กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

: L4 a9 O- I" N

( ~! I5 d4 b! m  ?  hIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/& }2 Q% j: r: d2 C) V  N& h( t

  v( M/ a* G1 e9 b       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
) q; @% U& v" v' iไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
" s  @/ w$ @. X* r2 @1 V7 H       C            F
$ x" |- ]: p( y+ [4 ^อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
% z7 x/ M7 g* y8 Y# ~      Dm9 q7 J: ^* Z6 W7 Y4 v. e( B
ความเจ็บยังฝัง ' A/ N$ C2 M# x% k# E
            F  G6 Q8 P! p) \# i" s; ]% }( x+ y  d
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
3 }& [1 S) r" t* ~   Am    F! Q! U4 r8 y% [$ O
ความจริงถึงเราเลิกกัน 4 X- W5 M8 H. i# n( n
    Gm C5   Fm2 X" E$ w' ^4 C
แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
  w1 P6 T  q2 \  e# } Em Dm  F   C5 Dm
5 U- ~% `' x1 f8 H3 oเขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
1 N! ^! F, v  ^( ?, i# K     Gm
" }2 }* V: Y" Tที่แตกต่างกัน
6 b' t5 L; {- e% j' oDm  Am/C  F6 R/ R# d; S: B7 I1 }! V) M
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน * M3 G# W6 x* D0 T4 ~
    C     F   Dm Gm2 e- O% `7 p  ]
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
) X* B5 w) u0 {+ o3 X9 TC5 Am    F9 R: d3 [6 @0 {. {  \2 \
เห็นเธอกับเขาควงแขน
6 i9 \' `8 @& s0 M: Z       C     Dm! q. N8 Z, g4 K/ a; P
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
) T7 l% o& |. r C F C5 G5 C5 Dm
) G- r+ ~: `5 V; p7 u*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 2 {* q) r3 b: @1 {
    Bb  C       F Cm
3 ^4 n: i+ i3 {' y& p/ dไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย ! _5 G" ]  m; R# s! P
   Bb
* h( V' ?' B9 U; V4 a) o5 Cแต่เป็นชีวิต
+ M5 h8 B8 e" w; V  I" C* \      Am   Dm
# b3 H8 Z2 a; Rแต่เป็นความฝันที่พังทลาย
8 j9 B$ T6 M* @1 A- H    G7     C   G5 F 3 W$ i& c8 g" g% j4 J
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ $ N% l8 g4 J( G+ A
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
) t% g, }) g! r! e
3 U  V- ^; L9 m/ ^" X+ {, q4 h; W; Q. O4 f1 N3 [5 A1 Q! L1 H) Z
     Dm   F C5 Dm
% q$ q& `# ^+ O2 e; \9 l8 d. Lความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง 8 }6 h9 N) ?# x0 ?- j
       Gm
2 l& L1 I  B/ W* u, Hปลอบตัวเองทุกครั้ง ! A: h& e' J% O0 J; R
   Csus4 F
: I$ W, o5 f- Q" _: z0 L  ^ความเจ็บก็ยังหาเจอ
% N% @) S" v5 Z* d    Am7
# {# @. k! Z5 {  i/ h2 vถึงคิดได้ว่า  $ F. ~* y3 M5 w9 X8 P
   G5 AmDm Gm2 T2 {4 H8 d& l- {  [
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
8 P' ^, c' r! m, r4 o. J, v   Am Dm F
, Z& e% w$ K$ f1 y4 Zแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
: q* c5 x9 s4 ]7 g2 W7 _6 j  Dm C   C  & [! ?, _+ E: C$ I
ให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 8 d, p' _" l- E, ?$ l9 J
(ซ้ำ*,*)
; \( Y9 O+ W/ ]3 i* h# R" k( b) s+ u7 @" Y2 W2 R
A5 F
+ O& A+ B, m+ g$ q" U8 D3 J    G5 Fm Dm C F C# F
5 A: D* t/ D  jหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน
+ M- {! j0 @/ x3 N7 A, }" V% K% Y5 N
Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด