
: R+ o  k  x* F; y       G5   D5    Dm Am7 Dsus4" q$ x+ d( P  M
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
) W5 G2 i( T- P( j9 _       C            F
/ u4 _, w( }  w- ^4 `อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
( }4 @1 C3 s5 ^0 S      Dm
) o3 H# N$ C( N5 O5 {' S- j( cความเจ็บยังฝัง . ?& f& ?1 F0 W0 c8 j
            F  G' ]8 I) d! ]: p
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
: @" y7 h: Z# \. G/ P9 d1 E, z( x   Am    F9 b) @5 T" E# {. z# ]9 ^8 _4 L
ความจริงถึงเราเลิกกัน
" C* H6 N7 Y+ H( E: z. ?2 q. E' e0 Q    Gm C5   Fm; {  W' \, `( s0 P5 Q1 N
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
0 B# E, q# ?6 r5 S" i1 [ Em Dm  F   C5 Dm
1 p! X2 Q+ j) o5 F( {* P+ Iเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
7 n2 B* }8 o3 W% a" }( p     Gm5 g# U. @, F5 _+ V& B0 e/ P0 M
ที่แตกต่างกัน . I" X3 {) e# `: F, S0 ?0 Z* ?$ H
Dm  Am/C  F
5 O  _/ N' g* Q6 a6 d5 S' j! B6 `, b8 oคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน
8 @: l; E- n/ a! V( u    C     F   Dm Gm3 x: T4 I& }% v/ ^7 A* B
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
. i/ [% l" x: f$ `5 iC5 Am    F
/ |( a4 a3 ~# Y$ [เห็นเธอกับเขาควงแขน 5 n8 g1 e+ W! J8 ^5 _6 @
       C     Dm
4 V$ z5 F  c* I2 F0 ]) a! B5 Oยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 7 }) Y$ _6 B  ^0 s  M. U
C F C5 G5 C5 Dm ; _8 R- o) T. z+ i: ]
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ $ i. M0 X; G0 K8 {; E1 `
    Bb  C       F Cm
) b6 T, h& S! i: M7 |ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 9 W) K! h2 L: ^
   Bb5 n9 \7 \/ Q8 @6 C
แต่เป็นชีวิต
, G! Z9 X1 h0 r! G) x# V& U      Am   Dm( y# L/ ^2 N" D. L% m( _7 D+ _
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
2 \( d/ b% v2 h. {' ?. q7 r2 d6 }+ X/ ?    G7     C   G5 F ; N1 B, Z' I- J3 J% ^
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ 4 c# {. [. N( X
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5. `6 ^2 ~) m, n) J: Q2 W* J
3 c% z7 o+ I( _' d  l
4 C4 S( q" A# O
     Dm   F C5 Dm
/ X* E* p9 R# ?; y6 ~/ Uความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง + G" t4 w( L4 I- M) |
       Gm
+ h' S3 X' K. cปลอบตัวเองทุกครั้ง
0 Q# C" h* Q' ?/ U0 T" u% D   Csus4 F
  g# C1 R- ~9 `. |: v8 k0 s8 h% v3 N; P6 |ความเจ็บก็ยังหาเจอ
6 `3 l. R5 c2 @* X  H1 g8 Z    Am7 8 F% @5 b/ X3 ^: s2 w8 w) l
ถึงคิดได้ว่า  
" r7 m9 a, J% _5 p5 {) ~( E6 e, q   G5 AmDm Gm* G1 u: M+ p2 h6 ]( _2 i
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ : D7 q7 d# k7 \  x% L# J; M% f- U
   Am Dm F
, P- I4 H7 m$ H1 dแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ 6 [' x5 |' m9 S4 @) A
  Dm C   C  
, G; x4 t/ q! @* l2 z  ]8 O4 @ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
1 t  Q+ t: g7 D; D# Z5 s(ซ้ำ*,*)
! W& n( `' b* }! V+ P, W5 u, d) T: q% n% a# f7 f! t1 B( I: x) o
A5 F
9 A3 v7 ~4 ]6 g9 D  h    G5 Fm Dm C F C# F/ Y$ P2 s, K$ [9 M
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
' U! Z8 G' W* x8 a# H
) @, @8 p/ P4 k+ k& l& s" Q  DDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด