กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

+ [. ~( b5 I) l: q7 T% t, l

- [+ ~9 X) J) k. [; @- m  ~, SIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
9 x# B5 |; _3 k, W! I+ X1 h
* c* A; H0 z8 A) H6 W  j6 n( r' _( U) E
F#m                                     C#m" l5 v, f* v7 R* v: i* w8 Q4 Z( I! B4 Q
      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป
* y/ |; {/ ~3 q8 o% i' t- ?                                 F#m
, u) H+ z! l( e  {$ W# S* C  Pแต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย- \. x1 c* W. `, x
                                     C#m            F#m! H; d- N: {0 V# }- \- j8 q
แต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ
& z# `8 E1 H" a! c& D0 C$ d                                  C#m+ g8 V+ F5 E' ?: s
   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา3 N. R8 I/ }8 x" K5 C3 g
                                   F#m
  ~' q' u  V5 Z8 tมันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย- x6 D1 N6 e# L( @
                                      C#m) Y4 H% f9 t3 O$ A
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ 0 K* j+ _' F2 W
                F#m
) P, V) W" ?3 S+ d   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้
/ b' S1 j( H' c* P4 a                       G#2 ]* T/ \, ?  U! s& e5 [
เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น% z+ k' Q$ y# J
               C#m  F#m   B        E
4 {0 y6 `& _# v  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง5 ?9 O; D$ `% ~$ m* W! F+ y+ F
   C#m      F#m      B      E* ^2 Y6 k7 l8 a" b4 Q% |4 P+ d
เธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
8 j0 u7 J" g3 I1 s8 mC#m   F#m     B           E
+ O& G5 K; H; `# m) U0 F8 ~รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้- n2 P( K7 K' C- c
      C#m  F#m    B              E4 j5 c0 x% T% c" `/ N& O7 \9 {
จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)
/ `" O- B2 H, L) ]* e7 N
& C1 l' W1 [; Z( ซ้ำ** )  
& J# b: v( W5 a            $ ]7 F3 F5 _3 ]- ^& q, i) @1 ?
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)+ g# X0 X$ G3 p/ w* g

1 Q# J' Q( o+ H9 S8 a8 F: P6 e( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด