กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

/ k6 o, c6 j0 T; H7 s+ N7 v' X

: n5 y" ^8 K: @4 Z4 F$ dIntro : E/B/G#m/C#m/F#m/Am/E6 o! p! M$ \) I& D
            E/Esus4/E/Esus4/E  ^7 g, M; X9 C/ N4 c% p1 R
  E         B                      G#m           C#m   A           Am              E/Esus49 \. z9 o. `5 R3 N& i7 Q$ l
    ก็รู้เราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็คิดไปไกล      อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น/ ?8 p+ _' A0 v% f( }' W
E      B                       C#m           G#m( Y6 E- v0 x2 k4 W! c8 \+ x- ~
ก็รู้ว่ามันไม่ควร    แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน
: I1 K/ y0 I, U4 N  l5 fF#m                        G#m                 Am             B7 _: r3 Z( O0 M; Y: k8 ?! j5 Q
เพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ      ก็มันรักหมดใจ/ B. h+ l8 ]2 M% l
E            B               G#m           C#m A              Am         E/Esus4
, V6 h0 M) n* O0 ~# l   ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามา        ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร' p( n. \4 O3 z. Y+ ?
E             B               C#m               G#m
' r' ^9 O5 g! f8 M4 B5 i วันนี้เป็นไงเป็นกัน      โปรดฟังฉันให้เข้าใจ
6 U1 H8 D: |6 R- Q( W" R/ kF#m                       G#m                  Am                   B* Z3 `/ G+ Q3 L7 q6 ?4 c) z
เลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ       ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้
5 Z% h; D/ V: Y" p2 D% K5 X) H4 Q; V" j# D               E                    B                 C#m           G#m( b# o% k+ p) \* y1 l0 s: N
*  หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอ     สองคือเพ้อเวลาห่างกัน6 s# c- D) l' m. T" q$ K
F#m        G#m                     Am            B- n5 H8 S. c) q5 A4 M7 j6 F: z
สามคิดถึงเธอทุกวัน       เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้
- e6 w$ n$ k4 D2 K E                   B                   C#m     G#m7 {8 x% C6 u  d0 E8 ]' `) k2 _7 u
สี่คืออยากสบตา       ส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดี5 d+ v$ ?- i: r, J. h5 _
            F#m  G#m           Am        B                       (E/Esus4/E/Esus4/E)
6 ]% U+ R+ l- ?4 H   หกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน...      ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ
2 L' E5 `- ~( T5 LE              B            G#m         C#m       A             Am         E/Esus4$ ]4 p4 I9 k6 p& N+ G. {
  ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง       ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน
; n4 t; Y; S% z0 iE               B               C#m            G#m     F#m               G#m
# y% B& y: Y6 q8 l0 p% c! y% p คบๆเป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน     ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ
: h/ z7 _- I2 H% ^* F      Am                    B) w) k5 H. a' }: k2 j
ฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี* G+ v8 f% j3 ~  B! v* u9 ^
( * )" I$ W; K6 j8 e2 @' S/ p3 E& T3 w
SOLO : E/B/ C#m G#m/F#m/G#m/Am/B     ( ซ้ำ * )
- Z- w1 d9 N2 G
, }+ g, Y) w5 U9 X) A! I1 G4 @E/B/C#m/G#m          F#m          G#m           Am          B                              E/Esus4/E
# `! `+ r: L/ E" ]1 I: J& H; n                             สรุปเลยนะ บอกเธออีกที ว่าเพื่อนคนนี้       อยากเป็นแฟนของเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด