กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool


( T) ]/ [5 {* G& {/ e$ F2 W. O: K( I0 O* k& J* o1 x: b, v  V
Intro : E/B/G#m/C#m/F#m/Am/E/ S1 W: K$ k0 {; Y2 l/ K3 }/ n
            E/Esus4/E/Esus4/E
) V: K. B* u; J" \  E         B                      G#m           C#m   A           Am              E/Esus4/ g( |. `' g; B' ^! \
    ก็รู้เราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็คิดไปไกล      อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
  H) `) x, D9 ZE      B                       C#m           G#m
/ [/ V. B' ~, V( Z7 H' {7 j1 aก็รู้ว่ามันไม่ควร    แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน% r. i5 n4 I! J, U) h' x/ y, Z
F#m                        G#m                 Am             B9 j  l% q& K+ y$ D& y; ^7 J9 g
เพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ      ก็มันรักหมดใจ: ^% [$ |7 z8 d! E' p
E            B               G#m           C#m A              Am         E/Esus4& s# b. P' K8 M  I9 c/ L2 }
   ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามา        ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร
& y% w9 W0 ~1 N9 d# a- eE             B               C#m               G#m) \& a9 p) R3 ?+ l* W
วันนี้เป็นไงเป็นกัน      โปรดฟังฉันให้เข้าใจ
0 r/ t$ Z& b3 e' p' [F#m                       G#m                  Am                   B) J7 u1 l$ z, u/ U! w/ E
เลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ       ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้" q. U+ M% a, U7 c( F. j
               E                    B                 C#m           G#m
" q$ o8 r# j- m*  หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอ     สองคือเพ้อเวลาห่างกัน4 t; R0 H& Z, K2 _7 J1 W. I
F#m        G#m                     Am            B
# z7 t+ L9 G' D: @3 \สามคิดถึงเธอทุกวัน       เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้
/ J4 ~( r: K# x( \$ M E                   B                   C#m     G#m
! j' d' B6 _' }, R0 D สี่คืออยากสบตา       ส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดี. ^  k7 b8 `' s( ]; t% q
            F#m  G#m           Am        B                       (E/Esus4/E/Esus4/E)
( F8 _, n9 M; W5 G& q   หกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน...      ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ4 J* I  X4 ~. W$ P4 b" v1 x
E              B            G#m         C#m       A             Am         E/Esus4
! v$ H- _. ]+ C  ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง       ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน
2 C+ N( z. t- V4 F8 Z/ `1 e: JE               B               C#m            G#m     F#m               G#m. M& C* C; Z) G5 Y, O" P' \
คบๆเป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน     ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ
( _! [2 |4 q) P' f      Am                    B3 T, G- j6 d) @! \: R( d1 _  L
ฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี
; T! u6 n9 x& N( * )
* S" P8 [2 C) f5 p# p  x" GSOLO : E/B/ C#m G#m/F#m/G#m/Am/B     ( ซ้ำ * )
0 U- a' v, |; u6 V' N/ q+ M) ~" h  Q* T
E/B/C#m/G#m          F#m          G#m           Am          B                              E/Esus4/E
( f0 R6 Y( c7 s# `                             สรุปเลยนะ บอกเธออีกที ว่าเพื่อนคนนี้       อยากเป็นแฟนของเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด