กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ Socool

3 A) E& C7 u( B

4 k  R: y8 W7 OIntro : E/B/G#m/C#m/F#m/Am/E  O* X6 U* v! ]% F) k: B& ~
            E/Esus4/E/Esus4/E
8 F, h8 z7 c4 T3 ]  E         B                      G#m           C#m   A           Am              E/Esus4+ `% h1 K$ h+ l+ H, b
    ก็รู้เราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันก็คิดไปไกล      อยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้น0 {4 R! `: [% N
E      B                       C#m           G#m
: E& }7 d6 Z6 _! \  w1 n% B# D6 qก็รู้ว่ามันไม่ควร    แต่รักห้ามได้ที่ไหนกัน4 N5 n1 h9 F/ M+ q
F#m                        G#m                 Am             B- E' I$ v9 R( k* w1 u* K! Y
เพื่อนก็เพื่อนเถอะ จะว่าก็ช่างเถอะ      ก็มันรักหมดใจ  t8 Q2 ^6 P, b
E            B               G#m           C#m A              Am         E/Esus4
, U$ S* C5 O7 e$ B2 f   ไม่รู้ว่านานเท่าไรที่ใจรับเธอเข้ามา        ปิดบังเรื่อยมาไม่ปรึกษาใคร
6 h) D! A) b7 Y& ~2 C  Q' h$ GE             B               C#m               G#m$ ^% Y+ }# {! z1 e
วันนี้เป็นไงเป็นกัน      โปรดฟังฉันให้เข้าใจ 2 T4 ~& O' Q) f6 R7 P- o
F#m                       G#m                  Am                   B
6 Z; w2 M5 E: \% s& c$ Qเลิกเป็นเพื่อนเถอะ พอสักทีเถอะ       ก็เรื่องมันเป็นแบบนี้
( m2 c/ @  k  P/ p. q- f) w               E                    B                 C#m           G#m' X& N) a8 x: b
*  หนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอ     สองคือเพ้อเวลาห่างกัน! D0 f& ~, L2 S9 U: {0 i: k4 H2 y9 G
F#m        G#m                     Am            B' w* _4 y: n0 g
สามคิดถึงเธอทุกวัน       เพื่อนกันไม่เป็นแบบนี้, v" E+ p: n- B+ T; ^
E                   B                   C#m     G#m
" i$ Z, p5 H  a  w7 M/ m' R สี่คืออยากสบตา       ส่วนข้อห้าน่ารักสิ้นดี
7 [& c) u) D" H, J- y: n; O4 v% \& Y8 ?            F#m  G#m           Am        B                       (E/Esus4/E/Esus4/E)
, |1 q* U( T# y; _' }$ g$ K; m   หกถึงร้อยไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉัน...      ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอ" o) `' ^. W& B- y% P5 M3 |" i
E              B            G#m         C#m       A             Am         E/Esus4: G& Z7 }3 G3 ]% A
  ชักช้าฉันเองก็กลัว กลัวมีคนมาลงแข่ง       ถ้าออกตัวแรงก็อย่าว่าฉัน: s0 V" W; B, G
E               B               C#m            G#m     F#m               G#m
1 s4 `, O+ f. f! o คบๆเป็นแฟนเถอะนะ ไม่เสียหายคนรักกัน     ขอให้เชื่อเถอะ รับรักฉันเถอะ" v# m+ L* `, q( }$ c7 v: }, f' O
      Am                    B+ Y/ P! r9 w% H% p, L0 ?; E
ฉันเป็นเพื่อนเธอได้ไม่ดี8 d# [* |! a7 Y; L9 l1 P
( * )* w" Q# f# F! U# X
SOLO : E/B/ C#m G#m/F#m/G#m/Am/B     ( ซ้ำ * )
; P: F- P8 Z5 V) v
" ^* U0 W/ Q- Q2 U/ Y. PE/B/C#m/G#m          F#m          G#m           Am          B                              E/Esus4/E
9 }# a9 _+ h- L( N2 R                             สรุปเลยนะ บอกเธออีกที ว่าเพื่อนคนนี้       อยากเป็นแฟนของเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด