กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ ไผ่ พงศธร


, F* H" `; r! @, z6 n" p2 O+ G% _9 W# U' C8 |3 R' ?4 @8 ?( _
Intro/Dm/C/F/C/Dm/Dm/F/C/Am Dm/F C/
& ~3 F3 X$ H# F+ {: |8 T) S& e) l) f* ?) W0 F+ D' `3 b
       G5   D5    Dm Am7 Dsus4
. M/ x4 y; F: G( r# k3 x0 i  f% qไม่อยากเห็นหน้า เพราะกลัวน้ำตาจะไหล
( V8 z9 p9 T$ h- {( q  V7 B       C            F
3 \4 |! s3 f, Aอยากอยู่ไกลๆ แต่ทำไมถึงได้เจอกัน : T2 u: e0 L7 t: u; v
      Dm  m& P) W1 |2 O1 V& c
ความเจ็บยังฝัง
5 b& c9 n' V9 T1 x  w            F  G" L7 ]" B- F7 p! ~% [$ I) y# w# F# w
ความหลังยังเตือนถึงวันเคยหวาน - U; i, i% h: t* b& A4 q6 B
   Am    F
4 S0 C$ e9 h. Zความจริงถึงเราเลิกกัน
# w; ?: }5 W: {* V    Gm C5   Fm
3 v5 q) v/ J6 X% B/ _แต่หัวใจนั้นกอดเธอไว้แน่น 6 i2 M/ x3 U; `& R
Em Dm  F   C5 Dm% ~( a* B$ G- X& |) P
เขาก็มีสิทธิ์ รักเธอเหมือนดังกับฉัน
2 g3 s+ P$ Q; M9 J. Z     Gm
5 Q" M; Z; D+ e! ~ที่แตกต่างกัน . ]2 {- c7 r6 G$ `, \
Dm  Am/C  F' r. d: q6 \0 E1 {$ I
คือเธอนั้นเลือกเขามาแทน ) k: e+ k0 T3 C& X% }
    C     F   Dm Gm
+ V  C& a* r( z7 Q' `คนที่มาก่อน ถูกถอดถอนจากการเป็นแฟน : x; v( R, f. N* h" f/ \/ R
C5 Am    F
$ @" B1 ?# T% c* B8 R/ \เห็นเธอกับเขาควงแขน
3 u+ m  j+ l/ d( T! U! O& s- b7 k       C     Dm
4 {. M0 I4 |: m% Y  T: tยิ้มกลบเกลื่อนแทนความจริงในใจ
* ], Q' Y% z. J2 h7 s8 L' A# ^8 Z C F C5 G5 C5 Dm 1 {# Q' f5 Q' y2 b  A+ [
*เลิกกัน แต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ , I" U0 v4 i. W2 C3 d
    Bb  C       F Cm
) k* b. T+ `: G4 vไม่ใช่รอยเล็บ ที่เจ็บวูบเดียวก็หาย
/ F" @# }# O  v7 Q) ]/ \& c   Bb
3 C( u, a7 A9 _% u8 z8 J/ v: p+ Bแต่เป็นชีวิต ( f# H) V. D8 q% G% [  ?+ p% D7 c
      Am   Dm
! r1 V" n, d3 q" H2 `8 f4 ~. }* Sแต่เป็นความฝันที่พังทลาย
, X' Q1 [2 o2 G9 S; h/ i4 Q3 P. T' k    G7     C   G5 F ) e* f& `9 C& a! w' e; j
หน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากเธอ
( ]3 \0 X) n; oDm/F/C/F/Bb/F/Dm/G/B5 G Dm/G/F/C/Am A/Dm/Gm/C/F/C5
5 d, @9 v7 V) h6 H# S3 t' j9 F# N; u2 l( l+ v' a6 H% ~& U

  q. O. S1 A3 e: f% R7 S" T     Dm   F C5 Dm" V! C3 }3 a; |; @# i
ความรักในโลก ไม่อกหักก็สมหวัง 4 O2 X5 k: ]' }3 `6 c
       Gm. H. T4 W/ m7 B  N- p) u0 `7 P) H
ปลอบตัวเองทุกครั้ง / W: j3 @! e' Q
   Csus4 F) n- F& R& J( P& X6 A
ความเจ็บก็ยังหาเจอ+ Y* h- m5 c) m. ^$ Q
    Am7
9 J2 u; E. L8 t, c; c3 E- I. Sถึงคิดได้ว่า  : E& j" r1 M! n8 Z$ x$ l. C' b
   G5 AmDm Gm
3 y+ ^$ h  J; ~1 S' Mเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นคู่เธอ
4 h" ~9 D7 V, g, N' U   Am Dm F0 @9 D8 G! F; d
แต่ทุกวันเมื่อเรายังเจอ
8 L) ?8 P& {( V5 d* C& y  Dm C   C  
  M( m. [3 H0 oให้ลืมรักเธอคงทำไม่ได้ 6 }3 u% f6 G- Z/ M8 h' E
(ซ้ำ*,*)% X$ Y$ l& ~( H' ?, Q2 D2 w
* z7 j3 [# X" |  a2 t
A5 F
9 D7 \! Z! ]8 g9 C5 W    G5 Fm Dm C F C# F
% g3 u) [, h, T  Pหน้าที่เสียใจ ก้มหน้าทำไปจนตายจากกัน9 l( F" ^# d& k% W/ x

: i$ J; [: R( H5 f! PDm/C/Bb/A5
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด