กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

2 z* {' C* @6 e

; b' ?& `, [: r$ uIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
/ n: }" o8 _2 {) {  a1 j  [4 A( i8 i
% \. J( [4 T. R, Z  b7 y6 y! H3 z) K" U) D- W# J- r
F#m                                     C#m
" r4 @' O( J( E' z. f# Q      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป
& ~9 k. ~* M6 T# `                                 F#m
/ p& }& J" ~% [, Oแต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย$ V( f2 T: l$ n6 {) R) f2 u7 u
                                     C#m            F#m
, s# t' @* M0 y+ N# ]" Nแต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ
' I2 K& I% h4 g                                  C#m
* ]0 u: C: X- z; C! L5 n   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา5 ^3 {) I; Q$ }0 @, e
                                   F#m
5 n7 l8 @8 Q& z0 b4 A* U. o: iมันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย' H& M8 K: A& c- O, j- H; Y
                                      C#m
; E" Z2 W7 ~/ |6 s5 a; b+ Sเป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ
* z' w) _% Q9 `7 Q, g                F#m
# }) J+ Z. n' i$ G) \   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้
- X( P3 j& P) L0 u                       G#
( ^- `! O+ \# x8 |6 a4 |, c" c/ xเป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น1 m; l3 y; L% ?) T' s
               C#m  F#m   B        E/ x* m1 d! \% Q0 ~# [1 _
  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง
: }+ x5 a( h/ L% K; X2 g. A9 j   C#m      F#m      B      E
' ]5 h% J+ i0 Q1 f1 Iเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
6 P3 _. w0 g. z, g2 B- q" qC#m   F#m     B           E" B6 S! ]0 J: D* ~
รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้
9 f, u. f4 x6 d, z7 J* k2 ^( g3 y) n      C#m  F#m    B              E0 V% B1 `* f5 x& n( i+ U6 g
จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)5 f( h3 w; o0 t0 ?
" p3 I% L/ |% H
( ซ้ำ** )  # ]9 F4 H3 Z/ H, C/ z. |; Q
            ) [- _" y3 I4 I( S
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)9 |  E5 t$ ]7 Q+ o
0 I, g  @* Z" v& B
( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด