กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดกีตาร์ เพลงใจกลางความรู้สึกดีดี feat. วิน รัตนพล

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง เพลงใจกลางความรู้สึกดีดี feat. วิน รัตนพล
7 k1 V" {9 Y8 C9 [- s0 H0 C
  r2 N" y2 U3 c+ @( Z( pคำร้อง ฟองเบียร์          ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม          เรียบเรียง ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

5 c( y/ X( C8 _2 N( ^7 x& m* [) @

# a6 E0 q$ M5 G! X5 a: q- @+ m
( w6 e0 z# }( ~# t, L A [B]                                       F#m [G#m]                       Bm [C#m]
0 T/ o0 a  t1 V* o. k*แม้..และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน  ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทาง 7 m3 ^4 ~) P$ v
                          D [E]            E [F#]           A [B]
8 k+ E; f. J( ]$ F  F1 I  Eที่จะมีเธอและฉัน     มันก็เป็นเหมือนใจกลาง ความรู้สึกดีดี...* y& M2 j* a) T9 f( y
Intru A / F#m / Bm / D E
& L% g3 U% y) P8 S  N* s1 ]! IA                                            F#m
# j7 I/ @8 Y( u- Z4 M7 O; _อย่าคิดท้อแท้ไปว่าตัวเธอไม่มีใคร   อย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมาย  A  g. O# j/ y9 S0 @$ ?# e3 a
Bm                                                      D                      Dm4 F& ~; w* R2 N0 D* D
เธอคิดไปเองหรือเปล่า เคยมองรอบตัวหรือไม่    มีคนคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกล...
4 h/ l, d1 @( v9 zA                                                    F#m                                            Bm" P8 P+ c9 M$ A" ^9 P; o
   อาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกลัวๆกล้าๆ    อาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่านมา โว
8 q# H. u  }& S  e; |# o             D                       Dm        Bm                   C#m        D          E- p% Y% [, \5 J7 A6 b* d7 ?
แต่ในวันนี้จะบอกให้รู้ว่าเขาคือใคร...    จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง...
  Y- T; r" n( l& A     A [B]                              F#m [G#m]                                   Bm [C#m]
7 Q! k) ?5 P6 B# X** ขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้    พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจ ใส่ใจมอบสิ่งดีดี# q* x( j4 m, p5 j
                          D [E]        E [F#]           9 l5 l( d' m  A' |" X# b7 m9 K# |
จะวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะทำให้เธอมั่นใจ
- @0 [! j: L8 o+ V# {. {ซ้ำ *5 U, j$ ?' I1 o* i, `: M  @
Intru A / F#m / Bm / D E' s' F; ]9 V; g3 N% Z
A                                                    F#m                                            Bm1 m6 v/ T! }3 i( d# x2 W
   ตั้งแต่ฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้  ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ ก็มองไปได้ไกลถึงจุดหมาย โว...
. I* t1 V: l% C2 ~& D8 p3 s             D                       Dm        Bm                   C#m        D          E5 a; A9 V. U6 K  k4 Z$ [$ j0 ~
   ตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใคร...จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง..." g2 e: g' F! |0 s4 q' O# V/ X0 {, m( B
   ซ้ำ ** /  *; B7 f# W8 t" K2 I
Intru A / F#m / Bm / D E
" p: d/ q# O6 V4 CBm                   C#m        D          E    F#
6 V, I9 S! u+ y. u" Gจะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง...
# v/ J5 ?: o7 ]5 m5 lซ้ำ ** /  *
8 Z$ p' z4 d3 f5 f6 I$ Z4 q1 MIntru B / G#m / C#m / E F# / B
' S" r/ ?" v5 b/ j7 l                               คือความรู้สึกดีๆ
กระทู้ร้อนแรง
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด