กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดกีตาร์ เพลงใจกลางความรู้สึกดีดี feat. วิน รัตนพล

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - เพลง เพลงใจกลางความรู้สึกดีดี feat. วิน รัตนพล
4 |! ?7 Q6 m* l" z- W# o. {3 Y, y1 L8 q6 S
คำร้อง ฟองเบียร์          ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม          เรียบเรียง ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

& A  Q" U  k% L; v7 q
; V$ i% C! @" `6 p/ K8 u

* _1 c. v( O$ U3 B- e A [B]                                       F#m [G#m]                       Bm [C#m]
, e+ }2 L2 \1 w! N*แม้..และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหน  ฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทาง + o, W1 _" B6 x! h+ X
                          D [E]            E [F#]           A [B]8 w' }/ d# @% F  i
ที่จะมีเธอและฉัน     มันก็เป็นเหมือนใจกลาง ความรู้สึกดีดี...2 I9 t+ p$ _. f
Intru A / F#m / Bm / D E" M3 `2 A- B3 J6 H
A                                            F#m
; S, d& `# ~! h: B8 Gอย่าคิดท้อแท้ไปว่าตัวเธอไม่มีใคร   อย่าหมดความหวังเรื่องจะเจอคนที่เธอมุ่งหมาย
( R/ y1 _9 }# n. CBm                                                      D                      Dm
3 x1 z  B# J3 G9 @- m+ w- h8 Sเธอคิดไปเองหรือเปล่า เคยมองรอบตัวหรือไม่    มีคนคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกล...
8 b! j9 X. F9 B4 c! N3 M, j5 oA                                                    F#m                                            Bm
# z; k3 i$ g: h- ^& M+ f   อาจจะเพราะว่าเขาได้แต่มองเธอกลัวๆกล้าๆ    อาจจะเพราะว่าเขายังไม่ดีพอในวันที่ผ่านมา โว/ L' a8 z! S) |. }, F
             D                       Dm        Bm                   C#m        D          E
! j' X8 a1 M1 u" Dแต่ในวันนี้จะบอกให้รู้ว่าเขาคือใคร...    จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง...
% p8 x1 r2 J! O. P2 V# g3 c" B     A [B]                              F#m [G#m]                                   Bm [C#m]
5 P+ i% E  I  _9 ]; V' O** ขอฉันนั้นขอดูแลเธออยู่ตรงนี้    พร้อมเพราะฉันพร้อมจะเข้าใจ ใส่ใจมอบสิ่งดีดี6 l8 ]: C& c$ H, n+ H) ^
                          D [E]        E [F#]           
1 Y5 g9 v8 R6 m0 sจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ จะทำให้เธอมั่นใจ
4 n9 v3 w& l% S7 R3 R( ]; Bซ้ำ *, m$ h* o$ i* Z, x4 r9 {
Intru A / F#m / Bm / D E
$ |2 j, Y7 l2 G3 Q6 JA                                                    F#m                                            Bm
3 l& `4 ]  f& ?) `6 C   ตั้งแต่ฉันได้พบเธอไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้  ตั้งแต่ฉันได้พบเธอ ก็มองไปได้ไกลถึงจุดหมาย โว.... M3 S4 ]3 d. [
             D                       Dm        Bm                   C#m        D          E
5 w- M, S- ^# q: H   ตลอดชีวิตฉันอยู่ตรงนี้มาเพื่อรอใคร...จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง...6 T" I. G3 r7 p
   ซ้ำ ** /  *2 ^. L. O' ?4 i' i. F: i1 |- n( b1 ^
Intru A / F#m / Bm / D E
8 o' Y' Z- R0 V: GBm                   C#m        D          E    F#6 a* v) C9 i8 ^9 k
จะบอกไปผ่านในเสียงเพลง... ฟังดูก็จะรู้เอง...
% S& E+ s/ y$ _: W% g& rซ้ำ ** /  * $ I5 C2 ]; }! ~* T
Intru B / G#m / C#m / E F# / B& J" d, h+ y$ y. {7 p% f
                               คือความรู้สึกดีๆ
กระทู้ร้อนแรง
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด