กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

8 [, M& y; O# r/ l3 V3 M7 ?) x
1 f6 o5 I1 S8 `/ w
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)% Q" i- A2 K) q) e- q: N
7 G# S9 u  r1 R$ A6 i0 Z
4 u) Q' u# ?/ A9 U1 \% e% E
F#m                                     C#m- m; }5 n3 V3 P% d2 t8 L
      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป
( k3 D: M3 j6 J$ O& d: \                                 F#m
$ K: K0 _3 @4 N: K$ Rแต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย0 B" O* b* {7 t' M5 R
                                     C#m            F#m0 q" u4 g- _4 ]# ?
แต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ
9 R" h" d( w( K' [/ t                                  C#m0 h8 x# Q* a- d/ _! ^( I, W3 q+ k
   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา
3 i/ j9 z% d2 `' z" |+ v                                   F#m
  t! A; S% w; wมันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย+ n* P& F! {' d' w
                                      C#m! n2 D1 |6 e, O+ ]) ]
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ ) I) S/ Q; x, U
                F#m
2 |% R# I+ M8 A) ~7 d   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้
2 H& s2 r2 o2 O                       G#& ~+ d; ~( e% C, R  T* f
เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น1 d6 s% o) _. Y/ R
               C#m  F#m   B        E2 z8 B2 Z! Z/ J
  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง* G% z: }+ L' t" x
   C#m      F#m      B      E$ ~& Z# o" L8 S. Z, r8 q" ]
เธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
, b) }) v7 x; x+ u* Y$ g! wC#m   F#m     B           E
# \) x' {& G0 r; g% f+ V: {รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้8 z9 W5 q4 K7 h- p9 O3 O& Q5 s
      C#m  F#m    B              E- ?. u3 o( [5 f8 B- `
จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)
3 h! K" o8 d, f) o) w1 y
( v5 C/ a) h6 S+ K/ z" ?( _( ซ้ำ** )  
" t& L5 x, y% Z% F            + {% R( g: f- @' d
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times); A, s' r+ ?' V3 \& H/ K
( [3 u, w' K; t7 L$ p0 V) W; T
( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด