กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


& L- E/ l9 M% Z3 k
" G* E: j2 \$ m2 L6 SIntro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
: X3 A" Y! s. j2 m- ~
) N# {6 g" X$ T0 a2 i, j       G5   D5    Dm Am7 Dsus4: O: [) S  r6 E! ?
ไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล 8 F- o) O. B4 x. [* o
       C            F
# d; q+ g- ~9 U" Z. F' vอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน
) h* b% r+ [8 _; A3 n" u) m      Dm/ M6 H: ~( _. @+ W, `2 o
ความเจ็บยังฝัง
0 W  D& R9 T1 m1 i, k            F  G0 U; b! `" n$ K: O% R4 `
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน
7 F, ?5 N# O7 c: a" N   Am    F. p, X* ^& c. N6 n; ?0 z
ความจริงถึงเราเลิกกัน 5 e, n5 S  t9 s* ]! R
    Gm C5   Fm
. `7 P/ {  q' `8 Tแต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น
6 S& _# \# e7 `& q" q8 a* t% _ Em Dm  F   C5 Dm3 U  _7 N. z+ Y; U: l' u8 V
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
2 f- a- d$ Q, W  h+ J! ?     Gm  J! c6 v, J3 x  O& y
ที่แตกต่างกัน ; E5 o* Z, H& `' |) s
Dm  Am/C  F% q9 i" R# o8 N; w1 O
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน ; v$ q( _2 L3 O- }- Z7 @% \
    C     F   Dm Gm
' X- a  P1 [# Z' ^คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน
2 n# D0 x! t1 n' xC5 Am    F$ S' y8 d# J- P7 o' P$ s) A
เห็นเธอกับเขาควงแขน
  c$ C8 I7 a4 N5 t       C     Dm: l' K( B& L8 W3 D5 n
ยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
8 W0 J$ ?, |2 @+ e C F C5 G5 C5 Dm 1 N4 Z* p9 l1 n" J
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ 5 {# X1 a9 D  {+ P! X
    Bb  C       F Cm
7 {. _, x* {) @5 lไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
5 \, Q& ~. z6 f3 s5 f$ c6 d& R( h   Bb
7 O! s* O! ^- q# {9 R! ?แต่เป็นชีวิต
; O2 W2 M* V/ S- a( `2 Q8 x: b      Am   Dm6 h# X( R  J4 P8 |2 F# q
แต่เป็นความฝันที่พังทลาย ) V* u; T0 c1 }; F7 i7 ]8 c2 p
    G7     C   G5 F 4 ~/ P7 ~  S* m" [/ ^) F
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ $ H% D5 m" y' [$ U* Q
Dm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C55 @6 d# E5 c: T. t

7 }8 S3 i( W) H- Y- t& `& {9 B; }% O# R# V  P0 q
     Dm   F C5 Dm1 d* @$ x. \& }4 Y" n! M
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง . D% O  D6 ^; U. E3 O
       Gm
' n* p  r" T$ F. |ปลอบตัวเองทุกครั้ง 3 t' }2 Z5 t% p' ^  N3 [
   Csus4 F# g9 B8 X# W) ^6 i  H
ความเจ็บก็ยังหาเจอ' F* b1 q2 T5 k) H5 n
    Am7
" P* {+ v) G# R( t7 uถึงคิดได้ว่า    X8 m" k* [  o5 v
   G5 AmDm Gm9 B$ o( R$ r& I5 q4 ~7 i' t* c
เขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ # ^7 y- G7 G+ L9 O
   Am Dm F
' c1 g# m, `& N) g+ v& Jแต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ $ a% @( M% G6 S: S
  Dm C   C  
. P2 ?7 m! i1 e/ w2 S5 _. aให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ ) ~) F- k* z$ N& H- J( k) i8 m
(ซ้ำ*,*)
% c! m- R1 X' Q& `; f- l0 h
  S+ k  h" P+ e3 ]4 ~+ y4 v$ e3 ~A5 F
2 P& z& D) {1 r6 J    G5 Fm Dm C F C# F
7 {6 e4 ~4 t: X- w1 ]หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน! ^, [. t2 F' ^& Y* r

4 m0 i1 ~0 g9 [& A: QDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด