กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง แนท (Arena)


/ _; C7 G- Y' E5 Q, c6 r" A/ [6 Z* T
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)% C' v" U$ ]" e  Z; x
) J5 b9 L9 q# U4 C& ~9 W

3 k6 l6 w5 I2 q/ X+ uF#m                                     C#m
8 K  K) V- W/ U      อาจไม่เพราะ ไม่เหมือนเพลงทั่วไป/ X$ T  }, P. K
                                 F#m! q' y$ S1 n1 I" W
แต่กับฉันเพลงนี้ ช่างมีความหมาย
& _8 O, A- Y0 \; _/ J, O                                     C#m            F#m
' V' M& G. s4 z; g; B4 j5 Uแต่ละเสียงทุกถ้อยคำ ที่เขียนลงไป โอ..โอ% T3 c2 i/ w. e" E% S6 Z7 B
                                  C#m
( K4 n, r1 W' b8 e1 I, M   จากรอยยิ้ม ของเธอที่ให้มา
) ?$ G: U' O2 ?( ~- K                                   F#m
+ c: E8 }2 V! N2 \มันบังคับปากกา ให้สื่อความหมาย
1 ]$ v) ~5 u5 @8 U# ?0 r                                      C#m2 @' p. Y3 M" h. l
เป็นคำร้องที่คล้องจอง กับความในใจ
; E5 _1 s+ ^5 B! i; T                F#m
: {- S1 Q# V' L2 q) ?" v   *เธอรู้หรือไม่ที่ฉันทำได้
% w  x+ @6 r5 m, ]. |6 z9 J; v# y                       G#6 N5 P( }% F" D% m
เป็นเพราะว่าเธอทั้งนั้น: V& \8 @3 e; g: h7 ?8 T- |' G6 x
               C#m  F#m   B        E3 K4 t6 N3 p3 }9 o( b8 l3 P* d
  **(ก็)เพลงๆนี้ที่ได้ฟัง นั้นฉันไม่ได้แต่ง
; C. C4 W; i7 Q) k& ]5 |3 r   C#m      F#m      B      E7 [/ v0 c' X+ n* S" Q! T
เธอรู้ไหมไม่บังอาจหรอกนะคนดี โว..โอ..
8 G. ^5 F/ B  EC#m   F#m     B           E! P2 G0 D  j4 [: N: [
รู้หรือเปล่าว่าใครที่เขียนเพลงนี้6 G& v5 j& U: `: n6 A3 m, `
      C#m  F#m    B              E
! o6 ~, D" p- [: [2 D* @จำเอาไว้ให้ดีๆ            (คนนั้นคือเธอ). ^9 U" m$ r6 t/ q4 X! d

+ x3 A2 l3 R" D+ y' f& M( ซ้ำ** )  4 m/ D, l1 W. r/ j) b7 f
            1 c; }- f& I- ^' }
Intro  /C#m F#m/B E/C#m F#m/B   (2Times)
( d# V7 H+ q7 p6 P& D  A' k/ W* c& a" n/ Z- H
( ซ้ำ *,**,** )
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด