กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool


( V  @4 o! y) U& D" e4 P: ~4 \: ?7 h# Q8 D) s; w- q
Intro : E/B/G#m/C#m/F#m/Am/E
& j* r: K+ a4 }2 Y; m' _6 Q. T- A            E/Esus4/E/Esus4/E
7 k, Y. _- M: A* G# {4 Y9 ]- Y  E         B                      G#m           C#m   A           Am              E/Esus4
- T7 Z5 G8 Q- r1 w* @    ก็รู้เราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็คิดไปไกล      อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น# x4 m! ^7 A6 U. W2 d
E      B                       C#m           G#m9 |8 n8 E$ p9 @# u0 l* |' }
ก็รู้ว่ามันไม่ควร    แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน* y7 S2 l- ^( d. s" d
F#m                        G#m                 Am             B
) s6 w6 _' x' ~8 \1 ?& Aเพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ      ก็มันรักหมดใจ
4 u$ ]: r& a3 b8 zE            B               G#m           C#m A              Am         E/Esus4/ x! y- b. e! U  s3 A4 N- f. u
   ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามา        ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร
. m1 s* L7 X* |2 oE             B               C#m               G#m& p- f1 M7 x! C* [) {3 G
วันนี้เป็นไงเป็นกัน      โปรดฟังฉันให้เข้าใจ
( {+ m! j/ r/ x. n& \. ]F#m                       G#m                  Am                   B& D8 e6 k6 m( F, I. F9 E0 q) _
เลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ       ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้$ n6 V+ p4 g4 z. C  ?* a$ h
               E                    B                 C#m           G#m
9 n& x# x9 u( C9 [0 z*  หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอ     สองคือเพ้อเวลาห่างกัน6 @: }& G! p) |! \+ e8 e
F#m        G#m                     Am            B/ z8 v" u5 J9 p: K. u9 [0 B& }
สามคิดถึงเธอทุกวัน       เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้
6 ?- S* M' l; c- f E                   B                   C#m     G#m
# s7 F# E& u7 p3 i' z! @1 J+ V สี่คืออยากสบตา       ส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดี+ ?: Z# u( B) v' O3 R" W
            F#m  G#m           Am        B                       (E/Esus4/E/Esus4/E)
5 |( i& Q9 I. s5 Y1 Z! N/ ~" L) O   หกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน...      ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ
: S) Q, P8 K. o6 wE              B            G#m         C#m       A             Am         E/Esus4$ X7 Q5 |9 H* e
  ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง       ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน. o7 `, Z0 m8 M  g- v# V. G+ J
E               B               C#m            G#m     F#m               G#m# G" {; s- l3 z' a
คบๆเป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน     ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ( J- z" H- i9 G  G3 C3 i3 g% a5 `
      Am                    B
1 \& f0 Y# C1 T* E- J( x8 Mฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี
7 \% A  e9 r- \2 Z- V( * )
8 {6 L- n8 g4 u+ k. LSOLO : E/B/ C#m G#m/F#m/G#m/Am/B     ( ซ้ำ * )
1 J, H$ w2 L8 y: U# |3 s8 B! ]9 R+ a9 i. H: ~, G7 K# v
E/B/C#m/G#m          F#m          G#m           Am          B                              E/Esus4/E
6 Q* p3 Y- w7 {% l3 ?5 L                             สรุปเลยนะ บอกเธออีกที ว่าเพื่อนคนนี้       อยากเป็นแฟนของเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด