กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)


5 g5 h) S9 x: [+ |
" G8 F9 U: L0 H. S* D$ ^Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
6 Y" X+ n% X( [9 a$ o& k# w% @! |- @; |6 A; |' \/ b7 T
+ ]: c% k' i# Q6 }
F#m                                     C#m
& F% H: P% w; M7 J7 N8 P1 R" |! H; t      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป  E1 f6 W) T  `: w8 V
                                 F#m4 f, ~( R7 R9 y
แต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย9 S* w' c$ y; [9 O7 M( V5 u4 D
                                     C#m            F#m
4 G. R$ [& \8 ^, i+ n, s4 Tแต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ$ }( t5 d$ ^: z7 }
                                  C#m
' \6 E" I. [- v% p   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา( @/ |) l1 O! c) N7 s1 x* t
                                   F#m
0 [- p9 t6 `) q9 O+ qมันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย0 T+ }" F7 ^9 `
                                      C#m2 e4 Z" S' J1 u/ P* G
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ
$ h7 j/ M. v4 ^( ~: ?: N% i6 ?                F#m% C0 k, y+ P) q$ M* E& b
   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้" P2 b/ q8 l( s# J
                       G#
8 E% |' g$ Q4 N& F2 b7 R0 A0 vเป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น# A- V4 r2 {5 M( t; Z2 K3 c" |
               C#m  F#m   B        E
( |% `( b4 J' n7 C' l1 I  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง- l6 L+ u! i, i4 o5 D  j+ H
   C#m      F#m      B      E0 a0 m) E% r# X/ P! Z" V' m% N
เธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ.., y: c( _5 |5 A0 _6 i- W
C#m   F#m     B           E; j6 T4 X1 L; I( p2 Q; U8 t
รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้
& z9 N9 p  r8 s0 m      C#m  F#m    B              E
6 ~- o$ M! i4 P4 w  E: D  s4 H7 r0 ^จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)6 ^7 J9 M! m1 T7 ?' ^1 n7 L, \! d

' r& c- q$ n2 j. o2 L* }( ซ้ำ** )  $ d8 \5 l! P( D: A
            
' }, s* S9 o2 ]8 m! dIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times); T# z0 J0 B& S- {& Z. `) d

. Q4 H$ a; J; a" y! e( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด