กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

0 f5 ~: T# \/ x( X( ]* `0 }
+ b' ?- c9 m" ^7 P6 E4 s7 ^
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
0 A, o; [: B3 k9 ~  d  K+ i% j! G7 f+ ?) \% f
       G5   D5    Dm Am7 Dsus47 {/ j9 F9 l" T4 ?5 D' j
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล 8 w3 `! r6 R' Y0 K8 _5 u
       C            F
, C  r% D' e: h& ~2 N  ?อยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
! r  h' L# D( B- b& p      Dm4 r/ D8 {: n0 p6 G: l$ U
ความเจ็บยังฝัง 6 T4 ^1 K( d' H  u
            F  G4 H- b2 r- Y: S: J5 E  M7 H$ ~1 d
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
5 k3 ~5 _% K/ E0 K   Am    F  _( E, J, V7 v% K. |: C6 H0 L
ความจริงถึงเราเลิกกัน
7 [1 Y* @4 t# {; t4 _# b' w% x. z    Gm C5   Fm
& c( B3 A4 q( [& D- m; Mแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
) i7 m6 V2 N, l" M7 z" ]8 B Em Dm  F   C5 Dm* J; f9 ?" P$ Q, I6 Z; `9 r, V
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน # B% \$ P) c6 @( ^2 b/ d
     Gm
$ O/ z! d: x. M% Z, D4 X( eที่แตกต่างกัน
' i4 G. [4 B) ]4 w; M9 `Dm  Am/C  F
6 f# `  C0 K4 [! Gคือเธอนั้นเลือกเขามาแทน 3 b9 L( s. S9 s$ ~8 L+ U' ]2 a
    C     F   Dm Gm$ b& K+ _9 G# v, h0 G
คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน % X. ^: }! N7 |; u# W. h; J
C5 Am    F
4 p0 X* q' C) O; n' Y, J$ h! }/ Eเห็นเธอกับเขาควงแขน
. U' D% T7 M) ~: I       C     Dm. |- h: U& G4 Y& |. F
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ 3 e8 l2 T  ?3 Z8 E1 g, R
C F C5 G5 C5 Dm   W: C4 C% ~  Q$ H: e+ Y/ g  Y8 b$ P
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ
( i4 ?* U  v" `  h    Bb  C       F Cm
/ B; f$ d2 L% @ไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย 0 ]4 Z* E4 F) Z- p7 i
   Bb6 x# i. v; w  ^. G+ E; J% E
แต่เป็นชีวิต
0 \( x' k8 |4 X      Am   Dm' A' P1 F5 _9 e& m( T
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย
0 a3 d0 a) V; m- I' ~- o" [    G7     C   G5 F & i) F% H9 I9 g7 |4 J1 S4 z
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
" ^5 t* ?# I& j& G4 G: T& JDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5! {3 }0 W: l, @9 S! b: r* n

2 E8 B. ]( ~7 ^+ M/ B- [% h6 p2 c( j) V/ A
     Dm   F C5 Dm* s( C1 ?4 G9 O0 \: d
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง
; O0 I2 h4 t2 H       Gm
; s" X0 Z+ {" E& Q. J5 S" cปลอบตัวเองทุกครั้ง
3 x# `  Q. i! d   Csus4 F9 t9 l3 ^) Y. k0 f; d
ความเจ็บก็ยังหาเจอ
1 m% y# N2 y3 T3 R8 [    Am7 % k: S4 V3 U' b( l( }5 g& h
ถึงคิดได้ว่า  
/ X, I" J' c3 P; S! c5 O5 p  G   G5 AmDm Gm
4 E+ v; D8 {3 Z3 aเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ # U. V7 N/ Q4 F% m9 {
   Am Dm F
: E8 N) |2 l' d& C9 m5 X, ?+ kแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
& ~" z4 _9 G; I1 k4 J3 S& ~  Dm C   C  
, Z* s' |8 J- Z' H( b# rให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้
  `! k4 A' c9 P) W  t(ซ้ำ*,*)
" t2 P& d+ r* r& S- a4 q/ U, {7 P9 ]0 d9 P6 S# {
A5 F
% S' p+ s3 K) a  r" L    G5 Fm Dm C F C# F
( [5 H8 y: p, z+ X0 g6 xหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน; m* V, l# p" I* F' k5 G: x

# w" U8 e2 j9 }5 ^Dm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด