กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)


% q2 C6 v: u& [2 T1 Q& e% ^6 ?
0 c0 M1 t( {# S# gIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)8 X0 U' c( I! r! U% O

2 x: n9 C- D2 {  N+ K, S. {6 y2 a% P- B; z2 ~) u" q/ ^8 g
F#m                                     C#m
2 ]1 U; l( U1 G6 f! E9 w4 O' l      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป6 Z8 Q; e1 ^, i/ U$ y6 Q2 n6 [
                                 F#m
4 J$ F4 |: R8 g8 v& F$ p' v1 y) dแต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย
& Q9 |- g# l/ ?& O                                     C#m            F#m
4 v" Z% [1 @& |; {4 @2 t* ^แต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ+ W0 h: l6 l+ @
                                  C#m
  _2 q: S+ x; F9 Z0 S   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา
' Z4 ^0 M. A: K, x                                   F#m
2 p% l9 X' {! W* W5 zมันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย( p. o: W6 ?% x3 j8 U4 i! W1 s$ U
                                      C#m
, z) l  ]" Z: [5 @) c) Wเป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ . c4 C% p' G) ?3 R
                F#m
, e' |- `) o  L$ g/ M   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้
; _: U. W* F' }% B5 n                       G#0 m, _, h0 S& N
เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น
+ A$ d* O2 p5 h/ l               C#m  F#m   B        E
+ H: f0 K, m! L* ~; X  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง% c  ]1 `) {+ C3 E, Z7 ^
   C#m      F#m      B      E
4 y! X6 p0 A6 @" [3 ^& Gเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..: l  |( x7 \: R* e, ]5 Y) m
C#m   F#m     B           E
1 C% B9 w7 Y( y5 y: Y! o( Gรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้8 n$ z. d) E: M3 F" s5 h
      C#m  F#m    B              E
; n) h7 j* T  ]% E% b1 J7 Rจำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)- r! z2 ]1 X' I1 P' {! O( S1 s
6 k* H3 f8 @. k3 S0 k. N: x
( ซ้ำ** )  
2 w" G5 X) e7 {7 c              i! ]1 r3 b9 Y  W( n0 y- n4 v
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)+ J+ Q5 q7 n$ H, R# l1 H. ?

" E2 S* t7 Q& }" {; C7 N( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด