กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

8 j0 }5 c) K% \; w8 }; \  z

2 m$ g8 h! u* k8 c5 zIntro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
2 L8 N8 @5 @$ _9 B. c
, J. C# L$ I) }; b9 M* N* o" o! f* j! ?' A# w. G1 o
F#m                                     C#m- c+ U% |1 m7 B- h+ O$ ?  r
      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป
. l( G( d' B- Y: E* y$ S. R                                 F#m
0 o! z$ V* W/ y- v! o- P4 Wแต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย
$ d% ?/ K/ o8 _5 |! e$ w+ H0 I, I1 C                                     C#m            F#m& H) y+ e! y+ V- _5 \8 r: R7 X6 ]
แต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ- g* T0 b6 y/ _
                                  C#m
8 p8 {: ?% N: u5 q/ x. G   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา  I# `9 t  J- E7 ]& I
                                   F#m( V! w! n! ^* x* C& Z# p' `1 E
มันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย. Q& d9 [& L" L* m" R) N
                                      C#m7 X1 A- H" v. E; H, f4 k+ q) n6 B
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ ; {4 m: P- I/ N; p. w, e
                F#m% ?3 z# x  ?3 t) c8 n; s4 d
   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้1 Y" U% Y8 l" g0 j* K
                       G#
0 t9 o( l1 I0 I0 a+ l, x1 ^6 I& Zเป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น
; J. Y8 V- }9 [               C#m  F#m   B        E
  s/ T: }- d7 F$ Y" w7 l8 f  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง) B& `5 G- E! R& q( N! x& M4 t- d
   C#m      F#m      B      E
1 v3 g- q9 q. j! D' cเธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
) F) I$ T! a4 KC#m   F#m     B           E
  u) h" c8 j1 s' lรู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้! s  @" l; P( a+ ?& K  y1 W& D5 x
      C#m  F#m    B              E* @* c. H. [: |+ a1 b0 D5 g/ c  u
จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ)5 f! e6 ?2 K# j: w
" u9 B( P: L( Y3 H8 Z
( ซ้ำ** )  
$ o8 @: _8 e/ X1 J4 z/ }  u            ( @& Q6 J' p% U2 b4 T- v
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)8 g) w2 s' o- a3 p. g
' m- Z- w& l/ t* I1 }
( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด