กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

# q( f# `2 r3 e, H6 k% p, t

/ T8 u" A, D; f  n! O) nIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
4 }1 n, s, [+ k# q  S. C2 b. M! d7 c5 Z2 n' t
2 S# }- m9 J9 ~
F#m                                     C#m0 `: \0 A+ J. z% j3 J' n' x
      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป
% R6 |" x. |  P0 Q2 C8 }                                 F#m; [( _6 n( i- U7 ~/ X
แต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย& e# _$ v6 M% g- D5 M0 g, c
                                     C#m            F#m
3 T) {/ m4 A& X* ]3 P2 o' @& lแต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ) O" W# A' ?. b+ p* C& ?
                                  C#m" N$ H- @7 G3 _1 Q6 ~
   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา; j3 i" s9 \# K' [' _) ]
                                   F#m/ x  P, r/ K) J
มันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย3 M- b' ?  x8 K0 S, r/ ?
                                      C#m' Y( a4 z$ N5 r; `" t) z
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ
- W, D1 X! {2 q4 B" `5 D+ f' l                F#m
$ H4 h5 \4 y! b6 @  D" t! E+ t   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้/ K* r" D: g% N! Y$ ]
                       G#$ @: B0 a' F) u: f1 `
เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น% ]" P; H& c' b9 Y! Z% L' {3 y" f
               C#m  F#m   B        E6 e3 i% l# E/ S  ~- e% L
  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง4 i$ O. _, N  K4 O+ H1 H7 t/ J
   C#m      F#m      B      E
  Z7 t( k+ i# Qเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
4 s+ c1 b+ O% w* XC#m   F#m     B           E) y8 S- U* G4 c6 F6 j) c/ f' `
รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้5 ^' n( \# s; Q+ |' h9 A" ?1 i$ U4 L
      C#m  F#m    B              E3 @7 _9 u0 E8 `4 q+ ^$ n. r
จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)
  s& j; \( f) F% w- e# |; o- N* H" X- ?6 u- \) |% h& k/ t
( ซ้ำ** )  $ i! m- F* {9 W8 b
            ) f6 e1 g. I3 a9 D" S1 \9 K7 M  x
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
& n2 T1 ?; m0 U- k+ h. ]! C. J0 h4 v' N9 y
( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด